Lista bielszczan - aktualizowana - pdf

advertisement
1
“Kiedy przyniosłem je [wiadro przemrożonych ziemniaków] do domu, mama ugotowała
połowę, a resztę zostawiła na inny dzień. Jerzyk zjadł parę ziemniaczków i zaczął płakać, że
chce jeszcze. Mama ugotowała mu jeszcze dwa ziemniaki. On zaczął je jeść i w pewnej chwili
złapał się za brzuszek i wyciągnął do mnie rączki. Wziąłem go na ręce i zmarł w moich
objęciach. Mama mówiła, żebym go położył, jeżeli przestał płakać. Ja odpowiedziałem, że go
jeszcze ponoszę, żeby się do końca uspokoił, a on już nie żył. Położyłem jego wychudzone
ciałko w wydętym brzuszkiem na pryczy, nigdy nie zapomnę tego widoku.”
W ciągu kilku następnych dni zmarła babcia i mama Autora wspomnień (wcześniej zmarł
dziadek).
Kazimierz Flisek “Wspomnienia młodego łagiernika” [w:] Biuletyn IPN Nr 11 z 2003r.,
str. 66.
“Wczesnym rankiem w dniu 15 lipca [1943 roku] siedmioma samochodami wywieziono
ujętych ludzi do Lasu Pilickiego i wszystkich rozstrzelano. Naoczny świadek tych zajść
Teodor Szachowicz tak relacjonuje: “Na polanie w lesie był wykopany długi i głęboki dół.
Wśród stojących nad dołem poznałem Sawicką (imienia nie znam) z Bielska Podlaskiego
[Janina Zalewska z domu Sawicka], która na ręku trzymała dwoje dzieci do lat dwóch.
Sawicka rozpaczała i krzyczała. Wówczas podbiegł do niej jeden z żandarmów i po kolei
wyrywał od niej dwoje dzieci, które żywe wrzucał do dołu.”
H. Kosieradzki „Bielsk Podlaski. Dzieje miasta.” str. 276.
„Ogłoszenie” władz niemieckich z 15 lipca 1943 roku: rozstrzelano „w miastach
powiatowych po 19 osób ze środowiska lekarzy, adwokatów, urzędników miejskich i
nauczycielstwa wraz z ich rodzinami, ponieważ byli oni stronnikami bądź też uczestnikami
polskiego ruchu stawiania oporu. Mienie rozstrzelanych skonfiskowano.” (IPN Bi sygn. 1/87
str. 1875)
Opisane powyżej przeżycia – jakże często były udziałem także mieszkańców
naszego Miasta ujętych w poniższym spisie.
Lista mieszkańców Bielska Podlaskiego
zabitych, rannych, deportowanych,
zaginionych, represjonowanych
w okresie II wojny światowej
Zebrał i opracował Janusz Porycki
Bielsk Podlaski 2011r.
2
Egzemplarz Nr
Spis treści
Lista mieszkańców Bielska Podlaskiego - część I ..................................................................
Lista mieszkańców Bielska Podlaskiego pochodzenia żydowskiego - część II ..............
WYKAZY POLICJANTÓW I ŻOŁNIERZY ............................................................................
Według obliczeń Pani Danuty Krupicz dokonanej w „Ewidencji rodzin
wywiezionych do ZSRR w latach 1940 – 1941” z Bielska Podlaskiego
deportowano na Syberię i do Kazachstanu łącznie 109 rodzin.
3
1. Abramczuk Jan, ur. 1928r., syn Jana i Marii, zam. przed wojną na ul. Sienkiewicza – w
1942r. w zamian za siostrę Niemcy wywieźli go na roboty przymusowe (inf. od siostry
w/w Pani Niny Prizowicz)
2. Adamus Franciszek, lat 51, ur. (ok. 1892r.) w Kraszewicach, syn Antoniego, urzędnik,
sekretarz Gminy Bielsk Podlaski [od 1921r. miał pracować w Starostwie – w 1923r.
był Sekertarzem Sejmiku], zam. ul. Białostocka – zamordowany wraz z rodziną
15.07.1943r. przez Niemców w Lesie Pilickim („Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski
w Bielsku Podlaskim z 1945r., AP w B-stoku, sygn. 18; Księga zgonów parafii rz-kat.
w Bielsku; IPN Bi 1/1138; IPN Bi sygn. 1/87 s. 159, 483)
3. Adamus Janina, 51 lat, ur. (ok. 1893r.) w Koźminie, z domu Sobczak córka Marcina,
żona j.w. – zamordowana 15.07.1943r. przez Niemców w Lesie Pilickim („Protokół
ekshumacji” Zarząd Miejski w Bielsku Podlaskim z 1945r., AP w B-stoku, sygn. 18)
4. Adamus Janina, lat 24, ur. (ok. 1918r.) w Kraszewicach, córka j.w., uczyła się w
bielskim Gimnazjum – zamordowana 15.07.1943r. przez Niemców w Lesie Pilickim
(„Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski w Bielsku Podlaskim z 1945r., AP w B-stoku,
sygn. 18)
5. Adamus Zbigniew, lat 23, ur. (ok. 1919r.) w Kraszewicach, syn j.w., matura w 1937r.
w bielskim Gimnazjum, student Politechniki Warszawskiej – zamordowany
15.07.1943r. przez Niemców w Lesie Pilickim („Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski
w Bielsku Podlaskim z 1945r., AP w B-stoku, sygn. 18; IPN Bi 1/1981Skorowidz
alfabetyczny-Bielsk, Piliki; Arch. Pań. w B-stoku, zespół: 736 – GKBZH, Ankiety z
1968r., sygn. 3, s. 19)
6. Akułow Mikołaj, ur. 1915r., syn Wasyla i Barbary, zam. w Studziwodach – w 1940r.
powołany do wojska sowieckiego, zginął 23.11.1941r. podczas bombardowania
lotniczego stacji kolejowej koło m. Wołokołamsk (Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki
w Bielsku Podl.)
7. Aleksandrowicz Władysława (obecnie Tarasiuk), ur. 1925r., zam. ul. Mickiewicza wywieziona w 1943 roku na roboty przymusowe do Prus (dokumenty w U.M. Bielsk
Podl.)
8. Anuszewicz [pisano też: Aniszewicz, Anuszkiewicz] Janina Agata, (nazwisko po
mężu: Kawelicz), ur. 1929r., córka Jana i Zofii, zam. ul. Kościuszki – wywieziona w
czerwcu 1941 roku wraz z matką Zofią Odolecką do Kazachstanu do Ałtajskiego
Kraju, powróciła w sierpniu 1945r. (Indeks Represjonowanych – Ośrodek „Karta”; inf.
od Pani M. Marczuk)
9. Araszewski Antoni, ur. 1907r., szewc, należał do AK, zam. w 1942r. ul. Kościuszki –
zamordowany wraz z rodziną 15.07.1943r. przez Niemców w Lesie Pilickim
(„Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski w Bielsku Podlaskim z 1945r., AP w B-stoku,
sygn. 18; Księga zgonów parafii rz-kat. w Bielsku)
10. Araszewska Kamila, ur. 1909r., żona j.w. [nauczycielka?] – zamordowana 15.07.1943r.
przez Niemców w Lesie Pilickim („Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski w Bielsku
Podlaskim z 1945r., AP w B-stoku, sygn. 18; IPN Bi 1/1981Skorowidz alfabetycznyBielsk, Piliki)
11. Araszewski Marian, lat 16, syn j.w. – zamordowany 15.07.1943r. przez Niemców w
Lesie Pilickim („Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski w Bielsku Podlaskim z 1945r.,
AP w B-stoku, sygn. 18)
12. Araszewski Wincenty [zwany Wowa], lat 13, syn j.w.– zamordowany 15.07.1943r.
przez Niemców w Lesie Pilickim („Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski w Bielsku
Podlaskim z 1945r., AP w B-stoku, sygn. 18)
13. Araszewska Halina, lat 5, córka j.w.– zamordowana 15.07.1943r. przez Niemców w
Lesie Pilickim („Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski w Bielsku Podlaskim z 1945r.,
AP w B-stoku, sygn. 18)
4
14. Artysiewicz Stanisław, ur. 1924r., syn Antoniego i Marii, (brat-j.n.), zam. początek ul.
Mickiewicza (naprzeciw Starostwa) – na robotach przymusowych w Niemczech (inf.
od Pani E. Niewińskiej z domu Artysiewicz; inf. od Pani Krystyny Dąbrowskiej)
15. Artysiewicz Emilia Alicja [po mężu: Niewińska], ur. 1925r., córka Antoniego i Marii,
(siostra j.w.), zam. początek ul. Mickiewicza – od marca 1942 do kwietnia 1945r. na
robotach przymusowych w Prusach w Królewcu, uciekła z robót przymusowych i
przez kilka miesięcy ukrywała się w Bielsku, wobec groźby rozstrzelania rodzicow,
zgłosiła się dobrowolnie i ponownie została wywieziona do Królewca („Straty
osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN; inf. od Pani Emilii
Niewińskiej)
16. Artysiewicz Teresa, ur. 1929r., córka Antoniego i Marii, (siostra – j.w.), zam. pocz. ul.
Mickiewicza, a w czasie okupacji na ul. Żeromskiego – od października 1943 do
kwietnia 1944r. przymusowo pracowała w Bielsku w elewatorze (inf. od Pani. T.
Artysiewicz-Hajdas; „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” –
MKiDK i IPN)
17. Augustyniak Maria, ur. 1907r., córka Bolesława i Emilii Stalewskich, żona Juliana (od
1930r.), zam. ul. Poświętna – 13 kwietnia 1940r. wywieziona z dziećmi, rodzicami
(Stalewskimi) i rodziną siostry Bolesławy Guzowskiej do Kazachstanu, powróciła do
Polski w lutym 1945r. (wspomnienia Marii Augustyniak, Archiwum Wschodnie sygn.
ZS 826; Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; E. Guzowski „Wspomnienia…”
s.39; inf. od Pani D. Krupicz)
18. Augustyniak Alicja, ur. 1931r., córka j.w. – w kwietniu 1940r. wywieziona do
Kazachstanu, powróciła w 1945r. (wspomnienia Marii Augustyniak, Archiwum
Wschodnie sygn. ZS 826; E. Guzowski „Wspomnienia…”; Indeks represjonowanych –
Ośrodek „Karta”)
19. Augustyniak Edmund [Marian], ur. 1932r., syn j.w. – w kwietniu 1940r. wywieziony
do Kazachstanu, powrócił w 1945r. (wspomnienia Marii Augustyniak, Archiwum
Wschodnie sygn. ZS 826; E. Guzowski „Wspomnienia…”; inf. od Pani D. Krupicz)
20. Augustyniakówna z Bielska Podlaskiego [może Aleksandra ur. ok. 1910r. lub
Katarzyna ur. 1916r.-córki Bolesława i Marii, zam. ul. Białostocka] – była osadzona
przez Niemców w Strafarbeitslager w Bielsku (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: 736 –
GKBZH, Ankiety z 1968r., sygn. 3, s. 13)
21. Awramienko Julia, nazwisko rodowe Ciepłucha , ur. ok. 1904r., żona Nikifora (jej mąż
przed wojną miał biuro projektowe, był mierniczym), zam. w Bielsku ul. Kościuszki
Nr 4 (potem przy ul. Mickiewicza Nr 167) – po ucieczce córki Haliny zatrzymanej w
bielskim Arbeitsamcie w celu wysłania na roboty przymusowe do Prus, została
aresztowana, po pewnym czasie w wyniku starań zwolniona (inf. od Pani H.
Awramienko-Węgorek)
22. Awramienko Halina, ur. 1925r., córka Nikifora i Julii (j.w.) – żołnierz AK, walczyła w
Powstaniu Warszawskim w batalionie „Miotła” i była kontuzjowana (inf. od Pani H.
Awramienko-Węgorek; W. Falkowski, Historia Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim 1919
– 2009, Bielsk Podlaski 2009, s. 28)
23. Babiński Ludwik Władysław, ur. 28.10.1892r., kapitan W.P., zastępca Komendanta
Powiatowej Komendy Uzupełnień w Bielsku i kierownik I Referatu, zam. w Bielsku od
1934r. – zaginął razem z Komendantem PKU w Bielsku mjr Janem Kłosiem po
17.09.1939r. na terenie Pińszczyzny (Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku
Podl.)
24. Badowski Stanisław, ur. 1904r. lub 1908r., mąż j.n.-Haliny, nauczyciel historii, zam.
Jagiellońska, a w czasie okupacji niemieckiej na ul. Mickiewicza – prowadził tajne
nauczanie, aresztowany przez Niemców 15.06.1944r., więziony w obozie
koncentracyjnym Stutthof (J. Domański „Bielskie…” [w:] „Wspomnieniem pisane”
5
2003, str. 76 i 141; „Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r.,
str. 42 i 84, wyd. I LO)
25. Badowska Halina, nazwisko rodowe: Sobieszczańska, ur. 1912r., żona j.w.,
nauczycielka – prowadziła tajne nauczanie, aresztowana przez Niemców 15.06.1944r.,
więziona w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu (J. Domański „Bielskie…” [w:]
„Wspomnieniem pisane” 2003, str. 76 i 141; „Memuary” praca zbiorowa wych.
Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 42 i 84, wyd. I LO)
26. Bagińscy (rodzina prawosławna może z Bielska – albo chodzi o rodzinę Bagińskich ze
wsi Ogrodniki) – wywieziona na Syberię przez Sowietów 21.06.1941r. (inf. od Pani D.
Krupicz; „Na Syberię”- wspomnienia S. Syczewskiej [w:] „Bielski gościniec” Nr 3, z
2005r., str. 33)
27. Bajko Konstanty, ur. 1909r., duchowny prawosławny, od sierpnia 1945r. prefekt w
szkołach bielskich – w wyniku sporów na temat zwierzchnictwa cerkwi na
białostocczyźnie w marcu 1946r. aresztowany i zesłany do obozu w ZSRR, skąd
powrócił do Polski w 1956r. (Białoruskie Zeszyty Historyczne, Nr 2 z 1994r., s. 115)
28. Balejko Władysław z Bielska (ul. Jagiellońska Nr 11) – aresztowany przez Niemców
przebywał (razem z Janem Balejko - zob j.n.) w Powiatowym Areszcie Śledczym na
Hołowiesku (IPN Bi sygn. 1/87 s. 1448; Arch. Pań. w B-stoku, zespół: 736 – GKBZH,
Ankiety z 1968r., sygn. 3, s. 18)
29. Balejko Jan z Bielska (ul. Jagiellońska Nr 11) – aresztowany przez Niemców
przebywał (razem z Władysławem Balejko - zob j.w.) w Powiatowym Areszcie
Śledczym na Hołowiesku (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: 736 – GKBZH, Ankiety z
1968r., sygn. 3, s. 18)
30. Bałk Apolonia, nazwisko rodowe Osobliwa, ur. 1860r., wdowa, mieszkała w Bielsku
na ul. Krynicznej z rodziną swojej córki Marii Graczyk – wywieziona 13.04.1940r. do
Rosji z córką i jej rodziną, zmarła na zesłaniu 22.06.1940r. (Arch. Pań. w B-stoku, Sąd
Grodzki w Bielsku Podl., Nr 10/41/00)
31. Banaś Jakub, ur. 1890r., syn Walentego, żona j.n., policjant w bielskiej Komendzie
Policji (przodownik), żona Maria (j.n.), zam. przy ul. Kościuszki – internowany
22.09.1939r. na Litwie, następnie 15.07.1940r. przewieziony do obozu w Kozielsku w
ZSRR, od 16.05.1941r. do 27.07.1941r. w obozie w Ponoj (Murmańsk), a od
04.09.1941r. w armii Andersa (inf. od Pani H. Awramienko-Węgorek; Indeks
Represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
32. Banaś Maria, nazwisko rodowe Słaba, żona j.w. Jakuba – wywieziona przez Sowietów
13 kwietnia 1940r. wraz z dziećmi do ZSRR (inf. od Pani H. Awramienko-Węgorek;
D. Krupicz „Ewidencja rodzin wywiezionych…)
33. Banaś Stefania, ur. 1920r., córka j.w.-Jakuba i Marii, biuralistka z Bielska –
wywieziona 13 kwietnia 1940r. przez Sowietów do ZSRR, ewakuowała się z Armią
Andersa na Bliski Wschód (wypis dokonany przez Z. Romaniuka z akt Instytutu
Hoovera w USA – woj. białostockie, pow. bielski sygn. MSZ, s. 115)
34. Banaś Zofia, ur. 1923r., córka j.w.-Jakuba i Marii – wywieziona 13 kwietnia 1940r.
przez Sowietów do ZSRR (inf. od Pani H. Awramienko-Węgorek)
35. Banaś Tadeusz, ur. 1924r., syn j.w.-Jakuba i Marii – wywieziony 13 kwietnia 1940r.
przez Sowietów do ZSRR, zmarł z głodu na zesłaniu (inf. od Pani H. AwramienkoWęgorek)
36. Bańkowska Janina (panieńskie nazwisko: Żarska), ur. 1912r., córka Bolesława i
Antoniny – wywieziona z rodziną (oraz matką i rodzeństwem) w kwietniu 1940r. do
Kazachstanu, powróciła do Polski w czerwcu 1946r. (Archiwum Państwowe w Bstoku, Okręgowy Urząd Likwidacyjny; Indeks Represjonowanych – Ośrodek „Karta”;
L. Narbutt „Bóg trafił…” str. 27; E. Guzowski „Wspomnienia…”; inf. od Pani D.
Krupicz; może - „Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 32)
6
37. Bańkowski Mieczysław, syn j.w. – wywieziony w kwietniu 1940r. do Kazachstanu (L.
Narbutt „Bóg trafił…” str. 27; E. Guzowski „Wspomnienia…”; inf. od Pani D.
Krupicz)
38. Bańkowski Antoni, syn j.w. – wywieziony w kwietniu 1940r. do Kazachstanu (L.
Narbutt „Bóg trafił…” str. 27; E. Guzowski „Wspomnienia…”; inf. od Pani D.
Krupicz)
39. Bańkowski Wacław, ur. 1901r., syn Bronisława i Marianny, cieśla, pracownik
magistratu, zam. ul. Ogrodowa Nr 14 – został zadenuncjowany, że na spotkaniu
towarzyskim w domu na rogu ul. Kazimierzowskkiej i ul. Ogrodowej śpiewał wraz z
innymi osobami hymn „Jeszcze Polska nie zginęła...” oraz inne polskie piosenki,
aresztowany przez Niemców (aresztował żandarm Klajn, który chodził z listą) w
kwietniu 1943r. wraz z 6 innymi osobami (5 mężczyzn i 2 kobiety, m.in. NN
Niewińskim i Ignacym Pietruszczykiem), przebywał przez 6 tygodni w Areszcie
Powiatowym na Hołowiesku, a następnie dzięki łapówce z 2 w/w osobami wywieziony
w czerwcu 1943r. do Królewca (pozostałe 4 osoby zostały prawdopodobnie
rozstrzelane w Lesie Pilickim), przeżył i powrócił do Bielska w 1945r. (IPN Bi 1/1943
s. 6, 321; IPN Bi 1/87 s. 1448; Arch. Pań. w B-stoku, zespół: 736 – GKBZH, Ankiety
z 1968r., sygn. 3, s. 22-23; dok. w U.M.; inf. od córki Pani Teresy Popławskiej)
40. Baranow Nina [po mężu: Wilgat], ur. 1927r. – od 07.1941 do 09.1943r. praca
przymusowa w Bielsku w urzędzie BUERGERMEISTERAMT („Straty osobowe i ofiary
represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
41. Bartoszuk Franciszek, ur. 1869r. w Chlebczynie pow. Siedlce, , syn Mikołaja, zam. ul.
Brańska Nr 6 –13 kwietnia 1940r. wywieziony z rodziną do Kazachstanu i osiedlony
na 76 Rozjeździe, gdzie zmarł 5 stycznia 1944r. (inf. od Pana Zbigniewa Gryssbacha;
Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
42. Bartoszuk Anna, ur. 1881r., córka Piotra, żona j.w., zam. ul. Brańska – 13 kwietnia
1940r. wywieziona do Kazachstanu i osiedlona na 76 Rozjeździe (E. Guzowski
„Wspomnienia…”; inf. od Pani D. Krupicz; inf. od Pana Zbigniewa Gryssbacha)
43. Bartoszuk Wanda Maryla, ur. 1921r., córka j.w., zam. ul. Brańska – 13 kwietnia 1940r.
wywieziona do Kazachstanu i osiedlona na 76 Rozjeździe (E. Guzowski
„Wspomnienia…”; „Memuary” praca zbiorowa wychowanków Gimnazjum i Liceum
wyd. w 1988r.; inf. od Pani D. Krupicz)
44. Bartoszuk Janina, ur. 1921r., córka j.w., zam. ul. Brańska – 13 kwietnia 1940r.
wywieziona do Kazachstanu i osiedlona na 76 Rozjeździe, powróciła do Polski w
1946r. (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; E. Guzowski „Wspomnienia…”;
„Memuary” praca zbiorowa wychowanków Gimnazjum i Liceum wyd. w 1988r.; inf.
od Pani D. Krupicz)
45. Bastrygin Paweł, ur. 1913r., syn Archipa (lub Pawła), zam. ul. Widowska Nr 3, kapral
w 35 pułku piechoty WP – jeniec wojenny przebywał w stalagu, a od lutego 1941r.
praca przymusowa w Niemczech („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją
niemiecką” – MKiDK i IPN)
46. Batowski Bolesław, ur. 1889r., syn Mieczysława, nauczyciel, zam. ul. Batorego –
aresztowany przez Rosjan w 1939 roku (więziony do czerwca 1941r.) oraz przez
Niemców w 1944 roku, prowadził tajne nauczanie (Indeks represjonowanych-Ośrodek
„Karta”; Z. Romaniuk i J. Usakiewicz „ZNP w Brańsku i okolicach” Brańsk 2006r.,
str. 52; „Memuary” praca zbiorowa wychowanków Gimnazjum i Liceum wyd. w
1988r., str. 42)
47. Batowska Monika, ur.1895r., żona jw. – 13.04.1940r. wywieziona z dziećmi do
Kazachstanu, do Polski wróciła w 1946r. („Wspomnieniem pisane” 2003, str. 143; inf.
od Pani D. Krupicz; inf. od Pana Z. Gryssbacha)
48. Batowska Alina ur. 1924r., córka j.w. Bolesława – 13.04.1940r. wywieziona do
Kazachstanu, w armii Andersa w Pomocniczej Służbie Kobiet, po wojnie
7
wyemigrowała do Kanady („Wspomnieniem pisane” 2003, str. 143; inf. od Pani D.
Krupicz; inf. od Pana Z. Gryssbacha; wypis dokonany przez Z. Romaniuka z akt
Instytutu Hoovera w USA – woj. białostockie, pow. bielski sygn. 4861)
49. Batowski Bogusław ur. 1929r., syn j.w. – 13.04.1940r. wywieziony do Kazachstanu,
do Polski wrócił w 1946r. („Wspomnieniem pisane” 2003, str. 143; inf. od Pani D.
Krupicz; inf. od Pana J. Parfjanowicza; „Memuary” praca zbiorowa wychowanków
Gimnazjum i Liceum wyd. w 1988r.; inf. od Pana Z. Gryssbacha)
50. Batowski Mieczysław ur. 1935r., syn j.w. – 13.04.1940r. wywieziony do Kazachstanu,
do Polski wrócił w 1946r. („Wspomnieniem pisane” 2003, str. 143; inf. od Pani D.
Krupicz; inf. od Pana Z. Gryssbacha)
51. Batowski Zbigniew Jan, ur. 1935r., syn j.w. – 13.04.1940r. wywieziony do
Kazachstanu, do Polski wrócił w 1946r. („Wspomnieniem pisane” 2003, str. 143; inf.
od Pani D. Krupicz; inf. od Pana Z. Gryssbacha)
52. Batowska Wiesława ur. 1920r., córka Bolesława (j.w.) i Bronisławy – 13.04.1940r.
wywieziona do Kazachstanu do Akmolińskiej Obłasti, do Polski wróciła w 1946r.
(Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; „Wspomnieniem pisane” 2003, str. 143;
„Memuary” praca zbiorowa wychowanków Gimnazjum i Liceum wyd. w 1988r. str.
94; inf. od Pani D. Krupicz; inf. od Pana Z. Gryssbacha; wypis dokonany przez Z.
Romaniuka z akt Ośrodka KARTA sygn. II/2352)
53. Bazyluk Helena (po mężu: Żochowska), ur. 1925r. w Bielsku, córka Zachariasza i
Augusty, zam. Bielsk ul. Słowackiego Nr 33 – na robotach przymusowych od
07.07.1943r. do 1945r. w Prusach Wschodnich (inf. od Pani Heleny Miłkowskiej z d.
Kurek; dokumenty w U.M. Bielsk Podl.)
----Bech Celina – zob. Maleszkiewicz Celina
54. Bendella Włodzimierz Władysław, ur. 1911r., zam. ul. ul. Ogrodowa, w czasie
okupacji niemieckiej był strażnikiem w więzieniu na Hołowiesku (pomagał więźniom)
– w 1944r. wywieziony przez Rosjan do obozu w Ostaszkowie i Riazaniu – powrócił w
listopadzie 1947r. (Indeks Represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
55. Beszta-Borowski Antoni, ur. 1880r., ksiądz, proboszcz, dziekan bielski – zamordowany
15.07.1943r. przez Niemców podczas zbiorowej egzekucji w Lesie Pilickim („Protokół
ekshumacji” Zarząd Miejski w Bielsku Podlaskim z 1945r., AP w B-stoku, sygn. 18)
56. Bieliński Czesław, ur. 1892r., nauczyciel, w czasie aresztowania mieszkali
prawdopodobnie przy ul. Batorego 41 (koło ul. Chmielnej) – zamordowany wraz z
żoną15.07.1943r. przez Niemców w Lesie Pilickim („Protokół ekshumacji” Zarząd
Miejski w Bielsku Podlaskim z 1945r., AP w B-stoku, sygn. 18; Księga zgonów parafii
rz-kat. w Bielsku; IPN Bi sygn. 1/87 s. 2214)
57. Bielińska Sabina, 45 lat, żona j.w., nauczycielka – zamordowana 15.07.1943r. przez
Niemców w Lesie Pilickim („Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski w Bielsku
Podlaskim z 1945r., AP w B-stoku, sygn. 18)
58. Bielski Stanisław, ur. 1894r., nauczyciel (m.in. kierownik szkoły wiejskiej w Haćkach),
zam. ul. Studziwodzka Nr 21– aresztowany przez Rosjan w 1940 roku – zaginął
(Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; Z. Romaniuk i J. Usakiewicz „ZNP w
Brańsku i okolicach” Brańsk 2006r., str. 55; A.P. B-stok. Okręgowy Urz.
Likwidacyjny, Rejestr nieruchomości, sygn. 4/87/0/36; wspomnienia St. Millera)
59. Bielska Zofia ur. 1902r., żona j.w. – 13.04.1940r. wraz z dziećmi wywieziona do
Kazachstanu, gdzie zmarła (E. Guzowski „Wspomnienia…”; inf. od Pani D. Krupicz;
Archiwum Państwowe w B-stoku, Okręgowy Urząd Likwidacyjny)
60. Bielski Jerzy Maciej (zwany „Meko”), ur. 1923r., syn j.w. – 13.04.1940r. wywieziony
do Kazachstanu, w armii Andersa, przeżył wojnę, został na Zachodzie („Memuary”
praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 79, wyd. I LO; E. Guzowski
„Wspomnienia…”; inf. od Pani D. Krupicz)
8
61. Bielski Jan, ur. 1925r., syn j.w. – 13.04.1940r. wywieziony do Kazachstanu, {w armii
Andersa?} (E. Guzowski „Wspomnienia…”; „Wspomnieniem pisane” 2003, str. 143)
62. Bielska Iwona [nazwisko po mężu: Rudzińska], ur. 1926r., córka j.w. – 13.04.1940r.
wywieziona do Kazachstanu, powróciła do Bielska 19.05.1947r. (E. Guzowski
„Wspomnienia…”; inf. od Pani D. Krupicz; Archiwum Państwowe w B-stoku,
Okręgowy Urząd Likwidacyjny) .
63. Bień Jan z Bielska [może Bieńko z ul. Kolejowej?] – aresztowany przez Niemców
przebywał w Areszcie Powiatowym na Hołowiesku (IPN Bi sygn. 1/87 s. 1448)
64. Biesiekierska Anna z domu Ocepa, ur. 1901r., żona Jana, zam. ul. Dubicze –
deportowana wraz z dziecmi i teściową Anną 1 marca 1940r. przez Sowietów do
Obłasti Archangielskiej pow. Jemieck m. Chatoziero, zwolnieni 2 września 1941r.,
powrócili do Polski w 1946r. (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
65. Biesiekierski Czesław, ur. 1926r., syn Jana i j.w.-Anny, zam. ul. Dubicze –
deportowany wraz z matką i rodzeństwem 1 marca 1940r. przez Sowietów do Obłasti
Archangielskiej pow. Jemieck m. Chatoziero, zwolnieni 2 września 1941r. (Indeks
represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
66. Biesiekierska Maria, ur. 1927r., syn Jana i j.w.-Anny, zam. ul. Dubicze – deportowana
wraz z matką i rodzeństwem 1 marca 1940r. przez Sowietów do Obłasti
Archangielskiej pow. Jemieck m. Chatoziero, zwolnieni 2 września 1941r., powrócili
do Polski w 1946r. (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
67. Biesiekierski Andrzej, ur. 1933r., syn Jana i j.w.-Anny, zam. ul. Dubicze –
deportowany wraz z matką i rodzeństwem 1 marca 1940r. przez Sowietów do Obłasti
Archangielskiej pow. Jemieck m. Chatoziero, zwolnieni 2 września 1941r., powrócili
do Polski w 1946r. (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
68. Birula (Birulówna) Wiera, ur. 1911r. w Dostojewie pow. Pińsk, córka duchownego
prawosławnego, Białorusinka, przed wojną ukończyła studia na Uniwersytecie w
Poznaniu, w roku szkolnym 1938 – 1939 nauczycielka geografii w Gimnazjum w
Bielsku – w czasie okupacji niemieckiej mieszkała na ul. Kościuszki w domu Pani
Zimnoch, pracowała jako tłumaczka i rachmistrzyni na kolei, została aresztowana
przez Niemców i przez dwa tygodnie przebywała w bielskim Strafarbeitslagrze, po
wyzwoleniu funkcjonariuszka U.B. (inf. od Pani Anny Sielickiej; T. Danilecki i
M.Zwolski „Urząd Bezpieczeństwa Publicznegow Bielsku...)
69. Blaszczew Igor, ur. 1916r. – zginął 22.06.1941r., uczeń gimnazjum bielskiego, w
czasie wojny robotnik – zginął podczas ostrzału Bielska przez Niemców w dn.
22.06.1941r. we własnym domu od pocisku artyleryjskiego na początku wojny
niemiecko-sowieckiej (razem z nim ranny został Stanisław Pietruszczyk – jego ojczym,
który zmarł po 3 miesiącach), jego mogiła znajduje się koło cerkwii na ul.
Jagiellońskiej (praca mgr K. Szeszko”, Bielsk Podlaski w latach 1941-1944” s. 18; inf.
od Pana Arseniusza Artysiewicza; B. Cereniewicz, Zjazd Bielszczan, 1960r.
maszynopis, s. 26; IPN Bi 1/86 s. 89)
70. Bobrowski Wiktor [Witalis], ur. 1911r., żołnierz, nauczyciel, plutonowy 35 pp, zam.
ul. Słowackiego 25 – od 1939r. do 1945r. jako jeniec wojenny przebywał w stalagu
Fallingbostel koło Hanoweru („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją
niemiecką”– MKiDK i IPN; dok. U.M.)
----Boćkowska Halina – zob. Konopska Halina
71. Bogdan Marek Antoni, ur. 1940r. (lat 5), syn Aleksandra [i może Janiny, zam. ul.
Koście lna?] – zmarł „z postrzału” w Bielsku dnia 06.02.1945r. (Księga zgonów
parafii rz-kat. w Bielsku)
72. Boguszewska Jadwiga [nazwisko po mężu: Zasławska], ur. 1925r., córka Stanisława i
Felicji, zam. Bielsk Podl. – od 03.1944 do 05.1945r. na robotach przymusowych w
Prusach („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” MKiDK i IPN)
----Bokiniec Regina – zob. Krupkowska Regina
9
73. Bolesta Stanisław z Bielska – zamordowany w 1942 lub 1943 roku przez Niemców w
Lesie Pilickim (Z. Szachowicz „Wspomnienia”, zeznanie Z. Szachowicza – IPN Bi
1/87 s. 2446) lub według innej wersji: Stanisław Bolesta pracując na polu zobaczył
Niemca i ze strachu zaczął uciekać, żandarm strzelił do uciekającego i go zabił (praca
mgr K. Szeszko, ”Bielsk Podlaski w latach 1941-1944” s. 35)
74. Bolesta Zygmunt, ur. ok. 1917r., syn Władysława i Marceli, z zawodu kierowca, zam.
w Bielsku ul. Brańska – w lipcu 1943r. został aresztowany przez Niemców i został
osadzony w Strafarbeitslagrze, następnie przewieziony do więzienia w Białymstoku,
został zamordowany w lesie pod Białymstokiem (IPN Bi sygn. 1/80 s. 530; 1/87 s.
2211) – w/g Z. Szachowicza „Wspomnienia” - więzień KL Oświęcim, gdzie zginął
(może Nr obozowy: 4034, ur. 21.10.1914r.)---ale to raczej pomyłka Z. Szachowicza.
75. Borkowski Jan, ur. 1904r., syn Dominika, zam. ul. Ogrodowa, a w 1942r. na ul.
Mickiewicza, miał 4 dzieci, stróż nocny składu rzeczy żydowskich mieszczący się w
bożnicy przy ul. Kazimierzowskiej – zastrzelony 23.01.1943r. przez Niemca Schulza,
który odpowiadał za magazyn i go okradał, ale zabijając świadka, zrzucił na niego
swoja winę za przywłaszczenie pożydowskich rzeczy (Z. Szachowicz „Wspomnienia”;
Księga zgonów par. rz.-kat.)
76. Borkowski Marian, ur. 1916r., syn Adama, zam. w Bielsku – we wrześniu 1939r.
zmobilizowany do W.P., był ranny. W czasie okupacji mieszkał w Hajnówce i
Prużanie, skąd został wywieziony do obozu w Oświęcimiu (IPN Bi sygn. 1/87 s. 2142)
77. Borowski Kazimierz, ur. 04.03.1897r. w Kalinówce gm. Wyszki, syn Kamila i
Katarzyny, żona Zofia, policjant, zam. w Bielsku Podlaskim ul. Białostocka Nr 2 – w
1939r. aresztowany przez Sowietów i osadzony w więzieniu w Białymstoku (razem z
D. Łukaszukiem w jednej celi), wywieziony w 1940r. do ZSRR, zaginął; jego żona i
dzieci zostały wywiezione w kwietniu 1940r. do Kazachstanu (Arch. Pań. w B-stoku,
Sąd Grodzki w Bielsku Podl.; inf. od wnuczki Pani Danuty Łapińskiej)
78. Borowska Zofia, ur. ok. 1903r., żona j.w.-Kazimierza – deportowana wraz z dziećmi w
kwietniu 1940r. do północnego Kazachstanu do sowchozu Czarlińsk, prawdopodobnie
jedno z dzieci (Halina?) tam zmarło, do Polski wrócili 13 czerwca 1946r. (inf. od
wnuczki Pani Danuty Łapińskiej)
79. Borowska Irena, ur. 1925r., córka j.w.-Kazimierza i Zofii – deportowana wraz z matką
i rodzeństwem w kwietniu 1940r. do północnego Kazachstanu do sowchozu Czarlińsk,
do Polski wrócili 13 czerwca 1946r. (inf. od Pani Danuty Łapińskiej)
80. Borowska Helena [po mężu: Kamińska], ur. 1926r., córka j.w.-Kazimierza i Zofii –
deportowana wraz z matką i rodzeństwem w kwietniu 1940r. do północnego
Kazachstanu do sowchozu Czarlińsk (stacja Kijały), do Polski wrócili 13 czerwca
1946r. (inf. od Pani Danuty Łapińskiej; dokumety w U.M. Bielsk Podl.)
81. Borowski Jerzy, ur. 1930r., syn j.w.-Kazimierza i Zofii – deportowany wraz z matką i
rodzeństwem w kwietniu 1940r. do północnego Kazachstanu do sowchozu Czarlińsk,
do Polski wrócili 13 czerwca 1946r. (inf. od Pani Danuty Łapińskiej)
82. Borysiak Stanisław, ur. 1924r. w Bielsku Podl., zam. w Bielsku Podl. – aresztowany
21.10.1943r. w Katowicach, więzień KL Auschwitz i Buchenwaldu („Straty osobowe i
ofiary represji pod okupacją niemiecką” MKiDK i IPN)
83. Bosiacki Władysław, ur. 21.09.1919r. w Bielsku, syn Aleksandra i Rozalii z d.
Walicka, brat j.n.-Józefa, zam. koniec ul. Mickiewicza – aresztowany przez Sowietów
w 1940r. (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
84. Bosiacki Józef, ur. 1922 w Bielsku, syn Aleksandra i Rozalii, brat j.w.-Władysława,
zam. koniec ul. Mickiewicza – od 1942 do 1945r. na robotach przymusowych w
Prusach w Królewcu („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” –
MKiDK i IPN; dokumenty w U.M. Bielsk Podl.)
85. Bosy Wojciech, ur. 1894r., syn Antoniego, policjant, zam. ul. 11 Listopada –
internowany w 1939r. na Litwie, aresztowany w 1940 roku przez Rosjan, więziony w
10
Kozielsku, Griazowcu i Trockoje, w armii Andersa (L. Narbutt „Bóg trafił…” str. 60;
inf. od Pani Krupicz; Indeks Represjonowanych – Ośrodek „Karta”; wspomnienia St.
Millera)
86. Bosy (Bosa) Franciszka, ur. 1895r., żona j.w. – w lutym 1940r. wywieziona wraz z 2
synami do Kazachstanu; prawdopodobnie w 1946r. wrócili do Polski (L. Narbutt „Bóg
trafił…” str. 60; inf. od Pani Krupicz; wspomnienia St. Millera)
87. Bosy Antoni, ur. 1926r., syn j.w. – w lutym 1940r. wywieziony do Kazachstanu (L.
Narbutt „Bóg trafił…” str. 60; inf. od Pani Krupicz; wspomnienia St. Millera; D.
Krupicz „Ewidencja rodzin wywiezionych…”)
88. Bosy Henryk, ur. 1930r., syn j.w. – w lutym 1940r. wywieziony do Kazachstanu (L.
Narbutt „Bóg trafił…” str. 60; inf. od Pani Krupicz; wspomnienia St. Millera)
89. Bruś NN [może Brosz? lub Bruź?] z żoną i rodziną z Bielska D. Krupicz „Ewidencja
rodzin wywiezionych…”) ------- „Pani Bruś, Bielsk Podlaski - podpis na zdjęciu
przedstawiającym osoby wywiezione do Kazachstanu {kobieta ok. 50 lat [może żona
policjanta Jana Brus lub matka Feliksa Brusia s. Feliksa z ul. Orzeszkowej?] –
(Ciechanowiecki Rocznik Muzealny” Tom V zesz. 1, str. 219}
90. Bruś Józef [może też: Bruź?], ur. 1924r. syn Feliksa i Zofii, zam. ul. Ogrodowa –
prawdopodobnie wywieziony do Kazachstanu, był żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie (inf. od jego siostrzeńca Pana Tadeusza Kiryluka)
91. Bruś [Bruź] Tadeusz, ur. 1901r., syn Feliksa i Zofii – aresztowany przez Sowietów w
1940r. (Indeks Represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
92. Bruś Tadeusz, ur. 1919r., syn Feliksa i Zofii – aresztowany przez Sowietów w 1940r.
(Indeks Represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
93. Brzezicki Jerzy, ur. 1923r., zam. ul. Sportowa Nr 10 – w 1944r. wywieziony przez
Rosjan do obozu w Kałudze („Wspomnieniem pisane” 2003, str. 143, „Memuary”
praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 37 i 84, wyd. I LO)
94. Brzezińska Stefania z d. Kowalska, żona Władysława właściciela majątku Grodzisk –
po aresztowaniu w październiku 1939r. męża ukrywała się u rodziny w Bielsku,
wywieziona z Bielska przez Sowietów 13 kwietnia 1940 roku do Kazachstanu,
powróciła w 1946r. bardzo wycieńczona, zmarła w 1948r. w Pułtusku (T. Jaszczołt
„Gmina Grodzisk”, s. 216; D. Krupicz „Ewidencja rodzin wywiezionych…”)
95. Buczek Wiktor, ur. 21.07.1909r. w Warszawie, syn Józefa, pracownik Zakładu
Ubezpieczeń w Bielsku, w czasie okupacji niemieckiej mieszkał na ul. Mickiewicza
(obecnie ok. Nr 51-Bank PBK) – dwa razy był osadzony w bielskim Strafarbeitslagrze,
po raz drugi w dniu 9 lutego 1943r. - ponieważ cywil Niemiec uderzył go w twarz, a
on „na odlew” uderzył Niemca, został natychmiast aresztowany, pobity i osadzony w
Areszcie Powiatowym na Hołowiesku lub w Strafarbeitslager w Bielsku, wywieziony
następnie do więzienia w Białymstoku, został 5 marca 1943r. osadzony w KL Stutthof,
oznaczony numerem 20.560 jako więzień wychowawczy - gdzie najprawdopodobniej
zginął (inf. od Pana J. Parfjanowicza; dok. IPN Bi sygn. Nr 1/1351; dokumentacja
Muzeum Stutthof w Sztutowie Nr I-III-2129 i I-IIE-7)
96. Bujnicki Władysław, ur. 1910r., syn Antoniego – wychowanek geometry Stanisława
Bujnickiego, zam. ul. Księcia Józefa Poniatowskiego – w obozie jenieckim, a następnie
wcielony do Armii Czerwonej („Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum i
Liceum z 1988r., str. 83 i 84) ----zaś według innej wersji walczył jako szeregowy w
5pp i poległ 13 września 1939r. w Seroczynie („Straty osobowe i ofiary represji pod
okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
97. Burdziej Igor, ur. 1918r., s. Jana – według danych Fundacji Polsko-Niemieckie
Pojednanie miał on od 1941r. do 1944r. pracować przymusowo [świadkowie
zaprzeczają, że przymusowo] na kolei w Bielsku Podl. [za tzw. „pierwszego Sowieta”
w latach 1940-1941 wprowadzał w Bielsku „władzę radziecką” - był urzędnikiem
Gorsowietu w Bielsku, zaś w latach 1944 – 1970 był wysokim funkcjonariuszem UB i
11
SB] („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN;
publikacje IPN)
98. Burzyńska Wiktoria, ur. ok. 1870r., matka Romualda, Michała i Antoniego, zam.
Hołowiesk – aresztowana wraz z synami przez Niemców 15.07.1943r. w czasie obławy
na inteligencję bielską, zwolniona (inf. od Pana J. Wierzchowskiego)
99. Burzyński Antoni, ur. 1910r., syn j.w., nauczyciel, zam. ul. Hołowieska – zastępca
komendanta obwodu bielskiego AK, ps. „Ryba”, prowadził tajne nauczanie,
zamordowany wraz z żoną i córką 15.07.1943r. przez Niemców w Lesie Pilickim (IPN
Bi sygn. 1/87 s. 68; „Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski w Bielsku Podlaskim z
1945r., AP w B-stoku, sygn. 18; Księga zgonów parafii rz-kat. w Bielsku; „Memuary”
praca zbiorowa wychowanków Gimnazjum i Liceum wyd. w 1988r., str. 42)
100. Burzyńska Helena, 31 lat, żona j.w., nauczycielka – prowadziła tajne nauczanie,
łączniczka A.K., zamordowana 15.07.1943r. przez Niemców w Lesie Pilickim
(„Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski w Bielsku Podlaskim z 1945r., AP w B-stoku,
sygn. 18)
101. Burzyńska B. Anna, ur. 1938r., córka j.w. – zamordowana 15.07.1943r. przez
Niemców w Lesie Pilickim („Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski w Bielsku
Podlaskim z 1945r., AP w B-stoku, sygn. 18)
102. Burzyński Michał, ur. 1904r., brat j.w. Antoniego, nauczyciel, zam. Hołowiesk –
żołnierz A.K., prowadził tajne nauczanie, aresztowany 15.07.1943r., zwolniony
omyłkowo, poszukiwany potem przez Niemców (IPN Bi sygn. 1/87 s. 68; Z. Romaniuk
i J. Usakiewicz „ZNP w Brańsku i okolicach” Brańsk 2006r., str.52; inf. od Pana J.
Wierzchowskiego; „Memuary” praca zbiorowa wychowanków Gimnazjum i Liceum
wyd. w 1988r., str. 42)
103. Burzyński Romuald, brat j.w. Antoniego, żołnierz A.K., zam. Hołowiesk –
aresztowany 15.07.1943r., zwolniony omyłkowo, poszukiwany potem przez Niemców
(IPN Bi sygn. 1/87 s. 68, 2196; inf. od Pana J. Wierzchowskiego)
104. Busłowicz Jakub, ur. 1911r., nauczyciel w Bielsku i na terenie powiatu bielskiego – w
czasie wojny prowadził z żoną tajne nauczanie, mieszkał w Orli, poszukiwany przez
Niemców, w latach 1943-1945 ukrywał się; po wyzwoleniu nauczyciel w Augustowie,
w 1946 roku aresztowany i przetrzymywany przez bielskie UB, pozbawiony prawa
wykonywania zawodu (Z. Romaniuk i J. Usakiewicz „ZNP w Brańsku i okolicach”
Brańsk 2006r., str.52; „Memuary” praca zbiorowa wychowanków Gimnazjum i
Liceum wyd. w 1988r., str. 42; „Wspomnieniem pisane. Część druga” str. 128)
105. Busłowicz Jadwiga, ur. 1906r., córka Marcina i Franciszki Drobniuchów, żona j.w.,
nauczycielka – prowadziła tajne nauczanie, poszukiwana przez Niemców, w latach
1943-1945 ukrywała się („Memuary” praca zbiorowa wychowanków Gimnazjum i
Liceum wyd. w 1988r., str. 42)
106. Busłowicz Jerzy [może Hieronim?], ur. ok. 1924r. – wywieziony na roboty
przymusowe do Prus [wraz z Stanisławem Artysiewiczem] (inf. od Pani Emilii
Niewińskiej)
107. Butmankiewicz Tadeusz, ur. 1910r. we Lwowie, syn Józefa i Marii oraz jego żona:
Kazimiera ur. 1907r. we wsi Stołowacz gm. Wyszki, córka Karola i Józefy
Ambrożewicz, zamieszkali w czasie okupacji niemieckiej z nieletnim dzieckiem w
Bielsku – w połowie czerwca 1944r. zostali oboje zamordowani przez nieznanych
sprawców w domu przy ul. Solnej Nr 15/4 w Warszawie, gdzie przebywali w celach
handlowych (Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
108. Bylińska Helena z d. Osmólska, ur. 1903r. w m. Zdzięcioł, (córka dr. Feliksa
Osmólskiego, mąż Ryszard Byliński aresztowany przez Rosjan), nauczycielka „prof.
gimnazjum” w Lublinie?, od co najmniej początku 1942r. mieszkała z synem u
swojego ojca Feliksa Osmólskiego, zamordowana wraz z synem, ojcem i bratem w dn.
15.07.1943r. przez Niemców w Lesie Pilickim („Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski
12
w Bielsku Podl. z 1945r.,AP w B-stoku, sygn.18; Ks. zgonów parafii rz-kat.w Bielsku;
IPN Bi sygn. 1/87 s. 201)
109. Byliński Ryszard, ur. 1938r., syn j.w. – zamordowany 15.07.1943r. przez Niemców w
Lesie Pilickim („Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski w Bielsku Podlaskim z 1945r.,
AP w B-stoku, sygn. 18)
110. Chariton [Charyton] Jan, ur. 1925r., syn Aleksandra, brat j.n.: Antoniego i Marii, zam.
ul. Hołowieska Nr 9 – od lipca 1943r. do kwietnia 1945r. na robotach przymusowych
w Prusach w Królewcu, następnie wcielony do Armii Radzieckiej („Straty osobowe i
ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN; dok. w U.M.; inf. od Pani
Marii Żukowskiej z domu Charyton)
111. Charyton Antoni, ur. 1923r., syn Aleksandra, brat Jana i Marii, zam. ul. Hołowieska
Nr 9 – na robotach przymusowych w Prusach od 1943 roku (inf. od Pani Marii
Żukowskiej; dokumenty w U.M. Bielsk Podl.)
112. Charyton Maria [nazwisko po mężu: Żukowska], ur. 1926r., córka Aleksandra, siostra
j.w.: Jana i Antoniego, zam. ul. Hołowieska Nr 9 – od listopada 1941r. do kwietnia
1945r. na robotach przymusowych w Niemczech (koło Kassel) („Straty osobowe i
ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN; inf. od Pani Marii
Żukowskiej)
113. Chilimoniuk Luba [nazwisko po mężu: Kiryluk], ur. 1924r. – od 08.1941 do 05.1945r.
na robotach przymusowych w Królewcu w Prusach („Straty osobowe i ofiary represji
pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
114. Chmiel Józef Julian, ur. 1886r. (lub 1881r.), nauczyciel, matematyk, dyrektor
Gimnazjum im. T. Kościuszki w Bielsku, zam. ul. Mickiewicza (środek) – w 1939r.
aresztowany przez Sowietów. Po upadku powstania warszawskiego umieszczony przez
Niemców w obozie przejściowym w Pruszkowie (Indeks Represjonowanych – Ośrodek
„Karta”; „Wspomnieniem pisane” 2003, str. 160)
115. Chmiel Stefania ur. 1899r., żona j.w. – wywieziona wraz z dziećmi 13 kwietnia
1940r. przez Rosjan do Kazachstanu („Wspomnieniem pisane” 2003, str. 160; inf. od
Pani D. Krupicz)
116. Chmiel Zbigniew ur. 1925r., syn j.w. – wywieziony 13 kwietnia 1940r. przez Rosjan
do Kazachstanu („Wspomnieniem pisane” 2003, str. 160; inf. od Pani D. Krupicz)
117. Chmiel Leszek ur. 1927r., syn j.w. – wywieziony 13 kwietnia 1940r. przez Rosjan do
Kazachstanu („Wspomnieniem pisane” 2003, str. 160; inf. od Pani D. Krupicz)
118. Chmiel Tadeusz ur. 1935r., syn j.w. – wywieziony 13 kwietnia 1940r. przez Rosjan
do Kazachstanu („Wspomnieniem pisane” 2003, str. 160; inf. od Pani D. Krupicz)
119. Chmiel Irena ur. 1921r., córka j.w. – wywieziona 13 kwietnia 1940r. przez Rosjan do
Kazachstanu, powróciła do Polski w maju 1946r. (Indeks Represjonowanych –
Ośrodek „Karta”; „Wspomnieniem pisane” 2003, str. 160; inf. od Pani D. Krupicz)
120. Chmiel Stefania ur. 1922r., córka j.w. – wywieziona 13 kwietnia 1940r. przez Rosjan
do Kazachstanu („Wspomnieniem pisane” 2003, str. 160; inf. od Pani D. Krupicz)
121. Chmiel Lidia [Ligia], ur. 1932 lub 1935r., córka j.w. – wywieziona 13 kwietnia 1940r.
przez Rosjan do Kazachstanu, powróciła do Polski w maju 1946r. („Wspomnieniem
pisane” 2003, str. 160; inf. od Pani D. Krupicz; Indeks Represjonowanych – Ośrodek
„Karta”)
122. Chmiel Franciszek, ur. 1906r., syn Józefa, brat j.n., rzeźnik, zam. w Bielsku ul.
Mickiewicza Nr 8 – pobity przez żandarma Kleina (IPN Bi sygn. 1/87 s. 2171)
123. Chmiel Czesław, ur. ok. 1901r., syn Józefa, brat j.w.-Franciszka, żona j.n. Marianna,
rzeźnik, zam. ul. Mickiewicza Nr 8 – w 1943r. osadzony w bielskim Strafarbeitslagrze
(IPN Bi sygn. 1/80 s. 426)
124. Chmiel Marianna, ur. 1906r., żona j.w.-Czesława, zam. ul. Mickiewicza Nr 8 –
adnotacja w Spisie parafialnym z 1942r., że ona jest „w Rosji” – deportowana wraz z
13
dziećmi w czerwcu 1941r. do Ałtajskiego Kraju, do m. Bijsk, powrócili w maju 1946r.
(„Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 46)
125. Chmiel Jadwiga, ur. 1927r., córka j.w. – deportowana wraz z rodziną w czerwcu
1941r. do Ałtajskiego Kraju, powrócili w maju 1946r. Indeks Represjonowanych –
Ośrodek „Karta”)
126. Chmiel Józef Leopold, ur. 1932r., syn j.w. – deportowany wraz z rodziną w czerwcu
1941r. do Ałtajskiego Kraju, powrócili w maju 1946r. Indeks Represjonowanych –
Ośrodek „Karta”)
127. Chmielnicki Jan, ur. 1921r., syn Jana, zam. ul. (Batorego), Zamkowa – od czerwca
1942 do stycznia 1945r. na robotach przymusowych w Prusach w Orzyszu, pracował w
piekarni („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN;
inf. od Pana Jana Chmielnickiego)
128. Chmielowiec Ryszard, ur. ok. 1921r., syn Feliksa i Wilhelminy, uczeń Gimnazjum,
zam. ul. Jagiellońska – żołnierz AK, w Wigilię 1943r. podczas akcji wykonania
wyroku na agencie gestapo Kazimierzu Matczuku z Knoryd został ranny w pachwinę,
umieszczony na rozkaz komendanta Mieczysława Ciepłuchy (zresztą swego szwagra)
na czas leczenia u rodziny Edmunda Sarnackiego w Łubinie Kościelnym (opatrunki
zmieniała mu Pesia-Pelagia Tarnowska); po wyzwoleniu Bielska w 1944r. wcielony do
LWP do 36 pp w 9 DP (inf. od Pana Kazimierza Sarnackiego zam. w Piastowie)
129. Chobrzyński Józef Adam, ur. 15.09.1888r. w Warszawie, (żona: Józefa, 2 synów:
Stefan i NN oraz córka: Hanna), od 1919r. w Policji Państwowej, starszy przodownik,
przed wojną komendant Posterunku Policji w Hajnówce, od 29.03.1938r. komendant
Posterunku Policji w Bielsku – we wrześniu 1939r. zmobilizowany, wyjechał z Bielska
razem z całą Komendą, wywieziony po 18 września 1939r. do ZSRR, gdzie zaginął
(IPN Bi 1/1963 Materiały „zgony”; inf. od Pani Janiny Welento z d. Żarniewicz; inf od
Pani Anny Ilukowicz z d. Sielickiej; E. Guzowski „Wspomnienia…” s. 22; AP B-stok,
Kom. Pow. Policji w Bielsku Podl. sygn. 1)
130. Chomicz Zofia, ur. 25.03.1925r., córka Szymona i Marii, panna, zam. ul.
Słowackiego (ul. Dubiażyńska) – wywieziona na roboty przymusowe do Niemiec,
zmarła w Królewcu 20.01.1944r. z powodu „wrzodu żołądka” i tam pochowana (ks. E.
Borowski „Błogosławiony…” str. 60; „Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str.
11; Arch. Parafialne NMP rz.-kat. w Bielsku, Ks. zg. z 1944r. poz. 20)
131. Choroszkiewicz Wacław, ur. 1921r., syn Błażeja, zam. w czasie okupacji w Bielsku
przy ul. Krzywej oraz ul. Mickiewicza – aresztowany razem z A. Krzysztofką i J.
Jankowskim przez Niemców 15.06.1944r. i osadzony w więzieniu w Białymstoku,
został zwolniony przez Niemców z więzienia (IPN Bi sygn. 1/87 str. 73v)
132. Chrom Bronisława [nazwisko po mężu Lubowiecka], ur. 1927r., córka Józefa i
Scholastyki, zam. Bielsk Podl. – od 11.1943r. do 03.1945r. na robotach przymusowych
w Prusach w Królewcu („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” –
MKiDK i IPN)
133. Cichocki Walerian, ur. 1924r., zam. ul. Zamkowa – wywieziony na roboty
przymusowe do Niemiec (ks. E. Borowski „Błogosławiony…” str. 60; „Spis
parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 20; inf. od Pani D. Krupicz)
134. Cichocka Halina, ur. 1928r., zam. ul. Zamkowa (ul. Dubicze-w 1942r.) – wywieziona
na roboty przymusowe do Niemiec, od 1944r. w obozie koncentracyjnym w
Buchenwaldzie („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”- MKiDN i
IPN; „Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 20)
135. Ciechanowski Marian, ur. 1918r., zam. majątek Studziwody – w spisie parafialnym z
1942r. adnotacja: „w niewoli niemieckiej” („Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942
roku str. 81)
14
136. Ciechanowski Wiktor, ur. 1921r., brat j.w., zam. majątek Studziwody – zabity 6 maja
1942r. w majątku Bystre, ekshumowany i pochowany w Bielsku dnia 12 września
1945r. (Księga zgonów parafii rz-kat. w Bielsku)
137. Ciepłucha Mieczysław, ur. 1913r., syn Karola, (żona Romualda), podporucznik
rezerwy-w czasie wojny awansowany do stopnia kapitana, II zastępca Kom. obwodu
bielskiego AK ps. „Józef”, zam. w 1942r. na ul. Kolejowej [Zamkowej] (później na ul.
Ogrodowej) – aresztowany przez Rosjan 04.08.1944r. i wywieziony do obozu w
Ostaszkowie i Riazaniu - do listopada 1947r. ( J. Włodek „Pamiętniki Historyczne” t.
III str. 79; Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; IPN Bi sygn. 1/80 s. 354; inf.
od Pani H. Awramienko-Węgorek)
138. Ciosański Stefan, ur. 1900r., kapitan, Kierownik Sekcji Uzupełnień w PKU, zam. ul.
Słowackiego (u W. Millera) – aresztowany przez Niemców i zamordowany w
Sandomierzu (Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
139. Cisek Kazimierz, ur. ok. 1918r., syn Stanisława i Marianny, może zam. przy ul.
Jagiellońskiej – w 1942r. osadzony w Strafarbeitslagrze w Bielsku (IPN BI 1/80 s. 273)
140. Cisek Wincenty, ur. 1902r. w Wólce Sokołowskiej, syn Jana i Magdaleny z d.Wareas,
żona Janina z d. Simonienko, nauczyciel szkoły w Ploskach, oficer Wojska Polskiego,
zam. ul. Mickiewicza – poległ w walce z Niemcami w dniu 1 września 1939 roku pod
wsią Piekiełko k. Mławy (Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl.; inf. od
Pana Arseniusza Artysiewicza)
141. Copiuk Zofia [nazwisko po mężu: Gryszkiewicz], ur. 1926r., córka Onufrego i Zofii,
zam. w Bielsku ul. Żeromskiego (w 1938r.) i ul. Studziwodzka (w 1942r.) – od maja
1942r. do kwietnia 1945r. na robotach przymusowych w Prusach w Królewcu („Straty
osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN; inf. od Pani Emilii
Niewińskiej; dokumenty w U.M. Bielsk Podl.)
142. Cudny NN, mieszkaniec Bielska, umysłowo chory – zamordowany w lipcu 1941r. lub
w 1942 przez Niemców na polu pod Pilikami wraz z grupą osób umysłowo chorych z
Bielska i okolicy (IPN Bi sygn. 1/87 s. 831, 1140; inf. od Pana J. Parfjanowicza)-----być może chodzi o Jana Cudnego ur. w 1888r., syna Konstantego i Marii, dziwnie się
zachowywał z powodu odniesionej na wojnie kontuzji, ale on zmarł po wojnie w
1948r. (inf. od Pana Arseniusza Artysiewicza)
143. Cudny Konstanty, ur. 1928r., syn Józefa i Wiery – od 10.1942r. do 06.1944r.
pracował przymusowo w Bielsku w stolarni mechanicznej („Straty osobowe i ofiary
represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
144. Cybruk Jerzy, ur. ok. 1907r., syn Symeona (Szymona) księdza prawosławnego
proboszcza cerkwi Narodzenia Bogorodzicy w Bielsku, sprzedawca – jesienią 1942
roku J. Cybruk szedł razem z Jerzym Łukaszewiczem wieczorem ulicą Mickiewicza i
zostali zatrzymani przez żandarma Kleina, który ich wylegitymował i zaczął bić
Cybruka, ten broniąc się uderzył żandarma i zaczął uciekać, ale Niemiec postrzelił go
w kolano. Niemcy zawieźli J.Cybruka do więzienia na Hołowiesku i po podleczeniu
(opatrunki zmieniała Pani Łęczycka) zamordowali w Lesie Pilickim – podobno zabił
go sam Frantz Lampe komendant Schutzpolizei w Bielsku (IPN Bi sygn. 1/87 s. 193v,
2220, 2250, 2246; Z. Szachowicz „Wspomnienia”; inf. od Pana Adama Łęczyckiego)
145. Czarkowski Ryszard, ur. 1925r., syn policjanta Franciszka, zam. ul. 11 Listopada – w
czasie okupacji sowieckiej ukrywał się on u rodziny nad Bugiem (ukrywać się musiała
cała rodzina, ojciec uciekł do Generalnej Guberni), we wrześniu 1944 roku powołany
do wojska, został ciężko ranny [płk rez. LWP, działacz polityczny w PRL, literat]
(opublikowane wspomnienia R. Czarkowskiego; inf. od Pani M. Marczuk; inf. od Pana
K. Matuszewskiego)
----Czech Janina – zob. Gardziejczyk Janina
----Czembrowska Zinaida – zob. Juzwiuk Zinaida
15
146. Czerkas Zygmunt, ur. 1929r., zam. ul. Brańska – według zainteresowanego miał od
01.1944r. do 07.1944r. pracować przymusowo w Bielsku („Straty osobowe i ofiary
represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
147. Czerniawski Marcin, ur. 1910r., syn Albina i Marii, mąż Haliny, przed wojną sędzia
w Bielsku Podl. – wywieziony z żoną do Rosji, w armii Andersa (L. Narbutt „Bóg
trafił…” str. 60; inf. od Pani Zofii Dąbrowskiej)
148. Czerniawska Halina z d. Dąbrowska, ur. 1917r., żona j.w., przed wyjściem za mąż, tj.
do 15 lipca 1939r. mieszkała przy końcu ul. Mickiewicza u rodziców – wywieziona
23.03.1940r. lub 13.04.1940r. do Kazachstanu [w trzecim miesiącu ciąży, urodziła na
zesłaniu córkę Jadwigę, która zmarła w ZSRR] (L. Narbutt „Bóg trafił…” str. 26, 45;
inf. od Pani Zofii Dąbrowskiej; „Memuary” praca zbiorowa wychowanków
Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 79;D. Krupicz „Ewidencja rodzin wywiezionych…)
149. Czerniawska Jadwiga, ur. pod koniec 1940r. w Kazachstanie, córka jw. – Marcina i
Haliny – wywieziona do Kazachstanu w trzecim miesiącu ciąży swojej mamy, zmarła
na zesłaniu z powodu złych warunków (L. Narbutt „Bóg trafił…” str. 26, 45; inf. od
Pani Zofii Dąbrowskiej; „Memuary” praca zbiorowa wychowanków Gimnazjum i
Liceum z 1988r., str. 79; (D. Krupicz „Ewidencja rodzin wywiezionych…)
150. Czyżowski Stefan, ur. 1886r., syn Feliksa, inżynier, należał do „Orląt Lwowskich”,
miał z tego okresu odnawiającą się ranę w piersiach od postrzału, pracownik Starostwa,
w 1930r. miał motocykl z wózkiem, zam. ul. Żwirki i Wigury w domu Tymińskich –
aresztowany przez Rosjan w 1940 roku, zmarł na zesłaniu (Indeks represjonowanych –
Ośrodek „Karta”, inf. od Pani D. Krupicz i M. Marczuk; Igor Zakrzewski,
Wspomnienia, maszynopis)
151. Czyżowska Maria ur. 1898r., z domu: Dereń, żona j.w. – 20.06.1941r. wywieziona z
dziećmi do Ałtajskiego Kraju, powróciła do Polski (inf. od Pani M. Marczuk; Igor
Zakrzewski, Wspomnienia, mps; D. Krupicz „Ewidencja rodzin wywiezionych…)
152. Czyżowski Wojciech, ur. 1921r., syn j.w., harcerz, gimnazjalista – 20.06.1941r.
wywieziony do Ałtajskiego Kraju, w armii Berlinga, uczestnik bitwy pod Lenino,
żołnierz I Armii W.P., mjr UB („Wspomnieniem pisane” 2003, str. 142; inf. od Pani M.
Marczuk; „Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 81,
wyd. I LO; Igor Zakrzewski, Wspomnienia, maszynopis)
153. Czyżowski Adam, ur. 1922r., syn j.w., gimnazjalista – 20.06.1941r. wywieziony do
Ałtajskiego Kraju, w armii Berlinga, uczestnik bitwy pod Lenino („Wspomnieniem
pisane” 2003, str. 142; inf. od Pani M. Marczuk; „Memuary” praca zbiorowa wych.
Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 37 i 81, wyd. I LO; Igor Zakrzewski, Wspomnienia,
maszynopis)
----Daniluk Janina – zob. Kowalska Janina
154. Dawidziuk Michał, ur. 1900r., żołnierz wojny 1920, oficer rezerwy, nauczyciel m.in.
w Kuraszewie (1927r.), Topczewie (1935r.), Orzechowiczach (1936r.) oraz Szkoły
Powszechnej w Bielsku, wraz z rodziną mieszkał od 1936 roku w Bielsku ul. Żwirki i
Wigury – zmobilizowany w marcu 1939r., walczył w obronie Warszawy, dostał się do
niewoli, do końca wojny jeniec oflagu Woldenberg (inf. od Pani Anieli Łuczaj;
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82awomir_Dawidziuk)
155. Dawidziuk Irena z d. Wierzchowska, ur. 1899r. w Piotrkowa Trybunalskiego, żona
j.w., nauczycielka – 13.04. 1940r. wywieziona z dziećmi do Kazachstanu, była chora
na serce, na zesłaniu zaopiekowała się sierotą Danutą Nieścior, do Bielska wróciła
17.02.1946r., zmarła na skutek wycieńczenia dn. 26.11.1946r. w Bielsku (E. Guzowski
„Wspomnienia…”; inf. od Pani D. Krupicz; wg wspomnień Danuty Nieścior-Krywald
opublikowanych w: „Pisane miłością. Losy Wdów Katyńskich”; Karta zgonu par. rz.kat. w Bielsku; http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82awomir_Dawidziuk; inf. od
Pana Z. Gryssbacha)
16
156. Dawidziuk Bogumił [zwany też „Miłek”, błędnie określany: Mirosław, Bogusław],
ur. 1926r., syn j.w. – 13.04.1940r. wywieziony do Kazachstanu, w II Korpusie PSZ na
Zachodzie, walczył pod Monte Cassino, po wojnie osiadł w Wielkiej Brytanii
(„Wspomnieniem pisane” 2003, str. 143; E. Guzowski „Wspomnienia…”; inf. od Pani
Barbary Babulewicz; inf. od Pana Zbigniewa Gryssbacha; wg wspomnień Danuty
Nieścior-Krywald opublikowanych w: „Pisane miłością. Losy Wdów Katyńskich”;
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82awomir_Dawidziuk)
157. Dawidziuk Sławomir, ur. 1927r., syn j.w. – 13.04.1940r. wywieziony do
Kazachstanu, pracował przy budowie kolei Akmolińsk-Kartały, do Bielska wrócił
17.02.1946r., (Indeks Represjonowanych – Ośrodek „Karta”; E. Guzowski
„Wspomnienia…”; wg wspomnień Danuty Nieścior-Krywald opublikowanych w:
„Pisane miłością. Losy Wdów Katyńskich”; inf. od Pana Zbigniewa Gryssbacha;
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82awomir_Dawidziuk)
158. Dawidziuk Aleksander, (zam. ul. Nowa) – 21.06.1941r. wywieziony wraz z rodziną
do ZSRR do Ałtajskiego Kraju (inf. od Pani M. Marczuk)
159. Dawidziuk Józefa, żona j.w. – 21.06.1941r. wywieziona do ZSRR do Ałtajskiego
Kraju (inf. od Pani M. Marczuk)
160. Dawidziuk Zofia, córka j.w. – 21.06.1941r. wywieziona do ZSRR do Ałtajskiego
Kraju (inf. od Pani M. Marczuk)
161. Dawidziuk Jan, syn j.w. – 21.06.1941r. wywieziony do ZSRR do Ałtajskiego Kraju
(inf. od Pani M. Marczuk)
----Dąbkowska Irena – zob. Giżewska Irena
----Dąbrowska Krystyna – zob. Fijałkowska Krystyna
162. Dąbrowski Antoni, ur. 1923r., zam. ul. Mickiewicza (koniec) – od 1943 do 1944 roku
na robotach przymusowych w Prusach, zginął 30.04.1945r. jako wozak w zasadzce pod
Ciechanowcem (inf. od Pani Zofii Dąbrowskiej)
----Demianiuk Lidia – zob. Żukowska Lidia
163. Demiańczuk Dymitr, zam. w Bielsku – w lipcu 1942 aresztowany przez Niemców i
zabity w Lesie Pilickim (IPN Bi sygn. S 5/73, 1/957; 1/86).
164. Diczew Bazyl, ur. 1918r., syn Macieja i Eudokii, żona Janina, zam. w 1942r. w
Bielsku ul. Brańska – w kwietniu 1942r. zgłosił się do partyzantki i zaginął (Arch. Pań.
w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl.; „Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku
str. 3)
165. Dobkowski Józef, ur. 26.04.1896r.w Żyźniewie, syn Antoniego i Marianny, profesor
bielskiego Gimnazjum, polonista, odznaczony krzyżem Virtuti Militari za walki
wyzwoleńcze w 1918 roku, w 1937r. prezes O.Z.N., w 1938r. poseł na sejm RP
wybrany z okręgu Łomża-Ostrołęka, zam. ul. Mickiewicza-środek [w 1942r. zam. ul.
Żeromskiego u Zygmunta Inojewicza] – aresztowany w 1939r. przez Sowietów, w
1940 roku przebywał w więzieniu w Białymstoku, uwolniony w czerwcu 1941r. w
wyniku wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, prowadził tajne nauczanie, aresztowany
latem 1943r. przez Niemców, zginął w niemieckim obozie (w Oświęcimiu?) (Indeks
Represjonowanych – Ośrodek „Karta”; Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku
Podl. sygn. 39/118/98; „Memuary” praca zbiorowa wychowanków Gimnazjum i
Liceum
wyd.w
1988r.
str.
