Place i ulice Warszwawy

advertisement
Place i ulice
Warszwawy
Ola Żyta, Zuza Wingralek,
Zuzia Łopaciuk, Janek Szeląg,
Michał Źródlak, Ksawery Tarnas,
Kacper Mroczkowski
Spis treści
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Marszałkowska
Aleje Jerozolimskie
Krakowskie Przedmieście
Nowy Świat
Aleje Ujazdowskie
Plac Unii Lubelskiej
Plac Konstytucji
Plac Zbawiciela
Plac Trzech Krzyży
Plac Piłsudskiego
Plac Bankowy
Bibliografia
Ul.Marszałkowska
W 1912
•
•
•
•
DZIŚ
Położenie: Śródmieście
Długość: 3580m
Nazwa: Pochodzi od słowa „marszałek” i odnosi się do marszałka wielkiego
koronnego Franciszka Bielińskiego.
Historia: Początek ulicy powstał jeszcze pod koniec XVIII w. Natomiast
odcinek niedaleko Ogrodu Saskiego powstał w ciągu dwudziestolecia
międzywojennego. Trasa ta została w znacznej mierze zniszczona podczas
II wojny światowej i odbudowana po jej zakończeniu.
Aleje Jerozolimskie
Położenie:
Jedna z głównych i najdłuższych
ulic Warszawy, ciągnąca się
od mostu Poniatowskiego do
południowo-zachodnich granic
miasta, gdzie dalej biegnie m.in.
przez podwarszawski Pruszków.
Historia:
Pierwotnie nazwa ulicy
brzmiała Aleja Jerozolimska.
Pochodzi ona od istniejącego
w XVIII wieku na zachód od
obecnego pl. Zawiszy
osiedla żydowskiego Nowa
Jerozolima. Wzdłuż obecnej ulicy
biegła droga z Warszawy do tego
osiedla. Choć zlikwidowano je
szybko, a Żydzi przeprowadzili się
do miasta, nazwa pozostała.
Krakowskie Przedmieście
- Śródmieście
- XIV wieczne przedmieścia przy bramie krakowskiej,
wybrukowana w XVIII w. Oświetlenie – XIX wiek. Świadek
protestów i strzelanin, II Wojny Światowej.
- Nazwa od Bramy Krakowskiej
Czy wiesz, że….
Kiedyś na środku ulicy stała
kamienica, jednak rozebrano ją
w 1865r.
Nowy Świat
•
•
•
•
•
Położenie: Jest częścią Traktu Królewskiego i znajduje się w centrum
Warszawy
Długość: 1000m
Nazwa: Pochodzi od pierwszej świeckiej jurdyki w Warszawie, o nazwie
„Nowa Świecka”
Historia: Ulica ta powstała ok. 1640r, została jednak zniszczona podczas II
wojny światowej. Ponowne jej otwarcie nastąpiło w 1949r. W 1995r.
rozpoczął się remont ulicy.
Ciekawostka: Kiedyś ulica potocznie zwana była Nowikiem.
Aleje Ujazdowskie
•
•
•
•
•
•
Zaczątkiem Alej jest wytyczona z
inicjatywy króla augusta II a według
projektu Joachima Daniela
Jaucha, Droga Kalwaryjska
Droga z czasem straciła jednak na
znaczeniu, Jej śladem w 1776 roku
wytyczono nową drogę włączoną w Trakt
Królewski, którą początkowo nazwano
aleją Belwederską, gdyż wiodła do
Belwederu.
W XI wiekuwzdłuż ulicy zaczęły pojawiać
się wille i pałace arystokracji, które
zaczęły wypierać wcześniejsze domy
Po I wojnie światowej i odzyskaniu
niepodległości wzdłuż Alej swoje siedziby
założyło wiele poselstw i ambasad.
W trakcie drugiej wojny światowej aleje
zostały włączone do dzielnicy niemieckiej
przez co nie zostały prawie zniszczone
Współcześnie Aleje są jedną z
reprezentacyjnych ulic Warszawy,
Kacper
Mroczkowski
Plac Unii Lubelskiej
Położenie:
•
•
•
•
Plac w postaci ronda położony
w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy
granicy z Mokotowem. Położony jest na
styku ulic:
od północy: ul. Polna, ul. Marszałkowska, al.
