Opis przedmiotu zamówienia

advertisement
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin,
www.umcs.lublin.pl
centrala: +48 81 537 51 00, fax: +48 81 533 36 69, 537 51 02
NIP: 712-010-36-92 | REGON: 000001353
Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
Dotyczy: Wyposażenia (sprzęt i oprogramowanie) pracowni grafiki komputerowej 3D Instytutu Matematyki
Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS do wizualizacji wyników obliczeń, skanowania i druku 3D
polegającego na dostawie, montażu i uruchomienie sprzętu i oprogramowania oraz szkolenie z obsługi sprzętu
i oprogramowania dla pracowni grafiki komputerowej i druku 3D spełniającej następujące cele: .
1. Wizualizacja wyników obliczeń
2. Modelowanie 3D i tworzenie aplikacji VR (wirtualnej rzeczywistości)
3. Skanowanie 3D i drukowanie 3D
Zamawiający:
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie,
20-031 Lublin Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5.
Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i oprogramowania oraz szkolenie
z obsługi sprzętu i oprogramowania dla pracowni grafiki komputerowej i druku 3D spełniającej następujące
cele: .
1. Wizualizacja wyników obliczeń
2. Modelowanie 3D i tworzenie aplikacji VR (wirtualnej rzeczywistości)
3. Skanowanie 3D i drukowanie 3D
Pracownia liczy:
 21 stanowisk komputerowych 3D
 stanowisko skanowania, wyświetlania i wydruku 3D.
 licencji na oprogramowanie związane ze sprzętem: odpowiednio do ilości sprzętu.
Zamówienie realizowane w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Umowa o
dofinansowanie nr POPW.01.03.00-06-009/11-00 zawarta w dniu 31 lipca 2013r. Projekt realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działania
I.3 Wspieranie Innowacji
Wymieniony sprzęt ma być nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany
w 2014 r., nieużywany oraz nieeksponowany na konferencjach lub imprezach targowych oraz muszą spełniać
wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis sprzętu i oprogramowania:
1 – Pracownia seminaryjno-naukowa
(21 stanowisk 3D)
Specyfikacja jednostki centralnej:
Atrybut
Sposób określenia
Typ
Komputer stacjonarny - stacja graficzna dedykowana do wizualizacji wyników obliczeń
naukowych na klastrze HPC w standardzie stereo 3D
Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany jako stacja graficzna do pracy z programami CAD 3D
(Computer Aided Design ), DCC (Digital Content Creation) i VR (Virtual Reality) oraz
możliwością wyświetlania obrazu 3D stereo.
Wydajność obliczeniowa
Komputer powinien osiągać w teście wydajności Sysmark2007 Preview "Office
Productivity" (http://www.bapco.com/results#SYSmark-2007)
Minimalne wymagane wyniki:
SYSmark 2014 Rating min.
1513,00
Procesor powinien osiągać w teście wydajności CPU Benchmark minimum 7772
punktów
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
Pamięć operacyjna

Pojemność: min. 16 GB,

Maksymalna obsługiwana pojemność: min. 24 GB

Wolne złącza pamięci: min. 2

Dwukanałowa architektura pamięci
Wydajność grafiki
Karta grafiki powinna osiągać wydajność obliczeniową min. 700 GFLOPs w trybie Single
Precision, powinna wspierać technologię DirectX OpenGL OpenCL dla wyświetlania
obrazu 3D stereo
Grafika
obsługująca  Karta grafiki wysokiej wydajności nie zintegrowana z płytą główną
wyświetlanie
obrazów  Wyjścia min. 2x DisplayPort i 1x DVI
w systemie 3D stereo.
 Technologia CUDA
 Obsługa do 3 ekranów jednocześnie
 Obsługa Pixel Shader Model 5.0 (OpenGL 4.3)
 Skalowalny silnik geometryczny
 OpenGL Quad Buffer
 Szybki transfer tekstur 3D
 Pełnoekranowy antyaliasing FSAA i TXAA
 Teselacja na GPU
 Sterowniki do systemów Windows 8, 7, Linux
 Sterowniki OpenGL i OpenCL optymaliz. pod profesj. aplikacje graficzne
 Obsługa 3D Vision Pro poprzez USB
Gniazda rozszerzeń
 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 lub dwa x8)
Parametry złącz pamięci 
6 x port SATA 6Gb/s lub nowszego standardu.
masowej

transfer danych z prędkością min 3 Gbit/s
Parametry
pamięci Dysk twardy o pojemności min. 1TB
masowej
Wyposażenie
Płyta główna wyposażona w zintegrowaną kartę dźwiękową.
multimedialne
Sieć LAN
Sieć LAN ethernet 1Gb/s
Porty USB

