Kompaktowe, zintegrowane rozwiązania WN dla taboru

advertisement
PODZESPOŁY
Kompaktowe, zintegrowane rozwiązania
WN dla taboru kolejowego
Typ MODBOX®
Informacje ogólne
Wybór tego rozwiązania zapewnia konstruktorom i operatorom
pojazdów istotne korzyści. Podstawowe wyposażenie MODBOX®
stanowią aparaty łączeniowe i zabezpieczeniowe marki Sécheron
(wyłączniki prądu przemiennego, wyłączniki prądu stałego,
styczniki, odłączniki). Oprócz tego urządzenie integruje także
wyposażenie od najlepszych dostawców, służące do realizacji
innych, niezbędnych dla danego zastosowania funkcji.
MODBOX® to kompaktowe i modułowe rozwiązanie typu „plug
and play’’ przeznaczone do inteligentnej i bezpiecznej integracji
komponentów wysokonapięciowych w pojazdach trakcyjnych
zasilanych z sieci prądu przemiennego oraz stałego.
Urządzenie MODBOX® na bazie standardowej obudowy
aluminiowej dedykowanej dla taboru kolejowego charakteryzuje
się konfiguracją i konstrukcją dobranymi w zależności od
konkretnych wymagań danego projektu, zapewniając integrację
funkcjonalności oraz połączeń z pojazdem.
MODBOX® to rozwiązanie wybierane przez konstruktorów dla
setek pojazdów szynowych na całym świecie, w tym kolei dużych
prędkości, zasilanych napięciem 3 kVDC i 25 kVAC.
Urządzenie MODBOX® zostało zaprojektowane w celu
rozwiązania krytycznych problemów napotykanych w przypadku
aparatów wysokiego napięcia montowanych niezależnie od siebie
na dachu pojazdu.
Typowe przykłady zastosowań
15kVAC @162/3Hz or 25kVAC @50Hz
Imes
RS
SA1
Umes
SA2
ES
Imes
UR
Pantograph
VCB
Umes
SA1
Pantograph
MACS
PCC Rpc
Imes1
LC1
Umes
RS
1.5kVDC or 3kVDC
BTE
PCC Rpc
Imes2
LC2
AC MODBOX®
DC MODBOX®
To traction
equipments
To traction
equipments
RS :Łącznik dachowy (Sécheron)
SA :Ogranicznik przepięć
MACS:Wyłącznik główny prądu przemien- Imes :Pomiar prądu
Umes:Pomiar napięcia
nego (Sécheron)
VCB:Wyłącznik próżniowy prądu przemien- Rpc :Rezystor wstępnego
ładowania
nego (MACS)
ES :Uziemnik (MACS)
RS :Łącznik dachowy (Sécheron)
UR :Wyłącznik szybki prądu stałego (Sécheron)
BTE:Uziemnik (Sécheron)
PCC:Stycznik wstępnego obciążenia (Sécheron)
LC :Stycznik liniowy BMS lub SEC (Sécheron)
Zapraszamy do przesłania nam schematu trakcyjnego w celu uzyskania oferty na urządzenie MODBOX® dostosowane do Państwa potrzeb.
Główne zalety
Modułowa konstrukcja
MODBOX®
to
modułowa
platforma
przeznaczona
do
pojazdów
zasilanych
prądem
przemiennym
i
prądem
stałym,
dostępna
w
różnych
rozmiarach
(MODBOX®
Small,
MODBOX® Medium,
®
MODBOX Large), w zależności od liczby zintegrowanych aparatów, a także w wariantach do montażu na dachu lub pod ostoją pojazdu.
“Plug and play”
Jedno urządzenie typu „plug and play” dla większości aparatów wysokiego napięcia zasilanych prądem przemiennym lub stałym, montowane na dachu albo pod ostoją pojazdu. Urządzenie MODBOX® dostarczane jest z pełnym wyposażeniem i po dokładnych testach, dzięki
czemu można je od razu zainstalować.
