1 - Cudowny Medalik

advertisement
ODPYTANIE KLASY 1
1. Czym jest różaniec?
Sznur modlitewny z paciorkami
2. Z jakich modlitw się składa różaniec katolicki?
Wierzę w Boga, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
3. Czy różaniec powstał dopiero w chrześcijaństwie?
Nie. Sznury modlitewne z koralami, supełkami lub kamieniami
były znane już w dawnych kulturach przed tysiącami lat.
4. Skąd to wiemy?
Z wykopalisk i prac archeologów w odnalezionych grobowcach
5. Jakie role mogły pełnić te sznury modlitewne znalezione w
wykopaliskach?
Ozdobny element stroju, jako amulet - przedmiot chroniący od
zła i nieszczęść oraz przynoszący szczęście i błogosławieństwo
bogów. Liczenie wielokrotnie powtarzanych formuł
modlitewnych.
6. Jak wygląda i na czym polega modlitwa medytacyjna?
Polega na wielokrotnym rytmicznym powtarzaniu tej samej
formuły, co pomaga w wyciszeniu i zamyśleniu nad jakąś
określoną treścią religijną. Pomaga to wejść w rytm modlitwy,
która sprzyja wyobrażaniu rozmyślaniu nad jakimś obrazem np.
z Biblii, zwłaszcza z Ewangelii.
7. Jakich błędów należy unikać przy odmawianiu różańca?
Pośpiechu, który zabiera nam spokój oraz wyciszenie w czasie
modlitwy medytacyjnej, która wówczas traci swój główny sens
8. Czy w innych religiach jest coś podobnego do różańca?
W religiach hinduistycznych, tybetańskich, w Hare Kryszna
oraz w sektach, które stosują jogę, mantrę i medytację
dalekowschodnią modlitwy złożone z formuł wiele razy
powtarzanych mają za cel wprowadzić w trans.
9. Czy chrześcijanom wolno korzystać z takich praktyk?
Nie powinni, gdyż może to zaszkodzić duchowo, spowodować
zniewolenie duchowe lub nawet opętanie przez złego ducha.
Jest to grzech przeciw 1przykazaniu: Nie będziesz miał bogów
cudzych przede mną.
10. Dlaczego te praktyki mogą być szkodliwe?
Gdyż stają się, nie zawsze wyraźnie i bezpośrednio, ale
oddawaniem czci innemu niż jedyny prawdziwy Bóg.
11. Czy chrześcijaństwo ma własną dobrą medytację?
Tak, posiada wiele sposobów medytacji. Jednym z nich jest
różaniec.
12. w czym szkodzi joga i inne medytacje dalekowschodnie?
Zaburzają rytm oddechowy człowieka, pracę mózgu, pracę
zmysłów, wprowadzają w odmienne stany świadomości, a
przez to mogą zaszkodzić ciału, duszy i psychice. Mogą
wprowadzić człowieka w obszar mocnego oddziaływania złego
ducha. Mogą się pojawiać niewyjaśnione choroby fizyczne lub
psychiczne.
13. Jak należy odmawiać różaniec?
To modlitwa kontemplacyjna i medytacyjna - polega na
rozważaniu (rozmyślaniu, wyobrażaniu sobie, przeżywaniu
emocjonalnym w obrazach i uczuciach) tajemnic wiary,
wydarzeń, scen i postaci biblijnych. Nasz umysł wypełnia się
wówczas dobrymi obrazami z Ewangelii. Potem ta treść i siła
duchowa Ewangelii będzie oddziaływać na nasze życie i
postępowanie, jako przykład dobrego życia, umocnienie
wierności Bogu i odwagi.
14. Co streszcza różaniec?
Całą ewangelię.
15. Kto nawiedził Maryję?
Anioł
16. Jak się nazywało to wydarzenie?
Zwiastowanie
17. Kogo nawiedziła Maryja?
Swoją krewną Elżbietę
18. Jaką scenę przedstawia "pieta"
Martwe ciało Jezusa zdjęte z krzyża spoczywające w
ramionach Maryi
19. Kim był Zachariasz?
Mężem św. Elżbiety
20. Jakie słowa wypowiedziała Elżbieta do Maryi?
Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest
owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana
przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia
zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko
w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że
spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana".
21. Czym jest "Magnificat"?
Hymn pochwalny na cześć Boga wyśpiewany przez Maryję,
zaczynający się od
słów: "Wielbi dusza moja Pana"
22. Kim jest Maryja?
Jest tylko człowiekiem, nie jest boginią.
23. Co to znaczy Theotokos?
Oznacza to: Boża Rodzicielka = Matka Boga. Maryja jest
Matką Jezusa
Chrystusa, który był bogiem - człowiekiem
24. Dlaczego Maryi oddajemy cześć szczególną, większą niż
innym świętym?
Gdyż Maryja jest szczególnie wybraną świętą kobietą - tylko
Ona została
uznana za godną być matką Boga - człowieka czyli Syna
Bożego. Szczególną cześć którą będzie Jej oddawana Maryja
sama zapowiedziała w hymnie Magnificat
25. Co oznacza prawda o dziewictwie Maryi?
Maryja nigdy nie współżyła seksualnie z żadnym mężczyzną,
nawet z Józefem. (świadczą o tym słowa: SKORO NIE
ZNAM MĘŻA = nie znam współżycia z mężem, w znaczeniu
biblijnym współżyć seksualnie = poznać kogoś głęboko) Była
dziewicą przed ślubem, po ślubie także. Dziecko - Jezusa
poczęła bez stosunku małżeńskiego. Jezus począł się "za
sprawą Ducha Świętego".
26. Czy w czasie porodu Maryja pozostała dziewicą?
Mogłaby stracić cielesne oznaki dziewictwa, ale moralnie
pozostała dziewicą - czyli kobietą która nie współżyła
cieleśnie
27. Jak można wytłumaczyć tajemnicę że Jezus jest Bogiem i
człowiekiem zarazem?
Słonica nigdy nie urodzi żyrafy, ponieważ są to zwierzęta o
różnych gatunkach. Zasada ogólna jest taka, że ten kto się
rodzi jest tego samego gatunku, rodzaju i natury (ma ten sam
wspólny dla gatunku zespół cech) co osobnik rodzący go.
Potomek posiada te same cechy podstawowe gatunkowe co
przodek. Jezus począł się w Maryi - Ona "dała" mu
człowieczeństwo, cechy ludzkie. Poczęcie Jezusa dokonało się
"za sprawą Ducha Świętego" . Duch Święty jest Bogiem, ma
cechy boskie. To dzięki Niemu Chrystus poczęty w Maryi ma
cechy bóstwa - jest Bogiem, a zarazem pozostaje
człowiekiem. UWAGA: Chrystus nie jest żadnym mutantem,
mimo że posiada i naturę boską i ludzką!
28. Czy to znaczy, że Maryja jest matką tylko ludzkiej części
Jezusa Chrystusa?
Nie można tak rozdzielić Chrystusa - On jest jedną całością.
Maryja jest matką całego Chrystusa - i Boga i Człowieka
zarazem.
Download