Ex-micro2_wxa telemechanika z automatyką stacyjną

advertisement
Ex-micro2_wxa
telemechanika
z automatyką stacyjną
Ex-micro2_wxa - telemechanika z automatyką stacyjną
Przeznaczenie
Typy modułów
Ex-micro2_wxa jest programowalnym, uniwersalnym
sterownikiem, który może pełnić funkcję zarówno stacji
telemechaniki (RTU) jak i koncentratora danych.
Ex-micro2_BI_16 - moduł wejść binarnych umożliwiający
podłączenie 16 sygnalizacji (dwie grupy po 8). Napięcie
sygnalizacji może wynosić 24V=, 110V= lub 220V=. Moduł
pozwala na wykrywanie zmian stanów wejść z
rozdzielczością czasową 1ms. Informacje o zmianach
zapamiętywane są z cechą czasu, co umożliwia analizę
sekwencji zdarzeń sygnalizacyjnych. Czas filtrowania
sygnałów wejściowych (eliminacja drgań styków) jest
indywidualnie programowany dla każdego z wejść,
podobnie jak negacja stanu.
Wbudowane oprogramowanie pozwala na uruchomienie
automatyk stacyjnych wykorzystujących wszystkie dane
obecne w sterowniku, pochodzące zarówno ze źródeł
lokalnych jak i zdalnych.
Budowa
Sterownik charakteryzuje się małymi gabarytami oraz
odporną mechanicznie obudową (blacha stalowa).
Zastosowanie rozłączalnej podstawy (wyposażonej
w złącza śrubowe do podłączenia sterownika z obiektem)
od
modułu
głównego
(zawierającego
obwody
elektroniczne) umożliwia łatwe prace serwisowe
urządzenia bez pracochłonnego odłączania obwodów
elektrycznych z obiektu. Podstawa może być mocowana
na ścianie, stojaku lub w szafie.
Widok Ex-micro2_wxa
Modułowa konstrukcja urządzenia pozwala na elastyczną
konfigurację sterownika, limitowaną jedynie liczbą
modułów elektronicznych (cztery pakiety wejścia/wyjścia
oraz do trzech pakietów łączności), które mogą być
jednocześnie zainstalowane. Moduły wyposażone są
w lokalny pulpit synoptyczny.
Ex-micro2_BO_8 – umożliwia generowanie 8
impulsowych sygnałów binarnych (sterowniczych) typu 1 z
N. Czas sterowania przesyłany jest torem łącznościowym
podczas polecenia sterowniczego lub programowalny w
telemechanice. Impuls sterowniczy ≤ 5s.
Ex-micro2_AC6P
moduł
pomiarów
zmiennoprądowych. Pakiet pozwala na podłączenie trzech
napięć fazowych oraz trzech prądów. Obwody wejściowe
napięciowe mogą być skonfigurowane w gwiazdę ze
wspólnym przewodem zerowym lub jako izolowane
galwanicznie między sobą (w zależności od wykonania
modułu). Klasa pomiaru parametrów sieci wynosi 0,5.
Moduł umożliwia pomiar następujących parametrów sieci:
wartości skutecznych prądów fazowych,
wartości skutecznych napięć fazowych,
wartości skutecznych napięć międzyfazowych,
mocy czynnych dla wszystkich faz,
mocy biernych dla wszystkich faz,
sumy mocy czynnych i biernych,
częstotliwości sieci.
Ex-micro2_AI_8 umożliwia pomiar ośmiu sygnałów
analogowych stałoprądowych. W zależności od wykonania
moduł umożliwia pomiary jednokierunkowe lub
dwukierunkowe,
napięciowe
lub
prądowe
o
standardowych zakresach (0...5mA, ±5mA, 0...10mA,
±10mA, 0...20mA, 0...5V, ±5V). Zakres jednokierunkowy
lub dwukierunkowy ustawiany jest dla wszystkich wejść
wspólnie.
