PLMaster - Jean Mueller

advertisement
ÜberwachungsElektronik
Powerlizer
ein System zur
Überwachung von
NiederspannungsSchaltanlagen
5
Powerlizer
System urządzeń do pomiarów,
nadzoru i kontroli w rozdzielnicach
niskiego napięcia
1
2
Zadania systemu zarządzania energią
Nadzór nad
urządzeniami
Przesyłanie
danych
Wizualizacja
danych
Pomiar
danych
Analiza
wyników
3
Zadania systemu zarządzania energią







kontrola odpływów energetycznych
dokładne określanie parametrów prądu i zużycia
energii
wykrycie szczególnie kosztownych przyzwyczajeń
użytkowników
wykrycie zakłóceń w przepływie energii
wizualizacja danych energetycznych
archiwizacja danych i tworzenie statystyk
wykrycie szczytów obciążenia i ich minimalizacja
4
Zadania systemów zarządzania energią
Cel: Redukcja kosztów zaopatrzenia w energię
przez równomierne obciążenie mocy
Cena energii = cena zużycia energii + cena mocy
zgłoszonej
Cena zużycia energii: podstawą obliczania jest
rzeczywiste zużycie energii
Cena mocy zgłoszonej: podstawą obliczania jest
wartość mocy zgłoszonej
5
Wymagania wobec systemów zarządzania energią
Zebranie danych dzięki odpowiednim
urządzeniom pomiarowym
 Tanie i pewne przekazywanie informacji
 Zrozumiała wizualizacja danych w formie
wykresów i diagramów
 Dokumentacja pomiarów
 Zarządzanie energią

