Pielgrzymka rowerowa Ziemi Sandomierskiej Sandomierz

advertisement
IV PIELGRZYMKA ROWEROWA
DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ
SANDOMIERZ- WILNO
20-28 lipca 2013 r.
891 km
DZIEŃ I – SOBOTA 20 LIPCA
Plan dnia:
7:30 - Formalności
Bulwar nad Wisłą
8:30 - Modlitwa na start
- kościół św. Jakuba
9:00 - wyjazd
10:30 - Eucharystia
Zawichost kościół św. Jana Chrzciciela
17:30 - przyjazd Słotwiny
- obiadokolacja
21:00 - modlitwy wieczorne boisko szkolne
SANDOMIERZ – SŁOTWINY 138,5 KM
NA POCZĄTEK- FORMALNOŚCI…
OFICJALNE ROZPOCZĘCIE PIELGRZYMKI
Wspólna modlitwa i błogosławieństwo Ojca
Wojciecha – przeora, w kościele św. Jakuba w
Sandomierzu
NIE ZABRAKŁO PRZEDSTAWICIELA WŁADZ
MIASTA
Kilka serdecznych słów skierował
do nas Pan Marek Bronkowski Zastępca Burmistrza Sandomierza
NAJWAŻNIEJSZY PUNKT DNIA
Eucharystia w Zawichoście. Dzięki uprzejmości sióstr
„jadwiżanek", mogliśmy poznać historię kościoła,
klasztoru i ich zgromadzenia.
PRZEPRAWA PROMEM PRZEZ WISŁĘ
DZIEŃ II - NIEDZIELA 21 LIPCA
Plan dnia:
7:00 - modlitwy
poranne/śniadanie
8:00 - wyjazd
9:00 - Eucharystia
w sanktuarium w
Wąwolnicy
16:45 - przyjazd Łuków
obiadokolacja
21:00 - Modlitwy
wieczorne
w kościele Podwyższenia
Krzyża Świętego
SŁOTWINY- ŁUKÓW 130 KM
EUCHARYSTIA W WĄWOLNICY W SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ KĘBELSKIEJ
WRAZ ZE WSPÓLNOTĄ PARAFIALNĄ
TAKIE TAM Z HENRYKIEM 
Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli
Okrzejskiej
Wypełniona na modlitwie apelowej świątynia parafialnego kościoła pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego, także licznie przybyłymi wiernymi z Łukowa (m.in.
grupa pielgrzymkowa przygotowująca się do pieszej wędrówki na Jasną Górę) oraz
ciepłe słowa i kapłańskie błogosławieństwo na nocny spoczynek i dalsza drogę
księdza proboszcza Tadeusza Dzięgi.
DZIEŃ III - PONIEDZIAŁEK 22 LIPCA
Plan dnia:
7:30 - modlitwy
poranne/śniadanie
8:30 - wyjazd
13:15 - Eucharystia
- Bazylika Katedralna
w Drohiczynie
18:45 - przyjazd
Kleszczele
obiadokolacja
21:00 - modlitwy
wieczorne
ŁUKÓW - KLESZCZELE 144,5 km
SPOTKANIE I EUCHARYSTIA
W BAZYLICE KATEDRALNEJ
W DROHICZYNIE
Spotkanie z księdzem biskupem
Antonim Dydyczem.
Mszy świętej przewodniczył ksiądz Piotr Cieśla. Po Eucharystii udzielił
wszystkim prymicyjnego błogosławieństwa oraz poczęstował obficie…
ŚWIĘTA GÓRA GRABARKA
Od setek lat ludzie przychodzą tu z prośbą i
modlitwą o pomoc. Zostawiają swoje krzyże,
pod którymi kryją się ich osobiste troski,
smutki i radości. Przychodzą, aby tu znaleźć
ukojenie, radość, pociechę i wzmocnienie.
Z WIZYTĄ W CERKWI
Diakon wprowadził nas katolików w
obrządek prawosławny. Jeszcze tylko
modlitwa ekumeniczna i zasłużony
odpoczynek…
DZIEŃ IV - WTOREK 23 LIPCA
Plan dnia:
7:45 - modlitwy
poranne/śniadanie
9:00 - wyjazd
16:45 - przyjazd
Supraśl
obiadokolacja we
własnym zakresie!!
20:00 - Eucharystia
Supraśl kościół św. Trójcy
KLESZCZELE – SUPRAŚL 114 KM
ZALEW SIEMIANÓWKA
Wspaniałe miejsce
na odpoczynek i nie
tylko…
U PANA BOGA W SUPRAŚLU!
