Menopur® 600 IU/1200 IU — instrukcje dla

advertisement
Polska
Menopur® 600 IU/1200 IU — instrukcje dla pacjenta
Przed rozpoczęciem stosowania leku Menopur
należy upewnić się, że dostępne są wszystkie
potrzebne elementy:
4.
Założyć igłę do mieszania na
strzykawkę do mieszania.
5.
Zdjąć osłonę zabezpieczającą
z igły do mieszania.
1.butelka z lekiem Menopur (z pomarańczowym
wieczkiem w przypadku 600 IU/z niebieskim wieczkiem
w przypadku 1200 IU);
2.fabrycznie napełnione strzykawki do mieszania (1 strzykawka
w zestawie 600 IU/2 strzykawki w zestawie 1200 IU);
3. igła do mieszania;
4. chusteczki do dezynfekcji;
5.jednorazowe strzykawki do iniekcji (9 strzykawek
w zestawie 600 IU/18 strzykawek w zestawie 1200 IU).
3. Igła do mieszania
2. F abrycznie napełniona strzykawka do mieszania
(1 strzykawka w zestawie 600 IU / 2 strzykawki
w zestawie 1200 IU)
Mieszanie
1.
5. Jednorazowe strzykawki do iniekcji
(9 strzykawek w zestawie 600 IU /
18 strzykawek w zestawie 1200 IU)
Wbić igłę strzykawki do
mieszania w gumową
membranę butelki z lekiem
Menopur i powoli wstrzyknąć
płyn do butelki.
Uwaga:
PAD
1. B
utelka z lekiem
Menopur
4. Chusteczki do
dezynfekcji
Butelka z lekiem Menopur zawiera ilość leku wystarczającą
na kilka dni leczenia.
W przypadku przepisania przez lekarza leku Menopur 600 IU
należy przejść do punktu 2.
W przypadku przepisania przez lekarza leku Menopur 1200 IU
należy kontynuować czytanie.
Przed zmieszaniem lek Menopur musi być przechowywany
w lodówce.
Przygotowanie
1.
2.
3.
Zdjąć wieczko z butelki
z lekiem Menopur.
Zdjąć gumową osłonę ze
strzykawki do mieszania.
Odkręcić czarną osłonę
zabezpieczającą znajdującą
się na igle do mieszania
i pozostawić ją na igle.
Upewnić się, że końcówka igły
znajduje się ponad poziomem
płynu w butelce z lekiem
Menopur. Następnie wykręcić
pierwszą strzykawkę do
mieszania z igły. Pozostawić
igłę w butelce z lekiem
Menopur 1200 IU.
Wziąć drugą strzykawkę do mieszania dołączoną do zestawu.
Dla tej strzykawki wykonać czynność opisaną w punkcie 2 części
„Przygotowanie”. Następnie podłączyć strzykawkę do igły do
mieszania pozostawionej w butelce i powoli wstrzyknąć płyn
do butelki.
2.
Wyjąć strzykawkę wraz z igłą
z butelki z lekiem Menopur.
3.
Zmieszać zawartość butelki
z lekiem Menopur, delikatnie
obracając butelkę w celu
rozpuszczenia proszku.
Nie potrząsać butelką.
4.
Lek jest gotowy do stosowania
lub do przechowywania
w temperaturze pokojowej
(≤ 25°C) przez maksymalnie
28 dni.
MENOPUR
Wstrzykiwanie
1.
2.
Wziąć jednorazową strzykawkę
do iniekcji i zdjąć osłonę igły.
Umieścić butelkę z lekiem
Menopur na płaskiej, stabilnej
powierzchni. Wbić igłę
w środek gumowej membrany
butelki z lekiem Menopur.
Wcisnąć do końca tłok
strzykawki.
Odwrócić butelkę z lekiem
Menopur wraz ze strzykawką
do góry dnem, tak jak
pokazano na ilustracji,
i pobrać odpowiednią dawkę
leku Menopur, korzystając
ze skali na strzykawce.
Uwaga:
Butelka z lekiem Menopur zawiera ilość leku wystarczającą
na kilka dni leczenia. Należy pobrać ilość leku dokładnie
odpowiadającą dawce przepisanej przez lekarza.
3.
Przeprowadzić dezynfekcję i iniekcję zgodnie z instrukcjami
lekarza/pielęgniarki.
Jedną ręką przytrzymać
skórę na lewym lub prawym
boku. Wbić igłę w skórę pod
kątem 90˚. Powoli wcisnąć
do końca tłok strzykawki.
Kiedy strzykawka będzie
pusta, wyciągnąć igłę.
4.
Miejsce iniekcji zmieniać zgodnie z zaleceniami lekarza/
pielęgniarki.
5.
Wszystkie zużyte strzykawki umieszczać w pojemniku na
odpady, za który może posłużyć na przykład pusty karton
po mleku.
6.
Lek pozostały w butelce z lekiem Menopur może być
przechowywany w temperaturze pokojowej (≤ 25°C) przez
maksymalnie 28 dni.
WAŻNE!
Przed zmieszaniem:
Lek Menopur musi być przechowywany w lodówce, jednak
przez maksymalnie 48 godzin — na przykład w czasie
transportu — może być przechowywany w temperaturze
pokojowej (≤ 25°C).
Po zmieszaniu:
Lek Menopur może być przechowywany w temperaturze
pokojowej (≤ 25°C) przez maksymalnie 28 dni.
MENOPUR® 600 IU i 1200 IU — (HMG, ludzka gonadotropina menopauzalna) — proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań
Wskazania: Brak owulacji, w tym zespół jajników policystycznych (PCOS, polycystic ovary syndrome), u pacjentek niereagujących na leczenie cytrynianem klomifenu.
Kontrolowana hiperstymulacja jajników w celu indukcji rozwoju wielu pęcherzyków jajnikowych w ramach leczenia z zastosowaniem technik wspomaganego rozrodu, w tym
zapłodnienia in vitro/transferu zarodków, sztucznego wewnątrzjajowodowego zapłodnienia komórki jajowej i docytoplazmatycznej iniekcji plemnika. Dawkowanie: Lek Menopur
jest przeznaczony do podawania podskórnego lub domięśniowego po rozpuszczeniu w dołączonym rozpuszczalniku. UWAGA: Lek Menopur 1200 IU przed zastosowaniem
należy rozpuścić w rozpuszczalniku pochodzącym z dwóch fabrycznie napełnionych strzykawek. Przygotowany roztwór jest przeznaczony do wielokrotnych iniekcji i może być
stosowany przez maksymalnie 28 dni. Kod ATC: G03GA02. Wielkość opakowań: Menopur 600 IU: 1 fiolka, 1 fabrycznie napełniona strzykawka i 9 strzykawek jednorazowych.
Menopur 1200 IU: 1 fiolka, 2 fabrycznie napełnione strzykawki i 18 strzykawek jednorazowych. Rx, system nadzoru nad bezpieczeństwem terapii. Podmiot odpowiedzialny:
Ferring Läkemedel AB, Malmö. Pełną charakterystykę produktu leczniczego (SPC 3/12/2010) i informacje o cenach można znaleźć na stronie www.FASS.se.
Ferring Läkemedel AB, Box 4041, 203 11 Malmö, Szwecja
Tel.: +46 (0)40 691 69 00, faks: +46 (0)40 691 69 95, [email protected], www.ferring.se
Download