Oferta dla Firm - Festiwal Spektakli Crowdfundingowych

advertisement
FESTIWAL SPEKTAKLI CROWDFUNDINGOWYCH
Celem projektu jest zebranie środków na realizację
pierwszego w Polsce festiwalu spektakli, które
zostały sfinansowane metodą crowdfundingu.
Poprzez crowdfunding do końca 2016 roku
zrealizowano w Polsce ponad sto projektów
o charakterze teatralnym. Spektakle teatralne oraz
autorskie projekty tworzą bogatą i wspaniałą
mieszankę sztuki, eksperymentu i spełnionych
marzeń.
PulkownikPtak_Uniwersalny_B1.pdf
1
03/03/17
15:08
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi od zawsze
interesował się i wspierał autorskie projekty dlatego
postanowiliśmy być organizatorem I Festiwalu
Spektakli Crowdfundingowych.
Wierzymy, że Łódź jest idealnym miejscem na
festiwal, który pokaże tak różnorodne projekty
teatralne. Festiwal będzie się odbywał w Dużej
i Małej Sali Teatru Nowego im. Kazimierza
Dejmka w Łodzi.
PODRÓŻ
DO WNĘTRZA
POKOJU
PAKIETY
1000 zł - Mecenas Sztuki 1. Wykup i obranduj swoje miejsce
na widowni Dużej Sali Teatru Nowego na czas trwania
Festiwalu.
1000 zł - Mecenas Sztuki 2. Wykup i obranduj swoje miejsce
na widowni Małej Sali Teatru Nowego na czas trwania
Festiwalu.
7000 zł - Pakiet Sponsorski - Mała Sala. Wykup
i obranduj dowolny rząd widowni Małej Sali Teatru Nowego
na czas trwania Festiwalu.
10 000 zł - Pakiet Sponsorski - Duża Sala. Wykup
i obranduj dowolny rząd widowni Dużej Sali Teatru Nowego
na czas trwania Festiwalu.
20 000 zł - Sponsor tytularny Festiwalu. Nazwa
Festiwalu zostanie poprzedzona nazwą sponsora oraz
sponosr umiesci swoje logo w najabardziej prestiżowym
miejscu na serwisie wspieramkulture.pl. Dodatkowo na czas
trawania Festiwalu zostanie obrandowany również cały rząd
sponsora na Dużej i Małej Sali Teatru Nowego im. Kazimeirza
Dejmka w Łodzi.
MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY
1. Standardowa wpłata
Każdy ze sponsorów może dokonać wpłaty zaraz po zarejestrowaniu się na
portalu wspieramkulture.pl.
2. Deklaracja wpłaty
Innowacyjny mechanizm crowdfundingowych. Partner deklaruje wpłatę,
którą realizuje w momencie osiągnięcia przez projekt 100%, maksymalnie do
4 maja 2017 tj. na 10 dni przed końcem kampanii. Administrator serwisu, po
deklaracji, ręcznie dodaje wpłatę, która jest widoczna na serwisie i podnosi %
zebranej kwoty. Partner czerpie korzyści promocyjne, a projekt dalej się
zbiera przez mniejsze wpłaty osób fizycznych.
Korzyści:
- Organizator kompleksowo przygotowuje profil Partnera i dodaje go na
stronę serwisu. Partner przesyła na wskazany adres e-mail, swoje logo oraz
treści o firmie na stronę. Organizator może pomóc dostosować treści do
potrzeb wsparcia crowdfundingowego, następnie po akceptacji doda je na
stronę. Partner również sam może przygotować swój profil.
- Partner fizycznie nie inwestują pieniędzy po zarejestrowaniu w serwisie,
płaci dopiero za sukces projektu.
- W przypadku niepowodzenia kampanii Partner ma darmową reklamę na
serwisie.
- Projekt osiąga sukces na serwisie. Dzięki temu osoby fizycznie będą chętnie
wpłacać na projekt, który zebrał 100%, każdy chce być częścią sukcesu. Tym
samym rozpocznie się kampania promocyjna samego Festiwalu poprzez
mechanizmy crowdfundingowe.
- Prekursorzy nowego modelu finansowania. Pierwszy w historii crowdfunding, który zostanie sfinansowany przy użyciu deklaracji firmowych. Otwarcie
nowego modelu finasowania kultury oraz innych autorskich z udziałem
biznesu przez mechanizmy crowdfundingowe.
LINK DO KAMPANII
www.wspieramkulture.pl/fscf
Deklaracje wpłaty prosimy przysyłać na adres
[email protected], w mailu zwrotny prześlemy Państwu
umowę oraz informację o potrzebnych materiałach
do założenia profilu Partnera.
DOTACJE CELOWE*
Jeżeli żadna z nagród nie odpowiada Państwa wymaganiom, istnieje
możliwość wybrania jednej z poniższych opcji poprzez wpłatę celową
•
prezentację logo Firmy wraz z przyznanym tytułem na planszach
sponsorskich (dostarcza Firma) umieszczonych w foyer Dużej i Małej Sali
Teatru – 5000 zł netto
•
prezentację dostarczonych materiałów reklamowych Firmy wraz
z przyznanym tytułem na pięciu ekranach plazmowych umieszczonych
w foyer Dużej i Małej Sali – czas prezentacji do 15 s. – 10 000 zł netto
•
prezentację logo Firmy wraz z przyznanym tytułem na 29 słupach
ogłoszeniowych Teatru – 4650 zł netto
•
zamieszczenie logo Firmy wraz z przyznanym tytułem na drukach
Teatru (plakaty, foldery repertuarowe, comiesięczne afisze repertuarowe programy, zaproszenia premierowe, wydawnictwa) i zamieszczenie olinkowanego logo Firmy na stronie internetowej Teatru
– 6150 zł netto.
•
pakowanie biletów Teatru w etui z logo Firmy wraz z przyznanym
tytułem (etui dostarcza Firma) – 2500 zł netto
•
prezentację dostarczonych materiałów reklamowych Firmy przy
kasach Teatru – 5000 zł netto
•
przekazanie Firmie sześciu dwuosobowych zaproszeń na każdą
premierę (7 w roku) – 4968 zł netto
•
wyznaczenie dwóch stałych miejsc na widowni Dużej Sali na
wszystkie spektakle i wydarzenia odbywające się w Teatrze (12 spektakli
w miesiącu) – 12960 zł netto
KONTAKT
[email protected] / +48 694 078 964
*przedstawione świadczenia obejmują jeden sezon
teatralny (10 miesięcy), z wyjątkiem pakowania biletów
w etui, które jest ofertą miesięczną.
Download