Lampowy Wzmacniacz s*uchawkowy

advertisement

Wzmacniacz słuchawkowy służy do
wzmacniania sygnału audio i przesyłania go
do słuchawek. Ma zadanie zapobiegać
niedoborowi mocy, która powoduje spadek
jakości dźwięku.

Zalety wzmacniacza lampowego:
-duże wzmocnienie,
-duża impedancja wejściowa,
-ciepłe brzmienie,
-mniejsze zniekształcenia nieliniowe w
porównaniu ze wzmacniaczami
tranzystorowymi,
- są bardziej odporne na przesterowanie,

Lampa elektronowa składa się zwykle z bańki
szklanej lub metalowej wyposażonej w cokół z
wyprowadzeniami. Wewnątrz bańki umieszczone
są co najmniej dwie elektrody: katoda i anoda.
Katoda jest wyposażona w trzy doprowadzenia.
Dwa z nich z są połączone z żarzonym włóknem, a
trzecie z rurką niklową na której umieszczona jest
warstwa emisyjna. Rozżarzona katoda emituje
elektrony, tworząc wokół katody ładunek
przestrzenny. Pod wpływem przyłożonego
napięcia anodowego przez lampę zacznie
przepływać strumień elektronów, które będą
przyciągane przez dodatnio naładowaną anodą.

Trioda jest lampą trójelektrodową. Pomiędzy
anodą, a katodą znajduje się siatka. Trioda ma więc
trzy obwody: obwód żarzenia, obwód siatki oraz
obwód anodowy. Pomiędzy anodą a katodą
znajduje się źródło stałego napięcia anodowego.
Napięcie anodowe powoduje przyciąganie tych
elektronów do anody, które przeszły przez siatkę
triody. W trzecim obwodzie triody, a więc w
obwodzie siatki znajduje się również źródło
napięcia stałego, połączone z siatką i katodą.
Napięcie siatki jest połączone biegunem dodatnim z
katodą, a biegunem ujemnym- z siatką. Do obwodu
siatki włącza się napięcie zmienne które należy
wzmocnić za pomocą triody.

Uderzające w anodę elektrony wybijają z
niej elektrony wtórne. Jeśli napięcie siatki
ekranującej jest większe od anodowego,
część elektronów wtórnych osiąga tą
siatkę powodując zniekształcenie
charakterystyki anodowej. Dodatkowa
trzecia siatka ma niski potencjał (z reguły
jest połączona z katodą) i jest dość
rzadka. Obniża ona potencjał w
przestrzeni pomiędzy anodą a siatką
drugą, co powoduje zawrócenie
elektronów wtórnych na powrót do
anody. Wprowadzenie trzeciej siatki
pozwala uniknąć negatywnych skutków
emisji wtórnej.