Jana Christiana Szucha;
od wschodu: ul. Bagatela;
od południa: ul. Puławska, ul. Klonowa;
od zachodu: ul. Tadeusza BoyaŻeleńskiego.
Historia:
Nazwa pochodzi od unii lubelskiej związku Polski z Litwą zawartego na sejmie
lubelskim. Została uchwalona 28 czerwca, a
podpisana 1 lipca 1569 roku. Powstało
państwo zwane odtąd Rzecząpospolitą
Obojga Narodów. Wcześniej plac ten
nazywany był placem Mokotowskim.
Plac Konstytucji
• Śródmieście
• 22 lipca 1952r – dzień otwarcia placu konstytucji, czas powojenny, był głównym
elementem wielkiego założenia Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej.
• Nazwano go tak na pamiątkę ustanowienia „Konstytucji”
• Ciekawostki….
• Jest to jedyny ( z wielkich warszawskich placów) zbudowany w jednorodnym
stylu
• Miał być punktem docelowym pochodów pirwszomajowych
• Planowano zbudować na placu fontanę
Plac Zbawiciela
• Śródmieście
• Zaprojektowany w XVIII w przez Jana Szucha. Plac Zbawiciela pierwotnie był
elementem osi królewskiej rezydencji ujazdowskiej, dlatego jest w kształcie
gwieździstym. W XIX wieku zaczęło się rozwijać w kierunku Mokotowa.
• Został nazwany od kościoła Zbawiciela
• Ciekawostki….
• W czasie budowania MDM planowano nie zbudować wież na kościele
• Przy placu znajduje znana szkoła językowa metedystów
Plac Trzech Krzyży
•
Pierwotnie w miejscu Placu Trzech Krzyży
znajdowało się rozdroże, od którego odchodziły
drogi w różnycfh kierunkach.
•
W oparcie o nie król August II wytyczył w latach
1724–1731 wytyczył drogę Kalwaryjską Na
rozdrożu stanęły wówczas trzy złote krzyże
•
W 1752 roku jeden z złoconych krzyży runął, a
wkrótce w jego miejscu, ustawiono figurę św.
Jana Nepomucena
•
W latach 1818-1825 wybudowano tutaj za
pomysłem cara kościół
•
W 1919 roku plac oficjalnie otrzymał nazwę :
plac Trzech Krzyży.
•
Podczas powstania warszawskiego plac został
zniszczony
•
Po wojnie kościół odbudowano w pierwotnej
formie
•
Obecnie planowana jest tutaj stacja III linii metra
Kacper
Mroczkowski
Plac Marszałka Józefa
Piłsudskiego
•
•
•
•
•
Znajduje się w centrum Warszawy,
pomiędzy Ogrodem Saskim a
ulicami Moliera.
Kolejne nazwy placu :
Adolf-Hitler-Platz (1940)
Plac Saski (1945)
Plac Zwycięstwa (1946)
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego (1990)
Końcowa nazwa powstała od znajdującego
się w pobliżu placu pomnika.
• Plac powstał w 1791 r., jako dziedziniec pałacu
• Saskiego. Pałac Saski, zniszczony po
• powstaniu listopadowym, został znacząco
• przebudowany, wtedy też powstała
• charakterystyczna kolumnada.
Spis Treści
Plac Bankowy
• w latach 1951–1989 nazywał się placem
Dzierżyńskiego – jeden z głównych
placów Warszawy.
• Powstał w 1825 za czasów Królestwa
Polskiego, jako plac reprezentacyjny,
przy którym mieściły się budynki ważnych
instytucji tego państwa.
• Obecnie Plac Bankowy zaczyna
się przy skrzyżowaniu alei "Solidarności",
ulicy Marszałkowskiej i gen. Andersa,
natomiast kończy się przy wlocie ulic
Senatorskiej i Elektoralnej.
Bibliografia
• Wikipedia
• warszawa.wikia.com
Download