42
i
119;
http://www.genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?f=38&t=6168&p=10721; inf. od
Pana J. Parfjanowicza;)
166. Dobkowska Stefania ur. 1903r., nauczycielka, zam. ul. Mickiewicza-środek – 13
kwietnia 1940r. wywieziona z dziećmi do Kazachstanu („Spis parafialny” parafii rz.kat. z 1942 roku str. 27; E. Guzowski „Wspomnienia…”)
167. Dobkowska Danuta Hanna, ur. 1922r., córka jw. – 13 kwietnia 1940r. wywieziona do
Kazachstanu, w armii Andersa w Pomocniczej Służbie Kobiet („Spis parafialny”
parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 27; E. Guzowski „Wspomnienia…”; „Memuary” praca
17
zbiorowa wychowanków Gimnazjum i Liceum wyd. w 1988r.; „Wspomnieniem
pisane” 2003, str. 143)
168. Dobkowska Iwona, ur. 1926r., córka jw. – 13 kwietnia 1940r. wywieziona do
Kazachstanu („Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 27; E. Guzowski
„Wspomnienia…”; „Memuary” praca zbiorowa wychowanków Gimnazjum i Liceum
wyd. w 1988r.; inf. od Pani D. Krupicz)
169. Dobkowska Hanna Maria, ur. 1929r., córka jw. – 13 kwietnia 1940r. wywieziona do
Kazachstanu, do Polski wróciła w 1946r. (inf. od Pani Janiny Welento z d. Żarniewicz)
170. Dobkowska Krystyna, ur. 1934r., córka jw. – 13 kwietnia 1940r. wywieziona do
Kazachstanu (inf. od Pani J. Welento z d. Żarniewicz)
171. Dobrzańska Anna, ur. ok. 1925r., zam. w Bielsku ul. 11 Listopada – brała udział w
Powstaniu Warszawskim, przeżyła (inf. od Pani Haliny Awramienko-Węgorek)
172. Domańczuk (może Romańczuk?) Maciej, ur. w Bielsku Podlaskim – Niemcy
rostrzelali go w lipcu 1942r. w Lesie Pilickim (K. Masalski, Księga pamięci
prawosławnych mieszkańców białostocczyzny, s. 416)
173. Domańska Jadwiga, ur. 1900r., zam. ul. Torowa Nr 1– wywieziona z córką w dn.
20.06.1941r. na Syberię (J. Domański „Agresja…” [w:] „Wspomnieniem pisane” 2003,
str. 58; inf. od Pani M. Marczuk)
174. Domańska Alina, ur. 1922r., córka j.w. – wywieziona w dn. 20.06.1941r. do
Ałtajskiego Kraju („Wspomnieniem pisane” 2003, str. 179; inf. od Pani M. Marczuk)
175. Dominik Franciszek, ur. 1892r., weterynarz, zam. ul. Torowa – za przyjęcie
obywatelstwa niemieckiego wywieziony jesienią 1944r. przez Rosjan do Ostaszkowa,
powrócił w 1947 roku (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
176. Doroszenko Grzegorz syn Grzegorza, ur. 1894r., żona Olga (j.n.), zam. Bielsk
Podlaski – aresztowany przez Sowietów w 1941r. (Indeks represjonowanych – Ośrodek
„Karta”)
177. Doroszenko Olga, mąż Grzegorz (j.w.), zam. Bielsk Podlaski – deportowana wraz z
synem Bogdanem w czerwcu 1941r. do Ałtajskiego Kraju m. Surtajka (D. Krupicz
„Ewidencja rodzin wywiezionych…”)
178. Doroszenko Bogdan syn Grzegorza i Olgi (j.w.), zam. Bielsk Podlaski – deportowany
wraz z matką (j.w.) w czerwcu 1941r. do Ałtajskiego Kraju m. Surtajka (Indeks
represjonowanych – Ośrodek „Karta”; D. Krupicz „Ewidencja rodzin
wywiezionych…”)
179. Doroszko Adela, ur. 1905r., (jej mąż Włodzimierz Doroszko uciekł przed
aresztowaniem i nie został wywieziony wraz z rodziną), zamieszkiwali w Bielsku przy
Szosie Hajnowskiej (koniec ul. Batorego) – 21.06.1941r. wywieziona z dziećmi do
ZSRR do Ałtajskiego Kraju (inf. od Pani M. Marczuk; inf. od Pana J. Parfjanowicza)
180. Doroszko Jan (Tadeusz), ur. 1925r., syn j.w. – 21.06.1941r. wywieziony do ZSRR do
Ałtajskiego Kraju (inf. od Pani M. Marczuk; D. Krupicz „Ewidencja rodzin
wywiezionych…”)
181. Doroszko Antoni, ur. 1927r., syn j.w. – 21.06.1941r. wywieziony do ZSRR do
Ałtajskiego Kraju (inf. od Pani M. Marczuk; D. Krupicz „Ewidencja rodzin
wywiezionych…”)
182. Doroszko Mieczysław Tadeusz, ur. 1930r., syn j.w. – 21.06.1941r. wywieziony do
ZSRR do Ałtajskiego Kraju (inf. od Pani M. Marczuk)
183. Drążewski Aleksander z Bielska – członek ruchu oporu, aresztowany przez Niemców
po donosie konfidenta Kazimierza Matczuka z Knoryd, osadzony w więzieniu w
Białymstoku, rozstrzelany (IPN Bi sygn. 1/87, s. 223)
184. Drobniuch Edward, ur. ok. 1904r., telegrafista, zam. ul. Żwirki i Wigury –
aresztowany przez Niemców w czerwcu 1944 roku (w zamian za brata Henryka,
którego Niemcy nie zastali) został osadzony w więzieniu na Hołowiesku, gdzie był
18
torturowany. Zginął w obozie koncentracyjnym Gross Rosen (inf. od Pana J.
Wierzchowskiego)
----Drozdowska Halina – zob. Krupkowska Halina
185. Duchnowski Feliks, ur. 1896r., syn Antoniego i Katarzyny, zam. ul. Mickiewicza
(koniec) – aresztowany przez Sowietów w 1940r. (Indeks represjonowanych – Ośrodek
„Karta”)
186. Duchnowska (Katarzyna), ur. ok. 1870r., matka j.w. Feliksa – deportowana przez
Sowietów do Ałtajskiego Kraju (D. Krupicz „Ewidencja rodzin wywiezionych…”)
187. Duchnowska Jadwiga, żona j.w. Feliksa – deportowana przez Sowietów do
Ałtajskiego Kraju (D. Krupicz „Ewidencja rodzin wywiezionych…”)
188. Dudzik Stanisława, ur. 1924, zam. majątek Hołowiesk – wywieziona na roboty
przymusowe do Niemiec (ks. E. Borowski „Błogosławiony…” str. 60; „Spis
parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 12)
189. Dul Stanisław, ur. 1905r., syn Wojciecha i Rozalii, żona Franciszka oraz dzieci: Irena
i Romualda-Halina, pracownik Powiatowej Komendy Uzupełnień w Bielsku, zam. w
1938r. przy ul. Orzeszkowej – aresztowany w 1939r. w Brześciu, wywieziony przez
Sowietów do łagru w Republice Komi, następnie od września 1941r. w armii Andresa
(Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; D. Krupicz „Ewidencja rodzin
wywiezionych…”)
190. Dziadosz Tomasz, ur. 16.12.1893r., syn Kazimierza i Wiktorii, nauczyciel w
Szczytach, Bielsku i Kotłach, zam. ul. 11 Listopada Nr 13 (naprzeciw LO) –
aresztowany w 1940 roku przez Rosjan, uwolniony z więzienia w wyniku wojny
niemiecko-sowieckiej, następnie aresztowany przez Niemców 22/23. 04.1943r. (razem
ze Zbigniewem Maciaszkiem i innymi), osadzony w więzieniu w Białymstoku,
rozstrzelany 06.07.1943r. razem z kilkuset osobami (Z. Romaniuk i J. Usakiewicz
„ZNP w Brańsku i okolicach” Brańsk 2006r.; Indeks represjonowanych – Ośrodek
„Karta”; Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl., zg. 38/98 nr 1)
191. Dziadosz Maria, ur. 1896r., żona j.w. – wywieziona z dziećmi 20.06.1941r. roku do
Ałtajskiego Kraju („Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 24; inf. od Pani D.
Krupicz i Pani M. Marczuk)
192. Dziadosz Kazimierz, ur. 1922r., syn j.w., zam. ul. 11 Listopada – 20.06.1941r.
wywieziony do Ałtajskiego Kraju, żołnierz II Korpusu PSZ na Zachodzie, brał udział
w bitwie o Monte Cassino („Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 24;
„Wspomnieniem pisane” 2003, str. 143; inf. od Pani D. Krupicz, Pani M. Marczuk i
Pani J. Welento z d. Żarniewicz; wypis dokonany przez Z. Romaniuka z akt Instytutu
Hoovera w USA – woj. białostockie, pow. bielski sygn. 3990, s. 26)
193. Dziadosz Zdzisław (Zbigniew), ur. 1925r., syn j.w., zam. ul. 11 Listopada –
wywieziony do Ałtajskiego Kraju, żołnierz II Dywizji im. R. Traugutta („Spis
parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 24; „Wspomnieniem pisane” 2003, str. 142;
inf. od Pani D. Krupicz i Pani M. Marczuk)
194. Erdman Alfons, ur. 1886r., poseł, senator, polityk, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski,
zam. w 1942r. ul. Kościuszki w domu Marii Zimnoch – 15 września 1939 roku
aresztowany przez Niemców wraz z księdzem dziekanem Antonim Besztą Borowskim
i księdzem Ludwikem Olszewskim jako zakładnicy i przetrzymywani w piwnicy
dworca kolejowego do 20 września, gdy Niemcy wycofali się z Bielska. Ponownie
aresztowany jesienią 1939r. przez Sowietów, osadzony w więzieniu w Białymstoku,
skąd został uwolniony w czerwcu 1941r. w wyniku wybuchu wojny niemieckosowieckiej. Zamordowany 15.07.1943r. przez Niemców podczas zbiorowej egzekucji
w Lesie Pilickim („Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski w Bielsku Podlaskim z
1945r., Arch. Pań. w B-stoku, sygn. 18; Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku
Podl. sygn. 39/118/98; Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; ks. E. Borowski
„Błogosławiony…” str. 52-53)
19
195. Esmont Aleksander, ur. 1900r., syn Michała i Zinnaidy (wnuk lub prawnuk
osławionego A. Apuchtina), od września 1939r. mierniczy w Bielsku, wcześniej
mieszkał w Ciechanowcu – aresztowany przez Sowietów jako tzw. „biały”,
wywieziony do ZSRR, ewakuował się z Armią Andersa na Bliski Wschód (wypis
dokonany przez Z. Romaniuka z akt Instytutu Hoovera w USA – woj. białostockie,
pow. bielski sygn. 3149, s. 24; Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
196. Esmont Halina, ur. 1915r., córka Pawła i Anny (może żona j.w. – Aleksandra) –
wywieziona w lutym 1940r. z Bielska Podl. przez Sowietów do Ałtajskiego Kraju,
wróciła w lipcu 1944r. (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
197. Esmunt (Ejsmunt) Maria (może z Bielska – j.w.) – wywieziona do Kazachstanu (D.
Krupicz „Ewidencja rodzin wywiezionych…”)
----Fajkowska Irena – zob. Łapińska Irena (żona j.n.)
198. Fajkowski Edmund, ur. 1924r., syn Edmunda, zam. ul. Narutowicza – od 04.1944 do
03.1945r. na robotach przymusowych w Prusach („Straty osobowe i ofiary represji pod
okupacją niemiecką” MKiDK i IPN)
199. Falborski Roman, ur. ok. 1929r., syn … i Eudokii, w czasie wojny zam. ul. Batorego
Nr 19 – ochotniczo w 1944r. (mobilizowano rocznik 1925) podając się za starszego
wstąpił do pierwszej sformowanej na terenie Bielska kompanii WP – zginął na froncie
(inf. od Pana J. Parfjanowicza)
200. Falkowski Mikołaj, urzędnik bankowy z Bielska – wywieziony przez Sowietów do
ZSRR, ewakuował się z Armią Andersa na Bliski Wschód (wypis dokonany przez Z.
Romaniuka z akt Instytutu Hoovera w USA – woj. białostockie, pow. bielski sygn.
1998, s. 24)
----Faustynowicz Wincenta – zob. Gruszkiewicz Wincenta
201. Feszler Kazimierz, ur. 1924r., syn Wiktora i Marii, zam. ul. Jagiellońska, w czasie
okupacji niemieckiej pracował jako kierowca w zakładach drobiarskich (jajczarskich) –
w dn. 23.10.1943 został oskarżony przez Niemców o spowodowanie na trasie
Hajnówka-Białowieża wypadku, w czasie którego śmierć poniósł żołnierz Wermachtu
(a tak naprawdę wypadek spowodował kierowca Niemiec), osadzony za to w obozie
karnym (Arbeitstraflager) w Bielsku - przebywał w nim przez 6 miesięcy, uciekł
podczas pracy poza obozem w czerwcu lub lipcu 1944r. - (IPN Bi sygn. 1/80 s. 31;
„Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN – błędnie
zapisany jako „Fleszer”)
202. Fiedorowicz Luba [po mężu: Ryżyk], ur. 1926r., przed wojną zam. ul.
Kazimierzowska Nr 21, a w czasie wojny ul. Kościuszki Nr 19 – od 05.1942 do
02.1945r. na robotach przymusowych w Prusach („Straty osobowe i ofiary represji pod
okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
203. Figat Jan, szewc z Bielska – w 1939r. wyjechał do Brześcia zostawiając żonę w
Bielsku i tam zaginął (inf. w archiwum Parafii p.w. NMP w Bielsku Podl.)
204. Fijałkowski Kazimierz, ur. 1893r., policjant, zam. majątek Hołowiesk (Hołowieska
Nr 12) – aresztowany w latach 1940 – czerwiec 1941 przez Rosjan, więziony w
Brześciu, uwolniony w wyniku ucieczki strażników przed Niemcami (Indeks
represjonowanych – Ośrodek „Karta”; inf. od Pani Krystyny Dąbrowskiej z domu
Fijałkowskiej)
205. Fijałkowska Marianna ur. 1896r., żona j.w. – w kwietniu 1940r. wywieziona wraz z
dziećmi do Kazachstanu, powróciła w czerwcu 1946 roku (E. Guzowski
„Wspomnienia…”; inf. od Pani K. Dąbrowskiej; „Spis parafialny” parafii rz.-kat. z
1942 roku str. 13)
206. Fijałkowska Celina ur. 1923r., córka j.w. Kazimierza – w kwietniu 1940r.
wywieziona do Kazachstanu, powróciła do Polski jako żołnierz armii Berlinga (E.
Guzowski „Wspomnienia…”; inf. od Pani K. Dąbrowskiej; „Spis parafialny” parafii
rz.-kat. z 1942 roku str. 13)
20
207. Fijałkowska Krystyna [po mężu: Dąbrowska], ur. 1933r., córka j.w. – w kwietniu
1940r. wywieziona do Kazachstanu, powróciła w czerwcu 1946 roku (Indeks
represjonowanych – Ośrodek „Karta”; E. Guzowski „Wspomnienia…”; inf. od Pani D.
Krupicz; „Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 13)
----Fijałkowska Eugenia (Genowefa) - zob. Funk Eugenia (Genowefa)
----Flak Łucja – zob. Pietruszczyk Łucja
208. Folwarski Henryk, ur. 1928r. w Wygonowie, syn Edwarda, mieszkał w Bielsku ul.
Hołowieska 3 – w maju, lipcu lub sierpniu 1943r. został jako 14-latek aresztowany i
przez około 6 tygodni przebywał w Areszcie Powiatowym na Hołowiesku, a następnie
przeniesiony do Strafarbeitslagru przy ul. Zamkowej, skąd po 2-3 tygodniach (18
dniach) zwolniono go dzięki staraniom rodziny (IPN Bi sygn. 1/87, str. 88, 1483; 1/80
s. 354)
209. Frankowska Eugenia z domu Gębarska, ur. 1896r., córka Michała i Aleksandry, zam.
ul. Traugutta Nr 11 [zob. Gębarski Michał i Kleopatra] – wywieziona z ojcem i siostrą
do ZSRR, wróciła do Polski (inf. od Pani Krystyny Dąbrowskiej)
210. Fronczak [Franczak] Jan, ur. 1903r., syn Grzegorza, nauczyciel, zam. ul. Kościuszki,
a od 25.03.1943r. na ul. Poświętnej Nr 16 – prowadził tajne nauczanie, aresztowany
razem z żoną 15.06.1944r. (wraz z m.in. A. Krzysztofką), po kilku godzinach zostali
zwolnieni [po wojnie był inspektorem szkolnym w Bielsku, nastepnie wyjechał do
Gdańska, gdzie był kuratorem, zmarł w Zielonce] (inf. od Pani Haliny Grajewskiej z d.
Szostkiewicz; „Memuary” praca zbiorowa wychowanków Gimnazjum i Liceum wyd.
w 1988r., str. 42)
211. Fronczak Antonina, ur. ok. 1902r., żona j.w., nauczycielka, zam. ul. Kościuszki, a od
25.03.1943r. na ul. Poświętnej Nr 16 – prowadziła tajne nauczanie, aresztowana razem
z mężem 15.06.1944r., po kilku godzinach zostali zwolnieni [zmarła w Zielonce] (inf.
od Pani Haliny Grajewskiej z d. Szostkiewicz)
212. Funk Henryk, ur. 1883r. w Łomży, syn Tadeusza i Marianny, żona Balbina
(Malwina), [policjant], zam. ul. Ogrodowa – aresztowany 15 marca 1940r. przez
Sowietów, do 15 maja 1940r. był więziony w areszcie w Bielsku, wywieziony do
Rosji, gdzie zaginął („Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 37; inf. od Pani
K. Dąbrowskiej; Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
213. Funk Henryk, ur. 1913r., syn j.w., zam. ul. Ogrodowa – w marcu 1940r. deportowany
do Kazachstanu, od 1942r. w armii Andersa, brał udział w bitwie o Monte Cassino,
powrócił do Polski (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; „Spis parafialny”
parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 37; inf. od Pani K. Dąbrowskiej)
214. Funk Eugenia (Genowefa) nazwisko rodowe Fijałkowska, ur. 1916r., córka
Kazimierza, żona j.w. Henryka – w kwietniu 1940r. wywieziona do Kazachstanu razem
z ojcem i siostrami, powróciła do Polski w czerwcu 1946 roku (Indeks
represjonowanych – Ośrodek „Karta”; E. Guzowski „Wspomnienia…”; inf. od Pani K.
Dąbrowskiej; „Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 13)
215. Funk Jadwiga, ur. 1939r., córka j.w. - w kwietniu 1940r. wywieziona razem z
rodzicami do Kazachstanu (inf. od Pani K. Dąbrowskiej)
216. Galska NN (rodzina prawosławna, mąż pracował przed wojną w Starostwie) wraz z
dwiema córkami: Marią i Leną – wywiezione w 1940 roku na Syberię (inf. od Pani M.
Marczuk)
217. Gardziejczyk Janina [po mężu: Czech], ur. 1924r., córka Józefa i Albiny, zam. w
Bielsku ul. Poświętna 35 – wysłana na roboty przymusowe do Prus, wraz z kilkoma
innymi osobami z transportu uciekła z pociągu koło wsi Rajsk, po czym ukrywała się
przed Niemcami (inf. od Pani Janiny Łach)
218. Gawor Henryk, ur. ok. 1923r., zam. w Bielsku na ul. Kościuszki Nr 3 lub 5- należał
do AK, aresztowany przez Gestapo 20/21 lub 22/23 04.1943r. (razem z Tomaszem
Dziadoszem oraz Witoldem Płockim i Konstantym Łowickim), osadzony w więzieniu
21
w Białymstoku, rozstrzelany (IPN Bi sygn. 1/87, s. 155, 202, 2229; inf. od Pani H.
Awramienko-Węgorek)
219. Geppert Stanisław, lat 33, inspektor oświaty pozaszkolnej w Bielsku (żona Jadwiga z
d. Nawrot z synem zam. w 1942r. na ul. Mickiewicza-początek) – zabity w 1940 roku
przez Rosjan (Z. Romaniuk i J. Usakiewicz „ZNP w Brańsku i okolicach” Brańsk
2006r., str. 54; „Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str.46)
220. Gębarski Michał, ur. 1882r., sędzia, zam. ul. Traugutta Nr 11– wywieziony z córkami
do ZSRR i tam zmarł [zobacz jego córki: Kleopatra oraz Eugenia Frankowska] (inf. od
Pani K. Dąbrowskiej; A.P. B-stok. Okręgowy Urz. Likwidacyjny, Rejestr
nieruchomości, sygn. 4/87/0/36)
221. Gębarska Kleopatra, ur. 1903r., córka j.w. Michała i Aleksandry – wywieziona do
ZSRR, wróciła do Polski (inf. od Pani K. Dąbrowskiej; D. Krupicz „Ewidencja rodzin
wywiezionych…”)
----Gębarska Eugenia – zob. Frankowska Eugenia
222. Gierasimow Maria, ur. 1928r., córka Bazyla i Julii, zam. ul. Batorego Nr 13 – od
06.1942r. do 07.1944r. praca przymusowa w Bielsku w zakładzie krawieckim („Straty
osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
223. Giżewska Anna, ur. 1872r., z domu Olędzka córka Rocha, mąż Hilary – „zabita od
pocisku” w Bielsku dnia 27.07.1944r. (Księga zgonów parafii rz-kat. w Bielsku)
224. Giżewska Irena [po mężu Dąbkowska], ur. 1924, córka Tomasza, zam. ul.
Narutowicza – od lipca 1943r. do maja 1945r. na robotach przymusowych w Prusach
(„Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
225. Gładkiewicz Tatiana [nazwisko po mężu Gołubowska], ur. 1920r., córka Teodora i
Salomei, (zam. ul. Kazimierzowska?, Widowska?) – od 01.1942 do 01.1945r. na
robotach przymusowych („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” –
MKiDK i IPN)
226. Głowacka Lokadia, ur. 1923r., siostra kowala, zam. ul. Mickiewicza (koniec) –
wywieziona na roboty przymusowe do Niemiec (ks. E. Borowski „Błogosławiony…”
str. 60; „Spis parafialny” parafii rz-kat. z 1942 roku str.36; inf. od Pani Z. Dąbrowskiej)
227. Głowacki Józef, ur. 1927r., syn Józefa i Eugenii, zam. Studziwody (ul. Sosnowa) – od
kwietnia 1942 do kwietnia 1945r. na robotach przymusowych w Prusach w Królewcu
(„Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
228. Godlewski Józef, ur. 1907r., s. Bolesława, zam. Kol. Hołowiesk – „w niewoli
niemieckiej” od 1939 do 1942 roku („Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str.
82; dokumenty w U.M. Bielsk Podl.)
229. Godlewski Kazimierz, ur. 1910r., brat j.w., zam. Kol. Hołowiesk – w lipcu 1944r.
powołany do Wojska Polskiego, zginął na froncie 24.04.1945r. ( Arch. Pań. w B-stoku,
Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
230. Gola Lucja, ur. 1925r., córka Stanisława, zam. początek ul. Mickiewicza, a w 1942r.
ul. Żurawia – od 1941 do 1945r. roboty przymusowe w Prusach w Królewcu (ks. E.
Borowski „Błogosławiony…” str. 60; „Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str.
6; „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
231. Gołębiowski Henryk, syn Marii (lub Janiny), brat Konstantego, zam. może na ul.
Poświętnej (Krynicznej) – lotnik, zginął jako żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie w wyniku wybuchu bomby (inf. od Pani Anieli Łuczaj)
232. Gołębiowski Konstanty, ur. 1916r., syn Marii (lub Janiny), brat Henryka, zam. może
na ul. Poświętnej – sierżant, strzelec pokładowy, zginął 09.05.1941r. jako żołnierz
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w wyniku zestrzelenia jego samolotu (inf. od Pani
Anieli Łuczaj)
----Gołubowska Tatiana – zob. Gładkiewicz Tatiana
22
233. Grabowski Władysław, ur. 1924r., syn Józefa i Joanny, zam. w Studziwodach – praca
przymusowa w Prusach (inf. od Pani Lidii Demianiuk, inf. od Pana Janusza
Grabowskiego)
234. Graczyk Józef, ur. ok. 1897r., syn Michała, mąż Marii-j.n., policjant, zam. w Bielsku
ul. Kryniczna oraz ul. Mickiewicza Nr 142– po zajęciu Bielska przez Sowietów, musiał
uciekać przed aresztowaniem do Generalnej Guberni (inf. od Pana K. Matuszewskiego)
235. Graczyk Maria, ur. 29.05.1900r. w Krościenku /nad Dunajcem, córka Pawła i
Apolonii Bałków, mąż j.w.-Józef – wywieziona 13.04.1940r. do Rosji z córką Marią,
wychowankiem Henrykiem Ratajczakiem i swoją matką Apolonią Bałk, zmarła ona w
Rosji (Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl.; inf. od Pani Anieli Łuczaj)
236. Graczyk Maria, ur. 1920r., córka j.w. (Józefa i Marii), w roku 1939r. uczennica kl.II
licealnej – wywieziona 13.04.1940r. do Rosji z matką, los jej jest nieznany (Arch. Pań.
w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
237. Grajewska Teresa, ur. 1928r., córka Edwarda, zam. ul. Studziwodzka – od 01.1942r.
do 06.1944r. praca przymusowa w Bielsku w szwalni na Hołowiesku, zgłosila się w
zamian za swoją mamę (inf. od Pani Teresy Grajewskiej; „Straty osobowe i ofiary
represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN, inf. od Pani Lidii Demianiuk; inf.
od Pani Haliny Murawskiej z d. Lipskiej)
238. Grobicki Bronisław, ur. 1898r., syn Józefa, plutonowy, „ przedwojenny podoficer w
RKU ”, zam. ul. Dubiażyńska – jesienią 1944r. wywieziony przez Rosjan do obozu w
Ostaszkowie, powrócił do Polski w październiku 1947r. (Indeks represjonowanych –
Ośrodek „Karta”; J. Włodek „Pamiętniki Historyczne” t. III str. 153)
239. Grodzki Aleksander, ur. ok. 1910r., syn Aleksandra i Olgi, żona Helena, zam. ul.
Mickiewicza Nr 113 – aresztowany przez Niemców (w 1943 lub w 1944r. – mieszkał
wtedy Ciechanowcu) prawdopodobnie w wyniku denuncjacji członków Komitetu
Białoruskiego i wywieziony do obozu koncentracyjnego Gross Rosen, gdzie zginął
(inf. od Pani Alicji Szymonowicz z d. Grodzka; „Straty osobowe i ofiary represji pod
okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
240. Gruszka NN, [prawdopodobnie Jan Gruszka ur. 1888r., posterunkowy], policjant zginął zamordowany przez Sowietów (inf. od Pani D. Krupicz)
241. Gruszka, żona j.w. policjanta – wywieziona z córką do Kazachstanu, wróciła do
Polski w 1946 roku (inf. od Pani D. Krupicz)
242. Gruszka Wiesława, córka j.w. – wywieziona do Kazachstanu, wróciła do Polski w
1946 roku (inf. od Pani D. Krupicz)
243. Gruszkiewicz NN, mąż Eleonory, policjant, zam. w Bielsku ul. Batorego Nr 14 [24] –
po zajęciu Bielska przez Sowietów, musiał uciekać przed aresztowaniem do Generalnej
Guberni (inf. od Pana K. Matuszewskiego)
244. Gruszkiewicz Eleonora, ur. 1891r., żona j.w. – wywieziona z dziećmi 13.04.1940r. do
ZSRR (Archiwum Państwowe w Białymstoku. Zarząd Miejski w Bielsku Podl., sygn.
565/13; Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
245. Gruszkiewicz Halina, ur.1918r., córka j.w. – wywieziona 13.04.1940r. do Rosji
(Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
246. Gruszkiewicz Henryk, ur. 1922r., syn j.w. – wywieziony 13.04.1940r. do Rosji (Arch.
Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
247. Gruszkiewicz Wincenta [po mężu: Faustynowicz], ur. 1924r., córka j.w. –
wywieziona 13.04.1940r. do Rosji (dok. U.M.; „Memuary” praca zbiorowa
wychowanków Gimnazjum i Liceum wyd. w 1988r. str. 88)
248. Gruszkiewicz Tadeusz, ur. 1926r., syn j.w.-Józefa i Eleonory – wywieziony
13.04.1940r. do Rosji, powołany we wrześniu 1944r. do wojska radzieckiego,
następnie w wojsku polskim, zginął 13.02.1945r. pod Wałczem (Arch. Pań. w B-stoku,
Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
----Grygoruk Aleksandra – zob. Kraśko Aleksandra
23
----Grygoruk Maria – zob. Ostaszewska Maria
----Grygoruk Luba – zob. Stalewska Luba
----Gryszkiewicz Zofia – zob. Copiuk Zofia
----Gulbicka Regina – zob. Kończak Regina
249. Gulewicz Eugeniusz, ur. ok. 1920r., zam. ul. Zamkowa – na robotach przymusowych
w Prusach od 1943r., z Prus przewieziony w 1944r. prawdopodobnie do Holandii do
kopania okopów, gdzie został ranny w obie ręce, po wyzwoleniu przez Aliantów
przebywał m.in. w Maroku, powrócił do Polski w 1947r. (inf. od Pana Jana
Chmielewskiego oraz od córek: Ewy Kosior i Jolanty Masłowskiej z Białegostoku)
----Gulewicz Jadwiga – zob. Łchacz Jadwiga (żona Eugeniusza Gulewicza)
250. Gulewicz Piotr, brat j.w. Eugeniusza, zam. ul. Zamkowa – wywieziony do ZSRR, tam
ożenił się z Ukrainką i tam pozostał, zam. w Gruzji (inf od Pani Ewy Kosior i Pani
Jolanty Masłowskiej z Białegostoku)
251. Gulewicz Maria – po mężu: Jóźwiak, siostra j.w., zam. ul. Zamkowa – na robotach
przymusowych w Prusach, powróciła [jej mąż Stanisław Jóźwiak zginął jako lotnik w
1942r. na Zachodzie] (inf od Pani Ewy Kosior i Pani Jolanty Masłowskiej z B-toku)
252. Gulewicz Apolonia ze Studziwód – praca przymusowa w szwalni na Hołowiesku w
Bielsku (ok. 1943-1944) (inf. od Pani Lidii Demianiuk)
253. Guzowski Michał, ur. 18.06.1893r. w Odessie, syn Józefa i Zuzanny z Borowskich, w
policji od 1922r., przodownik Policji Państwowej w Bielsku, w 1938r. odznaczony
Brązowym Krzyżem Zasługi, zam. ul. Batorego Nr 5 (Nr 37) – we wrześniu 1939r.
zmobilizowany, wyjechał z Bielska razem z całą Komendą, w 1940r. aresztowany i
więziony przez Sowietów, zginął w obozie NKWD (Arch. Pań. w B-stoku, Sąd
Grodzki w Bielsku Podl.; E. Guzowski „Wspomnienia…”; inf. na pomniku na
cmentarzu w Bielsku; IPN Bi 1/1963 Materiały „zgony”)
254. Guzowska Bolesława z d. Stalewska córka Bolesława i Emilii, ur. 1904r., żona j.w.
Michała – 13 kwietnia 1940r. wywieziona wraz z dziećmi, rodzicami (Stalewskimi) i
rodziną siostry Marii Augustyniak do Kazachstanu, wróciła do Polski w lutym 1946r.
(Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; E. Guzowski „Wspomnienia…”; relacja
Lucyny Hryniewickiej nagrana w Archiwum Wschodnim sygn. AW-I-0260)
255. Guzowska Janina, ur. 1924r., córka j.w. – 13 kwietnia 1940r. wywieziona do
Kazachstanu, wróciła w lutym 1946r. (E. Guzowski „Wspomnienia…”)
256. Guzowski Józef, ur. 1925r., syn j.w. – 13 kwietnia 1940r. wywieziony do
Kazachstanu, w armii Andersa, zginął w 1944r. pod Monte Cassino (E. Guzowski
„Wspomnienia…”; inf.-pomnik na cmentarzu rz.-kat.; wspomnienia ciotki Marii
Augustyniak, Archiwum Wschodnie sygn. ZS 826)
257. Guzowski Ernest, ur. 1927r., syn j.w. – 13 kwietnia 1940r. wywieziony do
Kazachstanu, wrócił w lutym 1946r. (E. Guzowski „Wspomnienia…”)
258. Guzowska Zuzanna Teresa, ur. 1933r., córka j.w. – 13 kwietnia 1940r. wywieziona do
Kazachstanu, wróciła w 1945r. lub w lutym 1946r. (Indeks represjonowanych –
Ośrodek „Karta”; E. Guzowski „Wspomnienia…”)
259. Hryniewicki Hipolit, ur. 1880r., (kolejarz), zam. ul. Sportowa – aresztowany przez
Sowietów 24.12.1939r. i więziony kilka tygodni w więzieniu w Bielsku, ponieważ
Sowieci podejrzewali że ukrywa synów, którzy służyli przed wojną w Wojsku Polskim,
następnie wywieziony z rodziną 13.04.1940r. do Kazachstanu do m. Astrachanka,
powrócili w czerwcu 1945r. (relacja Lucyny Hryniewickiej nagrana w Archiwum
Wschodnim sygn. AW-I-0260; Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; L.
Narbutt „Bóg trafił…” str. 44)
260. Hryniewicka Maria z domu Hendzel, ur. 1886r., żona j.w. – wywieziona 13.04.1940r.
do Kazachstanu do m. Astrachanka, powrócili w czerwcu 1945r. (relacja Lucyny
Hryniewickiej nagrana w Archiwum Wschodnim sygn. AW-I-0260; Indeks
represjonowanych – Ośrodek „Karta”; L. Narbutt „Bóg trafił…” str. 44)
24
261. Hryniewicka Lucyna, ur. 1918r., córka j.w., ukończyła w Bielsku gimnazjum, a od
1938r. zaczęła studiować na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie – wywieziona
13.04.1940r. do Kazachstanu do m. Astrachanka, powrócili w 1945r. (relacja Lucyny
Hryniewickiej nagrana w Archiwum Wschodnim sygn. AW-I-0260; L. Narbutt „Bóg
trafił…” str. 44; Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta” oraz poz. 342 na stronie
internetowej: http://www.karta.org.pl/pdf/orginal/12634264941128.pdf
262. Hryniewicki Edward, ur. ok. 1911r., (z dzielnicy „Parkowej”) – w Rosji, następnie w
Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie – zginął służąc jako porucznik lekarz med. w
Marynarce Wojennej na Morzu Śródziemnym („Wspomnieniem pisane” z 2003r., str.
143; B. Cereniewicz, Zjazd Bielszczan, 1960r. maszynopis, s. 16)
263. Ilukowicz Wincenty, ur. 1923r., zam. (ul. Batorego?) – jesienią 1944 roku jako
członek AK wywieziony przez Rosjan do obozu w Ostaszkowie i Riazaniu, powrócił w
1946 roku (Indeks Represjonowanych - Ośrodek „Karta”; inf. od Pani A. Ilukowicz
oraz Pani D. Krupicz; „Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z
1988r., str. 84, wyd. I LO; „Wspomnieniem pisane” z 2003r., str. 143)
264. Iwaniuk Stefania (po mężu: Kowalska), ur. 1927r. w Bielsku, córka Michała i Anny,
zam. ul. Poświętna – od lutego 1942r. do września 1943r. praca przymusowa w Bielsku
(„Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
265. Iwanow Władysław, ur. 1924r., zam. ul. Orzeszkowej – od sierpnia 1941r. do stycznia
1945r. na robotach przymusowych w Prusach („Straty osobowe i ofiary represji pod
okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN; „Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942r. str. 7)
266. Jakimiuk Nina [po mężu: Korniluk], ur. 1925r. – od 08.1941 do 06.1943r. praca
przymusowa w Bielsku, od 07.1943r. do 01.1945r. na robotach przymusowych w
Prusach („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
267. Jakowicki Czesław, ur. 1908r., syn Władysława, żona Helena, pochodził z Łodzi,
absolwent Akademii Weterynarii we Lwowie (1935r.), od 1937r. powiatowy letarz
weterynarii, zam. Bielsk ul. Jagiellońska – aresztowany przez Sowietów 8 lipca 1940
roku, osadzony w więzieniu w Bielsku, od września 1940r. w Białymstoku, a następnie
w Łomży. Otrzymał 5 lat łagru jako były polski oficer, ale nie zdążono go wywieźć,
gdyż wybuch wojny niemiecko-sowieckiej 22.06.1941r. spowodował ucieczkę
strażników więziennych. W październiku 1944r. był radnym w Bielsku, zmarł w 1976r.
(Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; wspomnienia Heleny Jakowickiej,
Archiwum Wschodnie sygn. ZS 155)
268. Jakowicka Helena (z domu Kościukiewicz), ur. 1916r., żona j.w.-Czesława – po
aresztowaniu męża i zagrożeniu deportacją, przeniosła się pod koniec 1940r. do
rodziców do Oszmiany, stamtąd 20.06.1941r. wywieziona przez Sowietów wraz z
córką Aliną do Ałtajskiego Kraju okolice osady Borowlanka, od października 1941r. w
m. Bijsk, powrót do Polski w maju 1946r. (wspomnienia Heleny Jakowickiej,
Archiwum Wschodnie sygn. ZS 155; Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
269. Jakowicka Alina Anna, ur. 1938r. w Bielsku Podlaskim, córka Czesława i Heleny –
deportowana 20.06.1941r. wraz z matką Heleną przez Sowietów do Ałtajskiego Kraju,
powrót do Polski w maju 1946r. (wspomnienia Heleny Jakowickiej, Archiwum
Wschodnie sygn. ZS 155; Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
270. Jakowicka Maria, ur. 1904r., córka Władysława, siostra j.w.-Czesława Jakowickiego,
zam. w Bielsku na ul. Jagiellońskiej – wywieziona 20.06.1941r. wraz z ciotką Teklą
Ryżanką przez Sowietów do Ałtajskiego Kraju pod granicę mongolską. Następnie
przeniosła się z ciotką do Bijska, gdzie mieszkała jej bratowa Helena Jakowicka z
rodziną, powrót do Polski w maju 1946r. Zmarła w 1978r. (wspomnienia Heleny
Jakowickiej, Archiwum Wschodnie sygn. ZS 155)
271. Jakubiak Zygmunt, ur. ok. 1914r., syn Mikołaja i Wiktorii, zam. w Bielsku ul.
Mickiewicza (początek) – był on osobą niepełnosprawną, przed wojną sprzedawał
mięso w budce koło Ratusza – Niemcy rozstrzelali go w 1942 lub 1943r. wraz z
25
kilkunastoma osobami niepełnosprawnymi po prawej stronie szosy przed Pilikami [--a według innego mniej prawdopodobnego zeznania – został aresztowany przez
Niemców po donosie konfidenta Kazimierza Matczuka z Knoryd, osadzony w
więzieniu w Białymstoku, rozstrzelany] (IPN Bi sygn. 1/87, s. 223; 831, 1400)
272. Jakubiak NN z Bielska (lat ok. 40, żona oficera?), znała język niemiecki – pracowała
przymusowo w szwalni na Hołowiesku, napisała skargę do Berlina na dyrektora
szwalni, że pracownicy w nieludzkich warunkach pracują, przyjechała kontrola i
wykazała wiele nieprawidłowości, w wyniku czego został odwołany. Dyrektor
dowiedział się, kto napisał skargę i ją skatował (inf. od Pani Lidii Demianiuk)
----Jakubiuk Helena – zob. Panasiuk Helena
----Jakubiuk Helena – zob. Stroińska Helena
273. Jakubiuk Nadzieja [nazwisko po mężu: Książek], ur. 1928r. w Nowinach, córka
Terencjusza, w 1942r. mieszkała razem z rodzicami w Bielsku – od września 1941r.
1942r. praca przymusowa, a od stycznia 1943r. do 07.1944r. w szwalni w Bielsku na
Hołowiesku w firmie BEKLELDUNGSINDUSTRIE (IPN Bi sygn.1/87 s. 588; „Straty
osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
274. Jakubowicz Jan, żona Anna, zam. w Bielsku ul. Mickiewicza – praca przymusowa w
Bielsku, m.in. wykonywał prace ziemne na Hołowiesku (inf. od Pana Ryszarda
Jakubowicza)
275. Jakubowicz Henryk, ur. 1923r., syn Jana i Anny, zam. w Bielsku ul. Mickiewicza –
praca przymusowa w Bielsku, m.in. wykonywał prace ziemne na Hołowiesku,
następnie wywieziony na roboty przymusowe do Prus, po wyzwoleniu wstąpił do
Wojska Polskiego i doszedł do Berlina (inf. od Pana Ryszarda Jakubowicza)
276. Jakubowicz Adam, ur. 18.03.1927r. w Bielsku., syn Jana i Anny (brat j.w.), zam.
koniec ul. Mickiewicza (ok.) Nr 120 – od 07.1941r. do 07.1944r. praca przymusowa (w
rolnictwie) w Bielsku („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” –
MKiDK i IPN)
277. Janczar Władysław, ur. 1905, zam. ul. Batorego, pracował jako strażnik w
„Strafarbeitslager” i w areszcie na Hołowiesku – jesienią 1944r. wywieziony przez
Rosjan do obozu w Ostaszkowie i Riazania, zwolniony w kwietniu 1945r. (Indeks
represjonowanych – Ośrodek „Karta”; J. Włodek „Pamiętniki Historyczne” t. III str.
84; IPN Bi sygn. 1/80 s. 38)
278. Janiszewska Janina, ur. ok. 1911r., córka Jana i Józefy, zam. Bielsk Podlaski ul.
Dreszera Nr 11 – była więźniem Powiatowego Aresztu Śledczego na Hołowiesku
(Arch. Pań. w B-stoku, zespół: 736 – GKBZH, Ankiety z 1968r., sygn. 3, s. 18)
279. Jankowska NN (mąż Czesław Jankowski syn Władysława, lat 34, zam. w 1942r. ul.
Kościuszki) – według adnotacji w Spisie parafialnym z 1942r.: „żona w Rosji” („Spis
parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 35)
280. Jankowski Aleksander, otrzymał maturę w 1939r., zam. w okolicach dworca –
deportowany 10 lutego 1940r. do ZSRR do Krasnojarskiego Kraju, w armii Berlinga,
brał udział w bitwie pod Lenino, generał LWP („Memuary” praca zbiorowa
wychowanków Gimnazjum i Liceum wyd. w 1988r., str. 79, 124; inf. od Pani H.
Awramienko-Węgorek)
281. Jankowski Jan, ur. 1909r., syn Grzegorza, nauczyciel, zam. w Bielsku – aresztowany
razem z A. Krzysztofką i W. Choroszkiewiczem przez Niemców 15.06.1944r.,
osadzony w więzieniu w Białymstoku, został z niego zwolniony, przeżył (Z. Romaniuk
i J. Usakiewicz „ZNP w Brańsku i okolicach” Brańsk 2006r., str. 52; IPN Bi sygn. 1/87
str. 73v)
282. Januszewska Janina, ur. ok. 1921r., córka Jana i Józefy, zam. w Bielsku ul. Orlicz
Derszera Nr 11– aresztowana przez Niemców przebywała w Areszcie Powiatowym na
Hołowiesku (IPN Bi sygn. 1/87 s. 1448)
26
283. Jaroński Tadeusz, ur. 1896r., nauczyciel, dyrektor Szkoły Powszechnej Nr 1 w
Bielsku, niskiego wzrostu, członek AK, zam. ul. Księcia Józefa (w 1942r. ul.
Mickiewicza) – prowadził tajne nauczanie, zamordowany wraz z żoną 15.07.1943r.
przez Niemców w Lesie Pilickim („Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski w Bielsku
Podlaskim z 1945r., AP w B-stoku, sygn. 18; „Memuary” praca zbiorowa
wychowanków Gimnazjum i Liceum wyd. w 1988r., s. 42)
284. Jarońska W. Maria, ur. 1886r., nauczycielka – prowadziła tajne nauczanie,
zamordowana 15.07.1943r. przez Niemców w Lesie Pilickim („Protokół ekshumacji”
Zarząd Miejski w Bielsku Podlaskim z 1945r., AP w B-stoku, sygn. 18; „Memuary”
praca zbiorowa wychowanków Gimnazjum i Liceum wyd. w 1988r., str. 42)
285. Jaroszko Tadeusz, ur. 1929r., syn Władysława i Marii, zam. ul. Jagiellońska (w 1942r.
na ul. Sienkiewicza) – zginął w dniu 10 (11) lipca 1944 roku podczas rosyjskiego
bombardowania „(Księga zgonów parafii rz-kat. w Bielsku; inf.-pomnik na cmentarzu)
286. Jaryszko NN, żona Apolinaria (j.n.), przed wojną magazynier, zam. ul. Zamkowa Nr
22 – w kwietniu 1940r. wywieziony z żoną i córką przez Sowietów do Kazachstanu,
gdzie zmarł (inf. od Pana Jana Chmielnickiego; D. Krupicz „Ewidencja rodzin
wywiezionych…”)
287. Jaryszko Apolinaria, ur. 1888r., córka Mojsieja Nesteruka, żona j.w., zam. ul.
Zamkowa Nr 22– w kwietniu 1940r. wywieziona z mężem i córką przez Sowietów do
Kazachstanu, powróciła do Bielska 18 czerwca 1946r. (Archiwum Państwowe w Bstoku, Okręgowy Urząd Likwidacyjny; Archiwum Państwowe w Białymstoku. Zarząd
Miejski w Bielsku Podl., sygn. 565/)/13; inf. od Pana Jana Chmielnickiego)
288. Jaryszko Zoja, córka j.w., mąż Teler [może Sylwester Teller/Taller?] (był on
wojskowym i członkiem Strzelca) – w kwietniu 1940r. wywieziona z ojcem i matką
przez Sowietów do Kazachstanu, powróciła (inf. od Pana Jana Chmielnickiego)
289. Jaśkiewicz Olimpia, ur. 1888r., siostra ze Zgromadzenia Zakonnego N.S.M., ul.
Żwirki i Wigury – zginęła w dniu 28.07.1944r. podczas rosyjskiego bombardowania,
od odłamka pocisku artyleryjskiego („zabita przez pocisk”), który uszkodził kościół
p.w. Narodzenia NMP (Księga zgonów parafii rz-kat. w Bielsku; inf. od Pana J.
Parfjanowicza)
290. Jaworowski Bolesław, ur. 1900r., pracownik Urzędu Skarbowego, zam. ul. Orlicz
Dreszera – w czerwcu 1941r. wywieziony wraz z rodziną do Kazachstanu Ałtajski Kraj
(inf. od Pani D. Krupicz)
291. Jaworowska Julia, ur. 1900r., żona j.w. – w czerwcu 1941r. wywieziona do
Kazachstanu Ałtajski Kraj [zob.też: Warszyńska Krystyna – córka Julii] (E. Guzowski
„Wspomnienia…”)
292. Jaworowska Krystyna Irena, ur. 1926r., córka j.w. – w czerwcu 1941r. wywieziona do
Kazachstanu Ałtajski Kraj, powróciła do Polski w marcu 1946r. (Indeks
represjonowanych – Ośrodek „Karta”; E. Guzowski „Wspomnienia…”; inf. od Pani D.
Krupicz)
293. Jaworowski Mieczysław, ur. 1927r., syn jw. – w czerwcu 1941r. wywieziony do
Kazachstanu Ałtajski Kraj (E. Guzowski „Wspomnienia…”; inf. od Pani D. Krupicz)
294. Jezierski Józef, ur. 1889r., zam. ul. Orlicz-Dreszera – jesienią 1944r. podczas
usuwania bomby z własnego ogrodu został ciężko ranny i zmarł (inf. od Pana J.
Parfjanowicza)
295. Jezierski Tadeusz, ur. 1932r., syn j.w., zam. ul. Orlicz-Dreszera – 22.05.1942r. zmarł
- „zraniony przez granat” (Księga zgonów parafii rz-kat. w Bielsku)
----Jóźwiak Maria – zob. Gulewicz Maria
296. Juzwiuk Zinaida [po mężu: Czembrowska], ur. 1925r., córka Mikołaja i Marii, zam.
przed wojną w Bielsku w Ratuszu na piętrze (jej ojciec był prawdopodobnie woźnym)
– od 10.1943r. do 04.1945r. na robotach przymusowych w Prusach – Królewiec
27
(„Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN; inf. od
Pani H. Awramienko-Węgorek)
297. Kalasiński NN z Bielska Podlaskiego – był osadzony przez Niemców w
Strafarbeitslager w Bielsku (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: 736 – GKBZH, Ankiety z
1968r., sygn. 3, s. 13)
298. Kalinowska NN, mieszkanka Bielska nazywana „Pani Kalinowska”, umysłowo chora,
znana z tego, że głośno wymyślała na Stalina i Hitlera – zamordowana w lipcu 1941
lub 1942 przez Niemców pod Pilikami wraz z grupą osób umysłowo chorych (IPN Bi
sygn. 1/87 s. 831, 1400; inf. od Pana J. Parfjanowicza)
299. Kaliszewicz Nina, ur. 1922r., córka Jana i Olgi, zam. ul. Zamkowa – od 09.1941r. do
05.1945r. na robotach przymusowych w Niemczech w Berlinie („Straty osobowe i
ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN; IPN Bi 1/1943 s. 320; Arch.
Pań. w B-stoku, zespół: 736 – GKBZH, Ankiety z 1968r., sygn. 3, s. 33)
300. Kaliszewicz Jan, ur. 1923r., syn Włodzimierza i Nadzieji, zam. ul. Jagiellońska – od
września 1941 do stycznia 1945r. na robotach przymusowych w Prusach („Straty
osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
301. Kaliszuk Józef, ur. 1890r., syn Onufrego, żona Anna, zam. kolonia Hołowiesk – dnia
23.06.1941r. „zabity przez bolszewików” – zabity został w domu przez pijanych
sowieckich żołnierz-maruderów (Księga zgonów parafii rz-kat. w Bielsku; inf. od Pana
E. Kaliszuka)
302. Kaliszuk (Kalisiuk) Edward, ur. 01.10.1929r. w Bielsku, syn Aleksandra i Anny z d.
Gering, (może zam. na Hołowiesku) – 14/15 maja 1944r. został aresztowany przez
Niemcow jako mieszkaniec wsi Sokoły w ramach akcji odwetowej za zabicie przez
partyzantów niemieckiego oficera (Niemcy aresztowali wówczas ok. 1.500 osób z
Tykocina, Łap i okolicznych wsi) i osadzony 02.06.1944r. w obozie KL Gross Rosen,
został zwolniony 20.06.1944r. („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją
niemiecką” – MKiDK i IPN)
---- Kamińska Helena – zob. Borowska Helena
----Kamińska Leonarda – zob. Olszewska Leonarda
303. Kamiński Marian, ur. 1923r., syn Andrzeja (byłego policjanta) i Marii, zam. w
Bielsku ul. Ogrodowa – po wyzwoleniu Bielska w 1944r. został zmobilizowany do
Wojska Polskiego, zginął w 1945r. nad Nysą Łużycką (inf. od Pana K.
Matuszewskiego)
304. Kania Ryszard, ur. 1928r., syn nauczyciela, zam. ul. Orzeszkowej – ok. 05.09.1939r.
został ciężko ranny od wybuchu bomby lotniczej przy ul. Orzeszkowej, zmarł
06.09.1939r. (E. Guzowski „Wspomnienia…”, inf. od J. Parfjanowicza; Księga
zgonów par. rz.-kat.)
----Karolczuk Helena – zob. Ratyńska Helena
305. Karolczuk Irena, ur. 1920r., córka Albina i Walerii, zam. ul. Narutowicza [ul.
Krzywa] – wywieziona na roboty przymusowe do Niemiec (ks. E. Borowski
„Błogosławiony…” str. 60; „Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 22)
306. Karp Kazimierz, ur. 1891r., syn Marcina, były zawodowy żołnierz, zam. ul. Zamkowa
(1923r.), potem ul. Kazimierzowska – aresztowany przez Rosjan w 1940r., do
14.101941r. w łagrze w Workucie w Rep. Komi, następnie w armii Andersa (Indeks
represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
307. Karp Waleria, ur. 1891r., córka Józefa, żona j.w. – w kwietniu 1940r. wywieziona z
dziećmi Lucyną i Marianem do Kazachstanu (inf. od Pani Ireny Nowickiej)
308. Karp Lucyna, ur.1920r., córka j.w. – w kwietniu 1940r. wywieziona z matkąi bratem
do Kazachstanu (inf. od Pani Ireny Nowickiej)
309. Karp Marian, ur. 1933r., syn j.w. – w kwietniu 1940r. wywieziony z matką i siostrą
do Kazachstanu, do Polski powrócił w maju 1946r. (Indeks represjonowanych –
Ośrodek „Karta”; inf. od Pani Ireny Nowickiej)
28
310. Kasprzycki Władysław, ur. 1903r. w Warszawie, syn Floriana i Marii, zam. ul.
Dubicze [1942r.] – „wywieziony przez bolszewików do Archangielska”- zapisano tak
w „Spisie parafialnym” z 1942r., zaś w Sądzie Powiatowym w 1957r. podano, że został
aresztowany w Bielsku, więziony w Białymstoku i zamordowany 31 października
1939r. („Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 19; IPN Bi 1/1963 Materiały
„zgony”)
----Kawelicz Janina – zob. Anuszewicz Janina
311. Kiczko Stanisław, ur. 1893r., syn Jakuba i Ewy, organista, zam. ul. Kościelna –
aresztowany 15 czerwca 1944 roku i osadzony w więzieniu w Białymstoku, a w dniu 6
lipca 1944r. wywieziony do KL Gross Rosen i tam zamordowany (Arch. Pań. w Bstoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl.; ks. E. Borowski „Błogosławiony…” str. 43; inf.pomnik na cmentarzu)
----Kierasińska Zofia – zob. Radziszewska Zofia
312. Kiryelejza [Kyryjelejz] Leon, ur. 1900r., nauczyciel szkoły powszechnej, zam. ul.
Jagiellońska – w 1939r. aresztowany przez Sowietów, do września 1941 roku
przebywał w łagrach, potem dostał się do armii Andersa (Indeks represjonowanych –
Ośrodek „Karta”; inf. od Pani D. Krupicz; wypis dokonany przez Z. Romaniuka z akt
Instytutu Hoovera w USA – woj. białostockie, pow. bielski sygn. 7954, s. 32-33)
313. Kiryelejza Anna ur. 1898r. żona j.w. – 13 kwietnia 1940r. wywieziona przez
Sowietów do Kazachstanu [wywieziona wraz z dziećmi oraz z córką z pierwszego
małżeństwa – Wiesławą Lewicką] (inf. od Pani D. Krupicz)
314. Kiryelejza Czesław, ur. 1923r., syn j.w. – 13 kwietnia 1940r. wywieziony przez
Sowietów do Kazachstanu, następnie w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie
(„Wspomnieniem pisane” 2003, str. 143; „Memuary” praca zbiorowa wych.
Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 80, wyd. I LO; wypis dokonany przez Z.
Romaniuka z akt Instytutu Hoovera w USA–woj.białostockie, pow. bielski sygn. 1641)
315. Kiryelejza Stanisław ur. 1928r., syn j.w. – w czerwcu 1941r. wywieziony przez
Sowietów do Ałtajskiego Kraju, w marcu 1946r. był w poprawczym obozie pracy.
Powrócił do Polski w 1946r. (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; inf. od
Pani D. Krupicz; D. Krupicz „Ewidencja rodzin wywiezionych…”)
316. Kiryluk Grzegorz, ur. 1926r., syn Gierasima, zam. Studziwody – od kwietnia 1942r.
do stycznia 1945r. na robotach przymusowych w Prusach w Królewcu („Straty
osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
317. Kiryluk Daria, ur. 1925r., córka Szymona, zam. Studziwody – od 01.1943 do
03.1944r. na robotach przymusowych w Prusach („Straty osobowe i ofiary represji pod
okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
318. Kiryluk Maria [po mężu: Saluk], ur. 1923r., siostra j.w., zam. Studziwody – od
10.1941 do 07.1944r. na robotach przymusowych w Bielsku („Straty osobowe i ofiary
represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
----Kiryluk Luba – zob. Chilimoniuk Luba
319. Klarowa – (krawcowa?), może jej mężem był policjant aspirant Stanisław Marian
Klara?, a wg D. Krupicz była ona matką Czesławy Ostrowickiej [?], może zam. na ul.
Mickiewicza? – w 1940r. wywieziona razem z 3 córkami (m.in. Adela) do Kazachstanu
(E. Guzowski „Wspomnienia…”; D. Krupicz „Ewidencja rodzin wywiezionych…”;
inf. od Pani D. Krupicz)
320. Klencner (Klencer) Ksawery Józef, ur. 24.03.1897r. w Siemiatyczach, syn Józefa i
Adeli, urzędnik Państwowego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Bielsku, posiadał
motocykl, zam. przed wojną w Bielsku ul. Sportowa Nr 4, a w czasie wojny w m.in. w
Rybołach, oficer AK – w czerwcu 1941r. Sowieci deportowali jego żonę wraz z 7
dzieci do Ałtajskiego Kraju, aresztowany przez Niemców we wrześniu 1942r. w
Warszawie, przesłuchiwany przez gestapo na Alei Szucha, osadzony na Pawiaku,
wysłany do obozu w Oświęcimiu, zginął w obozie KL Natzweiler (Arch. Pań. w B-
29
stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl.-[św. Irena Białówna z Białegostoku]; Baza danych
o więźniach KL Auschwitz; inf. od Pana J. Parfjanowicza)
321. Klencner Władysława, żona j.w. – wywieziona [z Białegostoku] w czerwcu 1941r. na
zesłanie do ZSRR do Ałtajskiego Kraju wraz z 7 dzieci (Arch. Pań. w B-stoku, Sąd
Grodzki w Bielsku Podl.)
322. Klencner Anna, ur. 1924r., córka j.w. – wywieziona [z Białegostoku] w czerwcu
1941r. na zesłanie do ZSRR do Ałtajskiego Kraju wraz z matką i 6 rodzeństwa,
powróciła do Polski w 1946r. (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
323. Klencner Maria, ur. 1933r., córka j.w. – wywieziona [z Białegostoku] w czerwcu
1941r. na zesłanie do ZSRR do Ałtajskiego Kraju wraz z matką i 6 rodzeństwa,
powróciła do Polski w 1946r. (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
324. Klencner Janina, córka j.w. – wywieziona w czerwcu 1941r. na zesłanie do ZSRR do
Ałtajskiego Kraju wraz z matką i 6 rodzeństwa (D. Krupicz „Ewidencja rodzin
wywiezionych…)
325. Klencner Agata, córka j.w. – wywieziona w czerwcu 1941r. na zesłanie do ZSRR do
Ałtajskiego Kraju wraz z matką i 6 rodzeństwa (D. Krupicz „Ewidencja rodzin
wywiezionych…)
326. Klencner Karolina, córka j.w. – wywieziona w czerwcu 1941r. na zesłanie do ZSRR
do Ałtajskiego Kraju wraz z matką i 6 rodzeństwa (D. Krupicz „Ewidencja rodzin
wywiezionych…)
327. Klencner Władysław, syn j.w. – wywieziony w czerwcu 1941r. na zesłanie do ZSRR
do Ałtajskiego Kraju wraz z matką i 6 rodzeństwa (D. Krupicz „Ewidencja rodzin
wywiezionych…)
328. Klencner Narcyz, syn j.w. – wywieziony w czerwcu 1941r. na zesłanie do ZSRR do
Ałtajskiego Kraju wraz z matką i 6 rodzeństwa (D. Krupicz „Ewidencja rodzin
wywiezionych…)
329. Klencner Stanisław, ur. 1928r. syn j.w. – wywieziony [ze wsi Ryboły] w maju 1940r.
na zesłanie do ZSRR do Nowosybirska, powrócił do Polski w 1946r. (Indeks
represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
330. Klencner NN, córka j.w. – więzień obozu KL w Oświęcimiu, przeżyła (Arch. Pań. w
B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
331. Kłosowska Marianna, ur. 1925r., zam. ul. Mickiewicza (koniec), dwa razy uciekła z
robót przymusowych (za pierwszym razem pobita do nieprzytomności) – zamordowana
przez Niemców w Lesie Pilickim („Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 38;
inf. od rodziny; IPN Bi sygn. 1/87 s. 483)
332. Kłoś Jan, ur. 1896r., major WP, komendant Powiatowej Komendy Uzupełnień w
Bielsku – zaginął razem z Z-cą Komendanta PKU w Bielsku kpt. Ludwikiem
Babińskim po 17.09.1939r. na terenie Pińszczyzny lub zamordowany przez Sowietów
w 1940 roku w Mińsku w więzieniu „Amerykanka” (inf. od Pana Z. Romaniuka; Arch.
Pań. w B-stoku - Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
333. Knapczyńska Helena, ur. 1897r., córka Władysława Łuczaja, mąż Eliasz (Emil), zam.
ul. Traugutta – zmarła w styczniu 1946r. od „przypadkowego postrzału” (żołnierz
radziecki czyścił broń, która wystrzeliła) (Księga zgonów parafii rz.-kat w Bielsku
Podl.; inf. od Pana J. Parfjanowicza)
334. Knapczyńska Halima Waleria, ur. ok. 1915r., córka Emila i j.w.-Heleny, zam. ul.
Traugutta – wywieziona przez Niemców na roboty przymusowe (Arch. Pań. w Bstoku, zespół: 736 – GKBZH, Ankiety z 1968r., sygn. 3, s. 33)
335. Knapp Ignacy, ur. 1899r., syn Andrzeja, zam. ul. Słowackiego nr 14 – za przyjęcie
obywatelstwa niemieckiego wywieziony z żoną przez Rosjan do Ostaszkowa 1944 –
1946 (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; inf.-pomnik na cmentarzu)
30
336. Knapp Jadwiga, z Karpińskich, ur. 1896r., żona j.w. – za przyjęcie obywatelstwa
niemieckiego wywieziona wraz z mężem przez Rosjan do Ostaszkowa 1944 – 1946
(Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; inf.-pomnik na cmentarzu)
337. Kokosz Daniel, ur. 1911r., syn Piotra, przed wojną wozak w wytwórni wód gazowych
na ul. Kazimierzowskiej, zam. Bielsk ul. Mickiewicza (środek), a w czasie okupacji na
ul. 3 Maja – latem 1943r. był przez 1 miesiąc osadzony w Strafarbeitslagrze, a
następnie przez pewien czas musiał się ukrywać (IPN Bi sygn. 1/80 s. 350; inf. od syna
Jerzego Kokosza; Arch. Pań. w B-stoku, zespół: 736 – GKBZH, Ankiety z 1968r.,
sygn. 3, s. 13)
338. Kolasińska Krystyna, ur. ok. 1925r., zam. ul. Kościuszki – wywieziona na roboty
przymusowe do Niemiec (inf. od J. Parfjanowicza)
339. Konaszyński Mikołaj, nauczyciel w Bielsku – aresztowany przez Niemców w 1942
roku (Z. Romaniuk i J. Usakiewicz „ZNP w Brańsku i okolicach” Brańsk 2006r., str.
53)
340. Kondraciuk Teofil, ur. ok. 1897r., syn Jana, żona Bronisława z d. Gryś, lat 39, zam. w
1938r. na ul. Sportowej (zaś jego żona w 1942r. zam. na ul. Mickiewicza) –
aresztowany w 1941r. przez Sowietów i umieszczony w więzieniu w Białymstoku,
skazany 09.01.1941r. na poprawczy obóz pracy w Workucie w Rep. Komi, gdzie
przebywał od 11.06.1941r. do 15.09.1941r., następnie był żołnierzem armii Andersa, a
w księdze spisu parafialnego za 1942 rok jest wpis, że mąż Bronisławy Kondraciuk
jest: „w Rosji” (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; „Spis parafialny” parafii
rz.-kat. z 1942 roku str. 39)
341. Kondraciuk Mikołaj, ur. 1925r., zam. w Studziwodach – od 27.07.1944r. do kwietnia
1945r. na robotach przymusowych w Niemczech w Turyngii, następnie od
26.09.1945r. do 16.05.1946r. wcielony przymusowo do wojska radzieckiego („Straty
osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN; dokumenty w
U.M. Bielsk Podl.)
342. Kondratiuk Jakub, zam. w Studziwodach – od 27.07.1944 do 1945r. na robotach
przymusowych w Niemczech (praca mgr K. Szeszko, Bielsk Podlaski w latach 19411944, s. 133)
343. Konopska Halina, ur. 1906r., nazwisko rodowe: Boćkowska, lekarz dentysta –
wywieziona wraz z córką Ewą 13.04.1940r. do Kazachstanu do m. Astrachanka,
powróciła do Polski, jej mąż był w oflagu (relacja Lucyny Hryniewickiej nagrana w
Archiwum Wschodnim sygn. AW-I-0260; L. Narbutt „Bóg trafił…” str. 44)
344. Konopska Ewa, ur. 1937r., córka jw. – wywieziona 13.04.1940r. do Kazachstanu,
powróciła do Polski (relacja Lucyny Hryniewickiej nagrana w Archiwum Wschodnim
sygn. AW-I-0260; L. Narbutt „Bóg trafił…” str. 44; dokumenty U.M. Bielsk Podl.;
inf.-pomnik na cmentarzu)
345. Konstantynowicz Czesław, ur. 1902r., syn Józefa i Anny, zam. Bielsk ul. Ogrodowa –
aresztowany w 1940r. przez Sowietów (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
346. Kontrym Bolesław, ur. 26.06.1899r., syn Wojciecha, geometra, podporucznik
rezerwy, zam. ul. 3 Maja – aresztowany przez Sowietów, przebywał w obozie w
Kozielsku, zamordowany w kwietniu 1940r. w Katyniu (Indeks represjonowanych –
Ośrodek „Karta”; inf. od J. Parfjanowicza)
347. Kontrym Helena, ur. 1904r., żona j.w. – wywieziona wraz z dziećmi przez Sowietów
13 kwietnia 1940r. do Kazachstanu, powróciła (inf. od Pani M. Marczuk i Pana J.
Parfjanowicza)
348. Kontrym Janusz, ur. 1928r., syn j.w. – wywieziony przez Sowietów 13 kwietnia
1940r. do Kazachstanu, powrócił do Polski w marcu 1946r. (Indeks represjonowanych
– Ośrodek „Karta”; inf. od Pani M. Marczuk i Pana J. Parfjanowicza)
349. Kontrym Jerzy Kazimierz, ur. 1930r., syn j.w. – wywieziony przez Sowietów 13
kwietnia 1940r. do Kazachstanu, powrócił do Polski w czerwcu 1946r. (Indeks
31
represjonowanych – Ośrodek „Karta”; dok. w U.M.; inf. od Pani M. Marczuk i Pana J.
Parfjanowicza)
350. Kończak Jan, ur. 1911r., syn Pawła i Tekli, żona Felicja, zam. maj. Hołowiesk –
zastrzelony przez Niemców koło swego domu w dniu 24.06.1941r. (Księga zgonów
parafii rz-kat. w Bielsku; inf. od Pana E. Kaliszuka)
351. Kończak Regina [nazwisko po mężu: Gulbicka], ur. 1924r., córka Pawła i Marii, zam.
Hołowiesk – od lipca 1943r. do grudnia 1944r. na robotach przymusowych w
Niemczech („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i
IPN; dok U.M.)
352. Kordiukiewicz Sergiusz, ur. 1929r., zam. ul. Narutowicza – od 10.1943 do 01.1945r.
praca przymusowa w Bielsku („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją
niemiecką” – MKiDK i IPN)
353. Kordziukiewicz [Kordiukiewicz] Justyn, ur. 1890r., syn Dymitra i Justyny, kierownik
sklepu PSS „Społem” w Bielsku mieszczącego się w Ratuszu, zam. ul. Brańska –
21.06.1941r. wywieziony wraz z rodziną do ZSRR do Ałtajskiego Kraju do m. Bijsk,
zmarł na zesłaniu 25.07.1943r. (inf. od Pani Marii Pancerew z d. Kordiukiewicz; inf.
od Pani M. Marczuk; symboliczny grób na cmentarzu w Bielsku)
354. Kordziukiewicz [Kordiukiewicz] Maria, ur. 1892r., żona j.w. – 21.06.1941r.
wywieziona do ZSRR do Ałtajskiego Kraju do m. Bijsk; do Bielska powróciła
21.06.1946r. (inf. od Pani Marii Pancerew z d. Kordiukiewicz; inf. od Pani M.
Marczuk)
355. Kordziukiewicz [Kordiukiewicz] Elżbieta, ur. 1923r., córka j.w. – 21.06.1941r.
wywieziona do ZSRR do Ałtajskiego Kraju do m. Bijsk, gdzie zmarła tragicznie w
1942r. (inf. od Pani Marii Pancerew z d. Kordiukiewicz; inf. od Pani M. Marczuk;
symboliczny grób na cmentarzu w Bielsku)
356. Kordziukiewicz [Kordiukiewicz] Maria [po mężu: Pancerew], ur. 1929r., córka j.w. –
21.06.1941r. wywieziona do ZSRR do Ałtajskiego Kraju do m. Bijsk (pomagała im
rodzina Glebow); do Bielska powróciła 21.06.1946r. (inf. od Pani Marii Pancerew z d.
Kordiukiewicz; inf. od Pani M. Marczuk; dok. U.M.)
