Pożyczki -Fundusz Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw

advertisement
Fundusz Mikro-Pożyczkowy Fundacji Rozwoju Śląska oraz
Wspierania Inicjatyw Lokalnych
Fundusz Mikro-Pożyczkowy
Wnioskodawcy:
Pożyczki skierowane są do małych przedsiębiorstw działających na terenie województwa opolskiego lub
śląskiego.
Przeznaczenie pożyczek:
Pożyczki skierowane są do małych przedsiębiorstw działających na terenie województwa
opolskiego lub śląskiego.
cele inwestycyjne – zakup nieruchomości, budowa, adaptacja, remont lub przebudowa nieruchomości,
zakup maszyn, urządzeń, pojazdów użytkowych (nowych lub używanych), zakup wyposażenia biura,
cele obrotowe – zakup materiałów, surowców, towarów handlowych.
Zasady Finansowania:
cele inwestycyjne – zakup nieruchomości, budowa, adaptacja, remont lub przebudowa nieruchomości,
zakup maszyn, urządzeń, pojazdów użytkowych (nowych lub używanych), zakup wyposażenia biura,cele
obrotowe – zakup materiałów, surowców, towarów handlowych.
Okres spłaty pożyczki:
-> 10-letni na cele inwestycyjne
-> 3-letni na cele obrotowe
z możliwością uzyskania karencji w spłacie kapitału oraz wcześniejszej spłaty pożyczki bez konsekwencji
finansowych
Oprocentowanie wg stałej stopy procentowej obowiązującej na dzień zawarcia umowy pożyczki w
wysokości stopy bazowej, określanej przez Komisję Europejską dla PLN, publikowanej w Dzienniku
Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej o marżę.
Maksymalna kwota pożyczki: 500.000,00 zł
Opłaty:
Szczegółowe informacje na temat opłat oraz prowizji od czynności związanych z udzielaniem pożyczek ze
środków Fundacji znajdziecie Państwo w zakładce "Opłaty i prowizje"
Fundusz jest realizowany w ramach Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost
Konkurencyjności Przedsiębiorstw Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji
przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.
http://www.fundacja.opole.pl
Download