DZIEŃ V - ŚRODA 24 LIPCA
Plan dnia:
7:30 - modlitwy
poranne/śniadanie
8:30 - wyjazd
10:00 - Adoracja
Najświętszego
Sakramentu
- Sanktuarium Sokółka
12:30 - Eucharystia
- Sanktuarium Różanystok
20:00 - przyjazd Sejny
/obiadokolacja
ogłoszenia/
SUPRAŚL – SEJNY 152 KM
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W KOŚCIELE POD
WEZWANIEM ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO
„To nie tylko wielki dar dla parafii, ale zadanie świadczenia o obecności Jezusa w
Najświętszym Sakramencie. Jest to szczególny dar Jezusa Chrystusa dla każdego z nas, dar
Jego Miłości. Wierzymy, że podczas Eucharystii pod postaciami chleba i wina po przeistoczeniu
jest zawsze żywy, prawdziwy Jezus Chrystus. W to wierzyłem, wierzę i będę wierzył. Ten Cud
Eucharystyczny zdarzył się w naszej parafii dla potwierdzenia prawdy, że Chrystus jest obecny
w Najświętszym Sakramencie” – powiedział ks. Stanisław Gniedziejko.
„Polska Sokółka, to miejsce jest
dla mnie szczególne. Będę tu
przyjeżdżać. Tutaj Jezus objawił się
po to, żeby przypomnieć, że jest
żywy, prawdziwy w Najświętszym
Sakramencie ”–powiedziała
kobieta cudownie uzdrowiona z
ciężkiej choroby.
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ RÓŻANOSTOCKIEJ
DZIEŃ VI - CZWARTEK 25 LIPCA
Plan dnia:
7:30 modlitwy
poranne/śniadanie
CZAS WOLNY
18:00 Eucharystia
w miejscu pamięci
obławy augustowskiej
w Gibach
19:15 kolacja nad
jeziorem
-modlitwy wieczorne
SEJNY – DZIEŃ WOLNY
Każdy według uznania mógł sobie zagospodarować ten dzień. Dużym
zainteresowaniem cieszył się kościół i klasztor pokamedulski w
pobliskich Wigrach, Wigierski Park Narodowy, jak również wiele atrakcji
turystycznych w Sejnach
NIEKTÓRYM UDAŁO SIĘ ODNALEŹĆ JESZCZE
INNE CIEKAWE MIEJSCA 
EUCHARYSTIA W GIBACH
Msza św. odprawiona została na
morenowym wzgórzu, przejmującym w
swej wymowie, stanowiącym pomnikgłazowisko ku czci mieszkańców
Suwalszczyzny, pomordowanych przez
NKWD podczas obławy w lipcu 1945
roku
DZIEŃ VII - PIĄTEK 26 LIPCA
Plan dnia:
6:30 Eucharystia
Sejny
Sanktuarium Matki
Bożej Sejneńskiej
7:45 śniadanie
9:00 wyjazd w
kierunku Republiki
Litewskiej
19:00 /czas litewski/
kolacja
Caritas/ogłoszenia
SEJNY - LENTVARIS 151 KM
EUCHARYSTIA W SANKTUARIUM MATKI BOSKIEJ
SEJNEŃSKIEJ
"Sanktuaria to miejsca uprzywilejowane,
prowadzące pielgrzyma w głąb tajemnicy
Chrystusa i Kościoła oraz ukazujące mu
Maryję i Świętych jako wzór do naśladowania.
Stają się one również szkołą miłości Ojczyzny
i odpowiedzialności społecznej"
(Z komunikatu Biskupów polskich 12. VI.
2004r.)
JUŻ PO LITEWSKIEJ STRONIE…
STACJONUJEMY U ŻYCZLIWYCH SIÓSTR
OCZEKUJEMY NA KRES PIELGRZYMKI:
OSTRĄ BRAMĘ
DZIEŃ VIII - SOBOTA 27 LIPCA
Plan dnia:
7:30 modlitwy poranne
śniadanie
9:00 wyjazd
11:00 Eucharystia
przed Obliczem
Matki Bożej Miłosierdzia
15:00 Koronka do Bożego
Miłosierdzia
19:00 kolacja
LENTVARIS – OSTRA BRAMA /
VILNIUS - LENTVARIS 81 KM
„W Wilnie mogliśmy zobaczyć i poczuć atmosferę Starego Miasta (dla
mnie ważny ślad to kościół Bazylianów ze śladami Mickiewicza),
cmentarz na Rossie, miejsce pobytu św. Faustyny i powstania koronki
Miłosierdzia Bożego. Tylu Polaków zwiedzających, wszędzie słychać
język polski, a tak nikłe ślady polskości Wilna w napisach”
U STÓP MATKI BOŻEJ OSTROBRAMSKIEJ
„Oczywiście, najważniejsze dla nas było
spotkanie z Matką Boską Ostrobramską.
Zaskoczenie kaplicą - o tym, że jest ona
niepozorna wiedziało tylko niewielu. Najlepiej
to sobie można uświadomić wchodząc do
sąsiadującej cerkwi prawosławnej czy
przypominając sobie to co widzimy na
przykład w Licheniu - ta sama matka, a
mieszkania tak inne”
EUCHARYSTIA W SANKTUARIUM
CZAS REFLEKSJI I PODSUMOWAŃ…
„Wszyscy skorzystali z pielgrzymki
do Wilna, od dzisiaj w naszych
sercach będzie wiara silna…”
Download