357. Kordziukiewicz [Kordiukiewicz] Andrzej, ur. 1925r., syn j.w. – 21.06.1941r.
wywieziony do ZSRR do Ałtajskiego Kraju do m. Bijsk, powołany do Armii Berlinga
– brał udział w zdobywaniu Berlina (inf. od Pani Marii Pancerew z d. Kordiukiewicz;
inf. od Pani M. Marczuk)
358. Kordziukiewicz [Kordiukiewicz] Bazyli, ur. 1921r., syn j.w. – jesienią 1939r. uciekł z
Bielska do Generalnej Guberni, został wywieziony do Niemiec na roboty, gdzie zaginął
(inf. od Pani Marii Pancerew z d. Kordiukiewicz)
----Korniluk Nina – zob. Jakimiuk Nina
359. Korzeniewski Stanisław, ur. 1914r. w Bielsku Podl., syn Leona i Marii, zam. ul.
Poświętna - 17 września 1939r. dostał się do niewoli sowieckiej w Kostopolu na
Wołyniu, w obozie w Juży, a od 04.06.1940r. w obozie w Republice Autonomicznej
Komi, w 1941r. w armii Andersa (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; inf. od
Pani Barbary Babulewicz)
360. Kosiński Antoni, ur. 1905r., urzędnik, pomocnik sekretarza gminy Bielsk Podlaski
lub gminy Narew, zam. w 1942r. na ul. Mickiewicza Nr 108 (Hindenburgstrasse) –
zamordowany wraz z rodziną 15.07.1943r. przez Niemców w Lesie Pilickim
(„Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski w Bielsku Podlaskim z 1945r., AP w B-stoku,
sygn. 18; Księga zgonów parafii rz-kat. w Bielsku; IPN Bi 1/1138)
361. Kosińska Zofia, ur. 1910r., żona j.w., nauczycielka – zamordowana 15.07.1943r.
przez Niemców w Lesie Pilickim („Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski w Bielsku
Podlaskim z 1945r., AP w B-stoku, sygn. 18; Księga zgonów parafii rz-kat. w Bielsku)
32
362. Kosiński J. Zbigniew, ur. 1933r., syn j.w. – zamordowany 15.07.1943r. przez
Niemców w Lesie Pilickim („Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski w Bielsku
Podlaskim z 1945r., AP w B-stoku, sygn. 18)
363. Kostanecka NN – kobieta lat ok. 40 (może żona Jerzego Kostaneckiego, żołnierza
AK) – pracowała przymusowo w szwalni na Hołowiesku w Bielsku (inf. od Pani
Teresy Grajewskiej)
364. Kostycewicz Jarosław, ur. 1896r., nauczyciel – aresztowany w styczniu lub lutym
1941 roku i osadzony w więzieniu w Łomży, wolność odzyskał po rozbiciu więzienia
przez mieszkańców Łomży po 21.06.1941r., mieszkał w Bielsku („Na Syberię”wspomnienia S. Syczewskiej [w:] „Bielski gościniec” Nr 3, z 2005r., str. 33; Igor
Zakrzewski, Wspomnienia, maszynopis)
365. Kostycewicz Zinaida, ur. 1890r., żona jw. – wywieziona wraz z córką przez Sowietów
21.06.1941r. na Syberię („Na Syberię”- wspomnienia S. Syczewskiej [w:] „Bielski
gościniec” Nr 3, z 2005r., str. 33)
366. Kostycewicz Swietłana (po mężu Syczewska), ur. 1926r., córka jw. - wywieziona
przez Sowietów 21.06.1941r. na Syberię („Na Syberię”- wspomnienia S. Syczewskiej
[w:] „Bielski gościniec” Nr 3, z 2005r., str. 33)
367. Koszade Adolf, syn ... i Marii, zam. ul. Kopernika – zginął pod Lenino („Memuary.
Wszystko przemija i uśmiech i łza” str. 84, wyd. I LO; B. Cereniewicz, Zjazd
Bielszczan, 1960r. maszynopis, s. 26)
368. Koszewska Maria, zam. w Bielsku – wywieziona razem z dziećmi w 1940 lub 1941
roku przez Sowietów do ZSRR (ks. Z. Rostkowski „Życie i działalność ks. E. BesztyBorowskiego” s. 34; D. Krupicz „Ewidencja rodzin wywiezionych…”)
369. Koszewska Bogdan, syn j.w.-Marii – wywieziony razem z matką i siostrą w 1940 lub
1941 roku przez Sowietów do ZSRR (ks. Z. Rostkowski „Życie i działalność ks. E.
Beszty-Borowskiego” s. 34; D. Krupicz „Ewidencja rodzin wywiezionych…”)
370. Koszewska Helena, córka j.w.-Marii – wywieziona razem z matką i bratem w 1940
lub 1941 roku przez Sowietów do ZSRR, zmarła na Syberii (ks. Z. Rostkowski „Życie i
działalność ks. E. Beszty-Borowskiego” s.34; D. Krupicz „Ewidencja rodzin
wywiezionych…”)
371. Kowalska Maria, z domu Zwolińska, ur. ok. 1914r., żona policjanta Stanisława
Kowalskiego, zam. w Bielsku ul. Ogrodowa – 20 czerwca 1941r. Sowieci wywieźli ją
wraz z synem Bogusławem do Ałtajskiego Kraju (Igor Zakrzewski, Wspomnienia,
maszynopis)
372. Kowalski Bogusław, ur. ok. 1930r., syn (jw.) Marii i Stanisława – 20 czerwca 1941r.
Sowieci wywieźli go wraz z matką Marią do Ałtajskiego Kraju (Igor Zakrzewski,
Wspomnienia, maszynopis)
373. Kowalska Janina [nazwisko po mężu: Daniluk], ur. 1924r. córka Jana i Stanisławy,
zam. Białowieska Nr 3 – wywieziona od 1944 do 1945r. na roboty przymusowe do
Prus Wschodnich (dokumenty w U.M. Bielsk Podl.)
---- Kowalska Stefania – zob. Iwaniuk Stefania
374. Kozarkiewicz Stanisław, ur. 1926r. w Knorydach, zam. ul. Traugutta – wywieziony
od 1942 do 1945r. na roboty przymusowe do Niemiec („Straty osobowe i ofiary
represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN; dokumenty w. U.M. Bielsk Podl.;
IPN Bi 1/1943 s. 320)
375. Kozłow [Kozłów] – starsze małżeństwo z Bielska [może zam. na Stacji Kolejowej, on
był dyżurnym ruchu na stacji?] – wywiezieni przez Sowietów 13 kwietnia 1940r. do
Kazachstanu do m. Astrachanka, powrócili; ich syn pod nazwiskiem Kozłowski zginął
w Katyniu (relacja Lucyny Hryniewickiej nagrana w Archiwum Wschodnim sygn.
AW-I-0260)
33
376. Krajewski Antoni, ur. 1923r., syn Józefa i Anny, zam. w 1938r. ul. Mickiewicza, a w
1942r. ul. Sienkiewicza – od 06.1943 do 05.1945r. na robotach przymusowych w
Prusach („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
377. Krakowski Kazimierz, ur. 09.01.1913r. w Słomowie, s. Jana i Heleny, policjant w
Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku w stopniu posterunkowego, zam. ul.
Orzeszkowej – więziony w obozie w Ostaszkowie, zamordowany przez Sowietów w
kwietniu 1940 roku w Twerze, pochowany w zbiorowej mogile w Miednoje (Indeks
represjonowanych – Ośrodek „Karta”; inf. od Pani D. Krupicz; inf. od Pana Z.
Romaniuka)
378. Krakowska Zofia, żona j.w. – wywieziona wraz z córką do Kazachstanu przez
Sowietów (inf. od Pani D. Krupicz)
379. Krakowska NN (może Anna?), córka j.w. – wywieziona do Kazachstanu przez
Sowietów (inf. od Pani D. Krupicz)
380. Kramkowski Jan, ur. 1895r., syn Jana i Katarzyny, zam. w Bielsku ul. Żeromskiego
(potem na ul. 3 Maja) – zginął śmiercią samobójczą 23 maja 1942 roku [nie wytrzymał
psychicznie niemieckiego terroru] (Księga zgonów parafii rz-kat. w Bielsku; inf. od
Pana J. Parfjanowicza)
381. Krasiński Karol, ur. 25.01.1914r. w Obadówce (Podole), syn Jana i Marii, ostatnio
przed wojną zamieszkały w Bielsku Podlaskim – powołany 23.03.1939 roku do 20
Batalionu Saperów Kompani Zmotoryzowanej, nr poczty polowej 50, dalszy los
nieznany
(Obwodowy
Urząd
Inwalidzki
w
Lublinie
8/317/K/47
http://www.zaginieni1939-45.pl/person/4189.html)
382. Kraśko Bolesław, ur. 1913r., syn Ignacego i Aleksandry, brat j.n., zam. Bielsk ul.
Mickiewicza Nr 44 – podoficer, 23.03.1939r. zmobilizowany, brał udział w kampanii
wrześniowej, 06.10.1939r. dostał się do niemieckiej niewoli, pracował przymusowo w
Niemczech, po wyzwoleniu w dn. 15.12.1945r. wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie (Polski Ośrodek Wojskowy Nr 145), do Kraju powrócił w 1947r. (inf. od
Pani Julii Olszewskiej z d. Kraśko; dokumenty w U.M. Bielsk Podl.)
383. Kraśko Aleksandra [po mężu: Grygoruk], ur.1926r., córka Ignacego i Aleksandry,
siostra j.w., zam. ul. Wąska – w 1942r. praca przymusowa w Bielsku, a od 05.1944 do
01.1945r. na robotach przymusowych w Prusach („Straty osobowe i ofiary represji pod
okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
384. Kraśko Julia [po mężu: Olszewska], ur. 1929r., siostra j.w. – od 04.1943r. do
07.1944r. praca przymusowa w Bielsku, pracowała jako pomoc domowa u czterech
Niemców z Arbeitsamtu mieszkających w domu Tomasza Dziadosza przy ul. 11
Listopada („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN;
inf. od Pani Julii Olszewskiej)
385. Krauz Konstanty, ur. 1898r., syn Anatola, Rosjanin, tzw. „biały oficer”, mierniczy,
zam. ul. Zamkowa – aresztowany w 1941r., nie wrócił (Indeks represjonowanych –
Ośrodek „Karta”; inf. od Pana Jana Chmielnickiego)
386. Krauz Maria, żona Konstantego (j.w.), zam. ul. Zamkowa – w dniu 13.04.1940r.
deportowana wraz z rodziną do Kazachstanu (inf. od Pana Jana Chmielnickiego; D.
Krupicz „Ewidencja rodzin wywiezionych…”)
387. Krauz Natalia [po mężu: Litwinienko], córka Konstantego (j.w.), uczennica
Gimnazjum, zam. ul. Zamkowa – w dniu 13.04.1940r. deportowana wraz z rodziną do
Kazachstanu („Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 80,
wyd. I LO; inf. od Pana J. Parfjanowicza; inf. od Pana Jana Chmielnickiego)
388. Krauz Tatiana [po mężu: Skarżyńska], córka Konstantego (j.w.), uczennica
Gimnazjum, zam. ul. Zamkowa – w dniu 13.04.1940r. deportowana wraz z rodziną do
Kazachstanu („Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 80,
wyd. I LO; inf. od Pana J. Parfjanowicza; inf. od Pana Jana Chmielnickiego)
34
389. Krukowski Andrzej Marian, ur. ok. 1928r., syn Marianny Kuczyńskiej-Kuczenczenko
– został 21.06.1941r. razem z matką i przyrodnim rodzeństwem wywieziony do
Ałtajskiego Kraju m. Barnauł, powrócili w 1946r. (inf. od siostry Pani Teresy
Branickiej; „Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 21)
390. Krukowski Tadeusz, ur. 1924r., zam. w 1942r. Bielsk ul. Rynek – na robotach w
Niemczech („Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 50)
----Krupicz Danuta – zob. Russel Danuta
391. Krupkowski Zdzisław Wawrzyniec, ur. 1897r., starszy sierżant sztabowy w PKU,
zam. ul. Sportowa Nr 13 – zmobilizowany w sierpniu 1939r., przyłączył się do
jednostki wojskowej przechodzącej przez Bielsk na początku września 1939r., wzięty
do niewoli przez Rosjan, osadzony w obozie w Kozielsku, zginął w kwietniu 1940r. w
Katyniu jako podporucznik (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; Arch. Pań.
w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.; E. Guzowski „Wspomnienia…”)
392. Krupkowska Janina z domu Zaleska, ur. 1904, żona-j.w. – w dniu 13 kwietnia 1940r.
przez Sowietów wywieziona wraz z dziećmi do Kazachstanu, skąd powróciła w 1946r.
(relacja Lucyny Hryniewickiej nagrana w Archiwum Wschodnim sygn. AW-I-0260; E.
Guzowski „Wspomnienia…”; Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku
Podl.)
393. Krupkowska Halina (po mężu: Drozdowska), córka j.w. – ur. 1923r. - 13 kwietnia
1940r. wywieziona do Kazachstanu (E. Guzowski „Wspomnienia…”)
394. Krupkowski Wiesław – ur. 1925r., syn j.w. – 13 kwietnia 1940r. wywieziony do
Kazachstanu, żołnierz 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki (E. Guzowski
„Wspomnienia…”; „Wszystko przemija i uśmiech i łza” str. 80, wyd. I LO)
395. Krupkowska Regina (po mężu: Bokiniec), ur. 1928r. córka j.w. – 13 kwietnia 1940r.
wywieziona do Kazachstanu (E. Guzowski „Wspomnienia…”)
396. Krysiuk Tadeusz, ur. 1930r., syn Józefa i Wiktorii, zam. ul. Widowska – zginął w
1947r. od wybuchu granatu moździerzowego, który próbował rozbroić [choć zginął po
wojnie – był ofiarą wojny] (inf. od Pana J. Parfjanowicza)
397. Krzysztofka Andrzej Kazimierz, ur. 1891r. (lub w 1894r.), syn Jana, (żona Julia),
nauczyciel jęz. niemieckiego i gimnastyki w 7-o klasowej Szkole Powszechnej w
Bielsku, zam. ul. Księcia Józefa, niskiego wzrostu – prowadził tajne nauczanie,
aresztowany przez Niemców 15.06.1944r., wywieziony do obozu koncentracyjnego
Gross Rosen, a następnie do podobozu Landeshut (obecnie Kamienna Góra), gdzie
pracował w fabryce, zginął 02.02.1945r. (lub w styczniu), pochowany został na
tamtejszym cmentarzu żydowskim („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją
niemiecką” – MKiDK i IPN; Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl.; J.
Domański „Bielskie…” [w:] „Wspomnieniem pisane” 2003, str. 141; Z. Romaniuk i J.
Usakiewicz „ZNP w Brańsku i okolicach” Brańsk 2006r., str. 49; „Memuary” praca
zbiorowa wychowanków Gimnazjum i Liceum wyd. w 1988r., str. 42)
398. Ksepko Paweł Aleksy, ur. 1908r., syn notariusza Władysława i Leokadii, brat j.n.,
magister prawa, zam. ul. Kościuszki – zabity przez Niemców w 1944 roku na Wołyniu
(J. Domański „Bielskie…” [w:] „Wspomnieniem pisane” 2003, str. 113, 140; inf.pomnik na cmentarzu)
399. Ksepko Zygmunt Stanisław, ur. ok. 1911r., brat j.w., uczeń Gimnazjum bielskiego –
internowany przez Sowietów, zaginął („Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum i
Liceum z 1988r., str. 83, wyd. I LO)
----Książek Nadzieja – zob. Jakubiuk Nadzieja
400. Kubaszyk [też: Kubasik, Kubrak] Konstanty, ur. 1890r., syn Jana, komisarz Policji
Państwowej, zam. Bielsk ul. Sportowa – zamordowany w 1940r. [ujęty na tzw. Liście
Ukraińskiej] (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
401. Kubaszyk [Kubasik, Kubrak] Urszula Jadwiga, ur. ok. 1921r., córka Konstantego
(j.w.) i Zofii, zdała w 1939r. maturę w Liceum w Bielsku – deportowana przez
35
Sowietów 13 kwietnia 1940r. do Kazachstanu wraz z siostrą Wandą i prawdopodobnie
matką Zofią i drugą siostrą Barbarą („Memuary” praca zbiorowa wychowanków
Gimnazjum i Liceum wyd. w 1988r., str. 80)
402. Kubaszyk [Kubasik, Kubrak] Wanda Maria, ur. ok. 1922r., córka Konstantego (j.w.) i
Zofii, zdała w 1939r. małą maturę w Gimnazjum w Bielsku – deportowana przez
Sowietów 13 kwietnia 1940r. do Kazachstanu wraz z siostrą Urszulą i prawdopodobnie
matką Zofią i drugą siostrą Barbarą („Memuary” praca zbiorowa wychowanków
Gimnazjum i Liceum wyd. w 1988r., str. 80)
403. Kubicki Henryk, ur. 1922r. w Sokółce, robotnik, katolik, zam. w Bielsku – więzień
obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie zginął 15.03.1942r. (Baza danych o
więźniach KL Auschwitz)
404. Kuczyński-Kuczenczenko Andrzej, ur. 1896r. syn Nikodema, pracownik Straży
Pożarnej w Bielsku, zam. do czerwca 1941r. na ul. Cegielnianej, a w 1942r. na ul.
Widowskiej – uprzedzony w 1941r. o możliwości aresztowania przez Sowietówukrywał się w Bielsku, natomiast żona z dziećmi została 21.06.1941r. wywieziona do
Ałtajskiego Kraju (inf. od córki Pani Teresy Branickiej; w „Spisie parafialnym” parafii
rz.-kat. z 1942 roku str. 21 adnotacja - „(rodzina) wywieziona do Rosji”)
405. Kuczyńska-Kuczenczenko Marianna, ur. ok. 1899r. córka Aleksandra, żona j.w.
Andrzeja – 21.06.1941r. została będąc w ciąży razem z dziećmi oraz pasierbem
Andrzejem Marianem Krukowskim wywieziona przez Sowietów do Ałtajskiego Kraju
m. Barnauł, powrócili w 1946r. (inf. od córki Pani Teresy Branickiej; „Spis
parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 21 adnotacja - „[rodzina] wywieziona do
Rosji”)
406. Kuczyńska-Kuczenczenko Janina [po mężu Ratyńska], ur.1935r., córka j.w. Andrzeja
i Marianny – została 21.06.1941r. razem z matką i rodzeństwem wywieziona do
Ałtajskiego Kraju m. Barnauł, powrócili w 1946r. (inf. od siostry Pani Teresy
Branickiej; „Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 21)
407. Kuczyńska-Kuczenczenko Halina, ur. ok. 1936r., córka j.w. Andrzeja i Marianny –
została 21.06.1941r. razem z matką i rodzeństwem wywieziona do Ałtajskiego Kraju
m. Barnauł, powrócili w 1946r. (inf. od siostry Pani Teresy Branickiej; „Spis
parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 21)
408. Kuczyńska Jadwiga Lucyna [po mężu Bajan], ur. 1941r., córka j.w. Andrzeja i
Marianny – została 21.06.1941r. razem z matką i rodzeństwem wywieziona do
Ałtajskiego Kraju m. Barnauł, powrócili w 1946r. (inf. od siostry Pani Teresy
Branickiej; „Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 21)
409. Kuczyńska Teresa Anna [po mężu Branicka], ur. 1942r. w Ałtajskim Kraju, córka j.w.
Andrzeja i Marianny – jej matka będąca w ciąży wraz z pozostałymi dziećmi została
21.06.1941r. wywieziona do Ałtajskiego Kraju m. Barnauł, urodziła się ona na zesłaniu
w Ałtajskim Kraju, powrócili w 1946r. (inf. od siostry Pani Teresy Branickiej; „Spis
parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 21)
410. Kulesza Franciszek, ur. 1910r. (syn Antoniego), żona Jadwiga z d. Stankiewicz,
nauczyciel śpiewu w Szkole Powszechnej Nr 1w Bielsku Podl., ppor. artylerii, niskiego
wzrostu, zam. ul. Dubicze (Białowieska) – w kwietniu 1940r. zginął w Katyniu [wg
innej wersji zaginął we wrześniu 1939r.] (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”;
Z. Romaniuk i J. Usakiewicz „ZNP w Brańsku i okolicach” Brańsk 2006r., str. 49;
„Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 83, wyd. I LO;
strona
internetowa:
http://www.mmbielskpodlaski.pl/artykul/90-lat-istnienia24297.html - autor: ”tessa”)
411. Kura Leon, ur. 1899r., syn Antoniego – aresztowany przez Sowietów w 1940 roku
(Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
36
412. Kura Wieńczysław, ur. 1929r., syn Leona [j.w.] i Zenaidy, zam. w Bielsku –
deportowany [chyba z matką] w kwietniu1940r. do Kazachstanu, powrócił do Polski w
czerwcu 1946r. (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
413. Kurek Aleksander, ur. 18.12.1914r. w Chechłowie, wyznanie katolickie, zam. Bielsk
Podlaski – więzień obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie zginął 21.08.1941r.
(Baza danych o więźniach KL Auschwitz)
414. Kurek Marianna (po mężu: Radulska), ur. 1924r., córka Jakuba (drużnika drogowego)
i Aleksandry, siostra Heleny (j.n.), zam. ul. Słowackiego 21/1 – na robotach
przymusowych od 07.07.1943r. do 02.02.1945r. w Prusach Wschodnich we wsi
Kobulten, pow. Szczytno (inf. od Pani Heleny Miłkowskiej z d. Kurek; „Straty
osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
415. Kurek Helena (po mężu: Miłkowska), ur. 1925r., córka Jakuba (drużnika drogowego)
i Aleksandry, siostra Marianny (j.w.), zam. ul. Słowackiego 21/1 – na robotach
przymusowych od 07.07.1943r. do 02.02.1945r. w Prusach Wschodnich we wsi
Kobulten, pow. Szczytno (inf. od Pani Heleny Miłkowskiej z d. Kurek; „Straty
osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
----Kurhanowicz Irena – zob. Kuryłek Irena
416. Kuryłek Irena [po mężu: Kurhanowicz], ur. 1925r., córka Konstantego i Ludwiki,
siostra j.n. Zygmunta, zam. ul. Mickiewicza Nr 140 – od 08.1942r. do 07.1944r. praca
przymusowa w Bielsku („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” –
MKiDK i IPN)
417. Kuryłek Zygmunt, ur. 1923r., syn Konstantego i Ludwiki, brat j.w. Ireny, zam. ul.
Mickiewicza Nr 140 – od marca 1944r. do kwietnia 1945r. na robotach przymusowych
w Prusach w Królewcu („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” –
MKiDK i IPN)
----Kuryłowicz Helena – zob. Stępkowska (Stenpkowska) Helena
418. Kwiatkowski Teofil, ur. 20 lub 22.12.1892r. w Warszawie/Jadowie, syn Józefa
(powstańca z 1863r.) i Zofii, w młodości za działalność polityczną zesłany na Sybir, od
15.05.1919r. do września 1939r. sekretarz Komendy Powiatowej Policji w Bielsku w
stopniu starszy przodownik [starszy sierżant], (mianowany w czasie wojny na stopień
aspiranta), w 1930r. odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, zam. ul. Orzeszkowej
Nr 18 – we wrześniu 1939r. ewakuowany razem z rodziną na wschód, w dniu
17.09.1939r. wraz z Komendą Policji Państwowej z Bielska internowany na Litwie,
więziony w Ostaszkowie, zamordowany w Twerze w kwietniu 1940r., pogrzebany w
zbiorowej mogile koło Miednoje (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; Arch.
Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl.; inf. od Pana J. Parfjanowicza)
419. Kwiatkowska Antonina, ur. 1903r., żona jw. – 13.04.1940r. wywieziona wraz z
dziećmi do Kazachstanu, wróciła do Polski w 1946r. (E. Guzowski „Wspomnienia…”;
Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl., sygn. 39/113/98)
420. Kwiatkowska Jadwiga Zofia (nazwisko po mężu: Simonienko), ur. 1922r., córka j.w.
– 13.04.1940r. wywieziona do Kazachstanu; wróciła do Polski w 1946r. (Indeks
represjonowanych – Ośrodek „Karta”; dok. U.M.; E. Guzowski „Wspomnienia…”;
„Memuary” praca zbiorowa wychowanków Gimnazjum i Liceum wyd. w 1988r. s. 88)
421. Kwiatkowski Andrzej, ur. 1923r., syn j.w. – 13.04.1940r. wywieziony do
Kazachstanu, następnie w 1941r. wstąpił do armii Andersa, uczestnik bitwy o Monte
Cassino, dwukrotnie ranny, po wojnie został w Wielkiej Brytanii (E. Guzowski
„Wspomnienia…”; inf.-pomnik na cmentarzu)
422. Kwiatkowska Aleksandra (nazwisko po mężu: Madej), ur. 1926r., córka j.w. –
13.04.1940r. wywieziona do Kazachstanu, powróciła 31 maja 1946r. (Indeks
represjonowanych – Ośrodek „Karta”; „Memuary” praca zbiorowa wychowanków
Gimnazjum i Liceum wyd. w 1988r.; E. Guzowski „Wspomnienia…”)
37
423. Kwiatkowski Zygmunt, ur. 1928r., syn j.w. – został ranny ok. 05.09.1939r.
odłamkiem bomby lotniczej, 13.04.1940r. wywieziony do Kazachstanu, powrócił w
maju 1946r. (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; E. Guzowski
„Wspomnienia…”; inf. od Pana J. Parfjanowicza; wg wspomnień Danuty NieściorKrywald opublikowanych w: „Pisane miłością. Losy Wdów Katyńskich”; „Memuary”
praca zbiorowa wychowanków Gimnazjum i Liceum wyd. w 1988r. str. 88)
424. Kwiatkowski Leonard, ur. 1930r., syn j.w. – 13.04.1940r. wywieziony do
Kazachstanu, powrócił w maju 1946r. (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”;
E. Guzowski „Wspomnienia…”; wg wspomnień Danuty Nieścior-Krywald
opublikowanych w: „Pisane miłością. Losy Wdów Katyńskich”)
425. Lebiedź Irena, ur. 1925r., c. Nikodema i Anny, zam. ul. 3 Maja – od 07.1943r. do
04.1945r. na robotach przymusowych w Prusach w Królewcu („Straty osobowe i ofiary
represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
426. Ledzińska Józefa, ur. 1920r., zam. ul. Traugutta, a w 1942r. w majątku Hołowiesk –
wywieziona na roboty przymusowe do Niemiec (ks. E. Borowski „Błogosławiony…”
str. 60; „Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 13)
427. Legin Zinaida Aleksandrowna (Rosjanka), buchalter [księgowa], zam. w Bielsku –
wywieziona 20.06.1941r. do ZSRR do Ałtajskiego Kraju, główny buchalter sowchozu
w Sałanieszyńskim Rejonie Ałtajskiego Kraju, do Polski powróciła z zsyłki w latach
50-tych (Igor Zakrzewski, Wspomnienia, maszynopis)
428. Leonowicz Mikołaj, ur. 1918r., Rosjanin, do Bielska przyjechał w 1940r. lub I poł.
1941r., w czasie okupacji niemieckiej mieszkał w Bielsku i pracował w elektrowni,
żona Zuzanna z Żarkiewiczów zam. ul. Orlicz Dreszera Nr 24 – wcielony 14.10.1944r.
do Armii Radzieckiej i wysłany na front, ostatnia wiadomość z 20.01.1945r. (Arch.
Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
429. Lewandowska Irena Zofia, ur. 1928r. w Bielsku Podl., córka Wojciecha i Marii,
siostra j.n.-Adama, zam. ul. Hołowiesk – aresztowana przez Sowietów w 1944r.,
więziona w obozie w Ostaszkowie, powróciła do Polski w styczniu 1946r. (Indeks
represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
430. Lewandowski Adam, ur. 1926r. w Bielsku Podl., syn Wojciecha i Marii, brat j.w.Ireny, zam. ul. Hołowiesk – aresztowany przez Sowietów w 1944r., więziony w obozie
w Ostaszkowie i Riazaniu, powrócił do Polski 6 lutego 1946r. (Indeks
represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
431. Lewandowski NN (może Michał z ul. Zamkowej lub Wojciech z ul. Hołowiesk lub
Franciszek z ul. Mickiewicza?) – zamordowany przez Niemców w Lesie Pilickim
jesienią 1942r. (IPN Bi sygn. 1/87 s. 193v)
432. Lewicka Wiesława ur. 1923r., córka Emiliana i Anny Kyryjelejz [nazwisko z
drugiego małżeństwa], uczennica Gimnazjum w Bielsku, mała matura w 1939r., zam.
ul. Jagiellońska – deportowana przez Sowietów w czerwcu 1941r. do ZSRR do
Ałtajskiego Kraju [w 1940r. deportowano jej matkę i przyrodnim rodzeństwem],
powróciła w 1946r. (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; „Memuary” praca
zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 82, wyd. I LO; inf. od Pani D.
Krupicz; inf. od Pana J. Parfjanowicza)
----Lewińska Teresa – zob. Tworkowska Teresa
433. Lipska Natalia, ur. 1907r., mąż Zygmunt, zam. ul. Orzeszkowej – ranna ok.
05.09.1939r. odłamkiem bomby lotniczej; w latach ok. 1942-1944 zmuszona do pracy
przymusowej w Bielsku w szwalni na Hołowiesku, była nawet przez pewien czas jedną
z brygadzistek, została ciężko pobita przez dyrektora Niemca Wernera Dukhoffa (inf.
od Pani Haliny Murawskiej z d. Lipskiej; inf. od J. Parfjanowicza; inf. od Pani Lidii
Demianiuk)
434. Lipska Halina [po mężu: Murawska], ur. 1928r., córka j.w. Natalii i Zygmunta, zam.
ul. Orzeszkowej – od maja 1942 do czerwca 1944r. (łącznie 26 m-cy) zmuszona przez
38
Arbeitsamt do pracy przymusowej w Bielsku w szwalni na Hołowiesku firmy
BEKLEIDUNGSINDUSTRIE GMBH (inf. od Pani Haliny Murawskiej z d. Lipskiej;
„Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN; inf. od
Pani Lidii Demianiuk)
435. Lipski Bernard, ur. 1930r., syn j.w. Natalii i Zygmunta, zam. ul. Orzeszkowej –
według zainteresowanego od lutego 1943 do lipca 1944r. praca przymusowa w Bielsku
– w warsztacie samochodowym (inf. od Pani Haliny Murawskiej z d. Lipskiej; „Straty
osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
436. Liwoch Antoni, ur. 1900r., syn Ignacego i Marii, żona Helena z Sowińskich, weteran
wojny polsko-bolszewickiej w 1920r., członek Związku Inwalidów Wojennych, w
latach 1930-1934r. był sekretarzem gminy Rudka, następnie do 1939r. sekretarzem
gminy Boćki. W czasie okupacji sowieckiej mieszkał w Bielsku Podlaskim – w 1940r.
aresztowany przez NKWD i zesłany w głąb ZSRR. W 1941r. żołnierz Polskich Sił
Zbrojnych (Z. Romaniuk, Rudka. Dzieje miejscowości, majątku i parafii do 1944 roku,
s. 139; Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
437. Lubańska Sylwia, ur. 1900r., żona Feliksa-sędziego, zam. ul. Zamkowa –
13.04.1940r. wywieziona z córkami do Kazachstanu, w armii Andersa w Pomocniczej
Służbie Kobiet (E. Guzowski „Wspomnienia…”; inf. od Pani Anny Sielickiej i Pani J.
Welento z d. Żarniewicz)
438. Lubańska Krystyna, ur. 1922r., córka jw. – 13.04.1940r. wywieziona do Kazachstanu,
w armii Andersa w Pomocniczej Służbie Kobiet (E. Guzowski „Wspomnienia…”;
„Memuary” praca zbiorowa wychowanków Gimnazjum i Liceum wyd. w 1988r. str.91;
„Wspomnieniem pisane” 2003, str. 143; inf. od Pani Anny Sielickiej; wypis dokonany
przez Z. Romaniuka z akt Instytutu Hoovera w USA – woj. białostockie, pow. bielski
sygn. 3482)
439. Lubańska Zofia, ur. 1925r., córka jw. – 13.04.1940r. wywieziona do Kazachstanu,
[prawdopodobnie w armii Andersa w Pomocniczej Służbie Kobiet] (E. Guzowski
„Wspomnienia…”; „Wspomnieniem pisane” 2003, str. 143; inf. od Pani Anny
Sielickiej)
----Lubowiecka Bronisława – zob. Chrom Bronisława
440. Łachacz Jan, ur. 1922, syn Władysława i Zofii, zam. ul. Zamkowa – od 07.1943r. do
12.1944r. na robotach przymusowych w Prusach w fabryce PRESSWERK GMBH
(budowa dróg) w METGETHEN (KOENIGSBERG), po wyzwoleniu wcielony do Armii
Radzieckiej [na ok. 1,5 roku] („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją
niemiecką” – MKiDK i IPN; inf. Pan Jan Chmielnicki)
441. Łachacz Jadwiga Zofia (po mężu: Gulewicz), ur. 1928r., córka Władysława i Zofii,
siostra Jana (zob.- j.w.), zam. ul. Zamkowa – w 1943r. w wieku 14 lat wywieziona
przez Niemców na roboty przymusowe do Prus, wróciła (inf. od córek - Pani Ewy
Kosior i Pani Jolanty Masłowskiej z Białegostoku)
442. Łapińska Irena [po mężu: Fajkowska] ur. 1927r., córka Jana, zam. ul. Narutowicza od 09.1941 do 05.1943r. praca przymusowa w Bielsku („Straty osobowe i ofiary
represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
443. Łaźna Regina [po mężu: Śnieżko], ur. 1928r., córka Piotra, w czasie wojny mieszkała
na ul. Mickiewicza Nr 1 – od 07.1942 do 05.1944r. praca przymusowa w Bielsku w
szwalni na Hołowiesku („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” –
MKiDK i IPN; inf. od Pani T. Artysiewicz-Hajdas)
444. Łotowski Lucjan, ur. 07.01.1900r. w Choroszczu, syn Feliksa i Anny, podinspektor
szkolny w Bielsku, porucznik rezerwy – był więźniem Ostaszkowa i został
zamordowany w kwietniu 1940r. w Twerze (inf. od Pana Z. Romaniuka; Indeks
represjonowanych – Ośrodek „Karta”; strona internetowa: Katedra Polowa W.P. –
„Polscy oficerowie i policjanci zamordowani...”)
39
445. Łożyńska Stefania z domu Feszler [mąż Władysław], ur. 1900r., zam. ul. Jagiellońska
– w spisie parafialnym z 1942r. jest adnotacja, że jest „w Rosji” razem z dziećmi („Spis
parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 46)
446. Łożyński Władysław, ur. 1923r., syn j.w. – w spisie parafialnym z 1942r. jest
adnotacja, że jest „w Rosji” („Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 46)
447. Łożyńska Wanda Stefania, ur. 1921r., córka j.w. – w spisie parafialnym z 1942r. jest
adnotacja, że jest „w Rosji” („Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 46)
448. Łożyńska Maria Magdalena, ur. 1928r., córka j.w. – w spisie parafialnym z 1942r. jest
adnotacja, że jest „w Rosji” („Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku, str. 46)
449. Łuczaj Franciszka, ur. 1892r., [żona Zygmunta], zam. ul. Kolejowa – w czerwcu
1941r. wywieziona razem z dziećmi do ZSRR, Ałtajski Kraj m. Bijsk („Spis
parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 15 oraz Spis z 1938r.)
450. Łuczaj Aleksander, ur. 1919r., syn j.w. – w czerwcu 1941r. wywieziony do ZSRR,
Ałtajski Kraj m. Bijsk, powrócił do Polski w kwietniu 1946r. („Spis parafialny” parafii
rz.-kat. z 1942 roku str. 15; Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
451. Łuczaj Innocenty Eugeniusz, ur. 1924r., syn j.w. – w czerwcu 1941r. wywieziony do
ZSRR („Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 15)
452. Łuczaj Janina, ur. 1925r., córka j.w. – w czerwcu 1941r. wywieziona do ZSRR („Spis
parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 15)
453. Łuczaj Wanda, ur. 1930r., córka j.w. – w czerwcu 1941r. wywieziona do ZSRR
(„Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 15)
454. Łuczaj Stanisław Marian, ur. 1934r., syn j.w. – w czerwcu 1941r. wywieziony do
ZSRR, Ałtajski Kraj m. Bijsk, powrócił do Polski w kwietniu 1946r. („Spis parafialny”
parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 15; Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
455. Łuczaj Maria, ur. 1880r., zam. ul. Mickiewicza (koniec) – zginęła z 2 dzieci w dniu
22.06.1941r. podczas niemieckiego bombardowania – „zabita od pocisku” (Księga
zgonów parafii rz-kat. w Bielsku; inf. od Pani Z. Dąbrowskiej)
456. Łuczaj Franciszka, ur. 1917r., córka j.w., zam. ul. Mickiewicza (koniec) – zginęła w
dniu 22.06.1941r. podczas niemieckiego bombardowania – „zabita od pocisku”
(Księga zgonów parafii rz-kat. w Bielsku; inf. od Pani Z. Dąbrowskiej)
457. Łuczaj Józef, ur. 1921r., syn j.w., zam. ul. Mickiewicza (koniec) – zginął w dniu
22.06.1941r. podczas niemieckiego bombardowania – „zabity od pocisku” (Księga
zgonów parafii rz-kat. w Bielsku; inf. od Pani Z. Dąbrowskiej)
458. Łukaszewicz Bronisława, ur. 1923r., córka Adama i Konstancji, zam. ul.
Studziwodzka – wywieziona na roboty przymusowe do Niemiec (ks. E. Borowski
„Błogosławiony…” str. 60; „Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 9)
459. Łukaszuk Daniel, ur. 1879r., syn Joachima, obrońca sądowy, w 1931r. radny miejski,
zam. ul. Mickiewicza Nr 51, po wojnie zam. na ul. Jagiellońskiej Nr 12 i ul.
Białostockiej – dnia 15 listopada 1939r. aresztowany przez Sowietów, więziony w
Bielsku Podl., w końcu listopada 1939r. osadzony w więzieniu w B-stoku (był w 1 celi
z K. Borowskim), uwolniony po rozbiciu więzienia po wybuchu wojny niemieckosowieckiej w czerwcu 1941r., przeżył (Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku
Podl. Nr 39/2/98 i Nr 10/79/00; Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; inf. od
wnuka - Pana M. Burzyńskiego)
460. Łukaszuk Janina, ur. 1883r., córka Kazimierza Wysockiego, żona jw. – 13.04.1940r.
wywieziona do Kazachstanu z synami i siostrą Bronisławą Wysocką oraz żoną i córką
swojego bratanka kpt Władysława Wysockiego, zmarła ona w Kazachstanie w dniu 24
stycznia 1942r. na stacji Dżałtyr (L. Narbutt „Bóg trafił…” str. 60; E. Guzowski
„Wspomnienia…”; inf. od Pani D. Krupicz; inf. od wnuka - Pana M. Burzyńskiego)
461. Łukaszuk Mikołaj, syn j.w. – 13.04.1940r. wywieziony do Kazachstanu, dostał się do
armii Andersa, po wojnie powrócił do Polski (L. Narbutt „Bóg trafił…” str. 60; E.
Guzowski „Wspomnienia…”; inf. od Pani D. Krupicz; inf. od Pana M. Burzyńskiego)
40
462. Łukaszuk Józef, syn j.w.– 13.04.1940r. wywieziony do Kazachstanu, ze względu na
młody wiek nie udało mu się dostać do armii Andersa, służył w armii Berlinga, przeżył
(L. Narbutt „Bóg trafił…” str. 60; E. Guzowski „Wspomnienia…”; inf. od Pani D.
Krupicz; inf. od Pana M. Burzyńskiego)
463. Łukaszuk NN [może Halina?], córka j.w. Daniela i Janiny – pracowała w czasie
okupacji niemieckiej przymusowo jako sekretarka w szwalni na Hołowiesku w Bielsku
(inf. od Pani Lidii Demianiuk)
464. Łukaszuk Antoni, ur. 1921r., syn Józefa i Stefanii, zam. Kolonia Urzędnicza, a w
1942r. na ul. Żurawiej – od 1942 do 1945r. na robotach przymusowych w Prusach
(„Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN; inf. od
Pana S. Kozarkiewicza)
465. Łukaszuk Aleksandra [po mężu: Popławska], ur. 1925r., córka Stefana i Wiktorii,
zam. Bielsk ul. Poświętna – od lipca 1943r. do kwietnia 1945r. na robotach
przymusowych w Prusach w m. Stare Klejkuty („Straty osobowe i ofiary represji pod
okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
----Łysak Teresa – zob. Tokarska Teresa
466. Maciaszek Stanisław, ur. 1889r., syn Antoniego, żona Bronisława, zawodowy
wojskowy porucznik Powiatowej Komendy Uzupełnień w Bielsku Podl., zam. ul.
Dubiażyńska – aresztowany przez Sowietów w 1939r., po wojnie prezes
bielskiego”Caritasu” (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
467. Maciaszek Zbigniew Tadeusz, ur. 1920r., syn Stanisława – j.w., matura w 1938r.,
zam. ul. Dubiażyńska, podporucznik AK – aresztowany przez Sowietów w 1941r. na
Litwie; ponownie aresztowany przez Gestapo 20/21 lub 22/23 04.1943r. (razem z
Tomaszem Dziadoszem, Witoldem Płockim, Henrykiem Gaworem oraz Konstantym
Łowickim), osadzony w więzieniu w Białymstoku, rozstrzelany 06.07.1943r. razem z
kilkuset osobami (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; Arch. Pań. w B-stoku,
Sąd Grodzki w Bielsku Podl.; „Wspomnieniem pisane. Część druga” str. 17; inf.pomnik na cmentarzu; IPN Bi sygn. 1/87, s. 155, 202, 2229)
468. Maciaszek Bolesław, ur. 1921r., syn Stanisława j.w., zam. ul. Dubiażyńska,
zamordowany w 1942 lub 1943 roku przez Niemców w Lesie Pilickim (Z. Szachowicz
„Wspomnienia”, zeznanie Z. Szachowicza – IPN Bi 1/87 s. 2446 i 1/1943 s. 82; W.
Falkowski, Historia Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim 1919 – 2009, Bielsk Podlaski
2009, s. 28) [według innych informacji – przeżył]
469. Maciejewski „NN” [może syn Aleksandra i Pelagii? lub syn Mariana?], zam. w
Bielsku – w lipcu 1942 aresztowany przez Niemców i zabity w Lesie Pilickim (IPN Bi
sygn. S 5/73, 1/957; 1/86).
----Madej Aleksandra – zob. Kwiatkowska Aleksandra
----Madetko Stanisława – zob. Napłoszek Stanisława
470. Majewski Witold, ur. 1890r., syn Juliana i Marii, żona Jadwiga-j.n., zam. w Bielsku
ul. Żwirki i Wigury – w 1940r. aresztowany przez Sowietów, prawdopodobnie
uwolniony w wyniku wybuchu 22 czerwca 1941 roku wojny niemiecko-sowieckiej, w
1951r. aresztowany przez UB, zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach
(Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; inf. od Pana Zbigniewa Nowickiego)
471. Majewska Jadwiga z domu Kozłowska, ur. ok. 1893r., żona j.w.-Witolda –
13.04.1940r. wywieziona przez Sowietów razem z synem Stefanem-j.n. do
Kazachstanu, zmarła dnia 24 lipca 1940r. w m. Borki w Kazachstanie („Liryki
Syberyjskie” wyd. 1993r. – wiersz K. Lubańskiej „Pamięci p. Majewskiej”; Indeks
represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
472. Majewski Stefan, ur. ok. 1920r., syn j.w.-Witolda i Jadwigi, harcerz – 13.04.1940r.
wywieziony wraz z matką Jadwigą do Kazachstanu, dostał się do armii Andersa,
następnie był pilotem w Anglii; po wojnie powrócił do Bielska (Indeks
41
represjonowanych – Ośrodek „Karta”; E. Guzowski „Wspomnienia…” s. 39;
„Wspomnieniem pisane” 2003, str. 179; inf. od J. Parfjanowicza)
473. Majewska Maria z domu Jastrzębska, ur. ok. 1865r., wdowa po Julianie, matka j.w.
Witolda – 13.04.1940r. wywieziona przez Sowietów razem z synową Jadwigą-j.w. i
wnukiem Stefanem-j.w. do Kazachstanu (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
474. Maksymiuk Włodzimierz, ur. 1922r., syn Sergiusza, zam. Bielsk – jako podejrzany o
udział w partyzantce został w marcu 1944r. zastrzelony w Sobótce przez żandarmów
niemieckich (Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
475. Malecki Adam, mieszkaniec Bielska – zginął w dniu 14.07.1945r. od „postrzału w
twarz” (Karta zgonu parafii rz-kat. w Bielsku)
476. Maleszkiewicz Celina [po mężu: Bech], ur. 1929r., córka Mikołaja, zam. koniec ul.
Mickiewicza – od 07.1942 do 07.1944r. praca przymusowa w Bielsku w
BEKLEIDUNGSINDUSTRIE GMBH („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją
niemiecką” – MKiDK i IPN)
477. Malewski Jan, ur. 1894r., syn Stefana, policjant-posterunkowy w Bielsku od co
najmniej 1928r., zam. ul. Torowa – aresztowany przez Sowietów w 1940r., osadzony w
więzieniu w Mińsku, uwolniony dzięki wybuchowi wojny niemiecko-sowieckiej w
czerwcu 1941r., przeżył (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; inf. od Pana A.
Radulskiego; Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl. Nr 10/135/00)
478. Malewska Leontyna, ur. 1907r., nazwisko rodowe: Zimnoch, żona Jana (j.w.) –
deportowana do ZSRR, zmarła na zesłaniu będąc w ciąży (inf. od Pani St.
Wróblewskiej z d. Malewskiej)
479. Malinowski Wincenty, ur. ok. 1909r., nauczyciel w Bielsku Podl., Prezes Ogniska
ZNP w Bielsku, oficer rezerwy – zginął jako żołnierz we wrześniu 1939 roku (Z.
Romaniuk i J. Usakiewicz „ZNP w Brańsku i okolicach” Brańsk 2006r., str. 49; „Zjazd
bielszczan” maszynopis z 1960r. str. 26; „Wspomnieniem pisane. Część druga”,
2008r., str. 17; „Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str.
28, wyd. I LO)
480. Malinowski Jan, ur. 1912r.(1916r.), syn Antoniego – zginął w Bielsku w dniu
23.06.1941r. podczas niemieckiego bombardowania „od uderzenia bomby” (Księga
zgonów parafii rz-kat. w Bielsku; inf.-pomnik na cmentarzu)
481. Maliszewski Alojzy, ur. 1901r., syn Michała (kolejarza) i Emilii, jako 16-latek wstąpił
do Legionów, służył w 35 pułku (kawalerii), szybko awansował i oprócz Krzyża
Walecznych dostał Virtuti Militari, ale odebrano mu go za nadmiar inicjatywysamowolny patrol, był kontuzjowany w głowę, przed wojną w Bielsku był
Komendantem Powiatowym „Strzelca”, właściciel wraz z żoną sklepu monopolowego
na ul. Traugutta, zam. w Bielsku na ul. Mickiewicza Nr 35 – po zajęciu Bielska przez
Sowietów został w 1939r. aresztowany i więziony w Bielsku, a potem w Białymstoku –
skąd został uwolniony w wyniku wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, w pierwszej
połowie 1942r. aresztowany przez Niemców i więziony w bielskim Strafarbeitslagrze,
należał do AK, aresztowany ponownie 15.07.1943r. i zamordowany przez Niemców w
Lesie Pilickim („Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski w Bielsku Podlaskim z 1945r.,
AP w B-stoku, sygn. 18; Księga zgonów parafii rz-kat. w Bielsku; inf. od Pani A.
Maliszewskiej; inf. od Pana W. Andrzejczuka; Indeks represjonowanych – Ośrodek
„Karta”)
482. Maliszewska Julia, ur. 1901r., żona j.w., prowadziła sklep – 13 kwietnia 1940r.
aresztowana i wywieziona do Kazachstanu [z córką i z synem z I małż. – Stefanem
Śliwowskim] („w Rosji”-„Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 44;
wspomnienia Pani A. Maliszewskiej)
483. Maliszewska Alina, ur. 1926r., córka j.w. – 13 kwietnia 1940r. deportowana przez
Sowietów do Kazachstanu, powróciła do Polski w listopadzie 1944r. [artysta plastyk,
reżyser filmów animowanych] (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; „Spis
42
parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 44; wystawa w Ratuszu bielskim rysunków
A. Maliszewskiej dot. pobytu na zesłaniu)
----Malko Maria – zob. Tarasiuk Maria
484. Malko Mikołaj, ur. 1922r., syn Mikołaja, zam. Bielsk ul. Brańska Nr 66 – od 3 maja
1942r. do 19 lutego 1945r. na robotach przymusowych w Prusach w Tylży (dokumenty
w U.M. Bielsk Podl.)
485. Marchel Stanisław, ur. 06.11.1891r., żona Maria, w Policji Państwowej od
01.06.1920r., był on (co najmniej od 1923r.) policjantem w Bielsku. W budynku
piekarni PSS „Społem” przy ul. Mickiewicza mieścił się posterunek policji – może był
w 1938r. zastępcą komendanta tego posterunku(?), zam. w Bielsku ul. Poświętna – we
wrześniu 1939r. ewakuował się razem z Komendą Policji z Bielska na wschód,
aresztowany przez Sowietów w grudniu 1939r., zaginął (inf. od Pana Andrzeja
Marchela; E. Guzowski „Wspomnienia…” s. 22; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu
i Porozumienia, Lista obywateli polskich…, nr 554)
486. Marchel Maria Helena z d. Ćwieczkowska (Ćwieczko), ur. ok. 1903r., mąż Stanisławj.w. – wywieziona razem z córką Jadwigą i synem Ryszardem w kwietniu 1940r. do
Kazachstanu do obłasti Siewierokazachskiej oraz Kustanajskiej; aby być bliżej Polski
przeniosła się ok. 1945r. z Kazachstanu na Ukrainę radziecką, gdzie przez kilka lat
pracowała jako kucharka, zanim mogła powrócić do Kraju (inf. od Pana Andrzeja
Marchela)
487. Marchel Jadwiga, ur. ok. 1924r., córka j.w. – wywieziona razem z matką i bratem w
kwietniu 1940r. do Kazachstanu, po amnestii dla polskich zesłańców została
sanitaruszką w armii Andersa, była ranna, poprzez Iran i Włochy dotarła do Anglii, po
wojnie wyjechała na emigrację do Argentyny, gdzie zmarła (inf. od Pana Andrzeja
Marchela)
488. Marchel Ryszard, ur. 1928r., syn j.w. – wywieziony razem z matką i siostrą w
kwietniu 1940r. do Kazachstanu, od października 1944r. w armii Berlinga, szlak
wojenny zakończył w Niemczech (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta” (inf.
od Pana Andrzeja Marchela)
489. Marcinkowski Jan, ur. 1898r., syn Józefa, żona Anna z Łuczajów (może zam. koniec
ul. Mickiewicza), przed wojną był woźnicą w Nadleśnictwie Białowieża zwany „Duży
Jan” – zginął razem z córką w Bielsku w dniu 22.06.1941r. podczas niemieckiego
bombardowania „zabity od pocisku” (Księga zgonów parafii rz-kat. w Bielsku; inf. od
Pani Z. Dąbrowskiej; T. Łaźny, Białowieża mego dzieciństwa w: Czasopis Nr 7-8/11)
490. Marcinkowska Janina, ur. 1925r., córka j.w. – zginęła w Bielsku w dniu 22.06.1941r.
podczas niemieckiego bombardowania „zabita od pocisku” (Księga zgonów parafii rzkat. w Bielsku; inf. od Pani Z. Dąbrowskiej)
----Marczuk Maria – zob. Olszewska Maria
491. Matejuk (Matejczuk) Stanisław, ur. 1901r., sierżant w Powiatowej Komendzie
Uzupełnień w Bielsku, zam. ul. Sportowa – w 1944r. aresztowany i wywieziony przez
Rosjan do obozu w Riazaniu, powrócił w 1946r. (Indeks represjonowanych – Ośrodek
„Karta”)
492. Matuszewski [Matyszewski] Kazimierz, ur. 1924r., syn Józefa i Marii, zam. ul.
Batorego – w 1943r. aresztowany przez Niemców i osadzony przez kilkanaście dni w
bielskim „Strafarbeitslagrze”, za to że nie chciał pracować w hotelu dla żołnierzy
niemieckich w Bielsku (Hotel „Ost”) – skąd został przez rodzinę wykupiony, po
wyzwoleniu w 1944r. został powołany do Wojska Polskiego, służył w 36 Pułku
Łużyckim II Armii W.P., ciężko ranny nad Nysą Łużycką („Wspomnieniem pisane”
2003, str. 143; inf. od Pana K. Matuszewskiego)
493. Maziuk Mikołaj, ur. 1897r., syn Antoniego, żona Olga, (tzw. „rosyjscy kupcy”), mieli
sklep spożywczy w Ratuszu w piwnicy, mieszkali na ul. Kolejowej – 20.06.1941r.
zostali wywiezieni do Ałtajskiego Kraju do m. Bijsk. Po wojnie mieli sklepik na placu
43
Frejtkisa naprzeciw Ratusza (inf. od Pana K. Matuszewskiego, inf. od Pana J.
Parfjanowicza; inf. od Pani Marii Pancerew z d. Kordiukiewicz; inf. od Pani Barbary
Babulewicz; inf. od Pani Janiny Łach, inf. od Pana Józefa Świetlicznego; Igor
Zakrzewski, Wspomnienia, maszynopis)
494. Maziuk Olga z d. Antychowicz, ur. 1903r., córka Andrzeja i Ireny, żona Jarosława,
mieli sklep spożywczy w Ratuszu w piwnicy, mieszkali na ul. Kolejowej –
20.06.1941r. zostali wywiezieni do Ałtajskiego Kraju do m. Bijsk. (inf. od Pana K.
Matuszewskiego; inf. od Pani Janiny Łach).
495. Michalak Stanisław, ur. 1915r., syn Bolesława, zam. ul. Sienkiewicza – w 1944r.
powołany do wojska polskiego, zginął 26.04.1945r. na froncie (Arch. Pań. w B-stoku,
Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
496. Michalczuk Jan, zam. przed wojną w Bielsku – wywieziony przez Sowietów do
ZSRR, ewakuował się z armią Andersa na Bliski Wschód (wypis dokonany przez Z.
Romaniuka z akt Instytutu Hoovera w USA – woj. białostockie, pow. bielski sygn.
10580, s. 15)
497. Michno Mikołaj, zam. w Bielsku – więzień Strafarbeitslagru podczas okupacji
niemieckiej (IPN Bi sygn. 1/80 s. 12)
498. Miciński NN (ojciec Alicji Micińskiej lat 13, zam. w 1942r. u babki Zofii
Gładzińskiej ul. Poświętna) – adnotacja w Spisie parafialnym z 1942r., że „zaginął”
(„Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 47)
499. Mieczkowski Alfons syn Józefa i Karoliny, ur. 1879r., kolejarz z Bielska, zam. Bielsk
Podlaski „Budka kolejowa”(w 1942r. na ul. Studziwodzkiej) - aresztowany przez
Rosjan w 1944r. i osadzony w obozie Ostaszkowie, prawdopodobnie zmarł w obozie (
J. Włodek „Pamiętniki Historyczne” t. III str. 85, 86)
500. Mieczkowski Alfons syn (j.w.) Alfonsa i Stanisławy, ur. 1903r. w Wilnie, zam. Bielsk
Podlaski „Budka kolejowa”(w 1942r. na ul. Studziwodzkiej) - aresztowany przez
Rosjan w 1944r. i osadzony w obozie Ostaszkowie, do Polski powrócił w listopadzie
1947r. (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
501. Mieczkowski Jan, ur. 1919r. w Wilnie, syn (j.w.) Alfonsa i Stanisławy – zginął w
łagrze przy budowie Biełomorkanału („Wspomnieniem pisane. Część druga” 2008r.,
str. 17; „Memuary. Wszystko przemija i uśmiech i łza” str. 83, wyd. I LO)
502. Mierzwiński Franciszek (może ur. 1893r., syn Franciszka?), żona Władysława z
Niewińskich, zam. w Bielsku ul. Jagiellońska oraz w Brześciu – aresztowany przez
Sowietów, zginął w łagrze (inf. od Pani D. Krupicz) (może to on: Indeks
represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
503. Mierzwińska Jadwiga, ur. 1926r., córka j.w.- Franciszka i Władysławy, zam. ul.
Jagiellońska oraz w Niewinie Popławskim, uczennica szkoły w Brześciu – wywieziona
na roboty przymusowe do Niemiec, zginęła; pracowała w obozie w kopalni torfu (inf.
od Pani D. Krupicz; Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
504. Mieszalski Bolesław, ur. 1882r. lub 1892r., nauczyciel muzyki w Gimnazjum,
kapelmistrz orkiestry szkolnej, kierownik bursy męskiej – aresztowany przez Niemców
i więziony w latach 1944-1945 (Z. Romaniuk i J. Usakiewicz „ZNP w Brańsku i
okolicach” Brańsk 2006r., str. 53; Wspomnieniem pisane. Część druga” str. 143-144)
505. Mieszko Franciszek, ur. 07.12.1900r. w m. Netreb pow. Zbaraż, syn Szczepana
[Stefana] i Anny, starszy posterunkowy (kancelista), Wydział Śledczy Komendy Policji
Państwowej w Bielsku – 10 września 1939r. zmobilizowany do Wojska Polskiego,
internowany w 1939r. na Litwie (informacja z XII 1939r.), po zajęciu Litwy przez
Sowietów wywieziony do ZSRR, więziony w obozie w Ostaszkowie, zamordowany w
kwietniu 1940r. w Twerze – cmentarz w Miednoje (Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki
w Bielsku Podl.; Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; inf. od Pana Z.
Romaniuka)
44
506. Mieszko Franciszka, żona j.w. – w dniu 13 kwietnia 1940r. zesłana do ZSRR skąd do
Bielska powróciła 20 marca 1946r. (Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku
Podl.)
507. Mijakowscy - rodzina Stanisława Mijakowskiego syna Jakuba, lat 50, zam. w 1942r.
na ul. Mickiewicza – w Spisie parafialnym adnotacja, że „rodzina na Syberii („Spis
parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 40) {Stanisław Mijakowski w 1931r. zdał
egzamin na mistrza rzeźnickiego}
508. Milewski Witold, ur. ok. 1925r., w 1939r. uczeń 1 kl. Liceum, z Bielska [może syn
Zygmunta Milewskiego komendanta bielskiej straży ogniowej, zam. na ul. Kolejowej?]
– zginął budując jako więzień sowiecki Kanał Białomorski (inf. od Pani H.
Awramienko-Węgorek; „Memuary. Wszystko przemija i uśmiech i łza” str. 83, wyd. I
LO)
509. Miller Wacław, ur. 15.05.1897r., syn Józefa i Felicji, przedsiębiorca wyrobów
cementowych, zam. ul. Słowackiego Nr 3 – w dniu 9 listopada 1944r. aresztowany
przez UB w Bielsku razem z rodziną, wywieziony przez Rosjan do obozu w
Ostaszkowie, powrócił do Bielska w styczniu 1946r. (Indeks represjonowanych –
Ośrodek „Karta”; Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
510. Miller Ludwika z domu Lubowicka, ur. 1905r. w Bielsku, żona j.w., zam. ul.
Słowackiego – w dniu 9 listopada 1944r. aresztowana przez UB w Bielsku razem z
rodziną, wywieziona przez Rosjan do obozu w Ostaszkowie, powróciła do Bielska w
styczniu 1946r. (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; Arch. Pań. w B-stoku,
zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
511. Miller Tadeusz, ur. 1920r., syn j.w., zam. ul. Słowackiego – w dniu 9 listopada 1944r.
aresztowany przez UB w Bielsku razem z rodzicami, wywieziony przez Rosjan do
obozu w Ostaszkowie, powrócił do Bielska w styczniu 1946r. (Indeks
represjonowanych – Ośrodek „Karta”; Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w
Bielsku Podl.)
512. Miller Stefan Zbigniew, ur.1925r., syn j.w., zam. ul. Słowackiego – żołnierz AK
pseudonim „Rak”, członek oddziału partyzanckiego „Jastrzębca”, w dniu 01.11.1944r.
został przez Rosjan aresztowany i wywieziony do obozu w Ostaszkowie, a następnie
do obozu w Riazaniu, wrócił do Polski 09.02.1946r. (inf. od J. Parfjanowicza)
513. Miller Józefa, ur. 15.09.1891r., córka Józefa i Felicji, urzędniczka, zam. w Bielsku
przy ul. 11 Listopada – na skutek donosu aresztowana przez Niemców, zwolniona na
skutek starań rodziny pod warunkiem przymusowego zatrudnienia w niemieckiej
firmie Maletke [tzw. Jajczarni] (na podstawie pisemnych wspomnień Stanisława
Millera)
514. Miłkowski Stanisław z Bielska – członek ruchu oporu, aresztowany przez Niemców
po donosie konfidenta Kazimierza Matczuka z Knoryd, osadzony w więzieniu w
Białymstoku, rozstrzelany (IPN Bi sygn. 1/87, s. 223)
----Miłkowska Helena – zob. Kurek Helena
515. Minkiewicz Eliasz, ur. 1926r., syn Aleksandra i Wiery, zam. w Bielsku – od
07.1941r. do 07.1944r. na robotach przymusowych w Prusach („Straty osobowe i
ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
516. Misiuk NN (mąż Olgi Misiuk z d. Rab, lat 27), zam. ul. Narutowicza [ul. Krzywa] –
według adnotacji w Spisie parafialnym z 1942r. - „mąż na wojnie” („Spis parafialny”
parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 21)
517. Mitkowska NN [może Danuta Miałkowska zam. ul. Ogrodowa], zam. ul. Widowska –
zginęła po 01.09.1939r. podczas bombardowania (inf. od Pani Anieli Łuczaj)
518. Miziołek NN, pracownik Powiatowej Komendy Uzupełnień, zam. ul. Orlicz Dreszera
(u Jaworowskiego) – wywieziony z rodziną do Kazachstanu (inf. od Pani D. Krupicz)
519. Miziołek NN, żona j.w. – wywieziona do Kazachstanu (inf. od Pani D. Krupicz)
45
520. Miziołek Tadeusz [Kazimierz], syn j.w. – wywieziony do Kazachstanu (inf. od Pani
D. Krupicz)
521. Młodzianowski Antoni, ur. 1900r., syn Jana, żona Eugenia (j.n.), zam. w Bielsku –
aresztowany przez Sowietów w 1941r. (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
522. Młodzianowska Eugenia, ur. 1909r., córka Emiliana i Anny, mąż Michał (j.w.), zam.
w Bielsku – deportowana wraz z dziećmi w czerwcu 1941r. do ZSRR – Ałtajski Kraj,
w 1943r. aresztowana, powróciła do Polski w 1946r. (Indeks represjonowanych –
Ośrodek „Karta”)
523. Młodzianowski Ryszard, ur. 1928r., syn j.w. - deportowany wraz z matką w czerwcu
1941r. do ZSRR – Ałtajski Kraj, powrócił do Polski w 1946r. (Indeks
represjonowanych – Ośrodek „Karta”; D. Krupicz „Ewidencja rodzin
wywiezionych…”)
524. Młodzianowska Danuta, ur. 1931r., córka j.w. - deportowana wraz z matką w czerwcu
1941r. do ZSRR – Ałtajski Kraj, powróciła do Polski w 1946r. (Indeks
represjonowanych – Ośrodek „Karta”; D. Krupicz „Ewidencja rodzin
wywiezionych…”)
525. Moczulski Bazyli, ur. 10.08.1915r. w Bielsku, syn Michała i NN z domu „Judea”,
zam. w Bielsku, żołnierz Wojska Polskiego w 1939r. – dostał się do niemieckiej
niewoli we wrześniu 1939r., został osadzony w stalagu, od 14.05.1941r. na
przymusowych robotach („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” –
MKiDK i IPN)
526. Molenda Jakub, lat 41, prawdopodobnie przed wojną był policjantem – zabity w
czasie wojny (inf. od Pani Anieli Łuczaj)
527. Morydz Feliks, lat 32, dzierżawca kina „Znicz”, zam. w 1942r. na ul. Kościuszki –
zamordowany wraz z całą rodziną 15.07.1943r. przez Niemców w Lesie Pilickim
[podczas aresztowania jego córka Krystyna lat 5 była u sąsiadów na wsi, ojciec
powiedział o tym Niemcom, którzy po egzekucji pojechali do tej wsi i po
przywiezieniu dziecka do Lasu Pilickiego, zabili je] („Protokół ekshumacji” Zarząd
Miejski w Bielsku Podlaskim z 1945r., AP w B-stoku, sygn. 18; Księga zgonów parafii
rz-kat. w Bielsku; IPN Bi sygn. 1/87 s. 202, 1973-1996, 2004)
528. Morydz Maria, lat 33, żona j.w. – zamordowana 15.07.1943r. przez Niemców w Lesie
Pilickim („Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski w Bielsku Podlaskim z 1945r., AP w
B-stoku, sygn. 18)
529. Morydz Wawrzyniec, lat 9, syn j.w. – zamordowany 15.07.1943r. przez Niemców w
Lesie Pilickim („Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski w Bielsku Podlaskim z 1945r.,
AP w B-stoku, sygn. 18)
530. Morydz Janusz, lat 7, syn j.w. – zamordowany 15.07.1943r. przez Niemców w Lesie
Pilickim („Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski w Bielsku Podlaskim z 1945r., AP w
B-stoku, sygn. 18)
531. Morydz Krystyna Teresa, ur. 1938r., córka j.w. – zamordowana 15.07.1943r. przez
Niemców w Lesie Pilickim [podczas aresztowania Krystyna była u sąsiadów na wsi,
ojciec powiedział o tym Niemcom, którzy po egzekucji pojechali do tej wsi i po
przywiezieniu dziecka do Lasu Pilickiego, zabili je] („Protokół ekshumacji” Zarząd
Miejski w Bielsku Podlaskim z 1945r., AP w B-stoku, sygn. 18; IPN Bi sygn. 1/87 s.
202, 1973-1996, 2004)
532. Morydz Barbara, ur. 38.09.1941r., córka j.w. – zamordowana 15.07.1943r. przez
Niemców w Lesie Pilickim („Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski w Bielsku
Podlaskim z 1945r., AP w B-stoku, sygn. 18)
----Murawska Halna –zob. Lipska Halina
533. Musiński NN, policjant – zginął w czasie wojny (inf. od Pani D. Krupicz)
534. Musińska NN, żona j.w. – wywieziona wraz z córką przez Sowietów do Kazachstanu,
po wojnie wróciła z zesłania (inf. od Pani D. Krupicz)
46
535. Musińska Otylia, córka j.w. – wywieziona przez Sowietów do Kazachstanu, po
wojnie wróciła z zesłania (inf. od Pani D. Krupicz)
536. Muszyński Stanisław Gustaw, ur. ok. 1872r., zam. Bielsk ul. Widowska Nr 19 [na
końcu, przy ul. Dubicze] – wywieziony przez Sowietów 13 kwietnia 1940r. do
Kazachstanu do m. Astrachanka, gdzie zmarł w tymże 1940 roku (Archiwum
Państwowe w B-stoku, Okręgowy Urząd Likwidacyjny; relacja Lucyny Hryniewickiej
nagrana w Archiwum Wschodnim sygn. AW-I-0260)
537. Myszkiewicz Paweł, ur. 1917r., syn Stefana – „zastrzelony” 30.07.1944r. w
Siemiatyczach - pochowany 05.09.1944r. w Bielsku (Księga zgonów parafii rz-kat. w
Bielsku)
538. Myśliński Marian, ur. 02.02.1900r. (lub w 1901r.) w Piotrkowie Tryb., syn Józefa,
policjant - starszy posterunkowy w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podl. –
zamordowany przez Sowietów w kwietniu 1940r. w Twerze (Indeks represjonowanych
– Ośrodek „Karta”; Lista pomordowanych – Katedra Polowa Wojska Polskiego; AP w
B-stoku, Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Bielsku Podl.)
539. Myślińska NN, żona j.w. – wywieziona wraz z dziećmi przez Sowietów 13 kwietnia
1940r. do Kazachstanu do m. Astrachanka (relacja Lucyny Hryniewickiej nagrana w
Archiwum Wschodnim sygn. AW-I-0260)
540. Nadowska Jadwiga, ur. 1908r., pielęgniarka, zam. w Bielsku – żołnierz AK, więziona
w obozach koncentracyjnych: w Ravensbruck i Belsen Bergen (praca mgr K. Szeszko,
„Bielsk Podlaski w latach 1941-1944, str. 110)
541. Nagórko Henryk, lat 43, urzędnik, współdzierżawca kina „Znicz”, zam. w 1942r. ul.
Kościuszki – zamordowany wraz z rodziną szwagra Feliksa Morydza 15.07.1943r.
przez Niemców w Lesie Pilickim („Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski w Bielsku
Podlaskim z 1945r., AP w B-stoku, sygn. 18; Księga zgonów parafii rz-kat. w Bielsku)
542. Napłoszek Józef, ur. 1919r. w Hucie Miastkowskiej pow. Garwolin, syn Bolesława,
ślusarz, zam. ul. Brańska - aresztowany przez Sowietów w 1940r. za udział w
konspiracji niepodległościowej, przebywał w więzieniu w ZSRR, następnie od
15.09.1941r. w armii Andersa (21p.p.), brał udział w bitwie pod Monte Cassino, do
Polski powrócił w 1947 roku (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; inf. od
Pani D. Krupicz i Pani M. Marczuk; dok. w U.M.; wypis dokonany przez Z.
Romaniuka z akt Instytutu Hoovera w USA – woj. białostockie, pow. bielski sygn.
6904 i 6977, s. 27-28)
543. Napłoszek Władysław, ur. 1922r., syn Bolesława, brat j.w., zam. ul. Brańska –
zastrzelony (razem z Władysławem Pankiem ze Szczytów) 24 czerwca 1941 roku przez
Niemców pod wsią Piliki koło Bielska – znaleźli przy nich walizkę z pistoletem, którą
wzięli z rozbitych sowieckich baraków na lotnisku pod Bielskiem (Księga zgonów
parafii rz-kat. w Bielsku; inf. od Pani B. Napłoszek)
544. Napłoszek Jadwiga [po mężu: Pradyszuk, Porzezińska], ur. 1927r., córka Bolesława i
Agnieszki, siostra j.w. – od ok. 1943 do 1944r. na robotach przymusowych w Bielsku
w szwalni na Hołowiesku (inf. od Pani Lidii Demianiuk)
545. Napłoszek Stanisława Wanda [nazwisko po mężu: Madetko], ur. 1929r., córka
Bolesława i Agnieszki, siostra j.w. – od 06.1942r. do 07.1944r. na robotach
przymusowych w Bielsku („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”
– MKiDK i IPN)
546. Narbutt Gustaw Tadeusz, ur. 22.11.1896r. lub w 1898r. w Wołczynie, syn Tadeusza i
Florentyny z Ronikierów, wójt w Milejczycach, kapitan rezerwy W.P., zam. Bielsk
Podl. ul. Mickiewicza Nr 132 – aresztowany w Bielsku przez Sowietów w
październiku 1939r., więziony w grudniu do Białymstoku, ostatnia wiadomość z
Mińska z 1940r., zabity prawdopodobnie w 1940r. w Kuropatach (L. Narbutt „Bóg
trafił…”, inf. od Pani Janiny Welento z d. Żarniewicz, J. Parfjanowicza i Z.
47
Romaniuka; Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl.; Centrum PolskoRosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Lista obywateli polskich…, nr 618)
547. Narbutt Leokadia, nazwisko rodowe: Hendzel, ur. 1911r., żona j.w., zam. ul.
Mickiewicza – 13 kwietnia 1940r. wywieziona wraz z dziećmi do Kazachstanu
(Smirnowo), powróciła do Polski w marcu 1946r. (Indeks represjonowanych – Ośrodek
„Karta”; L. Narbutt „Bóg trafił…”; wypis dokonany przez Z. Romaniuka z akt Ośrodka
KARTA sygn. II/813; http://www.karta.org.pl/pdf/orginal/12634264941128.pdf - poz.
715)
548. Narbutt Gustaw Bronisław, ur. 1930r., syn jw. – 13 kwietnia 1940r. wywieziony do
Kazachstanu, powrócił do Polski w marcu 1946r. (Indeks represjonowanych – Ośrodek
„Karta”; L. Narbutt „Bóg trafił…”)
549. Narbutt Lech, ur. 1933r., syn j.w. – 13 kwietnia 1940r. wywieziony do Kazachstanu,
powrócił do Polski w marcu 1946r. (L. Narbutt „Bóg trafił…”)
550. Nawerska Wanda, lat 20, córka Józefa i Marii, urzędniczka, córka zawiadowcy stacji
w Lewkach, w 1942r. zam. ul. Kolejowa (u Adama Niewińskiego) – zamordowana
15.07.1943r. przez Niemców w Lesie Pilickim („Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski
w Bielsku Podlaskim z 1945r., AP w B-stoku, sygn. 18; Księga zgonów parafii rz-kat.
w Bielsku)
551. Nicman NN [może Kazimierz, ur. 1900r., syn Leopolda?], kolejarz, zam. w Bielsku
koło ul. 11 Listopada w Budce Kolejowej – aresztowany przez Sowietów i osadzony w
więzieniu, uwolniony w wyniku rozbicia więzienia po wybuchu wojny niemieckoradzieckiej w czerwcu 1941r., po wojnie wraz z żoną i dziećmi wyjechał do Giżycka
(inf. od Pana K. Matuszewskiego; inf. od Pani Janiny Łach)
552. Nicman NN [żona j.w.] – wywieziona wraz z dziećmi 20 czerwca 1941r. do ZSRR do
Ałtajskiego Kraju, powróciła (inf. od Pana K. Matuszewskiego; inf. od Pani Janiny
Łach)
553. Nicman Zdzisław, syn j.w. – wywieziony 20 czerwca 1941r. do ZSRR do Ałtajskiego
Kraju, (inf. od Pana K. Matuszewskiego; inf. od Pani Janiny Łach ; „Memuary.
