MMcodec01 Instrukcja uytkownika

advertisement
MMcodec01
Minimoduł z Kodeka Audio układem
TLV320AIC23B firmy Texas Instruments.
Instrukcja
użytkownika
Wersja wstępna.
REV 1.0
,
lu ard ST Sta rve
a
e
,
o
Ev B VR ers b S l
d
n
io 1, A trol We mo
t
i
a ‘5
in ron ed
r
c
M
fo cro dd s the
e
s
d e
i
m mb oar rs, peC E B e S
PI its ng roll gh r
i
i
t
r K typ on H s fo
e
rt to roc FID er s
o c
r
Pr mi s, R mm lle
rs or ler gra tro
f
s trol pro con CB
e
ul on m cro , P or
t c ste mi ms s f
e
n Sy T
te ard s
S
l
In ,
sy Bo tro
C
d
e PI or ion on b
,
es at roc We
R
c
u
AV pro val mic ed iro E
dd
ic ng PIC be ds m
M ni T, m
r
g S E oa rs,
i
s
, ts
e
B
de VR Ki ng roll
t
i
r
A te
p on igh
,
y
r
t
1
H
‘5 Sta oto roc ID c
r
e
i
F
rs P
le rs or m s, R mm l
a
e
f er
gr ntr
l
rv es
l
o
e
S ul tro pr oco
od con ms icr s,
m
ni net ste T m stem
er Sy , S sy Boh
et d In PIC sor on i
c
ee R, oce uat mi
p
S AV opr val IC e
r r
fo ic g E T, P mb
E
rs s M nin , S
s ing
r ig
t
R
i
e
l
ol des , AV er K typ
B `51 tart roto roC
S s P mic ,
P for
r
r
rs
rs
ds olle rwe s fo lle
r
a tr
e le
tro mS
n
n
u
d co ra
co b
ro We imo et rog p co
d in ern
e
o
M
m
dd ds eth ste icr
ar rs, Sy T m r
o
B olle In , S so
tr ed IC oce ign
P
s
co Spe R, opr De
V cr B Rion
h
t
ig r A Mi
H fo rs
PC lua
,
s oneasolution
e Many ideas
s
er roll em Ev ds
m nt
st ng oar
y
o
c
S ni B
Spis Treści
Wprowadzenie................................................................................................................................... 3
1.1 Cechy MMcodec01 .................................................................................................................. 4
Uruchamianie MMcodec01............................................................................................................. 5
2.1 Rozmieszczenie elementów na płycie.................................................................................. 5
Opis części sprzętowej MMcodec01 ........................................................................................... 7
3.1 Układ zasilania ......................................................................................................................... 7
3.17 Kodek audio............................................................................................................................ 7
Dane techniczne ............................................................................................................................. 10
Pomoc techniczna.......................................................................................................................... 11
Przykładowe oprogramowanie ................................................................................................... 11
Gwarancja......................................................................................................................................... 12
2
1
Wprowadzenie
Minimoduł MMcodec01 jest układem wysokiej jakości kodeka audio, pozwalającego na
realizacje multimedialnych układów elektronicznych.
Sercem minimodułu jest układ kodeka audio, TLV320AIC23 firmy Texas Instruments.
Układ zawiera w swojej strukturze stereofoniczny przetwornik cyfrowo – analogowy, i
przetwornik analogowo – cyfrowy wykonany w technologii Delta – Sigma, oraz cyfrowy filtr
nadpróbkujący i interpolacyjny. Układ przyjmuje dane o długości słowa 16,20,24,32 bity
i częstotliwościach próbkowania od 8 do 92kHz.
Może on stanowić dodatek do istniejącego systemu mikroprocesorowego, lub być
częścią projektu multimedialnego w opartego o np. minimoduł z mikrokontrolerem ARM
firmy Propox. Dzięki wykorzystaniu minimodułów, unikamy problemu z montażem układów
scalonych w obudowach SMD. Minimoduł, posiada bowiem wyprowadzenia w postaci
standardowego złącza szpilkowego (Goldpin) posiadającego raster 0,1”.
Wraz z minimodułem MMcodec01 dostępne są kody źródłowe programów,
pozwalające przetestować zasoby minimodułu.
Dzięki temu możemy tworzyć takie układy jak odtwarzacze dźwiękowe, radia
internetowe, systemy monitorowania i nagrywania dźwięku, rejestratory cyfrowe itp.
Życzymy samych sukcesów i dużo satysfakcji przy
projektowaniu i konstruowaniu nowych urządzeń
elektronicznych w oparciu MMcodec01.
3
1.1 Cechy MMcodec01
Poniżej zostały wymienione główne cechy minimodułu MMcodec01:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wyjście słuchawkowe typu Jack 3,5mm
Wyjście liniowe Jack 3,5mm
Stereofoniczne wejście liniowe Jack 3,5mm
Wejście mikrofonowe Jack 3,5mm
Napięcie zasilania 3,3V
Interfejs Audio kompatybilny z I2S, Left Justified, Right Justified, lub DSP
Częstotliwości próbkowania od 8kHz do 96 kHz
Długości słowa cyfrowych danych audio: 16,20,24,32 bity
Sterowanie zasobami kodeka : interfejs I2C lub SPI
Praca w trybie Master lub Slave
Cyfrowy filtr nadpróbkujący
Wbudowany wzmacniacz słuchawkowy
Wbudowany wzmacniacz mikrofonowy
4
2
Uruchamianie MMcodec01
2.1 Rozmieszczenie elementów na płycie
Minimoduł MMcodec01 zawiera standardowe złącze typu Goldpin, na którym dostępne
so wszystkie sygnały sterujące, danych oraz zasilanie minimodułu. Wejścia i wyjścia
analogowe zostały zrealizowane za pomocą gniazd typu Jack o średnicy 3,5mm.