Kompaktowe wymiary
MODBOX® zapewnia znaczące ograniczenie wymagań przestrzennych do montażu aparatów wysokiego i niskiego napięcia na dachu lub
pod ostoją. Pomiędzy dachem a sufitem wagonu nie trzeba zapewniać dodatkowej przestrzeni na kanały kablowe.
Bezpieczeństwo
Metalowa obudowa analizowana jest metodą elementów skończonych w celu zapewnienia zgodności z normą EN 12663-3 oraz testowana
pod kątem odporności na udary mechaniczne i wibracje zgodnie z normą IEC 61373. Urządzenie MODBOX® spełnia wymagania w zakresie
kompatybilności elektromagnetycznej i zapewnia stopień ochrony IP56. Zgodność z wymaganiami dotyczącymi izolacji wg normy EN 50124
osiągnięto dzięki znamionowemu napięciu udarowemu wynoszącemu 125 kV (opcjonalnie 150 kV) w przypadku wersji na prąd przemienny
oraz 30 kV dla wersji na prąd stały.
Ochrona w trudnych warunkach środowiska
MODBOX® chroni aparaturę wysokiego napięcia montowaną na dachu przed pyłem, śniegiem, lodem i piaskiem, ułatwiając konstruktorom
pojazdów radzenie sobie z ograniczeniami projektowymi. Ponadto urządzenie gwarantuje dłuższy czas eksploatacji pojazdów oraz większą
dostępność taboru.
Wysoka wartość dodana
W porównaniu z instalacją poszczególnych aparatów oddzielnie MODBOX® znacząco ogranicza nakłady związane z zarządzaniem projektem oraz zagrożenia wynikające z budowy i produkcji pojazdów, optymalizując jednocześnie całkowite koszty projektu.
Niższe całkowite koszty eksploatacji
Dzięki zapewnianej przez MODBOX® ochronie montowanych na dachu aparatów wysokiego napięcia przed wpływem środowiska, warunków atmosferycznych i nieprzewidzianych zdarzeń, można wydłużyć przerwy pomiędzy kolejnymi przeglądami wyposażenia.
Ograniczenie hałasu
MODBOX® znacząco ogranicza poziom hałasu, zwiększając komfort podróży.
2
Podstawowe wymiary
535
MODBOX® – montaż na dachu
900
LV
HV
1’078
1’160
1’160
Zakres klienta
1’160
(szyna1’160
do
mocowania)
900
900
1’560
1’560
130
130
1’960
1’960
1’508
1’300
1’300
1’700
1’700
1’670
1’734
Dostępne wymiary (stała długość = 1670 mm)
1’160
1’560
1’960
1’300
1’700
900
900
1’160
1’160
900
900
535
900
130
1’670
1’670
MODBOX® Small
1’930
1’930
MODBOX® Medium
MODBOX® Large
1’670
1’670
Montaż na dachu
Montaż pod ostoją pojazdu (AC MODBOX® M)
1’160
3
900
900
495
495
590
590
1’670
900
Możliwości w zakresie montażu
Integracja produktów
Jakość i niezawodność MODBOX® wynikają z kilku kluczowych czynników, takich jak dogłębna wiedza wymagana do połączenia
różnych aparatów wysokiego napięcia w metalowej obudowie o kompaktowych wymiarach oraz jakość i wydajność pracy poszczególnych podzespołów. W obu tych obszarach od wielu lat specjalizuje się firma Sécheron, zyskując uznanie klientów na całym świecie,
jeśli chodzi o sieci 15/25 kVAC oraz 1,5/3 kVDC. Z tego względu w pierwszej kolejności w urządzeniach MODBOX® stosowane są
standardowe, sprawdzone aparaty Sécheron, uzupełnione produktami z oferty innych wiodących dostawców.
