„Niewiasty Eucharystii”. PIĄTY DZIEŃ NOWENNY – 8 maja 2017 r.

advertisement
JUBILEUSZ 100. ROCZNICY OBJAWIEŃ FATIMSKICH
NOWENNA PRZED ROCZNICĄ PIERWSZEGO OBJAWIENIA SIĘ
MARYI W FATIMIE (4-12 MAJA)
PIERWSZY DZIEŃ NOWENNY – 4 maja 2017 r. /czwartek/
Podczas pierwszego objawienia się Anioła, dzieci usłyszały, że jest on
Aniołem Pokoju i mają się nie bać. Zachęcał, aby trwały z nim na modlitwie.
Gromadzimy się dzisiaj, aby w ten pierwszy dzień nowenny przed 100. rocznicą
pierwszego objawienia się Matki Bożej w Fatimie dziękować Bogu za darowane
nam miłosierdzie. Maryja przychodząc na ziemię przyniosła zaproszenie, by
ludzie trwali na modlitwie i podjęli trud nawrócenia.
Nasza rozmowa z Bogiem niech będzie najpierw Jego uwielbieniem. W
czasie modlitwy chcemy uczyć się przede wszystkim zaufania do Boga. To
właśnie Anioł zachęcał dzieci, by modliły się do Serc Jezusa i Maryi, którzy „z
uwagą słuchają zanoszonych próśb”.
Podejmujemy więc modlitwę, by uczyć się a następnie trwać w
relacji z Jezusem. Pragniemy naszą modlitwę ofiarować prosząc o
nawrócenie dla tych, którzy oddalili się od Boga i Kościoła.
DRUGI DZIEŃ NOWENNY – 5 maja 2017 r. /piątek/
Anioł Pokoju, który objawił się dzieciom w 1916 r. przypomniał im, aby
czyniły zadośćuczynienie za grzechy, którymi Bóg jest obrażany. Poprosił także,
1
aby podejmowane umartwienia były ofiarowane dla uproszenia nawrócenia
grzeszników. Podczas swojego trzeciego i jednocześnie ostatniego spotkania z
Łucją, Hiacyntą i Franciszkiem pozostawił następującą modlitwę: „Trójco
Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą.
Ofiaruję Ci przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa
Chrystusa, obecnego na wszystkich ołtarzach świata, na przebłaganie za
zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, które Go obrażają. Przez niezmierzone
zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi proszę o
nawrócenie biednych grzeszników”.
Zbawiciel przed swoją Męką i Śmiercią pozostawił nam zadatek
nieśmiertelności: swoje Ciało i swoją Krew. Pan przychodząc do naszych serc
uświęca nas i umacnia do codziennego zmagania się z naszymi niewiernościami
i słabościami.
Pragniemy wynagradzać Boskiemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu
Sercu Maryi te zniewagi, których dopuszczają się ludzie.
TRZECI DZIEŃ NOWENNY – 6 maja 2017 r. /sobota/
„Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym
cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo,
kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał”. Słowa te wypowiedziało
Dzieciatko Jezus. Łucja ujrzała Je, kiedy Maryja zjawiła się 10 grudnia 1925 r. w
Pontevedra w Hiszpanii.
Wcześniej, jeszcze podczas trwania objawień w 1917 r. , a dokładnie 13.
maja Maryja zostawiła dzieciom to przesłanie: „Na koniec zatriumfuje moje
niepokalane Serce”. Maryja obiecała, że szczególnie w godzinie śmierci przyjdzie
z pomocą tym, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty miesiąca odprawią
spowiedź, przyjmą Komunię Świętą, odmówią jedną część różańca i przez
piętnaście minut rozmyślania nad tajemnicami różańca będą Jej towarzyszyć w
intencji zadośćuczynienia.
2
Pragniemy naszym postępowaniem nie ranić serca Maryi, nie
obrażać Boga. Naszą modlitwą i dobrym postępowaniem chcemy
pocieszać Matkę naszego Pana. Pragnienie, które pozostawiła nam
Maryja stanowi wielkie zaproszenie, aby podjąć dzieło pierwszych sobót
miesiąca.