Wszystko przemija i uśmiech i łza” str. 81, wyd. I LO; )
554. Nicman Genowefa, córka j.w. – wywieziona 20 czerwca 1941r. do ZSRR do
Ałtajskiego Kraju, (inf. od Pana K. Matuszewskiego; inf. od Pani Janiny Łach;
„Memuary. Wszystko przemija i uśmiech i łza” str. 81, wyd. I LO)
555. Niczyporuk vel Grygoruk Gierasim, ur. 1908r. w Hołodach, syn Jerzego, zam. w
Bielsku (ul. Orzeszkowa?) – w 1942r. zaciągnął się do oddziału partyzanckiego im.
Kalinina i w czerwcu 1943r. poległ w potyczce (Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w
Bielsku Podl.)
----Niczyporuk Nina – zob. Sidorska Nina
556. Niemasz rodzina (rodzina Kazimierza Niemasz lat 43, zam. w 1942r. na ul. 11
Listopada) – adnotacja w Spisie parafialnym z 1942r., że „rodzinę bolszewicy
wywieźli” („Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 23)
557. Nieścior Stanisław, ur. 04.11.1893r. w Markowiczach pow. biłgorajski [lub ur.
21.10.1893r. w Lublinie], syn Jana Leona i Joanny, żonaty od 1922r. z Heleną
Budzick, w czasie I wojny światowej w armii rosyjskiej, następnie w polskim I
Korpusie Wschodnim, a od 1918r. w Wojsku Polskim, uczestnik wojny polskobolszewickiej, od 1936 roku nauczyciel w Bielsku Podlaskim, kierownik Szkoły
Powszechnej Nr 2 w Bielsku (1937r.), ppor. rezerwy piechoty W.P., zam. ul.
Kościuszki – zmobilizowany 01.09.1939r., wzięty przez Rosjan do niewoli koło
Równego, więzień Starobielska, zastrzelony przez Sowietów w kwietniu 1940r. w
Charkowie (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; Z. Romaniuk i J. Usakiewicz
„ZNP w Brańsku i okolicach” Brańsk 2006r., str. 49; Arch. Pań. w B-stoku, Sąd
Grodzki w Bielsku Podl.)
48
558. Nieścior Helena [z domu Budzick], ur. 1900r. we Lwowie, nauczycielka-ukończyła
kolegium nauczycielskie we Lwowie, żona j.w. – 13.04.1940r. wywieziona wraz z
dziećmi przez Sowietów na Syberię, zmarła na zesłaniu 4 lipca 1941r. (wg wspomnień
Jej córki Danuty Nieścior-Krywald opublikowanych w: „Pisane miłością. Losy Wdów
Katyńskich” – strona internetowa:
http://www.katynfamilies.com/Niescior%20H/Helena%20Niescior.htm)
559. Nieścior Zygmunt, ur. 1923r., syn j.w. – 13.04.1940r. wywieziony przez Sowietów na
Syberię, jesienią 1943r. wcielony do armii Berlinga, w sierpniu 1944 roku rozstrzelany
z wyroku sądu wojskowego orzeczonego przez osławionego sędziego sowieckiego
Stefana Piekarskiego za dezercję – próbował dołączyć do Powstania Warszawskiego
(wg wspomnień Jego siostry Danuty Nieścior-Krywald opublikowanych w: „Pisane
miłością. Losy Wdów Katyńskich”)
560. Nieścior Danuta Maria, ur. 1930r., córka j.w. – 13.04.1940r. wywieziona przez
Sowietów na Syberię, po śmierci matki zaopiekowała się nią Irena Dawidziuk, z którą
powróciła do Bielska 17.02.1946r., jako jedyna z całej rodziny (wspomnienia Danuty
Nieścior-Krywald opublikowane w: „Pisane miłością. Losy Wdów Katyńskich” http://www.katynfamilies.com/Niescior%20H/Helena%20Niescior.htm;
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82awomir_Dawidziuk; Indeks represjonowanych –
Ośrodek „Karta”)
----Niewińska Emilia – zob. Artysiewicz Emilia
561. Niewińska Maria (żona Adolfa Niewińskiego syna Józefa, lat 35, zam. w 1942r. na ul.
Mickiewicza) – wywieziona do ZSRR, w Spisie parafialnym z 1942r. jest adnotacja,
że: „żona w Rosji” („Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 44; wypis
dokonany przez Z. Romaniuka z akt Instytutu Hoovera w USA – woj. białostockie,
pow. bielski sygn. 3287)
562. Niewiński NN, ur. ok. 1903r., robotnik, zam. w Bielsku [po wojnie zam. w
Białymstoku] – został zadenuncjowany, że na spotkaniu towarzyskim śpiewał wraz z
innymi osobami hymn „Jeszcze Polska nie zginęła...” oraz inne polskie piosenki,
aresztowany przez Niemców (aresztował żandarm Klajn, który chodził z listą) w
kwietniu 1943r. wraz z 6 innymi osobami (5 mężczyzn i 2 kobiety, m.in. Wacławem
Bańkowskim i Ignacym Pietruszczykiem), przebywał przez 6 tygodni w Areszcie
Powiatowym na Hołowiesku, a następnie wywieziony do Królewca, przeżył (IPN Bi
1/1943 s. 6, 321; Arch. Pań. w B-stoku, zespół: 736 – GKBZH, Ankiety z 1968r.,
sygn. 3, s. 22-23)
563. Nikołajew Paweł, (prawosławny), leśniczy w Hołodach, potem na emeryturze, zam.
ul. Traugutta – wywieziony wraz z rodziną w lutym 1940 roku do Ałtajskiego Kraju
(inf. od H. Krupicz)
564. Nikołajewa Anna, żona j.w. Pawła – wywieziona w lutym 1940 roku do Ałtajskiego
Kraju (inf. od H. Krupicz; D. Krupicz „Ewidencja rodzin wywiezionych…)
565. Nikołajew Aleksy, syn j.w. Pawła i Anny – wywieziony razem z żoną Walentyną w
lutym 1940 roku do Ałtajskiego Kraju (inf. od H. Krupicz; D. Krupicz „Ewidencja
rodzin wywiezionych…)
566. Nikołajew Walentyna, żona Aleksego-j.w. – wywieziona razem z mężem w lutym
1940 roku do Ałtajskiego Kraju (D. Krupicz „Ewidencja rodzin wywiezionych…)
567. Nikołajew Mieczysław, syn j.w. Pawła i Anny – wywieziony razem z żoną Zenoną w
lutym 1940 roku do Ałtajskiego Kraju (inf. od H. Krupicz; D. Krupicz „Ewidencja
rodzin wywiezionych…)
568. Nikołajew Zenona, żona Mieczysława-j.w. – wywieziona razem z mężem w lutym
1940 roku do Ałtajskiego Kraju (D. Krupicz „Ewidencja rodzin wywiezionych…)
569. Nikołajew Eugeniusz, syn j.w. Pawła i Anny – wywieziony w lutym 1940 roku do
Ałtajskiego Kraju (inf. od H. Krupicz)
49
570. Nikołajewa Halina, córka j.w. Pawła i Anny – wywieziona w lutym 1940 roku do
Ałtajskiego Kraju (inf. od H. Krupicz; . Krupicz „Ewidencja rodzin wywiezionych…)
571. Nowacki Franciszek, ur. 1912r. w Ulanowie woj. lwowskie, syn Jana i Barbary, żona
Maria, od 1937r. ppor. rez., pracownik Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim,
zam. ul. Mickiewicza (środek) – więzień obozu w Kozielsku, zamordowany przez
Sowietów w kwietniu 1940r. w Katyniu (Indeks Represjonowanych – Ośrodek
„Karta”; Księga Cmentarna Katyńska; D. Krupicz „Ewidencja rodzin
wywiezionych…”)
572. Nowak Jan, ur. 1898r., syn Jakuba, żona Aurelia-j.n., w 1938r. zam. w Bielsku ul.
Żeromskiego – aresztowany koło Równego przez Sowietów w 1940r. (Indeks
represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
573. Nowak Aurelia z domu Sadowska, ur. 1903r., żona j.w. Jana – zesłana w kwietniu
1940r. z Ostroga nad Horyniem (Wołyń) przez Sowietów wraz z córką Hanną do
Kazachstanu obłast Akmolińska, powróciła do Polski w maju 1946r. (Indeks
represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
574. Nowak Hanna, ur. 1932r., córka - j.w. Jana i Aurelii – zesłana w kwietniu 1940r. z
Ostroga nad Horyniem przez Sowietów wraz z matką do Kazachstanu obłast
Akmolińska, powróciła do Polski w maju 1946r. (Indeks represjonowanych – Ośrodek
„Karta”)
575. Nowakowski Włodzimierz, ur. 1926r. w Bielsku Podl., syn Marka i Heleny z domu
Simonienko, (zam. przy ul. Widowskiej?) – od lipca 1941r. do marca 1942r. praca
przymusowa w Bielsku („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” –
MKiDK i IPN)
576. Nowicki Antoni, ur. 1890r., były komendant policji w Wyszkach, Brańsku i Bielsku
(do 1923r.), właściciel sklepu z bronią i sklepu spożywczego przy ul. Mickiewicza
(obecnie Nr 37), zam. ul. Mickiewicza – w styczniu 1940r. został ostrzeżony przez
znajomych Żydów, że ma zostać wraz z rodziną wywieziony do ZSRR, dlatego opuścił
Bielsk i ukrywał się z całą rodziną (żoną Marianną, synem Zbigniewem, córkami:
Haliną i Reginą) na wsi w okolicach Brańska (inf. od Pana Zbigniewa Nowickiego)
577. Nowocień Wanda, ur. 1924r., córka Benedykta i Emili, zam. ul. Brańska –
wywieziona na roboty przymusowe do Prus do Królewca, tam zginęła pod koniec
wojny zamordowana bestialsko przez Sowietów (inf. od Pana J. Parfjanowicza;
„Wspomnieniem pisane. Część druga” 2008r., str. 17; „Straty osobowe i ofiary represji
pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN---błędnie podane imię: Ludwika)
578. Odolecka Zofia, [po pierwszym mężu: Anuszewicz, po drugim mężu: Odolecka (był
on policjantem), a po trzecim mężu: Piechocińska], ur. 1907r., nazwisko rodowe:
Zdzichowska, córka Aleksandra, zam. ul. Kościuszki – wywieziona w czerwcu 1941r.
wraz z córką z pierwszego małżeństwa Janiną Anuszewicz do Kazachstanu do
Ałtajskiego Kraju (inf. od Pani M. Marczuk; inf. z archiwum Parafii p.w. NMP w
Bielsku Podl.- wspomnienia Zofii Piechocińskiej)
579. Odonecki [błędna forma: Odyniecki] Mieczysław, ur. 1912r., syn Ottona i Heleny,
żona Aleksandra (j.n.) – aresztowany przez Sowietów (jego brat Stanisław też był
aresztowany), od maja 1940r. do czerwca 1941r. w więzieniu w Białymstoku, skazany
na zesłanie do łagru do Workuty na 8 lat, od 10.09.1941r. w armii Andersa (Indeks
represjonowanych – Ośrodek „Karta”; „Memuary. Wszystko przemija i uśmiech i łza”
str. 83, wyd. I LO)
580. Odonecka [błędna forma: Odyniecka] Aleksandra, nazwisko rodowe Tomaszewicz,
ur. ok. 1913r., mąż Mieczysław (j.w.), zdała maturę w bielskim Gimnazjum w 1934r.–
wywieziona przez Sowietów do ZSRR do Krasnojarskiego Kraju, zostawiła w Bielsku
syna pod opieką siostry Weroniki, z armią Andersa dostała się na Zachód, gdzie
spotkała się z mężem, pozostali oni w Anglii (inf. od Pani H. Awramienko-Węgorek;
„Memuary. Wszystko przemija i uśmiech i łza” str. 79, wyd. I LO)
50
581. Olejnik Michał, ur. 3 sierpnia lub września 1890r. w Bielsku, żona Zofia, kolejarz,
właściciel domu w Bielsku przy ul. Traugutta Nr 2 – aresztowany przez Niemców na
stacji kolejowej Garbatka koło Radomia i wywieziony do KL Oświęcim, gdzie zginął
25.08.1942r. („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i
IPN ; Archiwum Państwowe w B-stoku, Okręgowy Urząd Likwidacyjny)
582. Olesiuk Zofia [po mężu: Wróblewska], ur. 1923r. – od 10.1941 do 01.1945r. na
robotach przymusowych w Niemczech („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją
niemiecką” – MKiDK i IPN)
----Olszewska Julia – zob. Kraśko Julia
----Olszewska Anna – zob. Panasiuk Anna
583. Olszewski Kajetan, ur. 1878r., bogaty gospodarz (tzw. „kułak”), zam. Kolonia
Hołowiesk – aresztowany w dniu 20.06.1941r. wraz z rodziną w celu wywiezienia na
Syberię, na rampie kolejowej został odłączony od rodziny i osadzony w więzieniu w
Białymstoku, po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej w 1941 roku i ucieczce
strażników- rozbili drzwi celi, następnie otworzyli także inne cele i uciekli (inf. od
Pani Marianny Marczuk)
584. Olszewska Anna, ur. 1890r., żona j.w. – od 20.06.1941 do 1946r. wraz z córką na
zesłaniu w Ałtajskim Kraju (inf. od Pani Marianny Marczuk; Igor Zakrzewski,
Wspomnienia, maszynopis)
585. Olszewska Marianna [po mężu: Marczuk], ur. 1925r., córka j.w. – od 20.06.1941r. do
1946r. na zesłaniu w Ałtajskim Kraju (dokumenty w U.M. Bielsk Podl.; inf. od Pani
Marianny Marczuk z domu Olszewskiej)
586. Olszewski Bolesław, ur. 1910r., syn j. w., żołnierz AK – aresztowany po raz pierwszy
przez Sowietów w 1940 lub 1941 roku i osadzony w więzieniu w Białymstoku – po
wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej w 1941 roku uwolniony w wyniku rozbicia
więzienia przez więźniów, po raz drugi w listopadzie 1944 roku, gdy służył w Wojsku
Polskim, skąd został aresztowany przez U.B. jako „niepewny element” i wywieziony
przez NKWD do obozów w Riazaniu i Stalinogorsku, wrócił do Polski w listopadzie
1947 roku (inf. od Pani M. Marczuk; Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; inf.
od Pana K. Matuszewskiego)
587. Olszewski Ludwik, ur. 1889r., ksiądz prefekt i rektor kościoła pokarmelickiego –
prowadził tajne nauczanie, zamordowany 15.07.1943r. podczas zbiorowej egzekucji
razem z siostrą Marią przez Niemców w Lesie Pilickim („Protokół ekshumacji” Zarząd
Miejski w Bielsku Podlaskim z 1945r., AP w B-stoku, sygn. 18; „Memuary” praca
zbiorowa wychowanków Gimnazjum i Liceum wyd. w 1988r., str. 42)
588. Olszewska Maria, 41 lat (siostra j.w. ks. L. Olszewskiego) – zamordowana
15.07.1943r. przez Niemców w Lesie Pilickim („Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski
w Bielsku Podlaskim z 1945r., AP w B-stoku, sygn. 18)
589. Olszewski Grzegorz, ur. 1884, mąż Cecylii, zam. ul. Kryniczna – aresztowany w
1940r. przez Sowietów, około 1943r. połączył się w Kazachstanie z rodziną (Indeks
represjonowanych – Ośrodek „Karta”; inf. od Pana Z. Gryssbacha)
590. Olszewska Cecylia (z domu: Wisłocka), ur. 1889r., żona j.w., pielęgniarka, położna –
w 1940r. wywieziona do Kazachstanu (E. Guzowski „Wspomnienia…”-błędnie imię
„Celina”; inf. od Pana Z. Gryssbacha)
591. Olszewski NN [może Jan?], syn j.w. Grzegorza i Cecylii [a brat Romana] – zginął
podczas wojny, prawdopodobnie w wyniku wybuchu bomby (inf. od Pani Anieli
Łuczaj)
592. Olszewski Józef, ur. ok.1896r., syn Franciszka, żona j.n.-Ludmiła – aresztowany
przez Sowietów, dostał się do Armii Andersa (Bielski Gościniec z 2012r. nr 2, s. 102 –
wspomnienia Yony Sternberg)
593. Olszewska Ludmiła, ur. 1898r., mąż j.w. Józef, matka Ireny-Danuty i Teresy – j.n.,
pracowała w Starostwie Powiatowym, zam. w Bielsku ul. Kopernika – wywieziona
51
wraz z córkami i teściową NN do Kazachstanu, zmarła 6 lutego 1943r. na zesłaniu na
„76 rozjeździe”, pochowana w stepie (inf. od Pana Z. Gryssbacha; inf. od Pani E.
Niewińskiej; „Liryki Syberyjskie”, wyd. 1993r., wiersz W. Batowskiej.)
594. Olszewska Irena Danuta, ur. 1924r., córka j.w.– wywieziona do Kazachstanu,
powróciła do Polski (inf. od Pana Z. Gryssbacha; „Memuary” praca zbiorowa
wychowanków Gimnazjum i Liceum wyd. w 1988r. str. 88; Bielski Gościniec z 2012r.
nr 2 s. 102)
595. Olszewska Teresa, ur. 1931r., córka j.w., zam. w Bielsku – wywieziona do
Kazachstanu, powróciła do Polski (inf. od Pana Z. Gryssbacha; „Memuary” praca
zbiorowa wychowanków Gimnazjum i Liceum wyd. w 1988r. str. 88)
596. Olszewska NN, teściowa Ludmiły Olszewskiej (j.w.) – wywieziona wraz z synową i 2
wnuczkami (j.w.) do Kazachstanu („Liryki Syberyjskie”, wyd. 1993r., wiersz W.
Batowskiej.)
597. Olszewska Leonarda [nazwisko po mężu: Kamińska], ur. 1926r., córka Jana i Anny,
zam. koniec ul. Mickiewicza – od 07.1944r. do 04.1945r. roboty przymusowe w
Prusach w Królewcu („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” –
MKiDK i IPN)
598. Oniśkiewicz Paweł, ur. 1921r., kawaler, zam. w Bielsku Podlaskim – powolany
13.08.1944r. do Armii Czerwonej, zginął podczas walk na terenie Prus Wschodnich
koło Braunbergu (K. Masalski, Księga pamięci prawosławnych mieszkańców
białostocczyzny, s. 232)
599. Osmólski Feliks, ur. 1875r. w Osmoli, wdowiec, lekarz pediatra oraz lekarz szkolny
w bielskim Gimnazjum, zam. ul. 3 Maja Nr 7 – w 1940r. został aresztowany przez
Sowietów. W czasie okupacji niemieckiej dniu 15.07.1943r. zamordowany w Lesie
Pilickim [zamordowany wraz z synem Konstantym, córką Heleną Bylińską i wnukiem
Ryszardem Bylińskim] („Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski w Bielsku Podlaskim z
1945r., AP w B-stoku, sygn. 18; Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
600. Osmólski Konstanty, ur. 1904r. (w Boćkach), syn j.w.-Felikasa i Emilii, inżynier –
zamordowany 15.07.1943r. przez Niemców w Lesie Pilickim („Protokół ekshumacji”
Zarząd Miejski w Bielsku Podlaskim z 1945r., AP w B-stoku, sygn. 18; Księga
zgonów parafii rz-kat. w Bielsku)
601. Osmólski Kazimierz z Bielska – aresztowany przez Niemców przebywał (razem z
Marią Osmólską - zob j.n.) w Powiatowym Areszcie Śledczym na Hołowiesku (IPN Bi
sygn. 1/87 s. 1448; Arch. Pań. w B-stoku, zespół: 736 – GKBZH, Ankiety z 1968r.,
sygn. 3, s. 18)
602. Osmólska Maria z Bielska – aresztowana przez Niemców przebywała (razem z
Kazimierzem Osmólskim - zob j.w.) w Powiatowym Areszcie Śledczym na
Hołowiesku (IPN Bi sygn. 1/87 s. 1448; Arch. Pań. w B-stoku, zespół: 736 – GKBZH,
Ankiety z 1968r., sygn. 3, s. 18)
603. Ostapczuk Jan, funkcjonariusz Policji Państwowej [może były?], kowal, zam. Bielsk
Podl. – wywieziony przez Sowietów do ZSRR, ewakuował się z Armią Andersa na
Bliski Wschód (wypis dokonany przez Z. Romaniuka z akt Instytutu Hoovera w USA –
woj. białostockie, pow. bielski sygn. 7740, s. 123)
604. Ostaszewska Maria [po mężu: Grygoruk], ur. 1925r. – od 04.1943 do 01.1945r. na
robotach przymusowych w Prusach („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją
niemiecką” – MKiDK i IPN)
605. Ostrowidzki Erazm, ur. 1899r., kapitan W.P., pracownik Powiatowej Komendy
Wojskowej w Bielsku, zam. ul. Mickiewicza (środek) – we wrześniu 1939r. walczył w
Puszczy Białowieskiej, internowany w 1939r. na Litwie, aresztowany w 1940r. przez
Rosjan i więziony w różnych obozach, następnie służył w armii Andersa (Indeks
represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
52
606. Ostrowidzka Czesława ur. 1906r., nazwisko rodowe: Borzeńska, żona j.w. Erazma –
w 1940r. wywieziona wraz z dziećmi do Kazachstanu (E. Guzowski
„Wspomnienia…”; „Memuary” praca zbiorowa wychowanków Gimnazjum i Liceum
wyd. w 1988r. str.89; inf. od Pani D. Krupicz)
607. Ostrowidzki Wiktor, ur. 1931r., syn j.w. – w 1940r. wywieziony do Kazachstanu (E.
Guzowski „Wspomnienia…”; inf. od Pani D. Krupicz)
608. Ostrowidzki Józef, ur. 1934r., syn j.w. – w 1940r. wywieziony do Kazachstanu (E.
Guzowski „Wspomnienia…”; inf. od Pani D. Krupicz)
609. Panasiuk Anna [po mężu Olszewska], ur. 1925r. w Studziwodach, córka Afanazego i
Marii, zam. w Studziwodach – na robotach przymusowych w Prusach, a nastepnie
praca przymusowa w szwalni na Hołowiesku w Bielsku (inf. od Pani Heleny Jakubiuk
z d. Panasiuk – jej siostry)
610. Panasiuk Anna [po mężu: Samusiewicz], ur. 1925r., córka Michała, zam. w Bielsku w
Studziwodach (po wojnie w Pilikach) – praca przymusowa w szwalni na Hołowiesku w
Bielsku od ok. 1943 do 1944r. (inf. od Pani Lidii Demianiuk)
611. Panasiuk Helena [po mężu: Jakubiuk], ur. 1927r., zam. w Bielsku w Studziwodach –
od 06.1942r. do 07.1943r. praca przymusowa w Bielsku („Straty osobowe i ofiary
represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
612. Panasiuk Mikołaj, ur. 1912r. w Studziwodach, syn Jakuba i Uljani z domu Gulewicz,
żona Eugenia, zam. w Bielsku w Studziwodach – wcielony w 1941r. do Armii
Czerwonej, zginął 14.07.1942r. na froncie (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki
w Bielsku Podl.)
613. Panasiuk Walenty, ur. 1925r., syn Pawła i Pelagii, zam. w Bielskuw Studziwodach –
od kwietnia 1942r. do grudnia 1944r. na robotach przymusowych w Konradswalde
pow. Samland w Prusach („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” –
MKiDK i IPN)
----Pancerew Maria – zob. Kordziukiewicz [Kordiukiewicz] Maria
614. Paprocka NN, z Bielska – wywieziona wraz z dziećmi (dwoma synami) i matką przez
Sowietów 13 kwietnia 1940r. do Kazachstanu do m. Astrachanka, gdzie jedno z dzieci
zmarło, matka z drugim dzieckiem powróciła (relacja Lucyny Hryniewickiej nagrana w
Archiwum Wschodnim sygn. AW-I-0260)
615. Paprocki NN, syn jw., dziecko, z Bielska – wywieziony wraz z matką i bratem przez
Sowietów 13 kwietnia 1940r. do Kazachstanu do m. Astrachanka, gdzie brat jego zmarł
(relacja Lucyny Hryniewickiej nagrana w Archiwum Wschodnim sygn. AW-I-0260)
616. Paprocki NN, syn j.w., dziecko, z Bielska – wywieziony wraz z matką i bratem przez
Sowietów 13 kwietnia 1940r. do Kazachstanu do m. Astrachanka, gdzie zmarł (relacja
Lucyny Hryniewickiej nagrana w Archiwum Wschodnim sygn. AW-I-0260)
617. Paprocka NN, z Bielska – wywieziona wraz z córką i jej dwoma synami przez
Sowietów 13 kwietnia 1940r. do Kazachstanu do m. Astrachanka, gdzie jedno z dzieci
zmarło, pozostali powrócili (relacja Lucyny Hryniewickiej nagrana w Archiwum
Wschodnim sygn. AW-I-0260)
618. Parfjanowicz Stefan, ur. 1927r., syn Władysława, zam. ul. Sportowa – aresztowany 29
czerwca 1943r. razem z handlarzem Sokołowskim przez Niemców, przebywał przez 7
dni w Areszcie na Hołowiesku, a następnie przez 6 tygodni w „Strafarbeitslager” w
Bielsku Podlaskim przy ul. Zamkowej. Był świadkiem, że więźniowie z tego to obozu
w dniu 14.07.1943r. wykopali dół w Lesie Pilickim, w którym zamordowani zostali w
dnu następnym przedstawiciele inteligencji bielskiej, więźniowie z tego też obozu
zasypali ten grób (inf. od rodziny; IPN Bi sygn. 1/87 s. 1140)
619. Piasecki Waldemar, ur. 1928r., syn Stanisława, zam. koniec ul. Mickiewicza – od
03.1942r. do 06.1944r. praca przymusowa w Bielsku („Straty osobowe i ofiary represji
pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
----Piechocińska Zofia – zob. Odolecka Zofia
53
620. Pietruszczyk Stanisław, ur. 1893r., stolarz, zam. ul. Sobieskiego – na początku wojny
niemiecko-sowieckiej w czasie ostrzału Bielska przez Niemców w dniu 22.06.1941r.
został ranny we własnym domu w wyniku wybuchu pocisku artyleryjskiego (zginął
wówczas jego pasierb Igor Blaszczew). Zmarł on w dniu 5 września 1941 roku z „rany
od pocisku armatniego” (Księga zgonów parafii rz-kat. w Bielsku; IPN Bi 1/86 s. 89;
praca mgr K. Szeszko ”Bielsk Podlaski w latach 1941-1944” s. 18)
621. Pietruszczyk Łucja [po mężu: Flak], ur. 1925r., córka j.w. – od 10.1941 do 04.1945r.
na robotach przymusowych w Prusach („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją
niemiecką” – MKiDK i IPN)
622. Pietruszczyk Ignacy, ur. 1898r., syn Kazimierza i Emilii, ukończył Gimnazjum, zdun,
zam. w Bielsku przy ul. Sobieskiego [ul. Dąbrowskiego] – został zadenuncjowany, że
na spotkaniu towarzyskim śpiewał wraz z innymi osobami hymn „Jeszcze Polska nie
zginęła...” oraz inne polskie piosenki, aresztowany przez Niemców (aresztował
żandarm Klajn, który chodził z listą) w kwietniu 1943r. wraz z 6 innymi osobami (5
mężczyzn i 2 kobiety, m.in. Wacławem Bańkowskim i NN Niewińskim), przebywał
przez 6 tygodni w Areszcie Powiatowym na Hołowiesku (około 2 – 3 osoby z tych
aresztowanych zostały rozstrzelane), a następnie został wywieziony do Królewca,
gdzie Niemcy przestrzelili mu rękę, powrócił do Bielska w 1945 roku (IPN Bi 1/1943
s. 6, 321; Arch. Pań. w B-stoku, zespół: 736 – GKBZH, Ankiety z 1968r., sygn. 3, s.
22-23; inf. od córki Pani Wandy Rynkiewicz; inf. od Pani Teresy Popławskiej)
623. Pietrzykowski Józef, ur. ok. 1885r., zam. w Bielsku przy ul. Mickiewicza (pod
koniec) – na robotach przymusowych w Prusach, m.in. z Ignacym Pietruszczykiem
(inf. od córki Ignacego Pietruszczyka - Pani Wandy Rynkiewicz)
624. Pietrzykowski Jan, ur. 22.05.1911r., syn Tomasza, żona Maria, zam. w Bielsku przy
ul. Mickiewicza – w końcu 1942 lub na początku 1943r. został przez Niemców
aresztowany [może za ułatwienie więźniom ucieczki z K. Rykiertem, Michalskim i
Tatarczukiem?] (do czasu aresztowania pracował jako strażnik w „Strafarbeitslagrze”
w Bielsku ) i wywieziony do obozu koncentracyjnego, zginął w KL Dachau (Arch.
Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
625. Pilecki Czesław, ur. 1925r., zam. w 1942r. ul. Poświętna – na robotach
przymusowych w Niemczech („Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 48)
626. Piotrowski Józef, ur. 1904r., zam. ul.Żwirki i Wigury – w spise parafialnym z 1942r.
jest adnotacja, że jest on „w Niemczech” (ks. E. Borowski „Błogosławiony…” str. 60;
„Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 29)
627. Piotrowski Mieczysław, ur. 1925r., syn j.w. – od 1943 do 1945r. na robotach
przymusowych w Prusach („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”
– MKiDK i IPN; inf. od Pani W. Tarasiuk)
628. Płocki Witold, ur. ok. 1922r., syn Zofii (w 1938r. wdowy), zam. w Bielsku na ul.
Traugutta - aresztowany przez Gestapo 20/21.04.1943r. (razem z Tomaszem
Dziadoszem oraz Zbigniewem Maciaszkiem i Henrykiem Gaworem), osadzony w
więzieniu w Białymstoku, rozstrzelany (IPN Bi sygn. 1/87, s. 155, 2229; „Memuary”
praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 85, wyd. I LO)
629. Pokoniewski Stanisław, ur. 13.02.1909r. w Mikołajewie pow. Kolno, syn Władysława
i Anny z Pogorzelskich, urzędnik w Urzędzie Skarbowym w Bielsku, podporucznik
rezerwy piechoty W.P., zam. od stycznia 1931r. w Bielsku na ul. Zamkowa Nr 45 (Nr
47), zmobilizowany 23 marca 1939r., był w załodze Twierdzy Modlin – we wrześniu
1939r. dostał się do niewoli niemieckiej skąd został zwolniony, w listopadzie 1939r.
powrócił do Bielska, gdzie po kilku dniach został aresztowany przez Sowietów, od co
najmniej od 27 listopada 1939r. przebywał w obozie jeńców w Kozielsku, ostatni list
do rodziny był datowany na 13 marca 1940r., zamordowany przez Sowietów w
kwietniu 1940 roku w Katyniu (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; inf. od
Pani M. Marczuk; Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
54
630. Pokoniewska Maria, ur. 1900r., żona j.w., zam. ul. Zamkowa Nr 45/47 (a w 1948r. –
Nr 53) – wywieziona z synem do Kazachstanu, wróciła do Polski w 1946 roku (inf. od
Pani D. Krupicz)
631. Pokoniewski Zbisław Ryszard, ur. 1937r., syn j.w. – wywieziony do Kazachstanu,
wrócił do Polski w 1946 roku (inf. od Pani D. Krupicz; dokumenty w U.M. Bielsk
Podl.)
----Popławska Aleksandra – zob. Łukaszuk Aleksandra
632. Popławski Henryk, ur. 05.04.1914r., syn Wacława i Julii, kolejarz, mieszkał w
Bielsku od 1941r. na ul. Kolejowej – w dniu 3 czerwca 1944r. został aresztowany przez
Gestapo (wraz z Józefem Zielińskim) i osadzony w więzieniu w Białymstoku, a potem
6 lipca 1944r. przewieziony do obozu Gross Rosen, gdzie został zamordowany (Arch.
Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl. Nr 39/64,169,170/98)
633. Popławska NN z córką z Bielska Podlaskiego – były osadzone przez Niemców w
Strafarbeitslager w Bielsku (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: 736 – GKBZH, Ankiety z
1968r., sygn. 3, s. 13)
634. Popławski Henryk, ur. 05.04.1914r., syn Wacława i Julii, kolejarz, mieszkał w
Bielsku od 1941r. na ul. Kolejowej – w dniu 3 czerwca 1944r. został aresztowany przez
Gestapo (wraz z Józefem Zielińskim) i osadzony w więzieniu w Białymstoku, a potem
6 lipca 1944r. przewieziony do obozu Gross Rosen, gdzie został zamordowany (Arch.
Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl. Nr 39/64,169,170/98)
635. Poskrobko NN [może Franciszek lub Jan – „Indeks represjonowanych”](mąż Wandy
Poskrobko z d. Karczowskiej lat 28 i ojciec 2 synów, zam. w 1942r. na ul. Krynicznej)
– w spisie parafialnym z 1942r. jest adnotacja: „mąż w Rosji” „Spis parafialny” parafii
rz.-kat. z 1942 roku str. 30)
636. Potocki Jan, ur. 1894r. w Dzikiem, syn Antoniego i Marianny, policjant Komendy
Powiatowej w Bielsku w stopniu starszego posterunkowego, zam. ul. Batorego - we
wrześniu 1939r. internowany na Litwie, od grudnia 1939r. przejęty przez NKWD,
więziony w Ostaszkowie, zabity w Twerze w kwietniu 1940 r. (Indeks
represjonowanych – Ośrodek „Karta”; „Miednoje. Księga cmentarna...” t. 2; inf. od
Pana Z. Romaniuka)
637. Pronin Anatol, ur. 1910, syn Jana i Ludwiki, (żona Stanisława), zam. ul. Jagiellońska,
a w 1942r. na ul. Mickiewicza (początek) – żołnierz AK ps. Olsza, w dn. 05.09.1944r.
wywieziony przez Rosjan do obozu w Riazaniu, gdzie zmarł 15.10.1945r. (Indeks
represjonowanych – Ośrodek „Karta”; „Wspomnieniem pisane” 2003, str. 143;
Wspomnieniem pisane. Część druga”, str. 17; „Memuary” praca zbiorowa wych.
Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 84, wyd. I LO)
638. Prześniak Stanisława, ur. 1924r., córka Stanisława i Marii, zam. ul. Studziwodzka Nr
6 – wywieziona na roboty przymusowe do Niemiec, pracowała w Królewcu. Do domu
powróciła w 1944r. (inf. od Pani Barbary Babulewicz; {ks. E. Borowski w książce:
„Błogosławiony…” str. 60 błędnie podał cytując „Spis parafialny” parafii rz.-kat. z
1942 roku str. 9, że wywiezioną była jej matka Maria})
639. Prześniak Zofia, ur. 1912r., żona Mieczysława, zam. ul. Poświętna - pracowała
przymusowo w szwalni na Hołowiesku do końca czerwca 1944r. W dniu 15.07.1943r.
idąc na ranną zmianę do pracy, widziała aresztowania inteligencji bielskiej. (inf. od
Pani Barbary Babulewicz)
640. Przyłucki Kazimierz, ur. ok. 1888r., naczelnik stacji kolejowejw Bielsku, zam. w
Bielsku ul. Stacja Kolejowa – aresztowany przez Sowietów, odzyskał wolność po
rozbiciu więzienia w czerwcu 1941r. w wyniku wojny niemiecko-radzieckiej, powrócił
do Bielska („Wspomnieniem pisane” 2003, str. 143, inf. od Pani D. Krupicz; J.
Wójcicki „Tu zaczynała się ulica Mickiewicza”)
55
641. Przyłucka Stanisława, ur. ok. 1895r., żona j.w. – wywieziona razem z dziećmi do
Kazachstanu w czerwcu 1941r. („Wspomnieniem pisane” 2003, str. 143, inf. od Pani
D. Krupicz; J. Wójcicki „Tu zaczynała się ulica Mickiewicza”)
642. Przyłucki Stanisław, ur. 1922r., syn j.w. – w czerwcu 1941r. wywieziony do
Kazachstanu, następnie w armii Andersa, służył w RAF-ie („Wspomnieniem pisane”
2003, str. 143; „Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str.
26 i 82, wyd. I LO)
643. Przyłucki Jerzy, ur. 1924r., syn j.w. – w czerwcu 1941r. wywieziony do Kazachstanu,
w armii Andersa [muzyk i kompozytor] („Wspomnieniem pisane” 2003, str. 143;
„Memuary” praca zbiorowa wychowanków Gimnazjum i Liceum wyd.w 1988r.
str.125; inf. od Pana K. Matuszewskiego)
644. Przystup Bronisław ur. 1918r., syn Józefa, ogrodnik z Bielska, [zam. ul.
Mickiewicza?] - aresztowany w 1940r. przez Rosjan, następnie w armii Andersa
(dokumenty w U.M. Bielsk Podl.; Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; inf. od
Pani D. Krupicz; wypis dokonany przez Z. Romaniuka z akt Instytutu Hoovera w USA
– woj. białostockie, pow. bielski sygn. 6615, s. 26)
645. Puchalski Walerian, ur. ok. 1880r w Kobryniu., syn Tomasza, był kolejarzem, zam. w
Bielsku ul. Kolejowa – wywieziony 20.06.1941r. razem z żoną Eugenią i synem
Edmundem (j.n.) do ZSRR do Ałtajskiego Kraju ( Igor Zakrzewski, Wspomnienia,
maszynopis)
646. Puchalska Eugenia, ur. ok. 1885r., nazwisko rodowe: Fiedziuszko, żona j.w. –
wywieziona 20.06.1941r. razem z mężem Walerianem i synem Edmundem do ZSRRAłtajski Kraj ( Igor Zakrzewski, Wspomnienia, maszynopis)
647. Puchalski Edmund, ur. 1920r., syn Waleriana i Eugenii (j.w.), mała matura w 1939r.,
zam. w Bielsku ul. Kolejowa – wywieziony do ZSRR-Ałtajski Kraj razem z rodzicami,
od 17.05.1943r. żołnierz 1 Dywizji im. T. Kościuszki, brał udział w bitwie pod Lenino,
(„Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; inf. od Pana K. Matuszewskiego;
„Memuary. Wszystko przemija i uśmiech i łza” str. 82, wyd. I LO; Igor Zakrzewski,
Wspomnienia, maszynopis)
648. Pychner Władysław, ur. 1922r., syn Aleksandra i Bronisławy, zam. koniec ul.
Mickiewicza – od 01.1941 do 01.1945r. na robotach przymusowych w Prusach („Straty
osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
649. Radulski Aleksander, ur. 24.02.1881r. w Rudawce, syn Konstantego i Franciszki, w
Policji Państwowej od 01.03.1921r., przodownik służby śledczej [wywiadowca]
Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Bielsku, w 1938r. odznaczony Brązowym
Krzyżem Zasługi, zam. ul. Torowa – ewakuowany we wrześniu 1939r. razem z
Komendą Policji z Bielska w okolice Słonimia, aresztowany w 1939r. przez Sowietów,
więziony w więzieniu w Mińsku (jego kolega Jan Malewski, także były policjant widział go ostatni raz w styczniu 1941r. w więzieniu w Mińsku, gdzie razem
przebywali od marca 1940 roku), najprawdopodobniej został zamordowany w
Kuropatach (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”, inf. od Pana A.
Radulskiego; Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl.; IPN Bi 1/1963
Materiały „zgony”)
----Radulska Marianna – zob. Kurek Marianna
650. Radwańska Helena, ur. 1895r., żona Jana Radwańskiego powiatowego inspektora
szkolnego w Bielsku, zam. w Bielsku ul. Żwirki i Wigury – w kwietniu 1940r. Sowieci
deportowali ją wraz z córkami: Krystyną i Barbarą do Kazachstanu („Memuary.
Wszystko przemija i uśmiech i łza” str. 81, wyd. I LO; wspomnienia Marii
Augustyniak, Archiwum Wschodnie sygn. ZS 826)
651. Radwańska Krystyna, [po mężu Rajska], ur. 1921r., córka Jana i Heleny, uczennica
Liceum w Bielsku, zam. w Bielsku ul. Żwirki i Wigury – w kwietniu 1940r. Sowieci
deportowali ją wraz z matką Heleną i siostrą Barbarą do Kazachstanu, powróciła do
56
Polski w 1945r. (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; „Memuary. Wszystko
przemija i uśmiech i łza” str. 81, wyd. I LO; wspomnienia Marii Augustyniak,
Archiwum Wschodnie sygn. ZS 826)
652. Radwańska Barbara, ur. 1923r., córka Jana i Heleny, uczennica Gimnazjum w
Bielsku, zam. w Bielsku ul. Żwirki i Wigury – w kwietniu 1940r. Sowieci deportowali
ją z matką Heleną i siostrą Krystyną do Kazachstanu, członek ZPP („Memuary.
Wszystko przemija i uśmiech i łza” str. 81, wyd. I LO)
653. Radziszewski Paweł, ur. w 1880r. w Radziszewie Królach, syn Grzegorza, żonaty z
Władysławą, zam. w Bielsku przy ul. Poświętnej róg ul. Żwirki i Wigury – w 1941r.
wywieziony wraz z rodziną do Kazachstanu do m. Bijsk, gdzie zmarł w 1943r. na tyfus
(inf. od Pani Barbary Babulewicz)
654. Radziszewska Władysława, ur. 1886r. lub 1888r. w Ciechanowcu, córka Jana i Anny
Murawskich, żona j.w.-Pawła, w 1948r. zam. ul. Żwirki i Wigury – w 1941r. wraz z
mężem i córkami: Zofią i Anną [i prawdopodobnie z pozostałymi dziećmi:
Stanisławem, Kazimierzem i Teodozją], wywieziona do Kazachstanu do m. Bijsk,
wróciła do Polski w 1946r. (Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl., Nr
10/56/00; inf. od Pani Barbary Babulewicz)
655. Radziszewska Zofia (nazwisko po mężu: Kierasińska), ur. 1911r., córka j.w.-Pawła i
Władysławy – w 1941r. wraz z rodziną wywieziona do Kazachstanu do m. Bijsk, w
listopadzie 1943r. wcielona do armii Berlinga, wróciła do Polski w 1944r. jako żołnierz
I Armii Wojska Polskiego (doszła do Warszawy), zwolniona z wojska w październiku
1945r. ze względu na stan zdrowia. Po wojnie mieszkała w Bielsku przy ul. Żwirki i
Wigury Nr 45 (inf. od Pani Barbary Babulewicz; inf z archiwum Parafii p.w. NMP w
Bielsku Podlaskim)
656. Radziszewska Anna (nazwisko po mężu: Ludwisiak), ur. 1924r., córka j.w.-Pawła i
Władysławy – w 1941r. wraz z rodziną wywieziona do Kazachstanu do m. Bijsk,
wróciła wraz z matką do Polski w 1946r. (inf. od Pani Barbary Babulewicz)
657. Ratajczak Henryk, ur. 1930r., syn Józefa, wychowanek Józefa i Marii Graczyków
zamieszkałych na ul. Krynicznej w Bielsku – wywieziony 13.04.1940r. do Rosji z
Marią Graczyk, jej córką i matką, po śmierci „babci” 22.06.1940r. zaopiekowała się
nim Pani Baranowska, los dalszy jego nie jest znany (Arch. Pań. w B-stoku, Sąd
Grodzki w Bielsku Podl., Nr 10/41/00)
658. Ratyniak Stanisława, lat 1921, zam. ul. Parkowa – wywieziona na roboty
przymusowe do Niemiec (ks. E. Borowski „Błogosławiony…” str. 60; „Spis
parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 6)
659. Ratyniak Zofia, ur. 1925), siostra j.w., zam. Parkowa – wywieziona na roboty
przymusowe do Niemiec (ks. E. Borowski „Błogosławiony…” str. 60; „Spis
parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 6)
660. Ratyńska Helena (po mężu: Karolczuk), ur. 1927r., córka Władysława i Leokadii,
zam. ul. Jagiellońska – od marca 1942 do lutego 1943r. praca przymusowa w Bielsku
Podlaskim („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i
IPN)
661. Rodziewicz Kazimierz, ur. 1899r., syn Adama, zastępca Starosty, zam. Dom
Urzędniczy przy ul. Brańskiej – wywieziony (z rodziną?) do ZSRR (inf. od Pani Janiny
Welento z d. Żarniewicz)
662. Rodziewicz Anna, ur. 1900r., z domu Sufragan, żona j.w. – wywieziona z dziećmi do
Kazachstanu do m. Astrachanka, powróciła (relacja Lucyny Hryniewickiej nagrana w
Archiwum Wschodnim sygn. AW-I-0260; inf. od Pani Janiny Welento z d. Żarniewicz)
663. Rodziewicz Jerzy, ur. 1924r., syn j.w. – wywieziony do Kazachstanu, w armii
Andersa, został w Anglii („Wspomnieniem pisane” 2003, str. 143; „Memuary” praca
zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 81, wyd. I LO; relacja Lucyny
Hryniewickiej nagrana w Archiwum Wschodnim sygn. AW-I-0260)
57
664. Rodziewicz Barbara, ur. 1935r. córka j.w. – wywieziona do Kazachstanu, powróciła
(relacja Lucyny Hryniewickiej nagrana w Archiwum Wschodnim sygn. AW-I-0260;
inf. od Pani Janiny Welento z d. Żarniewicz)
665. Różański Władysław, ur. 1895r., zam. ul. Mickiewicza (koniec) – zginął z córką w
dniu 22.06.1941r. podczas niemieckiego bombardowania – „zabity od pocisku”
(Księga zgonów parafii rz-kat. w Bielsku; inf. od Pani Zofii Dąbrowskiej)
666. Różańska Jadwiga, ur. 1933r., córka j.w., zam. ul. Mickiewicza (koniec) – zginęła w
dniu 22.06.1941r. podczas niemieckiego bombardowania – „zabita od pocisku”
(Księga zgonów parafii rz-kat. w Bielsku; inf. od Pani Zofii Dąbrowskiej)
667. Rudzki Paweł, ur. 1910r., syn Bazyla i NN z domu Starczewska, brat j.n., zam. w
Bielsku ul. Brańska – szucman, wachman na Hołowiesku [zanim został niemieckim
policjantem, został pobity do nieprzytomności przez B. Leończuka, za to że chciał
podać chleb więźniowi obozu Janowi Giżewskiemu z Hajnówki] (Arch. Pań. w Bstoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl. sygn. 39/59/98; IPN Bi sygn. 1/87 s. 192, sygn. 1/80
s. 19)
668. Rudzki Piotr, ur. 03.03.1915r. w Bielsku, brat j.w., żołnierz Wojska Polskiego w
1939r. – dostał się we wrzesniu 1939r. do niemieckiej niewoli i został osadzony w
stalagu („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
669. Russel Stefan, ur. 1888r., od 1939r. leśniczy w Leśnictwie Hołody, zam. ul. Sportowa
Nr 23 – wywieziony wraz z rodziną 10 lutego 1940 do Ałtajskiego Kraju, zginął w
obozie w Irkucku w 1950 roku (inf. od Pani Danuty Krupicz z d. Russel i od Pana K.
Russela; A.P. B-stok. Okręgowy Urz. Likwidacyjny, Rejestr nieruchomości, sygn.
4/87/0/36)
670. Russel Apolonia, ur. 1903r., żona j.w. – wywieziona 10 lutego 1940 roku do
Ałtajskiego Kraju, do Polski wróciła w 1946r. – (inf. od Pani D. Krupicz z d. Russel)
671. Russel Danuta [po mężu: Krupicz], ur. 1925r., córka j.w., zam. ul. Sportowa –
wywieziona 10 lutego 1940 roku do Ałtajskiego Kraju, do Polski wróciła w 1946r.
(dokumenty w U.M. Bielsk Podl.; „Wspomnieniem pisane. Część druga” str. 48; inf.
od Pani D. Krupicz z d. Russel)
672. Russel Kazimierz Wiesław, ur. 1927r., syn j.w. – wywieziony 10 lutego 1940 roku do
Ałtajskiego Kraju, wrócił do Polski w 1946r. (inf. od Pani D. Krupicz z d. Russel; K.
Russel „Syberyjskie świadectwo”)
673. Russel Krystyna, ur. 1856r., matka j.w. Stefana Russela – wywieziona 10 lutego 1940
roku do Ałtajskiego Kraju, zmarła tam w 1943 roku – (inf. od Pani D. Krupicz z d.
Russel)
674. Rykiert [nazwisko przekręcano na: Rychter] Karol, ur. 11.03.1912r. w Bielsku,
murarz, zam. w Bielsku - szucman w Strafarbeitslagrze, miał pomóc razem z 3 innymi
szucmanami [być może z J. Pietrzykowskim?] w ucieczce więźniom z obozu, za co w
1942 roku został aresztowany i osadzony w dniu 07.12.1942r. w KL Buchenwald
(może też w KL Stutthof) i tam zamordowany (IPN Bi sygn. 1/80 s. 19, 38; „Straty
osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
675. Ryżanka Tekla, ur. 1889r., ciotka j.w.-Czesława Jakowickiego, zam. w Bielsku na ul.
Jagiellońskiej – wywieziona 20.06.1941r. wraz z siostrzenicą Marią Jakowicką przez
Sowietów do Ałtajskiego Kraju pod granicę mongolską. Następnie przeniosła się z
siostrzenicą Marią do Bijska, gdzie mieszkała żona jej siostrzeńca Helena Jakowicka z
rodziną, powrót w maju 1946r. Zmarła w Bielsku w 1965r. (wspomnienia Heleny
Jakowickiej, Archiwum Wschodnie sygn. ZS 155)
676. Ryżko NN, z Bielska – wywieziony wraz z żoną i córką przez Sowietów 13 kwietnia
1940r. do Kazachstanu do m. Astrachanka, powrócili (relacja Lucyny Hryniewickiej
nagrana w Archiwum Wschodnim sygn. AW-I-0260)
58
677. Ryżko NN, żona j.w., z Bielska – wywieziona wraz z mężem i córką przez Sowietów
13 kwietnia 1940r. do Kazachstanu do m. Astrachanka, powrócili (relacja Lucyny
Hryniewickiej nagrana w Archiwum Wschodnim sygn. AW-I-0260)
678. Ryżko NN, córka j.w., z Bielska – wywieziona wraz z ojcem i matką przez Sowietów
13 kwietnia 1940r. do Kazachstanu do m. Astrachanka, powrócili (relacja Lucyny
Hryniewickiej nagrana w Archiwum Wschodnim sygn. AW-I-0260)
----Ryżyk Luba – zob. Fiedorowicz Luba
679. Rzepniewski Czesław, ur. 1916r. w Rzepniewie, syn Stanisława i Walentyny, żona
Helena, szewc, zam. w Bielsku – w 1944r. powołany do Wojska Polskiego, służył w
stopniu kaprala, zginął 2 marca 1945r. na Pomorzu (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd
Grodzki w Bielsku Podl.)
680. Sado NN [może Jan?] - jego żona Wiktoria z Łosowskich lat 35 i 2 synów mieszkali
w 1942r. u A. Kalinowskiego na ul. Polnej – według adnotacji w Spisie parafialnym z
1942r. męża Wiktorii Sado: „bolszewicy wywieźli” („Spis parafialny” parafii rz.-kat. z
1942 roku str. 27)
681. Sadowski Jerzy, ur. 1922r., syn Antoniego i Zofii, zam. róg ul. Orzeszkowej i
Strzelniczej – na robotach przymusowych od 07.07.1943r. w Prusach Wschodnich (inf.
od Pani Heleny Miłkowskiej z d. Kurek, inf. od Pana Eugeniusza Sadowskiego)
----Saluk Maria – zob. Kiryluk Maria
682. Samsel Mieczysław, ur. ok. 1912r., syn Wacława i Kazimiery, zam. w Bielsku w tzw.
Kolonii Urzędniczej – zginął w czasie wojny jako żołnierz AK („Memuary” praca
zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 85, wyd. I LO)
----Samusiewicz Anna – zob. Panasiuk Anna
683. Sawicki Zygmunt [może syn Franciszka, ur. 1891r., zam. ul. Mickiewicza
aresztowany przez Sowietów w 1941r.. ojciec j.n. - Indeks represjonowanych –
Ośrodek „Karta”], zwrotnicowy na kolei w Bielsku – wywieziony przez Sowietów do
ZSRR, ewakuował się z armią Andersa na Bliski Wschód (wypis dokonany przez Z.
Romaniuka z akt Instytutu Hoovera w USA – woj. białostockie, pow. bielski sygn.
8676, s. 28-30)
684. Sawicki Zygmunt, ur. 1926r., syn Zygmunta i Heleny, [syn-j.w., a brat j.n.], przed
wojną zam. ul. Mickiewicza Nr 72, a w czasie wojny na ul. Mickiewicza Nr 18 – od
09.1943r. do sierpnia 1944r. na robotach przymusowych w Niemczech, a później do
05.1945r. do kwietnia 1945r. w obozie w Niemczech, zaś przed wywiezieniem na
roboty przymusowe był aresztowany i przebywał w Areszcie na Hołowiesku („Straty
osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN; inf. od Pana
Antoniego Sawickiego oraz od Pana S. Kozarkiewicza; dok. U.M.; IPN Bi sygn. 1/80 s.
356)
685. Sawicki Tadeusz, ur. 1928r., syn Zygmunta [-j.w., a brat j. w.], zam. ul. Mickiewicza
– od 05.1943 do 05.1944r. praca przymusowa w Bielsku w fabryce wyrobów
skórzanych [na ul. Mickiewicza w dawnej szkole żydowskie położonej naprzeciw
przedwojennego Starostwa] jako kamasznik („Straty osobowe i ofiary represji pod
okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
686. Sawicki Henryk, ur. ok. 1923r., syn Bronislawa i Adeli z Bajkowskich, kawaler, prawdopodobnie wywieziony na roboty przymusowe, zmarł 18.02.1944r. w m. Crossen
w Holandii z „niewydolności serca” (Arch. Parafialne NMP rz.-kat. w Bielsku, Ks. zg.
z 1944r. poz. 25)
687. Serbińska Krystyna (po mężu: Wróblewska), ur. 1918r., akuszerka, zam. ul.
Orzeszkowej – jak sama po wojnie podczas wiecu publicznie oświadczyła-na skutek
donosu lekarza została aresztowana przez Niemców 15.06.1944r., osadzona w
więzieniu w Białymstoku, zaś 26.06.1944r. przewieziona do obozu KL Ravensbruck
(„Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN; J.
Domański „Bielskie…” [w:] „Wspomnieniem pisane” 2003, str. 76 i 141; „Wykaz
59
imienny Polek więźniarek politycznych obozu Ravensbruck” – internet; „Memuary”
praca zbiorowa wychowanków Gimnazjum i Liceum wyd. w 1988r., str. 42; inf. od
Pana J. Parfjanowicza)
688. Sidorska Nina [nazwisko po mężu: Niczyporuk], ur. 1923r. w Pilikach, córka
Konstantego i Anny, zam. przed wojną w Studziwodach – od czerwca 1942r. do
stycznia 1945r. na robotach przymusowych w Niemczech („Straty osobowe i ofiary
represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
689. Sielewiński Stanisław, ur. 1925r., zam. majątek Hołowiesk – 25.(24).06.1941r. zginął
zastrzelony przez Niemców (Księga zgonów parafii rz-kat. w Bielsku; inf.-pomnik na
cmentarzu)
690. Siemieniuk Anna [po mężu nazwisko: Szurpik], ur. 1929r., córka Afanazego, w czasie
okupacji zam. w Bielsku ul. Wąska Nr 11 – od lutego 1942r. do 07.1944r. praca
przymusowa w Bielsku w szwalni na Hołowiesku (IPN Bi sygn.1/87 s. 588; „Straty
osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
----Simonienko Jadwiga – zob. Kwiatkowska Jadwiga
691. Sitko Mikołaj, ur. 1903r. w Petersburgu, syn Mikołaja, żona Antonina (j.n.),
właściciel sklepu w Białymstoku, od 1936r. trener piłki nożnej w Bielsku, pracował w
Magistracie i PZU, zam. ul. Poświętna (w 1942r. ul. Poświętna) – podczas okupacji
sowieckiej i niemieckiej był szoferem, wraz z żoną Antoniną osadzony w
Strafarbeitslagrze w 1944r. za handel słoniną, po wyzwoleniu w MO, zginął
01.11.1946r. (IPN Bi sygn. 1/80 s. 31; UBP w Bielsku Podl. 1944-1956, str. 218)
692. Sitko Antonina z domu Wydzierzecka, ur. 1909r., córka Wincentego, mąż Mikołaj
(j.w.), zam. przed wojną w Bielsku ul. Poświętna, ul. Kościuszki Nr 13, a w czasie
okupacji na ul. Kopernika Nr 16 – wraz z mężem Mikołajem była osadzona w
Strafarbeitslagrze w 1944r. za handel (IPN Bi sygn. 1/80 s. 31)
693. Skalska (Elżbieta), lat ok. 70, zam. ul. Brańska – została zastrzelona przez Niemca
prawdopodobnie w lipcu1944r., gdy ukrywała się w tzw. ziemiance (inf. od Pani Julii
Olszewskiej z d. Kraśko)
694. Skoczyński Marian, ur. 1922r., syn Bronisława i Marii, zam. w Bielsku – od
11.1941r. do 04.1945r. na robotach przymusowych w Niemczech (na stacji kolejowej
Steglitz, następnie w zakładzie fryzjerskim w m. Burg koło Magdeburga („Straty
osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
695. Słusznis (Słusznic) Stanisław, ur. 1917r.w Petersburgu, syn Stanisława (urzędnik
skarbowy) i Zofii, w 1939r. w 1 kl. Liceum, zam. ul. Kościuszki – wywieziony przez
Sowietów do Kazachstanu, dostał się do armii Andersa, w 1942r. służył w 3 Dywizji
Strzelców Karpackich („Wspomnieniem pisane. Część pierwsza” str.142-zdjęcie; Inf.
od Pani Janiny Welento z d. Żarniewicz)
696. Smotek Jan, syn Jana i Dominiki, inwalida z I wojny światowej (może żołnierz
Wojska Polskiego, gdyż posiadał dużą rentę) – w wyniku kontuzji miał uraz
psychiczny oraz ciężkie kalectwo kręgosłupa (chodził zgięty w 900 do przodu i idąc nie
mógł się zatrzymać], zam. ul. Słowackiego, a w 1942r. ul. Boćkowska – wydany
Niemcom, został zamordowany w latem 1943r. (lub 1942r.) pod Pilikami „nastepnego
dnia” po zamordowaniu przez Niemców grupy 9 osób umysłowo chorych z Bielska; po
wojnie ekshumowany i pochowany obok grobu rodzinnego (inf. od Pani Julii
Olszewskiej z d. Kraśko-siostrzenicy; Z. Szachowicz „Wspomnienia”; inf. od Pana J.
Parfjanowicza; IPN Bi sygn. 1/87 s. 483; 831, 2425, 2446)
697. Snitkowski Włodzimierz, ur. 1913r. w koszarce kolejowej na trasie Bielsk – Strabla,
syn Andrzeja i Marii, kawaler, zam. w Bielsku (może na ul. Studziwodzkiej Nr 19) – w
marcu 1941r. wcielony do wojska radzieckiego, w czerwcu 1941r. został złapany wraz
z kilkoma innymi żołnierzami radzieckimi przez Niemców, zostali oni rozstrzelani we
wsi Borek koło Hajnówki (Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
60
698. Sobolew Michał, ur. 1916r., syn Leontija, zam. w Studziwodach – powołany
04.08.1944r. do Armii Czerwonej, zaginął na froncie - ostatnia wiadomość o nim
pochodziła z listopada 1944r. ( Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
699. Sokołowska Janina, ur. 1925r., zam. w 1942r. ul. Sienkiewicza – wywieziona na
roboty przymusowe do Niemiec (koło Kassel) (ks. E. Borowski „Błogosławiony…” str.
60; „Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 33; inf. od Pani Marii Żukowskiej)
700. Soroczyńska Halina, bez zawodu, zam. w Bielsku – wywieziona przez Sowietów do
ZSRR, ewakuowała się z armią Andersa na Bliski Wschód (wypis dokonany przez Z.
Romaniuka z akt Instytutu Hoovera w USA – woj. białostockie, pow. bielski sygn.
6647, s. 30)
701. Stachowiak Danuta Barbara, ur. 1925r., c. Stefana i Heleny, uczennica Gimnazjum,
zam. w Bielsku ul. Mickiewicza Nr 56 – w czerwcu 1941r. wywieziona [wraz z matką
Heleną Zaleską i przyrodnimi braćmi: Bronisławem i Januszem] przez Sowietów do
ZSRR do Ałtajskiego Kraju. Do Polski powróciła w 1946r. (Indeks represjonowanych
– Ośrodek „Karta”; „Memuary” praca zbiorowa wychowanków Gimnazjum i Liceum
wyd. w 1988r., str. 82, inf. od Pana Janusza Zaleskiego)
702. Stalewski Bolesław, ur. 1879r., syn Jana i Anny, rolnik, zam. ul. Żeromskiego Nr 8 –
13 kwietnia 1940r. wywieziony do Kazachstanu, razem z żoną i rodziną córki
Bolesławy Guzowskiej oraz rodziną drugiej córki Marii Augustyniak, powrócił w
lutym 1945r. (wspomnienia córki Marii Augustyniak, Archiwum Wschodnie sygn. ZS
826; E. Guzowski „Wspomnienia…”; inf.-pomnik na cmentarzu) [jego syn Edward
Stalewski mieszkał przed wojną w Warszawie i pracował na lotnisku – zginął walcząc
w Powstaniu Warszawskim]
703. Stalewska Emilia, ur. 1878r., żona j.w. – 13 kwietnia 1940r. wywieziona do
Kazachstanu, powróciła w lutym 1945r. (wspomnienia córki Marii Augustyniak,
Archiwum Wschodnie sygn. ZS 826; E. Guzowski „Wspomnienia…”; inf.-pomnik na
cmentarzu)
704. Stalewski Antoni, ur. ok. 1918r., syn j.w. Bolesława i Emilii, w 1939r. w szkole
lotniczej na Okęciu w Warszawie, brał udział jako lotnik w wojne 1939r., przedostał
się przez Jugosławię do Francji, a po klęsce Francji do Anglii, służył w stopniu
sierżanta strzelca w 301 Dywizjonie Bombowym „Ziemi Pomorskiej”, zestrzelony
21.09.1941r. przez Niemców dostał się do niewoli i został osadzony w oflagu w
Żaganiu, po wojnie pozostał w Anglii, gdzie założył rodzinę, zmarł w 1986r.,
odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari (wspomnienia siostry Marii
Augustyniak, Archiwum Wschodnie sygn. ZS 826; opis wnuka Andrew Simpson z
Londynu zamieszczony na stronie: http://www.rafmuseum.org.uk/research/onlineexhibitions/the-polish-air-force-in-world-war-2/your-stories.aspx
705. Stalewska Luba [po mężu: Grygoruk], ur. 1926r. – od 10.1941 do 04.1945r. na
robotach przymusowych w Prusach („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją
niemiecką” – MKiDK i IPN)
706. Starzycki Emanuel z Bielska – wywieziony przez Sowietów do ZSRR (wypis
dokonany przez Z. Romaniuka z akt Ośrodka KARTA sygn. II/1434/2K)
707. Stawińska [Stachowska] Władysława, zam. w Bielsku ul. Poświętna Nr 34 – została
ona 15 czerwca 1944r. aresztowana przez gestapo [za tajne nauczanie?] i wywieziona
do obozu Ravensbuck, powróciła do Bielska 17 lipca 1946r. (Archiwum Państwowe w
B-stoku, Okręgowy Urząd Likwidacyjny; „Wykaz imienny…obozu Ravensbruck –
strona internetowa: http://www.stankiewicze.com/ravensbruck/)
708. Stępkowska (Stenpkowska) Helena [po mężu: Kuryłowicz], ur. 1925r. w Bielsku,
córka Dymitra i Eugenii, żona Konstantego (ślub 30.04.1944r.) – od lipca 1944 do
kwietnia 1945r. na robotach przymusowych w Czechach („Straty osobowe i ofiary
represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
61
709. Stroińska Helena [nazwisko po mężu: Jakubiuk], ur. 1928r., córka Bolesława, w
czasie okupacji mieszkała w Bielsku ul. Ogrodowa Nr 18A – od lipca 1942r. do
06.1944r. praca przymusowa w Bielsku w szwalni na Hołowiesku (IPN Bi sygn.1/87 s.
588; „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
----Syczewska Swietłana – zob. Kostycewicz Swietłana
710. Syczewski Józef, ur. 1913, zam. ul. 11 Listopada – w 1941r. zmobilizowany do Armii
Czerwonej, w czerwcu 1941r. dostał się do niewoli niemieckiej, jeniec w obozie
Ostrów-Komorowo (Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl., Nr 10/17/00)
711. Szeligowski Marian, ur.12.05.1905r. w Łomży, syn Władysława i Petroneli
Jastrzębskiej, zamieszkały w Bielsku Podlaskim – uczestnik kampanii wrześniowej
jako żołnierz 80 pułku piechoty w Słonimie. Trafił do niewoli niemieckiej i przebywał
w obozie jenieckim Stalag VI H w Kirspenich, jako jeniec nr 3224. Dalszy los
nieznany (Sąd Powiatowy w Łomży Ns.IV-111/1958 - http://www.zaginieni193945.pl/person/1545.html)
712. Szmydt Piotr, ur. 1909r., nauczyciel w Bolestach, kapitan AK – zamordowany razem
z rodziną 15.07.1943r. przez Niemców w Lesie Pilickim („Protokół ekshumacji”
Zarząd Miejski w Bielsku Podlaskim z 1945r., AP w B-stoku, sygn. 18; Księga
zgonów parafii rz-kat. w Bielsku)
713. Szmydt Eugenia, ur. 1912r. z domu Kucharska, żona j.w., nauczycielka –
zamordowana 15.07.1943r. przez Niemców w Lesie Pilickim („Protokół ekshumacji”
Zarząd Miejski w Bielsku Podlaskim z 1945r., AP w B-stoku, sygn. 18)
714. Szmydt Wiesława, ur. 1937r., córka j.w. – zamordowana 15.07.1943r. przez
Niemców w Lesie Pilickim („Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski w Bielsku
Podlaskim z 1945r., AP w B-stoku, sygn. 18)
715. Szmydt Halina, ur. 1938r., córka j.w. – zamordowana 15.07.1943r. przez Niemców w
Lesie Pilickim („Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski w Bielsku Podlaskim z 1945r.,
AP w B-stoku, sygn. 18)
716. Szostkiewicz Karol, ur. 1904r., syn Antoniego, (żona Maria), nauczyciel, zam. ul.
Batorego, potem na ul. Zamkowa Nr 19 – aresztowany przez Niemców 15.06.1944r.
(wraz z innymi nauczycielami), wywieziony do obozu pracy w Berlinie, przeżył [do
1951r. mieszkał i pracował jako nauczyciel w Bielsku, potem przeniósł się do Ełku]
(inf. od Pani Haliny Grajewskiej z domu Szostkiewicz; J. Domański „Bielskie…” [w:]
„Wspomnieniem pisane” 2003, str. 141; Z. Romaniuk i J. Usakiewicz „ZNP w Brańsku
i okolicach” Brańsk 2006r., s. 53)
717. Szulborski Władysław (świadkowie przekręcali nazwisko na: Szamborski,
Szumborski, Szymborski), ur. ok. 1903r., syn Jana i Emilii z Wincenciaków, żona
Marianna z Jakimiuków, dzieci: Lucjan, Weronika i Barbara, zam. w Bielsku na ul.
Ogrodowej – więzień Strafarbeitslagru w Bielsku, wywieziony w czerwcu 1942r. do
KL Stutthof, gdzie 20.04.1943r. został zamordowany [Niemcy podali, że zmarł z
powodu „wady serca”], zwłoki zostały spalone 24.04.1943r. w krematorium KL
Stutthof (Arch. Parafialne NMP rz.-kat. w Bielsku, Ks. zg. z 1943r. poz. 39; IPN Bi
sygn. 1/80 s. 21, 31; IPN Bi 1/1351)
718. Szulc Antoni syn Pawła, ur. 03.05.1917r., zam. w Bielsku na ul. Parkowej (potem na
ul. Hołowieskiej) - szucman w obozie od 1941r. lub marca 1942r. do czerwca 1944r., w
tym czasie od wiosny 1942r.był kierownikiem kuchni, tzw. „gospodarczym”, w/g
wielu świadków pomagał więźniom (prawdopodobnie współpracował z AK-pseudonim
“Wierzba”, przysięgę miał odbierać w 1942r. Anatol Pronin ps. Oksza); w 1944r.
wywieziony przez Rosjan do obozu w Ostaszkowie i Riazania – powrócił w grudniu
1947r.; w 1950r. skazany na 3 lata (IPN Bi sygn. 1/87 s. 2087, 2258 oraz 1/80 s. 5, 74,
267, 273, 275, 288, 299, 313, 370; Indeks Represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
719. Szulc Michał, ur. 1904r., syn Ludwika, żona Cezaria, zam. ul. Ogrodowa – był
niemieckim szucmanem (policjantem) – bardzo okrutnym, w lipcu 1944r. uciekł wraz z
62
Niemcami z Bielska przed Armią Czerwoną, zaginął - prawdopodobnie po wojnie
ukrywał się w byłych Prusach (Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl.;
IPN Bi sygn. 1/87 s. 2142)
----Szurpik Anna – zob. Siemieniuk Anna
720. Szuster NN (mąż Olgi Szuster z d. Czapkowska, lat 29, zam. w 1942r. ul.
Mickiewicza początek) – w księdze spisu parafialnego za 1942 rok jest wpis, że jej:
„mąż w Rosji” („Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 46)
721. Szymańczuk Julian, członek Kościoła Chrześcijan Baptystów, zam. w Bielsku –
zginął w czasie II wojny św. (http://www.baptysci.net/kchb/articles.php?id=39#5)
722. Szymuszko Stanisław, ur. 1924r. syn Franciszka i Stanisławy, zam. w 1942r. na ul.
Mickiewicza – na robotach w Niemczech („Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku
str. 43)
723. Szypszak Zofia, nazwisko rodowe: Witwicka, po pierwszym mężu: Majerska, ur.
13.06.1901r. w Peczenżynie (w Galicji), córka Klemensa i Stefanii, mąż Kazimierz
Szypszak, zam. w Bielsku – jako chora psychicznie umieszczona została 21 kwietnia
1941r. w szpitalu psychiatrycznym w Mińsku Litewskim, po 22 czerwca 1941r. brak o
niej wiadomości (Sąd Grodzki w Bielsku Podl., sygn. 39/113/98)
724. Śliwińska Wanda [po mężu: Świerczewska], ur. 1927r., córka Jana, zam. ul.