Rysunek 1 Rozmieszczenie elementów na płycie MMcodec01
5
Opis elementów minimodułu MMcodec01:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gniazdo Jack „Wyjście”;
Gniazdo Jack „Wejście”;
Gniazdo Jack „Mikrofon”
Zworki „Line – Headphones”;
Zworki „Mastrer- Slave”;
Złącze sygnałowe i zasilania
Cztery otwory montażowe o średnicy 2,5mm pozwalają w łatwy sposób przymocować
minimoduł do obudowy lub płytki drukowanej.
6
3
Opis części sprzętowej MMcodec01
3.1 Układ zasilania
Minimoduł MMcodec01 powinien być zasilany stabilizowanym napięciem 3,3V.
Maksymalny pobór prądu przez minimoduł przy włączonych wszystkich zasobów kodeka
wynosi około 25mA.
UWAGA!
modułu!!!
Użycie wyższego napięcia zasilania niż 3,3V grozi uszkodzeniem
3.17 Kodek audio
Sercem minimodułu jest układ kodeka audio TLV320AIC23 firmy Texas Instruments.
Jest to wysokiej jakości układ zawierający w swojej strukturze stereofoniczny przetwornik
cyfrowo – analogowy,i przetwornik analogowo – cyfrowy wykonany w technologii Delta –
Sigma, z użyciem cyfrowego filtru nadpróbkującego i interpolacyjnego. Układ przyjmuje
dane o długości słowa 16,20,24,32 bity i częstotliwościach próbkowania od 8 do 92kHz.
Opisywany układ posiada układ regulacji głośności, wzmacniacz słuchawkowy oraz
wzmacniacz mikrofonowy z napięciem polaryzacyjnym (bias). Konfiguracja układu możliwa
jest za pomocą magistrali I2C lub SPI (wyprowadzenia SCL, SDA, MODE, /CS).
Cyfrowy strumień audio w standardzie I2S (także Left Justified, Right Justified, lub
DSP) dostępny jest na pinach LRCIN, DIN, BCLK, LRCOUT, DOUT, CLKOUT.
7
Rysunek 2 Implementacja kodeka audio
Na płycie umieszczono trzy stereofoniczne gniazda audio typu Jack i umożliwiają
podłączenie słuchawek (zworki w pozycji HP), lub podłączenie wzmacniacza audio (zworki
w pozycji LIN) Gniazdo INPUT jest wejściem liniowym sygnału audio. Gniazdo MIC służy
do podłączenia standardowego mikrofonu pojemnościowego. Kodek może pracować w
trybie Master (zworka w pozycji M) bądź Slave (zworka w pozycji S). Domyślnie, zworki są
ustawione dla pracy w trybie Master, oraz Słuchawki, jak przedstawia to rysunek 3.
Rysunek 3. Ustawienia domyślne zworek CODECa
8
UWAGA! Kodek Audio może pracować tylko z logiką 3,3V. Upewnij się że
mikrokontroler i jego układy I/O, są zasilane napięciem 3,3V !!!
Na standardowym złączu goldpin 2x7, dostępne są wszystkie sygnały cyfrowe oraz
zasilanie minimodułu. Rysunek 4 przedstawia opis wyprowadzeń tego złącza.
Rysunek 4 Złącze sygnałowe kodeka
Dokładny opis konfiguracji układu i jego funkcji przedstawiono w dokumentacji
technicznej układu TLV320AIC23.
9
6
Dane techniczne
Wymiary:
Wymiary modułu:
Waga:
bez złącz 46mm x 40mm
ze złączami 53mm x 40mm
ok. 20g
Warunki użytkowania:
Napięcie zasilania DC (VDC):
Max. prąd zasilania
3,3V DC
25mA
Złącza:
Złącza AUDIO
Złącze Interfejsu
JACK 3,5mm
Goldpin 2 x 7
10
7
Pomoc techniczna
W celu uzyskania pomocy technicznej prosimy o kontakt [email protected] W pytaniu
prosimy o umieszczenie następujących informacji
• Numer wersji płyty EVBMMcodec01
• Kompletnej nazwy używanego układu mikroprocesorowego
• Napięcia zasilania minimodułu i systemu mikroprocesorowego
• Ustawienia zworek systemowych
• Szczegółowego opisu problemu
8
Przykładowe oprogramowanie
Przykładowe programy i biblioteki dostępne są na stronie www.propox.com
11
10
Gwarancja
Płyta EVBMMcodec01 objęta jest sześciomiesięczna gwarancją. Wszystkie wady
i uszkodzenia nie spowodowanie przez użytkownika zostaną usunięte na koszt producenta.
Koszt transportu ponoszony jest przez kupującego.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zniszczenia i uszkodzenia powstałe
w wyniku użytkowania systemu EVBMMcodec01.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, a także możliwość
wystąpienia błędu/pomyłki w tekście.
12
13
Download