Józef Tischner

advertisement
JÓZEF TISCHNER – ZESTAWIENIE
BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE
I.
Wydawnictwa zwarte:
1. Michnik, Adam
Między Panem a Plebanem / Adam Michnik, Józef Tischner, Jacek Żakowski . - Kraków :
Znak, 1995. - 688 s. ; 23 cm
(sygn. 30058)
2. Tischner, Józef
Etyka solidarności oraz homo sovieticus / Józef Tischner . - Kraków: "ZNAK", 1992. – 220 s.
; 20 cm
(sygn. 27482)
3. Tischner, Józef
Filozofia dramatu : wprowadzenie / Józef Tischner . - Kraków : ZNAK, 1999. - 318 s. ; 20 cm
(sygn. 33637)
4. Tischner, Józef
Ksiądz na manowcach / Józef Tischner . - Kraków : ZNAK, 2000. - 313 s. ; 20 cm
(sygn. 33629)
5. Tischner, Józef
Ksiądz na manowcach / Józef Tischner ; [red. Janusz Poniewierski, Wojciech Bonowicz]. Wyd. 2 dodruk . - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2009. - 348 s. ; 20 cm . Nota bibliogr. s. 339-341. Indeks
(sygn. 41498)
6. Tischner, Józef
Myślenie w żywiole piękna / Józef Tischner ; [opieka red. Elżbieta Kot]. - Wyd. 2 . - Kraków
: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2013. - 351, [1] s. ; 21 cm . - Indeks
(sygn. 43074)
7. Tischner, Józef
Przekonać Pana Boga z księdzem Tischnerem rozmawiają Dorota Zańko i Jarosław Gowin . Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak", 2000. - 214 s. ; 20 cm
(sygn. 35105)
8. Tischner, Józef
Słowo o ślebodzie : kazania spod Turbacza 1981-1997 / Józef Tischner; zebr. i oprac.
Kazimierz Tischner . - Kraków : Wydaw. ZNAK, 2003. - 158, [5] s. : [24] k. tabl. ; 22 cm + 4
kasety magnetofonowe z nagraniami kazań
(sygn. 2485br)
9. Tischner, Józef
Świat ludzkiej nadziei : wybór szkiców filozoficznych 1966-1975 / Józef Tischner. - [Wyd. 2]
. - Kraków : "Znak", 1992. - 318, [2] s. ; 20 cm
(sygn. 4206br)
II.
Zbiory specjalne:
1. Tischner, Józef
Słowo o ślebodzie : kazania spod Turbacza 1981-1997 / Józef Tischner . - Warszawa :
Wydaw. ZNAK, [2003]. - 11 cm + Książka o tym samym tytule
Kas. 1 : Zatonie, zatonie...(kazanie wygłoszone 3.08.86 r.); "Chcem Wom dodać
ducha!"(2.08.87). - 1 kas. dźwięk. (58 min. 13 sek.)
(sygn. 415av)
2. Tischner, Józef
Słowo o ślebodzie : kazania spod Turbacza 1981-1997 / Józef Tischner . - Warszawa :
Wydaw. ZNAK, [2003]. - 11 cm + Książka o tym samym tytule
Kas. 2 : "Kicora, Kicora..."(kazanie wygłoszone 7.08.88 r.); "Panie pokoz nom dróge..."
(6.08.89). - 1 kas. dźwięk.(62 min. 56 sek.)
(sygn. 416av)
3. Tischner, Józef
Słowo o ślebodzie : kazania spod Turbacza 1981-1997 / Józef Tischner . - Warszawa :
Wydaw. ZNAK, [2003]. -11 cm + Książka o tym samym tytule
Kas. 3 : "Honorowa wolność"(kazanie wygłoszone 8.08.93 r.); "Droga miłości" (14.08.94). 1 kas. dźwięk.(59 min. 52 sek.)
(sygn. 417av)
4. Tischner, Józef
Słowo o ślebodzie : kazania spod Turbacza 1981-1997 / Józef Tischner . - Warszawa :
Wydaw. ZNAK, [2003]. -11 cm + Książka o tym samym tytule
Kas. 4 : "Mnie hań niebo, ka serce"(kazanie wygłoszone 13.08.95 r.); "Zasłony w dusy"
(10.08.97). - 1 kas. dźwięk.(67 min. 19 sek.)
(sygn. 418av)
III.
Publikacje poświęcone Józefowi Tischnerowi:
1. Bonowicz, Wojciech
Tischner / Wojciech Bonowicz . - Kraków : ZNAK, 2001. - 511 s. : fot. ; 21 cm
(sygn. 35043)
2. Jawor, Marek
Koncepcja "Ja aksjologicznego" w filozofii Józefa Tischnera / Marek Jawor // W: Esencja
człowieczeństwa : prawda ludzka a cywilizacja / redakcja naukowa Halina RomanowskaŁakomy. - Warszawa : Enenteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2010. - S. 83-92
(sygn. 41600)
3. Kubiak, Adam
Wprowadzenie do etyki dramatycznej / Adam Kubiak . - Rzeszów : Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. - 331 s. ; 24 cm . - Bibliogr. s. 324-331
(sygn. 41970)
4. Lebiedziński, Włodzimierz
Tischnerowska metoda krytyki socjalizmu / Włodzimierz Lebiedziński . - Warszawa : KIW,
1987. - 275 s. ; 17 cm
(sygn. 24536)
5. Momot, Barbara
Spotkanie i rozmowa w terapii i wsparciu / Barbara Momot // "Wychowanie Na Co Dzień". 2011, nr 12 (219), s. I-IV (wkładka)
6. Numer
[Numer monograficzny poświęcony ks. Józefowi Tischnerowi] // "Znak". - 2001, nr 3, s. 9135
7. Ryk, Andrzej
Możliwości wykorzystania filozofii dramatu J. Tischnera w kreowaniu tożsamości
współczesnej szkoły / Andrzej Ryk //W: Kreowanie tożsamości szkoły . T.1 : Konteksty
teoretyczne, poglądy, wyniki badań / red. Krystyna Chałas. - Lublin, 2009. - S. 139-147
(sygn. 41519)
8. Solak, Adam Roman
Tischnerowski etos nauczyciela / Adam Solak //W: Nauczyciel między tradycją a
współczesnością: teoria i praktyka / pod red. Eugenii Iwony Laski. - Rzeszów, 2007. - S. 7076
(sygn. 40431)
9. Wajsprych, Danuta
Pedagogia agatologiczna : studium hermeneutyczno-krytyczne projektu etycznego Józefa
Tischnera / Danuta Wajsprych . - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, 2011. - 360, [1] s. ; 23 cm . - Bibliogr. s. 321-357. - Streszcz. ang.
(sygn. 42503)
Opracował Michał Seemann
Stan na dzień 14.03.2016
Download