Hołowieska Nr 8 – od 04.1942r. do 06.1944r. praca przymusowa w Bielsku w
FILGSTIEFELFABRIK ALFRED BENG („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją
niemiecką” – MKiDK i IPN)
725. Śliwowski Stefan, ur. 1923r. [syn z I małż. Julii Maliszewskiej] – w kwietniu 1940r.
wywieziony wraz z matką i siostrą przyrodnią do Kazachstanu, w 1941r. udało mu się
dostać do armii Andersa, brał udział w bitwie pod Arnhem (wspomnienia Pani A.
Maliszewskiej)
726. Ślusarczuk NN (mąż Jadwigi lat 33) – według adnotacji w Spisie parafialnym z
1942r. „zagubił się na wojnie” („Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 19)
----Śnieżko Regina – zob. Łaźna Regina
727. Świeciński [Świecicki] Stefan Józef, ur. 1892, masarz i właściciel sklepu mięsnego,
zam. początek ul. Mickiewicza – aresztowany 20 czerwca 1941r. przez Sowietów (a
rodzinę wywieziono) został osadzony w więzieniu w Białymstoku, skazany na śmierć,
po wybuchu wojny niemiecko – radzieckiej w czerwcu 1941r. więźniowie rozbili drzwi
i uciekli, powrócił do Bielska (wspomnienia córki Eugenii Wojczuk, Archiwum
Wschodnie sygn. ZS 515; J. Wójcicki „Tu zaczynała się ulica Mickiewicza”; Tadeusz
Łaźny, Białowieża mego dzieciństwa; inf. od Pana J. Łaźnego)
728. Świecińska Felicja z domu Porzezińska, ur. 1908r., żona j.w. - wywieziona razem z
dziećmi 20 czerwca 1941r. na Syberię do Ałtajskiego Kraju (wspomnienia jej córki
Eugenii Wojczuk, Archiwum Wschodnie sygn. ZS 515; „Spis parafialny” parafii rz.kat. z 1942 roku str. 46; J. Wójcicki „Tu zaczynała się…”; inf. od Pani Marii Pancerew
z d. Kordziukiewicz)
729. Świeciński Tadeusz, ur. 1925r., syn jw. - wywieziony 20 czerwca 1941r. na Syberię
do Ałtajskiego Kraju, od 1943r. w armii Berlinga, ciężko ranny, inwalida
(wspomnienia jego siostry Eugenii Wojczuk, Archiwum Wschodnie sygn. ZS 515;
„Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 46; J. Wójcicki „Tu zaczynała się…”,
inf. od Pani M. Marczuk)
730. Świecińska Eugenia (po mężu Wojczuk), ur. 1928r., córka jw. - wywieziona 20
czerwca 1941r. na Syberię do Ałtajskiego Kraju, powróciła do Polski w październiku
1945r. („Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 46; J. Wójcicki „Tu zaczynała
się…”; wspomnienia Eugenii Wojczuk, Archiwum Wschodnie sygn. ZS 515; Indeks
represjonowanych – Ośrodek „Karta” – błędnie podano nazwisko „Ćwiecińska”)
63
731. Świeciński Józef – dziadek j.w. Eugenii – wywieziony 20 czerwca 1941r. na Syberię
do Ałtajskiego Kraju, zmarł tam w listopadzie 1942r. (wspomnienia jego wnuczki
Eugenii Wojczuk, Archiwum Wschodnie sygn. ZS 515)
----Świerczewska Wanda – zob. Śliwińska Wanda
732. Świętochowski Paweł, ur. 1926r., syn Konstantego i Eugenii, zam. w Bielsku (może
na ul. Zamkowej?) – od lipca 1941r. do czerwca 1942r. praca przymusowa w Bielsku
(„Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
733. Taradynko Anatoli, ur. 1923r., syn Michała i Wiery, (brat – j.n. Niny), zam. ul.
Krótka [fryzjer] – na robotach przymusowych w Prusach, w 1944 roku wcielony do
Armii Czerwonej jako Białorusin, ciężko ranny podczas walk w Prusach (inf. od Pana
J. Parfjanowicza; inf. od Pana S. Kozarkiewicza)
734. Taradynko Nina, córka Michała i Wiery, (siostra – j.w. Anatola), zam. ul. Krótka – od
07.07.1943r. na robotach przymusowych w Prusach (inf. od Pani Heleny Miłkowskiej z
domu Kurek)
735. Tarasienko Lidia Aleksandrowna, wdowa po carskim generale, właścicielka majątku
o powierzchni 700 dziesięcin w Podbielu koło Bielska, po 17 września 1939r.
wyrzucona z dworu, osiadła jako rezydentka we dworze na Hołowiesku, następnie
aresztowana i wywieziona przez Sowietów (Igor Zakrzewski, Wspomnienia,
maszynopis)
736. Tarasiuk Maria [Malko], ur. 1926r., córka Andrzeja, zam. w Bielsku – wywieziona na
roboty przymusowe do Prus do Królewca [brak informacji w jakim okresie] (inf. od
Pani E. Nniewińskiej; dok. w U.M.)
----Tarasiuk Władysława – zob. Aleksandrowicz Władysława
737. Tatarczuk Antoni, ur. 20.02.1919r. w Krupicach, syn Ignacego i Walerii, wyznanie
katolickie, zam. ul. Studziwodzka – więzień obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu,
gdzie zginął 12.01.1943r. (Baza danych o więźniach KL Auschwitz)
738. Tokarska Teresa [nazwisko po mężu: Łysak], ur. 1930r., córka Józefa i Marii, zam.
Bielsk ul. Sobieskiego – od 03.1944r. do 09.1944r. praca przymusowa w Bielsku
(„Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
739. Tołwińska Władysława – na robotach przymusowych (Arch. Pań. w B-stoku, zespół:
736 – GKBZH, Ankiety z 1968r., sygn. 3, s. 33)
740. Tomaszuk Stanisław, ur. 1923r., zam. ul. Sportowa – wywieziony na roboty
przymusowe do Niemiec (ks. E. Borowski „Błogosławiony…” str. 60; „Spis
parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 8)
741. Tomaszuk NN, zam (Hołowiesk? Sportowa?) – razem z dziećmi wywieziona do
Kazachstanu (inf. od Pani D. Krupicz) [może z tej rodziny Stefan Tomaszuk, ur. ok.
1922r., uczeń Gimnazjum, mała matura w 1939r. ps. Klipo, wcielony do Armii
Czerwonej, zginął na Dalekim Wschodzie („Wspomnieniem pisane” 2003, str. 142;
„Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 84, wyd. I LO)
742. Tryniszewski Mieczysław, ur. 1923r., syn Jana i Józefy, zam. ul. Żurawia – od
grudnia 1941 do kwietnia 1945r. na robotach przymusowych na kolei w Królewcu w
Prusach Wschodnich („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” –
MKiDK i IPN; inf. od Pana S. Kozarkiewicza)
743. Tworkowski Jan, ur. 1885r., lekarz ginekolog (żona Zofia), w 1931r. radny miejski,
zam. ul. 3 Maja Nr 5 – aresztowany przez Sowietów w 1939/1940r., w armii Andersa,
powrócił do Bielska (L. Narbutt „Bóg trafił…” str. 18, 60; Indeks Represjonowanych –
Ośrodek „Karta”)
744. Tworkowska Zofia, ur. 1902r., mąż j.w. – wywieziona z dziećmi 13 kwietnia 1940r.
do Kazachstanu (L. Narbutt „Bóg trafił…” str. 32)
745. Tworkowska Krystyna, ur. 1927r., córka j.w. – wywieziona 13 kwietnia 1940r. do
Kazachstanu (L. Narbutt „Bóg trafił…” str. 34, 41; „Memuary” praca zbiorowa
wychowanków Gimnazjum i Liceum wyd. w 1988r.)
64
746. Tworkowska Teresa [po mężu: Lewińska], ur. 1930r., córka j.w. – wywieziona 13
kwietnia 1940r. do Kazachstanu, powróciła do Polski w maju 1946r. (L. Narbutt „Bóg
trafił…” str. 34, 41; Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; Memuary” praca
zbiorowa wychowanków Gimnazjum i Liceum wyd. w 1988r.str. 88)
747. Tyszuk Piotr, syn Paramona, ur. 1908r. w Bielsku, zam. ul. Dubicze Nr 91 –
zmobilizowany pod koniec 1944r. do Wojska Polskiego, zginął 17.04.1945r.
[26.04.1945r.] za rzeką Nysą (Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
748. Wall Paulina, ekspedientka w Bielsku – wywieziona przez Sowietów do ZSRR,
ewakuowała się z armią Andersa na Bliski Wschód (wypis dokonany przez Z.
Romaniuka z akt Instytutu Hoovera w USA – woj. białostockie, pow. bielski sygn.
7719, s. 28)
749. Warpechowski Zygmunt, ur. 16.05.1892r. w Ignatkach k. Topczewa, syn Ignacego i
Pauliny, porucznik W.P. (23 pułk ułanów), w 1930r. przeszedł w stan spoczynku, zam.
w Bielsku na ul. Mickiewicza – zmobilizowany w sierpniu 1939r. i powołany na
stanowisko Komendanta Przysposobienia Wojskowego w Bielsku, wraz z Komendą
RKU ewakuowany do Łunińca, w drodze powrotnej w dniu 22.09.1939r. Sowieci
otoczyli dworzec w Kazangródku i wzięli go do niewoli, jeniec obozu w Starobielsku,
zginął w 1940r. (ostatni list z marca 1940r.) (Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w
Bielsku Podl.)
750. Warpechowska Stefania, ur. 1904r., żona j.w., nauczycielka, pracowała w szkole w
Boćkach i w Widowie – wywieziona na Syberię przez Sowietów 21.06.1941r. („Na
Syberię”- wspomnienia S. Syczewskiej [w:] „Bielski gościniec” Nr 3, z 2005r., str. 34;
inf. od Pani M. Marczuk)
751. Warszyńska Krystyna, ur. 1923r., córka Julii Jaworowskiej [zob. wyżej: Julia
Jaworowska] – w czerwcu 1941r. wywieziona do Kazachstanu Ałtajski Kraj (E.
Guzowski „Wspomnienia…”)
752. Wasiluk Natalia, nazwisko rodowe: Piceluk, ur. 1913r. w Bielsku, córka Mikołaja i
Anny, mąż Atanazy, zam. w Bielsku (ul. Studziwodzka Nr 16) – w 1940r. przymusowo
wywieziona wraz z dziećmi do ZSRR do Pietropawłowska w płn. Kazachstanie, gdzie
zmarła w lutym 1945 roku, dzieci jej zostały oddane do domu dziecka (Arch. Pań. w Bstoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
753. Wawrzyniuk NN (mąż Anny Wawrzyniuk z d. Chwaszczewska lat 45, dzieci:
Władysław i Apolonia) – adnotacja w Spisie parafialnym z 1942r., że jest „w Rosji”
(„Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 48)
754. Wicherkiewicz Józef, ur. 11.03.1893r., syn Hipolita i Stanisławy ze Zbychowskich,
kawaler, starszy posterunkowy i kierowca w Powiatowej Komendzie Policji w Bielsku
Podl., zam. w Bielsku ul. Mickiewicza (pod koniec) – Niemcy uciekając z Bielska w
dn. 19 lipca 1944r. zabili go przy jego domu (inf. od siostrzenicy Pani Anieli Łuczaj;
IPN Bi 1/86 s. 89)
755. Wiercińscy: Edward ur. 1902r., żona Anna ur. 1912r. oraz dzieci: Jerzy ur. 1936 i
Andrzej ur. 1938r., zam. ul. Dubicze [ul. Warzywna] – wysiedleni przez Niemców ze
swego domu i gospodarstwa rolnego, gdyż Niemcy założyli na tym terenie duże
gospodarstwo ogrodnicze – Edward i Anna Wiercińscy musieli przymusowo pracować
w tym gospodarstwie (inf. od Pani W. Wiercińskiej)
----Wilgat Nina – zob. Baranow Nina
756. Wisłocka Regina, ur. 1902r., pielęgniarka, (siostra Cecylii Olszewskiej), zam. ul.
Kryniczna – 13.04. 1940r. wywieziona do Kazachstanu (E. Guzowski „Wspomnienia”;
inf. od Pana Z. Gryssbacha; Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl., sygn.
39/113/98)
757. Wisznia (Wiśnia, Wierznik) Sergiusz, ur. w 1913r. lub 1914r., syn Pawła, zam. ul.
Studziwodzka Nr 5 – wzięty do niewoli przez Niemców 17.09.1939r. pod Brodami,
65
osadzony w stalagu („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” –
MKiDK i IPN)
758. Wisznia Stefan, zam ul. Orlicz Dreszera Nr 6 – został „wywieziony do Rosji” (A.P.
B-stok. Okręgowy Urz. Likwidacyjny, Rejestr nieruchomości, sygn. 4/87/0/36)
759. Witerski Józef, ur. 1908r., syn Lucjana i Anny, przyrodni brat j.n. Józefa –
aresztowany przez Sowietów w 1941 roku, 10.02.1941r. otrzymał wyrok, od
20.05.1941r. więziony w łagrze w Workucie w Rep. Komi, od 10.09.1941r. w armii
Andersa, brał udział w bitwie pod Monte Cassino, do Polski powrócił w 1946 lub 1947
roku (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; inf. od ks. Andrzeja Witerskiego;
inf. od Pani Anieli Łuczaj)
760. Witerski Józef (Józefat), ur. 1923r. syn Lucjana i Felicji, przyrodni brat j.w. Józefa,
zam. Bielsk ul. Ogrodowa – od czerwca 1943r. do marca 1945r. na robotach
przymusowych w Prusach – Szczytno („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją
niemiecką” – MKiDK i IPN)
761. Witkowska Stanisława, z domu Herciuk, ur. ok. 1903r., żona Zygmunta, zam. w
Bielsku ul. Narutowicza, a w 1942r. na ul. Hołowieskiej – należała do AK,
aresztowana w sierpniu 1942r. przez Niemców, zginęła we wrześniu 1942r. w obozie
koncentracyjnym Majdanek (IPN Bi sygn. 1/87 s. 76, 2031)
762. Witt NN (może Rejnold?) [ur. 1884r., nauczyciel jęz. niemieckiego w Gimnazjum w
Drohiczynie, wiosną 1940r. wysiedlony do Bielska, żona Anna?, syn Eugeniusz? –
żona i syn deportowani w 1941r. do ZSRR], zam. ul. Mickiewicza w 1942r.?,
pochodzenia niemieckiego, po zajęciu Bielska przez Sowietów nie ewakuował się na
tereny zajęte przez Niemców, został nauczycielem języka niemieckiego w rosyjskiej
dziesięciolatce w Bielsku, aresztowany przez Sowietów wiosną 1941r., [rodzina została
deportowana na Syberię], z więzienia uwolniony w wyniku wybuchu wojny
niemiecko-radzieckiej w czerwcu 1941r., pracował jako księgowy i tłumacz w gestapo,
które mieściło się na ul. Jagiellońskiej, od 1942r. współpracował z wywiadem
radzieckim, ewakuował się z Bielska razem z Niemcami, podobno w 1944r. miał być
aresztowany przez Rosjan (IPN Bi 1/87 s. 2298; Igor Zakrzewski, Wspomnienia,
maszynopis; Wojenne losy Drohiczyniaków - biografie)
763. Władymirow Wiera [po mężu: Władymirow-Nydza], ur. 1929r., (zam. ul.
Cegielniana) – od 04.1943r. do 07.1944r. praca przymusowa w Bielsku w MALAJKA
U.RAUCZUS („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i
IPN)
764. Wołosowicz Jakub, ur. 1895r., nauczyciel, tzw. „biały oficer” - sztabskapitan, zam. ul.
Hołowieska – aresztowany w lutym 1941r. przez Sowietów i osadzony w więzieniu w
Łomży, uwolniony po rozbiciu więzienia w wyniku wybuchu wojny niemieckoradzieckiej w czerwcu 1941r., mieszkał w Bielsku (Indeks represjonowanych –
Ośrodek „Karta”; inf. od Pani K. Dąbrowskiej; inf. od Pana K. Matuszewskiego; Igor
Zakrzewski, Wspomnienia, maszynopis)
765. Wołosowicz Maria, ur. 1901r., córka Iwana (Rosjanka), żona j.w. – wywieziona
razem z dziećmi 20.06.1941r. do ZSRR, Ałtajski Kraj (inf. od Pani Krystyny
Dąbrowskiej; Igor Zakrzewski, Wspomnienia, maszynopis)
766. Wołosowicz Ludmiła, ur. 1924r., (po mężu: Łukaszuk, nauczycielka), córka j.w. –
20.06.1941r. wywieziona do ZSRR do Ałtajskiego Kraju (inf. od Pani K. Dąbrowskiej;
„Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 82, wyd. I LO;
Igor Zakrzewski, Wspomnienia, maszynopis)
767. Wołosowicz Irena, ur. ok. 1922r., córka j.w. – 20.06.1941r. wywieziona do ZSRR do
Ałtajskiego Kraju (inf. od Pani K. Dąbrowskiej; „Memuary” praca zbiorowa wych.
Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 82, wyd. I LO; Igor Zakrzewski, Wspomnienia,
maszynopis; D. Krupicz „Ewidencja rodzin wywiezionych…)
66
768. Wołosowicz Wsiewołod, syn j.w. – wywieziony 20.06.1941r. do ZSRR do
Ałtajskiego Kraju (inf. od Pani K. Dąbrowskiej; Igor Zakrzewski, Wspomnienia,
maszynopis)
769. Wójcicki Józef, ur. 1924r., zam. początek ul. Mickiewicza – aresztowany na kilka dni
przez żandarmerię niemiecką w Bielsku maj/czerwiec 1943r. za opuszczenie
stanowiska pracy na kolei, wykupiony przez rodzinę („Straty osobowe i ofiary represji
pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN; Józef Wójcicki „Tu zaczynała się…”,
Bielski Gościniec)
----Wróblewska Zofia – zob. Olesiuk Zofia
770. Wróblewski Jan, ur. ok. 1905r., żona Stanisława, zam. ul. Widowska (zam. w 1942r.
ul. Mickiewicza) – adnotacja w Spisie parafialnym z 1942r., że jest „w niewoli”
niemieckiej (ks. E. Borowski „Błogosławiony…” str. 60; „Spis parafialny” parafii rz.kat. z 1942 roku str. 40; inf. od Pani Zofii Dąbrowskiej)
771. Wrócewicz Maria [nazwisko po mężu: Narejko], ur. ok. 1922r., córka Leonida i Niny,
w 1939r. zdała w Gimnazjum „małą maturę”, zam. w Bielsku – w czerwcu 1941r.
deportowana przez Sowietów wraz z siostrą Heleną i prawdopodobnie matką Niną do
ZSRR do Ałtajskiego Kraju do m. Bijsk, żołnierz 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza
Kościuszki („Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 82,
wyd. I LO)
772. Wrócewicz Helena, ur. 1924r., córka Leonida i Niny, uczennica Gimnazjum, zam. w
Bielsku – w czerwcu 1941r. deportowana przez Sowietów wraz z siostrą Marią i
prawdopodobnie matką Niną do ZSRR do Ałtajskiego Kraju do m. Bijsk, powróciła do
Polski w kwietniu 1946r. (Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”; „Memuary”
praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 82, wyd. I LO)
773. Wrócewicz Maria, ur. ok. 1922r., córka Leonida i Niny i siostra Heleny (j.w.), zam.
w Bielsku – w czerwcu 1941r. deportowana przez Sowietów wraz z siostrą Heleną i
prawdopodobnie matką Niną do ZSRR do Ałtajskiego Kraju do m. Bijsk (D. Krupicz
„Ewidencja rodzin wywiezionych…)
774. Wysocki Władysław, ur. 1908r., syn Kazimierza i Zofii, porucznik W.P. - brał udział
w wojnie obronnej we wrześniu 1939r., po zakończeniu walk powrócił do Bielska,
aresztowany przez Sowietów w grudniu 1939r., osadzony w łagrze, w 1943r. wstąpił
do armii Berlinga, został awansowany do stopnia kapitana, zginął 12.10.1043r. pod
Lenino („Wikipedia”; „Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z
1988r., str. 83, wyd. I LO)
775. Wysocka Leokadia, żona j.w. – wraz z córką (ur. 1938r.) i ciotkami męża [Bronisławą
Wysocką i Janiną Łukaszuk] deportowane w głąb ZSRR, m.in. były w Bijsku
(„Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 83, wyd. I LO;
wspomnienia Heleny Jakowickiej, Archiwum Wschodnie sygn. ZS 155)
776. Wysocka NN, ur. 1938r., córka j.w. – wraz z matką (i ciotecznymi babkami)
deportowana w głąb ZSRR, m.in. do Bijska („Memuary” praca zbiorowa wych.
Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 83, wyd. I LO; wspomnienia Heleny Jakowickiej,
Archiwum Wschodnie sygn. ZS 155)
777. Wysocka Bronisława, ur. ok. 1884r., panna, ciotka kpt Władysława Wysockiego,
zam. ul. Jagiellońska – w dniu 13 kwietnia 1940r. wywieziona wraz z siostrą Janiną
Łukaszuk i jej synami do Kazachstanu (zgodziła się dobrowolnie na wywiezienia, za
nieobecnego członka rodziny), po wojnie powróciła do Polski (inf. od Pana M.
Burzyńskiego; D. Krupicz „Ewidencja rodzin wywiezionych…)
778. Wysocki Piotr (piekarz) z rodziną, zam. ul. Mickiewicza (początek) – aresztowany
przez Sowietów w pierwszej połowie 1941r. (J. Wójcicki „Tu zaczynała się ulica
Mickiewicza”)
779. Wysocka NN, żona j.w. Piotra piekarza – wywieziona wraz z rodziną w czerwcu
1941r. do Kazachstanu (J. Wójcicki „Tu zaczynała się ulica Mickiewicza”)
67
780. Wyszyński Czesław, ur. 1914r., syn Czesława (brat przyrodni j.n.. Stefana), zam.
Bielsk ul. Jagiellońska – aresztowany przez Sowietów jesienią 1944r. i osadzony w
łagrze w Stalinogorsku, zwolniony 05.10.1945r. (Indeks represjonowanych – Ośrodek
„Karta”)
781. Wyszyński Stefan, ur. 1921r., syn Czesława i Zofii (brat przyrodni j.w. Czesława),
zam. Bielsk ul. Jagiellońska – aresztowany przez Sowietów jesienią 1944r. i osadzony
w łagrze w Ostaszkowie, Riazaniu i Borowiczach, zwolniony 26 października 1947r.
(Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
782. Zabłocka Marianna, ur. 1926r., córka Eliasza i Marii, zam. ul. Widowska – na
robotach przymusowych w Niemczech („Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku
str. 21)
783. Zakrzewski Włodzimierz, ur. 1889r. w Bielsku, syn Włodzimierza i Antoniny z d.
Tokarzewicz, nauczyciel, (rodzina prawosławna, przed I wojną światową jego ojciec
był zastępcą „gołowy goroda” Bielsk Podlaski), zam. ul. Kościuszki Nr 7 –
aresztowany przez Sowietów w lutym 1941 roku, uwolniony z więzienia w Łomży po
wybuchu wojny niemiecko-sowieckie, w czasie okupacji niemieckiej mieszkał w
Bielsku, a pracował Grundstuck Gesellschaft w Kleszczelach, w dniu 22 lipca 1944r.
został przez Niemców z grupą 54 osób wywieziony ze wsi Parcewo, ostatni raz
widziano go w Warszawie na dzień przed powstaniem warszawskim, gdy wyszedł z
domu do przyjaciół, zaginął (Indeks Represjonowanych – Ośrodek „Karta”; Arch. Pań.
w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl.; Igor Zakrzewski, Wspomnienia, maszynopis)
784. Zakrzewska Eustolia z domu Burmakin, córka Aleksego i Eudokii, Rosjanka, żona
j.w., nauczycielka – wywieziona z 2 synami 20.06.1941r. do ZSRR do Ałtajskiego
Kraju, powróciła do Polski w 1945r. (Igor Zakrzewski, Wspomnienia, maszynopis; inf.
od Pani D. Krupicz i Pani M. Marczuk; inf. od Pana Arseniusza Artysiewicza)
785. Zakrzewski Włodzimierz, ur. 1916r., syn j.w. – wysłany przez Sowietów w styczniu
1941 r. na studia plastyczne do Moskwy, stamtąd już z poślubioną w Moskwie żoną,
ciężko chory w lipcu 1942 roku dołączył do rodziny przebywającej w Ałtajskim Kraju,
następnie w armii Berlinga [malarz i plakacista, prof. ASP, propagator „socrealizmu”,
autor plakatu „AK - zapluty karzeł reakcji”] (Igor Zakrzewski, Wspomnienia,
maszynopis; „Wspomnieniem pisane” z 2003r., str. 142; inf. od Pani D. Krupicz i Pani
M. Marczuk; inf. od Pani K. Dąbrowskiej; „Memuary” praca zbiorowa wych.
Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 82, wyd. I LO; inf. od Pana Areseniusza
Artysiewicza)
786. Zakrzewski Jerzy, ur. 1919r., syn j.w. - wywieziony 20.06.1941r. do Ałtajskiego
Kraju, potem w armii Berlinga (Igor Zakrzewski, Wspomnienia, maszynopis; Igor
Zakrzewski „Trzy światy” [w:] Bielski Gościniec Nr 1/2010)
787. Zakrzewski Igor „Goga”, ur. 1927r., syn j.w. - wywieziony 20.06.1941r. do
Ałtajskiego Kraju, do Polski powrócił w 1945r. [dziennikarz, tłumacz literatury
rosyjskiej] (Igor Zakrzewski, Wspomnienia, maszynopis; inf. od Pani D. Krupicz i Pani
M. Marczuk)
788. Zalescy – cała rodzina (rodzina Stanisława Zaleskiego lat 40, zam. w 1942r. na ul.
Mickiewicza) – w Spisie parafialnym z 1942r. jest adnotacja: „rodzina [jego] w Rosji”
(„Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 44)------[może z tej rodziny:
Kazimierz Zalewski, który zginął pod Monte Cassino - B. Cereniewicz, Zjazd
Bielszczan, 1960r. maszynopis, s. 23, 26]
789. Zaleska Helena Agata, ur. 10.01.1904r., córka Wincentego i Zofii, żona Wincentego
(przed wojną pracownika Urzędu Skarbowego w Bielsku), zam. przy ul. Mickiewicza
Nr 56 – wywieziona wraz z dziećmi [Bronisławem, Januszem i córką z pierwszego
małżeństwa Danutą Barbarą Stachowiak] w czerwcu 1941r. przez Sowietów do
Kazachstanu do Ałtajskiego Kraju m. Bijsk, powrócili do Bielska w maju 1946r. (inf.
od Pana Janusza Zaleskiego)
68
790. Zaleski Bronisław, ur. 1938r., syn j.w. – wywieziony wraz rodziną w czerwcu 1941r.
przez Sowietów do Kazachstanu do Ałtajskiego Kraju m. Bijsk, powrócili do Bielska w
maju 1946r. (inf. od Pana Janusza Zaleskiego)
791. Zaleski Janusz Bonifacy, ur. w maju 1941r., syn j.w. – wywieziony wraz rodziną w
czerwcu 1941r. przez Sowietów do Kazachstanu do Ałtajskiego Kraju m. Bijsk,
powrócili do Bielska w maju 1946r. (inf. od Pana Janusza Zaleskiego)
792. Zalewski Ludwik, lat 35, handlowiec (w czasie wojny pracował jako fryzjer w
zakładzie fryzjerskim razem z Błaszkiewiczem), zam. w 1942r. ul. Mickiewicza –
zamordowany razem z rodziną 15.07.1943r. przez Niemców w Lesie Pilickim
(„Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski w Bielsku Podlaskim z 1945r., AP w B-stoku,
sygn. 18; Księga zgonów parafii rz-kat. w Bielsku; IPN Bi sygn. 1/87 s. 141, 145,
2192, 2193, 2216)
793. Zalewska Janina, nazwisko rodowe: Sawicka, ur. 1918r., żona j.w. – zamordowana
15.07.1943r. przez Niemców w Lesie Pilickim („Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski
w Bielsku Podlaskim z 1945r., AP w B-stoku, sygn. 18)
794. Zalewska E. Danuta, ur. 1940r., córka j.w. – zamordowana 15.07.1943r. przez
Niemców w Lesie Pilickim („Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski w Bielsku
Podlaskim z 1945r., AP w B-stoku, sygn. 18)
795. Zalewski Antoni, ur. 1941r., syn j.w. – zamordowany 15.07.1943r. przez Niemców w
Lesie Pilickim („Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski w Bielsku Podlaskim z 1945r.,
AP w B-stoku, sygn. 18)
796. Zalewski Bronisław, ur. 1914r., syn Konstantego – zginął w Bielsku w dniu
22.06.1941r. podczas niemieckiego bombardowania „od ran zadanych przez pocisk”
(Księga zgonów parafii rz-kat. w Bielsku)
797. Zamarajew Rozalia, ur. 1924r., córka Pawła i Anny, siostra j.n., zam. ul. 11 Listopada
Nr 14 – od lipca 1943r. do maja 1945r. na robotach przymusowych w Prusach (Indeks
represjonowanych – Ośrodek „Karta”; dokumenty w U.M. Bielsk Podl.)
798. Zamarajew Wincenty, ur. 1926r., syn Pawła i Anny, brat j.w., zam. ul. 11 Listopada
Nr 14 – od 3 maja 1942r. do 10 maja 1945r. na robotach przymusowych w Prusach w
Królewcu (inf. od Pana St. Kozarkiewicza; dokumenty w U.M. Bielsk Podl.)
----Zasławska Jadwiga – zob. Boguszewska Jadwiga
799. Zawadzki Jakub, ur. 1880 lub 1886r., syn Władysława, bogaty gospodarz (tzw.
„kułak”), zam. Kolonia Hołowiesk – 20.06.1941r. wywieziony z żoną do ZSRR do
Ałtajskiego Kraju, zmarł 11.06.1944r. na zesłaniu w m. Dżambula w Kazachstanie
(Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl.; inf. od Pani M. Marczuk)
800. Zawadzka Karolina, ur. 1884, żona j.w., zam. kolonia Hołowiesk – 20.06.1941r.
wywieziona do ZSRR do Ałtajskiego Kraju, wróciła do Polski (inf. od Pani M.
Marczuk)
801. Zawadzki Józef, ur. 25.12.1914r. w Narojkach, syn Bolesława i Anny, żona Maria z
d. Zagrodnik, przed wojną pracował jako konduktor tramwajowy, około 1941r.
przyjechał z Warszawy do Bielska, zam. w Bielsku na ul. Jagiellońskiej – w kwietniu
1943r. aresztowany przez Gestapo, więziony w areszcie na Hołowiesku, wywieziony
do więzienia w Białymstoku, gdzie przebywał 3 miesiące, zamordowany (Arch. Pań. w
B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
802. Zawadzki Stanisław, ur. 1907r., syn Józefa i Ewy, piekarz, zam. ul. Ogrodowa
(rodzina w 1942r. zam. ul. Kościuszki) – dostał się do niewoli sowieckiej we wrześniu
1939r. koło Brześcia n/Bugiem, w 1940r. w więzieniu w Moskwie, od 4 czerwca
1940r. w łagrze Siewżełdorłag w Rep. Komi, następnie od 4 września 1941r. w armii
Andersa, brał udział w bitwie o Monte Cassino jako kierowca, w latach 1945-1947 w
Anglii, powrócił do Polski w 1947r. (inf. od córki Pani Ireny Nowickiej; dokumenty w
U.M. Bielsk Podl.; „Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 34; Arch. Pań. w
B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl.; Indeks represjonowanych – Ośrodek „Karta”)
69
803. Zawadzki Mieczysław Zdzisław, ur. 1932r., zam. ul. Orlicz-Dreszera – w dniu
20.10.1944r. zmarł „z ran od zapalnika” (Księga zgonów parafii rz-kat. w Bielsku)
804. Zbitowski NN, (mąż Bronisławy z d. Walerian, ur. 1905r.), zam. ul. Mickiewicza
(środek) – adnotacja w Spisie parafialnym z 1942r. że „mąż na wojnie” (ks. E.
Borowski „Błogosławiony…” str. 60; „Spis parafialny” parafii rz.-kat. z 1942r. str. 42)
805. Zbitowski Franciszek, ur. 1932r., syn j.w. – „zastrzelony” w Bielsku w dniu
18.11.1942r. w wieku 10 lat [zastrzelony przez Niemców podczas „szabru” na terenie
Getta, po wywiezieniu już z niego Żydów] (Księga zgonów parafii rz-kat. w Bielsku;
inf. od Pani Z. Dąbrowskiej)
806. Zdrojewski Andrzej, ur. około 1895-1900, zam. w Bielsku przy ul. Białostockiej –
przebywał na robotach przymusowych w Prusach, m.in. z Ignacym Pietruszczykiem
(inf. od córki Ignacego Pietruszczyka - Pani Wandy Rynkiewicz)
807. Zieliński Józef, ur. 1885r., syn Franciszka, kolejarz, zawiadowca Odcinka Drogowego
PKP w Bielsku, zam. w Bielsku ul. Stacja Kolejowa – aresztowany przez Sowietów,
odzyskał wolność po rozbiciu więzienia w czerwcu 1941r. w wyniku wojny niemieckoradzieckiej i powrócił do Bielska. W dniu 03.05.1944r. został wraz z 2 synami
aresztowany przez Niemców i po pewnym czasie zostali zwolnieni, zaś w czerwcu
1944r. został ponownie aresztowany (wraz z Henrykiem Popławskim) i osadzony w
więzieniu w Białymstoku, a następnie wysłany do obozu Gross-Rosen, zginął podczas
ewakuacji obozu (J. Domański „Agresja…” [w:] „Wspomnieniem pisane” 2003, str.
54, 56; Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl.; J. Wójcicki „Tu zaczynała
się ulica Mickiewicza”)
808. Zieliński Henryk, ur. 1926r., syn j.w. – 03.05.1944r. został wraz z ojcem i bratem
Mieczysławem aresztowany przez Niemców – po pewnym czasie zostali zwolnieni
(Arch. Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
809. Zieliński Mieczysław, ur. 1927r., syn j.w. – 03.05.1944r. został wraz z ojcem i bratem
Henrykiem aresztowany przez Niemców – po pewnym czasie zostali zwolnieni (Arch.
Pań. w B-stoku, Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
810. Zieliński Tomasz, ur. 1908r., syn Tomasza, żona Antonina – adnotacja w Księdze
zgonów, że „zabity” w Bielsku w dniu 19.07.1943r. (Księga zgonów parafii rz-kat. w
Bielsku)
811. Żabińska Stanisława – nazwisko rodowe: ???, ur. 1925r. w Bielsku, córka Franciszka
i Barbary, zam. przed wojną w Bielsku Podl. – od 03.1943 do 12.1944r. na robotach
przymusowych w Prusach („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”
– MKiDK i IPN)
812. Żabowski Feliks, lat 36, właściciel sklepu z wełną i swetrami [naprzeciw Ratusza],
zam. na ul. Mickiewicza (środek) – zamordowany razem z rodziną 15.07.1943r. przez
Niemców w Lesie Pilickim („Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski w Bielsku
Podlaskim z 1945r., AP w B-stoku, sygn. 18; Księga zgonów parafii rz-kat. w Bielsku;
inf. od Pani A. Maliszewskiej)
813. Żabowska Pelagia, lat 29 z domu Lewicka, żona j.w. – zamordowana 15.07.1943r.
przez Niemców w Lesie Pilickim („Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski w Bielsku
Podlaskim z 1945r., AP w B-stoku, sygn. 18; Księga zgonów parafii rz-kat. w Bielsku)
814. Żabowski Jerzy, lat 7, syn j.w. – zamordowany 15.07.1943r. przez Niemców w Lesie
Pilickim („Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski w Bielsku Podlaskim z 1945r., AP w
B-stoku, sygn. 18)
815. Żabowski Bogdan Maciej, ur. 1940r., syn j.w. – zamordowany 15.07.1943r. przez
Niemców w Lesie Pilickim („Protokół ekshumacji” Zarząd Miejski w Bielsku
Podlaskim z 1945r., AP w B-stoku, sygn. 18)
816. Żarska Irena (nazwisko rodowe: Falkowska, żona Antoniego lat 27 syna
Władysława), zam. ul. Mickiewicza (środek), potem ul. Traugutta (naprzeciw cerkwi) –
wywieziona z dzieckiem 20.06.1941r. do ZSRR do Ałtajskiego Kraju („Spis
70
parafialny” parafii rz.-kat. z 1942 roku str. 19; inf. od Pani M. Marczuk; „Memuary.
Wszystko przemija i uśmiech i łza” str. 81, wyd. I LO)
817. Żarski/a NN, dziecko j.w. – wywiezione z matką Ireną w dn. 20.06.1941r. do
Ałtajskiego Kraju (inf. od Pani M. Marczuk)
818. Żarski Władysław (brat j.w. - Antoniego), zam. ul. Traugutta – wywieziony
20.06.1941r. do ZSRR do Ałtajskiego Kraju, w armii Andersa (inf. od Pani M.
Marczuk; „Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 82,
wyd. I LO)
819. Żarski Jan (brat j.w. - Antoniego), zam. ul. Traugutta – wywieziony 20.06.1941r. do
ZSRR do Ałtajskiego Kraju (inf. od Pani M. Marczuk; D. Krupicz)
820. Żarska Antonina z Korzeniewskich, ur. ok. 1885r., wdowa po Bolesławie, zam. w
Bielsku ul. Żeromskiego Nr 12 – w kwietniu 1940r. wywieziona przez Sowietów wraz
z dziećmi do Kazachstanu, zmarła 29 czerwca 1941r. w Kazachstanie (Archiwum
Państwowe w B-stoku, Okręgowy Urząd Likwidacyjny; napis na pomniku na
cmentarzu rz.-kat. w Bielsku - grób symboliczny)
821. Żarski Witold, ur. 1919r., syn j.w. Antoniny – w kwietniu 1940r. wywieziony do
Kazachstanu, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, rotmistrz 15 pułku ułanów
poznańskich, uczestnik bitwy o Monte Cassino, odznaczony m.in. krzyżem
walecznym, zmarł w 1989r. w Londynie (E. Guzowski „Wspomnienia…” s. 39; inf. od
Pani D. Krupicz; napis na pomniku na cmentarzu w Bielsku)
822. Żarski Edward [Edmund, Mieczysław?], ur. ok. 1917r., syn j.w. Antoniny – w 1940r.
wywieziony do Kazachstanu (E.Guzowski„Wspomnienia” s. 39, 40; A.P. B-stok.
Okręgowy Urz. Likwidacyjny, Rejestr nieruchomości, sygn. 4/87/0/36; Danuta Krupicz
„Ewidencja wywiezionych rodzin…”)
823. ----Żarska Janina – zob. Bańkowska (po mężu), ur. 1912r., córka j.w. Antoniny –
wywieziona w kwietniu 1940r. do Kazachstanu
824. Żebrowska Irena, ur. 1910r., córka Izydora Denisiuka, mąż Julian, zamieszkała
prawdopodobnie na ul. Mickiewicza (koniec) – zginęła w Bielsku w dniu 22.06.1941r.
podczas niemieckiego bombardowania „zabita w czasie działań wojennych” (Księga
zgonów parafii rz-kat. w Bielsku)
825. Żochowski Henryk, ur. 1924r., syn Kazimierza i Józefy, zam. ul. Brańska – od
05.1944r. do 04.1945r. na robotach przymusowych w Prusach („Straty osobowe i
ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN; dok. w U.M.; inf. od Pana S.
Kozarkiewicza)
826. Żochowski Marian, ur. 1927r., brat j. w., zam. ul. Brańska – od 09.1941 do 07.1944r.
praca przymusowa w Bielsku („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją
niemiecką” – MKiDK i IPN)
827. Żochowski Kazimierz, ur. 1929r., brat j. w., zam. ul. Brańska – od marca 1943r. do
07.1944r. praca przymusowa w Bielsku („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją
niemiecką” – MKiDK i IPN)
828. Żukowska Paulina, ur. 1874r., zam. ul. Mickiewicza (koniec) – zginęła w dniu
22.06.1941r. podczas niemieckiego bombardowania – „zabita od pocisku” (Księga
zgonów parafii rz-kat. w Bielsku; inf. od Pani Z. Dąbrowskiej)
829. Żukowska Lidia [po mężu: Demianiuk], ur. 1926r., córka Tadeusza i Olgii, zam.
Studziwody – od 04.1942 do 07.1944r. praca przymusowa w Bielsku w szwalni
BEULEIDUNGSINDUSTRIE GMBH na Hołowiesku [szwalnię założono już w 1941r.,
pracowało tam ok. 300 osób {w tym ok. 12 osób ze Studziwód} na 2 zmiany, od
godziny 545 do 1345 i od 14 do 22, a w rzeczywistości i po 18 godzin, szyli szare
ubrania dla więźniów. Szefem szwalni był Werner Dukhoff (kulawy, sadysta codziennie musiał pobić kilku pracowników, zob. NN Jakubiak), miał kochankę Polkę
– Bronisławę Polakowską, która mu donosiła co się dzieje w szwalni [jednak
informacje na jej temat nie są jednoznaczne, po wojnie była sądzona w Białymstoku -
71
świadkiem była m.in. Helena Jakubiuk]. Został on później aresztowany (z kochanką)
przez Niemców za nadużycia, na przesłuchania wzywane były do Białegostok kobiety
pracujące w kancelarii szwalni. Po nim dyrektorem został Hofman, ale na krótko – ok.
1 rok, tj. do wyzwolenia] (inf. od Pani Lidii Demianiuk; „Straty osobowe i ofiary
represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN; inf. od Pani Haliny Murawskiej;
inf. od Pani Teresy Grajewskiej; inf. od Pani Heleny Jakubiuk)
----Żukowska Maria – zob. Charyton Maria
830. NN – zwana „Anuszka” – służąca u Nikołajewów – wywieziona wraz z nimi w lutym
1940 roku na Syberię (inf. od H. Krupicz)
831. NN Dymitr zwany „Mićka”, był on przed wojną operatorem w kinie na ul. Kościuszki
[może „Corso”] – Niemcy rozstrzelali go jako niepełnosprawnego w 1941 lub 1942r.
po prawej stronie szosy przed Pilikami (IPN Bi sygn. 1/87, s. 831)
832. NN Wiktoria – zwana „Wikta” lub „Głupia Wićka”, mieszkanka Bielska, umysłowo
chora – zamordowana w 1941 lub 1942 przez Niemców pod Pilikami wraz z grupą
osób umysłowo chorych (IPN Bi sygn. 1/87 s. 831, 1140; inf. od Pana J.
Parfjanowicza)
833. NN – latem 1943r. Niemcy zastrzelili 7 letniego chłopca z Bielska Podlaskiego, który
był u rodziny w Podbielu. Pochowano go po prawej stronie drogi Knorydy – Mokre
(IPN Bi sygn. 1/87 s. 201)
834. – jesienią 1943r. (lub według innych świadków w lipcu lub trochę później w 1941r.)
Niemcy zabili 9, (a według innych zeznań: około 10 – 20) niepełnosprawnych
fizycznie i psychicznie osób z Bielska, dokonując egzekucji po drugiej stronie (prawej)
szosy koło Lasu Pilickiego. Osobami niepełnosprawnymi zabitymi przez Niemców
m.in. byli: NN Cudny; NN Kalinowska-nazywana „Panią Kalinowską”; Wiktoria NNzwana „Wiktą”; Zygmunt Jakubiak; Jan Smotek-inwalida z I wojny światowej [zabity
został „następnego dnia” po egzekucji wczesniej wymienionch] oraz może Dymitr
„Mićka” operator z kina na ul. Kościuszki. Eksumacji ich nie przeprowadzono (IPN Bi
1/1943 s. 166 „Ankietyzacja” pow. Biesk Podl.; IPN Bi sygn. 1/87 s. 483, 675, 831,
1400, 1857, 1865, 2425; Arch. Pań. w B-stoku, zespół: 736 – GKBZH, Ankiety z
1968r., sygn. 3, s. 285; inf. od Pana J. Parfjanowicza)
835. Powiatowy Areszt Śledczy (Kreisgefangnis) na Hołowiesku, ul. Hołowieska Nr 10 –
liczba ogólna więźniów około 2.000 osób, stan dzienny: 100 osób. Zaś według innej
informacji: liczba ogólna więźniów wyniosł około 600 osób (500 mężczyzn i 100
kobiet), a stan dzienny: 30-40 osób. Zamordowanych – około 500 osób. Areszt
utworzono jesienią 1941 roku, a zlikwidowano latem 1944 roku. Komendantem
Aresztu był meister Willy Musbach załogę stanowili m.in.: Fran Triebe z SS oraz z
gestapo: oberlejtnant Schrode oraz Schwede. Wachmanami byli Polacy , Białorusini i
Ukraińcy. Więźniów do prac raczej nie używano (5-6 osób pracowało w warsztacie
krawieckim i 5-6 osób w warsztacie szewskim). Wyżywienie (podobne jak w
Strafarbeitslagrze) – rano 100g chleba i ½ litra kawy, na obiad 1 litr zupy, na kolację
100g chleba i ½ kawy. Więźniowie chorowali na tyfus. Likwidując więzienie 12 lipca
1944r. Niemcy większość więźniów zwolnili, część wywieźli do obozów
koncentracyjnych, a 4 osoby rozstrzelał oberlejtnant Schrode na podwórku więzienia za
szpiegostwo i przynależność do polskich organizacji podziemnych (byli to: małżeństwo
z za Buga, panna z Łubina i mężczyzna NN). Więźniami z Bielska byli m.in.: Wacław
Bańkowski, Janina Janiszewska, Kazimierz i Maria Osmólscy, Jan i Władysław
Balejko (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: 736 – GKBZH, Ankiety z 1968r., sygn. 3, s.
14, 30-32)
836. ---- Las Pilicki, uroczysko Osuszek - miejsce mordów pod Bielskiem Podlaskim: w
lipcu 1941 roku Niemcy zabili 30 Żydów, których pochowano w 2 grobach (byłych
okopach przysposobienia wojskowego) oraz 14 osób Żydów i Polaków po drugiej
stronie szosy. W czerwcu 1942r. Niemcy mieli rozstrzelać 113 osób za pomoc
72
partyzantom i Żydom oraz niedostarczenie kontyngentów – według innej informacji
rozstrzelano wtedy 180 osób z więziena na Hołowiesku. W sierpniu 1942 roku – 50
osób (Polaków i Żydów z Bielska), a we wrześniu 1942 roku 28 osób. W lipcu 1943r.
rozstrzelano 58 osób. Jesienią 1943r. zabito 193 osoby, a w 1944 roku zamordowano 3
osoby za ukrywanie partyzantów (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: 736 – GKBZH,
Ankiety z 1968r., sygn. 3, s. 16, 17, 21, 24, 25, 278-281, 287)
837. ----- Arbeitsamt w Bielsku Podlaskim – Niemcy wysłali na roboty przymusowe około
300 osób (200 mężczyzn i 100 kobiet). Część robotnikow wysłana była bezpośrednio z
Strafarbeitslagru w Bielsku i z więzienia na Hołowiesku. Wywieziono m.in.: Lubę
Kędyś, Ninę Kaliszewicz, Ninę Minkiewicz, Julię Balejko, Janinę Wińską, Lidię
Simonienko, Helenę Łuczyńską, Józefę Lodzińską, Helenę Tymosiak, Annę Kaliszuk,
Halinę Knapczyńską, Władysławę Tołwińska, Piotra Kaliszuka, Antoninę Holonko,
Stanisława Kozarkiewicza i innych (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: 736 – GKBZH,
Ankiety z 1968r., sygn. 3, s. 33)
73
II. Mieszkańcy Bielska Podlaskiego pochodzenia żydowskiego
W pierwszej połowie września 1939 roku Niemcy po zajęciu Bielska wzięli
zakładników z ludności pochodzenia żydowskiego – około 30 osób głównie z inteligencji
np. lekarzy: dr Jadwigę Kapłańską zam. przy ul. Boćkowskiej (od 1938r. ulica nosiła
nazwę Orlicz-Dreszera), dr Abrahama Josema zam. przy ul. Mickiewicza Nr 30, dr
Kamieniecką (dentystkę). Niemcy opuszczając Bielsk zabrali tych zakładników ze sobą –
nie wiadomo co się z nimi stało (inf. od Pana Z. Szachowicza). Niemcy także jako
zakładników aresztowali 15 września 1939 roku trzech Polaków: Burmistrza Miasta
Alfonsa Erdmana, księdza dziekana Antoniego Besztę Borowskiego i księdza Ludwika
Olszewskiego - których trzymali w piwnicy dworca kolejowego. Uwolnili ich 20 września,
gdy wycofali się z Bielska (ks. E. Borowski „Błogosławiony…” str. 52-53).
W aktach Zarządu Miejskiego w Bielsku Podlaskim z 1945 roku na „Liście osób
narodowości żydowskiej, więzionych przez Niemców w Ghecie w Bielsku Podlaskim”
figuruje 111 osób żydowskiego pochodzenia – zaś na końcu „Listy” jest adnotacja, że:
„Nazwisk reszty więzionych w ilości około 3.400 osób nie ustalono”– z tego wynika, że w
getcie bielskim było około 3.500 osób (Arch. Pań. w Białymstoku – zespół „Zarząd
Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18; IPN Bi sygn. 1/87 s. 160, 2240; Z. Szachowicz w
swoich Wspomnieniach podaje liczbę 5.350 Żydów z Bielska, a wszystkich razem 5.500
osób).
Taką samą liczbę podaje także Zbigniew Romaniuk – przypis Nr 6 [w:] „Bielsk
Podlaski. Studia i materiały do dziejów miasta”, Bielsk Podl. 1999r. w artykule: M. Peker
„W bielskim getcie i w obozach”). Żydzi używani byli przez Niemców do różnych prac w
mieście, odgruzowywania, kopania torfu. Polscy mieszkańcy Bielska pomagali im - np.
podając żywność.
Getto w Bielsku utworzono prawdopodobnie w sierpniu 1941 roku, a wywieziono z
niego ostatnich żydowskich mieszkańców Bielska około 5 listopada 1942 roku. Getto
położone było w kwartale: ulica Jagiellońska (z wyłączeniem cerkwi), ul.
Kazimierzowska do rzeki, wzdłuż rzeki do ul. Widowskiej, część ul. Widowskiej od
Ogrodowej do rzeki, ul. Ogrodowa, odcinek ul. Kazimierzowskiej (od Ogrodowej do
Wąskiej), ul. Wąska (równoległa do Mickiewicza), ul. Kopernika (granica biegła „z tyłu”
tej ulicy zostawiając po stronie getta ul. Rogową, tzw. Zaułek) - do ulicy Jagiellońskiej.
Obszar ten wynosił około 30.000m2 (IPN Bi 1/1943 s. 224 i 225 „Ankietyzacja” pow.
Bielsk Podl.; IPN Bi sygn. 1/87 s. 160, 2267; M. Peker „W bielskim getcie i w obozach” str.
280 i przyp. 3-5; Arch. Pań. w B-stoku, zespół: 736 – GKBZH, Ankiety z 1968r., sygn. 3,
s. 15). Według innych informacji granicą północną getta była ulica Kazimierzowska (Z.
Szachowicz „Wspomnienia”).
Krótko po 24 czerwca lub na początku lipca 1941r. Niemcy aresztowali 30 osób
pochodzenia żydowskiego m.in.: Aron Liewart (rzezak) z synem, Menase Chrabołowski
(nauczyciel), bracia Falie i Mejer Kapłańscy (kupcy), bracia Herszel i Szajke Kon [Kor]
(kupcy), Szolem Szwarc (księgowy), Zame Raniecki (księgowy), Josef Kac (profesor
gimnazjum), Zelcer (nauczyciel), Aron-Nisn Kamieniecki (nauczyciel), Walczyk
(nauczyciel), Mejer-Eli Guterman (sekretarz gminy żydowskiej), Szlosberg (ekonomista),
Josef Meszorer (kupiec), Alter Muzikant (kancelista), Jonas Wajnsztajn (adwokat), Lejb
Szipman (kupiec), Jankew Bereziński [Jakub Brzeziński] (kupiec), Giel Lejzer (lat 17),
Ajzik London (lat 17), Szmul Lewin, Menachem Stupnicki [Stupnik] (nauczyciel muzyki)
lat ok. 50, Jakow Appelbaum [Apfelbaum], Efroim Melamedowicz, Ajzensztajn, Eksztajn
74
(może Epsztajn) stanowiących elitę społeczności żydowskiej w Bielsku. Zostali oni zabici
- miejsce ich pochowania jest nieznane. Prawdopodobnie zostali rozstrzelani i pochowani
po prawej stronie szosy prowadzącej do Pilik (ok. 250m od szosy w kierunku na
Pietrzykowo) na polu na wzgórzu, lub ewentualnie w Lesie Pilickim. Według innej
informacji zostali zabici i pochowani około 250m na wschód od drogi Bielsk Podlaski –
Dubiażyn na terenie Lasu Pilickiego zwanego „Osuszek” (ok. 350-400m od tej polany w
kierunku drogi Dubiażyńskiej) na końcach dwóch przedwojennych ćwiczebnych rowów
strzeleckich, po wojnie nie zostali oni ekshumowani. (Zeznanie Simche Teppermana i
Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I; M. Peker „W bielskim getcie i w
obozach” str. 281 i przyp. 7; zeznanie Henacha Piaska, AŻIH, 301/988; Arch. Pań. w Bstoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl. sygn. 10/115/00 dot. Szmula Lewina, inf. od
Pana Aleksandra Pychnera; IPN Bi 1/1943 s. 171 „Ankietyzacja” pow. Bielsk Podl.; IPN
Bi sygn. 1/87 s. 831, 1400, 1853, 1857; IPN Bi sygn. S 5/73, 1/957; 1/86 s. 1; Arch. Pań.
w B-stoku, zespół: 736 – GKBZH, Ankiety z 1968r., sygn. 3, s. 12, 278, 279).
Ponadto w drugiej akcji w lipcu 1941 roku (według innych zeznań miało to być
około 20 września 1941r.) Niemcy aresztowali 12 Żydów współpracujących z Sowietami,
których również zabili w Lesie Pilickim wraz z 2 Polakami [na kolonii Jana
Ostaszewskiego przy wsi Piliki – zostali oni w 1945r. ekshumowani i pochowani na
cmentarzu żydowskim w Bielsku. Mieli to być m.in. (13+2): Mojsze (Mojżesz) Piasek
(krawiec), Icchok Warne [Izaak Wrona] (malarz), Mejer Kusowicki [Koroticki] (szewc),
Lejzer Jaszynowski [Lejzor Jasinowski lub Jasionowski] (szewc), Kestin [Kastin?] Hirsz
(stolarz), Walman [Wolman] Dawid (furman), Gurewicz (Echil Gerowicz) [może A.
Gierewicz?] (kancelista), Rochla Lazarowska [Rachela Lasowska], Muzikant (kancelista)
oraz Łuzowski, a także Sura Reznik, Izaak Bekensztejn i Josif Meszorer - też ujmowany
wśród 30-tu rozstrzelanych. Pochowani oni zostali po wojnie na cmentarzu żydowskim.
Ponadto Niemcy zastrzelili wówczas także dwóch prawosławnych: Sergiusza
Maciejewskiego i Dymitra Demianiuka, którzy zostali pochowani na cmentarzu
prawosławnym. Natomiast Henach Piasek w swoim zeznaniu - AŻIH, 301/988 podaje, że
Niemcy aresztowali po raz drugi: 10 mężczyzn i 10 kobiet. (Zeznanie Simche Teppermana
i Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I; M. Peker „W bielskim getcie i w
obozach” str. 281 i przyp. 7; IPN Bi 1/1943 s. 165 „Ankietyzacja” pow. Bielsk Podl. oraz
IPN Bi sygn. 1/87 s. 1850, 1852; Arch. Pań. w B-stoku, zespół: 736 – GKBZH, Ankiety z
1968r., sygn. 3, s. 11)
Według zeznań innego świadka - Niemcy aresztowali 26 lipca 1941 roku za
współpracę z Sowietami mieszkańców wsi Grabowiec oraz mieszkańców Bielska (m.in. 2
Żydów z Bielska: Brzezińskiego i adwokata Gierowicza), Żyda Kupera z Bociek, a także
osoby ze wsi Kozły, Skrzypek i z innych wsi – razem ponad 45 osób. Przez noc trzymali
ich w Bielsku w „Hotelu Polskim” przy ul. 3 Maja i następnego dnia rozstrzelali ich na
polu koło „brzezinki” wchodzącej w skład Lasu Pilickiego (ale leżącej po prawej stronie
szosy Bielsk – Piliki). Niemcy podobno strzelali w tył głowy. Po pewnym czasie rodziny
zamordowanych za zgodą Niemców ekshumowały ciała i pochowały je na cmentarzach
prawosławnych, oprócz ciał Żydów (IPN Bi sygn. 1/87 s. 2202; S 5/73,1/957)
Niemcy mieli rozstrzelać łącznie około 100 Żydów w „Brzezinkach” koło Szastał
[prawdopodobnie lasek po prawej stronie szosy Bielsk Podlaski – Piliki] (IPN Bi 1/1943
s. 224 „Ankietyzacja” pow. Bielsk Podl.).
Niemiec (prawdopodobnie Klein lub Lampe) zabił z automatu w maju lub czerwcu
1942r. (na Plantach w miejscu obecnego II L.O. od strony ul. Kopernika) młodą Żydówkę
(ok. 30 lat) z dzieckiem, która opuściła getto w poszukiwaniu jedzenia (dziecko miał
zabić strzałem z pistoletu) – może była to NN Szkiełko? (IPN Bi sygn. 1/87 s. 657, 683,
2142, 2250, 2267).
75
W dniu 6 września 1942r. Niemcy w Bielsku dokonali częściowej likwidacji osób
starszych, np. Kejles Szloma [Kojles], ur. 1860r. (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd
Grodzki w Bielsku Podl. Nr 39/133/98).
Według akt Archiwum Państwowego w Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w
Bielsku Podl.” sygn. 18 - niemiecka Schutzpolizei pod dowództwem „majstra” Kleina
rozstrzelała na cmentarzu żydowskim do 30 Żydów ( też IPN Bi sygn. 1/87 s. 2211).
Podczas likwidacji w listopadzie 1942 roku bielskiego getta Niemcy prowadzili
Żydów na stację kolejową dwoma trasami: ul. Jagiellońską przez „planty” i koło Łysej
Górki” oraz ulicą Mickiewicza (inf. od Pana J. Parfjanowicza).
Oprócz osób wywiezionych do Treblinki (przez Białystok) – w pierwszych dniach
listopada 1942 roku wywieziono do getta białostockiego 48 Żydów (szewców i krawców)
zatrudnionych w Bielsku w niemieckiej firmie zwanej od nazwiska właściciela: „Benz”.
Każdy z robotników mógł wziąć ze sobą 4 członków rodziny – wywieziono wówczas
około 200 osób, w grupie tej był też przewodniczący Judenratu Szlomo Epsztejn.
Bezpośrednio po likwidacji getta w dniu 11 listopada 1942 roku Niemcy zabili
około 150 osób: obłożnie chorych ze szpitala (ok. 30 lub 78 osób - m.in. Mostowskiego,
Glezera, Awsiejewicza, Strikowskiego oraz 2 kobiety przed porodem oraz personel
szpitalny, a także podobno dzieci z sierocińca i osoby kalekie. Niemcy rozstrzelali ich na
terenie getta (naocznymi świadkami byli: Karol Szkop, ks. E. Beszta Borowski). Obecnie
obok tego miejsca znajduje się blok mieszkalny ul. Jagiellońska Nr 5A). Natomiast
pracowników bielskiego Judenratu, Niemcy mieli zabić koło bożnicy przy ul. Wąskiej. W
1946 roku Josiel [Józef] Borkowski za zgodą gminy żydowskiej w Łodzi dokonał
ekshumacji 154 ciał i pochował je na cmentarzu żydowskim przy ul. Brańskiej w Bielsku,
tzw. „Charchuty”. Po wywiezieniu lub zabiciu Żydów, getto likwidował Miemiec Szulc.
(Zeznanie Simche Teppermana i Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I
„Męczeńska droga Żydów z Bielska Podlaskiego” spisana przez Simche Bursztajna; Meir
Peker „W bielskim getcie i w obozach”; zeznanie Henacha Piaska, AŻIH, 301/988; IPN
Bi sygn. 1/87 s. 160, 192, 543, 675, 2250, 2264; Zachariasz Szachowicz „Wspomnienia”).
Ponadto latem 1943r. Niemcy mieli rozstrzelać w Lesie Pilickim ponad 20 Żydów
(IPN Bi sygn. 1/87 s. 344).
W synagodze przy ul. Jagiellońskiej po likwidacji getta Niemcy pozwolili
zorganizować szkołę białoruską (uczono w niej języka niemieckiego, natomiast nie
uczono języka polskiego) – M. Bołtryk „Pan profesor”(Przegląd Prawosławny, Nr 5 z
2002r.)
Po wywiezieniu Żydów z bielskiego getta, Niemcy w grudniu 1942 roku przymusowo
sprowadzili ze wsi powiatu bielskiego (np. Narewki, Mokrego) rzemieślników wiejskich
wraz z rodzinami, których zakwaterowali w domach na terenie byłego getta. Rodziny te
cierpiały biedę, ponieważ Niemcy płacili im głodowe pensje. Przebywali oni tam do lipca
1944 roku. Ze wsi Mokre przesiedlili np. 9 rodzin z dziećmi: Mikołaja (był brukarzem) i
Tatianę Góralczuków, Włodzimierza (był stolarzem) i Helenę Nikitiuków, Józefa i
Nadzieję Łukaszuków, Mikołaja i Antoninę Kondraciuków, Boleslawa Stroińskiego
(szewc), Borysa (był brukarzem) i Marię Nikitiuków [mieszkali przy ul. Ogrodowej Nr 2
w „domu Szafranów”] oraz 3 inne rodziny z Mokrego, które po wojnie wyjechały do
ZSRR (inf. od Pani Antoniny Podolec z d. Nikitiuk c. Borysa i Marii)
76
1. [Abramowicz] Avramovich Michael - was born in Poland. He was married to Lisa [zob.-j.n.].
Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk Podlaski,
Poland. Michael perished in 1943 in the Shoah. This information is based on a Page of
Testimony (displayed on left) submitted by his nephew (Yad Vashem)-------2 karta: Mikhael
Abramovitz. He was married to Lea. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland.
Mikhael perished in the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor
books found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 535
(Yad Vashem). Michał Abramowicz syn Jakuba, mąż Elżbiety [Lisy-j.n.], był on z
wykształcenia agronomem i administrował majątkiem Podbiele koło Bielska, którego
właścicielką była Lidia Tarasienkowa (Igor Zakrzewski, Wspomnienia, maszynopis)
2. [Abramowicz] Avramovich Lisa-Lea nee Simner was born in Brzesc Nad Bugiem in 1901 to
Moshe and Toibe nee Televizky. She was a housewife and married to Michael [żona-j.w.;
matka Solomona i Shlamy-j.n.]. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During
the war she was in Bielsk Podlaski, Poland. Lisa perished in 1943 in the Shoah at the age of
42. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her
niece (Yad Vashem)-------2 karta: Lea Abramovitz nee Simner. She was married to Mikhael.
Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. Lea perished in the Shoah. This
information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 535 (Yad Vashem). Była córką
Moisieja [Mosze] Symlera - Simnera (zob. niżej), jej mąż - Michał Abramowicz [j.w.]
administrował majątkiem Podbiele koło Bielska, pomagała mu opiekując się
robotnikami rolnymi (Igor Zakrzewski, Wspomnienia, maszynopis)
3. [Abramowicz] Avramovich Solomon - Salik [syn-j.w.] - was born in Bielsk Podlaski in 1927
to Michael and Liza-Lea nee Simner. He was a pupil and a child. Prior to WWII he lived in
Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Solomon perished
in 1943 in the Shoah at the age of 16. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left) submitted by his cousin (Yad Vashem). (Igor Zakrzewski, Wspomnienia,
maszynopis)
4. [Abramowicz] Abramovitz Shlama [córka-j.w.] - was born to Mikhael and Lea. Prior to
WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Shlama perished in the Shoah. This information is
based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID,
ENG), TEL AVIV, 1975 page 535 (Yad Vashem)------- Avramovich Solomon - was born in
Bielsk Podlaski in 1927 to Michael and Liza nee Simner. He was a pupil [uczennica] and a
child. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk
Podlaski, Poland. Solomon perished in 1943 in the Shoah at the age of 16. This information is
based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his cousin (Yad Vashem)-----------------3 karta: Shlama Abramovitz was born to Mikhael and Lea. Prior to WWII he lived in
Bielsk Podlaski, Poland. Shlama perished in the Shoah. This information is based on a List of
victims from Yizkor books found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL
AVIV, 1975 page 535 (Yad Vashem)
5. Abramicki Meir - was born in Bielsk Podlaski in 1890 to Zakharia and Chaja. He was married
to Khisha. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk
Podlaski, Poland. Meir perished in Treblinka, Poland. This information is based on a Page of
Testimony found in the Pages of Testimony. (Yad Vashem)
6. Abramowicz Yosef - was born in Bielsk Podlaski in 1910 to Yaakov and Sara. He was a
typesetter and married to Sima [żona-j.n.; ojciec Shalom-j.n.]. Prior to WWII he lived in
Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Yosef perished in
the Shoah. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by
his relative (Yad Vashem)----- 2 karta: Yosef Abramovitz. Prior to WWII he lived in Bielsk
Podlaski, Poland. Yosef perished in the Shoah. This information is based on a List of victims
from Yizkor books found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975
page 535 (Yad Vashem)
7. Abramowicz Sima - nee Orlanski was born in Bialystok in 1916 to Yoel and Khaia. She was
married to Yosef [zob.-j.w.]. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the
77
war she was in Bielsk Podlaski, Poland. Sima perished in the Shoah. This information is based
on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her sister (Yad Vashem)
8. Abramowicz Shalom - was born in Poland in 1937 to Yosef and Sima nee Orlanska [rodzicej.w.]. He was a child. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war he
was in Bielsk Podlaski, Poland. Shalom perished in 1941 in the Shoah at the age of 4. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his relative (Yad
Vashem) ----------- 2 karta: Shalom Abramowicz was born in Poland to Yosef and Sima nee
Orlanska. He was a child. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war
he was in Bielsk Podlaski, Poland. Shalom perished in the Shoah at the age of 4. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his uncle (Yad
Vashem)
9. Agres Fejga, miała zakład kapeluszy damskich na ul. Mickiewicza - więziona przez
Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w
Bielsku Podl.” sygn. 18)--------[żoną Jeruchema Kleszczelewskiego była Tobja Agres z
Bielska, córka bielskiego listonosza -która zginęła w 1944r. we Francji] („Kleszczelscy
z Bielska Podlaskiego” [w:] Bielski Gościniec, Nr 1/2011, s. 67 i 70)
10. Ajzenstadt Leja, zdała maturę w 1935r. – uwięziona w getcie w Bielsku („Memuary”
praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 86, wyd. I LO; W. Falkowski
„Żydzi w Gimnazjum bielskim, ” [w:] Bielski Gościniec, Nr 1/2011, s. 78)
11. Ajzensztadt Aron, w 1931r. radny miejski, więziony przez Niemców w getcie w
Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn.
18) W 1919r. prowadził skład wódek, win i towarów kolonialnych przy ul.
Mickiewicza Nr 54.
12. Ajzensztajn NN, właściciel murowanego domu przy ul. Mickiewicza (obecnie ok. Nr
50) – na początku lipca 1941r. Niemcy aresztowali 30 osób (wymieniony
prawdopodobnie był w tej grupie) stanowiących elitę społeczności żydowskiej w
Bielsku, zostali oni zabici prawdopodobnie w Lesie Pilickim (zeznanie Henacha
Piaska, AŻIH, 301/988; Z.Szachowicz „Wspomnienia”)
13. Ajzensztad Benian – przeżył getto i okupację, jego rodzice zginęli (IPN Bi sygn. 1/87
s. 2142)
14. Alpert Khanan - was born in Bielsk to Yisrael and Sara [Perl]. He was married to Lea. Prior to
WWII he lived in Bielsk, Poland. During the war he was in Bielsk, Poland. Khanan perished in
the Shoah. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by
his niece ---- submitted by his nephew (Yad Vashem) [może czapnik z ul. Mickiewicza?]
15. Alpert Reuven - was born to Khanan and Lea. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski,
Poland. Reuven perished in the Shoah. This information is based on a List of victims from
Yizkor books found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page
536 (Yad Vashem)
16. Apfelbaum Jakub [może Appelbaum Jakow], więziony przez Niemców w getcie w
Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn.
18)
17. Apfelbaum Jenta, więziona przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)-----------------------Iente. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. Iente perished in the Shoah. This
information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 536 (Yad Vashem)
18. Appelbaum (Jakow) [może Apfelbaum Jakub], zam. w Bielsku – na początku lipca
1941r. Niemcy aresztowali 30 osób (wymieniony był w tej grupie) stanowiących elitę
społeczności żydowskiej w Bielsku, zostali oni zabici prawdopodobnie w Lesie
Pilickim (M. Peker „W bielskim getcie i w obozach” str. 281 i przyp. 7)---------------Yaakov. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Yaakov perished in the Shoah.
