grupa wsparcia dla osób zagrożonych i chorych na cukrzycę. Projekt

advertisement
grupa wsparcia dla osób zagrożonych i chorych na cukrzycę. Projekt realizowany jest w
partnerstwie pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej, NZOZ Samodzielnym Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka, Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowa
Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy, Domem Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”,
Warszawskim Stowarzyszeniem Diabetyków oraz Polskim Związkiem Emerytów Rencistów i
Inwalidów (Koła Nr 11, 12, 13, 14). Cele edukacyjne grupy to: zdobycie wiedzy z zakresu
diabetologii i dziedzin pokrewnych dzięki spotkaniom ze specjalistami: diabetologiem,
rehabilitantem, pielęgniarką, chirurgiem czy dietetykiem, wymiana doświadczeń
prezentujących pozytywne wzorce „życia z cukrzycą”, poznanie obsługi glukometrów oraz
aparatów do mierzenia ciśnienia. Ponadto zajęcia mają na celu niesienie wsparcia
emocjonalnego uczestnikom, pomoc w przełamywaniu lęku związanego z chorobą,
poszerzenie kręgu znajomych mających ten sam problem, a tym samym zapobieganie
marginalizacji w/w grupy. Zajęcia przyczynią się także do poznania oferty Stowarzyszenia
Diabetologicznego oraz aktywnej rehabilitacji stanowiącej drogę powrotu do społeczeństwa.
W przyszłości planujemy przekształcenie grupy w Białołęckie Stowarzyszenie Diabetyków –
realizacja projektu rozpoczęta w 2007.
Download