Ex-micro2_DCO_8 umożliwia generację analogowych
sygnałów stałoprądowych. Może posiadać 4 lub 8 wyjść ze
wspólnym zaciskiem GND. Standard wyjść jest zależny od
wersji wykonania i może wynosić 0...5mA, ±5mA, 0...10mA,
0...20mA, 4...20mA. Do poprawnej pracy pakietu
wymagane jest dodatkowe zewnętrzne zasilanie 24VDC.
Ex-micro2_IMP_8 posiada 8 wzajemnie izolowanych
torów wejściowych. Umożliwia zliczanie i rejestrację
impulsów z liczników energii o częstotliwości do 1kHz.
Stany liczydeł rejestrowane są typowo co 15 minut (czas
może być programowany) i zapamiętywane w pamięci
nieulotnej. Możliwa jest również rejestracja przyrostów w
określonym przedziale okresu rejestracji stanów. Stan
próbek pamiętany jest za okres do 42 dni, natomiast
przyrostów do 48 godzin.
Rozdzielczość systemu pomiarowego Ex-micro2_wxa
wynosi 10 lub 12 bitów (w zależności od wykonania).
Sterownik może również zbierać dane z zewnętrznych
przetworników A/C na drodze łączności cyfrowej.
Realizacja blokad stacyjnych, polowych i międzypolowych
Sterownik Ex-micro_wxa może realizować blokady
logiczne. Funkcja blokad umożliwia przypisanie do każdego
polecenia sterowniczego, lokalnego lub zdalnego,
warunków powodujących odrzucenie sterowania. Warunki
te odpowiadają wyspecyfikowanym stanom urządzeń
wykonawczych, a informacje o ich aktualnym położeniu
pochodzą z sytemu telemechaniki nadzorującego stację.
Informacja o odrzuceniu polecenia i przyczynach, które je
spowodowały jest rejestrowana w dzienniku zdarzeń.
System może być opcjonalnie skonfigurowany tak, aby po
odpowiednim ostrzeżeniu istniała możliwość "przełamania"
blokady.
Realizacja automatyk
Sterownik w wersji Ex-micro2_wxa posiada dostępny dla
użytkownika system automatyk opartych o programowalne
sekwencje oraz moduł logiki kombinacyjnej. Pozwala to na
uruchomienie automatyk stacyjnych wykorzystujących
wszystkie dane obecne w sterowniku, pochodzące
zarówno ze źródeł lokalnych jak i zdalnych.
Sekwencje programowalne – umożliwiają stworzenie w
konfiguracji urządzenia algorytmu składającego się z
kolejnych
kroków.
W
każdym
kroku
można
zaprogramować wykonanie sterowanie, ustawienie stanu
wewnętrznego (zmiennej), itp. Wykonanie danego kroku
może być uzależnione od warunku logicznego. Można
także wprowadzić czas oczekiwania na spełnienie warunku
w danym kroku. Moduł sekwencji może korzystać z
modułu logiki kombinacyjnej. Sekwencje mogą być
wyzwalane zdalnie, lokalnie wejściem dwustanowym lub
automatycznie na podstawie stanów wewnętrznych.
Logika kombinacyjna (kalkulator) – umożliwia stworzenie
wielu funkcji logicznych i arytmetycznych, których
argumentami są stany wewnętrzne i stany wejść. Funkcje
mogą ustawić stan wewnętrzny lub pobudzić
skonfigurowane wyjście. Funkcje kalkulatora można
powiązać z sekwencjami programowalnymi.
Automatyki mogą być definiowane przez użytkownika za
pomocą edytora konfiguracji. Urządzenie pozwala na
jednoczesną realizację wielu algorytmów.
Łączność
Sterownik
Ex-micro2_wxa
posiada
elastycznie
konfigurowalny system łączności. Może być wyposażony w
jeden do trzech modułów łączności szeregowej (każdy po
dwa indywidualnie konfigurowalne tory).
Każdy sterownik wyposażony jest w dodatkowy tor
diagnostyczny oraz kanał inżynierski. Dodatkowo może
posiadać kanał sieciowy 100Mb/s (SC, ST lub SC-RJ) lub
bezprzewodowe łącze Bluetooth.
