NURTY REFORMACJI

advertisement
NURTY REFORMACJI
LUTERANIZM
KALWINIZM
Marcin Luter
Jan Kalwin
 zbawienie zależy od wiary i uczynków
człowieka
 zniesienie hierarchii kościelnej, instytucji
kościelnych uważając, że Kościół to
wspólnota wiernych
 Kościół powinien byd podporządkowany
władzy świeckiej
ANGLIKANIZM
Henryk VIII
Poglądy wspólne wszystkich
nurtów reformacji
 jedynym źródłem wiary jest Biblia
 uznawano tylko dwa sakramenty:
chrzest i komunię
 komunia pod dwiema postaciami –
chleba i wina
 odrzucano kult świętych, świętych
relikwii, świętych obrazów i odpusty
uznając je za wymysł człowieka
 zniesienie celibatu
 głoszenie liturgii w języku narodowym
 likwidacja zakonów, klasztorów
 nie uznawanie zwierzchności papieża
 zbawienie człowieka zależy od
Boga – teza o predestynacji
 król Anglii został głową Kościoła
 pozostawiono hierarchię kościelną
– biskupów i parafie
 człowiek nie ma wpływu na swoje zbawienie. .
Los człowieka jest z góry przesądzony w chwili
jego narodzin. Wszystko zależy od Boga, który
dzieli ludzi na wybranych i potępionych. Ten
pogląd nazwano tezą o predestynacji
 zniesienie hierarchii kościelnej, instytucji
kościelnych uważając, że Kościół to wspólnota
wiernych
 gminy chrześcijaoskie powinny byd od siebie
niezależne
 rozdział Kościoła od paostwa
Download