Góry Świętokrzyskie – ramowy program wycieczki

advertisement
Program wycieczki
29 czerwca – 3 lipca
29 czerwca
Przyjazd do Kielc. Zakwaterowanie.
Spacer po mieście: Wzgórze Zamkowe: Katedra, Pałac biskupów krakowskich, ulica
Sienkiewicza, kielecki Rynek, pomnik Dzika, Aleja Gwiazd
Obiadokolacja.
30 czerwca - Góry, góry. Ach te Łysogóry
Śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem.
Całodzienne wyprawa w góry – szlak wiedzie w całości przez Świętokrzyski Park
Narodowy obejmujący pasmo Łysogór. Długość trasy ok. 16 km.
Przejście szlakiem na Św. Krzyż (inaczej nazywany Łysą Górą 595 m n.p.m). Gdzie
zobaczymy platformę widokową na słynne świętokrzyskie gołoborza!
A także zwiedzanie Świętokrzyskiego Zespołu Klasztornego: kościół Świętej Trójcy,
Kaplica Oleśnickich, w której znajdują się relikwie Krzyża Świętego, krypty ze
spoczywającym w nich Jeremim Wiśniowieckim.
Łysica – zdobycie najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich – 612 m n.p.m.
Św. Katarzyna. W Świętej Katarzynie zobaczymy: kościół i klasztor bernardynek, Kapliczkę
Żeromskiego,źródełko Św. Franciszka. Odwiedzimy pracownię jubilerską, gdzie odbędzie się
geo- pogadanka na temat skał i minerałów „po czym stąpamy”.
Powrót busem kursowym na nocleg i obiadokolację.
1lipca - Zaczarowane Świętokrzyskie!
Śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem. Wyjazd na zwiedzanie.
Jaskinia Zbójecka w Łagowie – eksploracja dzikiej jaskinie w wąwozie Dule, znajduje się
nawysokości 321 m. n.p.m. ma długość 160 m. Miejsce związane z legendą o Zbóju Madeju.
Krzyżtopór - w największej Rezydencji Magnackiej w Europie. Znajdują się tutaj ruiny
największego i najbogatszego zamku – rezydencji z XVII wieku –architektoniczny kalendarz.
Kurozwęki - w krainie świętokrzyskich bizonów.
Na turystów czeka wyjątkowe przeżycie – safari bizon, czyli wjazd wozem do zagrody
z bizonami. Dodatkowo zwiedzanie Pałacu Popielów: Kaplicę, Salę balową, lochy i piwnice.
Szydłów. Polskie Carcassone - obecnie małe miasteczko zachwycające zachowanymi do
dziś murami miejskimi z Bramą Krakowską, Synagogą, zamkiem, kościołem Św.
Władysława.
Przejazd do schroniska na nocleg i obiadokolację.
2 lipca - W Świętokrzyskim GEO RAJU!
Śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem.
Jaskinia RAJ – jedna z najpiękniejszych jaskiń krasowych w Polsce, gdzie można podziwiać
bogatą szatę naciekową, stalaktyty, stalagmity, różnorodne formy krasowe.
Góra Zelejowa- spacer po rezerwacie, w którym znajdują się ślady działalności po górniczej2 kamieniołomy, jedyna w tej części Polski grań wysokogórska. Bardzo malowniczy szlak po
wapiennych skałach będących pozostałościami po istniejącym tu w dewonie morzu.
Góra Miedzianka- jej wnętrze kryje w sobie podziemne korytarze pogórnicze, które były
żłobione od XV w. przez pokolenia górników szukających rud miedzi i ołowiu. Ze szczytu
roztacza się jeden z najpiękniejszych widoków na Góry Świętokrzyskie
Ostoja Dworska – Galeria Wsi Świętokrzyskiej – żywy pokaz ludowy. Dla Pań –
przymusowa nauka latania na miotle. Poczęstunek tradycyjnie wypiekanym chlebem ze
smalczykiem.
Powrót na nocleg, obiadokolacja
3 lipca
Śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem.
Kielce - Kadzielnia najpiękniejszy były kamieniołom, w którym obecnie znajduje się
amfiteatr wykuty w skałach. Malownicza Skałka Geologów, dominująca nad miastem.
Roztaczają się stąd wspaniałe widoki na Góry Świętokrzyskie, Centrum Geoedukacji na
Wietrzni.
Przedstawiony program jest ramowy i może ulec zmianom!
Download