6
PLMaster
7
PLMaster - zbieranie danych dzięki PLSensor










PLSensor (moduł EE05) wbudowany w listwę SASIL
PLSensor jako urządzenie samodzielne instalowane
na szynie montażowej
Zbieranie danych przez 3 przekładniki N/1A
Kontrola stanu bezpieczników
Wskaźnik stanu załączenia rozłącznika SASIL
Napięcie międzyfazowe i między fazą a N
Prąd
Moc czynna, bierna i pozorna
Współczynnik mocy
Zużycie energii wg taryfy
8
SASIL – budowa wewnętrzna
Moduł EE05/PLSensor
9
PLSensor jako urządzenie samodzielne instalowane na szynie
 Moduł do montażu na
szynie montażowej
 Do nadzorowania
przełączników mocy,
rozłączników listwowych
i pokrywowych itp.
 Obsługuje 1 odpływ z 3
przekładnikami N/1A
 Napięcie pomocnicze DC
24V
10
PLSensor
można podłączyć do listwowego rozłącznika SL
wyposażonego w przekładniki
Przekładnik dla wielkości 1-3
Przełożenie 1A
Klasa 1 i 0,5 oraz 0,5S
• Firma MBS Typ 31.3
11
PLMaster – informacje ogólne
 Centralna jednostka do zbierania wszelkich danych
dotyczących prądu i napięcia
 Możliwość podłączenia do 60 modułów PLSensor
 Ta sama wysokość jak SASIL1
 Montaż w rozdzielnicy przy użyciu prowadnic SASIL
 Zasilanie DC 24V przez wtyczkę kontaktową
12
PLMaster – parametry techniczne
 Przedstawianie danych na
wyświetlaczu LCD
 Gniazdo dla karty pamięci
w technologii ATA-Flash
(do 440 MB)
 Roboczy interfejs RS 232
na płycie frontowej
 Zestawienie zarejestrowanych
zdarzeń
 Opcja: podłączenie do Profibus DP i FMS
 Opcja: podłączenie do sieci Ethernet i adres TCP/IP
 Opcja: rozszerzenie modułu I/O o 8 analogowych tzw. dyskretnych
wejść i wyjść
13
PLMaster - informacje wyświetlane na ekranie modułu PL Master
Meßmodul PL-Master
Abgänge
max. 60 (4 x 15)
Gruppen
max. 10
Felder
max. 10
Summen [Leiste 01]
Summen [Gruppe 1]
Summen [Feld 1]
Phasen [Leiste 01]
Phasen [Gruppe 1]
Vorgaben [Feld 1]
Speicherkarte
ATA-Flash
4MB - 440MB
Status
Ereignisse
max. 100
Ereignisbezeichnung
Zeitpunkt
Datum/Zeit
Uhrzeit
Datum
Arbeit T-A [Leiste 01]
Arbeit T-B [Leiste 01]
Min/Max [Leiste 01]
Vorgaben [Leiste 01]
Antrieb [Leiste 01]
View
Select
Pfeil
14
PLMaster - informacje wyświetlane na ekranie LCD dla 1 odpływu
Abgänge
Summen [02]
Beleuchtung
Phasen [02]
Beleuchtung
Wirkleistung
.....kW
I
A
Blindleistung
.....kVA
U
V
Scheinleistung
.....kVA
PF
Arbeit T-A [02]
Beleuchtung
L1 L2
20 0
L3
23
Arbeit T-B [02]
Beleuchtung
Min/Max [02]
Beleuchtung
Vorgaben [02]
Beleuchtung
Antrieb [02]
Beleuchtung
Arbeit Wirk/Ab
...................kWh
Arbeit Wirk/Ab
...................kWh
I max L1
A
25
L2
45
L3
25
Abgangs-Typ
SASIL-MOT00-50
Schaltzustand
Ein
L1N L2N L3N
220
0 230
Arbeit Blind/Ab
...................kVARh
Arbeit Blind/Ab
...................kVARh
I min L1
A
18
L2
0
L3
17
Nennstrom
[A]
25
Betriebsart
Motor
L1
L2
L3
0,85 0,00 0,87
Arbeit Wirk/Zu
...................kWh
Arbeit Wirk/Zu
...................kWh
Umax L1N
V
230
L2N
235
L3N
238
Stromwandler
[A]
50
Ext-Aus Signal
aktiv
Umin L1N L2N
V
20 235
L3N
218
Nennspannung
[V]
400
Ext-Ein Signal
aktiv
Belastung
75%
P L1
kW ....
L2
....
L3
....
Arbeit Blind/Zu
...................kVARh
Arbeit Blind/Zu
...................kVARh
Schaltzustand
Ein
Q L1
kVA ....
L2
....
L3
....
Arbeit seit
01.01.1999 00:00
Arbeit seit
01.01.1999 00:00
Sicherungen
Def
S L1
kVA ....
L2
....
L3
....
Min. Phasenstrom
[A]
10
Tarifsignal
Tarif - A
Si L1
Stat OK
L2
