FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

advertisement
Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, w ramach działań realizowanych przez
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego,
w dniu 30 października 2013 r. organizuje w Raciborzu szkolenie na temat:
„Zwiększenie udziału roślin strączkowych w strukturze zasiewów szansą na poprawę
bilansu białka i zrównoważony rozwój gospodarstwa.”
Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, z obszaru woj.
śląskiego, zainteresowanych wprowadzeniem do uprawy w swoim gospodarstwie roślin
strączkowych oraz wykorzystaniem ich w żywieniu zwierząt
Miejsce szkolenia: Restauracja Dworek Myśliwski ul. Rybnicka 127, 47 – 400 Racibórz
Podczas szkolenia zostaną omówione następujące tematy :
1. Znaczenie i zalety roślin strączkowych dla prawidłowego zmianowania w
gospodarstwie
2. Prezentacja programu PDOiR
3. Wyniki plonowania roślin strączkowych w doświadczeniach porejestrowych
4. Agrotechnika i ochrona łubinu, soi, bobiku, grochu i mieszanek zbożowostrączkowych
5. Rośliny strączkowe w programach rolnośrodowiskowych – rolnictwo ekologiczne,
poplony – zasady uprawy
W trakcie szkolenia zaplanowano czas na konsultacje, dyskusję oraz doradztwo
indywidualne z zakresu agrotechniki i integrowane ochrony roślin strączkowych.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Do zaproszenia załączono szczegółowy program
szkolenia i kartę zgłoszenia. Kartę po wypełnieniu prosimy przesłać zgłoszeniowy na adres:
ŚODR w Częstochowie Oddział w Mikołowie, ul. Gliwicka 85; 43-190 Mikołów lub pocztą
elektroniczną: [email protected] w terminie do 25 października 2013r.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o udziale w szkoleniu decydować będzie termin
zgłoszenia
Serdecznie zapraszamy!
Szczegółowych informacji nt. szkolenia udziela:
Andrzej Wieczorek – Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Oddział w
Mikołowie
tel. 32 32 50 156
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach III Schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Planu Działania KSOW na lata 2012-2013.
Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, w ramach działań realizowanych przez
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego,
w dniu 8 listopada 2013 r. organizuje w Pawłowicach gmina Toszek powiat gliwicki
szkolenie na temat:
„Zwiększenie udziału roślin strączkowych w strukturze zasiewów szansą na poprawę
bilansu białka i zrównoważony rozwój gospodarstwa.”
Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, z obszaru woj.
śląskiego, zainteresowanych wprowadzeniem do uprawy w swoim gospodarstwie roślin
strączkowych oraz wykorzystaniem ich w żywieniu zwierząt
Miejsce szkolenia: Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach ul. Wiejska 25,
44 – 180 Toszek
Podczas szkolenia zostaną omówione następujące tematy :
4. Znaczenie i zalety roślin strączkowych dla prawidłowego zmianowania w
gospodarstwie
5. Prezentacja programu PDOiR
6. Wyniki plonowania roślin strączkowych w doświadczeniach porejestrowych
4. Agrotechnika i ochrona łubinu, soi, bobiku, grochu i mieszanek zbożowostrączkowych
5. Rośliny strączkowe w programach rolnośrodowiskowych – rolnictwo ekologiczne,
poplony – zasady uprawy
W trakcie szkolenia zaplanowano czas na konsultacje, dyskusję oraz doradztwo
indywidualne z zakresu agrotechniki i integrowane ochrony roślin strączkowych.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Do zaproszenia załączono szczegółowy program
szkolenia i kartę zgłoszenia. Kartę po wypełnieniu prosimy przesłać zgłoszeniowy na adres:
ŚODR w Częstochowie Oddział w Mikołowie, ul. Gliwicka 85; 43-190 Mikołów lub pocztą
elektroniczną: [email protected] w terminie do 5 listopada 2013r.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o udziale w szkoleniu decydować będzie termin
zgłoszenia
Serdecznie zapraszamy!
Szczegółowych informacji nt. szkolenia udziela:
Andrzej Wieczorek – Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Oddział w
Mikołowie tel. 32 32 50 156
Norbert Styrc - Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach tel. 32 233 41 87
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach III Schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Planu Działania KSOW na lata 2012-2013.
Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, w ramach działań realizowanych przez
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego,
w dniu 12 listopada 2013 r. organizuje w Brzeźcach gmina Pszczyna szkolenie na temat:
„Zwiększenie udziału roślin strączkowych w strukturze zasiewów szansą na poprawę
bilansu białka i zrównoważony rozwój gospodarstwa.”
Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, z obszaru woj.
śląskiego, zainteresowanych wprowadzeniem do uprawy w swoim gospodarstwie roślin
strączkowych oraz wykorzystaniem ich w żywieniu zwierząt
Miejsce szkolenia: Brzeźce gmina Pszczyna w Restauracja Zacisze ul. Ofiar Faszyzmu 4
Podczas szkolenia zostaną omówione następujące tematy :
7. Znaczenie i zalety roślin strączkowych dla prawidłowego zmianowania w
gospodarstwie
8. Prezentacja programu PDOiR
9. Wyniki plonowania roślin strączkowych w doświadczeniach porejestrowych
4. Agrotechnika i ochrona łubinu, soi, bobiku, grochu i mieszanek zbożowostrączkowych
5. Rośliny strączkowe w programach rolnośrodowiskowych – rolnictwo ekologiczne,
poplony – zasady uprawy
W trakcie szkolenia zaplanowano czas na konsultacje, dyskusję oraz doradztwo
indywidualne z zakresu agrotechniki i integrowane ochrony roślin strączkowych.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Do zaproszenia załączono szczegółowy program
szkolenia i kartę zgłoszenia. Kartę po wypełnieniu prosimy przesłać zgłoszeniowy na adres:
ŚODR w Częstochowie Oddział w Mikołowie, ul. Gliwicka 85; 43-190 Mikołów lub pocztą
elektroniczną: [email protected] w terminie do 7 listopada 2013r.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o udziale w szkoleniu decydować będzie termin
zgłoszenia
Serdecznie zapraszamy!
Szczegółowych informacji nt. szkolenia udziela:
Andrzej Wieczorek – Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Oddział w
Mikołowie tel. 32 32 50 156
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach III Schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Planu Działania KSOW na lata 2012-2013.
Download