wphi nowy york kosmetyki

advertisement
BranŜa kosmetyczna w USA.
Szanse dla polskich
przedsiębiorców
Aneta Kuczewska
II sekretarz, wicekonsul
Kierownik WPHI
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
Sytuacja na rynku kosmetyków w USA
Amerykański przemysł kosmetyczny ucierpiał w trakcie kryzysu gospodarczego, ale sytuacja
na nim normalizuje się szybciej niŜ w innych branŜach.
Wzrost dochodów tej branŜy w 2013 r. szacuje się na 2%, a dochód – na 50 mld USD.
ZróŜnicowana oferta produktowa pozwala na utrzymanie zysku na stałym poziomie w trakcie
zawirowań w gospodarce.
BranŜa kosmetyczna odbija się szybciej niŜ inne branŜe gospodarki ze względu na oferowany
produkt: niezbędne środki higieniczne, bez których nie moŜna się obejść.
Metodą na zwiększenie zysku producenta jest wprowadzenie na rynek produktów
innowacyjnych i wyjątkowo dobrej jakości.
Firmy kosmetyczne inwestują do 10 proc. swojego przychodu na działalność badawczą, a
takŜe oferują produkty naturalne i ekologiczne, w opakowaniach coraz częściej pochodzących
z recyclingu.
Szacowana wartość rynku w 2013 r. wyniosła 48,5 mld USD, liczba producentów: 1,800.
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
Lokalizacja branŜy
Producenci
ódło ilustracji: www.ibisworld.com
Sklepy branŜowe
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
Produkcja kosmetyków w USA w 2012 r.
Źródło: „Rynek kosmetyków i produktów higienicznych w USA. MoŜliwości dla polskiego eksportu”, Green Gate Consulting
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
Handel międzynarodowy
Eksport
Import
7,5 mld USD
7,2 mld U
Źródło: IBIS World
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
Największe firmy kosmetyczne w USA
Procter & Gamble
Head and Shoulders
Pantene
Olay
Gillette
L’Oreal USA
L’Oreal
Garnier
Maybelline
Lancome
Ralph Lauren (perfumy)
Źródło: www.ibisworld.com
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
Estee Lauder Companies
Estee Lauder
Clinique
Kanały dystrybucji kosmetyków w USA
Źródło: „Rynek kosmetyków i produktów higienicznych w USA. MoŜliwości dla polskiego eksportu”, Green Gate Consulting, grudzień 2013 r.
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
Potencjalni odbiorcy polskich produktów
BranŜowe sklepy kosmetyczne
Salony piękności
Ponad 100,000 sklepów
13 mld USD przychodów w 2013 r.; rośnie
70% klientów to kobiety, a te w wieku 35-45 są
największą grupą nabywców.
634 USD rocznie wydaje w nich przeciętny Amerykanin
L Brands Inc. (posiada w USA 1600 placówek
Bath&Body Works), Ulta, Sally Beauty, Sephora to
największe firmy w tym sektorze
Wartość rynku: 48 mld USD
Rynek bardzo rozdrobniony, główne firmy:
Regis Corporation (3,5% udziału w rynku;
9,000 placówek w USA; właściciel marek: Regi
Salons, Supercuts, Cost Cutters, First Choice
Haircutters, Sasoon Salon), Ratner Companies
(mniej niŜ 1% udziału w rynku, ok. 800 salonów
fryzjerskich), JCPenney Company Inc. (900
salonów fryzjerskich)
Struktura sprzedaŜy w 2012 r.
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
Prognozy dla rynku kosmetyków w USA
Sektor produkcji kosmetyków w USA będzie rósł w tempie 4,2% rocznie,
Eksport będzie rósł w tempie 7 proc. rocznie, import – w tempie 7,7 proc.
rocznie do 2016 r.
Konsumenci będą poszukiwać wysokiej jakości produktów europejskich.
Największa grupa odbiorów kosmetyków, tj, kobiety w wieku 35-55 lat,
będzie rosła.
Spodziewany jest wzrost ilości sklepów kosmetycznych w USA.
Sektor salonów piękności będzie rósł w ciągu kolejnych lat.
Wzrośnie wykorzystanie w kosmetykach składników naturalnych.
Kosmetyki naturalne i ekologiczne wciąŜ są niszą do zagospodarowania.
Będzie rósł popyt na produkty przeciwdziałające efektom starzenia, takŜe
wśród męŜczyzn.