Def
L3
OK
Max.Spannung L-N
[V]
260
L2
0
L3
23
Min.Spannung L-N
[V]
220
Last L1
NH % 20
View
Select
Max. Phasenstrom
[A]
30
Pfeil
15
Przykład rozdzielnicy z rozłącznikami SASIL i PLMaster
16
System zarządzany przez PLMaster
Jean
Log
TCP/IP
(Ethernet)
Internet
Browser
JeanVis/
Klient
JeanVis
Serwer
PROFI BUS
DP / FMS
PLMaster
PLSensor
SASIL
Przekładnik
N/1A
Standalone
JMBUS
SASIL
SASIL-MOT
PLSensor
SASIL-MOT
Ethernet
SASIL-MOT
Przełącznik mocy
SASIL-MOT
SASIL
SASIL
Feldbus
SASIL
Sensor
PLSensor max. 60
17
Komunikacja PLMaster przez Ethernet
HTTP Server + JAVA Applets
Outlook
email
Internet
Intranet
Ethernet (TCP/IP)
PLMaster
zapamiętuje
dane
Dostęp do
danych jak w
Internecie
Outlook
e-mail
 PL-Master pracuje jako serwer
w Intranecie (Internecie)
 obsługa i przedstawianie danych
jak na stronie internetowej www
PLMaster
Poziom
sensorów
JMFeldbus
PLSensor
SASILMot
 użytkownik powinien mieć zwykłą
przeglądarkę internetową
(Explorer, Netscape)
 podłączenie dzięki opcji Ethernet
w PL-Master
 dostęp wewnętrzny (Intranet) lub
zewnętrzny (Internet)
18
PLMaster – komunikacja przez wysłanie e-maila
Raport o odpływach
Stany liczników
Bilans energii
Ethernet (TCP/IP)
Protokoły zdarzeń
Protokół SMTP + POP
PL-Master
Zastosowania
PL-Sensor
PL-Sensor
 PLMaster tworzy raporty i protokoły w formie e-mail
 dane (stany liczników, listę zdarzeń, wartości graniczne
min/max) są regularnie wysyłane do wskazanego odbiorcy
19
PLMaster – komunikacja przez wysłanie SMS
Meldunki o problemach
Lista zdarzeń
Krótkie raporty
Ethernet (TCP/IP)
SMS + Protokół WAP
PL-Master
Zastosowania
PL-Sensor
PL-Sensor
 PLMaster generuje informację w formie SMS
 Uprawniony personel otrzymuje SMS przez telefon komórkowy
 Połączenie PLMaster przez Ethernet lub modem
20
Software do analizy danych z PLMaster
• JeanLog
Internet / TCP-IP
• Program do zapamiętywania danych
• Kontrola kosztów wg odbiorców prądu
• Informacja o osiągniętych wartościach
maksymalnych niektórych parametrów
• Ustalenie przedziałów czasowych
Ethernet
• JeanVis
• Software do analizy online
Systemy przesyłu
danych
• Zdalne przełączanie SASIL-MOT
• Graficzne przedstawienie
wszystkich ważnych danych
dotyczących prądu i napięcia
Pentium II;
min. 128MB
Windows 95/98/NT
PC-Card min 8MB
Pentium
min. 64MB
Windows NT
Profibus DP
21
JeanLog
- wybór
odpływu, o którym chcemy uzyskać dane
22
JeanLog - wizualizacja danych pomiarowych
Wartości
minimalne i
maksymalne
pomiarów z
podaniem czasu
i godziny ich
zarejestrowania
(w tabeli)
23
JeanLog - Wizualizacja wartości maksymalnych niektórych parametrów
24
JeanLog - ustalenie przedziałów czasowych
25
JeanLog - wykres dla przedziału czasowego 15 minut
26
JeanLog - wybór okresu czasu do analizy danych
27
JeanLog - Wykres danych dla wybranego 1 tygodnia
28
JeanLog - Wybór określonego dnia
3.5.2001
29
JeanLog - wybór parametrów pomiarowych do wizualizacji
30
JeanLog - zalety zbierania i przedstawiania danych statystycznych
31
JeanVis - instalacja nowego urządzenia w programie
32
JeanVis - tworzenie grup
33
JeanVis - przedstawienie elementów grupy w formie tabelarycznej
Włączyć
SASIL-MOT
34
JeanVis - wizualizacja danych zebranych z 1 odpływu
35
JeanVis - Wizualizacja danych z 1 odpływu w formie diagramu
36
JeanVis - lista zarejestrowanych zdarzeń
37
JeanVis - Zalety
wizualizacji online w połączeniu z SASIL