Ex-micro2_wxa może spełniać jednocześnie funkcję
urządzenia podrzędnego telemechaniki (SLAVE) jak też
nadrzędnego koncentratora (MASTER) innych urządzeń.
Możliwe protokoły transmisji to:
DNP 3.0 (master/slave),
MST (master/slave),
BEL (master/slave),
IEC 60870-5-101 (master/slave),
IEC 60870-5-103 (master/slave),
IEC 60870-5-104 (master/slave),
IEC 1107 (master),
SPA (master),
MODBUS (master/slave),
MAP27 (master/slave),
GGPS (synchronizacja czasu),
LON (łączność ze sterownikami Ex-ML),
CAN ( współpraca z magistralą CAN),
GPRS (PPP),
PPM2,
IP (TCP, UD, ICMP, SLIP).
Telemechanika
umożliwia
prowadzenie
łączności
w standardzie RS 232, RS 422/485, RS 485, BEL, OC, pętla
prądowa oraz wykorzystanie łączy światłowodowych
(szklane i plastikowe), a także współpracę z magistralą
LON (połączenie np. z modułami Ex-ML) i CAN.
Uwaga – Jeden moduł komunikacyjny zawiera dwa tory łączności - mogą
nie być dostępne dowolne kombinacje standardów elektrycznych w
obrębie jednego modułu.
Ex-micro2_wxa jest przygotowane do bezpośredniej
współpracy na drodze cyfrowej z inną aparaturą
elektroniczną umieszczoną w polu (zabezpieczenia, IED Intelligent Electronic Devices) - praca jako konwerter
protokołów.
Testowanie i parametryzacja urządzenia
Ex-micro2c_wxa standardowo wyposażony jest w tor
diagnostyczny i kanał inżynierski. Dodatkowo może
posiadać kanał sieciowy 100Mb/s (SC, ST lub SC-RJ).
Urządzenie
posiada
wbudowane
oprogramowanie
diagnostyczne (dostępne poprzez tor diagnostyczny lub
inżynierski), nazywane monitorem, pozwalające na
kontrolę sprawności, kontrolę poprawności konfiguracji
oraz kontrolę działania poszczególnych podsystemów.
Opcjonalnie możliwy jest także dostęp do monitora
diagnostycznego z wykorzystaniem sieci IP. Sterownik
posiada swój numer IP i maskę podsieci określone w
konfiguracji. Po dołączeniu do sieci sterownik widoczny
jest pod swoim numerem IP jak każde inne urządzenie
sieciowe. Wszystkie funkcje są realizowane przez
wbudowaną usługę WWW (dostęp do niej wykonuje się
za pomocą standardowej przeglądarki WWW) lub usługę
Telnet.
Parametry techniczne
Urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2006/95/WE (LVD) oraz dyrektywy
2004/108/WE (EMC)
Wymiary (WxSxG)
Liczba modułów w sterowniku
Warunki pracy
Obwody zasilania
Podstawa, zaciski wejściowe
190x222x200 mm (podstawa _P), 190x222x216 mm (podstawa _PAC2)
Moduły wejścia/wyjścia
do 4
Moduły łącznościowe
do 3
Temperatura pracy / przechowywania
0°C...+50°C; / -20°C...+70°C
Wilgotność względna
do 90%
Napięcie zasilania
=(20...30)V, =48V, =(90...230)V
Pobór mocy z zasilania
<10W
Maksymalna średnica przewodu
2,5mm2 (4 mm2 dla IAC)
Napięcie robocze
250V
Moduły funkcjonalne:
Wejścia binarne
Ex-micro2_BI_16
Wyjścia binarne
Ex-micro2_BO_8
Pomiary stałoprądowe
Ex-micro2_AI_8
Wyjścia stałoprądowe
Ex-micro2_DCO_8
Pomiary zmiennoprądowe
Ex-micro2_AC6P
Wejścia licznikowe
Ex-micro2_IMP_8