This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 536 (Yad Vashem)
78
19. Avramowicz – zob. Abramowicz
20. Atlas – właściciel sklepu (inf. od Pana K. Matuszewskiego)
21. Awsiejewicz NN – osadzony w getcie bielskim, był w liczbie 78 obłożnie chorych
przebywających w szpitalu żydowskim, którzy w dniu 11 listopada 1942r. zostali
rozstrzelani (wraz z jeszcze innymi osobami) przez Niemców przy ul. Jagiellońskiej
[koło Nr 5A] i tam pochowani we wspólnym grobie, w 1946 roku zostali ekshumowani
i pochowani na cmentarzu żydowskim przy ul. Brańskiej (zeznanie Henacha Piaska,
AŻIH, 301/988)
22. Barchat Zawl (Zevulun) was born in Bielsk in 1880 to Yitzkhak and Tzipora. He was a
merchant and married to Dina. Prior to WWII he lived in Bielsk, Poland. During the war he
was in Bielsk, Poland. Zawl was murdered in Bielsk Podlaski, Ghetto. This information is
based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his brother Natan – przeżył
(Yad Vashem)--------Zwulun “Zawel” ur. 1880r. syn Icka i Cipory, miał żonę Dinę I
dzieci: Rachelę, Maszę i Szołema (ur. 1916r.) – zginął on w czasie II wojny (Michal
Itzhaki, Rodzina Barchatów [w:] Bielski Gościniec, Nr 1/2011, s. 41)-----może to on:
Barchat NN, miał sklep z materiałami i gotowymi ubraniami, tzw. kupiec bławatny,
zam. ul. Mickiewicza - więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
23. Barkhat Dina nee ‫אלגרוד‬. She was married to Zevulun. Prior to WWII she lived in Bielsk
Podlaski, Poland. Dina was murdered in the Shoah. This information is based on a List of
victims from Yizkor books found in BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV,
1975 page 537.(Yad Vashem)
24. Barkhat Moshe was born to Zevulun and Dina. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski,
Poland. Moshe was murdered in the Shoah. This information is based on a List of victims from
Yizkor books found in BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 537
(Yad Vashem)
25. Barkhat Shalom was born to Zevulun and Dina. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski,
Poland. Shalom was murdered in the Shoah. This information is based on a List of victims
from Yizkor books found in BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page
537 (Yad Vashem)
26. Barkhat Rachel was born to Zevulun and Dina. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski,
Poland. Rachel was murdered in the Shoah. This information is based on a List of victims
from Yizkor books found in BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page
537. (Yad Vashem)
27. Barchat Szołem, syn Zwuluna i Diny, ur.20.03.1916r. w Bielsku, w 1939r. kanonier w
Wojsku Polskim, dostał się do niewoli niemieckiej, w listopadzie 1940r. powrócił do
Bielska ) („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” MKiDK i IPN;
Michal Itzhaki, Rodzina Barchatów [w:] Bielski Gościniec, Nr 1/2011, s. 41)------może
to: Barchat NN, żołnierz polski w wojnie obronnej 1939r., jeniec w obozie niemieckim
w Lublinie, po ucieczce wraz z Radłowskim i Michaelem Pekerem z obozu ukrywał się
w getcie w Bielsku, wydany przez policję żydowską Niemcom razem z w/w więziony
w areszcie na Hołowiesku (byli używani do zakopywania ciał osób zabitych oraz
nieczystości), rozstrzelani przez Niemców (M. Peker „W bielskim getcie i w obozach”)
28. Barchat Izrael, syn Icka i Cypy (Cipory), ur. 1889r. w Bielsku (zm. w 1959r. w
Izraelu), w 1933r. zam. ul. Mickiewicza Nr 78, gdzie z braćmi: Natanem i Chaimem
prowadzili sklep tekstylny o nazwie „Manufaktura”; II wojnę spędził w Palestynie;
miał on żonę Nechem (1896-1982) oraz dzieci: Reisel-Róża (ur. 1925r.), Ada (ur.
1929r.), Janek (1921-1979) i Sima (ur. 1923r. – zginął w czasie II wojny). Żona i córki
Róża i Ada zostały 20.06.1941r. deportowane do ZSRR, przeżyły (Michal Itzhaki,
Rodzina Barchatów [w:] Bielski Gościniec, Nr 1/2011, s. 41)
29. Barchat Syma was born in Bielsk Podlaski in 1923 to Yisrael. She was a pupil and single.
Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was in Bialystok,
Poland. Syma was murdered in Bialystok, Ghetto. This information is based on a Page of
79
Testimony (displayed on left) submitted by her father (Yad Vashem)---- Sima Barkhat. Prior
to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. Sima was murdered in the Shoah. This
information is based on a List of victims from Yizkor books found in BIELSK - PODLIASK
(HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 537 (Yad Vashem)
30. Barchat Jan, ur. 1921r., syn j.w. – 20.06.1941r. wywieziony do Rosji do Ałtajskiego
Kraju, przeżył („Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str.
81, wyd. I LO; Igor Zakrzewski, Wspomnienia, maszynopis)
31. Barchat Róża, ur. 1925r., córka j.w. – 20.06.1941r. wywieziona do Rosji do
Ałtajskiego Kraju, przeżyła („Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum
z 1988r., str. 81, wyd. I LO; Igor Zakrzewski, Wspomnienia, maszynopis)
32. Barchat Ada [Ala], ur. 1929r., córka j.w. – 20.06.1941r. wywieziona do Rosji do
Ałtajskiego Kraju przeżyła („Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z
1988r., str. 81, wyd. I LO; Igor Zakrzewski, Wspomnienia, maszynopis)
33. Barchat Jakub-Cwi, ur. 1875r., syn Icka i Cipory, mieszkał w Białymstoku – zginął w
czasie II wojny (Michal Itzhaki, Rodzina Barchatów [w:] Bielski Gościniec, Nr 1/2011,
s. 41)
34. Barchat Eliahu, syn Icka i Cipory – zginął w czasie II wojny (Michal Itzhaki, Rodzina
Barchatów [w:] Bielski Gościniec, Nr 1/2011, s. 41)
35. Barchat Riwka (Beba), ur. 1895r., córka Izaaka i Cipory, wyszła za mąż za Chaima
Sołowieja i mieli syna Joela i córki: Dworę i Szoszanę (Różę), mieszkali w Bielsku
przy ul. Mickiewicza, gdzie mieli sklep bławatny – wszyscy zginęli w czasie II wojny
(Michal Itzhaki, Rodzina Barchatów [w:] Bielski Gościniec, Nr 1/2011, s. 41)----Barkhat Beba Solowej nee Barkhat was born in Bielsk Podlaski in 1895 to Yitzkhak. She was
married to Khaim. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was
in Bielsk Podlaski, Poland. Beba was murdered in Bielsk Podlaski, Ghetto. This information is
based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her brother. (Yad Vashem)----- Bebl Solovei nee Barkhat. She was married to Khaim. Prior to WWII she lived in Bielsk
Podlaski, Poland. Bebl was murdered in the Shoah. This information is based on a List of
victims from Yizkor books found in BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV,
1975 page 545. (Yad Vashem)
36. Barchat Aharon, syn Icka i Cipory – zginął w czasie II wojny (Michal Itzhaki, Rodzina
Barchatów [w:] Bielski Gościniec, Nr 1/2011, s. 41)
37. Barchat Chaim, ur. 1896, syn Icka i Cipory, zam. kamienica przy ul. Mickiewicza Nr
78 – zmarł w 1969r., żona Matylda (1907-1980), mieli córkę Rachelę (ur. 1929r.); II
wojnę spędził w Palestynie razem z żoną Matyldą i córką Rachelą (Michal Itzhaki,
Rodzina Barchatów [w:] Bielski Gościniec, Nr 1/2011, s. 41)
38. Barchat Natan, ur. 1886r., syn Izaaka i Cypy Barchat, która zmarła 27.03.1938r. (miała
92 lata) i po której odziedziczył plac (20x90m2) z domem (spalonym w 1944r.) przy ul.
Mickiewicza Nr 83, tzw. kupiec - miał on sklep „bławatny” z materiałami przy ul.
Mickiewicza Nr 86 [Nr 78] („Kamienica Ratuszowa”), miał żonę Feigel (1887-1974)
oraz dzieci: Jakub (1910-1995), Chaja (Halina) – została w Bielsku i zginęła w czasie
II wojny i Izaak (1920-1986) – rodzina Natana została 20.06.1941r. wywieziona do
Rosji (Kraj Ałtajski), był w zarządzie Związku Patriotów Polskich w Bijsku – świadek
nie miał do niego zastrzeżeń, przeżyli, powrócił on do Bielska na pocz. 1946r., zmarł
w 1965r. w Izraelu (inf. od Pana L. Drozdowskiego; inf. od Pana J. Parfjanowicza;
Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.; Igor Zakrzewski,
Wspomnienia, maszynopis; Michal Itzhaki, Rodzina Barchatów [w:] Bielski Gościniec,
Nr 1/2011, s. 41; wspomnienia Heleny Jakowickiej, Archiwum Wschodnie sygn. ZS
155)
39. Barchat Izaak, ur. 1920r., syn j.w.-Natana – 20.06.1941r. wywieziony do Rosji do
Ałtajskiego Kraju, przeżył („Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z
1988r. str., 81, 121)
80
40. Barchat Chaja [córka j.w. Natana], zdała maturę w 1933r. – uwięziona w getcie w
Bielsku („Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 86,
wyd. I LO; W. Falkowski „Żydzi w Gimnazjum bielskim, ” [w:] Bielski Gościniec, Nr
1/2011, s. 78)------ Chaia nee Barkhat. She was married to David. Prior to WWII she lived in
Bielsk Podlaski, Poland. Chaia was murdered in the Shoah. This information is based on a List
of victims from Yizkor books found in BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV,
1975 page 551 (Yad Vashem)
41. Barchat Moshe was born in Bilsk in 1894 to Yitzkhak and Tzfira. He was a merchant and
married to Rivka. Prior to WWII he lived in Bilsk, Poland. During the war he was in Bilsk,
Poland. Moshe was murdered in the Shoah. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left) submitted by his brother – Natan (Yad Vashem)--------Mosze Barchat, ur.
1894r., syn Icka i Cipory; miał żonę Riwkę i dwoje dzieci – zginął w czasie II wojny
(Michal Itzhaki, Rodzina Barchatów [w:] Bielski Gościniec, Nr 1/2011, s. 41)
42. Basaite NN - szewc, Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. He perished in the
Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK
- PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 536. (Yad Vashem)
43. Bawarski Tzila [Lila] - was born in Bielsk Podlaski in 1913. She was married to Gutman.
Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. Tzila perished in Majdanek, Camp. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her brother-inlaw (Yad Vashem)
44. Bawarski Gutman-Lejzor - was born in Podbrodzie in 1903 to Hilel and Chochana. He was a
goldsmith and married to Tzila nee Grinberg. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski,
Poland. During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Gutman perished in Majdanek,
Camp. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his
Rother (Yad Vashem)
45. Bekensztajn – fryzjer, zam. ul. Mickiewicza (inf. od Pana K. Matuszewskiego)
46. Bekensztejn Izaak, zam. w Bielsku – w lipcu lub około 20 września 1941r. Niemcy
aresztowali 12 Żydów (wymieniony był w tej grupie) i rozstrzelali ich w Lesie
Pilickim - prawdopodobnie za współpracę z Sowietami (IPN Bi 1/1943 s. 165
„Ankietyzacja” pow. Biesk Podl.)
47. Bekenshtein Yaakov - Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Yaakov perished in
the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the
BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 536 (Yad Vashem)
48. Beksztajn Jankiel – posiadał przed wojną dom w Bielsku przy ul. Orlicz Dreszera Nr 2
(przy przejeździe kolejowym) ( Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Okręgowy Urząd
Likwidacyjny w B-stoku). Miał w 1920r. sklep „Piwo, herbata i lemoniada” na ul.
Boćkowskiej Nr 1.
49. Beker Szymon, ur. 1901r. [może syn Mendla i Chaszy?] - wstąpił w ZSRR do armii
Brlinaga, poległ w Wwarszawie 23 września 1944r. (praca mgr K. Szeszko, :Bielsk
Podlaski w latach 1941-1944, s. 85)
50. Bekerman Avraham. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Avraham was
murdered in the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books
found in BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 536 (Yad vashem)
------w 1930r. miał samochód półciężarowy.
51. Bekerman Beile - Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. Beile perished in the
Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK
- PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 536 (Yad Vashem)
52. Bekerman Feigel was born to Beile. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland.
Feigel was murdered in the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor
books found in BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 536. (Yad
Vashem)
53. Bekerman Libe was born to Beile. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. Libe
was murdered in the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books
81
found in BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 536. (Yad
Vashem)
54. Belkowska Izyda [może Berkowska?] z bielskiego getta – zginęła w Treblince (praca
mgr K. Szeszko, :Bielsk Podlaski w latach 1941-1944, s. 85)
55. Bendas Mosze [Mojżesz] Aron, rabin bielski od roku 1917, [żona-j.n.], zam. róg ul. 3
Maja i Kościuszki - więziony przez Niemców w getcie w Bielsku, próbował poprzez
ścisły post (który doprowadził go do zupełnego wycieńczenia) powstrzymać zagładę
Żydów, zginął na początku listopada w Treblince (Arch. Pań. w Białymstoku – zespół
„Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18; Z. Romaniuk – przypis Nr 13 [w:] „Bielsk
Podlaski. Studia i materiały do dziejów miasta”, Bielsk Podl. 1999r. w artykule: M.
Peker „W bielskim getcie i w obozach”; inf. od Pani Z. Dąbrowskiej) ------- Moshe
Bendas was born in Wilno in 1865 to [syn] Zvi and Sheine. He was a rabbi and married to
[żona] Henia Haia [z domu] Sternfeld. Prior to WWII he lived in Poland. During the war he
was in Bielsk Podlaski, Poland. Moshe perished in 1943 in Majdanek, Camp at the age of 78.
This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his
grandson (Yad Vashem)---------2 karta: Mojzesz Bendas was born in Wilno in 1870 to Tzvi
and Sheine. He was a rabbi and married to Alte nee Shternfel. Prior to WWII he lived in Bilsk,
Poland. During the war he was in Bilsk, Poland. Mojzesz perished in 1942 in Majdanek,
Camp. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his
son (Yad Vashem)-------------3 karta: Rabbi Moshe Ben daat. He was a rabbi and married to
Chaia. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Rabbi Ben daat perished in the
Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK
- PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 536 (Yad Vashem)-----------------Jego syn: Berl Bendas was born in Bielsk Podlaski in 1898 to Moshe and Henia nee Sternfeld.
He was an agent and married to Sima. Prior to WWII he lived in Brzesc Nad Bugiem, Poland.
During the war he was in Brzesc Nad Bugiem, Poland. Berl perished in 1943 in the Shoah at
the age of 45. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted
by his nephew- Tona Sternberg (Yad Vashem)
56. Bendas Henia-Haja [żona rabina Mosze Arona Bendasa] - nee Sternfeld was born in Poland in
1865 to [córka rabina] Ben-Zion Sternfelda. She was a housewife and married to Moshe. Prior
to WWII she lived in Poland. During the war she was in Bielsk Podlaski, Poland. Henia
perished in 1943 in Majdanek, Camp at the age of 78. This information is based on a Page of
Testimony (displayed on left) submitted by her granddaughter-Tona Sternberg (Yad Vashem)
57. Berenholc Lajszke - was born in Bielsk Podlaski in 1905 to Khaia. He was a merchant
(kupiec) and married to Perl nee Litmans. During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland.
Lajszke perished in 1942 in Bielsk Podlaski, Poland. This information is based on a Page of
Testimony (displayed on left) submitted by his sister-in-law (Yad Vashem)
58. Berezińska NN, córka Nachkego, zam. w Bielsku – w dniu 22 czerwca 1941r. zginęła
w Bielsku podczas niemieckiego bombardowania (zeznanie Simche Teppermana i
Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I)
59. Bereziński Jankew [może Brzeziński Jakub], kupiec, zam. w Bielsku – na początku
lipca 1941r. Niemcy aresztowali 30 osób (wymieniony był w tej grupie) stanowiących
elitę społeczności żydowskiej w Bielsku, zostali oni zabici prawdopodobnie w Lesie
Pilickim (zeznanie Simche Teppermana i Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr
811/I; M. Peker „W bielskim getcie i w obozach” str. 281 i przyp. 7; zeznanie Henacha
Piaska, AŻIH, 301/988; IPN Bi 1/1981Skorowidz alfabetyczny-Bielsk, Piliki)
60. Berkowski Israel [Josiel, Józef], ur. 15.03.1916r. w Bielsku, syn Abrama i Sali,
kamasznik, przed wojną razem z Antonim Szulcem był członkiem dętej orkiestry
strażackiej, zam. w Bielsku – uciekł z Bielska do getta w Prużanie, w końcu 1941r. na
ul. Ogrodowej Izraela Berkowskiego, który wiózł samochodem ciężarowym z getta w
Białymstoku do getta w Prużanie 15 kobiet [Żydówek] oraz żywność zatrzymał
żandarm Michał Szulc, który chciał ich oddać w ręce Niemców, drugi szucman Witek
oraz bielski Żyd Brener prosili go aby ich puścił za łapówkę 30 tys. marek,
Berkowskiemu w zamieszaniu udało się uciec, ale nie wie co stało się z kobietami;
82
więzień KL Auschwitz – Oświęcim, numer: 98803, przeżył – powrócił do Bielska,
m.in. dokonał ekshumacji i pochowania na cmentarzu żydowskim ciał 154 Żydów
zamordowanych w bielskim getcie (IPN Bi sygn. 1/80 s. 299, 344; „Straty osobowe i
ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
61. Berkowski Judek z bielskiego getta – zginął w Treblince (praca mgr K. Szeszko,
„Bielsk Podlaski w latach 1941-1944, s. 85)
62. Berkowski Szloma z bielskiego getta – zginął w Treblince (praca mgr K. Szeszko,
„Bielsk Podlaski w latach 1941-1944, s. 85)
63. Berkowska Perla was born in Bielsk Podlaski to David and Bluma. She was married to
Yisrael. Prior to WWII she lived in Poland. During the war she was in Bielsk Podlaski,
Poland. Perla perished in the Shoah. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left) submitted by her relative (Yad Vashem)
64. Bernacki Nachman, żona Mila z d. Kuzyńska (ur. ok. 1895r., zm. 1931r.), (ich dzieci:
Samuel, Szymon, Hana i Bella żona Zelmana), szewc, mieszkał w Bielsku w obrębie
późniejszego getta, za „pierwszego Sowieta” był przewodniczącym spółdzielni
szewskiej, brak informacji o dalszych jego losach (inf. od Pana Arseniusza
Artysiewicza)
65. Bernacki Samuel syn j.w. – Nachmana i Mili, ur. 1918r. w Bielsku, za „pierwszego
Sowieta” w październiku 1940r. zmobilizowany do Armii Radzieckiej wyjechał z
oddziałem na wschód, przeżył wojnę, pozostał w ZSRR, zmarł w 1975r. (inf. od Pana
Arseniusza Artysiewicza)
66. Bernacki Szymon, syn j.w. – Nachmana i Mili, ur. 1919r. w Bielsku, brak informacji o
dalszych jego losach (inf. od Pana Arseniusza Artysiewicza)
67. Bernacka Hana, córka j.w. – Nachmana i Mili, ur. 1921r. w Bielsku, brak informacji o
dalszych jego losach (inf. od Pana Arseniusza Artysiewicza)
68. Bernacka Bella – zob. Szulman Bella
69. Bernholtz NN - Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. He perished in the Shoah.
This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 537 (Yad Vashem)
70. Bez Chaja-Estera (nazwisko rodowe: Rozen), ur. 1885r., córka Pejsacha i Ryfki, [żona
Zuski; była matką: Pejsacha, Mojsze, Rywki, Fejgi oraz Gołdy Kruszewskiej-zob. j.n. i
Rozy Lubowicz-zob. j.n.], zam. w Bielsku – z getta bielskiego w dniu 5 listopada
1942r. wywieziona do Treblinki (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku
Podl. – była ona ciotką Symchy Teppermana)
71. Bez Pejsach, ur. 1911r., syn Zuski i Chai-Estery (j.w.), brat Mojsze, Fejgi, Gołdy
Kruszewskiej oraz Rozy Lubowicz, zam. w Bielsku – z getta bielskiego w dniu 5
listopada 1942r. wywieziony do Treblinki (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki
w Bielsku Podl.)
72. Bez Mojsze, ur. 1907r., syn Zuski i Chai-Estery (j.w.), brat Pejsacha, Rywki, Felgi,
Gołdy Kruszewskiej i Rozy Lubowicz, zam. w Bielsku – z getta bielskiego w dniu 5
listopada 1942r. wywieziony do Treblinki (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki
w Bielsku Podl.)
73. Bez Rywka, ur. 1915r. w Bielsku, córka Zuski i Chaji-Estery z domu Rozen
małżonków Bez, siostra - Pejsacha, Mojsze, Felgi, Gołdy Kruszewskiej i Rozy
Lubowicz, krawcowa, zam. w Bielsku – w dn. 5 listopada 1942r. wywieziona z
bielskiego getta do Treblinki (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku
Podl.)
74. Bez Fejga, ur. 1909r. w Bielsku, córka Zuski i Chaji-Estery z domu Rozen małżonków
Bez, siostra - Pejsacha, Mojsze, Rywki, Gołdy Kruszewskiej i Rozy Lubowicz
krawcowa, zam. w Bielsku – w dn. 5 listopada 1942r. wywieziona z bielskiego getta do
Treblinki (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
83
75. Bider Shlama - Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Shlama perished in the
Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK
- PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 536 (Yad Vashem)
76. Bider Masha - nee Kaplanski was born in Bielsk Podlaski in 1895 to Leib and Sara. She was a
merchant [kupiec] and married to Yoel. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland.
During the war she was in Bielsk Podlaski, Poland. Masha perished in 1942 in Treblinka,
Poland. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her
niece (Yad Vashem)
77. Bielska Miriam – uwięziona w getcie w Bielsku („Memuary” praca zbiorowa wych.
Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 86, wyd. I LO)------może: Miriam Bilski nee Mariam
was born in Bialistok in 1920 to Zeev and Fani. She was a public accountant. Prior to WWII
she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was in Bielsk Podlaski, Poland.
Miriam was murdered in Treblinka, Poland. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left) submitted by her brother. (Yad Vashem)
78. Bielska Dora, więziona przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku
– zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)------może: Dvora Bilski. Prior to
WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. Dvora was murdered in the Shoah. This
information is based on a List of victims from Yizkor books found in BIELSK - PODLIASK
(HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 536 (Yad Vashem)
79. Bielski Zeev was born in Poland in 1898 to Nakhum. He was a merchant. Prior to WWII he
lived in Bielska Podlaska, Poland. Zeev was murdered in Treblinka, Poland. This information
is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his son. (Yad Vashem)
80. Bielski Cipora nee Apel was born in Bielsk Podlaski in 1899. She was married to Zeev. Prior
to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. Cipora was murdered in Treblinka, Poland. This
information is based on a Page of Testimony found in Pages of Testimony. (Yad Vashem)
81. Bigocki NN [zob. Bogacki Lejb] – zastrzelony przez Niemców po utworzeniu getta, za
to że wrócił do pozostawionego po stronie „aryjskiej” domu, aby zabrać zostawioną
tam mąkę (M. Peker „W bielskim getcie i w obozach”)
82. Binenbaum Asher - was born in Poland in 1902 to Avraham. He was married to Rakhel. Prior
to WWII he lived in Bilsk, Poland. During the war he was in Bilsk, Poland. Asher perished in
Bilsk, Poland. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted
by his brother (Yad Vashem)
83. Blumental Yaakov [ojciec-j.n.] - was born in Bielsk Podlaski in 1868. He was a merchant
[handlarz] and a widower [wdowiec]. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland.
During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Yaakov perished in Treblinka, Poland at the
age of 75. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by
his grandson (Yad Vashem)
84. Blumental David [syn-j.w.] - was born in Belsk Podlyaski in 1900 to Yaakov and Khasia. He
was a housewife and married to Lea. Prior to WWII he lived in Belsk Podlyaski, Poland.
During the war he was in Belsk Podlyaski, Poland. David perished in Treblinka, Poland at the
age of 43. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by
his nephew (Yad Vashem) [może kupiec, zam. Plac Piłsudskiego (Ratyszowy) Nr 7]
85. Blumental Jankiel – w 1935r. zam. Bielsk, Plac Józefa Piłsudskiego Nr 7.
86. Blumental Ajzyk, ur. 1889r. – w 1941r. wywieziony został przez Sowietów do Rosji,
przeżył i powrócił do Bielska (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku
Podl., sygn. 3/25/98; „Freidkesowie z Bielska Podlaskiego” Nahum Freidkes [w:]
Bielski Gościniec, Nr 1/2011, s. 58)
87. Blumental Arie [ojciec-j.n.]- was born in Poland to Eliezer and Rivka. He was a merchant
[kupiec] and married to Tzipora nee Gutman. Prior to WWII he lived in Bilsk, Poland. Arie
perished in the Shoah at the age of 55. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left) submitted by his son (Yad Vashem)-----Eli Blumental-własciciel posesji
przy ul Mickiewicza (Nr 54?)
88. Blumental Michael [syn-j.w.]- was born in Bielsk in 1917 to Arie. He was a pupil [uczeń] and
single. Prior to WWII he lived in Bielsk, Poland. During the war he was in Bialystok, Poland.
84
Michael perished in 1942 in Bialystok, Poland. This information is based on a Page of
Testimony (displayed on left) submitted by his aunt (Yad Vashem)
89. Blumental Leybl [matka-j.n.]- was born in Poland in 1892 to Leyzer and Ester nee Goldberg,
[mąż-Tzipor]. He was a merchant and married to Fache. Prior to WWII he lived in Bielsk
Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Leybl perished in 1942 in
Poland at the age of 50. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left)
submitted by his son- Moshe Blumental (Yad Vashem)
90. Blumental Micael [syn-jw.] - was born in Poland in 1925 to Leybl and Tzipora nee Gutman.
He was a pupil [uczeń] and a child. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During
the war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Micael perished in 1942 in the Shoah at the age of
17. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his
brother-Moshe Blumental (Yad Vashem)
91. Blumental Ayzik [syn-jw.] - was born in Poland in 1923 to Leybl and Tzipora nee Gutman. He
was a railroad worker [kolejarz] and single. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland.
During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Ayzik perished in 1942 in the Shoah at the
age of 19. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by
his brother-Moshe Blumental (Yad Vashem)
92. Blumental Zvi [syn-jw.] - was born in Poland in 1927 to Leybl and Tzipora nee Gutman. He
was a pupil [uczeń] and a child. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the
war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Zvi perished in 1942 in Poland at the age of 15. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his brother (Yad
Vashem)
93. Bogacki Lejb [zob. Bigocki NN], ponad 60 lat, szklarz, zam. w Bielsku – po zajęciu
Bielska w dniu 24 czerwca 1941r. zastrzelili go Niemcy dla postrachu na środku miasta
[na rynku], Niemcy nie pozwolili zabrać ciała i zwłoki leżały na ulicy kilka godzin
(zeznanie Simche Teppermana i Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I;
Arch. Pań. w Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18; IPN Bi
sygn. 1/86 s. 89; 1/87 s. 2142; praca mgr K. Szeszko,”Bielsk Podlaski w latach 19411944” s. 28)
94. Bojarski Mojżesz [Mosze], więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)------Mosze Bojarski
był właścicielem domu na Placu Ratuszowym Nr 6 – zginął w Treblince (Archiwum
Państwowe w B-stoku, Okręgowy Urząd Likwidacyjny-wnioskodawczyną jest jego
siostra Gena Wajs)
95. Borensztejn Szejna, (może miał sklep z galanterią na Placu Ratuszowym?) - więziony
przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku – zespół „Zarząd
Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
96. Braverman Chana - Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. Chana perished in the
Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK
- PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 536 (Yad Vashem)
97. Brawerman Sara, więziona przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18). Być może miała w
1920r. sklep koloniano-tytoniowy na ul. Mickiewicza nr 4.
98. Brawerman Samuel, ur. 05.05.1915r. w Bielsku, syn Sary, w 1939r. służył w Wojsku
Polskim jako kanonier – we wrześniu 1939r. wziety do niewoli przez Niemców,
osadzony w stalagu („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”
MKiDK i IPN)
99. Brener Rochla, więziona przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
100. Brener NN - w końcu 1941r. na ul. Ogrodowej żandarm Michał Szulc zatrzymał
Izraela Berkowskiego, który wiózł samochodem ciężarowym z getta w Białymstoku do
getta w Prużanie 15 kobiet [Żydówek] oraz żywność – M. Szulc chciał ich oddać w
ręce Niemców, drugi szucman Witek oraz bielski Żyd Brener prosili go aby ich puścił
85
za łapówkę 30 tys. marek, Berkowskiemu w zamieszaniu udało się uciec, ale nie wie co
stało się z kobietami (IPN Bi 1/80 s. 344)
101. Brener Dawid, ur. ok. 1925r. – w 1940r. zmobilizowany do Armii Radzieckiej,
przeżył, po wojnie mieszkał (w ZSRR?) potem w Izraelu (Igor Zakrzewski „Trzy
światy” [w:] Bielski Gościniec Nr 1/2010; Igor Zakrzewski, Wspomnienia,
maszynopis; inf. od Pana Arseniusza Artysiewicza)
102. Brener Yaakov - was born in Rypisk in 1892 to Khanokh and Hendel. He was a merchant
[handlowiec] and married to Rakhel nee Gurevitz. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski,
Poland. During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Yaakov perished in 1942 in
Treblinka, Poland at the age of 50. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left) submitted by his son [Dawid?] (Yad Vashem)
103. Brener Lazar - was born in Bielsk Podlaski to Natan and Tova. He was a merchant [kupiec]
and married to Tova. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war he
was in Bielsk Podlaski, Poland. Lazar perished in Auschwitz, Camp at the age of 30. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his brother (Yad
Vashem)
104. Brazinski [może Brzeziński?] Yaakov He was married to Sima. Prior to WWII he lived in
Bielsk Podlaski, Poland. Yaakov was murdered in the Shoah. This information is based on a
List of victims from Yizkor books found in BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL
AVIV, 1975 page 536 (Yad Vashem)
105. Brazinski [Brzeziński?] Sima [mąż Yaakov]- Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski,
Poland. Sima perished in the Shoah. This information is based on a List of victims from
Yizkor books found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page
537 (Yad Vashem)
106. Brzeziński Jakub – może Bereziński Jankew
107. Brzeziński Abram, (może syn Nocheima i Frejdy, ur. 1889r. w Bielsku, właściciel
kina „Polonia” przy ul. Kościuszki Nr 9?) - więziony przez Niemców w getcie w
Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn.
18)---- Avraham Brazinski. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Avraham was
murdered in the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books
found in BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 536. (Yad
Vashem)
108. Brzeziński Josel, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
109. Brzeziński NN - Niemcy aresztowali w połowie lub w końcu lipca 1941 roku za
współpracę z Sowietami mieszkańców wsi Grabowiec oraz mieszkańców Bielska
(m.in. Żydów: Brzezińskiego i adwokata Gierowicza), wsi Kozły, Skrzypek i z innych
wsi – razem ponad 45 osób. Przez noc trzymali ich w Bielsku w „Hotelu Polskim” przy
ul. 3 Maja i następnego dnia rozstrzelali ich na polu koło „brzezinki” wchodzącej w
skład Lasu Pilickiego (ale leżącej po prawej stronie szosy Bielsk – Piliki). Niemcy
podobno strzelali w tył głowy. Po pewnym czasie rodziny zamordowanych za zgodą
Niemców ekshumowały ciała i pochowały je na cmentarzach prawosławnych, oprócz
ciał Żydów (IPN Bi sygn. 1/87 s. 2202)
110. Brazinski Yona. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Yona was murdered in
the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in BIELSK
- PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 536 (Yad Vashem)
111. Brazinski Rachel. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. Rachel was murdered
in the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in
BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 537 (Yad Vashem)
112. Brazinski Mindel. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Mindel was murdered
in the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in
BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 537. (Yad Vashem)
86
113. Brazinski Natka. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. Natka was murdered in
the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in BIELSK
- PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 537 (Yad Vashem)
114. Brazinski Penia. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. Penia was murdered in
the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in BIELSK
- PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 537. (Yad Vashem)
115. Burdo Yokheved - nee Freidkes was born in Bielsk Podlaski to Moshe and Gita. She was a
widow. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was in Bielsk
Podlaski, Poland. Yokheved perished in the Shoah at the age of 47. This information is based
on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her niece (Yad Vashem)
116. Burdo Chana - was born in Bielsk Podlaski in 1920 to Khaim and Yokheved [z domu
Freidkes]. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. Chana perished in the Shoah.
This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her aunt
(Yad Vashem)------------- Khana Burdo was born in Bielsk Podlaski to Khaim and Yokheved.
Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. Khana perished in the Shoah at the age of
22. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her
cousin, a Shoah survivor (Yad Vashem)
117. Bursztejn Jakub, żona j.n.- was born in Bocki in 1886 to Gershon and Raja nee Kosowski.
He was a merchant (handlarz) and married to Chaja. Prior to WWII he lived in Bielsk
Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Jakub perished in 1942 in
Treblinka, Poland at the age of 56. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left) submitted by his nephew. (Yad Vashem)---------------------------------Yakov Bursztyn was born in Bocki to Gershon and Rajca. He was a businessman and married
to Chaya. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk
Podlaski, Poland. Yakov perished in 1942 in Poland. This information is based on a Page of
Testimony (displayed on left) submitted by his nephew-Bella Fleischman (Yad Vashem)
118. Bursztejn Chaja, mąż j.w. - was born in Wysokie in 1894 to Chana. She was a housewife
and married to Jakub. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war she
was in Bielsk Podlaski, Poland. Chaja perished in 1942 in Treblinka, Poland at the age of 48.
This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her niece
(Yad Vashem)---------- Chaya Bursztyn nee Koszczenik was born in Wysokie. She was a
housewife and married to Yakov. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During
the war she was in Bielsk Podlaski, Poland. Chaya perished in 1942 in Poland. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her niece (Yad
Vashem)---------------- 3 karta: Khaia Burshtin nee Koshchenik was born in Bialystok. She was
a housewife. Prior to WWII she lived in Bielsk, Poland. During the war she was in Bielsk,
Poland. Khaia perished in the Shoah. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left) submitted by Shmuel Hadari (Yad Vashem)
119. Bursztyn Ania [rodzice j.w.] - was born in Poland to Yakov and Chaya nee Koszczenik. She
was a housewife and married to Shmuel. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland.
During the war she was in Bielsk Podlaski, Poland. Ania perished in 1942 in Poland. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her cousin (Yad
Vashem)
120. Burshtin Gregor- was born in Bilsk. He was a student. Prior to WWII he lived in Bilsk,
Poland. Gregor perished in the Shoah at the age of 30. This information is based on a Page of
Testimony (displayed on left) submitted by Shmuel Hadari (Yad Vashem)
121. Burshtin Khana - was born in Bielsk. She was a pupil [była uczennicą]. Prior to WWII she
lived in Bielsk, Poland. Khana perished in the Shoah at the age of 30. This information is
based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by Shmuel Hadari (Yad Vashem)
122. Celnikier Jerzy [Józef] lub Abram (Aleksander), przed wojną był sekretarzem Rady
Miejskiej, jeden z najbogatszych bielszczan, zam. ul. Mickiewicza Nr 6 (za Lubką) –
aresztowany przez Sowietów, do 1943 roku był na zesłaniu, później prawdopodobnie w
armii Andersa (J. Wójcicki „Tu zaczynała się ulica Mickiewicza”; inf. od Pani D.
Krupicz; inf. od Pani Z. Dąbrowskiej)
87
123. Celnikier Fania, [może błąd – może to chodzi o Cukierman Fania!!!] żona j.w.,
dentystka-miała największy w Bielsku gabiet dentystyczny – zginęła w Treblince (J.
Wójcicki „Tu zaczynała się ulica Mickiewicza”; inf. od Pani D. Krupicz)
124. Celnikier NN, syn j.w. – zginął w Treblince (inf. od Pani D. Krupicz)
125. Celnikier Mozes, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
126. Celnikier Mejta, więziona przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
127. Celnikier Henna, więziona przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
128. Celnikier Josef, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
129. Chait Bila - nee Kaminer was born in Semiatycze in 1906 to Khaim and Khaia. She was a
krawcowa and married to Khaim. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During
the war she was in Bielsk Podlaski, Poland. Bila perished in 1940 in Treblinka, Poland. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her brother.
(Yad Vashem)
130. Chait Shamai was born to Khaim and Bila nee Kaminer. He was a child. Prior to WWII he
lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Shamai
was murdered in the Shoah at the age of 16. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left). (Yad Vashem)
131. [Chait] Khait Moisha was born in Poland. He was a cabinet maker and married to Mariya nee
Strikovskaya. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was in
Bielsk Podlaski, Poland. Moisha was murdered in 1942 in Majdanek, Camp. This information
is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his brother-in-law (Yad
Vashem)
132. [Chait] Khait Yospa was born to Moisha and Mariya nee Goldshtein. He was a child. Prior to
WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland.
Yospa was murdered in 1942 in Majdanek, Camp. This information is based on a Page of
Testimony (displayed on left) submitted by his uncle.(Yad Vashem)
133. [Chait] Khait Iosif was born in Poland to Moishe and Mariya nee Strikovskaya. He was a
child. Prior to WWII he lived in Belsk Podlyaski, Poland. During the war he was in Belsk
Podlyaski, Poland. Iosif was murdered in Modlinek[Majdanek], Camp at the age of 1. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his uncle [Izrael
Strykowski z ZSRR] . (Yad Vashem)
134. Chaluta Boruch, (może miał sklep z galanterią na Placu Ratuszowym?) - więziony
przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku – zespół „Zarząd
Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
135. Chałupowicz Leja, więziona przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
136. Chałupowicz Aron, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
137. Chantow Mojżesz, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
138. Chazan Mejer, lat ok. 60, syn Jakuba-Lejzora i Szewy z Kruków, zam. w Bielsku
(może kamasznik, Plac Ratuszowy?) – osadzony przez Niemców w getcie bielskim,
wywieziony do obozu w Oświęcimiu, gdzie został zabity (Arch. Pań. w B-stoku,
zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
139. Chazan Szloma, lat ok. 50, syn Jakuba-Lejzora i Szewy z Kruków, zam. w Bielsku –
osadzony przez Niemców w getcie bielskim, wywieziony do obozu, gdzie został
zabity (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
140. Chazan Chaim - was born in Bielsk in 1931 to Mejer and Rywka. During the war he was
deported with transport Bial from Bialystok to Terezin on 24/08/1943. Deported with transport
88
Dn/b from Terezin to Auschwitz on 05/10/1943. Chaim perished in the Shoah. This
information is based on a List of Theresienstadt camp inmates found in the Terezinska
Pametni Kniha/Theresienstaedter Gedenkbuch, Terezinska Iniciativa, vol. I-II Melantrich,
Praha 1995, vol. III Academia Verlag, Prag 2000. (Yad Vashem)
141. Chilkin Frejdla z domu Lewartowska, ur. 1898r., córka Mojszy i Sary ze Szternów,
siostra Berka Lewartowskiego – wywieziona w 1942r. z bielskiego getta do Treblinki
(Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
142. Chilkin Josel, kupiec – właściciel sklepiku spożywczego, zam. ul. Kościuszki ((Igor
Zakrzewski, Wspomnienia, maszynopis; Igor Zakrzewski „Trzy światy” [w:] Bielski
Gościniec Nr 1/2010). W 1929r. właściciel sklepu spożywczego w Bielsku ul.
Kościuszki Nr 19 (Białostocki Dziennik Urzędowy)
143. Chrabołowska Bejla, więziona przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)-------------------Bejla Chrabolowski nee Khrabalovski was born in Gonoindz in 1901 to Mosze. She was
married to Yosef. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was
in Bielsk Podlaski, Poland. Bejla perished in 1941 in Majdanek, Camp at the age of 40. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her son, a Shoah
survivor (Yad Vashem)
144. Chrabołowski Kielman, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)----------------------Kalman Chrabolowski was born in Bielsk Podlaski in 1900 to Lipa. He was married to Perel.
Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk Podlaski,
Poland. Kalman perished in Majdanek, Camp at the age of 41. This information is based on a
Page of Testimony (displayed on left) submitted by his nephew, a Shoah survivor (Yad
Vashem)
145. Chrabołowski Menasze, maturę zdał w 1936r. w Gimnazjum w Bielsku, nauczyciel,
zam. w Bielsku ul. Mickiewicza Nr 69A – na początku lipca 1941r. Niemcy
aresztowali 30 osób (wymieniony był w tej grupie) stanowiących elitę społeczności
żydowskiej w Bielsku, zostali oni zabici prawdopodobnie w Lesie Pilickim (zeznanie
Simche Teppermana i Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I; M. Peker „W
bielskim getcie i w obozach” str. 281 i przyp. 7; „Memuary” praca zbiorowa wych.
Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 86; W. Falkowski „Żydzi w Gimnazjum bielskim, ”
[w:] Bielski Gościniec, Nr 1/2011, s. 78)------może ten sam?: Chrabołowski Menasz,
ur. 07.01.1918r. w Bielsku, zam. w Bielsku – zginął w 1942r. w Treblince (IPN Bi
1/1963, Materiały „zgony”)
146. Chrabołowski Chilko, piekarz, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch.
Pań. w Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)---prawdopodobnie ten sam: Chrabołowski Ilek, ur. 1882r. w Bielsku, zam. w Bielsku –
zginął w 1942r. w Treblince (IPN Bi 1/1963, Materiały „zgony”). Chrabołoski Ilko w
1931r. zdał egzamin na mistrza rzeźnickiego.
147. Chrabołowski Jakub, ur. 10.04.1919r. w Bielsku, zam. w Bielsku – zginął w 1942r. w
Treblince (IPN Bi 1/1963, Materiały „zgony”)
148. Chrabołowska Mina, ur. 04.05.1921r., zam. w Bielsku – zginęła w 1942r. w Treblince
(IPN Bi 1/1963, Materiały „zgony”)
149. Chrabołowska Rachela, ur. 1888r., zam. w Bielsku – zginęła w 1942r. w Treblince
(IPN Bi 1/1963, Materiały „zgony”)
150. Chrabołowska Reschela, ur. 25.02.1923r., zam. w Bielsku – zginęła w 1942r. w
Treblince (IPN Bi 1/1963, Materiały „zgony”)
151. Chrabołowska Roza, zam. w Bielsku – zginęła w 1942r. w Treblince (IPN Bi 1/1963,
Materiały „zgony”)
152. Chrabołowski Abram syn Borucha, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku
(Arch. Pań. w Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
89
153. Chrabołowski Jechiel, ur. 1918r., wnuk Lippego, zam. w Bielsku – w 1940r. wcielony
do Armii Czerwonej, przeżył (M. Gordon „Historia bielskiej rodziny
Chrabołowskich” [w:] Bielski Gościniec Nr 1/2010)
154. Chrabołowski Izaak, wnuk Borucha Hirsza, zam. w Bielsku – w 1940r. aresztowny
przez Sowietów za prywatny handel i wywieziony do ZSRR, przeżył – jego żona,
dwoje dzieci i rodzeństwo zginęli (M. Gordon „Historia bielskiej rodziny
Chrabołowskich” [w:] Bielski Gościniec Nr 1/2010). Icko Chrabołowski w 1931r. zdał
egzamin na mistrza rzeźnickiego.
155. Chrabolowski Laib - was born in Bielsk Podlaski. He was single. Prior to WWII he lived in
Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Laib perished in
Majdanek, Camp at the age of 52. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left) submitted by his nephew, a Shoah survivor (Yad Vashem)
156. Chrabolowski Dunia - was born in Bielsk in 1918 to Yitzkhak and Matl. She was a
housewife and married. Prior to WWII she lived in Bielsk, Poland. During the war she was in
Bielsk, Poland. Dunia perished in Treblinka, Poland. This information is based on a Page of
Testimony (displayed on left) submitted by her sister (Yad Vashem)------------------------Dunia Chrabolowski nee Gail was born in Dnepropetrovsk to Ytzkhak and Matl. She was a
without profession and married to Yekhiel. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski,
Poland. During the war she was in Bielsk Podlaski, Poland. Dunia perished in Bielsk Podlaski,
Poland. This information is based on a Page of Testimony found in the Pages of Testimony
(Yad Vashem)
157. Chrabolowski Lipa - was born in Bielsk Podlaski. He was a butcher [rzeźnik] and married.
Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk Podlaski,
Poland. Lipa perished in Majdanek, Camp. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left) submitted by his grandson, a Shoah survivor (Yad Vashem)
158. Chvilowski Berko - was born in Bielsk in 1870 to Tzvia. He was a worker and married to
Tzvia. Prior to WWII he lived in Bielsk, Poland. During the war he was in Bielsk, Poland.
Berko perished in the Shoah at the age of 71. This information is based on a Page of
Testimony (displayed on left) submitted by Yisrael (Yad Vashem)
159. Chwiłowski Enoch, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
160. Ciechanower Szmuel [mąż I ojciec – j.n.] - was born in Bielsk Podlaski in 1912. Księgowy
and married to Chana. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war he
was in Bielsk Podlaski, Poland. Szmuel perished in 1942 in Treblinka, Poland at the age of 30.
This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his relative.
(Yad Vashem)
161. Ciechanower Chana [żona – jw.; matka – j.n.] - nee Bursztejn was born in Simbirsk in 1915
to Jakub and Chaja. She was a housewife and married to Szmuel. Prior to WWII she lived in
Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was in Bielsk Podlaski, Poland. Chana perished in
1942 in Treblinka, Poland at the age of 27. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left) submitted by her cousin. (Yad Vashem)
162. Ciechanower Gershon [syn j.w.] - was born in Bielsk Podlaski in 1940 to Shmuel and Chana
nee Bursztejn. He was a child. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the
war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Gershon perished in 1942 in Treblinka, Poland at the
age of 2. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by
his cousin. (Yad Vashem)
163. Cohan – zob. Kohn
164. Cukierman NN, bogaty kupiec, właściciel lub współwłaściciel razem ze swym
szwagrem Mojżeszem Gwircem dużego domu przy ul. Mickiewicza Nr 5 (potem
PZGS), który pełnił też rolę małego hoteliku i sali weselnej, podczas okupacji
niemieckiej wysiedlony z rodziną do getta (J. Wójcicki „Tu zaczynała się ulica
Mickiewicza”, inf. od Pana J. Parfjanowicza)
165. Cukierman Fania [może żona j.w.] – dentystka, zam. ul. Mickiewicza (Księga
Handlowa z 1928r.)
90
166. Cukierman NN, ur. ok. 1924r., córka j.w. (J. Wójcicki „Tu zaczynała się ulica
Mickiewicza”)
167. Cukierman Choma, ur. ok. 1920r., [może j.w.?], uwięziona w getcie w Bielsku
(„Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 86, 121)
168. Cukierman Cywja - nee Gevirtz was born in Bielsk in 1890 to Moshe and Rakhel. She was a
housewife and married. Prior to WWII she lived in Bielsk, Poland. During the war she was in
Bielsk, Poland. Cywja perished in Treblinka I, Camp. This information is based on a Page of
Testimony (displayed on left) submitted by her sister-in-law (Yad Vashem)
169. Cukerman Eli [jego dzieci-j.n.] - was born in Siemiatycze to Yehuda and Frida. He was
married. Prior to WWII he lived in Bielsk, Poland. During the war he was in Bielsk, Poland.
Eli perished in the Shoah at the age of 45. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left) submitted by his niece, a Shoah survivor (Yad Vashem)
170. Cukerman Nekhama [syn-j.w.] - was born in Belsk to Elie. She was a pupil. Prior to WWII
she lived in Belsk, Poland. Nekhama perished in the Shoah. This information is based on a
Page of Testimony found in the Pages of Testimony. (Yad Vashem)
171. Cukerman Ester [córka j.w.] - was born in Belsk to Elie. She was a pupil. Prior to WWII she
lived in Belsk, Poland. During the war she was in Belsk, Poland. Ester perished in Poland.
This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her cousin
(Yad Vashem)
172. Czemerowski- zob. Tzemerovski
173. Dański Jankiel, syn Mojżesza (brat Lejby-j.n., siostra Maria Starowolska), był
współwłaścicielem placu i 2 domów w Bielsku przy ul. Mickiewicza Nr 94 – zginął w
czasie okupacji niemieckiej (Archiwum Państwowe w B-stoku, Okręgowy Urząd
Likwidacyjny, sygn. 87/0/1080)
174. Dański Lejba, syn Mojżesza (brat Jankiela-j.w., siostra Maria Starowolska), był
współwłaścicielem placu i 2 domów w Bielsku przy ul. Mickiewicza Nr 94 – zginął w
czasie okupacji niemieckiej (Archiwum Państwowe w B-stoku, Okręgowy Urząd
Likwidacyjny, sygn. 87/0/1080)
175. Dawidowicz Majer - was born in Bielsk Podlaski in 1882 to Shimon and Khana. He was a
shoemaker (szewc) and married. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During
the war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Majer perished in 1942 in Bielsk Podlaski, Poland.
This information is based on a Page of Testimony found in the Pages of Testimony (Yad
Vashem)
176. Dawidowicz Icchak - was born in Bielsk Podlaski in 1897 to Shimon and Khana. Krawiec
and married. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was in
Bielsk Podlaski, Poland. Icchak perished in 1942 in Bielsk Podlaski, Poland. This information
is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his son. (Yad Vashem)
177. Dawidowicz Szencia - was born in Bielsk Podlaski in 1917 to Yitzkhak and Rivka. She was a
seamstress and single. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war she
was in Bielsk Podlaski, Poland. Szencia perished in 1942 in Bielsk Podlaski, Poland. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her brother (Yad
Vashem)
178. Dawidowicz Berl - was born in Bielsk Podlaski in 1914 to Icchak and Rivka. He was a tailor
and single. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk
Podlaski, Poland. Berl perished in 1942 in Bielsk Podlaski, Poland. This information is based
on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his brother.(Yad Vashem)
179. Dawidowicz Dobi - was born in Kleszczele in 1912 to Shmuel and Sara. She was a
housewife and married to Yitzkhak. Prior to WWII she lived in Bielsk, Poland. During the war
she was in Bielsk, Poland. Dobi perished in 1942 in Bielsk, Poland. This information is based
on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her son Yad Vashem)
180. Dawidowicz Leizer (Lejzor), ur. 05.08.1908r. w Bielsku, szewc, zam. w Bielsku –
osadzony przez Niemców w getcie bielskim, pracował jako szewc w niemieckiej firmie
„Benz”, przed likwidacją getta w Bielsku wysłany wraz z innymi pracownikami tej
firmy do getta w Białymstoku, następnie osadzony w obozie KL Auschwitz, przeżył, w
91
1947r. mieszkał w Bielsku przy ul. Kazimierzowskiej Nr 26 („Straty osobowe i ofiary
represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN; zeznanie Simche Teppermana i
Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I; Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd
Grodzki w Bielsku Podl. np. sygn. 10/18/00; M. Peker „W bielskim getcie i w
obozach”) --- Leizer Dawidowicz was born in Bielsk in 1908. During the war was in
Mauthausen, Camp. Leizer perished in the Shoah. This information is based on a Card file of
Mauthausen camp found in the Inmates Registry of Mauthausen (Yad Vashem)
181. Dawidowicz Michael, ur. 1919r. w Bielsku [żona Zelda] – osadzony przez Niemców
w getcie bielskim, pracował jako szewc w niemieckiej firmie „Benz”, przed likwidacją
getta w Bielsku wysłany wraz z innymi pracownikami tej firmy do getta w
Białymstoku, następnie osadzony w obozie KL Auschwitz, przeżył („Straty osobowe i
ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN; M. Peker „W bielskim
getcie i w obozach”)
182. Dawidowicz Zelda - was born in Bielsk Podlaski in 1919 to Shlomo and Tzipora. She was a
seamstress and married to Mikhael. Prior to WWII she lived in Bielsk, Poland. During the war
she was in Bielsk, Poland. Zelda perished in 1943 in Auschwitz, Camp. This information is
based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her husband (Yad Vashem)
183. Dąb Sz., czapnik zam. róg ul. Mickiewicza i Sienkiewicza [obecnie w tym miejscu
m.in. sklep „rybny”] (inf. od Pani Z. Dąbrowskiej; Księga Handlowa z 1928r.)
184. Dąb Abel, działacz KZPB, w czasie okupacji sowieckiej zastępca przewodniczącego
Tymczasowego Zarządu Gorsowietu (H. Kosieradzki „Bielsk Podlaski”, s.272)
185. Domb Aba - Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Aba perished in the Shoah.
This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 539 (Yad Vashem)
186. Domb Yisrael - Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Yisrael perished in the
Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK
- PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 539 (Yad Vashem)
187. Dodowicz – zob. Dawidowicz
188. Domk (Dojnik) Martyn prawdopodobnie: Domb], ur. 17.05.1915r., syn Szymona i
NN z domu „Przytanczyk”, zam. Bielsk Podl. – jeniec wojenny w 1939/1940r. (stalag)
(„Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
189. Dyrdak Boruch, kupiec, zam. ul. Kopernika Nr 13, więziony przez Niemców w getcie
w Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn.
18)
190. Ebel {Ebel-Gros] Hinda - was born in Bielsk in 1893 to Yisrael and Feiga. She was a
housewife and married. Prior to WWII she lived in Bielsk [ale to chyba Bielsko-Biała],
Poland. During the war she was in Bielsk, Poland. Hinda perished in 1943 in Auschwitz,
Camp. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her
relative (Yad Vashem)
191. Ederman Sara - was born in Brzesc Nad Bugiem in 1885 to Eliezer and Rakhel. She was a
household. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was in
Bielsk Podlaski, Poland. Sara perished in 1942 in Bielsk Podlaski, Poland. This information is
based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her uncle (Yad Vashem)
192. Efros Michał, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
193. Eisenberg Shmuel [jego żona-j.n.] - was born to Alter and Khaia. He was a teacher and
married to Etel. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was in
Bielsk Podlaski, Poland. Shmuel perished in the Shoah at the age of 35. This information is
based on a Page of Testimony found in the Pages of Testimony (Yad Vashem)
194. Eisenberg Etel [jej mąż-j.w.] - was born to Hilel and Sheina. She was married to Shmuel.
Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was in Bielsk
Podlaski, Poland. Etel perished in the Shoah at the age of 30. This information is based on a
Page of Testimony (displayed on left) submitted by her acquaintance (Yad Vashem)
92
195. Ejdelman Chaja - nee Lev was born in Bielsk Podlaski in 1903 to Yehuda and Rakhel. She
was a housewife and married to Mosze-Dawid. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski,
Poland. During the war she was in Bielsk Podlaski, Poland. Chaja perished in the Shoah. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her sister (Yad
Vashem)
196. Ejdelman Yerakhmiel - was born in Bielsk Podlaski to Mosze-Dawid and Chaja nee Lev. He
was a child. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was in
Bielsk Podlaski, Poland. Yerakhmiel perished in the Shoah at the age of 17. This information
is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his uncle (Yad Vashem)
197. Eksztajn NN [może Epsztajn?] – na początku lipca 1941r. Niemcy aresztowali 30
osób (wymieniony prawdopodobnie był w tej grupie) stanowiących elitę społeczności
żydowskiej w Bielsku, zostali oni zabici prawdopodobnie w Lesie Pilickim (zeznanie
Henacha Piaska, AŻIH, 301/988)
198. Eksztejn Hersz, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
199. Ekshtein David. He was married. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. David
was murdered in the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books
found in BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 536. (Yad
Vashem)
200. Ekshtin Chaja nee Zinger was born in Bielsk Podlaski in 1905 to Tzvi and Bluma. She was a
housewife and married to David. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During
the war she was in Bielsk Podlaski, Poland. Chaja was murdered in 1942 in Treblinka, Poland
at the age of 52. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left)
submitted by her cousin (YadVashem)
201. Elberg Jakub, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
202. Elberg Mejta, więziona przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
203. Epsztejn Josel, radny miejski (może miał sklep bławatny na ul. Mickiewicza?) więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku – zespół
„Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
204. Epshtein Yaakov - He was married to Roza nee Kavienoki. Prior to WWII he lived in Bielsk
Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Yaakov perished in the
Shoah. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by Gita
Kogos, a Shoah survivor (Yad Vashem)
205. Epsztejn Roza [żona-j.w.], więziona przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań.
w Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)-------------------Roza Epshtein nee Kawienoki [zob. - Avraham and Nekhama Kawienoki] was born to
Avraham and Nekhama. She was married to Yaakov. Prior to WWII she lived in Bielsk
Podlaski, Poland. During the war she was in Bielsk Podlaski, Poland. Roza perished in the
Shoah. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by Gita
Kogos, a Shoah survivor (Yad Vashem) ------ 2 karta: Roza Epshtein. Prior to WWII she lived
in Bielsk Podlaski, Poland. Roza perished in the Shoah. This information is based on a List of
victims from Yizkor books found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL
AVIV, 1975 page 536 (Yad Vashem)
206. Epsztajn Szlomo [Epsztein], ur. 1913r., nauczyciel, zam. w Bielsku – mianowany w
1941 roku przez Niemców szef Judenratu (Rady Starszych Gminy Żydowskiej), który
mieścił się w synagodze „Jaffe Ainaijm” („Piekne oczy”), uciekł z transportu podczas
przewożenia na początku listopada 1942 roku kilkudziesięciu Żydów bielskich do
getta w Białymstoku, świadek widział go później jako pracownika przymusowego w
warsztacie na terenie byłego getta w Bielsku lub w Białymstoku, (M. Peker „W
bielskim getcie i w obozach”; Z. Szachowicz „Wspomnienia”)
207. Epsztejn Rywka - was born in Panowka in 1908. She was married to Hirsh. Prior to WWII
she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was in Bielsk Podlaski, Poland.
93
Rywka perished in Bielsk Podlaski, Poland. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left) submitted by her cousin (Yad Vashem)
208. Fadia NN - Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Fadia perished in the Shoah.
This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 536 (Yad Vashem)
209. Farber Michel, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18; inf. od Pana J.
Parfjanowicza)
210. Farber Motel Lejb (Maszka, może Markus), do jego rodziny należała cukiernia na
rogu ul. Mickiewicza (Nr 46) i Kopernika-naprzeciwko Urzędu Skarbowego, także był
komendantem Straży Pożarnej, zwany „Motylejba” (znany był z dużej tuszy oraz, że
podczas pochodu idąc na przedzie strażaków dał komendę „na mnie patrz” zamiast „na
lewo patrz”) – może aresztowany przez Sowietów, następnie więziony przez Niemców
w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku
Podl.” sygn. 18; B. Cereniewicz, Zjazd Bielszczan, 1960r. maszynopis, s. 21; inf. od
Pana J. Parfjanowicza; Igor Zakrzewski, Wspomnienia, maszynopis)
211. Farber Ela/Eli, właściciel restauracji z pokojami dla gości – ul. Mickiewicza Nr 15, w
1930r. miał jeden samochód półciężarowy - więziony przez Niemców w getcie w
Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn.
18)
212. Farber Chaja, więziona przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
213. Farber Mashele - was born in Bielsk in 1925 – rodzice: ojciec…. i Ruchel [z domu
Kupstein]. Mashele perished in the Shoah. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left) submitted by her cousin (Yad Vashem)
214. Farmer Dasza – uwięziona w gettcie w Bielsku, zginęła („Memuary” praca zbiorowa
wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 86, wyd. I LO; „Zjazd bielszczan”
maszynopis z 1960r. str. 26)
215. Feldman Chana - was born in Bielsk Podlaski. She was married. Prior to WWII she lived in
Poland. During the war she was in Poland. Chana perished in 1942 in the Shoah. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her aunt (Yad
Vashem)
216. Fenikel Khona - Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Khona perished in the
Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK
- PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 547 (Yad Vashem)
217. Finkelshtein Mendel - was born in Bielsk Podlaski to Anshel and Khana. She was single.
Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was in Bielsk
Podlaski, Poland. Mendel perished in 1942 in Bielsk Podlaski, Poland. This information is
based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her aunt. (Yad Vashem)
218. Finkelshtein Pasha - was born in Belsk in 1930 to (ojciec:) Borek. She was a pupil. Prior to
WWII she lived in Belsk, Poland. During the war she was in Belsk, Poland. Pasha perished in
1941 in Treblinka, Poland. This information is based on a Page of Testimony (displayed on
left) submitted by her aunt, a Shoah survivor.(Yad Vashem)
219. Finkelshtein Tzvia - nee Tzemerovski was born in Bielsk Podlaski in 1899 to Shmuel and
Khaia. She was a housewife and married. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland.
During the war she was in Bielsk Podlaski, Poland. Tzvia perished in 1941 in Treblinka,
Poland. This information is based on a Page of Testimony found in the Pages of Testimony.
(Yad Vashem)
220. Frejdkies Kielman, ur. 1898r., syn Mozesa (Mowszy) i Gity (Gitli) z Kapłanów, jego
żona Szejna [jego brat Jakow-Jankiel-j.n.], dzieci: syn Nahum (ur. 1931r.) i córka Gita
(ur. 1933r.), członek Rady Miejskiej Bielska oraz aktywista ruchu syjonistycznego,
współzałożyciel żydowskiego klubu sportowego w Bielsku, zam. w Bielsku w
kamienicy przy ul. Mickiewicza Nr 88 (68), która została we wrześniu 1939r. spalona –
94
w 1941r. obawiając się aresztowania przez Sowietów, uciekł do Wilna, po wybuchu
wony niemiecko-radzieckiej powrócił do Bielska i został osadzony przez Niemców w
getcie bielskim, wywieziony w listopadzie 1942r. do getta w Białymstoku, a następnie
do obozu w Oświęcimiu, gdzie w listopadzie 1942r. został zastrzelony podczas próby
ucieczki (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.; „Freidkesowie z
Bielska Podlaskiego” Nahum Freidkes [w:] Bielski Gościniec, Nr 1/2011, s. 50-60;
Igor Zakrzewski, Wspomnienia, maszynopis)------------ Kalman Freidkes was born in
Bielsk Podlaski in 1898 to Moshe and Gita. He was a merchant and married to Sheina nee
Kovinski. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk
Podlaski, Ghetto. Kalman perished in the Shoah at the age of 44. This information is based on
a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his son [świadectwo przedstawione
przez jego syna], a Shoah survivor (Yad Vashem)--------------------------------------------------
-------Frejdkies Szejna z domu Kowieńska, żona (od 1930r.) Kielmana (j.w.) – wraz z
8 letnim synem i córką została 20.06.1941r. wywieziona do Ałtajskiego Kraju,
przeżyła z synem Nahumem (ur. 1931r.) i córką Gitą (ur. 1933r.), które obecnie
mieszkają w Izraelu – powrócili do Polski latem 1946r., była wnioskodawczynią w
1946r. (zam. wówczas przy ul. Mickiewicza Nr 60) uznania jej męża Kielmana
Frejdkiesa za osobę zmarłą (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku
Podl.; „Freidkesowie z Bielska Podlaskiego” Nahum Freidkes [w:] Bielski Gościniec,
Nr 1/2011, s. 50-60); Igor Zakrzewski, Wspomnienia, maszynopis)------- Frejdkies Gita
– może ona jest świadkiem w sprawie; “Simiaticki Lea perished in the Shoah. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by Gita Freidkes
[Kogos], a Shoah survivor” (Yad Vashem)
221. Freitkis [Frejdkes] Jankiel, Jakow?, syn Mozesa (Mowszy) i Gity (Gitli) z Kapłanów,
jego żona Ester [jego brat Kalman -j.w.], dzieci: syn Misza i córka Bela – właściciel
jednopiętrowego murowanego domu (na ul. Mickiewicza Nr 88 [kamienica]
naprzeciwko wylotu ul. Kościelnej), w którym miał sklep z gotowymi ubraniami i
materiałami-tzw. kupiec bławatny – w 1940r. aresztowany przez Sowietów, może(??)
wraz z rodziną został 20.06.1941r. wywieziony do Ałtajskiego Kraju, przeżył
(„Freidkesowie z Bielska Podlaskiego” Nahum Freidkes [w:] Bielski Gościniec, Nr
1/2011, s. 50-60; inf. od Pani Z. Dąbrowskiej; inf. od Pani E. Niewińskiej;
Z.Szachowicz „Wspomnienia”; Igor Zakrzewski „Trzy światy” [w:] Bielski Gościniec
Nr 1/2010) ------------------------- Freidkes Yaakov – [jego żona Ester-j.n., a córka Bela-j.n.;
jego brat Kielman-j.w.]was born in Bielsk Podlaski in 1896 to Moshe and Gita. He was a
merchant [kupiec] and married to Ester nee Rashkes. Prior to WWII he lived in Bielsk
Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Yaakov perished in the
Shoah at the age of 46. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left)
submitted by his niece, a Shoah survivor (Yad Vashem)----------Freidkes Ester [mąż-j.w.] nee Rashkes was born in Bialistok. She was married to Yaakov. Prior to WWII she lived in
Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was in Bielsk Podlaski, Poland. Ester perished in
the Shoah. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by
her niece, a Shoah survivor (Yad Vashem)---------Freidkes Bela [rodzice-j.w.] - was born in
Bielsk Podlaski in 1929 to Yaakov and Ester [Rashkes]. Prior to WWII she lived in Bielsk
Podlaski, Poland. Bela perished in the Shoah at the age of 13. This information is based on a
Page of Testimony (displayed on left) submitted by her cousin, a Shoah survivor (Yad
Vashem)
222. Freidkes Berel, syn Mozesa (Mowszy) i Gity (Gitli) z Kapłanów, [bracia – j.w.], jego
żona Sala, dzieci: Natan, Hana, Cyla i Rachel – prawdopodobnie zginęli podczas Szoah
(„Freidkesowie z Bielska Podlaskiego” Nahum Freidkes [w:] Bielski Gościniec, Nr
1/2011, s. 54)
223. Freidkes Chana, córka Mozesa (Mowszy) i Gity (Gitli) z Kapłanów, [bracia – j.w.],
wyszła za mąż za mężczyznę o nazwisku Szczerbaty, mieli dzieci: Tanhum, Gita i NN –
prawdopodobnie zginęli podczas Szoah („Freidkesowie z Bielska Podlaskiego” Nahum
95
Freidkes [w:] Bielski Gościniec, Nr 1/2011, s. 54)----------------Freidkes Khana – po
mężu: Khana Shcherbaty, córka: Moshe and Gita --- mieszkała w Łucku (Yad Cashem)
224. Freidkes Jochewed Jocha, córka Mozesa (Mowszy) i Gity (Gitli) z Kapłanów, [bracia
– j.w.], wyszła za mąż za Chaima Burdo, mieli dzieci: Dzasze, Hane i Chaima –
prawdopodobnie zginęli podczas Szoah („Freidkesowie z Bielska Podlaskiego” Nahum
Freidkes [w:] Bielski Gościniec, Nr 1/2011, s. 54)
225. Freidkes Szewa, córka Mozesa (Mowszy) i Gity (Gitli) z Kapłanów, [bracia – j.w.],
wyszła za mąż za Szmula Dyskina, mieli dzieci: Zoracha, Leizer, Gitę i Benjamina
Bena – w czasie I wojny światowej wyemigrowali do RPA)
226. Gail Icko - was born in Bielsk Podlaski in 1888 to Avraham and Shoshana. He was a
merchant and married to Matl nee Valakh. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland.
During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Icko perished in Treblinka, Poland. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his daughter Yad
Vashem)
227. Gail Dwora - was born in Russia (USSR) in 1921 to Yitzkhak [Icko] and Matel nee Walach.
She was a pupil and single. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the
war she was in Bielsk Podlaski, Poland. Dwora perished in the Shoah. This information is
based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her sister (Yad Vashem)
228. Gail Icie [jego żona-j.n.] - was born in Bielsk Podlaski to Eli and Rakhel. He was a ‫סודה סוחר‬
and married to Mashe. Icie perished in the Shoah. This information is based on a Page of
Testimony (displayed on left) submitted by his sister (Yad Vashem)
229. Gaił [Gajł] Masza [jej mąż-j.w.], więziona przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch.
Pań. w Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
230. Galant [Gałant] Jakub, miał spółkę transportowo-samochodową (w 1930r., dwa
samochody ciężarowe, a w 1937r.z W. Kaganem – ul. Mickiewicza Nr 116), więziony
przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku – zespół „Zarząd
Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)---- Yaakov Galant. He was married to Riva. Prior to
WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Yaakov was murdered in the Shoah. This
information is based on a List of victims from Yizkor books found in BIELSK - PODLIASK
(HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 539 (Yad Vashem)
231. Galant Riva nee Guterman. She was married to Yaakov. Prior to WWII she lived in Bielsk
Podlaski, Poland. Riva was murdered in the Shoah. This information is based on a List of
victims from Yizkor books found in BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV,
1975 page 539 (Yad Vashem)
232. Galant Bela was born to Yaakov and Riva. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski,
Poland. Bela was murdered in the Shoah. This information is based on a List of victims from
Yizkor books found in BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 539
(Yad Vashem)
233. Galant Aizik was born to Yaakov and Riva. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski,
Poland. Aizik was murdered in the Shoah. This information is based on a List of victims from
Yizkor books found in BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 539
(Yad Vashem)
234. Gałakan NN – właściciel restauracji na ul. 3 Maja (Inf. od Pani E. Niewińskiej)
235. Gerowicz Echil – zob. A. Gierowicz Abhil (IPN Bi 1/1943 s. 165 „Ankietyzacja” pow.
Biesk Podl.)
236. Geterman Moszke [może Guterman?], zam. w Bielsku – w dniu 22 czerwca 1941r.
zginął w Bielsku podczas niemieckiego bombardowania (zeznanie Simche Teppermana
i Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I)
237. Gewircman – zob. Gwirc
238. Giermajze Sara, więziona przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
239. Gierowicz Abhil – też: Echil Gerowicz [może tożsamy z Gurewiczem?], udzielał
porad prawnych, charakterystyczna postać – był bardzo gruby, ważył ponad 100 kg,
96
zam. ul. 3 Maja – Niemcy po zajęciu Bielska w czerwcu 1941 roku wkrótce rozstrzelali
grupę ok. 50 Żydów (w tym i A. Gierowicza) na wzgórzu koło ówczesnego lotniska
(po 2 stronie szosy niż Las Pilicki) (inf. od Pana Aleksandra Pychnera z ul. Wojska
Polskiego oraz częściowo potwierdzona przez Pana Aleksandra Mikszę z Pilik; IPN Bi
1/1943 s. 165 „Ankietyzacja” pow. Biesk Podl.; IPN Bi 1/1981Skorowidz
alfabetyczny-Bielsk, Piliki)-------według innego zeznania: - Niemcy aresztowali w
połowie lub w końcu lipca 1941 roku za współpracę z Sowietami mieszkańców wsi
Grabowiec oraz mieszkańców Bielska (m.in. Żydów: Brzezińskiego i adwokata
Gierowicza), wsi Kozły, Skrzypek i z innych wsi – razem ponad 45 osób. Przez noc
trzymali ich w Bielsku w „Hotelu Polskim” przy ul. 3 Maja i następnego dnia
rozstrzelali ich na polu koło „brzezinki” wchodzącej w skład Lasu Pilickiego (ale
leżącej po prawej stronie szosy Bielsk – Piliki). Niemcy podobno strzelali w tył głowy.
Po pewnym czasie rodziny zamordowanych za zgodą Niemców ekshumowały ciała i
pochowały je na cmentarzach prawosławnych, oprócz ciał Żydów (IPN Bi sygn. 1/87 s.
2202) – może jego syn?: Gierowicz Natan zam. w Bielsku, członek BUND-u, bardzo
lewicowy (AP B-stok, Urząd Woj. w B-stoku, Nr 109; („Wspomnieniem pisane” 2003,
str. 24)------------------- Gurewicz NN [prawdopodobnie tożsamy z j.w. –
Gierowiczem/Gerowiczem] - kancelista, zam. w Bielsku – w lipcu lub około 20
września 1941r. Niemcy aresztowali 12 Żydów (wymieniony był w tej grupie) i
rozstrzelali ich w Lesie Pilickim - prawdopodobnie za współpracę z Sowietami
(zeznanie Simche Teppermana i Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I; M.
Peker „W bielskim getcie i w obozach” str. 281 i przyp. 7; IPN Bi 1/1943 s. 165
„Ankietyzacja” pow. Biesk Podl.)---------------[może jego synem był Natan Gerawicz,
aresztowany w Bielsku za komunizm w 1935r.]---------------- Helena Jakowicka w
swych wspomnieniach [Archiwum Wschodnie sygn. ZS 155] pisze, że w 1940r.
przesłuchiwał ją w NKWD w Bielsku sowiecki Żyd Gurewicz.