Min. 4 x port USB 3.0/2.0 (4 z tyłu obudowy, niebieski, 2 na płycie)

Min. 2 porty USB na panelu przedzie komputera
Zasilacz
zasilacz - min 450W
Obudowa
MidiTower
Warunki gwarancji
3 lata od daty dostawy w miejscu 'instalacji komputera. Pozostałe warunki gwarancji
tak jak w SIWZ
Wsparcie techniczne
Telefoniczne i/lub mailowe w godzinach (8.00-16.00) w dni robocze minimum przez
okres gwarancji sprzętu .
Wymagania dodatkowe
Nagrywarka DVD+/-R
manipulator 3D - min. 2 programowalne przyciski
Mysz optyczna USB 800 DPI,
Klawiatura USB (układ polski programisty)
Zainstalowany System operacyjny Windows 7 Pro 64-bit w wersji PL lub równoważny
Specyfikacja monitora ciekłokrystalicznego:
Atrybut
Sposób określenia

Typ wyświetlacza:

wyświetlanie obrazu 3D w standardzie stereoskopii pasywnej, do współpracy z okularami
polaryzacyjnymi
matryca IPS
Obszar aktywny:
23"
Rozdzielczość
podstawowa
[email protected] Hz
Tryb stereo 3D
Sekwencyjne przetwarzanie ramek 3D przy [email protected]
Gwarancja
2 lata gwarancji producenta
2 – Stanowisko do wizualizacji 3D
1 szt.
Specyfikacja jednostki centralnej:
Atrybut
Sposób określenia
Typ
Komputer stacjonarny - stacja graficzna dedykowana do wizualizacji wyników obliczeń
naukowych na klastrze HPC w standardzie stereo 3D
Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany do pracy z programami CAD 3D i wyświetlania obrazu
3D stereo, obsługi skanera 3D, drukarki 3D oraz zespołu projektorów do wyświetlania
obrazów stereo 3D
Wydajność obliczeniowa
Procesor powinien osiągać w teście wydajności CPU Benchmark minimum 9880
punktów
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
Pamięć operacyjna

Pojemność: min. 32 GB,

Maksymalna obsługiwana pojemność pamięci: min. 64 GB

Wolne złącza pamięci: min. 4

Czterokanałowa architektura pamięci
Wydajność grafiki
Karta grafiki powinna osiągać wydajność obliczeniową min. 2,2 Teraflop w trybie Single
Precision,, powinna wspierać technologię DirectX , OpenGL i OpenCL dla wyświetlania
obrazu 3D stereo
Grafika
obsługująca 
Karta grafiki wysokiej wydajności nie zintegrowana z płytą główną
wyświetlanie
obrazów  Wyjścia min. 2x DisplayPort, 2x DVI i 3-pin miniDIN
w systemie 3D stereo.
 Obsługa technologii CUDA

Jednoczesna obsługa 4 wyjść cyfrowych w różnych kombinacjach

Obsługa Pixel Shader Model 5.0 (OpenGL 4.3)

Skalowalny silnik geometryczny

OpenGL Quad Buffor

Szybki transfer tekstur 3D

Pełnoekranowy antyaliasing FSAA i TXAA

Teselacja na GPU

Sterowniki do systemów Windows 8 7,Vista, Linux

Sterowniki OpenGL optymaliz. pod profesj. aplikacje graficzne

Obsługa 3D Vision Pro poprzez wyjście 3-pin miniDIN
Gniazda rozszerzeń

2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (praca w trybie dwa x16)
Parametry złącz pamięci 
6 x port SATA 6Gb/s lub nowszego standardu.
masowej

