Minimoduł z ATmega328P

advertisement
MOD - 71
Modulowo® PWM Explore™
zgodny z Modulowo® DuoNectTM
Modułowo sp. z o.o.
ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, Poland, [email protected], tel.: +48 530 919 264
VAT ID (NIP): PL7010430823, NACE (REGON): 147346658, NCR (KRS): 0000516646
modulowo.com | Sklep firmowy | Blog | Akademia | Aplikacje i przykłady | Dokumentacje techniczne
Modulowo® PWM Explore™
MOD - 71
Moduł generuje 16 sygnałów PWM i komunikuje się za pomocą
cyfrowego
(NXP
interfejsu
Semiconductors*)
I2C.
może
Wbudowany
generować
układ
sygnały
z
PCA9685
12-bitową
rozdzielczością. Jest zoptymalizowany do sterowania oświetlenia LED
RGB/RGBA, ale może być używany również do innych celów, np. sterowania
serwomechanizmami. Moduł posiada złącze do dodatkowego zasilania.
Zworki adresowe A0:A5 umożliwiają podłączenie wielu układów do jednej
magistrali I2C, a zworka konfiguracyjna V_SEL +3,3V/+5V umożliwia wybór
napięcia zasilania i sygnałów cyfrowych.
Uwaga! Standardowe ustawienie zworki zasilania to +3.3V.
Parametry techniczne












wbudowany układ PCA9685
16 kanałów PWM
12-bitowa rozdzielczość generowania sygnałów PWM
zgodność z Modulowo® DuoNectTM
interfejs I2C
wyprowadzenia krawędziowe i przewlekane z rastrem 2,54mm
złącze dodatkowego zasilania połączone z VCC układu
miejsce na układ do identyfikacji modułu
napięcie zasilania: +3,3V/+5V
wymiary: ~ 26 mm x 51 mm
RoHS
pełna specyfikacja dostępna pod adresem: tech.modulowo.com/71
TWOJA WŁASNA LISTA MODUŁÓW
Każdy moduł posiada unikalny numer seryjny. Po zalogowaniu się na modulowo.com/lista, wystarczy wpisać numer
seryjny i dodać moduł do własnej listy. Umożliwi to uzyskanie szybkiego dostępu do dokumentacji i przykładów.
modulowo.com
Dokumentacja techniczna: tech.modulowo.com/71
Modulowo® PWM Explore™
MOD - 71
GND VCC
!
GND
VCC
Opis wyprowadzeń
PWM8
PWM7
PWM9
PWM6
PWM10
PWM5
PWM11
PWM4
PWM12
PWM3
PWM13
PWM2
PWM14
PWM1
PWM15
PWM0
VIN1
+3.3V
GND
GND
+5V
𝐎𝐄
SDA
SCL
ID/1W2
VCC GND
Linia VCC jest zwarta do linii napięcia zasilania, w zależności od ustawienia zworki VDD_SEL, do +3,3V lub +5V.
1
2
wyprowadzenie VIN jest standardowo nieaktywne, jest to opcjonalne złącze zasilania.
wyprowadzenie nieaktywne, wymaga montażu układu do identyfikacji
Konfiguracja zworek SMD
+5V |+3,3V
V_SEL +3,3V
V_SEL
A0
A1
V_SEL – wybór napięcia zasilania układu
A2
A3
!
Uwaga! Standardowe ustawienie
A4
A5
zworki zasilania to +3.3V
A0….A5 – zworki adresowe I2C
Identyfikacja modułu (opcja)
Moduł posiada miejsce na układ pamięci EEPROM z interfejsem 1-Wire, która może posłużyć
do identyfikacji. Szczegóły techniczne są dostępne na stronie dokumentacji zestawu tech.modulowo.com/71
modulowo.com
Dokumentacja techniczna: tech.modulowo.com/71
MOD - 71
Montaż złączy
Uwaga! W przypadku montażu złączy
kołkowych, dwa skrajne piny (VIN i GND)
nie są używane. Zdjęcie poglądowe.
Rozwiązanie Modulowo® DuoNectTM (więcej na modulowo.com/duonect)
VIN
+3.3V
GND
RX
TX
AN
PWM
SDA
SCL
Modulowo® ExploreTM
Standardowy układ
wyprowadzeń
i stała szerokość
121015
tech.modulowo.com/71
modulowo.com
Kompatybilność
z płytką stykową
GND
+5V
CS
MOSI
MISO
SCK
RST
INT
ID
Adaptery dla platform
rozwojowych
DOKUMENTACJA
Tolerancja sygnałów
+3, 3V/+5V
Co najmniej dwa sposoby podłączenia
wyprowadzenia krawędziowe lub złącza
Więcej materiałów, oprogramowanie, artykuły, blog i wsparcie techniczne
modulowo.com
Dokumentacja techniczna: tech.modulowo.com/71
Zasady użytkowania są dostępne pod adresem modulowo.com/zasady-uzytkowania Modułowo sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub nieścisłości, które mogą pojawić się w tym dokumencie. Modułowo może
wprowadzić zmiany w dowolnym czasie i bez powiadomienia. * Zawarte w dokumencie nazwy i znaki firm zewnętrznych zostały użyte jedynie do celów informacyjnych. Copyright © 2015 Modułowo®. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Modulowo® PWM Explore™
Download