Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego

advertisement
w Gimnazjum nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim
w roku szkolnym 2010/2011
 Bednarz
Aleksandra
 Borowiec
Magdalena
 Duda Gabriela
 Gałuszewska
Jagoda
 Jakubas Maja
 Jarosz Kamil
 Majchrzak
Małgorzata
 Miłosierny
Bartosz
 Nowak Kinga
 Pietras Dominika
 Sikora Emila
 Szafran Adrianna
 Wawrzycka
Marlena
 Złotucha
Małgorzata
Pani
Kopycińska
Renata
 MARZEC
2011 – CZERWIEC 2011


Wśród zajęć edukacyjnych dla klasy II gimnazjum
pojawiły się zajęcia artystyczne. Duża grupa uczniów
zadeklarowała chęć uczestnictwa w edukacji teatralnej.
Zainteresował nas świat teatru i postanowiliśmy
sprawdzić, czy mamy predyspozycje do występowania na
scenie. Wiemy, że przed tremą trudno uciec, ale można
nauczyć się nad nią panować. Najlepszym ćwiczeniem są
wszelkie wystąpienia przed większą grupą osób.
Zdecydowaliśmy się więc przygotować inscenizację.
Wybór tematyki też nie był przypadkowy. Jedną z epok
poznawanych w klasie II gimnazjum na języku polskim
jest romantyzm. Zjawiska nadprzyrodzone, wiara w czary
i duchy to charakterystyczne dla tej epoki cechy. Dlatego
tez wybrany przez nas motyw dotyczy wiedźm i czarów.
Chcieliśmy sprawdzić, czy uda nam się zastosować
w praktyce ćwiczenia dykcyjne, oddechowe,
artykulacyjne i dramowe, których uczyliśmy się na
zajęciach.
 Uczeń:
-propaguje kulturę teatralną wśród uczniów;
- rozwija zainteresowania teatralne;
- poszerza wiedzę o teatrze i aktorstwie;
-rozwija umiejętności artystyczne;
-rozwija wyobraźnię, kreatywność, wrażliwość;
-doskonali umiejętność rozwiązywania
problemów i twórczego działania
w zespole.
Uczeń:
- układa i przeprowadza ankietę oraz analizuje jej wyniki,
opracowuje słowniczek teatralny, tworzy prezentację
multimedialną na temat teatru współczesnego, wykonuje plakat;
- poszerza wiedzę na temat wybranego motywu literackiego;
-przygotowuje przedstawienie dotyczące wybranego motywu
literackiego;
-wskazuje elementy dramatu, takie jak: akt, scena, tekst główny,
tekst poboczny, monolog, dialog;
-wzbogaca zasób słownictwa;
- rozwija wyobraźnię, empatię, kreatywność, pogląd na świat;
- rozwija umiejętności artystyczne;
-uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie, przyjmuje
poglądy innych lub polemizuje z nimi;
- doskonali umiejętność rozwiązywania problemów i twórczego
działania w zespole;
- doskonali umiejętność autoprezentacji.

Czy
łatwo jest być aktorem?
o
Formy realizacji (zadań) projektu:
1.Ankieta i jej omówienie.
2. Słowniczek pojęć teatralnych.
3. Prezentacja multimedialna.
4. Plakat i zaproszenie
5. Inscenizacja
o
Formy pracy
1. Indywidualna forma pracy
2. Zespołowa forma pracy
o
Metody pracy: poszukująca, ćwiczeń praktycznych

Grupa I
Przygotowaliśmy ankietę na temat:
„Ulubieni aktorzy nastolatków”. W tym celu
wykonaliśmy kolejno wyszczególnione zadania.
1. Ułożyliśmy pytania do ankiety. Wydrukowaliśmy
odpowiednią liczbę formularzy.
2. Przeprowadziliśmy ankietę.
3. Uporządkowaliśmy i opracowaliśmy wyniki
badania.
Wykonanie: B. Miłosierny, K. Jarosz

Grupa II
Opracowałyśmy słowniczek teatralny uwzględniający
związki frazeologiczne związane z aktorem i teatrem. W
tym celu wykonałyśmy kolejno wyszczególnione zadania.
1. Odszukałyśmy w zasobach biblioteki szkolnej, publicznej i
internetu materiały do słowniczka
2. Zaproponowałyśmy kilka pomysłów na słowniczek
teatralny, wybrałyśmy najlepszy i wykonałyśmy
szczegółowy plan publikacji.
3. Umieściłyśmy w części końcowej związki frazeologiczne
związane z aktorem i teatrem.
4. Sprawdziłyśmy poprawność językową, interpunkcyjną i
ortograficzną tekstu. Naniosłyśmy zmiany.
5. Zaprojektowałyśmy ciekawą i oryginalną formę graficzną
słowniczka. Zebrałyśmy wszystkie potrzebne elementy.
7. Przygotowałyśmy słowniczek w odpowiednim programie
komputerowym.
8. Wydrukowałyśmy ostateczną wersję publikacji.
Wykonałyśmy okładkę.
Wykonanie: G. Duda, M. Wawrzycka