Kontrola wszystkich odpływów energetycznych

Klarowne przedstawienie przepływu energii

Wykrycie najbardziej kosztownych przyzwyczajeń odbiorców

Zebranie i przedstawienie zakłóceń

Wizualizacja danych energetycznych

Zdalne przełączanie SASIL-MOT
38
Visualisierung Online
Adres IP
- Start
39
Dostęp online
Łatwy wybór funkcji
40
Visualisierung Online
Przegląd aktualnych
wyników pomiarów we
wszystkich odpływach
41
Dostęp online
Wybór odpływu
42
Visualisierung Online
Graficzna wizualizacja
wartości pomiarów
43
Visualisierung Online
Wybór wartości pomiarowych
• Prąd
• Napięcie
• Współczynnik
mocy
• Moc czynna
• Moc bierna
44
Visualisierung Online
Wybór formy wizualizacji
• analogowa
• cyfrowa
• wykres
• diagram słupkowy
• tabela
45
Visualisierung Online
Tabela
Forma analogowa
46
Visualisierung Online
Forma cyfrowa
danych
47
Visualisierung Online
Wykres
48
Visualisierung Online
Jednoczesne
przedstawienie
kilku odpływów
49
Visualisierung Online
Stany liczników
poszczególnych
odpływów
• Praca czynna
wg zużycia
• Praca bierna
wg zużycia
50
Visualisierung Online
Status poszczególnych
odpływów
• Stan bezpieczników
-w porządku
-uszkodzony
• Kierunek prądu
-odpływ
-doprowadzenie
• Sensor
-w porządku
-uszkodzony
• Stan załączenia
-włączony
-wyłączony
51
Visualisierung Online
Lista zdarzeń
zarejestrowanych
we wszystkich
odpływach
• Przepalenie się
bezpiecznika
• Przekroczenie
wartości
granicznych
• Włączenia
• Wyłączenia
Zdarzenie wraz z
datą i dokładnym
czasem
52
PLQuadro i PLView
53
PLQuadro - informacje ogólne
• Moduł do pomiaru parametrów
prądu z 4 odpływów trójfazowych
przez przekładniki N/1A i N/5A
•Umożliwia pomiar: U, I, P, Q, S,
cos 
•Pamięć wewnętrzna rejestruje
wartości minimalne, maksymalne
i średnie
•Standard: interfejs RS 485 do
podłączenia do PLView i 31
innych PLQuadro, oraz interfejs
serwisowy RS 232 do konfiguracji
przy użyciu załączonego
oprogramowania PLConfig
•Opcja: interfejs RS 485 do
podłączenia z siecią Profibus
54
PLView – informacje ogólne
•Urządzenie do przedstawiania
wyników pomiarów z 128 kanałów
pomiarowych (32 PLQuadro)
•Prosta obsługa przy pomocy pokrętła z
funcją potwierdzania przez wciśnięcie
•Można dowolnie zestawiać wartości
pomiarowe w ramach każdego kanału
pomiarowego. Na przykład: prąd z L1,
współczynnik mocy i napięcie z L2-N
•Pokazuje zarówno wartości dla
poszczególnych faz, jak i sumaryczne
•Podświetlany od tyłu wyświetlacz
ciekłokrystaliczny LCD
•Wymiary 144 x 144 x 44 mm
•Zasilanie: 24 V DC
55
PLQuadro i PLView - kontrola na miejscu
4 trójfazowe
odpływy
Prąd i napięcie w rozdzielnicy:
• zbierać dane
• analizować
• wyliczać wartości średnie
• zliczać zużycie energii
• przedstawiać dane na wyświetlaczu
56
PLQuadro - przesyłanie danych pomiarowych magistralą typu Profibus
Prąd i napięcie w rozdzielnicy:
• zbierać dane
• analizować
• wyliczać wartości średnie
• zliczać
• przesyłać magistralą Profibus
• wizualizacja na urządzeniach
zdalnych np. ekranie
komputera
Profibus
Profibus
Profibus
57
PLQuadro - przesyłanie danych pomiarowych oraz ich wizualizacja na PLView
Prąd i napięcie w rozdzielnicy:
• zbierać dane
• analizować
• wyliczać wartości średnie
• zliczać
• przesyłać magistralą Profibus
• wizualizacja na urządzeniach
zdalnych np. ekranie
komputera i PLView
Profibus
Profibus
Profibus
58
Architektura systemu PLQuadro/PLView
59
PLMulti
60
PLMulti – opis produktu
• Wielofunkcyjne urządzenie
pomiarowe do zabudowy w
rozdzielnicach i tablicach (96 x 96 mm).
• Pomiary i zliczanie parametrów
elektrycznych w zakresie niskiego
napięcia (U, I, cos , P, S, Q, W).
• Zapis wyników pomiarów na kartach
pamięci
• Przekazywanie danych
- przez interfejs RS-232
• Połączenie wielu aparatów
- przez interfejs RS-485
• Budowa modułowa (do 18 kanałów
pomiarowych)
61
PLMulti – dane techniczne i możliwości
Wielofunkcyjny
przyrząd pomiarowy
Budowa modułowa
Moduły pomiarowe
Pomiary i zliczanie
wartości elektrycznych
I
6 x Prąd
U, I, cos , P, S, Q, W
Zapis przez długi czas na
karcie pamięci typu FLASH
Przedstawianie danych:
- Wartości chwilowe
- Wartości zmierzone
- Parametry konfiguracyjne
Prosta obsługa przez
3 przyciski
UI
3 x Napięcie
+
3 x Prąd
Moduł zasilania
4- 20 mA
230 V AC
Temperatura
24 V DC:
230 V AC:
6I, 12I, 18I,
6I, 12I,
3U/3I, 3U/9I,
3U/3I, 3U/9I,
3U/15I, 6U/6I,
6U/6I
6U/12I, 9U/9I
62
PLMulti – zakres pomiarów