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
Targi, wystawy, seminaria
Beauty Expo USA, Las Vegas, 20-21 stycznia 2014 r., http://www.beautyexpousa.com/
ISSE Long Beach 2014, Long Beach, CA, 25-27 stycznia 2014, http://probeauty.org/isselb/
The Make Up Show, Los Angeles, 1-2 marca 2014, http://www.themakeupshow.com/makeupshow/LA/
International Esthetics, Cosmetics & Spa Conference, Nowy Jork, 9-11 marca 2014,
http://www.iecsc.com/ny/attendee-resource/iecsc-new-york
America’s Beauty Show, Chicago, 22-24 marca 2014 r.,
http://www.americasbeautyshow.com/AMERICASBEAUTYSHOW/tabid/275/Default.aspx
Premiere Orlando, Orlando, 31 maja – 2 czerwca 2014 r.,
http://www.premiereorlandoshow.biz/shows/orl/default.asp
HBA Global Expo, Nowy Jork, 10-12 czerwca 2014 r., www.hbaexpo.com
Cosmoprof North America, Las Vegas, 13-15 czerwca 2014 r., http://www.cosmoprofnorthamerica.com/
The International Beauty Show, Las Vegas, 14-16 czerwca 2014 r., http://www.ibslasvegas.com/
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
Regulacje na rynku kosmetyków w USA
Główna agencja regulująca rynek kosmetyków: Food and Drug Administration (FDA) www.fda.gov
Główne akty prawne:
1)Federal Food, Drug & Cosmetics Act (FD&C Act, Chapter VI) wraz z aktami wykonawczymi
2)Fair Packaging and Labeling Act (FPLA)
Inne agencje mające związek z wprowadzeniem kosmetyków na rynek USA:
1) Consumer Product Safety Commission (CPSC) – „Poison Prevention Packaging Act”
2) Animal and Plant Health Safety Inspection Service (US Department of Agriculture) - National Organic
Program
3) US Patent and Trademark Office (US Department of Commerce)
Prawo stanowe i lokalne:
Kalifornia: „California Safe Cosmetics Act”
Floryda: producenci muszą być zarejestrowania w administracji stanowej
Luizjana: rejestracja w Food and Drug Unit
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
Regulacje na rynku kosmetyków w USA
O czym warto wiedzieć? Przykłady wątpliwości, które moŜe mieć się producent.
1)Kosmetyk czy lek, czyli co wprowadzamy na rynek USA. Kosmetyk jest uznany za lek, jeśli
producent sugeruje (niekoniecznie zgodnie ze swoją intencją), Ŝe moŜe on w jakikolwiek sposób
wpłynąć na zdrowie konsumenta.
2)Mydło czy nie mydło? Zgodnie z definicją FDA mydło nie jest kosmetykiem. Taki produkt jest
regulowany przez Consumer Product Safety Commission (CPSC) www.cpsc.gov. „Mydło” nie
mieszczące się w definicji FDA jest jednak kosmetykiem, a moŜe nawet lekiem!
3)KaŜda soczewka kontaktowa to urządzenie medyczne. Nawet taka, którą nosimy tylko w celach
ozdobnych. Wprowadzenie ich na rynek reguluje Center for Devices and Radiological Health
(część FDA).
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
Rejestracja kosmetyków w USA
Podstawowe informacje:
Rejestracja firm kosmetycznych i ich produktów wprowadzanych na rynek USA nie jest obowiązkowa, ale
zalecana.
Firmy mogą zarejestrować się w programie Voluntary Cosmetics Registration Program (VCRP)
http://www.fda.gov/Cosmetics/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/VoluntaryCosmeticsRegistrationPr
ogramVCRP/
Program VCRP jest bezpłatny i mogą z niego korzystać producenci, firmy pakujące oraz dystrybuujące
kosmetyki na rynku USA, które trafiają bezpośrednio do konsumenta (nie ma zastosowania do produktów
przeznaczonych wyłącznie do wykorzystania przez profesjonalistów).
Rejestracja nie oznacza zatwierdzenia kosmetyku przez FDA do sprzedaŜy na rynek USA.
Firma moŜe wnioskować o nadanie składnikowi kosmetyka status poufności.
Firmy chcące wziąć udział w programie VCRP mogą to zrobić na dwa sposoby:
1)Rejestracja producenta kosmetyków i/lub firmy pakującej
2)ZłoŜenie oświadczeń o składnikach kosmetyku (Cosmetic Product Ingredient Statement; CPIS)
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
Bezpieczeństwo i etykietowanie kosmetyków
Podstawowe informacje:
Firmy kosmetyczne są odpowiedzialne za bezpieczeństwo i prawidłowe oznaczenie produktów
wprowadzanych na rynek USA.
Ustawa Federal Food, Drug & Cosmetics Act (FD&C Act) zakazuje sprzedaŜy na rynku Stanów
Zjednoczonych kosmetyków sfałszowanych (adultarated) i błędnie oznakowanych (misbranded).
Firmy kosmetyczne nie mają obowiązku przeprowadzenia konkretnych testów potwierdzających
bezpieczeństwo produktów czy składników, ale FDA radzi by producenci korzystali z wszelkich
metod testujących, które są w stanie potwierdzić bezpieczeństwo produktu i jego składników.
Szczególnie rygorystycznemu systemowi regulacyjnemu podlegają barwniki uŜywane w
produktach.
NaleŜy zapoznać się z listą substancji zakazanych albo takich, których uŜycie jest prawnie
ograniczone.
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
Import polskich kosmetyków do USA
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
Wykres: Green Gate Consultin
Polskie firmy na rynku USA
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
Dziękuję za uwagę!
podstawie:
„Rynek kosmetyków i produktów higienicznych w USA. MoŜliwości dla polskiego eksportu”, Green Gate Consultin
udzień 2013 r.
Jocellyn Phillips, IBISWorld Industry Report: „Cosmetic and Beauty Products Manufacturing in the US”, listopad 201
Vanessa Girlado, IBISWorld Industry Report: „Beauty, Cosmetics and Fragrance Stores in the US”
ntakt z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku:
5 Third Avenue, Nowy Jork, NY 10017, USA
l.: +1 (212) 370 5300, Fax: +1 (212) 818 9623
mail: [email protected] lub [email protected]
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
Download