Program obowiązujący w Szkole Rodzenia przy Centrum

advertisement
Program obowiązujący w Szkole Rodzenia
przy Centrum Medycznym w Łańcucie
1. Prawa i obowiązki kobiety ciężarnej

aktualne standardy opieki okołoporodowej (terminy obowiązkowych i bezpłatnych
badań obowiązujących w ciąży, karta praw kobiety ciężarnej, rodzącej oraz matki
i dziecka podczas pobytu w szpitalu

przybliżenie opieki położnej środowiskowej nad ciężarną i lekarza rodzinnego
nad matką i dzieckiem

omówienie zasad udzielania urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego
2. Standardy pracy w Oddziale Położniczym w Centrum Medycznym w Łańcucie (wybór
odpowiedniego miejsca do porodu)

kontrowersyjne procedury okołoporodowe (golenie sromu, lewatywa, nacięcie
krocza)
3. Higiena trzeciego trymestru ciąży oraz stany zagrożenia w ciąży.
4. Omówienie zwiastunów zbliżającego się porodu oraz objawów rozpoczynającego się
porodu (przygotowanie niezbędnych rzeczy do szpitala)
5. Poród:
 omówienie porodu aktywnego i pozycji wertykalnych
 obejrzenie filmu prezentującego porody w różnych pozycjach wraz z porodem do
wody oraz wymiana spostrzeżeń
 pokaz pozycji do porodu
 nauka oddechu torem przeponowym
 nauka parcia
 farmakologiczne i niefarmakologiczne sposoby uśmierzania i łagodzenia bólu
porodowego
 wykorzystanie sprzętu pomocniczego do porodu (piłka, worek Sacco, sznur porodowy,
materac, drabinki)
 rola i zadania osoby towarzyszącej w czasie porodu
6. Porody zabiegowe:
 poród przez cięcie cesarskie, wskazania
 poród ukończony przy pomocy próżnociągu położniczego
7. Fizjologia połogu:
 omówienie zmian zachodzących w organizmie matki po porodzie
 przygotowanie do samoobserwacji i samoopieki w połogu
 omówienie zasad higieny obowiązujących w czasie połogu (pielęgnacja rany krocza
i rany pooperacyjnej)

powrót do aktywności fizyczne po porodzie naturalnym i zabiegowym

patologia połogu (omówienie najczęstszych powikłań występujących w połogu)
8. Dieta obowiązująca w czasie ciąży, połogu i w czasie karmienia piersią.
9. Fizjologia laktacji:
 korzyści i zalety dla matki i dziecka płynące z karmienia naturalnego






mechanizm produkcji mleka kobiecego (odruch prolaktynowy oksytocynowy)
techniki prawidłowego przystawienia noworodka do piersi
pozycje w czasie karmienia
najczęstsze problemy laktacyjne (nawał pokarmu, zablokowanie przewodu
wyprowadzającego, zapalenie piersi, popękane i bolesne brodawki, płaskie,
fizjologiczne kryzysy laktacyjne)
dieta matki karmiącej
alternatywne metody karmienia, ręczne odciąganie pokarmu i jego przechowywanie
10. Psychologiczne aspekty ciąży i połogu - spotkanie z psychologiem
 decyzja o porodzie z osoba bliską
 nowe role w rodzinie, emocje obojga rodziców,
 potrzeby emocjonalne dziecka (kangurowanie, przytulanie)
 zmiany nastrojów w połogu (zespół „ Baby Blues”, depresja poporodowa)
 sposoby odnalezienia się matki i ojca w nowe roli społecznej
11. Pielęgnacja noworodka:
 omówienie postępowania z noworodka bezpośrednio po porodzie na Sali Porodowej
 rola kontaktu „ skóra do skóry” i pierwszego przystawienia noworodka do piersi
 stany przejściowe u noworodka
 fizjologia skóry i standardy postępowania pielęgnacyjnego
 badania przesiewowe u noworodka
 techniki pielęgnacji dziecka ( ubieranie, rozbieranie, sucha kąpiel)
 kąpiel noworodka wraz z pokazem
 pierwsza pomoc w nagłych wypadkach (postępowanie przy zachłyśnięciu dziecka)
12. Przygotowanie fizyczne do porodu – spotkania z fizjoterapeutą
 ćwiczenia praktyczne z piłką
 nauka i przyjmowanie pozycji wertykalnych
 zastosowanie technik oddechowych
 metody relaksacyjne i masaż
Download