Syngenta – chronimy rzepak od początku do końca

advertisement
Amistar Xtra 280 SC – specyfikacja preparatu
Substancje czynne:
azoksystrobina 200g/l (strobiluryny)
cyprokonazol 80 g/l (triazole)
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów chorób, od poczatku fazy
kwitnienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 60 -69)
Spektrum
zwalczanych chorób:
zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych,
szara pleśń.
Maksymalna dawka
dla jednorazowego
zastosowania:
1,0 l/ha
Zalecana dawka
dla jednorazowego
zastosowania:
0,8 – 1,0 l/ha
Zalecana ilość wody:
200 – 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Amistar Xtra 280 SC
jest środkiem
grzybobójczym,
koncentratem w postaci
stężonej zawiesiny
do rozcieńczania wodą
o działaniu kontaktowym
i systemicznym,
do stosowania
zapobiegawczego
i interwencyjnego
w zwalczaniu chorób
grzybowych rzepaku
ozimego.
Technologia Top-Xtra
Pełną ochronę przed chorobami
grzybowymi przez cały sezon
wegetacyjny zapewnia sekwencja
zabiegów TOPREX
i AMISTAR Xtra 280 SC
Zabieg AMISTAR Xtra
DZIAŁANIE
Zabieg
TOPREX
Zabieg
TOPREX
DZIAŁANIE
DZIAŁANIE
11
18
32
51
57
61
69
85
Syngenta
– chronimy rzepak
od początku do końca
Amistar nowej generacji
Syngenta Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa
tel. (22) 326 06 01, fax (22) 326 06 99
zwalcza wszystkie choroby okresu kwitnienia rzepaku
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad
bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
1/2014
® – zarejestrowany znak fabryczny SYNGENTA Group Company, TM znak handlowy
• długi okres działania
• dwie substancje aktywne działają zapobiegawczo i interwencyjnie
• udowodniony efekt plonotwórczy, również w warunkach niskiego porażenia
Zysk z zastosowania
Amistar Xtra
Skuteczność Amistar Xtra
średnia z 3 doświadczeń w roku 2012
(Sośnicowice, Przybroda, Lisewo) zabieg faza BBCH 61
Amistar nowej generacji – zwalcza wszystkie choroby okresu kwitnienia rzepaku
Długi okres działania
45
38,2 dt/ha
40
42 dt/ha
Sclerotinia %
35
D
wie substancje aktywne działają zapobiegawczo oraz interwencyjnie
U
dowodniony efekt plonotwórczy, również w warunkach niskiego porażenia
ica
Różn
30
Plon dt/ha
15
Przeciwko jakim chorobom
rzepaku jest skuteczny
Amistar Xtra?
Jaka choroba jest
najbardziej niebezpieczna
dla rzepaku?
Najbardziej niebezpieczną
chorobą jest zgnilizna
twardzikowa, która
poraża plantację rzepaku
w okresie kwitnienia.
Według Instytutu Ochrony
Roślin już 1% porażenia
roślin przez zgniliznę
twardzikową wpływa
ujemnie na plon.
Amistar Xtra jest
wysoce skuteczny
przeciwko zgniliźnie
twardzikowej,
czerni krzyżowych
oraz szarej pleśni
Działanie zapobiegawcze i interwencyjne
wysoka skuteczność
niższa skuteczność
Doskonała synergia dwóch substancji aktywnych
Zakażenie
5
Kontrola
Amistar Xtra 1,0 l/ha
Zysk
netto
370
*Cena
a
PLN/t
u 1500
PLN/h
k
rzepa
skuteczność
nakomita ochrona przeciwko chorobom okresu kwitnienia
z
długie działanie zapobiegawcze – Technologia AMISTAR®
działanie interwencyjne – cyprokonazol
plon
fekt zieloności – dzięki intensywniejszej fotosyntezie roślina
e
efektywniej wykorzystuje asymilaty
zwiększenie plonów również w warunkach niskiego porażenia
udowodniony wysoki zwrot z inwestycji
Jak działa Amistar Xtra?
Kiełkowanie
zarodników
oszt
wity k
Całko
10
0
PLN*
= 570
a
h
/
t
d
8
3,
PLN
- 200
a
h
/
u
g
zabie
25
20
dt /h a
dt /h a
dt /h a
42
tra X
r
a
ist
,2
po Am
- 38
Plon
i
l
o
kontr
Plon
- 3,8
Wzrost grzybni
Uszkodzenie
powierzchni
liści
Rozsiew
zarodników
(m.in. wg SPZO – czeski związek producentów i przetwórców rzepaku)
zysk
element najlepszej technologii fungicydowej
Dwie strategie zwalczania chorób rzepaku (w zależności od terminu stosowania preparatu)
Strategia nr I
1 l/ha
strategia nr I
zapobieganie chorobom,
bo „lepiej zapobiegać niż leczyć”:
– w terminie od żółtego pąka
do połowy kwitnienia
stosujemy dawkę 1,0 l/ha
1 l/ha
strategia nr II
zgnilizna twardzikowa
czerń krzyżowych
szara pleśń
Strategia nr II
zwalczanie chorób:
– w terminie od połowy
do końca kwitnienia
stosujemy dawkę 1,0 l/ha
Technologia AMISTAR®
cyprokonazol
Technologia AMISTAR® – działanie zapobiegawcze
cyprokonazol – działanie interwencyjne
46
55
61
64
65
69
Download