Grupa III
Przygotowałyśmy prezentację multimedialną dotyczącą
współczesnego teatru. Uwzględniłyśmy w niej informacje o 10
popularnych polskich aktorach teatralnych oraz trzech wybranych
reżyserach. W tym celu wykonałyśmy kolejno wyszczególnione
zadania.
1. Odszukałyśmy w różnych dostępnych źródłach informacje o
współczesnym teatrze i aktorach teatralnych. Zapisałyśmy
najważniejsze wiadomości.
2. Sporządziłyśmy plan prezentacji multimedialnej.
3. Wykorzystałyśmy zebrane materiały, napisałyśmy krótkie teksty
na poszczególne slajdy prezentacji i wybrałyśmy najciekawsze
zdjęcia.
4. Sprawdziłyśmy poprawność językową, interpunkcyjną i
ortograficzną tekstów. Naniosłyśmy zmiany. Zaprojektowałyśmy
pomysłową formę graficzną pokazu.
5. Wykonałyśmy prezentację. Pamiętałyśmy o podaniu bibliografii.
Wykonanie: D. Pietras, M. Majchrzak, M. Borowiec

Grupa IV
Napisałyśmy scenariusz przedstawienia. W
tym celu wykonałyśmy kolejno wyszczególnione
zadania.
1.Zaproponowałyśmy różne pomysły na scenariusz i
wybrałyśmy najlepszy.
2. Wyszukałyśmy w bibliotece szkolnej, publicznej
i internecie utwory literackie, w których
występuje wybrany przez nas motyw.
Wynotowałyśmy potrzebne wiadomości.
3. Sporządziłyśmy plan wypowiedzi, a następnie
napisałyśmy scenariusz przedstawienia.
Pamiętałyśmy o podaniu bibliografii.
4. Sprawdziłyśmy poprawność językową,
interpunkcyjną i ortograficzną tekstu oraz
zgodność z formą scenariusza. Naniosłyśmy
zmiany.
Wykonanie: M. Jakubas, E.Sikora, A. Szafran

Grupa V:
Przygotowałyśmy zaproszenia oraz plakaty na spektakl.
W tym celu wykonałyśmy kolejno wyszczególnione zadania.
1.Starannie zredagowałyśmy tekst zaproszeń na spektakl i
zaplanowałyśmy ich ciekawą formę graficzną.
2. Przygotowałyśmy zaproszenia w odpowiednim programie
komputerowym, a następnie wydrukowałyśmy je.
3. Wymyśliłyśmy hasła zachęcające do przyjścia na
przedstawienie. Zebrałyśmy różnorodne materiały przydatne
do wykonania kolażu i zaplanowałyśmy układ poszczególnych
elementów na plakacie.
4. Wykonałyśmy plakat – kolaż na temat spektaklu– i
umieściłyśmy na nich ułożone hasła.
5. Powiesiłyśmy nasz plakat w widocznym miejscu na terenie
szkoły. Wręczyłyśmy zaproszenia dyrekcji, nauczycielom i
uczniom.
Wykonanie: A. Bednarz, J. Gałuszewska, M. Złotucha, K. Nowak
 By
przedstawienie mogło się odbyć,
rozdzieliliśmy role, przygotowaliśmy muzykę
(A. Szafran) oraz opracowaliśmy układy
taneczne (M. Majchrzak, M. Borowiec, M.
Jakubas, A. Szafran). Każda z osób
samodzielnie przygotowała rekwizyty i
stroje. Kilka tygodni wcześniej zaczęliśmy
próby do przedstawienia, by wszystko poszło
według planu.
10 czerwca 2011r. o godzinie 820 w
Zespole Szkół nr 2 w Opolu Lubelskim w sali
nr 13 odbyło się przedstawienie pod tytułem
„Buchaj ogniu, kotle wrzej…”, które było
podsumowaniem naszego projektu. Na
widownię składali się uczniowie klasy IIIB
razem z wychowawczynią, panią Elżbietą
Wawer, klasa Va oraz panowie dyrektorzy:
pan Jerzy Kramek i Tomasz Furdal.

Goście z entuzjazmem przyjęli
przedstawienie opowiadające o zlocie
czarownic i uhonorowali nas gromkimi
brawami.

 Zapoznaliśmy
się z pracą w zawodzie aktora.
 Poznaliśmy nowe formy teatralne.
 Nauczyliśmy się sposobów walki z tremą.
 Dowiedzieliśmy się więcej o teatrze
starożytnym i współczesnym.
 Poznaliśmy techniki charakteryzacji
teatralnej.
 Połączyliśmy teatr z światem tańca
nowoczesnego.
 Nauczyliśmy się pracy zespołowej.
Wykonanie sprawozdania:
-- Pani Renata Kopycińska
-- Adrianna Szafran
-Wykonanie
zdjęć:
-- Gabriela Duda.
Download