Obsługa Raid 0, 1, 5, 10
Parametry
pamięci Dysk SDD - min. 240 GB serwerowy
1 szt.
masowej
Dysk twardy o pojemności min. 1TB
2 szt.
HDD - transfer danych z prędkością min 3 Gbit/s
Wyposażenie
multimedialne
Sieć LAN
Porty USB
Zasilacz
Obudowa
Warunki gwarancji
Wsparcie techniczne
Wymagania dodatkowe
Płyta główna wyposażona w zintegrowaną kartę dźwiękową.
Sieć LAN ethernet 1Gb/s

Min. 4 x port USB 3.0/2.0 (4 z tyłu obudowy, niebieski, 2 na płycie)

Min. 2 porty USB na panelu przedzie komputera
zasilacz - min.550 W
Tower
3 lata od daty dostawy w miejscu 'instalacji komputera. Pozostałe warunki gwarancji
tak jak w SIWZ
Telefoniczne i/lub mailowe w godzinach (8.00-16.00) w dni robocze minimum przez
okres gwarancji sprzętu .
Nagrywarka DVD+/-R
manipulator 3D - min. 2 programowalne przyciski
Mysz optyczna USB 800 DPI,
Klawiatura USB (układ polski programisty)
Zainstalowany System operacyjny Windows 7 Pro 64-bit w wersji PL lub równoważny
2a. Specyfikacja monitora ciekłokrystalicznego:
2 szt.
Sposób określenia
Atrybut

Typ wyświetlacza:

wyświetlanie obrazu 3D w standardzie stereoskopii pasywnej, do współpracy z
okularami polaryzacyjnymi
matryca IPS
Obszar aktywny:
23"
Rozdzielczość
podstawowa
[email protected] 60 Hz
Tryb stereo 3D
Sekwencyjne przetwarzanie ramek 3D przy [email protected]
Gwarancja
2 lata gwarancji producenta
3 – Skaner 3D
Skaner ręczny 3D
L.P.
Parametr
1
Rozdzielczość
2
Skanowanie barw
Wymiary
pola
skanowania
3
4
5
Opcje
1 szt.
Opis - parametry


rozdzielczość skanowania 3D do 0,5 mm
dokładność położenia punktu do 0,1 mm,
jednoczesne skanowanie koloru 24 bit,
głębokość skanowania do 1m,


nie wymagający markerów,
nie wymagający kalibracji





tworzenie siatki modelu z podglądem w czasie rzeczywistym
automatyczne dopasowanie danych z sesji pomiarowych,
kompensacja ruchu obiektu skanowanego,
obsługa trybów skanowania: śledzenie geometrii, śledzenie tekstury
narzędzia do edycji 3D, min.: usuwanie, wygładzanie siatki; wypełnianie ubytków
siatki, filtrowanie, wygładzanie krawędzi
undo/redo
możliwość pomiarów i analizy modeli, min.: pomiary liniowe, odległości, tworzenie
przekrojów
mapowanie tekstur
Oprogramowanie
dołączone
do
skanera -funkcje







