10 kroków do sukcesu w BPO - akademiabpo.pl | AKADEMIA BPO

advertisement
10 kroków do sukcesu w BPO
Program Akademii BPO
Kompletne przygotowanie do pracy w BPO/SSC
10 kroków do sukcesu w BPO

Co muszę wiedzieć
o sektorze BPO/SSC?

Jak się odnaleźć
w korporacji?

Jak odnieść sukces
w centrum BPO/SSC
10 kroków do sukcesu w BPO
Co muszę wiedzieć o sektorze BPO / SSC?
KROK 1 (SEKTOR BPO)
Wprowadzenie do branży BPO/SSC





na czym polega działalność branży BPO/SSC
BPO/SSC w Polsce
who is who in BPO/SSC
perspektywy branży
możliwości kariery w branży
10 kroków do sukcesu w BPO
Jak się odnaleźć w korporacji?
KROK 2 Narzędzia informatyczne



podstawowe narzędzia informatyczne
praca w zespołach wirtualnych
bezpieczeństwo danych cyfrowych
i informacji
KROK 3 Podstawy zachowań na rynku pracy


techniki poszukiwania pracy
podstawy Prawa Pracy
10 kroków do sukcesu w BPO
Jak się odnaleźć w korporacji? (cd.)
KROK 4 Zachowania w biznesie (etyka, kultura osobista etc…)
praca w zespołach wirtualnych -

zagadnienia podstawowe
- strój w pracy
- asertywność
- odporność na stres
- life balance
- praca w grupie, asertywność w pracy


podstawy etyki w biznesie
praca w środowisku wielokulturowym
10 kroków do sukcesu w BPO
Jak odnieść sukces w centrum BPO?
KROK 5 Rachunkowość



podstawy rachunkowości
międzynarodowe standardy rachunkowości
praca w środowisku wielokulturowym
KROK 6 Obsługa klienta



rozmowa telefoniczna
sprzedaż przez telefon
obsługa „trudnego” klienta
10 kroków do sukcesu w BPO
Jak odnieść sukces w centrum BPO? (cd.)
KROK 7 Metody prezentacji danych i podstawy statystyki międzynarodowe
standardy rachunkowości




zbieranie danych
analiza danych
prezentacja danych i wyników
interpretacja wyników
KROK 8 Zarządzanie projektami
KROK 9 Rozwiązywanie problemów i usprawnianie
lean, kaizen, six sigma, 5w, 5s, seven hats
KROK 10 Język angielski w biznesie
Kontakt
Wojciech Pozarzycki
mobile: 606 960 614 :: e-mail: [email protected]
www.akademiabpo.pl
Download