Przytul dziecko dlaczego dotyk jest tak ważny

advertisement
Przytul dziecko - dlaczego dotyk jest tak ważny?
Mózg stymulowany jest przez dotyk i ruch.
Dotyk i ruch to także pierwsze wrażenia, które odczuwa dziecko.
Skóra dziecka to pierwszy organ zmysłowy, który rozwija się najwcześniej. Dzięki mnogości
zakończeń nerwowych skóra odbiera dotyk, ból, nacisk, temperaturę. Receptory znajdujące
się w skórze odbierają informacje o poczuciu naszego ciała.
Dotyk buduje także poczucie bezpieczeństwa i miłości. Wczesny dotyk wzmacnia system
immunologiczny, zwiększa przyrost wagi oraz stałą wrażliwość podwzgórza, co powoduje
obniżenie poziomu stresu i uspokojenie dziecka.
Dzieję się tak dlatego, że obszary czuciowe mózgu jako pierwsze odbierają wrażenia
zmysłowe z ciała poprzez skórę. Posiadają one także połączenia z przyległym, ruchowym
obszarem kory mózgowej i razem nazywane bywają pasem czuciowo-ruchowym lub korą
somatosensoryczną. Dlatego dotyk jest niezmiernie ważny w opanowaniu umiejętności
sensoryczno-motorycznych. Dotykowa informacja sensoryczna jest niezbędna, aby osiągnąć
mięśniową czy ruchową aktywność. Układ dotykowy, oddziałując na inne układy zmysłowe
i ruchowe, pobudza wiele różnych poziomów i obszarów w mózgu. Badania dowodzą, że
brak bodźców dotykowych a tym samym brak pobudzania komórek nerwowych w okresie
niemowlęcym, może prowadzić do obniżenia aktywności układu pobudzającego nową korę,
a to daje w efekcie upośledzenie pracy mięśni, zaburzenia emocjonalne, pogorszenie odbioru
wrażeń zmysłowych i trudności uczenia się, a w skrajnych przypadkach niedorozwój
podstawowych funkcji ciała, a nawet śmierć.
Zmysł dotyku pozwala nam uczyć się, oceniać, poznawać otoczenie. Doznania dotykowe
przekazywane są do mózgu. Podobne funkcje posiada także układ propriocepcji, czyli układ
czucia głębokiego. Dzięki zmysłowi propriocepcji człowiek może utrzymać równowagę,
prawidłową postawę oraz orientację w świecie zewnętrznym. Podczas poznawania nowego
przedmiotu wodzimy rękom po jego powierzchni, aktywizując właśnie receptory czucia
powierzchniowego i głębokiego.
Pomimo tego, że wydaje nam się, iż to wzrok i słuch są dla nas najważniejsze to dotyk jest
pierwszym najistotniejszym kanałem uczenia się, a także kluczem do zabawy, a jak wiemy to
podczas zabawy możemy przyswoić najwięcej nowych umiejętności czy informacji
płynących z otaczającego nas świata. Dotyk – masaż jest pomocny w tworzeniu się u dziecka
świadomości własnego ciała. Poczucie swojego ciała to podstawa wykonywania wszystkich
czynności, także związanych z nauką szkolną dziecka.
Naukowcy są zgodni co do tego, że podstawy rozwoju emocjonalnego dziecka zależą od tego
jak często było przytulane, głaskane, brane na ręce, oraz od tego jak się z nim bawiło.
Łagodny dotyk – masaż niemowlęcia był stosowany w wielu kulturach, jedną
z podstawowych jego zalet jest nawiązanie i utrwalanie więzi z rodzicami. W początkowym
okresie życia dziecka, rodzice komunikują się z nim głównie za pomocą dotyku, dzięki
łagodnemu dotykowi dziecko czuje miłość rodziców a co najważniejsze czuje się bezpiecznie.
Niesie on korzyści zarówno dla niemowlęcia jak i dla jego opiekunów.
Stymulacja za pomocą dotyku, zwłaszcza łagodny masaż, wywołuje fizjologiczne
i psychologiczne zmiany korzystne dla organizmu dziecka tj. poprawia funkcjonowanie
układu trawiennego, moczowo-płciowego, a także wspomaga rozwój psychiczny dziecka,
zaspokajając podstawowe potrzeby dziecka: bezpieczeństwa, przynależności uczuciowej
i miłości.
Kolorowe, wymyślne zabawki i bajki nigdy nie zastąpią czegoś co powinno płynąć z głębi
serca kochającego rodzica – stworzenia swojemu dziecku bezpiecznego pełnego miłości
świata. Okazji do przytulenia dziecka nie brakuje, a jeżeli może się to stać świetną zabawą np.
podczas masażyków, to oprócz wspomnianych wcześniej walorów wzbudzi w dziecku i jego
rodzicach radość i szczęście.
Aleksandra Światłowska – pedagog
Centrum Terapii Integraf
www.integra.edu.pl
Cele kampanii społeczno - edukacyjnej „Przytul dziecko”
Podstawowym celem kampanii jest zwrócenie uwagi na potrzeby emocjonalne dzieci,
uwrażliwienie dorosłych (w tym rodziców, opiekunów, wychowawców) na potrzebę bliskiego
kontaktu, jaką odczuwa dziecko, emocjonalnego i fizycznego, potrzebę akceptacji
zrozumienia i bezpieczeństwa.
Uświadomienie rodzicom, że uderzenie dziecka, nawet klaps, jest porażką rodzica, wyrazem
jego bezsilności. Alternatywą jest nagradzanie, pozytywne stymulowanie. Przytulenie
dziecka, powiedzenie mu, że jest się z niego dumnym, daje lepsze wyniki wychowawcze, niż
karcenie, szczególnie klapsem, które oparte jest na tej samej zasadzie, co uczenie tańca
niedźwiedzia, na rozgrzanej blasze – gdzie muzyka kojarzy się mu z bólem.
Dodatkowym celem jest dostarczanie rodzicom narzędzi ułatwiających kontakt z dzieckiem.
W świecie zdominowanym przez obrazy, w świecie ideogramów i pigułek intelektualnych,
przy zanikającej kulturze czytania i rozumienia tekstu, w świecie informacji skondensowanej
do migawki, trwały kontakt, chwila spędzona wspólnie z dzieckiem, staje się bezcenna.
To właśnie te momenty będą uwrażliwiać dziecko, chronić je przed bezmyślnością w dalszym
życiu, pomogą mu rozróżnić rzeczywistość od świata wirtualnego. Rzeczywistość, w której
ból jest bólem, a radość radością, a nie przyznanym następnym „życiem”, czy też wyższym
poziomem „siły” lub „sprawności”. Nauczą doceniać piękno, dobro i przeciwstawić
brutalności, gwałtowi. Kontakt z dzieckiem i nauka, jak ten kontakt nawiązywać, może być
jedynym antidotum na świat, w którym kontakt oparty jest na SMS-ach. Dlatego też narzędzia
ułatwiające nawiązanie kontaktu, lub też pogłębiające zbliżenie z dzieckiem, uważamy za
bardzo cenne i w ramach Kampanii „Przytul dziecko” będziemy je promować.
Download