Liczba wejść
Napięcie wejściowe
Prąd wejściowy kluczowany f=1kHz; wypełnienie
10%
Próg przełączania stanu
Rozdzielczość czasowa
Liczba wyjść
Sposób sterowania
Typ sterowań
Czas impulsu
Dokładność czasu impulsu
Ilość wejść analogowych
Zakresy wejściowe
Separacja wejść
Dopuszczalna składowa sumacyjna między torami
pomiarowymi
Dopasowanie obwodów wejściowych
Rozdzielczość pomiarów
Liczba wyjść
Rozdzielczość wyjść
Separacja wyjść
Zasilanie dodatkowe
Standardy wyjść
Klasa
Liczba wejść / typ wejść napięciowych
16 (2 grupy po 8)
=24V/110V/220V, wspólny zacisk "-" baterii dla grupy
chwilowy 5mA, średni 0,5mA
50 UN ±20%
1ms
8
przekaźniki
impuls 1 z 8
0,1...5s ;
10 ms
8
-5...+5mA; 0...+5mA; 4...20mA; 0...5V; ±5V;
różnicowy multiplekser analogowy
30V
boczniki prądu, dzielniki napięcia
12 bitów
8
14 bitów
brak , wspólny zacisk GND
=24V
-5...+5mA, 0...+5mA, 0...20mA, 4...20mA
0,5
3 / dzielniki rezystorowe
Konfiguracja wejść
układ gwiazdy ze wspólnym przewodem zerowym lub tory
separowane galwanicznie
Znamionowe napięcia fazowe
Zakres pomiarowy napięć
Liczba wejść / typ wejść prądowych
Konfiguracja wejść
Znamionowy prąd wejściowy
Zakres pomiarowy prądów
Rozdzielczość próbkowania
Czas trwania cyklu pomiarowego
Klasa
Liczba wejść
Izolacja od obiektu
Znamionowe napięcie (prąd) wejścia
Maksymalna częstotliwość impulsów
UN=57,7V; 100V; 220V
0÷130% UN
3 / przekładniki prądowe
tory izolowane galwanicznie
IN=1A; 5A
0÷120% IN
10 bitów /12 bitów
0,5s
0,5
8
transoptory
=24V (10mA)
1kHz
Rejestracja stanów liczydeł / przyrostów
Rejestracja przyrostów
Okres pamiętania stanów liczydeł / przyrostów
podstawowo co 15min (programowane)
określony przedział okresu rejestracji stanów
do 42 dni / do 48 godzin
Wyposażenie dodatkowe pakietu procesora
Łącze
sieciowe
100Mb/s
Ethernet
elektryczne
światłowód szklany
światłowód plastikowy
Standard elektryczny
Standard
maksymalna długość łącza
prędkość transmisji
Standard
maksymalna długość łącza
prędkość transmisji
Standard
maksymalna długość łącza
prędkość transmisji
RJ-10/8
100BASE-FX
2000m
100MBd
100BASE-T
100m
100MBd
SC-RJ
100m
100MBd
Moduły łącznościowe:
Ex-micro2_COM2_RS232
Ex-micro2_COM2_RS485T
Ex-micro2_COM2_RS485
Ex-micro2_ML
Ex-micro2_COM_OC
Ex-micro2 _COM_FBR
Tor diagnostyczny
Kanał inżynierski
Liczba torów łączności / Standard elektryczny
Obsługiwane linie
Maksymalna długość łącza
Prędkość transmisji
Liczba torów łączności / Standard elektryczny
2 / RS232
RxD, TxD, RTS, CTS, DTR
15m
do 19200Bd
2 / tor A -RS422/RS485; tor B RS485BEL
±60mA
min. 12kΩ
1200m
do 19200Bd
18mH
FM0
100m
9600Bd
maksymalny prąd wyjściowy nadajnika
rezystancja odbiornika
RS 422/485
maksymalna długość łącza
prędkość transmisji
indukcyjność transformatora separującego
typ kodowania synchronicznego
RS 485BEL
maksymalna długość łącza
prędkość transmisji
Liczba torów łączności / Standard elektryczny
2 / RS422/RS485
Maksymalna długość łącza
