Przekształtniki prądu stałego

advertisement
Przekształtniki napięcia
stałego na stałe
Buck converter
S1 – łącznik w pełni sterowalny, przewodzi prąd ze
źródła zasilania do odbiornika
S2 – łącznik diodowy – zwiera prąd odbiornika przy
otwartym S1
U2 = U1/A, I1 = I2/A (dla przypadku idealnego), A ≥ 1
Przekształtnik obniżający napięcie
Przykład obwodu
Odbiornik nie jest idealnym źródłem
prądowym (indukcyjność +
rezystancja) – stąd oscylacje prądu
Regulacja napięcia wyjściowego:
z
z
A = const., regulacja przez zmianę
częstotliwości (PFM)
T = const., regulacja przez zmianę A
(PWM)
Boost converter
U1 = (1-1/A)U2, I2 = (1-1/A) I1, A ≥ 1
Układ podwyższający napięcie
Przykład układu
Gdy tranzystor przewodzi, energia ze źródła
napięciowego E jest magazynowana w indukcyjności
dławika.
Po otwarciu tranzystora, przez diodę jest ona
przekazywana do źródła U2
Buck-boost converter
Połączenie dwóch poprzednich układów
Wszystkie przedziały pracy są aktywne
z
z
Przy zamkniętym S1 ze źródła U1 pobierana jest energia
Przy „zamkniętym” S2 energia przekazywana jest do źródła U2
Źródło prądowe służy wyłącznie do przekazywania energii między U1 i U2;
średnia wartość napięcia na jego zaciskach musi być równa zeru:
1
U
⎛ 1⎞
stąd
U = U + ⎜1 − ⎟U = 0
U =− 1
A
1
⎝
A⎠
2
2
A −1
Dla A > 2 U2 < U1; dla A = 2 U2 = U1, dla A < 2 U2 > U1
Przykładowe rozwiązanie
Przy założeniu A < 2 Energia z U1 przez dławik jest
przekazywana do źródła U2
Rozwiązanie np. regulatora ładowania akumulatora z
ogniw słonecznych
Dla A > 2 ze źródła U1 pobierany byłby tylko prąd
magnesujący dławika.
Przetwornica Cuka (buck-boost)
Układ dualny do poprzedniego
I=
1
⎛ 1⎞
I 2 + ⎜1 − ⎟ I 1 = 0
A
⎝ A⎠
U2 = −
I 2 = −( A − 1)U1
U1
A −1
Cykl pracy przetwornicy Cuka
W pierwszym etapie (klucz włączony) energia z VIN jest magazynowana w dławiku L1
Rozłączenie klucza powoduje ładowanie kondensatora C1 energią ze źródła
powiększoną o tę z dławika (dioda przewodzi)
Ponowne załączenie klucza powoduje dołączenie kondensatora C1 równolegle do
diody; C1 staje się źródłem napięcia dla obwodu obniżającego napięcie L2,C2
Charakterystyki przekształtników DC-DC
Charakterystyki poprzednich obwodów przebiegały
w I ćwiartce układu współrzędnych napięcie
wyjściowe – prąd wyjściowy
Istnieją aplikacje praktyczne wymagające
przebiegów charakterystyk w dwóch (lub więcej)
ćwiartkach układu
z
z
z
Przykład – maszyna prądu stałego
Konieczne jest uzyskanie obu znaków wielkości
zależnych
Źródło zasilania musi być zdolne do przyjmowania
energii, a odbiornik do jej oddawania
Przekształtniki dwukwadrantowe
⎛2 ⎞
⎛2 ⎞
U d 2 = ⎜ − 1⎟U1 , I d 1 = ⎜ − 1⎟ I 2
⎝A ⎠
⎝A ⎠
Oba łączniki aktywne (S1 i S1a) sterowane jedną funkcją
Dla A = 2 energia nie jest przekazywana do odbiornika
Dla 1 ≤ A < 2 Ud2 i Id1 są dodatnie
Dla A > 2 Ud2 i Id1 przyjmują wartości ujemne – energia ze
źródła prądowego jest przekazywana do napięciowego
W obu przypadkach Ud2 ≤ U1 i Id1 ≤ I2 (jak w przetwornicy buck)
Przykładowy obwód
Praca silnikowa
Praca generatorowa
Drugi sposób sterowania
Praca silnikowa
Praca generatorowa
Jeśli T1a stale włączony, zaś T1 sterowany (lub odwrotnie), to charakterystyki w I
ćwiartce. Jeden z łączników D1, D1a jest wówczas sterowany odwrotnie niż T, zaś
drugi jest stale wyłączony
Pracę w drugiej ćwiartce uzyskuje się wyłączając na stałe jeden z tranzystorów i
sterując drugim. Jedna z diod przewodzi przez cały czas
Tętnienia prądu dwukrotnie mniejsze niż w przypadku sterowania symetrycznego
Przekształtnik dwukwadrantowy zasilany
ze źródła prądowego
⎛ 2⎞
⎛ 2⎞
U d 1 = ⎜1 − ⎟U 2 , I d 2 = ⎜1 − ⎟ I d 1
⎝ A⎠
⎝ A⎠
Topologia i schemat sterowania dualna do poprzedniego przypadku
1 ≤ A < 2 – praca w zakresie drugiej ćwiartki
W obu przypadkach U2 > Ud1 i I1 > Id2 (jak w przetwornicy boost)
Przykładowy układ
Układ regulacji prędkości kątowej maszyny
obcowzbudnej prądu stałego
Przekształtnik czterokwadrantowy
Możliwa praca silnikowa i generatorowa
przy obu kierunkach wirowania twornika
Równoległe łączenie przekształtników
Składowe oscylacyjne napięć i prądów przekształtników DC-DC są źródłem problemów
z
z
W prądzie twornika maszyny prądu stałego powodują wzrost strat mocy, mogą generować
pasożytnicze momenty elektromagnetyczne
W zasilaczach elektroniki mogą być przyczyną nieprawidłowej pracy
Im mniejsza amplituda i większa częstotliwość składowych oscylacyjnych, tym
mniejsze wymagana stawiane obwodom filtrującym
Łączenie pojedynczych układów o przesuniętych w fazie przebiegach sterujących
wymaga zastosowania dławika kojarzącego
Połączenie równoległe dwóch
przekształtników
Ilustracja zasady redukcji wyższych
harmonicznych w wielkościach zależnych
Występowanie wyłącznie parzystych
harmonicznych
Zerowanie harmonicznych parzystych, dla
których n/A jest liczbą całkowitą.
Download