240. Gleicher Sonia – osadzona przez Niemców w bielskim getcie, przeżyła (jej
świadectwo o getcie w Bielsku znajduje się w Archiwum Żydowskiego Instytutu
Historycznego sygn. 301/4769)
241. Glezer Icko, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku
– zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)-------może tożsamy z: Glezer
Izaak (inf. od Pana Arseniusza Artysiewicza)
242. Glezer Tewel, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
243. Glezer NN (może fryzjer z ul. Mickiewicza?) – osadzony w getcie bielskim, był w
liczbie 78 obłożnie chorych przebywających w szpitalu żydowskim, którzy w dniu 11
listopada 1942r. zostali rozstrzelani (wraz z jeszcze innymi osobami) przez Niemców
przy ul. Jagiellońskiej [koło Nr 5A] i tam pochowani we wspólnym grobie, w 1946
roku zostali ekshumowani i pochowani na cmentarzu żydowskim przy ul. Brańskiej
(zeznanie Henacha Piaska, AŻIH, 301/988)
244. Glazer Reuven - Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Reuven perished in the
Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK
- PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 539 (Yad Vashem). Glezer Rubin w
1931r. zdał egzamin na mistrza rzeźnickiego.
245. Glazer Tuvia - was born in Poland in 1875. He was a grocer. Prior to WWII he lived in
Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Tuvia perished in
Treblinka, Poland. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left)
submitted by his stepgranddaughter (Yad Vashem)
246. Glocer Chaim, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
247. Głaz Jankiel – uwięziony w getcie w Bielsku („Memuary” praca zbiorowa wych.
Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 86, wyd. I LO)
97
248. Głogowska Małka [mąż Kalman; matka-j.n.], właścicielka sklepu kolonialnego, zam.
ul. Mickiewicza Nr 58 - więziona przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
249. Glogowski Meir [syn-j.w.] - was born in Poland to Kalman and Malka. He was married.
Prior to WWII he lived in Bielsk, Poland. During the war he was in Bielsk, Poland. Meir
perished in Auschwitz, Camp. This information is based on a Page of Testimony (displayed on
left) submitted by his uncle. (Yad Vashem)----może to on: Głogowski Mojżesz ur. 1909r.
w Bielsku, syn Kolmanai Małki
250. Glagovski Khaim - was born in Bielsk Podlaski in 1918 to Shlomo. He was a merchant
[handlowiec]. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was in
Bielsk Podlaski, Poland. Khaim perished in 1941 in Treblinka, Poland. This information is
based on a Page of Testimony found in the Pages of Testimony (Yad Vashem)
251. Glagovski Sonia nee Vengerovski [Węgrowska-może córka Fejgi?] . She was married to
Simkha. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. Sonia was murdered in the
Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in BIELSK PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 538 (Yad Vashem)
252. Gofram Enoch – na ścianie celi więzienia w Białymstoku był wyryty napis, że cała
rodzina Enocha Gofmana ur. 1921r. w Bielsku Podlaskim zginęła, jak również i on sam
(IPN Bi sygn. 1/87 s. 883)
253. Gold Rywa – uczyła się w bielskim Gimnazjum, uwięziona w getcie w Bielsku,
zginęła („Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 86, wyd.
I LO; „Zjazd bielszczan” maszynopis z 1960r. str. 27)
254. Golde Abram [ojciec-j.n.], [żona – Gitel], kupiec, zam. ul. Kopernika Nr 11, więziony
przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku – zespół „Zarząd
Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)------ Abraham Golde was born in Bransk. He was a
merchant [kupiec] and married to Gitel nee Katz. Prior to WWII he lived in Bielsk, Poland.
During the war he was in Bielsk, Poland. Abraham perished in 1942 in Tremblinka, Camp.
This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his relative
(Yad Vashem)
255. Golde Bela [córka-j.w.] - was born in Bielsk Podlaski in 1926 to Avraham and Gitel. She
was single. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was in
Bielsk Podlaski, Poland. Bela perished in 1942 in Bialystok, Poland. This information is based
on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her sister (Yad Vashem)
256. Goldfarm Ester - nee Liberman was born in Nei Vileika [Nowa Wilejka] in 1908 to Zeev and
Batsheva. She was a teacher [nauczycielka] and married to Yosef. Prior to WWII she lived in
Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was in Bielsk Podlaski, Poland. Ester perished in
the Shoah at the age of 33. This information is based on a Page of Testimony (displayed on
left) submitted by her niece (Yad Vashem)
257. Goldman Moisze - was born in Oslaw in 1890. He was a merchant [kupiec] and married.
Prior to WWII he lived in Bielsk, Poland. During the war he was in Bielsk Litewski, Poland.
Moisze perished in 1942 in the Shoah. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left) submitted by his cousin (Yad Vashem)
258. Goldsztejn Jakub [Icko Goldsztejn miał drukarnię na ul. Mickiewicza Nr 59] więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku – zespół
„Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
259. Goldvayc Efraim - was born in Bialistok in 1914 to Aleksander. Prior to WWII he lived in
Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Efraim perished in
Auschwitz, Camp at the age of 30. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left) submitted by his nephew (Yad Vashem)
260. Goldvayc Bluma - nee Ravits was born in Belsk Podlyaski. Prior to WWII she lived in Belsk
Podlyaski, Poland. During the war she was in Belsk Podlyaski, Poland. Bluma perished in
Auschwitz, Camp. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left)
submitted by her nephew (Yad Vashem)
98
261. Gorfajn Gedal [Gdal], syn Chaima, żona [Róża], bezdzietny, (jego bratem był
Icchok-Jakub Gorfain), właściciel dużej kaflarni przy ul. Zamkowej, a potem przy ul.
Chmielnej (wysyłał kafle do Warszawy, gdzie sprzedawał je jego zięć?), zam. przy ul.
Hołowieskiej Nr 16, potem ul. Batorego Nr 25 (37) – zginął prawdopodobnie w
Treblince w listopadzie 1942r. (Archiwum Państwowe w B-stoku, Akta notariusza K.
Kudeli)
262. Gorfajn Icchok-Jakub, syn Chaima, (brat Gedala Gorfajna-j.w.), podczas wojny był w
ZSRR, w 1946r. mieszkał w Warszawie, przeżył (Archiwum Państwowe w B-stoku,
Akta notariusza K. Kudeli; Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.
np. sygn. 3/21/98
263. Gorfajn Szejna z Ekstraktów --- z Siemiatycz, w 1946r. mieszkała w Bielsku przy ul.
Mickiewicza Nr 102 (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl. np.
sygn. 5/1/98, 5/2/98, 12/11/98; Archiwum Państwowe w B-stoku, Akta notariusza K.
Kudeli)
264. Gorfinkiel Sara, nazwisko rodowe: Krasnogłowa, siostra Motli Szapiro,
współwłaścicielka domu przy ul. Mickiewicza Nr 90 – osadzona przez Niemców w
getcie bielskim, a w 1942r. wywieziona do Treblinki (Arch. Pań. w B-stoku, zespół:
Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)------ Sara nee ‫קראסנאגלאווע‬. She was married to Nekhemia.
Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. Sara was murdered in the Shoah. This
information is based on a List of victims from Yizkor books found in BIELSK - PODLIASK
(HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 537 (Yad Vashem)-----mąż Chiemiel
Gorfinkiel zam. ul. Mickiewicza Nr 90 w 1936r. [Chaim Gorfinkiel miał w 1930r.
fabrykę walanek]
265. Gorfajn Tania - nee Dolinski was born in Bielsk Podlaski to Dawid and Khana. She was a
textile merchant (handlowała materiałami) and married to Eliezer. Prior to WWII she lived in
Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was in Milejczyce, Poland. Tania perished in the
Shoah at the age of 47. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left)
submitted by her daughter. (Yad Vashem)
266. Gofman Enoch – na ścianie więzienia w Białymstoku był napis: Enoch Gofman ur.
1921r. w Bielsku Podlaskim, cała rodzina zginęła i on też (IPN Bi sygn. 1/87, s. 883)
267. Grajewska Adela – uwięziona w getcie w Bielsku „Memuary” praca zbiorowa wych.
Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 86, wyd. I LO)
268. Grajewsky Robert - was born in Poland. He was married. Prior to WWII he lived in Bielsk
Podlaski, Poland. During the war he was in Poland. Robert perished in the Shoah. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his niece (Yad
Vashem)
269. Grajewsky Guta - nee Gevirtz was born in Poland to Moshe and Rakhel. She was married to
Reuven. Prior to WWII she lived in Poland. During the war she was in Bielsk, Poland. Guta
perished in the Shoah. This information is based on a Page of Testimony found in the Pages of
Testimony (Yad Vashem)
270. Granat Miryam was born in Raciaz in 1894 to Shmuel and Ester. She was a housewife and
married to Yitzkhak. Prior to WWII she lived in Bielsk, Poland. During the war she was in
Bielsk, Poland. Miryam perished in 1942 in Oshvitsin, Poland. This information is based on a
Page of Testimony (displayed on left) submitted by her brother-in-law. (Yard Vashem)
271. Grodzenski Jakob [ojciec-j.n.---żona Roza, a braćmi Józef i Abraham] - was born in Bielsk
Podlaski in 1890 to Dawid and Masza nee Makowski. He was married to Roza nee Sielska.
Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski – Plac Ratuszowy Nr 4A, Poland. During the war he
was in Bielsk Podlaski, Poland. Jakob perished in 1942 in Treblinka, Poland at the age of 52.
This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his nephew,
a Shoah survivor (Yad Vashem)
272. Grodzienski Szlomo [syn j.w.] - was born in Bielsk Podlaski in 1925 to Jakob and Roza.
Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski [ul. Plac Ratuszowy Nr 4A], Poland. During the war
he was in Bielsk Podlaski, Poland. Szlomo perished in 1942 in Treblinka, Poland at the age of
99
17. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his
cousin, a Shoah survivor (Yad Vashem)
273. Grodzienski Masza - was born in Bielsk Podlaski in 1923 to Jakob and Roza. Prior to WWII
she lived in Bielsk Podlaski [ul. Plac Ratuszowy Nr 4A], Poland. During the war she was in
Bielsk Podlaski, Poland. Masza perished in 1942 in Treblinka, Poland at the age of 19. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her cousin, a
Shoah survivor (Yad Vashem)
274. Grodzenski Yosef [jego żoną była Rejzla; jego córką była Ester-j.n.; jego bratem jest Jakub i
Abraham] - was born in Brajnsk in 1888 to Dawid and Masza nee Makowski. Żona Rejzla
Kreczmer. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski – Plac Ratuszowy Nr 4, Poland. During
the war he was in Hajnowka, Poland. Yosef perished in 1941 in Bialowieza, Poland. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his son, a Shoah
survivor (Yad Vashem)
275. Grodzienski Ester [córka j.w. Józefa] - was born in Bielsk Podlaski in 1922 to Josef and
Rejzla. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was in
Pruzana, Ghetto. Ester perished in 1943 in Auschwitz Ii, Camp at the age of 21. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her brother, a
Shoah survivor (Yad Vashem)
276. Grodzieński Abraham, [mąż j.n.-Raji; ojciec j.n. Dawida, a brat Józef i Jakub], ur.
1898r. w Bielsku, syn Dawida i Maszy, przed wojną mieszkał w Hajnówce ul. Boczna
3, a w czasie wojny w Bielsku, miał dom przy Placu Ratuszowym – zamordowany 30
listopada 1942r. w Treblince (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku
Podl. – wnioskodawcą jest jego brat Aron zam. w 1949r. w Hajfie) ------- Abraham
Grodzienski was born in Bielsk Podlaski in 1898 to Dawid and Masza. He was married to Raja
nee Farber. Prior to WWII he lived in Hajnowka, Poland. During the war he was in Bielsk
Podlaski, Poland. Abraham perished in 1942 in Treblinka, Poland at the age of 44. This
information is based on a Page of Testimony found in the Pages of Testimony. (Yad Vashem)
277. Grodzienski Raja [żona j.w. Abrahama; matka j.n.-Dawida] - nee Farber was born in Bielsk
in 1899 to Mordhaj. She was married to Abraham. Prior to WWII she lived in Hajnowka [ul.
Boczna Nr 3], Poland. During the war she was in Bielsk, Poland. Raja perished in 1942 in
Treblinka, Poland at the age of 43. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left) submitted by her nephew, a Shoah survivor (Yad Vashem)
278. Grodzienski Dawid [syn j.w.] - was born in Hajnowka in 1937 to Abraham and Raja. Prior to
WWII he lived in Hajnowka, Poland. During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland.
Dawid perished in 1942 in Treblinka, Poland. This information is based on a Page of
Testimony (displayed on left) submitted by his cousin, a Shoah survivor. (Yad Vashem)
279. Grodziński Naftali, ur. 1923r. w Bielsku – więzień KL Auschwitz („Straty osobowe i
ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
280. Grodzienski Anatoli - was born in Bielsk Podlaski in 1924. During the war he was in
Mauthausen, Camp. Anatoli perished in the Shoah. This information is based on a Card file of
Mauthausen camp found in the Inmates Registry of Mauthausen. (Yad Vashem)
281. Grosman Dawid, ur. 1905r., zam. w Bielsku ul. Kościelna Nr 3/1.
282. Gruda Kima z ul. Kazimierzowskiej – przeżył (miał jeszcze 2 braci zam. w
Siemiatyczach np. Chiwę Gruda) (inf. od Pani Z. Dąbrowskiej)
283. Gruda Fiszko – w czasie okupacji niemieckiej więzień Strafarbeitslagru w Bielsku
(IPN Bi 1/1351)
284. Gruda Mina, w 1946r. zam. ul. Kazimierzowska Nr 4 - w 1946r. była świadkiem
uznania za zmarłych Mejera i Szlomy Chazanów (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd
Grodzki w Bielsku Podl.)
285. Gulant NN [zob. Galant]- [może jego ojciec to Symcha? lub Gilel? zam. Mickiewicza
Nr 39] – grał w piłkę nożną w żydowskiej drużynie sportowej (inf. od pana J.
Parfjanowicza)
286. Gurewicz NN - zob. Gierowicz Abhil i Echil Gerowicz
100
287. Guterman Mejer-Eli, sekretarz gminy żydowskiej („budowniczy”), zam. w Bielsku –
na początku lipca 1941r. Niemcy aresztowali 30 osób (wymieniony był w tej grupie)
stanowiących elitę
społeczności żydowskiej w Bielsku, zostali oni zabici
prawdopodobnie w Lesie Pilickim (zeznanie Simche Teppermana i Leizera
Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I; M. Peker „W bielskim getcie i w obozach”
str. 281 i przyp. 7; zeznanie Henacha Piaska, AŻIH, 301/988)----- Meir Guterman was
born in Bielsk Podlaski in 1894 to Yosef and Miriam. He was a secretary of jewish
community. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was in
Bielsk Podlaski, Poland. Meir perished in 1942 in Treblinka, Poland. This information is based
on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his brother (Yad Vashem)
288. Guterman Lea nee Galant. She was married to Meier. Prior to WWII she lived in Bielsk
Podlaski, Poland. Lea was murdered in the Shoah. This information is based on a List of
victims from Yizkor books found in BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV,
1975 page 538 (Yad Vashem)
289. Guterman Jerzy – uczył się w bielskim Gimnazjum, uwięziony w getcie w Bielsku,
zginął („Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 86, wyd.
I LO; „Zjazd bielszczan” maszynopis z 1960r. str. 27)
290. Guterman NN, lat ok. 40, właściciel piekarni przy ul. Kościuszki – na początku wojny
niemiecko-sowieckiej w dniu 22.06.1941r. zginął w czasie ostrzału artyleryjskiego
Bielska przez Niemców (praca mgr K. Szeszko,”Bielsk Podlaski w latach 1941-1944”
s. 18, IPN Bi 1/86 s. 89)
291. Gwirc – zob. Gewircman
292. Gwirc Mojżesz – przed wojną miał skład towarow przy ul. Mickiewicza Nr 5 oraz był
włascicielem lub współówłaścicielem (razem ze swym szwagrem Cukermanem) domu
w pokojami gościnnymi przy ul. Mickiewicza Nr 5 [po wojnie był tam PZGS] (inf. od
Pana J. Parfjanowicza) ------------Gewircman Moshe - was born in Poland in 1893. He was
a merchant [kupiec] and married to Mirl. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland.
During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Moshe perished in 1942 in Bielsk Podlaski,
Poland. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his
relative (Yad Vashem) --------Cywja Cukierman z domu Gevirtz was born in Bielsk in 1890
to Moshe and Rakhel. She was a housewife and married. (Yad Vashem). Może miał
(Mowsze Gwireman) w 1920r. sklep spożywczo-tytoniowy na ul. Mickiewicza nr 81.
293. [Gwirc – też: Gewircman] Mendel was born in Bilsk in 1912 to Moshe and Mikhal. He was a
merchant and married to Motl. Prior to WWII he lived in Bilsk, Poland. During the war he was
in Bilsk, Poland. Mendel perished in 1942 in Bilsk, Poland. This information is based on a
Page of Testimony (displayed on left) submitted by Yenta Rozenbaum (Yad Vashem)
294. [Gwirc – też:] Gewircman Matel - was born in Poland in 1914. She was a housewife and
married to Mendel. Prior to WWII she lived in Bilsk, Poland. During the war she was in Bilsk,
Poland. Matel perished in 1942 in Bilsk, Poland. This information is based on a Page of
Testimony (displayed on left) submitted by her relative (Yad Vashem)
295. Hajat NN, Krawiec – więzień Majdanka, zmarł w 1944r. w obozie Bergen-Belsen (
M. Peker „W bielskim getcie i w obozach”)
296. Hałłaj Anna, ur. 1887r, farmaceutka, właścicielka apteki przy ul. 3 Maja Nr 6 – po
utworzeniu w sierpniu 1941r. getta w Bielsku pracowała prawdopodobnie w aptece
przy szpitalu żydowskim, zginęła w listopadzie 1942r. w Treblince lub zamordowana
została przy ul.Jagiellońskiej wraz z personelem szpitala oraz chorymi (inf. od Pani D.
Krupicz; inf. od Pana Z. Szachowicza)
297. Hałaj Barbara, córka j.w., w 1939r. otrzymała tzw. małą maturę – uwięziona w getcie
w Bielsku, zginęła w Treblince (inf. od Pani D. Krupicz; „Memuary” praca zbiorowa
wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 86, wyd. I LO; W. Falkowski „Żydzi w
Gimnazjum bielskim, ” [w:] Bielski Gościniec, Nr 1/2011, s. 79)
298. Hałłaj Róża – uczyła się w bielskim Gimnazjum, uwięziona w gettcie w Bielsku,
członek dowództwa powstania w getcie białostockim, zginęła („Memuary” praca
101
zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 86, wyd. I LO; „Zjazd bielszczan”
maszynopis z 1960r. str. 27)
299. Harber Lejb z bielskiego getta – zginął w Treblince (praca mgr K. Szeszko, „Bielsk
Podlaski w latach 1941-1944, s. 85)
300. Hirsh Bebel nee Kaplanski. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. Bebel was
murdered in the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books
found in BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 539 (Yad Vashem)
301. Hirsh Mr. was born to Bebel. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. He was
murdered in the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books
found in BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 539(Yad Vashem)
302. Isakowicz Mendel - was born in Bielsk Podlaski in 1888 to Mikhael and Sheine. He was a
waggoner and married to Rivka. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the
war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Mendel perished in 1942 in Treblinka, Poland at the
age of 54. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by
his cousin (Yad Vashem)
303. Jabłoń Fiszer, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
304. Jaszynowski Lejzer [Lejzor Jasinowski], szewc, zam. w Bielsku – w lipcu lub około
20 września 1941r. Niemcy aresztowali 12 Żydów (wymieniony był w tej grupie) i
rozstrzelali ich w Lesie Pilickim - prawdopodobnie za współpracę z Sowietami
(zeznanie Simche Teppermana i Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I; M.
Peker „W bielskim getcie i w obozach” str. 281 i przyp. 7; IPN Bi 1/1943 s. 165
„Ankietyzacja” pow. Biesk Podl.)
305. Josem Abraham, lekarz, zam. ul. Mickiewicza Nr 30 - w pierwszej połowie września
1939 roku Niemcy po zajęciu Bielska wzięli zakładników z ludności pochodzenia
żydowskiego – około 30 osób głównie z inteligencji np. lekarzy: dr Jadwigę
Kapłańską, dr Kamieniecką (dentystkę). Niemcy opuszczając Bielsk zabrali tych
zakładnikow ze sobą – nie wiadomo co się z nimi stało (inf. od Pana Z. Szachowicza).
306. Kac Josef, profesor gimnazjum, zam. w Bielsku – na początku lipca 1941r. Niemcy
aresztowali 30 osób (wymieniony był w tej grupie) stanowiących elitę społeczności
żydowskiej w Bielsku, zostali oni zabici prawdopodobnie w Lesie Pilickim (zeznanie
Simche Teppermana i Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I; M. Peker „W
bielskim getcie i w obozach” str. 281 i przyp. 7)
307. Kac Józef, ur. ok. 1900r., syn Samuela i Ciwy, nauczyciel, działacz Bundu – członek
Judenratu w getcie Białostockim, zamordowany przez Niemców w Bielsku przed
domem swoich rodziców (H. Storch-Jacobs, Ocalone fotofrafie z albumu rodzinnego,
[w:] Bielski Gościniec Nr 1/2010)
308. Kac Izrael, ur. ok. 1900r., syn Samuela i Ciwy, członek organizacji syjonistycznej –
zamordowany wraz z żoną przez Niemców (H. Storch-Jacobs, Ocalone fotofrafie z
albumu rodzinnego, [w:] Bielski Gościniec Nr 1/2010)
309. Kac Gienia – po mężu Storch (siostra j.w. Józefa i Izraela)
310. Kac Szmuel, rzezak, zam. w Bielsku – osadzony w getcie bielskim, pobity przez
Niemców za odbywanie praktyk religijnych (zeznanie Simche Teppermana i Leizera
Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I)
311. Kac Szymon [mąż j.n.] - was born in Bielsk Podlaski to Avraham and Keila. He was a grocer
[właściciel sklepu spożywczego] and married to Sara. Prior to WWII he lived in Bielsk
Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Szymon perished in 1942
in Bielsk Podlaski, Ghetto. This information is based on a Page of Testimony (displayed on
left) submitted by his nephew (Yad Vashem). Jego ojciec Abram Kac w 1920r. miał sklep
spożywczo-tytoniowy na ul. Brzeskiej Nr 9.
312. Kac Sara [żona j.w.] - was born in Bialystok. She was a housewife and married to Shimon.
Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was in Bielsk
102
Podlaski, Poland. Sara perished in 1942 in Treblinka, Poland. This information is based on a
Page of Testimony (displayed on left) submitted by her nephew (Yad Vashem)
313. Kachinsky Josef - was born in Bilsk to Shlomo and Devora. Prior to WWII he lived in
Poland. Josef perished in the Shoah at the age of 15. This information is based on a Page of
Testimony (displayed on left) submitted by his cousin (Yad Vashem)
314. Kadisz NN – zabity przez Niemców podczas nabierania wody ze studni na ulicy (M.
Peker „W bielskim getcie i w obozach”)
315. Kadisz NN, tragarz – 2 listopada 1942r. Niemcy podczas likwidacji getta bielskiego
zabili kilkanaście osób (wymieniony był w tej grupie) (zeznanie Simche Teppermana i
Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I)
316. Kadish NN - Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Kadish perished in the
Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK
- PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 536 (Yad Vashem)
317. Kadłubowski NN [może Herszk lub Jankiel?, Jakub?-syn Izaaka i Rejzy?], miał skład
drewna w Bielsku – w 1940r. wywieziony do Kazachstanu, na zesłaniu pomagał
Polakom (E. Guzowski „Wspomnienia…”)
318. Kagan W. – w 1937r. miał spółkę przewozowa z J. Galantem przy ul. Mickiewicza Nr
116
319. Kahan Tama - nee Bogatzki was born in Bielsk in 1908 to Zelig. She was a housewife and
married to Leib. Prior to WWII she lived in Bielsk, Poland. During the war she was in Bielsk,
Poland. Tama perished in Bialystok, Ghetto. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left) submitted by her cousin. (Yad Vashem)
320. Kamieniecki Aron-Nisn, nauczyciel, zam. w Bielsku – na początku lipca 1941r.
Niemcy aresztowali 30 osób (wymieniony był w tej grupie) stanowiących elitę
społeczności żydowskiej w Bielsku, zostali oni zabici prawdopodobnie w Lesie
Pilickim (zeznanie Simche Teppermana i Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr
811/I; M. Peker „W bielskim getcie i w obozach” str. 281 i przyp. 7; Yad Vashem)
321. Kamieniecka, lekarz dentystka [może mąż Samuel?]- w pierwszej połowie września
1939 roku Niemcy po zajęciu Bielska wzięli zakładników z ludności pochodzenia
żydowskiego – około 30 osób głównie z inteligencji np. lekarzy: dr Jadwigę
Kapłańską, dr Abrahama Josema. Niemcy opuszczając Bielsk zabrali tych zakładnikow
ze sobą – nie wiadomo co się z nimi stało (inf. od Pana Z. Szachowicza).
322. Kamińska Halina – uwięziona w getcie w Bielsku („Memuary” praca zbiorowa wych.
Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 86, wyd. I LO)
323. Kamien Sara - nee Grokhovski was born in Bialystok to Hershel. She was married to David.
Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. Sara perished in the Shoah at the age of
55. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her
granddaughter (Yad Vashem)
324. Kan Mozes, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku
– zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
325. Kan Jocha, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku
– zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
326. Kan [też: Kam] Szymon, w 1946r. i 1947r. zam. w Bielsku ul. Kazimierzowska Nr 4
i 5 oraz Plac Ratuszowy Nr 7 – wywieziony 20.06.1941r. przez Sowietów do
Ałtajskiego Kraju, przeżył, wnioskodawca uznania w 1946r. krewnego Josiela
Ryszelewskiego za zmarłego oraz świadek (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki
w Bielsku Podl. np. sygn. 10/18/00; 3/28/98; „Freidkesowie z Bielska Podlaskiego”
Nahum Freidkes [w:] Bielski Gościniec, Nr 1/2011, s. 58)
327. Kapelushnik Rivka - nee Meshorer was born in Bielsk Podlaski in 1890 to Moshe. She was a
housewife and married to Meir. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During
the war she was in Bielsk Podlaski, Ghetto. Rivka perished in Treblinka, Poland at the age of
53. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her
nephew (Yad Vashem)-----mąż: Jankiel, syn Izrael ur. 1909r.
103
328. Kapłańscy, rodzina z ul. Kazimierzowskiej – przeżyli (inf. od Pani Z. Dąbrowskiej)
329. Kapłańska-Stalewicz Marjam, lekarz, miała jedna córkę Różę, zam. ul. Kościuszki Nr
22 - więziona przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku – zespół
„Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18; inf. od Pani Z. Dąbrowskiej). W/g inf. od
Pani Julii Olszewskiej z d. Kraśko – była ona akuszerką, jej mąż był w Ameryce,
mieszkali na ul. Kościuszki (Nr 3?) koło kościoła - zginęła ona zastrzelona przez
Niemcow na płocie (jej córka Róża była Świadka koleżanką i rówieśnicą – rocz. 1929)
330. Kapłańska Róża, córka j.w., szkolna koleżanka Pani Haliny Węgorek z domu
Awramienko – zamordowana przez Nimców wraz z matką (inf. od Pani H.
Awramienko-Węgorek)---może tożsama z Kapłańską Rachelą?
331. Kapłańska Rachela (ur. ok. 1920r.) zdała maturę w 1939r., zam. ul. Kościuszki – w
getcie, zginęła z rodziną w obozie (inf. od Pani D. Krupicz; „Memuary” praca
zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 86, wyd. I LO; W. Falkowski
„Żydzi w Gimnazjum bielskim, ” [w:] Bielski Gościniec, Nr 1/2011, s. 79; „Zjazd
bielszczan” maszynopis z 1960r. str. 27)-----może tożsama z Kapłańską Różą?
332. Kapłański Hersz [może mąż i ojciec-j.n.], więziony przez Niemców w getcie w
Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn.
18)
333. Kaplan Gitel [matka-j.n.]- She was married to Ershel. Prior to WWII she lived in Bielsk,
Poland. Gitel perished in the Shoah. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left) submitted by her cousin (Yad Vashem)
334. Kapłańska Gitla, zam. w Bielsku, szkolna koleżanka Pani Haliny Węgorek z domu
Awramienko – zamordowana przez Nimców (inf. od Pani H. Awramienko-Węgorek)
335. Kaplan Ethel – [córka-j.w.] was born in Bielsk to Ershel and Gitel. Prior to WWII she lived
in Bielsk, Poland. Ethel perished in the Shoah. This information is based on a Page of
Testimony (displayed on left) submitted by her cousin (Yad Vashem)
336. Kaplan Bluma – [córka-j.w.] was born in Bielsk to Ershel and Gitel. Prior to WWII she lived
in Bielsk, Poland. Bluma perished in the Shoah. This information is based on a Page of
Testimony (displayed on left) submitted by her cousin (Yad Vashem)
337. Kaplan Fayga-Chaja – [córka-j.w.] was born in Bielsk to Ershel and Gitel. Prior to WWII she
lived in Bielsk, Poland. Fayga perished in the Shoah. This information is based on a Page of
Testimony (displayed on left) submitted by her cousin (Yad Vashem)
338. Kaplan Meta – [córka-j.w.] was born to Ershel and Gitel. She was single. Prior to WWII she
lived in Bielsk, Poland. During the war she was in Bielsk, Poland. Meta perished in the Shoah.
This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her cousin
(Yad Vashem)
339. Kapłańska Jadwiga, lekarka, zam. przy ul. Boćkowskiej (od 1938r. ulica nosiła nazwę
Orlicz-Dreszera) - w pierwszej połowie września 1939 roku Niemcy po zajęciu Bielska
wzięli zakładników z ludności pochodzenia żydowskiego – około 30 osób głównie z
inteligencji np. lekarzy: dr Abrahama Josema, dr Kamieniecką (dentystkę). Niemcy
opuszczając Bielsk zabrali tych zakładnikow ze sobą – nie wiadomo co się z nimi stało
(inf. od Pana Z. Szachowicza).
340. Kapłańska Rebeka, więziona przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
341. Kapłański Mejer, brat Faile, ukończył Gimnazjum w Bielsku, kupiec, zam. w Bielsku,
współwłaściciel środkowej kamienicy przy ul. Mickiewicza, stojącej naprzeciw
Ratusza – na początku lipca 1941r. Niemcy aresztowali 30 osób (wymieniony był w tej
grupie) stanowiących elitę społeczności żydowskiej w Bielsku, zostali oni zabici
prawdopodobnie w Lesie Pilickim (zeznanie Simche Teppermana i Leizera
Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I; M. Peker „W bielskim getcie i w obozach”
str. 281 i przyp. 7; zeznanie Henacha Piaska, AŻIH, 301/988) - uwięziony w getcie w
Bielsku („Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 86,
104
wyd. I LO; inf. od Pana J. Parfjanowicza)--------(może to on: Mejer Kapłański,
otrzymał maturę w 1928r., mgr prawa – W. Falkowski „Żydzi w Gimnazjum bielskim,
” [w:] Bielski Gościniec, Nr 1/2011, s. 78)
342. Kapłański Faile, brat Mejera, kupiec, zam. w Bielsku – na początku lipca 1941r.
Niemcy aresztowali 30 osób (wymieniony był w tej grupie) stanowiących elitę
społeczności żydowskiej w Bielsku, zostali oni zabici prawdopodobnie w Lesie
Pilickim (zeznanie Simche Teppermana i Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr
811/I; M. Peker „W bielskim getcie i w obozach” str. 281 i przyp. 7; zeznanie Henacha
Piaska, AŻIH, 301/988)
343. Kapłan Fajga, (może miała sklep z gorsetami na ul. Mickiewicza?), zam. w Bielsku –
w dniu 22 czerwca 1941r. zginęła w Bielsku podczas niemieckiego bombardowania
(zeznanie Simche Teppermana i Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I)
344. Kapłański Oszer – miał nieruchomość przed wojną przy ul. 11 Listopada ( Arch. Pań.
w B-stoku, zespół: Okręgowy Urząd Likwidacyjny w B-stoku, 87/0/907)
345. Kaplanski Frida nee Brazinski. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. Frida
was murdered in the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books
found in BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 549 (Yad Vashem)
346. Kaplan Bela - was born in Bielsk in 1933 to Note and Liba. During the war was deported
with transport Bial from Bialystok to Terezin on 24/08/1943. Deported with transport Dn/b
from Terezin to Auschwitz on 05/10/1943. Bela perished in the Shoah. This information is
based on a List of Theresienstadt camp inmates found in the Terezinska Pametni
Kniha/Theresienstaedter Gedenkbuch, Terezinska Iniciativa, vol. I-II Melantrich, Praha 1995,
vol. III Academia Verlag, Prag 2000 (Yad Cashem)
347. Kaplanski Sara - was born in Bielsk Podlaski to Asher and Shprintza. She was a housewife
and married. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was in
Bielsk Podlaski, Poland. Sara perished in the Shoah. This information is based on a Page of
Testimony (displayed on left) submitted by her nephew (Yad Vashem)
348. Kaplanski Yaakov - Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Yaakov perished in
the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the
BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 549 (Yad Vashem)
349. Kaplanski Nakha - nee Abramovitz was born in Kobryn in 1887. She was married to Israel.
Prior to WWII she lived in Bielsk, Poland. During the war she was in Bialystok, Poland.
Nakha perished in Bialystok, Poland. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left) submitted by her daughter (Yad Vashem)
350. Kartofli NN [mężczyzna] - He was a shoemaker [szewc]. Prior to WWII he lived in Bielsk
Podlaski, Poland. He perished in the Shoah. This information is based on a List of victims
from Yizkor books found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975
page 550 (Yad Vashem)
351. Kastin Lejba[może Kestin?- zob. niżej] (może syn fotografa z ul. Plac Ratuszowy?) –
uwięziona w getcie w Bielsku („Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum i
Liceum z 1988r., str. 86, wyd. I LO)
352. Katz Josef - was born in Piotrkow in 1888. He was a print shop owner and married to Lea
nee Goldmintz. Prior to WWII he lived in Bielsk, Poland. During the war he was in Bielsk,
Poland. Josef perished in Auschwitz, Camp. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left) submitted by his brother-in-law (Yad Vashem)
353. Kawański [Kawenoka; Kawienoki] Abram, jego żona [Nekham, Nechoma-j.n.] była
tzw. „modystką”-(gorseciarką?, kapeluszniczką?-zam. ul. 3 Maja) - więziony przez
Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w
Bielsku Podl.” sygn. 18; inf. od Pani Z. Dąbrowskiej). W 1929r. miała sklep
galanteryjny przy ul. 3 Maja nr 3 (Białostocki Dziennik Urzędowy)------------- Avraham
Kawienoki. He was married to Nekhama. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland.
During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Avraham perished in the Shoah. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by Gita Kogos, a
Shoah survivor (Yad Vashem)
105
354. Kawienoki Nekhama (Nechoma) [żona j.w.]- She was married to Avraham. Prior to WWII
she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was in Bielsk Podlaski, Poland.
Nekhama perished in the Shoah. This information is based on a Page of Testimony (displayed
on left) submitted by Gita Kogos, a Shoah survivor (Yad Vashem)------ich córka: Roza
Epshtein
355. Kejlez [Kejlis] Chawa, ur. 1875r., córka Arona i Gitki z domu Gutman małżonków
Lewin, siostra Abrama Lewina – zastrzelona przez Niemców 10 marca 1942r. (Arch.
Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.; IPN Bi 1/1963, Materiały
„zgony”)
356. Kejles Szloma [Kojles], ur. 1860r. w Grodzisku, syn Manesa i Fejgi – zabity przez
Niemców w dniu 6 września 1942r. w Bielsku podczas likwidacji osób starszych
(Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
357. Keiles Rakhel - was born in Smiaticz to Leibel and Rakhel. She was a housewife. Prior to
WWII she lived in Bielsk, Poland. During the war she was in Smiaticz, Poland. Rakhel
perished in Treblinka, Poland at the age of 50. This information is based on a Page of
Testimony (displayed on left) submitted by Lea Hadari (Yad Vashem)
358. Kejles Szajko, lat 45, syn Efraima i Rywki – w 1947r. świadek w sprawie śmierci
Szlomy Kojlesa, a wnioskodawca w sprawie śmieci Chawy Kejles i Abrama Lewina
(Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
359. Kemin David - Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. David perished in the
Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK
- PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 548 (Yad Vashem)
360. Kemin Moshe - Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Moshe perished in the
Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK
- PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 548 (Yad Vashem)
361. Khentov Yehudit - Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. Yehudit perished in
the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the
BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 541 (Yad Vashem)
362. Khentov Akiva - Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Akiva perished in the
Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK
- PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 541 (Yad Vashem)
363. Kesler NN [mężczyzna] - He was a lether manufacture [był garbarzem]. Prior to WWII he
lived in Bielsk Podlaski, Poland. He perished in the Shoah. This information is based on a List
of victims from Yizkor books found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL
AVIV, 1975 page 549 (Yad Vashem)
364. Kestin NN [może też Kastin?], stolarz, zam. w Bielsku – w lipcu lub około 20
września 1941r. Niemcy aresztowali 12 Żydów (wymieniony był w tej grupie) i
rozstrzelali ich w Lesie Pilickim - prawdopodobnie za współpracę z Sowietami
(zeznanie Simche Teppermana i Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I; M.
Peker „W bielskim getcie i w obozach” str. 281 i przyp. 7)----- Mr. Kestin NN - Prior to
WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. He perished in the Shoah. This information is based
on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG),
TEL AVIV, 1975 page 548 (Yad Vashem)
365. Kestin Yakov was born in Bielsk Podlaski to Zeev and Ester. He was a carpenter and
married to Sheina nee Lewin. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the
war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Yakov was murdered in 1942 in Treblinka, Poland.
This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his brotherin-law (Yad Vashem)
366. Kestin David was born to Yaakov and Shoshana. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski,
Poland. David was murdered in the Shoah. This information is based on a List of victims from
Yizkor books found in BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 548
(Yad Vashem)
367. Kestin Szejna nee Luman was born to Zeev and Rasia. She was a seamstress and married to
Yaakov. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was in Bielsk
106
Podlaski, Poland. Szejna was murdered in 1942 in Treblinka, Poland. This information is
based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her brother. (Yad Vashem)
368. Kestin David was born to Yakov and Sheina nee Lewin. He was a child. Prior to WWII he
lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland. David was
murdered in the Shoah at the age of 5. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left) (Yad Vashem)
369. Kastin Shabtai was born in Bilsk in 1907. He was a carpenter and married to Lea. Prior to
WWII he lived in Bilsk, Poland. During the war he was in Bilsk, Poland. Shabtai was
murdered in 1942 in the Shoah at the age of 35. This information is based on a Page of
Testimony (PDF) (displayed on left) submitted by his cousin, a Shoah survivor. (Yad Vashem)
370. Kastin Lea was born in Swienciany in 1911 to Mordekhai and Gitel nee Chashnik. She was a
nursery school teacher and married to Shabtai. Prior to WWII she lived in Bielsk, Poland.
During the war she was in Bielsk, Poland. Lea was murdered in 1942 in the Shoah at the age
of 31. This information is based on a Page of Testimony (PDF) (displayed on left) submitted
by her niece, a Shoah survivor (Yad Vashem)-----może: Kastin Leja, uczyła się w bielskim
Gimnazjum, zginęła w getcie bielskim („Zjazd bielszczan” maszynopis z 1960r. str.
27)
371. Kastin Motele was born in Bielsk in 1940 to Shabtai and Lea. He was a baby. Prior to WWII
he lived in Bielsk, Poland. During the war he was in Bielsk, Poland. Motele was murdered in
1942 in Bielsk, Poland at the age of 1. This information is based on a Page of Testimony
(PDF) (displayed on left) submitted by his cousin, a Shoah survivor. (Yad Vashem)
372. Klem Juliusz – miał nieruchomość przed wojną przy ul. 11 Listopada ( Arch. Pań. w
B-stoku, zespół: Okręgowy Urząd Likwidacyjny w B-stoku, 87/0/907)
373. Kleszczelska Leja Dwora (zginęła w 1942r.), wdowa po Mendlu Kleszczelskim, mieli
dzieci: Baszę (zginęła w 1942r.), Libę (zginęła w 1942r.) oraz Icchaka (1908-1983,
który w 1928r. wyemigrował do USA), mieszkali przy ul. Jagiellońskiej (obecnie jest
tam Ośrodek Zdrowia) – („Kleszczelscy z Bielska Podlaskiego” [w:] Bielski Gościniec,
Nr 1/2011, s. 61-77)-------------Kleszczelski Liebeh was born in Bielsk Podlaski to Mendle
and Dvorah-Leji. She was single. During the war she was in Bielsk Podlaski, Poland. Liebeh
was murdered in 1942 in Poland. This information is based on a Page of Testimony (displayed
on left) submitted by her niece. (Yad Vashem)------------Kleszczelski Basha was born in
Bielsk Podlaski in 1922 to Mendle and Layeh. She was single. Prior to WWII she lived in
Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was in Bielsk Podlaski, Poland. Basha was
murdered in 1942 in Poland at the age of 20. This information is based on a Page of Testimony
found in Pages of Testimony (Yad Vashem)
374. Kleshchelski Yehudit nee Barkhat. She was married to Shlama [może – Szloma-Symcha
Kleszczelski, ur. 1910r. w Bielsku, syn Gdala i Szolzy?]. Prior to WWII she lived in
Bielsk Podlaski, Poland. Yehudit was murdered in the Shoah. This information is based on a
List of victims from Yizkor books found in BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL
AVIV, 1975 page 548 (Yad Vashem)
375. [Kochticki] [Korticki] Mejer, szewc, zam. w Bielsku – około 20 września 1941r.
Niemcy aresztowali 12 Żydów (wymieniony był w tej grupie) i rozstrzelali ich w Lesie
Pilickim - prawdopodobnie za współpracę z Sowietami (zeznanie Simche Teppermana
i Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I; M. Peker „W bielskim getcie i w
obozach” str. 281 i przyp. 7) ----- Meir Korticki was born in Bielsk Podlaski in 1904 to
Eliahu and Rivka. He was a shoemaker [szewc] and married to Liba nee Eizenberg. Prior to
WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland.
Meir perished in 1939 in Bielsk Podlaski, Poland. This information is based on a Page of
Testimony (displayed on left) submitted by his sister. (Yad Vashem)
376. Koen Mordechy [może to – Kon?] was born in Bielsk in 1908 to Hershel and Shprintza. He
was a grain merchant and married. Prior to WWII he lived in Bielsk, Poland. During the war
he was in Bielsk, Poland. Mordechy perished in [11 XI] 1942 in Treblinka, Poland. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his sister-in-law
(Yad Vashem)
107
377. Kojles Szloma - zob. Kejles Szloma
378. Kon Jocha – uczyła się w Gimnazjum w Bielsku, uwięziona w getcie w Bielsku,
zginęła („Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 86,
wyd. I LO; „Zjazd bielszczan” maszynopis z 1960r. str. 26)
379. Kon Hersz [Kor?], brat Szajke,kupiec, zam. w Bielsku – na początku lipca 1941r.
Niemcy aresztowali 30 osób (wymieniony był w tej grupie) stanowiących elitę
społeczności żydowskiej w Bielsku, zostali oni zabici prawdopodobnie w Lesie
Pilickim (zeznanie Simche Teppermana i Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr
811/I; M. Peker „W bielskim getcie i w obozach” str. 281 i przyp. 7) - więziony przez
Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w
Bielsku Podl.” sygn. 18)
380. Kon [Kor?] Szajke, brat Hersza, kupiec, zam. w Bielsku – na początku lipca 1941r.
Niemcy aresztowali 30 osób (wymieniony był w tej grupie) stanowiących elitę
społeczności żydowskiej w Bielsku, zostali oni zabici prawdopodobnie w Lesie
Pilickim (zeznanie Simche Teppermana i Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr
811/I; M. Peker „W bielskim getcie i w obozach” str. 281 i przyp. 7)
381. Kon Zelman, lat 65, syn Mordki i Luby z Kamów, brat Erszka [może Herszka?]zam.
w Bielsku – osadzony przez Niemców w getcie bielskim, wywieziony do obozu, gdzie
został zabity (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
382. Kohn Mordchai [zob. Cohan Hania] - was born in Bielsk in 1910. He was a merchant
[kupiec] and married. Prior to WWII he lived in Bielsk, Poland. During the war he was in
Army, Poland. Mordchai perished in the Shoah. This information is based on a Page of
Testimony (displayed on left) submitted by his brother-in-law (Yad Vashem)
383. Cohan Hania [matka dzieci-j.n.] - nee Avgustovsky was born in Orle to Moshe and Lae. She
was married to Mordechi. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war
she was in Bielsk Podlaski, Poland. Hania perished in 1941 in Poland at the age of 32. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her Rother (Yad
Vashem)
384. Cohan Moshele [syn-j.w.] - was born in Bielsk to Mordechi and Hania. Prior to WWII he
lived in Bielsk, Poland. During the war he was in Bielsk, Poland. Moshele perished in 1941 in
Poland. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his
uncle. (Yard Vashem)
385. Cohan Berale [syn-j.w.] - was born in Bielsk to Mordechi and Hania. Prior to WWII he lived
in Bielsk, Poland. During the war he was in Bielsk, Poland. Berale perished in 1941 in Poland
at the age of 7. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted
by his uncle. (Yard Vashem)
386. Kon Erszek [może Hersz-ek? – zob. wyżej], lat 60, syn Mordki i Luby z Kamów, brat
Zelmana, zam. w Bielsku – osadzony przez Niemców w getcie bielskim, wywieziony
do obozu, gdzie został zabity (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku
Podl.)
387. Kon Szlojme – 2 listopada 1942r. Niemcy podczas likwidacji getta bielskiego zabili
kilkanaście osób (wymieniony był w tej grupie) (zeznanie Simche Teppermana i
Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I)
388. Kont Chaje [może Kon?], lat 9, zam. w Bielsku – w dniu 22 czerwca 1941r. zginął w
Bielsku podczas niemieckiego bombardowania (zeznanie Simche Teppermana i
Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I)
389. Kosarski Lejb, (może współwłaściciel wraz z Tykockim elektrowni i zakładu
betoniarskiego) - więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18; Z.Szachowicz
„Wspomnienia”)
390. Kosarski Rachel - nee Broide was born in Bialystok in 1912 to Yeoszua and Kreindl nee
Dziwak. She was a nursery school teacher [była nauczycielką w przedszkolu] and married to
Yakov. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. Rachel perished in the Shoah.
108
This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her cousin
(Yad Vashem)
391. Kosierski Fajfel – uwięziony w getcie w Bielsku („Memuary” praca zbiorowa wych.
Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 86, wyd. I LO)
392. Kosowicki – zob. Kusowicki
393. Krajberg Welwel – 2 listopada 1942r. Niemcy podczas likwidacji getta bielskiego
zabili kilkanaście osób (wymieniony był w tej grupie) (zeznanie Simche Teppermana i
Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I)-------może tożsamy z Wewelem
Krembergiem („Kleszczelscy z Bielska Podlaskiego” [w:] Bielski Gościniec, Nr
1/2011, s. 68)
394. Krakowiak Hersz, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
395. Kramer Fania – uczennica bielskiego Gimnazjum, uwięziona w getcie w Bielsku,
zginęła („Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 86, wyd.
I LO; „Zjazd bielszczan” maszynopis z 1960r. str. 26)
396. Kranc Josel, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku
– zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
397. Kranc Chilko, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18). W 1931r. zdał
egzamin na mistrza rzeźnickiego.
398. Krasnogłowa Pesza z domu Szapiro, lat 55, córka Berka, siostra Chaima Josela
Szapiro, zam. w Bielsku – osadzona przez Niemców w getcie bielskim (Arch. Pań. w
B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
399. Kraśniański Abram, lat 52, syn Zelika i Chany z Alpernów, jego żona Chana [j.n.],
współwłaściciel z bratem Ickiem składu drewna budowlanego w Bielsku, wspominany
jako bardzo uczciwy, (miał też zakład cementowych wyrobów w Bielsku na ul.
Boćkowskiej?) oraz dom w Hajnówce – osadzony przez Niemców w getcie w Bielsku,
w listopadzie 1942r. wywieziony z rodziną do Treblinki (Arch. Pań. w Białymstoku –
zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18; Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd
Grodzki w Bielsku Podl.; Z. Szachowicz „Wspomnienia”)
400. Krasniańska Chana, lat 51 [w roku 1948], córka Srula i Małki z Rubinów małżonków
Wocht, jej mąż Abram [j.w.] – osadzona przez Niemców w getcie w Bielsku, w
listopadzie 1942r. wywieziona z rodziną do Treblinki (Arch. Pań. w B-stoku, zespół:
Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)------- Khana Krasnianski nee Vakht was born in Narew in
1898 to Yisrael and Malka. She was a housewife and married to Avraham. Prior to WWII she
lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was in Bielsk Podlaski, Poland. Khana
perished in Treblinka, Poland. This information is based on a Page of Testimony (displayed on
left) submitted by her son (Yad Vashem)
401. Kraśniańska Jocha, lat 21, córka Abrama i Chany z Wochtów (córka j.w.) – osadzona
przez Niemców w getcie w Bielsku, w listopadzie 1942r. wywieziona z rodziną do
Treblinki (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
402. Kraśniański Josel, lat 28, syn Abrama i Chany z Wochtów (syn j.w.) – osadzony przez
Niemców w getcie w Bielsku, w listopadzie 1942r. wywieziony z rodziną do Treblinki
(Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
403. Kraśniańska Bela, lat 19, córka Abrama i Chany z Wochtów (córka j.w.) – osadzona
przez Niemców w getcie w Bielsku, w listopadzie 1942r. wywieziona z rodziną do
Treblinki (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
404. Kraśniański Wolf, syn Abrama i Chany z Wochtów (syn j.w.) – osadzony przez
Niemców w getcie w Bielsku, przeżył, w 1947r. mieszkał w Bielsku przy Placu
Ratuszowym Nr 7 (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
405. Kraśniański Icko, lat 50, syn Zelika i Chany z Alpernów, jego żona Rywka (IIv),
współwłaściciel z bratem Abramem składu drewna budowlanego na ul. Boćkowskiej –
109
osadzony przez Niemców w getcie w Bielsku, w listopadzie 1942r. wywieziony z
rodziną do Treblinki (Arch. Pań. w Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku
Podl.” sygn. 18; Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
406. Kraśniańska Rywka, lat 50, córka Lejzora i Lei z Borowiczów, żona Icka – osadzona
przez Niemców w getcie w Bielsku, w listopadzie 1942r. wywieziona z rodziną do
Treblinki (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
407. Kraśniańska Sonia, ur. ok. 1920r. (lat 26), córka Icka i Chai z Rabinowiczów, zdała
maturę w 1939r. – osadzona przez Niemców w getcie w Bielsku, w listopadzie 1942r.
wywieziona z rodziną do Treblinki (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w
Bielsku Podl.; „Memuary” praca zbiorowa wychowanków Gimnazjum i Liceum z
1988r., str. 86, 121; W. Falkowski „Żydzi w Gimnazjum bielskim, ” [w:] Bielski
Gościniec, Nr 1/2011, s. 79)
408. Kraśniański Lejba, lat 21, syn Icka i Chai z Rubinów – osadzona przez Niemców w
getcie w Bielsku, w listopadzie 1942r. wywieziona z rodziną do Treblinki (Arch. Pań.
w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
409. Kraśniańska Chana, lat 19, córka Icka i Chai z Rubinów – osadzona przez Niemców
w getcie w Bielsku, w listopadzie 1942r. wywieziona z rodziną do Treblinki (Arch.
Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
410. Krawiec Estera, ur. 1894r., córka Lejby i Cywki z d. Abramska małżonków Dańskich,
zam. w Bielsku – osadzona przez Niemców w październiku 1941r. getcie bielskim,
zaginęła (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
411. Kravitzki Reuven - Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Reuven perished in
the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the
BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 550 (Yad Vashem)
412. Krajberg Welwel zob. Krajberg Welwel
413. Kreszen Moszek – miał posesję przy ul. Jagiellońskiej Nr 38 (Arch. Pań. w B-stoku,
zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl. sygn. 10/30/00)
414. Krębrek Wolf – uciekł z getta w Bielsku, został złapany przez szucmanów i zabity
(IPN Bi sygn. 1/80 s. 74, 299)
415. Kruszewska Gołda, ur. 1905r., córka Zuski i Chaji-Estery małżonków Bez, siostra Pejsacha, Mojsze, Rywki, Felgi Bez(ów) i Rozy Lubowicz, jej mężem był Nisel, a
córką Itka (j.n.), jej mąż był właścicielem „sodowiarni” – z getta bielskiego w dniu 5
listopada 1942r. wywieziona do Treblinki (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki
w Bielsku Podl.). W 1919r. matka Nisela - Necha Kruszewska miała sklep z piwem,
miodem, winami, lemoniadą i towarami kolonialnymi na ul. Litewskiej Nr 96.
416. Kruszewska Itka, ur. 1928r., córka Nisela i Gołdy (j.w.) z domu Bez, uczennica, zam.
w Bielsku – w dn. 5 listopada 1942r. wywieziona z bielskiego getta do Treblinki (Arch.
Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
417. Kulkin Ruvin - was born in Zhitomir [Żytomierz] in 1920 to Yankel and Frima-Ruchil. He
was a regular army officer. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war
he was in Army, USSR [służył w ArmiiRadzieckiej i zaginął w pierwszych dniach wojny
niemiecko-radzieckiej]. Ruvin perished in 1941 in the Shoah at the age of 21. This information
is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his sister-Polina Kulkina z
ZSRR (Yad Vashem)
418. Kulsztejn Ela, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
419. Kun Hela – [lat 9] was born in Bialystok. Prior to WWII she lived in Belsk Podlyaski,
Poland. Hela perished in the Shoah at the age of 9. This information is based on a Page of
Testimony (displayed on left) submitted by her friend [świadectwo od jej przyjaciółki], a
Shoah survivor (Yad Vashem)
420. Kupferberg Eliasch - was born in Stanislawow in 1895 to Yoel and Yenta. He was a
merchant [kupiec] and married to Ester. Prior to WWII he lived in Bielsk, Poland. During the
110
war he was in Stanislawow, Poland. Eliasch perished in 1942 in the Shoah. This information
is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his brother. (Yad Vashem)
421. Kurticki Josef - was born in Bielsk Podlaski in 1922 to Eliahu and Rivka. He was a butcher
[rzeźnik] and single. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war he
was in Narosze, Poland. Josef perished in Russia (USSR). This information is based on a Page
of Testimony (displayed on left) submitted by his sister. (Yad Vashem)
422. Kusowicki [Kosowicki] Mejer [przed wojną może leczył pokątnie] – w lipcu lub
około 20 września 1941r. Niemcy aresztowali 12 Żydów (wymieniony był
prawdopodobnie w tej grupie) i rozstrzelali ich w Lesie Pilickim - za współpracę z
Sowietami (zeznanie Simche Teppermana i Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r.
Nr 811/I; M. Peker „W bielskim getcie i w obozach” str. 281 i przyp. 7; IPN Bi 1/1943
s. 165 „Ankietyzacja” pow. Biesk Podl.)
423. Kusovitzki Zelig. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Zelig was murdered in
the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in BIELSK
- PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 547 (Yad Vashem)
424. Lajchter Meyr - was born in Wodizislaw in 1910 to Shalom and Yehudit. He was an agent
[agent handlowy] and single. Prior to WWII he lived in Bielsk, Poland. Meyr perished in the
Shoah. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his
niece. (Yad Vashem)
425. Langbard Nochim, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
426. Lazarowska Rochl [Rachela Lasowska], zam. w Bielsku – w lipcu lub około 20
września 1941r. Niemcy aresztowali 12 Żydów (wymieniona była w tej grupie) i
rozstrzelali ich w Lesie Pilickim - prawdopodobnie za współpracę z Sowietami
(zeznanie Simche Teppermana i Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I; M.
Peker „W bielskim getcie i w obozach” str. 281 i przyp. 7; IPN Bi 1/1943 s. 165
„Ankietyzacja” pow. Biesk Podl.)
427. Lejszkies Necha, [może zam. ul. Białostocka Nr 9?], więziony przez Niemców w
getcie w Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku
Podl.” sygn. 18)
428. Lejzer Giel, lat 17, zam. w Bielsku – na początku lipca 1941r. Niemcy aresztowali 30
osób (wymieniony był w tej grupie) stanowiących elitę społeczności żydowskiej w
Bielsku, zostali oni zabici prawdopodobnie w Lesie Pilickim (zeznanie Simche
Teppermana i Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I; M. Peker „W
bielskim getcie i w obozach” str. 281 i przyp. 7)
429. Leszcz Abram, krawiec – róg ul. Mickiewicza i Kopernika, więziony przez Niemców
w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku
Podl.” sygn. 18; inf. od Pana J. Parfjanowicza)
430. Leszcz Enia, uczennica Ginnazjum w Bielsku –zginęła w getcie (W. Falkowski
„Żydzi w Gimnazjum bielskim, ” [w:] Bielski Gościniec, Nr 1/2011, s. 79)
431. Lew Dawid [ Len], lat 60, syn Chaima i Simy, jego siostra: Rywka Szkop z Brańska,
zam. w Bielsku przy ul. Jagiellońskiej Nr 40 [posesja o wymiarach: 16mx50m z
domem i chlewem graniczyła od północy z Ickiem Plumperem, od wschodu z łąką
Artysiewicza, od południa z Moszkiem Kreszenem, a od zachodu z ul. Jagiellońską] –
uwięziony w getcie w Bielsku przez Niemców, zaginął wraz z córką w 1942r. (Arch.
Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
432. Lew Haim, właściciel olejarni – jego żona zginęła podczas okupacji niemieckiej (inf.
od siostrzenicy z Izraela)
433. Lew Hillel, zdał maturę w 1939r. – uwięziony w getcie w Bielsku, zginął
(„Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 86, wyd. I LO;
W. Falkowski „Żydzi w Gimnazjum bielskim, ” [w:] Bielski Gościniec, Nr 1/2011, s.
79; „Zjazd bielszczan” maszynopis z 1960r. str. 27)
111
434. Lew Szepszel, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
435. Lew Zina, więziona przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku –
zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
436. Lew Jakub [żona-j.n.], posiadał sklep z radioodbiornikami, więziony przez Niemców
w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku
Podl.” sygn. 18; inf. od Pana J. Parfjanowicza) ----------- Yakob Lew was born in Grodno
in 1890 to Yosef and Szeina. He was married to Szeina. Prior to WWII he lived in Bielsk
Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Yakob perished in
Poland. This information is based on a Page of Testimony found in the Pages of Testimony
(Yad Vashem)
437. Lew Szeina [może mąż j.w.] - was born in Poland. She was a dentist [dentystka] and married
to Yakob. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was in
Bielsk Podlaski, Poland. Szeina perished in Poland. This information is based on a Page of
Testimony (displayed on left) submitted by her nephew-Józef Berman (Yad Vashem)
438. Lew Izak - [syn-j.w.] was born in Bielsk Podlaski in 1921 to Yakov-Jakub and Szeina. Prior
to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk Podlaski,
Poland. Izak perished in Poland. This information is based on a Page of Testimony (displayed
on left) submitted by his cousin (Yad Vashem)
439. Lew Cila - [córka-j.w.] was born in Bielsk Podlaski in 1926 to Yakob and Szeina. She was a
pupil. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was in Bielsk
Podlaski, Poland. Cila perished in Poland. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left) submitted by her cousin (Yad Vashem)
440. Lev Shlomo – [mąż i ojciec – j.n.] was born in Bielsk Podlaski in 1890 to Yehuda and
Rakhel. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk
Podlaski, Poland. Shlomo perished in Auschwitz, Camp at the age of 50. This information is
based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his relative (Yad Vashem). W
1929r. miał sklep spożywczy w Bielsku przy ul. Mickiewicza Nr 66 (Białostocki
Dziennik Urzędowy)
441. Lev Hana (Khana) [ur. ok. 1890r.] [żona-j.w.; matka-j.n.] - was born in Poland. Prior to
WWII she lived in Byelsk Podlaski, Poland. During the war she was in Byelsk Podlaski,
Poland. Hana perished in Auschwitz, Poland at the age of 50. This information is based on a
Page of Testimony (displayed on left) submitted by her relative (Yad Vashem)
442. Lev Shmuel - [syn-j.w.], was born in Bielsk Podlaski in 1920 to Shlomo and Khana. Prior to
WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland.
Shmuel perished in Auschwitz, Camp at the age of 20. This information is based on a Page of
Testimony (displayed on left) submitted by his grandson (Yad Vashem)
443. Lev Haya – [córka-j.w.], was born in Bielsk Podlaski in 1920 to Shlomo and Khana. Prior to
WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was in Bielsk Podlaski,
Poland. Haya perished in Auschwitz, Camp at the age of 20. This information is based on a
Page of Testimony (displayed on left) submitted by her relative (Yad Vashem)
444. Lev Yaakov – [syn-j.w.], was born in Bielsk Podlaski in 1925 to Shlomo and Khana. Prior to
WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland.
Yaakov perished in Auschwitz Iii, Camp at the age of 15. This information is based on a Page
of Testimony found in the Pages of Testimony (Yad Vashem)
445. Lewartowski Mojżesz, uczeń Gimnazjum bielskiego – uwięziony w getcie w Bielsku,
członek dowództwa powstania w gettcie białostockim, gdzie zginął („Memuary”
praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 86, wyd. I LO; W. Falkowski
„Żydzi w Gimnazjum bielskim, ” [w:] Bielski Gościniec, Nr 1/2011, s. 79)
446. Lewartowska Róża, uzyskała maturę w Liceum w Bielsku w 1938r. (zdawała po raz
drugi) – uwięziona w getcie w Bielsku („Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum
i Liceum z 1988r., str. 86, wyd. I LO; W. Falkowski „Żydzi w Gimnazjum bielskim, ”
[w:] Bielski Gościniec, Nr 1/2011, s. 79)
112
447. Lewartowska Ruta, żona NN Lewartowskiego brata Berka, w 1948r. występowała w
imieniu nieletniego syna (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
448. Lewartowski Berko [Berek], ur. 1887r., [żona Leja?], syn Mojszy i Sary ze Szternów,
brat Frejdly Chilkin, miał sklep - więziony przez Niemców w getcie w Bielsku, w
1942r. wywieziony do Treblinki [wnioskodawczyni uznania go za zmarłego-Ruta
Lewartowska matka nieletniego bratanka zmarłego] (Arch. Pań. w Białymstoku –
zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18; inf. od Pani Z. Dąbrowskie; Arch.
Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)----- Baruch [Scwartowski]
(Lewartowski) was born in Bilsk in 1900 to Moshe and Sara. He was a factory owner
[właściciel fabryki] and married to Sheina nee Vakht. Prior to WWII he lived in Bilsk, Poland.
During the war he was in Bilsk, Poland. Baruch perished in 1941 in Treblinka I, Camp. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his sister (Yad
Vashem). W 1929r. współwłaściciel firmy spożywczej w Bielsku ul. Mickiewicza Nr 52
(Białostocki Dziennik Urzędowy)
449. Lewartowski Judl – 2 listopada 1942r. Niemcy podczas likwidacji getta bielskiego
zabili kilkanaście osób (wymieniony był w tej grupie) (zeznanie Simche Teppermana i
Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I)
838. Lewartowski Józef, ur. 1896r. w Bielsku – zamordowany w 1942r. przez Niemców w
getcie warszawskim (IPN Bi sygn. 1/87 s. 2142; „Straty osobowe i ofiary represji pod
okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
450. Lewartowski NN, lat ok. 25 – zabity przez Niemców w bielskim getcie (IPN Bi sygn.
1/87 s. 2220)
451. Levchenko Bronja nee Rappaport was born in Bobruysk in 1915 to Boris and Stasya nee
Wolfson. She was an accountant and married to Michael. Prior to WWII she lived in Bielsk,
Poland. During the war she was in Bielsk, Poland. Bronja perished in 1941 in Bielsk, Poland at
the age of 26. This information is based on a Page of Testimony (Yad Vashem)
452. Lewin Abram, ur. w 1902r. w Bielsku, syn Arona i Gitli z domu Gutman, był bratem
Chawy Kejles – zmarł z powodu choroby (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki
w Bielsku Podl.)
453. Lewin Samuel, ur. 1916r. w Bielsku, ojciec Moses, zam. ul. Mickiewicza Nr 43 – od
04.09.1939r. jeniec wojenny w stalagu, następnie prawdopodobnie więzień KL
Auschwitz („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”–MKiDK i IPN)
454. Levin Leib [ojciec-j.n.] - Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Leib perished in
the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the
BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 543 (Yad Vashem)
455. Lewin Szmul [Szmuel], ur. 1905r., syn Lejbki [j.w.] i Mirki, brat stryjeczny Samuela
Lewina, zam. w Bielsku – w czerwcu [lub na poczatku lipca] 1941 roku po wkroczeniu
Niemców, został razem z kilkudziesięcioma (30) innymi Żydami stanowiących elitę
społeczności żydowskiej w Bielsku aresztowany i rozstrzelany, zostali oni zabici
prawdopodobnie w Lesie Pilickim [wnioskodawcą uznania za zmarłego jest brat
stryjeczny Samuel Lewin] (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku
Podl.; IPN Bi 1/1963 Materiały „zgony”; zeznanie Simche Teppermana i Leizera
Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I; M. Peker „W bielskim getcie i w obozach”
str. 281 i przyp. 7), według innej wersji: więziony przez Niemców w getcie w Bielsku
(Arch. Pań. w Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
456. Lewin Wolf, lat 68, syn Szmula i Chai, (stryj Berka i Szmula, szwagier Beli), zam. w
Bielsku – w 1942r. wywieziony do Treblinki [wnioskodawcą uznania za zmarłego –
jest syn Samuel Lewin] (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
457. Lewin Samuel, syn Wolfa – przeżył, w w 1946r. mieszkał w Bielsku, a w 1948r. we
Wrocławiu i wystąpił do Sądu Grodzkiego w Bielsku o uznanie za zmarłych: Wolfa [tj.
swego ojca], Szmula Lewina [tj. brata stryjecznego] oraz Belę, Berka i Szmula
113
Lewinów [tj. ciotki i braci stryjecznych] (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w
Bielsku Podl.)
458. Lewin Bela, lat ok. 65, córka Benisza i Estery z Kolarskich małżonków
Kadłubowskich, żona Josela, matka: Berka i Szmula, (bratowa Wolfa, a ciotka
Samuela), zam. w Bielsku – wywieziona z getta bielskiego, zginęła (Arch. Pań. w Bstoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
459. Lewin Izaak, ur. 12.09.1900r. w Bielsku – w 1942r. wywieziony do Treblinki (IPN Bi
1/1963 Materiały „zgony”)
460. Lewin Berek, lat 48, syn Josela i Beli (matka Bela-j.w.) z Kadłubowskich, (brat
rodzony Szmula i Chany Berkman, a stryj Samuela-jw.), zam. w Bielsku, miał
nieruchomość przy ul. Kościuszki Nr 13 – wywieziony z bielskiego getta, zginął (Arch.
Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.; „Chana Berkman sprzedaje...
[w:] Bielski Gościniec Nr 1/2010)
461. [Lewin] Loewin Hany - nee Melamed was born in Bielsk in 1887 to Alter and Rivka. She
was a housewife and married. Prior to WWII she lived in Bielsk, Poland. During the war she
was in Bielsk, Poland. Hany perished in 1942 in Bielsk, Poland. This information is based on a
Page of Testimony (displayed on left) submitted by her relative (Yad Vashem)--------2 karta:
Chana Levin nee Malmed. She was married. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski,
Poland. Chana perished in the Shoah. This information is based on a List of victims from
Yizkor books found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page
543 (Yad Vashem)-----3 karta: Chana Levin. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski,
Poland. Chana perished in the Shoah. This information is based on a List of victims from
Yizkor books found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page
543 (Yad Vashem)
462. Levin Rakhel - nee Blumental was born in Belsk Podlyaski in 1897 to Yaakov and Khasia.
She was a housewife and married to Feigel. Prior to WWII she lived in Belsk Podlyaski,
Poland. During the war she was in Belsk Podlyaski, Poland. Rakhel perished in Treblinka,
Poland at the age of 46. This information is based on a Page of Testimony found in the Pages
of Testimony (Yad Vashem)
463. Lewkowska Ida, (może miała sklep z galanterią na ul. Mickiewicza?) - więziona przez
Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w
Bielsku Podl.” sygn. 18)
464. Liberman Hannah, zam. w Bielsku, szkolna koleżanka Pani Haliny Węgorek z domu
Awramienko – zamordowana przez Nimców (inf. od Pani H. Awramienko-Węgorek)
465. Liewart Aron, rzezak, zam. w Bielsku – na początku lipca 1941r. Niemcy aresztowali
30 osób (wymieniony był w tej grupie) stanowiących elitę społeczności żydowskiej w
Bielsku, zostali oni zabici prawdopodobnie w Lesie Pilickim (zeznanie Simche
Teppermana i Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I; M. Peker „W
bielskim getcie i w obozach” str. 281 i przyp. 7)
466. Liewart NN, syn j.w. , zam. w Bielsku – na początku lipca 1941r. Niemcy aresztowali
30 osób (wymieniony był w tej grupie) stanowiących elitę społeczności żydowskiej w
Bielsku, zostali oni zabici prawdopodobnie w Lesie Pilickim (zeznanie Simche
Teppermana i Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I; M. Peker „W
bielskim getcie i w obozach” str. 281 i przyp. 7)
467. Lifszyc – zob. Liwszyc
468. Lin Estera, uzyskała maturę w Liceum w Bielsku w 1938r. – uwięziona w getcie w
Bielsku, zginęła („Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str.
86, wyd. I LO; „Zjazd bielszczan” maszynopis z 1960r. str. 27; W. Falkowski „Żydzi w
Gimnazjum bielskim, ” [w:] Bielski Gościniec, Nr 1/2011, s. 79)
469. Lipa Elka - nee Teperman was born in Bielsk Podlaski in 1918 to Perec and Rachel. Prior to
WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was in Bielsk Podlaski,
Poland. Elka perished in 1942 in Treblinka, Poland at the age of 24. This information is based
114
on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her sister-Simha Tepperman (Yad
Vashem)
470. Lipner Kurt was born in Bilsk in 1914 to Eliahu. He was a student. Prior to WWII he lived in
Bilsk [czy w Bielsku Podlaskim - ??], Poland. During the war he was in Tarnow, Poland.
Kurt perished in 1944 in Tarnow, Poland. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left) submitted by his aunt (Yad Vashem)
471. Litmans Pnina - was born in Bielsk Podlaski in 1900 to Moshe and Feiga. She was married.
Pnina perished in the Shoah at the age of 40. This information is based on a Page of
Testimony (displayed on left) submitted by her niece, a Shoah survivor (Yad Vashem). Jej
matka Fejga Litmans miała w 1920r. sklep spożywczo-tytoniowy na ul. Brzeskiej Nr 2.
472. Litwak Chaim, [krawiec?], więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań.
w Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18; „Wspomnieniem
pisane” s. 50)----może Kichman, żona Rywka, syn Srul ur. 1907r. w Bielsku.-----Khaim. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Khaim was murdered in the Shoah.
