12. Typologie współczesnych społeczeństw:a) społeczeństwo

advertisement
12. Typologie współczesnych społeczeństw:a) społeczeństwo narodoweb)
społeczeństwo globalnec) społeczeństwa nordyckie (skandynawskie i
holenderskie)ekspansywny kapitalizm z wysokim poziomem regulacji
konsumpcji, zacierający granice podziałów klasowychsłabo zarysowane
podziały stratyfikacyjne- silnie uformowane klasy społecznewysoki poziom
zatrudnienia- silny system państwowy- najwyższy na świecie poziom emancypacji
kobietskrzyżowanie moralności protestanckiej z socjaldemokracjąd)
społeczeństwo bezklasowe i nieegalitarne wg Ossowskiego (ZSRR)e)
społeczeństwo klasowe i egalitarne wg Ossowskiego (USA)podział na
klasy ze względu na własność prywatną egalitarność to zrównanie w poziomie
życiaf) społeczeństwo klasowe bardziej klasowe (USA)niższa egalitarność niż w
państwach skandynawskichkonkurencyjny typ społeczeństwadualizacja
struktur społeczno – ekonomicznych, duża różnica między sektorem
konkurencyjnym, a zmonopolizowanym (większe bezpieczeństwo socjalne w
sektorze publicznym)zdolność do generowania dynamicznego rozowju nauki,
technologii, produkcji masowej- zdolność do absorpcji imigrantówwielkie
zbiorowości podlegające deprywacji (czarni, hispanies)wysoki stopień
emancypacji kobiet-ulotność więzi społecznych (społeczeństwo podróżujące za
pracą)g)
ustratyfikowane społeczeństwa zachodnie (Austria, Niemcy)h)
elitarne społeczeństwa klasowe (Francja, Niemcy)- wyższy poziom
konfliktów społecznych i politycznych w porównaniu z punktem g), wyraźne różnice
społeczno – ekonomiczne np.: w dostępie do oświaty, wykluczenie społeczne
specyficznych grup np.: gastarbeitrówi) dalekowschodnie społeczeństwa
kapitalistycznepłynne przejście od struktur przedkapitalistycznych do
kapitalistycznych, silny interwencjonizm państwowy, wysoki poziom autokratyzmu
politycznego, silny kolektywizm, niski poziom praw obywatelskim- jest to
społeczeństwo korporacyjne charakteryzujące się wysokim poziomem wzrostu
gospodarczego, zatrudnienia, życia i konsumpcji, egalitarności, korupcją, systemem
oświaty zdegradowanym do funkcji selekcji społecznej, dualizacją gospodarki między
wielkie korporacje i resztę
Download