PRZYGOTOWANIE DO BADANIA - POLE WIDZENIA

advertisement
PRZYGOTOWANIE DO BADANIA - POLE WIDZENIA
Badanie pola widzenia polega na wykreślaniu na schematach pola widzenia, czyli obszaru
widzianego nieruchomym okiem. Dzięki analizie kolejnych badań istnieje możliwość
monitorowania dynamiki zmian pola widzenia. Pacjenci chorzy na jaskrę powinni mieć
wykonywane badanie co najmniej raz na pół roku. Badany siedzi przed półkolistą oświetloną
czaszą perymetru, mając unieruchomioną głowę poprzez oparcie podbródka i czoła na
specjalnych podpórkach. Zasłonięte jest jedno oko. Pacjent musi się wpatrywać przez cały czas
badania w punkt ustawiony w centrum czaszy na wprost badanego oka.
Sposób przygotowania do badania:
Nie ma specjalnych zaleceń dotyczących przygotowania do badania. Wymaga ono jednak
bardzo dużej uwagi oraz ścisłej współpracy ze strony pacjenta, gdyż na podstawie jego
wypowiedzi wykreśla się pole widzenia.
Dlatego też badania nie wykonuje się u małych dzieci, osób z ociężałością umysłową i osób
starszych ze złą orientacją.
Wskazania do wykonania badania
 Zawodowi kierowcy, piloci, operatorzy maszyn
 Choroby układu nerwowego (zwłaszcza te umiejscowione w mózgu)
 Choroby nerwu wzrokowego
 Jaskra
 Odwarstwienie siatkówki
 Choroby siatkówki i naczyniówki.
Download