1200m
Prędkość transmisji
do 19200Bd
Liczba torów łączności / Standard elektryczny
2 / LON
Maksymalna długość łącza
200m
Prędkość transmisji
78000Bd /1,2 MBd
Liczba torów łączności / Standard elektryczny
2 / tor 1 OC/CL/MX tor2 OC/CL
OC – do 2m; CL – zależnie od rezystancji przewodu (do
Maksymalna długość łącza
kilku kilometrów); MX - do 2 m
Prędkość transmisji
OC – do 2400 Bd; CL – do 4800 Bd; Mx – do 9600 Bd
Liczba torów łączności / Standard
1 tor / łącze optyczne
maksymalna długość łącza
2000m / szklany; 100m / plastikowy
prędkość transmisji
do 19200 Bd
Typ łącza
RS232
do celów łącznościowych RxD, TxD do celów specjalnych
Obsługiwane linie
DTR, CD, RI
emulacja
ANSI
prędkość transmisji
57600 Bd
liczba bitów danych
8
Parametry terminala
kontrola parzystości
brak
liczba bitów stopu
1
sterowanie przepływem danych
brak
Typ łącza / długość
optyczne (światłowód plastikowy) / 100m
Obsługiwane linie
do celów łącznościowych
RxD, TxD
Parametry terminala
emulacja
prędkość transmisji
liczba bitów danych
kontrola parzystości
liczba bitów stopu
ANSI
19200 Bd
8
brak
1
EKT/ASzP/2.6
Karta zamawiającego
urządzenie telemechaniki Ex-micro2_wxa
Zamawiający: .........................................................................................................
Nr zamówienia: .................................
Miejsce instalacji: ................................................................................................
Ilość sztuk: ..........................................
1. Napięcie zasilania sterownika:
24V=
48V=
110÷220V=/~
2. Wyposażenie dodatkowe pakietu procesora:
Łącze sieciowe Ethernet
100Mb/s
Bezprzewodowe łącze Bluetooth
Elektryczne RJ45-10/8
Światłowód szklany SC
Światłowód szklany ST
Światłowód polimerowy SCRJ
3. Rodzaj pakietów I/O:
Pomiary
DC
Pomiary
AC
Sygnalizacj
a
Sterowani
e
Wyjścia DC
+/- 10mA
0÷20mA
Wejścia licznikowe
Moduł
1
Moduł
2
Moduł
3
Moduł
4
4. Zakresy wejść pomiarowych DC:
0÷5mA
+/- 5mA
0÷10mA
DC 1
DC 2
DC 3
DC 4
5. Zakresy wejść pomiarowych AC:
57,7V
100V
220V
1A
5A
UN (fazowe)
IN
6. Napięcie sygnalizacji:
24V=
BI 1
BI 2
BI 3
BI 4
110V=
220V=
+/- 2,5V
0÷5V
7. Zakresy wyjść DC:
0÷5mA
+/- 5mA
0÷10mA
0÷20mA
4÷20mA
DC 1
DC 2
DC 3
DC 4
8. Osprzęt kanałowy:
Tor1 Tor2
RS232
RS422/485
LON
Optyczne
Tor3 Tor4
Tor5 Tor6
RS232
RS422/485
LON
Optyczne
(szklane)
(szklane)
Optyczne
Optyczne
(polimerowe)
(polimerowe)
CAN
OC
CL
MX
OC
CL
OC
9. Protokół komunikacyjny:
Master – łącze do urządzenia podrzędnego
Slave – łącze do urządzenia nadrzędnego
TOR 1
BEL (Master)
BEL (Slave)
DNP3 (Master)
DNP3 (Slave)
GGPS (Synchr. czasu)
IEC 101 (Master)
IEC 101 (Slave)
IEC 103 (Master)
IEC 103 (Slave)
IEC 104 (Master)
IEC 104 (Slave)
IEC 1107 (Master)
LON (Master Ex-ML)
MAP27 (Master)
MAP27 (Slave)
MODBUS (Master)
MODBUS (Slave)
MST (Master)
MST (Slave)
PPM2
SPA (Master)
Łącze GPRS
10. Uwagi:
TOR 2
TOR 3
TOR 4
TOR 5
TOR 6
Ethernet
Download