Warunki gwarancji
Wsparcie techniczne
zapisywanie ustawień (presets),
formaty eksportu danych: OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII, PTX, E57, XYZRGB
zapisywanie ustawień (presets),
eksport tekstur
2 lata od daty dostawy w miejscu 'instalacji komputera. Pozostałe warunki gwarancji
tak jak w SIWZ
Telefoniczne i/lub mailowe w godzinach (8.00-16.00) w dni robocze minimum przez
okres gwarancji sprzętu .
4 – Projektor 3D full HD z montażem w sali + 32 pary okularów
Zestaw do projekcji stereo 3D
L.P.
Moduł
Opis - parametry
1
1 komplet.
Zestaw projekcyjny klasy instalacyjnej przystosowany do montażu sufitowego w
standardzie pasywnej projekcji stereoskopowej zawierający 2 projektory z filtrami
polaryzacyjnymi
rozdzielczość natywna min. 1920x1200 pikseli
Projektor
jasność zestawu min. 8200 ANSI (min. 3600 ANSI podczas projekcji stereo)
Lens shift w pionie i poziomie za pomocą pilota
zoom za pomocą pilota
menu w języku polskim
Wymagania parametrów technicznych
Rozdzielczość
WUXGA (1920 x 1200)
Jasność
4200 ANSI Lumens (Normal Mode) / 2940 ANSI Lumens (Eco Mode)
Kontrast
3000:1
Głośność
35dB (Normal)/29dB (Eco) TBD
Format
1.5 (Wide), 3.0 (Tele)
Wejścia
Wejście
1 x 15-pinowe wejście Mini D-sub, 5 x BNC
komputerowe
Wyjśćie
1 x 15-pinowe wejście Mini D-sub
komputerowe
1 x wejście S-Video1 x Gniazdo Composite Video3 x
Gniazdo Component Video1 x 15-pinowe wejście
Wejście video
Mini D-sub (współdzielone z analogowym złączem
Computer In 1)3 x BNC (współdzielone z analogowym złączem Computer In 2)
Wejście audio
2 x gniazda Stereo Mini, 2 x para gniazd RCA (L/R)
Wejście USB dla
2 x port USB, typ A / 1 x port USB, typ B
myszki
Sieć
Obsługa standardu IEEE802.11b/g/n (wymagany
bezprzewodowa
opcjonalny adapter bezprzewodowy USB)
Ethernet
1 x RJ-45
WiFi (podwójne)
2 x port USB, typ A / 1 x port USB, typ B
Prezentacja bez
2 x USB type A (PC-less presentation or optional wireless adaptor)
komputera
Opcjonalne
FL-701– sterowanie zmotoryzowane (tylko ostrość) – stały obiektyw, zbliżenie x 1

obiektywy
SL-702 – sterowanie zmotoryzowane – obiektyw krótkiego rzutu, zbliżenie x 1,5

(dobrać
do 
LL-704 – sterowanie zmotoryzowane – obiektyw długiego rzutu, zbliżenie x 1,7
wymiarów sali)
UL-705 – sterowanie zmotoryzowane – obiektyw ultradługiego rzutu, zbliżenie x 1,7

Bezpieczeństwo
Blokada wyłączana kodem PIN, Blokada wyłączana hasłem MyScreen,
Głośniki
2 x 8W (stereo)
Filtr
Hybrydowy (do 15 000 godzin)
Żywotność lampy
Zużycie energii
Gwarancja
na
projektor
Gwarancja
na
lampę
Wymagane funkcje
Funkcje
podstawowe
Poprawianie
obrazu
2500 godzin (tryb normalny)/4000 godzin (tryb Eko)
355W/<0.35W (AC220-240V)
3 lata
3 lata














Freeze
Magnifying
Blank
Auto adjustment
Search
Equalising
digital gamma correction
2-3 Pull Down for NTSC
progressive scan, noise reduction
Mirror Reverse Image
Up-side Down Image
Equalising colour temperature adjustment
Frame lock
Perfect Fit
Cyfrowa korekcja
automatyczna korekta pionowa Keystone /-35°

zniekształcenia
automatyczna korekta pozioma Keystone /-15°

trapezowego
 Audio pass through
 Audio ports assign
 Auto Eco Mode
 Closed caption (NTSC & 480i)
 Filter timer,
 Lens memory
 My Button
 My Memory
Funkcje
 My Text
zawansowane
 My Screen
 PC-less presentation
 Picture modes: (normal, cinema, dynamic, blackboard, greenboard, whiteboard,
daytime, DICOM simulation)
Resolution setting

Instant Stack

iOS Connectivity

Picture by Picture

łatwa wymiana lampy z boku

Cechy zewnętrzne
łatwa wymiana filtra z boku

Włączanie
i
Bezpośredni włącznik

wyłączanie
automatyczne wyłączanie

zasilania
Systemy
Blokada wyłączana kodem PIN
zabezpieczeń
Blokada wyłączana hasłem MyScreen
System wykrywania urządzeń AMX

sterowanie poleceniami w sieci

konfiguracja i kontrolowanie projektora za pomocą przeglądarki internetowej,

Sieć
sterowanie projektorem poprzez układanie listy zadań Crestron RoomView®

(niedostępne w adapterach sieci bezprzewodowej),
Wyświetlanie danych tekstowych z dźwiękowymi komunikatami alarmowymi za

