Przetwornica napięcia Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją i

advertisement
Przetwornica napięcia
Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją i zachowaj ją dla dalszych informacji. Instrukcja ta zawiera
niezbędne informacje, które pozwolą ci bezpiecznie korzystać z urządzenia przez wiele lata.
Przetwornica zamienia napięcie 12V DC na napięcie 230V AC. Dzięki przetwornicy możesz używać
w swoim samochodzie urządzeń zasilanych na 230V.
Posiada wejście USB dzięki któremu możemy podłączać urządzenia pobierające zasilanie 5V
Podłączanie:
1) Podłącz przetwornicę do gniazdka zapalniczki w samochodzie (Gdy w zestawie znajdują się kable
zaciskowe do akumulatora podłącz przetwornice bezpośrednio do akumulatora)
2) Podłącz urządzenie, które chcesz zasilać do gniazdka 230V w przetwornicy.
3) Pamiętaj, że podłączane urządzenie nie może przekroczyć mocy maksymalnej dla przetwornicy.
4) Włącz przetwornicę za pomocą włącznika jeżeli taki posiada.
5) Jeżeli moc zostanie przekroczona przetwornica zacznie piszczeć. Wówczas niezwłocznie wyłącz
przetwornicę.
Bezpieczne użytkowanie
 staraj się aby przetwornica podczas pracy leżała na płaskiej powierzchni
 nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci,
 nie używaj przetwornicy jeśli Ty, przetwornica lub jakiekolwiek urządzenie mające kontakt z
przetwornicą są mokre. Woda i płyny przewodzą prąd elektryczny, może to spowodować
porażenie prądem.
 nie stawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła, nawiewów, grzejników bezpośrednio na słońcu.
 zapewnij dobrą wentylację wokół urządzenia
 nie stawiaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów
 nie podłączaj urządzenia do innego zasilania niż podane w specyfikacji
 Nie przedłużaj, nie modyfikuj przewodów.
 Zachowaj należytą ostrożność, porażenie napięciem 230V może poważnie zranić lub spowodować
śmierć.
 urządzenie posiada w zestawie przewody do podłączenia zasilania, nie należy ich modyfikować
 nie stawiaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych przedmiotów, oparów, gazów,
 luźnie podłączenie przewodów może powodować spadki napięcia i doprowadzić do uszkodzenia
urządzenia.
 niepoprawne podłączenie przetwornicy do zasilania spowoduje spalenie bezpieczników i może
doprowadzić od trwałego uszkodzenia przetwornicy, którego gwarancja nie obejmuje.
 gdy podłączasz kilka urządzeń jednocześnie, upewnij się że nie pobierają one w sumie więcej niż
maksymalna moc przetwornicy.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie
informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy
oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego
sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania
tego produktu oraz po ich zużyciu.
Importer: PHU GOTEL Andrzej Gołaszewski, Kolonia Porosły 53, 16-070 Choroszcz, POLAND
Download