Fotokoagulacja laserowa – wskazania, technika, powikłania

advertisement
Zastosowanie laserów w okulistyce
Iwona Świtka-Więcławska, Marzena Mzyk
Katedra i Klinika Okulistyki, I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik: Prof. dr hab. med. Dariusz Kęcik
LASER
(Light Amplification by Stimulated
Emissin of Radiation)
- wzmocnienie światła przez
wymuszoną emisję
promieniowania
Promieniowanie laserowe
- światło monochromatyczne
- spójne
- równoległe
Zastosowanie laserów:
I. Diagnostyka
II. Terapia
I. Diagnostyka
1.mapowanie powierzchni
tkanek
2.przekroje optyczne, badanie
grubości tkanek
3.badanie przepływu
naczyniowego
HRT (Heidelberg Retina Tomograph),
TOPSS (Topographic Scanning System)
skaningowe oftalmoskopy laserowe
wykorzystujące promień lasera diodowego,
używane do trójwymiarowej analizy
topograficznej tarczy nerwu II, zmian w
obrębie plamki, lub nowotworów siatkówki)
GDX (Laserowy Polarymetr
Skaningowy) – analizator
włókien nerwowych siatkówki
OCT (Optical Coherence
Tomography) – tomograficzny
obraz siatkówki
II. Terapia
Efekt fotokoagulacji
Efekt cięcia
Rogówka
1. Chirurgia refrakcyjna
PRK (fotokeratektomia
refrakcyjna)
LASIK (Laser in Situ
Keratomileusis)
Lasek (Laser Epithelial
Keratomileusis)
2.fotokeratektomia terapeutyczna –
precyzyjne odparowanie
patologicznej tkanki
(w przypadku zmian zapalnych,
zwyrodnieniowych, blizn,
nawrotowych skrzydlików)
3.obliteracja naczyń krwionośnych
4.stymulacja laserowa
Jaskra
poprawa odpływu,
zmniejszenie produkcji,
lub poprawa krążenia cieczy
wodnistej
po nieskutecznym leczeniu
farmakologicznym
1.irydotomia
ostry napad jaskry, jaskra
przewlekła zamykającego się
kąta, blok źreniczny
IRIDOTOMIA
2.plastyka podstawy tęczówki
iris plateau, nanophthalmus,
jaskra ostra zamkniętego kąta
3.trabeculoplastyka
lub trabeculopuktura
jaskra pierwotna otwartego kąta,
jaskra barwnikowa, jaskra w
zespole pseudoeksfoliacji
6.koagulacja ciała rzęskowego
w przypadku nieskuteczności innych
procedur medycznych,
przy niskiej ostrości wzroku,
Zaćma
1. Kapsulotomia tylna –
podstawa współczesnej
chirurgii zaćmy
2. Sródoperacyjna
emulsyfikacja soczewki
Fotokoagulacja
laserowa siatkówki
Wskazania do fotokoagulacji:
1. Wytwarzanie aseptycznych zrostów
2. Zamykanie naczyń krwionośnych
3. Wytwarzanie martwicy tkanek
1.Profilaktyka otworopochodnego
odwarstwienia siatkówki
cel: utworzenie dodatkowch
zrostów siatkówkowonaczyniówkowych stabilizujących
określony obszar siatkówki)
Profilaktyka zmian degeneracyjnych
obwodu siatkówki:
- degeneracja kraciasta
2.Retinopatia cukrzycowa
zamknięcie patologicznych naczyń,
zniszczenie obszarów siatkówki
pozbawionych krążenia naczyniowego,
stworzenie dodatkowych zrostów
siatkówkowo-naczyniówkowych
3. Zakrzep żyły środkowej siatkówki
zniszczenie naczyń będących źródłem
przecieku, zniszczenie obszarów
siatkówki pozbawionych krążenia ,
stworzenie dodatkowych zrostów
siatkówkowo-naczyniówkowych), w
przypadkach
CHORIORETINOPATIA SUROWICZA CENTRALNA
Objawy: nagłe zamazanie widzenia, metamorfopsje,
zaburzenie widzenia barw
Klinicznie:płaskie uniesienie siatkówki zmysłowej
w biegunie tylnym, utrata refleksu dołkowego
4. Retinopatia wcześniacza
zniszczenie obwodowych ,
niedojrzałych obszarów
nieunaczynionej siatkówki,
stworzenie dodatkowych
zrostów siatkówkowonaczyniówkowych
6. Degeneracja starcza plamki
żółtej
-postać wysiękowa
PDT
PhotoDynamic Therapy
-podanie barwnika fotouczulającego (Visudyne)
-naświetlanie błony neowaskularnej przez 83sek
Terapia Visudyne®
Leczenie przebiega w dwóch etapach
Etap 1
Etap 2
Download