AC MODBOX®
Podzespoły Sécheron
Wyłącznik próżniowy prądu przemiennego
(MACS)
Napięcie znamionowe: 17,25kV przy 162/3Hz
lub 27,5 kV przy 50/60Hz
Prąd znamionowy: 1000 A
Opcjonalny uziemnik
Opcjonalny ogranicznik przepięć
Broszura: SG325101BEN
Odłącznik (RS)
Napięcie znamionowe: 17,25kV przy 162/3Hz
lub 27,5 kV przy 50/60Hz
Prąd znamionowy: 1000 A
Dostępny także jako odłącznik szynowy lub
odłączniko-uziemnik
Broszura: SG1870125BEN
Hz
∆Ι
Ogranicznik przepięć
Napięcie znamionowe: 20 kV lub 31 kV
Sensor prądowy AC
Napięcie znamionowe:
17,25kV przy 162/3
lub 27,5 kV przy 50/60Hz
∆Ι
∆Ι
Podzespoły innych producentów – przykłady
Sensor napięciowy AC
Napięcie znamionowe:
17,25kV przy 162/3 Hz
lub 27,5 kV przy 50/60Hz
DC MODBOX®
Podzespoły Sécheron
Wyłącznik szybki prądu stałego (UR26)
Napięcie znamionowe:
900 V, 1,8 kV, 3,6 kV
lub podwójne napięcie 1,8/3 kV
Znamionowy prąd cieplny: 2300 A
Broszura: SG105306BEN
Stycznik
do wstępnego ładowania, ogrzewania itp. (HSb)
Napięcie znamionowe: 4 kV
Znamionowy prąd cieplny: 50 A
Broszura: DW 6047e
Uziemnik (BTE03.04)
Napięcie izolacji: 4,8 kV
Drążki uziemiające: do 8
Broszura: SG350387BEN
Stycznik liniowy (SEC)
Napięcie znamionowe: 1 kV, 2 kV lub 4 kV
Znamionowy prąd cieplny: 1000 A lub 1300 A
Broszura: SG0201096BEN
Odłącznik (RS)
Napięcie znamionowe: 3,6 kV
Prąd znamionowy: 1000 A, 2000 A, 3000 A
Dostępny także jako odłącznik szynowy lub
odłączniko-uziemnik
Broszura: SG1870125BEN
Stycznik liniowy (BMS)
Napięcie znamionowe: 900 V, 1,8 kV
Znamionowy prąd cieplny: 800 A lub 1800 A
Opcjonalny stycznik wstępnego obciążenia PCC18
Broszura: SG202168BEN
Przekaźnik różnicowy
Napięcie znamionowe: do 3,6 kV
∆Ι
∆Ι
Ogranicznik przepięć
Napięcie znamionowe: 4,7 kV
Sensor prądowy DC
Napięcie znamionowe: 1,8 kV / 3,6 kV
∆Ι
Sensor napięciowy DC
Napięcie znamionowe: do 3,6 kV
∆Ι
Podzespoły innych producentów – przykłady
Sécheron SA
Rue du Pré-Bouvier 25
1242 Satigny – Genewa
CH – Szwajcaria
Tel.: +41 22 739 41 11
Faks: +41 22 739 48 11
[email protected]
www.secheron.com
Niniejszy dokument nie jest dokumentem kontraktowym i zawiera informacje odpowiadające poziomowi technologii w dniu jego wydania. Firma Sécheron zastrzega
sobie w dowolnym czasie prawo do modyfikowania i/lub udoskonaleń tego produktu, którego dane są opisane w tych dokumentach, zgodnie z nowymi wymaganiami
technologicznymi. Bez względu na okoliczności to Nabywca ma obowiązek zdobyć informacje na temat warunków i wymagań w zakresie konserwacji produktu. Sécheron
zastrzega sobie wszystkie prawa, szczególnie te, które wynikają z naszych ogólnych warunków dostaw.
Copyright© 2015 Sécheron SA
SG580044BPL_A01-08.15
UWAGA: W zależności od wymagań projektu w urządzeniach AC MODBOX® i DC MODBOX® można zabudować także inne
podzespoły.
Download