Część triodowa:
Napięcie zasilania Va – 230 V,
Napięcie siatki Vg – (−)1,7 V,
Prąd anodowy Ia – 1,2 mA,
Wzmocnienie (μ) – 100,
Część pentodowa:
Napięcie zasilania Va – 230 V,
Napięcie siatki drugiej Vg2– 230 V,
Napięcie siatki pierwszej Vg1– (−) 5,7 V,
Prąd siatki drugiej Ig2 – 6,5 mA,
· moc 2 x 100 mW
· impedancja obciążenia (słuchawki) >32 om
· płynna regulacja głośności
· sygnalizacja załączenia - dioda LED
· gniazda wejściowe CINCH (RCA), wyjściowe JACK 6,3
· zasilanie 230V,
· wzmacniacz pracuje w klasie A-punkt pracy znajduje się w
środku liniowej części charakterystyk statycznych lampy.
Przez cały okres sinusoidy lampa przewodzi wzmacniany
sygnał. Wzmacniacze te charakteryzują bardzo dobrą
liniowością (niskie zniekształcenia),
l.p
Rodzaj elementu
Oznaczenie na
schemacie
Wartość
Moc znamionowa/
napięcia pracy
1.
Rezystor
R1
10-20Ω
1W
2.
Rezystor
R2,R3
200-600kΩ
5W
3.
Rezystor
R15, R16
50-100Ω
0,25W
4.
Rezystor
R17
750Ω
0,25W
5.
Rezystor
R18
250kΩ
0,25W
6.
Kondensator
C1
220µF
400V
7.
Kondensator
C2-C4
100µF
400V
8.
Kondensator
C5
100nF
400V
9.
Mostek prostowniczy
M1
10.
Dioda LED
D1
11.
Wyłącznik sieciowy
12.
Bezpiecznik topikowy
B
13.
Transformator
T1
14.
Złacze Con-potrójne
2szt.
15.
Złącze Con-podwójne
4szt.
16.
Kabel sieciowy z wtyczką
1szt.
1,5A/600V
l.p
Rodzaj elementu
Oznaczenie na
schemacie
Wartość
Moc znamionowa/
napięcia pracy
1.
Rezystor
R4,R4A
470kΩ
0,25W
2.
Rezystor
R5,R5A,R9,R9A
1kΩ
0,25W
3.
Rezystor
R6,R6A
4-6kΩ
0,25W
4.
Rezystor
R7,R7A
100kΩ
0,25W
5.
Rezystor
R8,R8A
15-20kΩ
0,25W
6.
Rezystor
R10,R10A
470kΩ
0,25W
7.
Rezystor
R11,R11A
1,2-1,8kΩ
3W
8.
Rezystor
R12,R12A
120-180Ω
1W
9.
Rezystor
R13,R13A
8-10kΩ
1W
10.
Rezystor
R14,R14A
1kΩ
0,5W
11.
Potencjometr
P
47kΩ
12.
Kondensator
C6,C6A
100nF
400V
13.
Kondensator
C7,C7A
470nF
100V
14.
Kondensator
C8,C8A
470µF
100V
15.
Kondensator
C9,C9A
100nF
400V
16.
Kondensator
C10,C10A
22µF
400V
17.
Kondensator
C11,C11A
22µF
16V
18.
Lampa Elektronowa
PCL86, 2szt.





P=40W
PARAMETRY NA WYJŚCIU UZWOJENIA
WTÓRNEGO:
1. U=13,5V I=1,5A
2. U=210-220V I=100mA
Rodzaj rdzenia: toroidalny




Materiał: tworzywo sztuczne
Oznaczenie katalogowe: CP-Z-2AW/B
Wymiary:
wysokość- 90mm
szerokość-149mm
długość-178mm
Obudowa wymaga nawiercenia dwóch
otworów o średnicy 25mm w celu
zamontowania lamp




Po włączeniu wzmacniacza i po rozgrzaniu się
lamp sprawdzamy czy napięcie żarzenia ma
prawidłową wartość - 6,3 V
Pomiar napięcia anodowego - na anodzie
pentody (nóżka nr 6) powinno wynosić 210230V.
Pomiar napięcia na rezystorach katodowych,
triody i pentody (ok. 3V-4V)
Pomiar napięcia na rezystorze R6. Spadek
napięcia na tym rezystorze powinien wynosić
2-2,5 V.



Dobrze jest wybierać lampy z jednakowej serii
produkcyjnej, ze względu na rozrzut parametrów co
może skutkować obniżeniem jakości odbieranego
dźwięku.
Jeżeli nie mamy lamp o podobnych parametrach, to tak
dobieramy rezystory R12 i R12A, aby doprowadzić do
tego, by prądy płynące przez katody pentod były
zbliżone.
Ze względu na indukowane pola magnetyczne w
transformatorze, które powodują zakłócenia słyszalne
w słuchawkach w postaci brumu sieciowego lepiej jest
zastosować transformator toroidalny. Ma on mniejsze
pole rozproszenia.
Bądź ostrożny! Pracuj z wyobraźnią.
W urządzeniach lampowych występują
wysokie napięcia. Wszelkich regulacji
dokonuj przy wyłączonym zasilaniu i
po rozładowaniu kondensatorów
wysokonapięciowych!
Łatwo o poparzenie!
Prezentację przygotował:
Michał Soroczyński
2i
Download