Język
Warunki gwarancji
Wsparcie techniczne
pośrednictwem Internetu
Komunikaty o usterkach i alarmowe wysyłane za pośrednictwem wiadomości e
mail,
Wyświetlacz My Image (przesyłanie zdjęć) mostek sieciowy

Prezentacje internetowe (przesyłanie zdjęć/animacji z komputera)

zarządzanie projektorem za pomocą protokołu SNMP

Polski
3 lata od daty dostawy w miejscu 'instalacji komputera. Pozostałe warunki gwarancji
tak jak w SIWZ
Telefoniczne i/lub mailowe w godzinach (8.00-16.00) w dni robocze minimum przez
okres gwarancji sprzętu .
4a – Ekran do projekcji 3D z montażem w sali
1 szt.
Ekran do projekcji 3D stereo o powierzchni wyświetlania min. 300 x 180 Uwagi
Ekran
cm
Dane techniczne powierzchni projekcyjnej
Wsaźnik
80:1 (wymagany dla 3D)
polaryzacji:
Wzmocnienie:
2,4
1
Kąt wzmoc-nienia 17°
2/1:
Kąt obserwacji:
34°
Powierzchnia :
rolowana, zmywalna
Okulary
okulary 3D kompatybilne z zestawem projekcyjnym stereo 3D
32 szt.
2
polaryzacyjne
Warunki gwarancji
2 lata od daty dostawy w miejscu 'instalacji komputera. Pozostałe warunki gwarancji
tak jak w SIWZ
5 – Drukarka 3D
1 szt.
Drukarka 3D wraz z oprogramowaniem sterującym
L.P.
Moduł
Opis - parametry

przestrzeń rob.: min. 200 mm x 250 mm x 240 mm

materiał budulcowy ABS/PLA
Drukarka 3D
1

min. 2 dysze drukujące

możliwość wydruku 3D modeli kolorowych

regulowana grubość nakładanej warstwy materiału, najmniejsza - max. 0,125 mm

oprogramowanie do obsługi urządzenia bez ograniczenia na liczbą stanowisk
Oprogramowanie
2