CZWARTY DZIEŃ NOWENNY – 7 maja 2017 r. /niedziela/
Przeżywamy Dies Domini - pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus
Chrystus zmartwychwstał i zesłał na Apostołów Ducha Świętego. Czy więc każdy
z nas może powtórzyć za mieszkańcami Abiteny z IV wieku, że bez Dnia
Pańskiego w tym Eucharystii żyć nie możemy?
Gdy Maryja w maju 1917 r. po raz pierwszy objawiła się dzieciom Łucja,
Franciszek i Hiacynta pod wpływem wewnętrznego natchnienia modliły się
słowami: O Trójco Przenajświętsza, uwielbiam Cię. Mój Boże, kocham Cię w
Najświętszym Sakramencie”. Tajemnica eucharystycznej obecności Pana
stanowi dla nas zachętę, aby adorować Jezusa i jak najczęściej przyjmować go w
Komunii Świętej. Przypomniał o tym św. Jan Paweł II, pisząc w encyklice o
Eucharystii w życiu Kościoła (Ecclesia de Eucharistia), że „przeżywanie w
Eucharystii pamiątki śmierci Chrystusa zakłada także nieustanne przyjmowanie
tego daru. Oznacza to, że - na wzór Jana - przyjmiemy do siebie Tę, która za
każdym razem jest nam dawana za Matkę. Oznacza jednocześnie podjęcie
zadania upodabniania się do Chrystusa w szkole Matki i zgodę na to, aby nam
towarzyszyła” (nr 57).
Prosimy, abyśmy umieli trwać w żywej obecności Jezusa, na wzór
Maryi – „Niewiasty Eucharystii”.
PIĄTY DZIEŃ NOWENNY – 8 maja 2017 r. /poniedziałek/
Peter Seewald w wywiadzie z papieżem Benedyktem XVI, który znajduje
się w książce „Światłość świata”, w rozdziale Maryja i posłanie z Fatimy, wskazał,
3
że papież „którego świat zna jako obrońcę rozumu, mówi teraz: ‹‹Dziewica
Maryja zstąpiła z nieba, aby przypomnieć nam o prawdach Ewangelii››”. W
odpowiedzi Ratzinger stwierdził, że Maryja zawsze jest elementem życia
chrześcijańskiego. Bóg posługuje się Maryją jak światłem, „aby prowadzić nas
do siebie samego”.
Maryja jest więc dla nas szczególnym drogowskazem – jest Matką, dzięki
której „możemy rozpoznać także Ojca i Syna”. Uzupełniając te słowa podkreślił:
„Bóg dał nam znak, właśnie w XX wieku. (…) On wskazuje nam pokorę Matki,
która ukazuje się dzieciom i mówi im to, co istotne: wiara, nadzieja, miłość,
pokuta”. Dzięki temu, co Maryja nam pozostawiła ludzie mogą odzyskać wzrok
umożliwiający dostrzeżenie Boga w tym świecie, w jego ograniczeniach i
zamknięciu.
Prosimy, abyśmy nie zamykali serc na obecność Jezusa. Prośmy o to
dla naszych rodzin i przyjaciół. Niech Maryja pomoże tym, którzy już
odwrócili się od Boga, aby na nowo powrócili.
SZÓSTY DZIEŃ NOWENNY – 9 maja 2017 r. /wtorek/
Przesłanie, które Maryja pozostawiła dzieciom jest wymagające.
Realizując prośbę Maryi jesteśmy zaproszeni, do podejmowaniu trudu
przemiany życia. Niepokalane Serce Matki Syna Bożego stanowi konkretną
odpowiedź na niewiarę współczesnego świata. Jan Paweł II poświęcając świat
Niepokalanemu Sercu Maryi powiedział, że Maryja czuje „po macierzyńsku
wszystkie zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłością i
ciemnością, jakie wstrząsają współczesnym światem”.
Prosimy, aby w naszym życiu zwyciężała obecność Jezusa i Jego
Matki. Świadomi naszych grzechów możemy liczyć na Ich pomoc w
zmaganiu się ze słabościami. Prosimy, by Maryja była naszą
Przewodniczką na drodze ku świętości, byśmy codziennie przezwyciężali
to, co nas oddala od Boga.