U: 0....500V
Możliwość dopasowania w zakresie napięcia
1:1, :100V, :10kV, :11kV, :20kV, ...


I: 0...1 A, 0…5A
Dopasowanie przekładnika 1…9999A
63
PLMulti - zastosowanie
Rozdzielnice niskiego
napięcia
64
PLMulti - Pomiar, archiwizacja danych, ich przedstawianie i analiza
65
PLMulti - Pomiar, archiwizacja danych, ich przedstawianie i analiza
PLMulti
JeanLog
66
PLMulti – sposób podłączenia
67
PLMulti – strona czołowa
Użytkownik
Wyświetlacz
alfanumeryczny
• 8 pozycyjny,
aktywny
wyświetlacz LED
• Wskaźnik stanu
karty pamięci
Przyciski
• 3 przyciski
„Strzałka do dołu“
„Select“ (wybór)
„Strzałka do góry”
Karta pamięci
• typowa karta pamięci wg
standardu PCMCIA
• Przycisk do wysuwania
karty pamięci
68
PLMulti – strona tylna
Moduły
pomiarowe
•6xI
• Numer seryjny
• 3x U + 3 X I
• RS 232
przekazywanie
danych (modem)
• Moduł zasilania
230 V AC
• RS 485 połączenie
wielu aparatów
Interfejsy
• Moduł zasilania
24 V DC
69
PLFuse
70
PLFuse - kontrola stanu bezpieczników
Typ ES00
•Własne zasilanie
•Zakres napięcia 400-690V
•1kontakt zwierny, 1rozwierny
•Przesyłanie informacji o przepaleniu bezpiecznika
•4 diody LED: 1 zielona i 3 czerwone
•Stały pomiar różnicy napięć przy bezpiecznikach
•Brak reakcji w przypadku wyłączenia prądu
•Dowolny kierunek zasilania
71
PLFuse – zastosowanie
PLFuse zainstalowany na
rozłączniku pokrywowym LTL
 400V-690V
 zasilanie własne
72
PLFuse –
zastosowanie
PLFuse zainstalowany na listwowym
rozłączniku bezpiecznikowym SL
• 400V-690V
• Zasilanie własne
73
PLPico – kontrola 1 odpływu
Urządzenie oblicza wartości
dla poszczególnych faz i
sumy wartości następujących
wielkości elektrycznych:
- natężenie prądu
- napięcie (L-N)
- napięcie (L-L)
- praca bierna
- praca rzeczywista
- moc czynna
- moc bierna
- moc pozorna
- współczynnik mocy
- częstotliwość
74
PLSoftware
75
PLConfig
76
PLMasterWEB
77
PLMultistat
78
JeanVis
79
JeanLog
80
81
Zalety systemów oferowanych przez firmę JEAN MÜLLER

Redukcja kosztów dzięki oszczędnościom
materiałowym w takich dziedzinach jak:
- przewody, złącza
- urządzenia pomiarowe
- rozmiary szaf



Łatwiejsze planowanie i projektowanie
Krótszy czas i mniejsze koszty montażu i instalacji
Wysoka dyspozycyjność systemu
- mała awaryjność dzięki mniejszej ilości części
- niższe koszty konserwacji
- szybka diagnoza w przypadku wystąpienia zakłócenia
- dłuższy czas pracy urządzeń

Wysoki stopień bezpieczeństwa aparatów JEAN MÜLLER
82
Produkty firmy JEAN MÜLLER
83
Download