polska instrukcja obsługi

Szpula ABS 1 kg – filament MakerBot – różne kolory - 6 kg
Materiały
3

Szpula Dissolvable Filament 1 kg
- 2 kg
eksploatacyjne

Materiał rozpuszczalny w roztworze Limonen
Warunki gwarancji
2 lata od daty dostawy w miejscu 'instalacji komputera. Pozostałe warunki gwarancji
tak jak w SIWZ
Wsparcie techniczne
Telefoniczne i/lub mailowe w godzinach (8.00-16.00) w dni robocze minimum przez
okres gwarancji sprzętu .
Komplet oprogramowania grafiki 3D w wersji niekomercyjnej w skład którego wchodzi zespół programów do
akwizycji danych, ich edycji oraz wizualizacji. (pozycje 6 do 8)
W trakcie opracowywania obrazów 3D dane są przekazywane pomiędzy modułami oprogramowania które służą do
kolejnej obróbki danych. W szczególności oprogramowanie pozwala na tworzenie trójwymiarowych obrazów z danych
uzyskanych w wyniku obliczeń na klastrach serwerów z kartami akceleratorów, na ich oglądanie z różnej perspektywy
(np. obracanie w przestrzeni).
6 – Oprogramowanie 3D, dostawa z instalacją na komputerach – stacjach graficznych:
Moduły:
a) Oprogramowanie CAD 3D – 22 szt.
Specyfikacja:
- projektowanie części, części blaszanych, złożeń, wykonywanie dokumentacji technicznej,
- bezpośrednie modelowanie bryłowe i powierzchniowe,
- edycja modeli bryłowych i powierzchniowych importowanych z innych programów 3D,
- wymiana danych z innymi programami 3D poprzez formaty: AutoCAD, SketchUp, ACIS, STEP, IGES, Rhinoceros,
CGR, DWG, DXF, STL, OBJ, XAML, VRML,
- modelowanie w oparciu o siatkę STL,
- podwójne licencje: uczelniana + "domowa" w celu samokształcenia,
- zawarta subskrypcja na 12 miesięcy.
b) Oprogramowanie do zautomatyzowanej inżynierii odwrotnej – 22 szt.
Specyfikacja:
- integracja pomiędzy oprogramowaniem do obróbki skanów 3D (poz. 3) a oprogramowaniem CAD (poz. 6a.) i DCC
(poz. 6c.),
- kompletny zestaw narzędzi do transformacji danych pochodzących ze skanowania w powierzchnie parametryczne,
siatkę poligonów lub natywne formaty plików CAD,
- automatyczne czyszczenie chmury punktów, analiza i naprawianie siatki,
- bezpośredni eksport danych do programu CAD (poz. 6a.),
- programowanie skryptów w języku Python,
- zawarta subskrypcja na 12 miesięcy.
c) Oprogramowanie do tworzenia aplikacji VR – 22 szt.
Oprogramowanie zawiera moduły programów DCC.
Specyfikacja programów DCC:
Kompleksowe oprogramowanie służące do modelowania, animacji, renderowania i compositingu
- modelowanie mesh, NURBS,
- dwustronna wymiana danych z programem CAD (poz. 6a.),
- bezpośrednia wtyczka do programu VR (poz. 6c.) – eksport scen,
- narzędzia do tworzenia animacji,
- obsługa chmury punktów,
- system cząstek,
- renderowanie z wykorzystaniem GPU,
- programowanie skryptów w języku Python
Specyfikacja Oprogramowanie do tworzenia aplikacji VR :
Oprogramowanie służące do tworzenia własnych, interaktywnych aplikacji wirtualnej rzeczywistości:
- możliwość budowy wirtualnych modeli i prototypów 2d/3d oraz wykonania związanych z nimi obliczeń w podstawowej
wersji programu, bez konieczności uzupełniania o dodatkowe moduły,
- możliwość prezentacji graficznych (procedury wizualizacji 3D) umożliwiające programową integrację w każdym
szczególe modelu,
- interaktywna modyfikacja prezentacji graficznych i struktur modelu,
- zawarta biblioteka typowych elementów, procedur i materiałów,
- możliwość tworzenia własnych bibliotek,
- programowe wsparcie dla definiowania: kinematyki, dynamiki, mechanizmów, algorytmów kolizji, grawitacji itp.,
- translatory umożliwiające użycie w zamawianym środowisku innych formatów programów CAD i DCC: 3DS, Autodesk
Inventor, Okino . bdf, EOP, EOZ, DWF 3D, DWG, DXF, HOOPS HSF,IGES, LIGHTWAVE .LW, PRO/E .SLP,
SOLIDWORKS, STL, WAVEFRONT .OBJ, XGL/ZGL (XML-STYLE TFF),
- kompatybilność ze środowiskiem EON firmy EON Reality, w tym m.in. możliwość wczytywania bezpośrednio do
systemu natywnych formatów EON Studio (możliwość wykorzystania istniejących, dostępnych bezpłatnie w kraju i za
granicą dokumentów, aplikacji i materiałów zgodnie z ich przeznaczeniem bez konieczności przeróbek I modyfikacji
w oferowanym środowisku),
- wykorzystanie technologii procesorów wielordzeniowych komputerów,
- zakup na zasadzie jednorazowej opłaty bez konieczności corocznego odnawiania licencji.
Szkolenie w siedzibie Zamawiającego z obsługi sprzętu i oprogramowania co najmniej 12 godz. – 2 dni po 6
godz. dla minimum 4 osób.
*UWAGA!
Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów
winien być osiągnięty na dzień ogłoszenia przetargu, zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark z dnia
ogłoszenia przetargu dostępny jest na stronie: http://umcs.pl/pl/2014,3599.htm oraz pod załącznikami do SIWZ.
Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów niefunkcjonujących na rynku w chwili ogłoszenia przetargu, a
które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po ogłoszeniu przetargu
Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.
Download