4
SIÓDMY DZIEŃ NOWENNY – 10 maja 2017 r. /środa/
16 czerwca 1921 r. Maryja objawiła się po raz siódmy. Spełniła więc to, co
zapowiedziała już w czasie swojego pierwszego objawienia mówiąc wtedy:
„Przyszłam was prosić, abyście tu przychodzili przez 6. kolejnych miesięcy, dnia
13. o tej samej godzinie. Potem powiem, kim jestem i czego chcę. Następnie
wrócę jeszcze siódmy raz”.
Łucja wspominała to wydarzenie: „I tak oto, tak bardzo troskliwa, raz
jeszcze zstąpiłaś na ziemię i wówczas to poczułam Twoją przyjazną dłoń i Twój
matczyny dotyk na moim ramieniu; podniosłam wzrok i ujrzałam Ciebie, to
byłaś Ty, Błogosławiona Matka podająca mi dłoń i wskazująca mi drogę; Twoje
usta otworzyły się i słodki tembr Twojego głosu przywrócił światło i pokój mojej
duszy: „Przychodzę tu po raz siódmy. Idź, podążaj drogą, którą Ksiądz Biskup
zechce cię prowadzić, taka jest wola Boga”. Łucja słysząc to, co powiedziała
Maryja ponowiła swoje „tak”, tylko o wiele bardziej świadomie, niż podczas
pierwszego objawienia w maju 1917 r.
Prosimy, aby Maryja, która w Nazarecie wypowiedziała Bogu swoje
fiat, stając się Matką Jezusa Chrystusa, uczyła nas odpowiadania na
zaproszenia, które kieruje do nas Bóg i pomaga zachować posłuszeństwo
Jego słowom.
ÓSMY DZIEŃ NOWENNY – 11 maja 2017 r. /czwartek/
Wizja piekła której doświadczyły dzieci podczas trzeciego objawienia w
lipcu 1917 r. nie miała ich przestraszyć, ale tym bardziej zmotywować do
modlitwy i podejmowania ofiar za grzeszników. Po tej wizji Maryja wskazała, że
ludzkość otrzymuje ratunek w postaci nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca.
Matka Boża powiedziała wówczas następujące słowa: „Widzieliście piekło,
do którego idą dusze biednych grzeszników. Żeby je ratować, Bóg chce
rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli
się zrobi to, co wam powiem, wielu przed piekłem zostanie uratowanych i
nastanie pokój na świecie”. W czasie tego spotkania Maryja poprosiła o
5
Komunie Święte wynagradzające w pierwsze soboty oraz poświecenie Rosji Jej
Niepokalanemu Sercu.
Pani Fatimska pozostawiła również słowa, które zaleciła, aby mówić
po każdej tajemnicy różańca: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba,
dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twego
miłosierdzia”. Ta modlitwa może stać się bliską każdemu z nas.
DZIEWIĄTY DZIEŃ NOWENNY – 12 maja 2017 r. /piątek/
Podczas trzeciego objawienia się Matki Bożej dzieci otrzymały naglące
zaproszenie Maryi, aby codziennie odmawiały różaniec. Łucja, Hiacynta i
Franciszek miały modlić się do Matki Bożej Różańcowej, aby uprosić pokój dla
świata i zakończenie wojny. Modlitwa różańcowa stanowi szczególną
możliwość, aby wraz z Maryją przeżywać tajemnice życia Jej Syna. Modlitwę tę
umiłował św. Jan Paweł II, nazywając ją skarbem, który trzeba odkryć.
Jego błogosławiony Poprzednik na Stolicy Apostolskiej Paweł VI, który
jako pierwszy papież udał się z wizytą do Fatimy 13 maja 1967 r. czyli dokładnie
pól wieku po objawieniach Maryi w adhortacji poświęconej Matce Bożej
(Marialis cultus) przypomniał, że modlitwa różańcowa ma „istotne znaczenie i
moc dla rozwoju życia chrześcijańskiego oraz wzrostu gorliwości w
pozyskiwaniu dusz” (nr 42).
Niech także jutrzejsza kanonizacja Hiacynty i Franciszka będzie dla nas
zachętą do podjęcia ich drogi – przebywania w szkole Maryi.
Pragniemy prosić Maryję, aby była naszą przewodniczką na drodze
ku Chrystusowi i życiu wiecznemu.
Rozważania: ks. Łukasz Zdunkiewicz
6
Download