This information is based on a List of victims from Yizkor books found in BIELSK PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 543 (Yad Vashem)
473. Liwertowski Baruch [może Lewartowski?] - was born in Bielsk Podlaski in 1910. He was
married to Sheina nee Vakht. Prior to WWII he lived in Bielsk, Poland. During the war he was
in Bielsk, Poland. Baruch perished in 1942 in Treblinka, Poland. This information is based on
a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his brother-in-law (Yad Vashem)
474. Liwszyc Lajp [Lejb] wraz z żoną i dziećmi wywieziony z bielskiego getta do Trblinki
(IPN Bi sygn. 1/87 s. 2142, 2406)
475. Lifshitz [Alter]. He was married to Bashka. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski,
Poland. He was murdered in the Shoah. This information is based on a List of victims from
Yizkor books found in BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 544
(Yad Vashem)
476. Lifshitz Bashka nee Boiarski. She was married. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski,
Poland. Bashka was murdered in the Shoah. This information is based on a List of victims
from Yizkor books found in BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page
544 (Yad Vashem)
477. Lifshitz David was born to Bashka. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. David
was murdered in the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books
found in BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 544. (Yad
Vashem)
478. London Beniamin, uczeń Gimnazjum, zam. w Bielsku ul. Kościelna Nr 2 –
uwięziony w getcie w Bielsku, zginął („Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum i
Liceum z 1988r., str. 86, wyd. I LO; W. Falkowski „Żydzi w Gimnazjum bielskim, ”
[w:] Bielski Gościniec, Nr 1/2011, s. 79; „Zjazd bielszczan” maszynopis z 1960r. str.
27)
479. London Abram - wywieziony z bielskiego getta do Trblinki (IPN Bi sygn. 1/87 s.
2142)------ Abraham London was born in Bielsk. He was married to Sonia nee Sokolsky.
Prior to WWII he lived in Bielsk, Poland. During the war he was in Bielsk, Poland. Abraham
perished in the Shoah. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left)
submitted by his sister-in-law (Yad Vashem)
480. London Ajzik [Landon?], lat 17, zam. w Bielsku, (syn właściciela kamienicy przy ul.
Mickiewicza [tzw. Ratuszowej] - pierwszej od południa) – na początku lipca 1941r.
Niemcy aresztowali 30 osób (wymieniony był w tej grupie) stanowiących elitę
społeczności żydowskiej w Bielsku, zostali oni zabici prawdopodobnie w Lesie
Pilickim (zeznanie Simche Teppermana i Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr
811/I; M. Peker „W bielskim getcie i w obozach” str. 281 i przyp. 7; inf. od Pana J.
Parfjanowicza; IPN Bi sygn. S 5/73, 1/957; 1/86 s. 1).
481. London Shlama - Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Shlama perished in the
Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK
- PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 543 (Yad Vashem)
115
482. Lubowicz Roza, córka Wolfa i Itki z Żółtaków małżonków Bez, siostra - Pejsacha,
Mojsze, Rywki, Felgi Bez(ów) i Gołdy Kruszewskiej, jej mężem był Szłoma stelmach, mieli dzieci: Wolfa (j.n.) i Mojsze (j.n.), zam. w Bielsku – osadzona przez
Niemców w getcie bielskim, wywieziona w listopadzie 1942r.
do getta w
Białymstoku, a w lutym 1943r. do obozu w Oświęcimiu, gdzie została zabita (Arch.
Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
483. Lubowicz Wolf, ur. 1928r., syn Szłomy [był stelmachem] i Rozy z domu Bez (matkaj.w.), brat Mojsze (j.n.), uczeń – w dn. 5 listopada 1942r. wywieziony z bielskiego
getta do Treblinki (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
484. Lubowicz Mojsze, ur. 1929r., syn Szłomy [był stelmachem] i Rozy z domu Bez
(matka-j.w.), brat Wolfa (j.w.), uczeń – w dn. 5 listopada 1942r. wywieziony z
bielskiego getta do Treblinki (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku
Podl.)
485. Łabędź Aron, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
486. Łabędź Lejba – miał nieruchomość przed wojną przy ul. 11 Listopada ( Arch. Pań. w
B-stoku, zespół: Okręgowy Urząd Likwidacyjny w B-stoku, 87/0/907)
487. Lazovski Reuven - Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Reuven perished in
the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the
BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 543 (Yad Vashem)
488. Łuzowski NN (może B. Łozowski-fryzjer z ul. Kazimierzowskiej?) – w lipcu lub
około 20 września 1941r. Niemcy aresztowali 12 Żydów (wymieniony był
prawdopodobnie w tej grupie) i rozstrzelali ich w Lesie Pilickim - za współpracę z
Sowietami (zeznanie Simche Teppermana i Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r.
Nr 811/I; M. Peker „W bielskim getcie i w obozach” str. 281 i przyp. 7)
489. Maidler Reuven - was born in Bilsk in 1891 to Rakhel. He was a hatter and married. Prior to
WWII he lived in Bilsk, Poland. Reuven perished in the Shoah. This information is based on a
Page of Testimony found in the Pages of Testimony (Yad Vashem)
490. Mandelbaum Meir – [brat-j.n.] was born in Bielsk in 1922 to Berish and Ana. Prior to WWII
he lived in Bielsk, Poland. During the war he was in Bielsk, Poland. Meir perished in 1943 in
Auschwitz, Poland at the age of 21. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left) submitted by his uncle, a Shoah survivor (Yad Vashem)
491. Mandelbaum Rakhel – [siostra-j.w.] was born in Biala in 1920 to Berish and Ana. She was
single. Prior to WWII she lived in Biala, Poland. During the war she was in Biala, Poland.
Rakhel perished in 1943 in Auschwitz, Camp at the age of 23. This information is based on a
Page of Testimony (displayed on left) submitted by her uncle, a Shoah survivor (Yad Vashem)
492. Majsa Michał, syn Efroima [zm. przed wojną], a wnuk Kielmana (zmarłego w
1927r.), właściciel domu przy ul. 3 Maja [po wojnie mieściła się w nim Szkoła
Powszecha Nr 2] – w 1941r. został wywieziony przez Sowietów do ZSRR, przeżył,
powrócił w 1946r. (Archiwum Państwowe w B-stoku, Okręgowy Urząd Likwidacyjny)
493. [Masja] Efraim. He was married to Mania. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski,
Poland. Efraim was murdered in the Shoah. This information is based on a List of victims
from Yizkor books found in BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page
545. (Yad Vashem)
494. Melamed Yosef - was born in Russia (USSR). He was married to Yokheved nee Kaplanski.
Prior to WWII he lived in Bilsk, Poland. During the war he was in Bilsk, Poland. Yosef
perished in 1942 in Treblinka, Poland at the age of 45. This information is based on a Page of
Testimony (displayed on left) submitted by his niece (Yad Vashem)
495. Melamed Yokheved nee Kaplanski was born in Bielsk Podlaski in 1901 to Yehuda and Frida.
She was a librarian and married to Yosef. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski,
Poland. During the war she was in Bielsk Podlaski, Poland. Yokheved was murdered in
Treblinka, Poland. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left)
submitted by her sister. (Yad Vashem)-------jej koleżanka z Biblioteki Miejskiej Pani
116
Raisa Miłkowska, gdy Żydzi zostali już załadowani do wagonów kolejowych w celu
przewiezienia do Treblinki, poszła na dworzec i poprosiła Niemca (bardzo dobrze
znała ona język niemiecki), aby mogła podać Mełamed butelkę wody. Niemiec zgodził
się i Pani Miłkowska podała Mełamed wodę i pożegnały się (inf. od Pana Seweryna
Janusza Parfjanowicza pasierba Pani Miłkowskiej, 2011r.)
496. Melamedowicz (Efroim), zam. w Bielsku – na początku lipca 1941r. Niemcy
aresztowali 30 osób (wymieniony był w tej grupie) stanowiących elitę społeczności
żydowskiej w Bielsku, zostali oni zabici prawdopodobnie w Lesie Pilickim (M. Peker
„W bielskim getcie i w obozach” str. 281 i przyp. 7)
497. Meszorer Josef, [był synem Moshe; jego żona Perel, jego brat Shlomo-j.n.] kupiec, zam. w
Bielsku – na początku lipca 1941r. Niemcy aresztowali 30 osób (wymieniony był w tej
grupie) stanowiących elitę społeczności żydowskiej w Bielsku, zostali oni zabici
prawdopodobnie w Lesie Pilickim (zeznanie Simche Teppermana i Leizera
Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I; M. Peker „W bielskim getcie i w obozach”
str. 281 i przyp. 7; IPN Bi 1/1943 s. 165 „Ankietyzacja” pow. Biesk Podl.)--- według
innych informacji zginął w Treblince----------------- Yosef Meshorer was born in Bielsk
Podlaski in 1894 to Moshe. He was married to Perel. Prior to WWII he lived in Bielsk
Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Yosef perished in
Treblinka, Poland at the age of 49. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left) submitted by Boris Blumental (Yad Vashem)
498. Meshorer Shlomo – [brat-j.w.] was born in Bielsk Podlaski in 1888 to Moshe. He was a
merchant and married to Bela. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the
war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Shlomo perished in Treblinka, Poland at the age of 55.
This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his nephew
(Yad Vashem)
499. Minovitzki Mikhael - was born in Rasna in 1860. Prior to WWII he lived in Bilsk, Poland.
During the war he was in Bilsk, Poland. Mikhael perished in Treblinka, Poland at the age of
82. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his
nephew (Yad Vashem)
500. Minowicki Szepszel, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
501. Minovitzki Shaul (Szewel) [mąż-j.n., ojciec-j.n. Eliaha] - was born in Rasna in 1864. He was
a merchant and married to Peshe. Prior to WWII he lived in Belsk, Poland. During the war he
was in Belsk, Poland. Shaul perished in 1942 in Treblinka, Poland at the age of 78. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his grandson
(Yad Vashem). W 1929r. miał wraz z synemElim firmę „Sprzedaż żelaza, farby i
cementu” przy ul. Mickiewicza Nr 60 (Białostocki Dziennik Urzędowy)
502. Minovitzki Peshe [żona-j.w.; matka-j.n. Eliaha] - was born in Orla in 1892. She was married
to Shaul. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was in Bielsk
Podlaski, Poland. Peshe perished in 1942 in Treblinka, Poland at the age of 50. This
information is based on a Page of Testimony found in the Pages of Testimony (Yad Vashem)
503. Minowicki Ela [Eliah – jego rodzice Shaul (Szewel) i Peshe-j.w.; jego żona Esterj.n.], więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku – zespół
„Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18). W 1929r. miał wraz z ojcem Szewelem
firmę „Sprzedaż żelaza, farby i cementu” przy ul. Mickiewicza Nr 60 (Białostocki
Dziennik Urzędowy) ------- Eliahu Minovitzki was born in Wysoka Litowsk in 1892 to
Shaul [i Peshe]. He was a merchant and married to Ester nee Halperin. [mieli 6-ro dzieci].
Prior to WWII he lived in Bilsk, Poland. During the war he was in Bilsk, Poland. Eliahu
perished in 1942 in Treblinka, Poland at the age of 50. This information is based on a Page of
Testimony found in the Pages of Testimony (Yad Vashem)
504. Minovitzki Ester - [mąż-j.w.], nee Halperin was born in Mielnik in 1892 to Feiga. She was
married to Eliahu. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was
in Bielsk Podlaski, Poland. Ester perished in 1942 in Treblinka, Poland at the age of 50. This
117
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her son (Yad
Vashem)
505. Minovitzki Lea – [córka-j.w.] was born in Bielsk in 1922 to Eliahu and Ester. Prior to WWII
she lived in Bielsk, Poland. During the war she was in Bielsk, Poland. Lea perished in 1942 in
Treblinka, Poland at the age of 20. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left) submitted by her brother (Yad Vashem)
506. Minovitzki Batia – [córka-j.w.] was born in Bilsk in 1926 to Eliahu and Ester. Prior to WWII
she lived in Bilsk, Poland. During the war she was in Bilsk, Poland. Batia perished in 1942 in
Treblinka, Poland at the age of 16. This information is based on a Page of Testimony found in
the Pages of Testimony (Yad Vashem)
507. Minovitzki Yehudit – [córka-j.w.] was born in Byelsk in 1917. Prior to WWII she lived in
Byelsk, Poland. During the war she was in Byelsk, Poland. Yehudit perished in 1942 in
Treblinka, Poland at the age of 25. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left) submitted by her brother-in-law (Yad Vashem)
508. Minovitzki Sara – [córka-j.w.] was born in Bielsk Podlaski in 1928 to Eliahu and Ester. She
was a child. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was in
Bielsk Podlaski, Poland. Sara perished in 1942 in Treblinka, Poland at the age of 14. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her brother (Yad
Vashem)
509. Minovitzki Natan – [syn-j.w.] was born in Belsk in 1914 to Eliahu and Ester [jego żona –
Jehudit]. Prior to WWII he lived in Belsk, Poland. During the war he was in Belsk, Poland.
Natan perished in Treblinka, Poland at the age of 28. This information is based on a Page of
Testimony (displayed on left) submitted by his Rother (Yad Vashem)
510. Minovitzki Yosef – [syn-j.w. Natana, a wnuk Eliaha] - was born in Belsk in 1941 to Natan
and Yehudit. He was a child [dziecko]. Prior to WWII he lived in Belsk, Poland. During the
war he was in Belsk, Poland. Yosef perished in 1942 in Treblinka, Poland at the age of 1. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his uncle (Yad
Vashem)
511. Morgenstern Chana - was born in Bilsk. She was a housewife and married to Mikhael. Prior
to WWII she lived in Bilsk, Poland. During the war she was in Bilsk, Poland. Chana perished
in 1943 in Bilsk, Poland. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left)
submitted by her niece Yad Vashem)----Morgensztejn miał nieruchomość koło posesji
przy ul. Mickiewicza Nr 56b.
512. Mostowski Izaak, zegarmistrz, zam. ul. Mickiewicza-środek - więziony przez
Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w
Bielsku Podl.” sygn. 18; inf. od Pani Z. Dąbrowskiej)
513. Mostowski NN (może j.w.) – osadzony w getcie bielskim, był w liczbie 78 obłożnie
chorych przebywających w szpitalu żydowskim, którzy w dniu 11 listopada 1942r.
zostali rozstrzelani (wraz z jeszcze innymi osobami) przez Niemców przy ul.
Jagiellońskiej [koło Nr 5A] i tam pochowani we wspólnym grobie, w 1946 roku zostali
ekshumowani i pochowani na cmentarzu żydowskim przy ul. Brańskiej (zeznanie
Henacha Piaska, AŻIH, 301/988)
514. Muchanik Tanchum, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
515. Muzykant NN [może Muzykant Szaja?], kancelista, zam. w Bielsku – w lipcu lub
około 20 września 1941r. Niemcy aresztowali 12 Żydów (wymieniony był w tej
grupie) i rozstrzelali ich w Lesie Pilickim - prawdopodobnie za współpracę z
Sowietami (zeznanie Simche Teppermana i Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r.
Nr 811/I; M. Peker „W bielskim getcie i w obozach” str. 281 i przyp. 7)
516. Muzykant Szaja, [żona Lea], obrońca sądowy, na pocz. lat 30-tych z-ca Burmistrza,
zam. ul. 3 Maja Nr 8 [może tożsamy-zobacz wyżej: Muzykant NN, kancelista] –
zginął rozstrzelany przez Niemców latem 1941 roku w lasku przed Pilikami z prawej
118
strony; więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku –
zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18; inf. od Pana J. Parfjanowicza; )
517. Muzykant Alina, zdała maturę w 1933r. – uwięziona w getcie w Bielsku („Memuary”
praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 86, wyd. I LO); W.
Falkowski „Żydzi w Gimnazjum bielskim, ” [w:] Bielski Gościniec, Nr 1/2011, s. 78)----- Ala Muzikant was born to Shaia and Lea. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski,
Poland. Ala perished in the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor
books found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 544
(Yad Vashem)
518. Muzykant Maria, więziona przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
519. Muzykant Alter, ur. 1898r., kancelista, zam. w Bielsku na ul. 3 Maja– na początku
lipca 1941r. Niemcy aresztowali 30 osób (wymieniony był w tej grupie) stanowiących
elitę społeczności żydowskiej w Bielsku, zostali oni zabici prawdopodobnie w Lesie
Pilickim (zeznanie Simche Teppermana i Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr
811/I; M. Peker „W bielskim getcie i w obozach” str. 281 i przyp. 7)
520. Niemoj Jowel, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
521. Nowinska Lova - nee Dlugosielska was born in Poland in 1883 to Shmuel. She was married
to Tzvi. Prior to WWII she lived in Bielsk, Poland. During the war she was in Bielsk, Poland.
Lova perished in Bielsk, Poland. This information is based on a Page of Testimony (displayed
on left) submitted by her daughter (Yad Vashem)
522. Odler Chona, więziona przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
523. Olejnik Rachel - nee Lis was born in Bielsk Podlaski in 1905 to Shmuel and Zlata. She was a
teacher and married to Shlomo. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. Rachel
perished in the Shoah. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left)
submitted by her son (Yad Vashem)
524. Peker Eli, brat Meiera i Michaela – w 1942r. pracował przymusowo w warsztatach w
Białymstoku ( M. Peker „W bielskim getcie i w obozach”)
525. Peker Michael, (brat j.n. Meira), żołnierz polski w wojnie obronnej 1939r., jeniec w
obozie niemieckim w Lublinie, po ucieczce wraz z Barchatem i Radłowskim z obozu
ukrywał się w getcie w Bielsku, wydany przez policję żydowską Niemcom razem z
w/w więziony w areszcie na Hołowiesku (byli używani do zakopywania ciał osób
zabitych oraz nieczystości), rozstrzelani przez Niemców (M. Peker „W bielskim getcie
i w obozach”; wzmianka o nim w: (AP B-stok, Urząd Woj. w B-stoku, Nr 109)
526. Peker Meir, (brat j.w. Michaela) – osadzony przez Niemców w getcie bielskim,
pracował jako szewc w niemieckiej firmie „Benz”, przed likwidacją getta w Bielsku
wysłany wraz z innymi pracownikami tej firmy do getta w Białymstoku, potem jeszcze
raz na krótko do pracy na terenie byłego getta w Bielsku, następnie już bez rodziny
osadzony w obozie KL Majdanek, przewieziony do KL Bergen-Belsen, po 8
miesiacach do obozu w Płaszowie koło Krakowa, a po 4 miesiącach z powodu
zbliżania się frontu do KL Mauthausen w Austrii, przeżył, po wojnie wyemigrował do
USA, napisał wspomnienia „W bielskim getcie i w obozach” opublikowane w 1975r.
w: ”Bilsk-Podlaski...” („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” –
MKiDK i IPN; M. Peker „W bielskim getcie i w obozach”)
527. Peker NN, żona j.w.Meiera – osadzona przez Niemców w getcie bielskim, przed
likwidacją getta w Bielsku wysłana z mężem i dzieckiem oraz z innymi pracownikami
firmy „Benz”, w której pracował jej mąż - do getta w Białymstoku, następnie wraz z
dzieckiem wysłana do Treblinki (M. Peker „W bielskim getcie i w obozach”)
528. Peker NN, ur., 1941r., dziecko Maiera Pekera, zamordowane wraz z matką w
Treblince (j.w.) i jego żony (M. Peker „W bielskim getcie i w obozach”)
119
529. Pentman Rachel nee Kohen was born in Bilsk in 1880 to Tzvi and Rivka. She was married.
Prior to WWII she lived in Bilsk, Poland. During the war she was in Warsaw, Poland. Rachel
perished in 1944 in Warsaw, Poland. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left) submitted by her nephew (Yad Vashem)
530. Peszkin Enoch (Henoch), więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18). Może miał w 1919r.
sklep szklanych i fajansowych naczyń na ul. Mickiewicza nr 78.
531. Piasek Mojsze, krawiec, zam. w Bielsku – w lipcu lub około 20 września 1941r.
Niemcy aresztowali 12 Żydów (wymieniony był w tej grupie) i rozstrzelali ich w Lesie
Pilickim - prawdopodobnie za współpracę z Sowietami (zeznanie Simche Teppermana
i Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I; M. Peker „W bielskim getcie i w
obozach” str. 281 i przyp. 7; IPN Bi 1/1943 s. 165 „Ankietyzacja” pow. Biesk Podl.)--------- Moses Piasik was born in Bielsk in 1900. He was a merchant [handlowiec]. Prior to
WWII he lived in Bielsk, Poland. During the war he was in Bielsk, Poland. Moses perished in
Bielsk, Poland. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted
by his family (Yad Vashem)
532. Piasek Henoch [Enoch], ur. 03.05.1913r. [1908r.] w Bielsku, został osadzony przez
Niemców w bielskim getcie, przeżył – jego relacja (AŻIH sygn. 301/988) dotycząca
getta w Bielsku, m.in. że Niemcy na początku lipca 1941r. aresztowali w dwóch
odrębnych akcjach 30 osób z żydowskiej elity bielska oraz 12 Żydów oskarżonych o
współpracę z Sowietami – została opublikowana przez ŻIH w publikacji Sz. Datnera
„Eksterminacja ludności żydowskiej...”) („Straty osobowe i ofiary represji pod
okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
533. Piasik Riwka [siostra-j.n.] - was born in Bielsk in 1908 to Yaakov and Etil. Prior to WWII
she lived in Bielsk, Poland. During the war she was in Bielsk, Poland. Riwka perished in
Auschwitz, Poland. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left)
submitted by her relative (Yad Vashem)
534. Piasik Schabtei [brat-j.w.] - was born in Bielsk in 1910 to Yaakov and Etil. He was a
merchant [kupiec]. Prior to WWII he lived in Bielsk, Poland. During the war he was in Poland.
Schabtei perished in Auschwitz, Camp. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left) submitted by his family (Yad Vashem)
535. Piasik Zwi [brat-j.w.] - was born in Bielsk in 1911 to Yaakov and Etil. Prior to WWII he
lived in Bielsk, Poland. During the war he was in Bielsk, Poland. Zwi perished in Auschwitz,
Poland. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his
relative (Yad Vashem)
536. Piasik Khana - was born in Bielsk in 1909 to Chana. Prior to WWII she lived in Bielsk,
Poland. Khana perished in Auschwitz, Camp. This information is based on a Page of
Testimony found in the Pages of Testimony (Yad Vashem)
839. Pin [Kim] Khaim - was born to Sheina. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland.
Khaim perished in the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor
books found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 546
(Yad Vashem)----Kim Chaim, ur. 1907r. w Bielsku, szewc, w czasie wojny uwięziony w
KL Gross Rosen I Buchenwald („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją
niemiecką” – MKiDK i IPN)
537. Pin NN [mężczyzna] - was born to Sheina. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski,
Poland. He perished in the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor
books found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 546
(Yad Vashem)
538. Plomski Golsztyn z bielskiego getta – zginął w Treblince (praca mgr K. Szeszko,
„Bielsk Podlaski w latach 1941-1944, s. 85)
539. Plumper Icek – miał posesję przy ul. Jagiellońskiej Nr 42 (Arch. Pań. w B-stoku,
zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl. sygn. 10/30/00)
120
540. Plumper Michel, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
541. Polonetzki Ala - Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. Ala perished in the
Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK
- PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 546 (Yad Vashem)
542. Pomeraniec Michael [Michał], [ur. ok. 1896r., syn Abrahama i Miny/Niny], żona
Szejna, mieli syna i 2 córki, właściciel murowanego motorowego [parowego] młyna i
murowanego spichlerza przy ul. Brańskiej Nr 8 oraz kupionego w 1928r. placu z
domem przy szosie Hajnowskiej w Bielsku, zam. ul. Brańska Nr 2, w okresie tzw.
„pierwszego Sowieta” wynajmował mieszkanie u Wacława Millera na ul. Słowackiego
– w czerwcu 1941r. jego rodzina została wywieziona do Kazachstanu, a on sam
pozostał w Bielsku, gdzie zginął podczas okupacji niemieckiej w 1942r. Młyn został
przez Niemców spalony w lipcu 1944r. (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w
Bielsku Podl.; Z.Szachowicz „Wspomnienia”; inf. od Pana L. Drozdowskiego;
wspomnienia St. Millera)---------------------------W Yad Vashem są 3 karty: ---- a)
Michael Pomeraniec was born in Poland in 1900 to Abraham and Mina. He was a businessman
(biznesmen) and married to Sheina. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During
the war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Michael perished in 1942 in the Shoah at the age of
42. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his son
(Yad Vashem) ----b) Pomeraniec Michael - was born in Brzesc in 1886 to Avraham and Nina.
Był kupcem and married to Sheina nee Kishchinik. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski,
Poland. During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Michael perished in 1942 in Bielsk
Podlaski, Ghetto. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left)
submitted by his daughter (Yad Vashem) -------c) Michael Pomeraniec was born in Brest
Litowsk in 1896 to Abram and Mina. He was a merchant and married to Sheina. Prior to
WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland.
Michael perished in 1942 in Poland at the age of 46. This information is based on a Page of
Testimony (displayed on left) submitted by his son
543. Pomeraniec Szejna z domu Kishchinik, żona Michaela-j.w., właściciela młyna – w
czerwcu 1941 roku Sowieci wywieźli ją wraz z dziećmi (synem i 2 córkami-Miną i
Bejlą) do Rosji, przeżyli, powróciła do do Polski w 1946r. (Arch. Pań. w B-stoku,
zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl., sygn. 3/25/98; 3/28/98; „Freidkesowie z Bielska
Podlaskiego” Nahum Freidkes [w:] Bielski Gościniec, Nr 1/2011, s. 58)
544. Portnoj Michel, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
545. Prużan (Pruzan) Szymon - was born in USSR in 1892. He was a dental technician [technik
dentystyczny] and married to Roza. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland.
Szymon perished in the Shoah. This information is based on a Page of Testimony (displayed
on left) submitted by his nephew (Yad Vashem). Prużan Szymon syn Eljasza, jego żoną
była Rosalia córka Salomona, mieszkali jako lokatorzy w domu Zakrzewsich przy ul.
Kościuszki Nr 7, ich córka Lena [Helena] kształciła się w Paryżu (Igor Zakrzewski,
Wspomnienia, maszynopis)
546. Próżan Helena, córka j.w., uczennica Gimnazjum bielskiego – uwięziona w getcie w
Bielsku („Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 86,
wyd. I LO)
547. Ptak Rochel - was born in Bielsk in 1931 to Mordche and Dora. During the war she was
deported with transport Bial from Bialystok to Terezin on 24/08/1943. Deported with transport
Dn/b from Terezin to Auschwitz on 05/10/1943. Rochel perished in the Shoah. This
information is based on a List of Theresienstadt camp inmates found in the Terezinska
Pametni Kniha/Theresienstaedter Gedenkbuch, Terezinska Iniciativa, vol. I-II Melantrich,
Praha 1995, vol. III Academia Verlag, Prag 2000 (Yad Vashem)
548. Ptak Abram - was born in Bielsk in 1932 to Mordche and Dora. During the war he was
deported with transport Bial from Bialystok to Terezin on 24/08/1943. Deported with transport
121
Dn/b from Terezin to Auschwitz on 05/10/1943. Abram perished in the Shoah. This
information is based on a List of Theresienstadt camp inmates found in the Terezinska
Pametni Kniha/Theresienstaedter Gedenkbuch, Terezinska Iniciativa, vol. I-II Melantrich,
Praha 1995, vol. III Academia Verlag, Prag 2000 (Yad Vashem)
549. Ptak Manes - was born in Bielsk in 1932 to Mordche and Dora. During the war he was
deported with transport Bial from Bialystok to Terezin on 24/08/1943. Deported with transport
Dn/b from Terezin to Auschwitz on 05/10/1943. Manes perished in the Shoah. This
information is based on a List of Theresienstadt camp inmates found in the Terezinska
Pametni Kniha/Theresienstaedter Gedenkbuch, Terezinska Iniciativa, vol. I-II Melantrich,
Praha 1995, vol. III Academia Verlag, Prag 2000 (Yad Vashem)
550. Ptak Frojke - was born in Bielsk in 1933 to Mordche and Dora. During the war he was
deported with transport Bial from Bialystok to Terezin on 24/08/1943. Deported with transport
Dn/b from Terezin to Auschwitz on 05/10/1943. Frojke perished in the Shoah. This
information is based on a List of Theresienstadt camp inmates found in the Terezinska
Pametni Kniha/Theresienstaedter Gedenkbuch, Terezinska Iniciativa, vol. I-II Melantrich,
Praha 1995, vol. III Academia Verlag, Prag 2000 (Yad Vashem)
551. Radłowski NN, żołnierz polski w wojnie obronnej 1939r., jeniec w obozie
niemieckim w Lublinie, po ucieczce wraz z Barchatem i Michaelem Pekerem z obozu
ukrywał się w getcie w Bielsku, wydany przez policję żydowską Niemcom razem z
w/w więziony w areszcie na Hołowiesku (byli używani do zakopywania ciał osób
zabitych oraz nieczystości), rozstrzelani przez Niemców (M. Peker „W bielskim getcie
i w obozach”)
552. Radzinski Iakov - was born in Bielsk in 1934 to Yisrael and Sara. Prior to WWII he lived in
Bielsk, Poland. During the war he was in Bielsk, Poland. Iakov perished in 1942 in Bielsk,
Poland. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his
uncle (Yad Vashem)
553. Radzinski Rivka - was born in Bielsk in 1932 to Yisrael and Sara. She was single. Prior to
WWII she lived in Bielsk, Poland. During the war she was in Bielsk, Poland. Rivka perished
in 1942 in Bielsk, Poland. This information is based on a Page of Testimony (displayed on
left) submitted by her uncle (Yad Vashem)
554. Rajbert Jakub – uciekł z getta w Bielsku, został złapany przez szucmanów i zabity
(IPN Bi sygn. 1/80 s. 74, 299)
555. Rajbert Jankel – 2 listopada 1942r. Niemcy podczas likwidacji getta bielskiego zabili
kilkanaście osób (wymieniony był w tej grupie) (zeznanie Simche Teppermana i
Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I)
556. Rajgrodzka Chaja, maturę zdała w 1936r. – uwięziona w getcie w Bielsku, zginęła
(„Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 86, wyd. I LO;
„Zjazd bielszczan” maszynopis z 1960r. str. 26; W. Falkowski „Żydzi w Gimnazjum
bielskim, ” [w:] Bielski Gościniec, Nr 1/2011, s. 78)
557. Raniecki Zame, księgowy, zam. w Bielsku – na początku lipca 1941r. Niemcy
aresztowali 30 osób (wymieniony był w tej grupie) stanowiących elitę społeczności
żydowskiej w Bielsku, zostali oni zabici prawdopodobnie w Lesie Pilickim (zeznanie
Simche Teppermana i Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I; M. Peker „W
bielskim getcie i w obozach” str. 281 i przyp. 7)
558. Rapaport Ester - was born in Bielsk in 1899. She was married to Aharon. Prior to WWII she
lived in Bielsk, Poland. Ester perished in 1942 in the Shoah. This information is based on a
Page of Testimony (displayed on left) submitted by her relative (Yad Vashem)
559. Reznik Sura, zam. w Bielsku – w lipcu lub około 20 września 1941r. Niemcy
aresztowali 12 Żydów (wymieniona była w tej grupie) i rozstrzelali ich w Lesie
Pilickim - prawdopodobnie za współpracę z Sowietami (IPN Bi 1/1943 s. 165
„Ankietyzacja” pow. Biesk Podl.)
840. Rozenberg Mojżesz, zam. w Bielsku – aresztowany przez Sowietów i zesłany do
ZSRR, po amnestii opuścił ZSRR z armią Andersa (M. Peker „W bielskim getcie i w
122
obozach”, przypis 19; wypis dokonany przez Z. Romaniuka z akt Instytutu Hoovera w
USA – woj. białostockie, pow. bielski sygn. 7395)-----może: Mozes Rozenberg - w
1931r. radny miejski.
841. Rozenberg – rodzina: mąż + żona (nauczycielka) + syn Illa (lat ok. 14), zam. Bielsk
ul. Żeromskiego Nr ok. 32 – zginęli w Treblince (inf. od Pani Janiny Łach) --------może tożsami z: Eliahu Rozenberg was born to Moshe and Sonia. Prior to WWII he lived in
Bielsk Podlaski, Poland. Eliahu perished in the Shoah. This information is based on a List of
victims from Yizkor books found in BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV,
1975 page 550 (Yad Vashem)
560. Rubinsztejn (Żyd), mieszkał przy ul. Batorego Nr 5 – w 1940r. wywieziony do
Kazachstanu (E. Guzowski „Wspomnienia…” s. 8, 39)
561. Rubinsztejn, jw. żona – w 1940r. wywieziona do Kazachstanu (E. Guzowski
„Wspomnienia…”)
562. Rubinsztejn Naum, adwokat – w 1940r. wywieziony do Kazachstanu (E. Guzowski
„Wspomnienia…”)
563. Ryszelewski Josiel, lat ok. 65, syn Eli-Bera i Ałty z Kamów, zam. w Bielsku –
osadzony przez Niemców w getcie bielskim, wywieziony do obozu, gdzie został
zabity (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
564. Ryszlewski Max, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18) [Ryszelewscy –
rodzina zam. przy ul. Mickiewicza, koło Starostwa, byli oni uchodźcami z Niemiec
hitlerowskich, spokrewnieni z Farberami (inf. od Pani E. Niewińskiejz d. Artysiewicz)]
565. Sapozhnik Gitel nee Kaplanski was born in Bielsk Podlaski in 1903 to Yehuda and Frida.
She was a housewife and married to Aharon. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski,
Poland. During the war she was in Bielsk Podlaski, Poland. Gitel was murdered in Treblinka,
Poland. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her
sister (Yad Vashem)
566. Sapoznik Simkha was born in 1938 to Gytl nee Kaplanski. Was a child. Prior to WWII lived
in Bilsk, Poland. During the war was in Bilsk, Poland. Simkha was murdered in the Shoah.
This information is based on a Page of Testimony (Yad Vashem)
842. Sapożnik Hersz, ur. 10.04.1926r. w Bielsku Podl. – 26.08.1944r. aresztowany w
Łodzi i osadzony w KL Buchenwald („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją
niemiecką” – MKiDK i IPN)
567. Scheerln Mosze – zob. Szirlen Mosze
568. Schneider Jakow- zob. Sznajder Jakow
569. Siemiatycki Abram, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
570. Siemiatycka Lola, więziona przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
571. Simiaticki Lea [może Lola?] [żona-j.n.] - nee Kawienoki was born to Avraham and
Nekhama [zob. – Abraham i Nekhama Kawienoki]. She was married to Yitzkhak. Prior to
WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. Lea perished in the Shoah. This information is
based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by Gita Freidkes, a Shoah survivor
(Yad Vashem)
572. Simiaticki Yitzkhak [mąż-j.w.]- He was married to Lea nee Kawienoki. Prior to WWII he
lived in Bielsk Podlaski, Poland. Yitzkhak perished in the Shoah. This information is based on
a Page of Testimony (displayed on left) submitted by Gita Kogos, a Shoah survivor (Yad
Vashem). Icek Siemiatyczki razem z Markusem Farberem i Zabłudowskim był w
1930r. właścicielem fabryki wód gazowych w Bielsku.
573. Simiaticki Pinkhas [syn-j.w.] - was born in Bielsk Podlaski to Yitzkhak and Lea. Prior to
WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Pinkhas perished in the Shoah at the age of 7. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by Gita Kogos, a
Shoah survivor (Yad Vashem)
123
574. Simiatitzki NN - Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. She perished in the
Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK
- PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 545 (Yad Vashem)
575. Simner [Symler] Jacob - was born [w Podbielu] in Poland in 1892 to Moshe and Toibe nee
Televizky. He was a flourmiller and married to Ronia. Prior to WWII he lived in Bielsk
Podlaski, Poland. During the war he was in Poland. Jacob perished in 1943 in the Shoah at the
age of 51. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by
his nephew (Yad Vashem). Jego córką była Liza [j.w.] żona Michała Abramowicza
[j.w.], który administrował majatkiem Podbiele koło Bielska, u których mieszkał (Igor
Zakrzewski, Wspomnienia, maszynopis)
576. [Singer] Zinger Cwy-Chyrch [Hirsz] was born in Bielsk Podlaski in 1876 to Meir and
Menukha. He was a ‫ הארחה בית‬and married to Bluma. During the war he was in Bielsk
Podlaski ul. Mickiewicza Nr 114, Poland. Cwy perished in 1942 in Treblinka, Poland. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his niece (Yad
Vashem) [może dekarz z ul. Mickiewicza]
577. Siver Henia - nee Lev was born in Bielsk Podlaski to Yehuda and Rakhel. She was married
to Mordekhai. Prior to WWII she lived in Poland. During the war she was in Poland. Henia
perished in Auschwitz, Camp at the age of 50. This information is based on a Page of
Testimony found in the Pages of Testimony (Yad Vashem)
578. Słochowski Abram, właściciel piekarni róg ul. 3 Maja i Mickiewicza - więziony
przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku – zespół „Zarząd
Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18; inf. od Pani Z. Dąbrowskiej; Igor Zakrzewski,
Wspomnienia, maszynopis; inf. od Pana Jana Chmielnickiego)
579. Słochowski Lipa [zob. Sokołowski Lipa] – mianowany w 1941 roku przez Niemców
członek Judenratu (Rady Starszych Gminy Żydowskiej) (M. Peker „W bielskim getcie
i w obozach”)
580. Słuchowski NN – właściciel sklepu z obuwiem na ul. Sienkiewicza (koło dzwonnicy)
(Inf. od Pani E. Niewińskiej)
581. Sluchowski Moshe [jego żona-j.n.] - was born in Siemiatycze in 1880 to Binyamin and
Rakhel. He was a grain merchant [kupiec] and married to Liuba. Prior to WWII he lived in
Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Moshe perished in
Treblinka, Poland. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left)
submitted by his grandson (Yad Vashem)
582. Sluchowski Liuba [jej mąż-j.w.] - nee Markus was born in Poland in 1880 to Khaia. She was
a housewife and married to Moshe. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland.
During the war she was in Bielsk Podlaski, Poland. Liuba perished in Treblinka, Poland. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her grandson
(Yad Vashem)
583. Sluchowski Guta [córka-j.w.] - was born in Bielsk Podlaski in 1900 to Moshe and Liuba nee
Markus. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was in
Poland. Guta perished in Treblinka, Poland. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left) submitted by her nephew (Yad Vashem)
584. Slachovsky Judel - was born in Bilsk in 1900. He was an upholsterer and married to Ester.
Prior to WWII he lived in Bilsk, Poland. During the war he was in Bilsk, Poland. Judel
perished in the Shoah. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left)
submitted by his sister-in-law (Yad Vashem)
585. Slachovsky Ester - was born in Bilsk in 1906 to Rakhel. She was a housewife and married to
Iudl. Prior to WWII she lived in Bilsk, Poland. During the war she was in Bilsk, Poland. Ester
perished in the Shoah. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left)
submitted by her sister (Yad Vashem)
586. Slukhovski Pasha - was born in Bielsk Podlaski in 1929 to Nakhman and Sara. She was a
pupil. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was in Bielsk
Podlaski, Poland. Pasha perished in 1941 in Treblinka, Poland. This information is based on a
Page of Testimony (displayed on left) submitted by her aunt, a Shoah survivor (Yad Vashem)
124
587. Sobol Hersz, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
588. (Sokołowski?) Lipa – zob. Słochowski Lipa
589. Solovei Khaim - was born in Wolkowysk in 1896 to Rafael and Hena. He was a merchant
[handlarz] and married. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war he
was in Bielsk Podlaski, Poland. Khaim perished in the Shoah. This information is based on a
Page of Testimony (displayed on left) submitted by his brother (Yad Vashem) [może miał
sklep bławatniczy na ul. Mickiewicza?]
590. Steinberg NN [zob. Sztejnberg], brat właściciela sklepu – zabity przez Niemców (M.
Peker „W bielskim getcie i w obozach”)
591. Storch Gienia z domu Kac, ur.1906r. w Bielsku, córka Samuela i Ciwy, nauczycielka
– 13.04.1940r. deportowana wraz z córką Heleną ur. w 1932r. do ZSRR (wieś
Żurawlowka w Kazachstanie), przeżyły, do Polski wróciły w 1946r., potem
wyemigrowały przez Francję do Australii (H. Storch-Jacobs, Ocalone fotofrafie z
albumu rodzinnego, [w:] Bielski Gościniec Nr 1/2010)
592. Strikowski NN (Strykowski) – osadzony w getcie bielskim, był w liczbie 78 obłożnie
chorych przebywających w szpitalu żydowskim, którzy w dniu 11 listopada 1942r.
zostali rozstrzelani (wraz z jeszcze innymi osobami) przez Niemców przy ul.
Jagiellońskiej [koło Nr 5A] i tam pochowani we wspólnym grobie, w 1946 roku zostali
ekshumowani i pochowani na cmentarzu żydowskim przy ul. Brańskiej (zeznanie
Henacha Piaska, AŻIH, 301/988)
593. Strykowski Hersz, w 1930r. miał samochód osobowy, więziony przez Niemców w
getcie w Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku
Podl.” sygn. 18)
594. Strykowski Symcha, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)---- Shmuel Strikovski
was born in Poland in 1882 to Yakov. He was a worker and married to Liba nee Goldshtein.
Prior to WWII he lived in Belsk Podlyaski, Poland. During the war he was in Belsk Podlyaski,
Poland. Shmuel was murdered in 1942 in Majdanek, Camp at the age of 60. This information
is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his son Izrael – w ZSRR
(Yad Vashem)
595. Strikovski Mordekhai was born in Bielsk Podlaski to Mordekhai and Mikhaela. Prior to
WWII he lived in Bialystok, Poland. During the war he was in Belgrad, Yugoslavia.
Mordekhai was murdered in the Shoah at the age of 50. This information is based on a Page of
Testimony (displayed on left) submitted by his niece (Yad Vashem)
596. Strikovski Yakov was born in Poland in 1912 to Shmuel and Liba nee Goldshtein. He was a
saddler and single. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was
in Army, USSR. Yakov was murdered in 1941 in the Shoah. This information is based on a
Page of Testimony (displayed on left) submitted by his brother Izrael (Yad Vashem)
597. Strikovski Moisha was born in Poland in 1915 to Shmuel and Liba nee Goldshtein. He was a
confectioner and single. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Moisha was
murdered in 1941 in Army, USSR. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left) submitted by his brother Izrael (Yad Vashem)
598. Stupnicki Menachem [Stupiński?, Stupnik?], lat ok. 50, nauczyciel muzyki, w 1931r.
radny miejski, w 1933r. kierownik żydowskiej świeckiej szkoły Tarbutu – na początku
lipca 1941r. Niemcy aresztowali 30 osób (wymieniony był w tej grupie) stanowiących
elitę społeczności żydowskiej w Bielsku, zostali oni zabici prawdopodobnie w Lesie
Pilickim (M. Peker „W bielskim getcie i w obozach” str. 281 i przyp. 7; zeznanie
Henacha Piaska, AŻIH, 301/988; IPN Bi sygn. S 5/73, 1/957; 1/86 s. 1, Bielski
Gościniec z 2012r. nr 2 s. 102). Może syn Seji (Leji) Stupnickiej właścicielki w 1920r.
sklepu spożywczo-tytoniowego na ul. Litewskiej Nr 100.
599. [Suraski] Sorasky Ber[-Samuel] [ojciec i mąż – j.n.] - was born in Bielsk Podlaski in 1890.
He was a housewife and married to Mirl nee London. Prior to WWII he lived in Bielsk
125
Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Ber perished in the Shoah
at the age of 51. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left)
submitted by his relative (Yad Vashem)--------2 karta: Szmuel[-Ber] Suraski was born in
Bialystok in 1896 to Mikhael and Ester. He was an egg trader and married to Miriam nee
London. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk
Podlaski, Poland. Szmuel perished in 1942 in Treblinka, Poland. This information is based on
a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his sister-in-law (Yad Vashem)
600. [Suraski] Sorasky Mirl [Miriam] [żona-j.w.; matka-j.n.] - nee London was born in Bielsk
Podlaski in 1892 to Israel and Dobe. She was married to Shmuel. Prior to WWII she lived in
Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was in Bielsk Podlaski, Poland. Mirl perished in
the Shoah at the age of 49. This information is based on a Page of Testimony (displayed on
left) submitted by her nephew. (Yad Vashem)----2 karta: Mirjam Suraski nee London was
born in Bielsk Podlaski in 1892 to Yisrael and Doba. She was a haberdashery dealer and
married to Shmuel. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war she
was in Bielsk Podlaski, Poland. Mirjam perished in Treblinka I, Camp. This information is
based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her sister (Yad Vashem)
601. [Suraski] Sorasky Michael [syn-j.w.] - was born in Bielsk Podlaski in 1930 to Ber-Samuel
and Miriam [z Londonów]. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war
he was in Bielsk Podlaski, Poland. Michael perished in the Shoah at the age of 11. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his cousin (Yad
Vashem)----------------2 karta: Suraski [Curaski] Michael - was born in Bielsk Podlaski in 1924
to Shmuel and Miriam. He was single. During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland.
Michael perished in 1942 in Treblinka, Poland. This information is based on a Page of
Testimony (displayed on left) submitted by his aunt(Yad Vashem)
602. Suraski [Curaski] Meir [syn-j.w.] - was born in Bielsk Podlaski in 1921 to Shmuel-Ber and
Miriam. He was a yeshiva student and single. During the war he was in Bielsk Podlaski,
Poland. Meir perished in 1942 in Treblinka, Poland. This information is based on a Page of
Testimony (displayed on left) submitted by his aunt. (Yad Vashem) -----na drugiej karcie:
Meir Sorasky was born in Bielsk Podlaski in 1922 to Smuel-Ber and Miriam [z Londonów].
Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk Podlaski,
Poland. Meir perished in the Shoah at the age of 19. This information is based on a Page of
Testimony (displayed on left) submitted by his cousin (Yad Vashem)
603. Suraski [Sorasky] Ester Rivka [córka-j.w.] - was born in Bielsk Podlaski in 1925 to Smuel
and Miriam. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was in
Bielsk Podlaski, Poland. Ester perished in the Shoah at the age of 16. This information is
based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her cousin (Yad Vashem)-----2
karta: Rivka Curaski was born in Bielsk Podlaski in 1922 to Shmuel and Miriam. She was a
pupil and single. During the war she was in Bielsk Podlaski, Poland. Rivka perished in 1942 in
Treblinka, Poland. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left)
submitted by her aunt (Yad Vashem)
604. Suraski Yitzkhak [syn-j.w.] - was born to Shmuel and Mirl. Prior to WWII he lived in Bielsk
Podlaski, Poland. Yitzkhak perished in the Shoah. This information is based on a List of
victims from Yizkor books found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL
AVIV, 1975 page 545(Yad Vashem)
605. Symler – zob. Simner
606. Synaj Szlom, (ojciec Josela-j.n.), przed wojną właściciel nieruchomości przy ul.
Białowieskiej – zginął w Treblince (Archiwum Państwowe w B-stoku, Okręgowy
Urząd Likwidacyjny-wnioskodawca jego wnuk Aleksander Synaj)
607. Synaj Josel, syn j.w.-Szloma, przed wojną właściciel nieruchomości przy ul.
Białowieskiej – zginął w Treblince (Archiwum Państwowe w B-stoku, Okręgowy
Urząd Likwidacyjny-wnioskodawca jego syn Aleksander Synaj)
608. Syrkin Chaja ze Szlosbergów, ur, 1857r., córka Szmula i Pesi, [może żona zm. przed
1930r. Solomona?], była właścicielką sklepu z manufakturą [może bławatnego na ul.
Mickiewicza?]– zamordowana w Treblince [wnioskodawcą o uznanie za zmarłą jest jej
126
córka Fajga vel Fanna Kohan zam. w 1950r. w USA] (Arch. Pań. w B-stoku, Sąd
Grodzki w Bielsku Podl.)
609. Szapiro Chaim Josel, lat 60, syn Berka, (jego siostra Pesza Krasnogłowa), zam. w
Bielsku – osadzony przez Niemców w getcie bielskim (Arch. Pań. w B-stoku, zespół:
Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
610. Szapiro Motla, nazwisko rodowe: Krasnogłowa, matka: Fejwela i Lejby Szapirów,
siostra Sary Gorfinkiel, współwłaścicielka domu przy ul. Mickiewicza Nr 90 –
osadzona przez Niemców w getcie bielskim, a w 1942r. wywieziona do Treblinki
(Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
611. Szapiro Fajwel i Lejba, dzieci Motli j.w. – w 1946r. spadkobiercy po Chaimie Joselu
Szapiro i jego siostrze Peszy Krasnogłowej (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki
w Bielsku Podl.)
612. Szipman Lejb, kupiec, zam. w Bielsku – na początku lipca 1941r. Niemcy aresztowali
30 osób (wymieniony był w tej grupie) stanowiących elitę społeczności żydowskiej w
Bielsku, zostali oni zabici prawdopodobnie w Lesie Pilickim (zeznanie Simche
Teppermana i Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I; M. Peker „W
bielskim getcie i w obozach” str. 281 i przyp. 7)
613. Szirlen (Scheerln) Mosze, zam. w Bielsku – mianowany w 1941 roku przez Niemców
członek Judenratu (Rady Starszych Gminy Żydowskiej) (M. Peker „W bielskim getcie
i w obozach”)
614. Szkiełko NN [może Menuch?], [zob. – Szkiełko Całko i Szuster Całko] szklarz, zam.
ul. Mickiewicza (w miejscu obecnego Urzędu Skarbowego) – w 1940r. lub 1941r.
wywieziony do Rosji (inf. od Pana L. Drozdowskiego)
615. Szkiełko Całko, [może tożsamy z – „Szuster Całko”] więziony przez Niemców w
getcie w Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku
Podl.” sygn. 18)
616. Szkiełko NN, kobieta dwudziestokilkuletnia - zastrzelona wraz z dzieckiem (IPN Bi
sygn. 1/87 s. 2142)
617. Szlosberg [Szlozberg] NN [może Miron?], ekonomista, zam. w Bielsku, (może z
rodziny posiadającej dom przy ul. Mickiewicza Nr 92) – na początku lipca 1941r.
Niemcy aresztowali 30 osób (wymieniony był w tej grupie) stanowiących elitę
społeczności żydowskiej w Bielsku, zostali oni zabici prawdopodobnie w Lesie
Pilickim (zeznanie Simche Teppermana i Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr
811/I; M. Peker „W bielskim getcie i w obozach” str. 281 i przyp. 7)
618. Szlosberg Szejna [zob. jej córka-j.n.] nee Jelen was born in Lomza in 1872. She was married
to Miron. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was in
Bielsk Podlaski, Poland. Szejna perished in 1942 in Bielsk Podlaski, Poland at the age of 70.
This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her
granddaughter-Marian Grynberg ( Yad Vashem)------- Mr. Shlosberg. Prior to WWII he lived
in Bielsk Podlaski, Poland. He perished in the Shoah. This information is based on a List of
victims from Yizkor books found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL
AVIV, 1975 page 551 (Yad Vashem)
619. Szlosberg Sara [córka-j.w.] - was born in Bielsk Podlaski in 1893 to Miron and Szejna. Prior
to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was in Bielsk Podlaski,
Poland. Sara perished in 1942 in Treblinka, Poland at the age of 51. This information is based
on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her aunt (Yad Vashem)
620. Szlosberg Józefa [Szlozberg] (może wnuczka- j.w.), uczennica bielskiego Gimnazjum
– uwięziona w getcie w Bielsku, zginęła („Memuary” praca zbiorowa wych.
Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 86, wyd. I LO; „Zjazd bielszczan” maszynopis z
1960r. str. 26)
621. Schmerl Kelje was born in Zabludow in 1917 to Volf and Rakhel. She was a housewife and
married. Prior to WWII she lived in Bielsk, Poland. Kelje perished in 1943 in Oswiecim,
127
Poland. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her
cousin. (Yard Vashem)
622. Szmutz Helena [może Maria], uczennica bielskiego Gimnazjum – uwięziona w
getcie w Bielsku („Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r.,
str. 86, wyd. I LO; „Zjazd bielszczan” maszynopis z 1960r. str. 26)
623. Sznajder (Schneider) Jakow, zam. w Bielsku – mianowany w 1941 roku przez
Niemców członek Judenratu (Rady Starszych Gminy Żydowskiej) (M. Peker „W
bielskim getcie i w obozach”)
624. Szor Pesia - was born in Bielsk in 1915 to Leibel and Sara. Prior to WWII he lived in Bielsk,
Poland. During the war he was in Bielsk, Poland. Pesia perished in Bialystok, Ghetto. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his relative (Yad
Vashem)
625. Szperling [Szperl] Chaim, ławnik miejski (w 1930r.) - więziony przez Niemców w
getcie w Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku
Podl.” sygn. 18)
626. Szperling Lejb, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
627. Sztejnberg [zob. Steinberg] Ichiel was born in Poland in 1864 to Gdaliyahu and Hinda. He
was a grocer and married to Khana nee Kaplan. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski,
Poland. During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Ichiel was murdered in Treblinka,
Poland. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his
son. (Yad Vashem). Gedal Szteinberg w 1919r. miał sklep koloniano-tytoniowy na ul.
Litewskiej Nr 85.
628. Sztern Mosze - was born in Bielsk Podlaski in 1898 to Asher and Feiga. He was married to
Frida. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk
Podlaski, Poland. Mosze perished in the Shoah. This information is based on a Page of
Testimony (displayed on left) submitted by his cousin (Yad Vashem)------może: Mozes Stern -
w 1931r. radny miejski.
629. Sztern Dwejra was born in Bielsk Podlaski to Moshe and Chaya. Dwejra was murdered in
1941 in the Shoah at the age of 65. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left) submitted by her aunt (Yad Vashem)---- zam. ul. Mickiewicza Nr 56b.
630. Szulman Zelman syn Berla i Mirjam, mąż Belli Bernackiej, w/g jego kuzynki Towy
Hojzman z 1953r. zginął on podczas Holokaustu (inf. od Pana Arseniusza
Artysiewicza)
631. Szulman Bella, ur. 1918r., córka Nachmana i Mili Bernackich, brak informacji o
dalszych losach (inf. od Pana Arseniusza Artysiewicza)
632. Shulman Moshe - Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Moshe perished in the
Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK
- PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 551 (Yad Vashem)
633. Szurp NN – właściciel piekarni na rogu ul. Mickiewicza i ul. 11 Listopada (Inf. od
Pani E. Niewińskiej)
634. Szuster Całko, [może tożsamy z – „Szkiełko Całko”] rzemieślnik budowlany,
rozpoczął przed wojną budowę (fundamenty) swojego domu na rogu ul. Mickiewicza i
3 Maja (na tych fundamentach Niemcy postawili Hotel Ost, a po wojnie wybudowano
dzisiejszy Urząd Skarbowy), więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań.
w Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
635. Szuster NN, córka jw., nauczycielka za tzw. „pierwszego sowieta” – zwana „Luba
komsomołka” (inf. od Pana J. Parfjanowicza)
636. Szwarc Szolem, księgowy, zam. w Bielsku – na początku lipca 1941r. Niemcy
aresztowali 30 osób (wymieniony był w tej grupie) stanowiących elitę społeczności
żydowskiej w Bielsku, zostali oni zabici prawdopodobnie w Lesie Pilickim (zeznanie
Simche Teppermana i Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I; M. Peker „W
bielskim getcie i w obozach” str. 281 i przyp. 7)
128
637. Tabor NN, miał sklep z napojami i cukiernię – w getcie (inf. od Pani D. Krupicz)
638. Tajtelbojm Mair - was born in Poland in 1917 to Alter and Ester. He was single. Prior to
WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Mair perished in Bielsk Podlaski, Poland. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his brother Yad
Vashem)
639. Tchor Chaim, zam. ul. Mickiewicza Nr 60, więziony przez Niemców w getcie w
Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn.
18)------w 1936r. miał spółkę „Tchor Chaim i S-ka” przewozową - samochód
ciężarowy przy ul. Brańska Nr 2 (prawdopodobnie to jego rodzina zamieniła się
domami z rodziną Kraśko zam. przy ul. Wąskiej podczas tworzenia przez Niemców
getta)
640. Tchor Faigel was born in Bielsk in 1894 to Tevyeh and Chana. She was single. Prior to
WWII she lived in Bielsk, Poland. During the war she was in Bielsk, Poland. Faigel was
murdered in the Shoah at the age of 86. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left) submitted by her niece (Yad Vashem)
641. Tkhor Meier. He was married to Rachel. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland.
Meier was murdered in the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor
books found in BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 541 (Yad
Vashem)
642. Tkhor Rachel. She was married to Meier. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski,
Poland. Rachel was murdered in the Shoah. This information is based on a List of victims
from Yizkor books found in BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page
541 (Yad Vashem)
643. Tkhor Mr. He was married to Sheina. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. He
was murdered in the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books
found in BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 541 (Yad Vashem)
644. Tkhor Sheina. She was married. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. Sheina
was murdered in the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books
found in BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 541. (Yad
Vashem)
645. Tkhor Moshe was born to Sheina. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Moshe
was murdered in the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books
found in BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 541. (Yad
Vashem)
646. Teikhman Moshe - He was married to Chana. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski,
Poland. Moshe perished in the Shoah. This information is based on a List of victims from
Yizkor books found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page
541 (Yad Vashem)
647. Tepperman Perec, ur. 1892r., żona Rachela – j.n., zam. w 1946r. przy ul. Plac
Ratuszowy Nr 4 – osadzony przez Niemców w getcie bielskim, pracował jako
szewc/krawiec w niemieckiej firmie „Benz”, przed likwidacją getta w Bielsku wysłany
wraz z innymi pracownikami tej firmy do getta w Białymstoku, następnie osadzony w
obozie KL Auschwitz, przeżył („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją
niemiecką” – MKiDK i IPN; M. Peker „W bielskim getcie i w obozach”) - świadek w
sprawie uznania za zmarłe sióstr Racheli Tepperman i Rozy Lubowicz (Arch. Pań. w
B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)
648. Teperman Wolf [ojciec-j.n.]- was born in Bielsk Podlaski in 1921 to Perec and Rachel nee
Ber[Ber]. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk
Podlaski, Poland. Wolf perished in 1943 in Bialystok, Poland at the age of 22. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his brother Tepperman Simcha (Yad Vashem)
649. Tepperman Rachela, ur. 1887r., córka Wolfa [j.w.] i Itki z Żółtaków małżonków Bez,
żona Pereca-j.w., matka Simchy i Abrahama, a siostra Rozy-j.n., zam. w Bielsku –
osadzona przez Niemców w getcie bielskim, wywieziona w listopadzie 1942r. do getta
129
w Białymstoku, a następnie też w listopadzie 1943r. do obozu w Birkenau, gdzie
została zabita (Arch. Pań. w B-stoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl.)--------Rachel Teperman nee Ber was born in Bielsk Podlaski in 1887 to Wolf and Itka. She was
married to Perec. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was
in Bialystok, Ghetto. Rachel perished in 1943 in Birkenau, Camp at the age of 56. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her son (Yad
Vashem)
650. Teppermann Abraham, ur. 1915r. w Bielsku, (syn j.w. Racheli i Pereca), zam. w
Bielsku – od 03.09.1939r. jeniec wojenny osadzony w stalagu, zginął w Majdanku
(„Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” – MKiDK i IPN)
651. Tepperman Simcha (Szymala, Symcha), ur. 10.10.1912r. w Bielsku (syn j.w. Racheli
z domu Ber i Pereca), krawiec, szewc – osadzony przez Niemców w getcie bielskim,
pracował jako krawiec w niemieckiej firmie „Benz”, przed likwidacją getta w Bielsku
wysłany wraz z innymi pracownikami tej firmy do getta w Białymstoku, następnie
osadzony w obozie KL Auschwitz, przeżył, w 1947r. mieszkał w Bielsku przy Placu
Ratuszowym Nr 4 („Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” –
MKiDK i IPN; zeznanie Simche Teppermana i Leizera Dawidowicza z dn.
24.10.1946r. Nr 811/I; M. Peker „W bielskim getcie i w obozach”; Arch. Pań. w Bstoku, zespół: Sąd Grodzki w Bielsku Podl. sygn. 10/18/00) ------ zobacz: jego siostra Elka Lipa nee Teperman was born in Bielsk Podlaski in 1918 to Perec and Rachel. Prior to
WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war she was in Bielsk Podlaski,
Poland. Elka perished in 1942 in Treblinka, Poland at the age of 24. This information is based
on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her sister (Yad Vashem)
652. Terespolski Szmul, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
653. Teterman – zob. Tepperman
654. Tofiłowski Mendel (może Tafiłoński M. produkujacy wyroby z gliny, Plac
Ratuszowy?) - więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
655. Topolańska Tojba, więziona przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
656. Tykocki Ch., (współwłaściciel wraz z Kosarskim elektrowni i zakładu
betoniarskiego), zam. ul. Mickiwicza ( Z.Szachowicz „Wspomnienia”; Księga
Handlowa z 1928r.)
657. Tzemerovski Khaia [może Czemerowski?]- nee Genut was born in Orenburg in 1898 to
Lemel. She was a seamstress and a widow. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski,
Poland. During the war she was in Bielsk Podlaski, Poland. Khaia perished in Treblinka,
Poland. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her
daughter, a Shoah survivor (Yad Vashem)
658. Ukowicki Noson, więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
659. Utsztejn Yaakov - was born in Pruzana to David and Ester. He was a merchant and married
to Dvora. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk
Podlaski, Poland. Yaakov perished in 1942 in Treblinka, Poland. This information is based on
a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his relative (Yad Vashem)
660. Użycki Sendler, żona Chaja z d. Mindel, więziony przez Niemców w getcie w
Bielsku, zastrzelony przez Niemców w Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku – zespół
„Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18; Mark Gordon „Historia bielskiej rodziny
Chrabołowskich” [w:] Bielski gościniec Nr 1/2010)
661. Użycka Chaja z d. Mindel (córka rabina Beryla z Kamieńca Litewskiego) – żona j.w.
Sendlera, zginęła w 1942r. w Treblince (Mark Gordon „Historia bielskiejrodziny
Chrabołowskich” [w:] Bielski gościniec Nr 1/2010)
130
662. Użycki Aria [ojciec-j.n.], więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
663. Uzycki Abram [syn-j.w.] - was born in Bielsk Podlaski in 1922 to Arie and Tema. He was
single. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk
Podlaski, Poland. Abram perished in the Shoah. This information is based on a Page of
Testimony (displayed on left) submitted by his relative (Yad Vashem)
664. Uzycki Lova [córka-j.w.]- was born to Arie and Tema. She was a child. Prior to WWII she
lived in Bielsk Podlaski, Poland. Lova perished in the Shoah at the age of 14. This information
is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her relative (Yad Vashem)
665. Vadman [Wadman] Aizik - Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Aizik
perished in the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found
in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 539 (Yad Vashem)
W 1929r. współwłaściciel firmy spożywczej w Bielsku ul. Mickiewicza Nr 52 -- może
mąż lub syn Bejli Wadman, która była właścicielką nieruchomości przy ul.
Mickiewicza Nr 52, róg ul. Kopernika Nr 1 – na którą zakładano w 1936r hipotekę
(Białostocki Dziennik Urzędowy)
666. Wajnsztajn Jonas [może Wejnsztejn?], adwokat, zam. w Bielsku – na początku lipca
1941r. Niemcy aresztowali 30 osób (wymieniony był w tej grupie) stanowiących elitę
społeczności żydowskiej w Bielsku, zostali oni zabici prawdopodobnie w Lesie
Pilickim (zeznanie Simche Teppermana i Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr
811/I; M. Peker „W bielskim getcie i w obozach” str. 281 i przyp. 7; zeznanie Henacha
Piaska, AŻIH, 301/988)
667. Wajnsztajn NN – Żyd z Orli, w getcie bielskim został komendantem policji
żydowskiej - bardzo krytykowany za swe postepowanie (M. Peker „W bielskim getcie i
w obozach”)
668. Wajnsztejn Fania [Wejnsztajn?], więziona przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch.
Pań. w Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
669. Walczyk NN, nauczyciel, zam. w Bielsku – na początku lipca 1941r. Niemcy
aresztowali 30 osób (wymieniony był w tej grupie) stanowiących elitę społeczności
żydowskiej w Bielsku, zostali oni zabici prawdopodobnie w Lesie Pilickim (zeznanie
Simche Teppermana i Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I; M. Peker „W
bielskim getcie i w obozach” str. 281 i przyp. 7)
670. [Walczik?] Mr. Volchik - Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. He perished in
the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the
BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 540 (Yad Vashem)
671. Walman Dawid [Dawid Wolman], furman, zam. w Bielsku – w lipcu lub około 20
września 1941r. Niemcy aresztowali 12 Żydów (wymieniony był w tej grupie) i
rozstrzelali ich w Lesie Pilickim - prawdopodobnie za współpracę z Sowietami
(zeznanie Simche Teppermana i Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I; M.
Peker „W bielskim getcie i w obozach” str. 281 i przyp. 7; IPN Bi 1/1943 s. 165
„Ankietyzacja” pow. Biesk Podl.)
672. Wandelberger Michalina, uczennica bielskiego Gimnazjum – uwięziona w getcie w
Bielsku („Memuary” praca zbiorowa wych. Gimnazjum i Liceum z 1988r., str. 86,
wyd. I LO)
673. Warne [Wrona Izaak] Icchok, malarz, zam. w Bielsku – w lipcu lub około 20
września 1941r. Niemcy aresztowali 12 Żydów (wymieniony był w tej grupie) i
rozstrzelali ich w Lesie Pilickim - prawdopodobnie za współpracę z Sowietami
(zeznanie Simche Teppermana i Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I; M.
Peker „W bielskim getcie i w obozach” str. 281 i przyp. 7; IPN Bi 1/1943 s. 165
„Ankietyzacja” pow. Biesk Podl.)
674. Wasser Alter was born in Bielsk. He was married to Mindl. Prior to WWII he lived in Bielsk,
Poland. During the war he was in Auschwitz, Camp. Alter was murdered in Auschwitz, Camp
131
at the age of 65. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left)
submitted by his relative (Yad Vashem)
675. Waser Mindl was born in Bielsk in 1887 to Khana. She was a housewife and married to
Alter. Prior to WWII she lived in Bielsk, Poland. During the war she was in Bielsk, Poland.
Mindl was murdered in Treblinka, Poland. This information is based on a Page of Testimony
(displayed on left) submitted by her niece (Yad Vashem)
676. Wasser Mordekhai. He was married to Chana. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski,
Poland. Mordekhai was murdered in the Shoah. This information is based on a List of victims
from Yizkor books found in BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page
540. (Yad Vashem) -------mieszkał przy ul. Mickiewicza Nr 104 (może Wasserman?)
677. Wasser Chana [mąż Mordko-Mordechaj] - was born in Orla in 1885 to Khaim and Sara. She
was a housewife and married. Prior to WWII she lived in Bilsk, Poland. During the war she
was in Bilsk, Poland. Chana perished in Treblinka, Poland. This information is based on a
Page of Testimony (displayed on left) submitted by her son (Yad Vashem)
678. Wasser Betzalel was born in Bransk in 1880 to Moshe and Khana. He was a merchant. Prior
to WWII he lived in Belsk Podlyaski, Poland. Betzalel was murdered in 1942 in the Shoah.
This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his sisterin-law (Yad Vashem)
679. Wasser Sheina was born to Mordekhai and Chana. Prior to WWII she lived in Bielsk
Podlaski, Poland. Sheina was murdered in the Shoah. This information is based on a List of
victims from Yizkor books found in BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV,
1975 page 540. (Yad Vashem)
680. Vaser Yafa was born in Bielsk Podlaski in 1910 to Mordekhai and Khana. She was a
pharmacist and single. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During the war she
was in Bielsk Podlaski, Poland. Yafa was murdered in the Shoah. This information is based on
a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her brother. (Yad Washem)
681. Waser Jcchak was born in Bransk in 1892. He was a merchant and married to Bila. Prior to
WWII he lived in Bielsk, Poland. During the war he was in Bielsk, Poland. Jcchak was
murdered in Treblinka I, Camp. This information is based on a Page of Testimony (displayed
on left) submitted by his niece (Yad Vashem)
682. Waser Shulamit was born to Jcchak and Bila. She was a child. Prior to WWII she lived in
Bielsk, Poland. During the war she was in Bielsk, Poland. Shulamit was murdered in the
Shoah at the age of 15. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left).
(Yad Vashem)
683. Waser Chanan was born in Bielsk in 1922 to Yitzkhak and Bila. He was a pupil. Prior to
WWII he lived in Bielsk, Poland. During the war he was in Bielsk, Poland. Chanan was
murdered in Treblinka, Poland. This information is based on a Page of Testimony found in
Pages of Testimony (Yad Vashem)
684. Waser (Mr/s.) was born to Jcchak and Bila. Was a child. Prior to WWII lived in Bielsk,
Poland. During the war was in Bielsk, Poland. was murdered in the Shoah at the age of 10.
This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) (Yad Vashem)
685. Waser Szalom was born in Bielsk in 1924 to Yitzkhak. He was a pupil. Prior to WWII he
lived in Bielsk, Poland. During the war he was in Bielsk, Poland. Szalom was murdered in
Treblinka, Poland. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left)
submitted by his relative (Yad Vashem)
686. Wasser Lejbel was born to Icchok and Lea nee Wasser. He was single. Prior to WWII he
lived in Bielsk, Poland. During the war he was in Bielsk, Poland. Lejbel was murdered in 1942
in the Shoah. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted
by his friend, a Shoah survivor (Yad Vashem)
687. Waserman NN, właściciel piwiarni na ul. Mickiewicza [może to. Mordko Wasser?]
(inf. od Pani Z. Dąbrowskiej)
688. Weiner Simchah [ur. 1883r.]- was born in Bielsk Podlaski. He was a without profession [bez
zawodu---muzyk] and married to Fagel [z domu Weiner]. Prior to WWII he lived in Bielsk
Podlaski, Poland. Simchah perished in the Shoah. This information is based on a Page of
Testimony (displayed on left) submitted by his grandson (Yad Vashem)
132
689. Wejnsztejn Fania – zob. Wajnsztajn Fania
690. Werpechowski Leibil - was born in Bielsk Litewski to Hirsh and Rivka. He was a merchant
and married. Prior to WWII he lived in Bielsk Litewski, Poland. During the war he was in
Bielsk Litewski, Poland. Leibil perished in Bielsk Litewski, Poland at the age of 30. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his relative (Yad
Vashem)
691. Wilk Hersz, krawiec - więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18; inf. od Pana J.
Parfjanowicza; inf. od Pani Z. Dąbrowskiej)
692. Wilk Zelik, fotograf, miał swój zaklad przy ul. Mickiewicza (Z.Szachowicz
„Wspomnienia”)
693. Winiar Kalman - was born in Bielsk in 1865 to Yitzkhak. He was an industrialist
[przemysłowiec] and married to Naomi nee Los. Prior to WWII he lived in Bielsk, Poland.
During the war he was in Bialistok, Poland. Kalman perished in 1943 in Auschwitz, Camp.
This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his son
(Yad Vashem)
694. Włodarski Icko, kupiec bydłem, zam.w Bielsku przy ul.Kazimierzowskiej – w czasie
okupacji niemieckiej przebywał w Strafarbeitlagrze, gdzie znęcał się nad nim szucman
Matuszewski, aby wydobyć, gdzie schował kosztowności, został on rozstrzelany (IPN
BI 1/1273)----- Włodawski Iser, [zam. ul. Kazimierzowska Nr 14?], więziony przez
Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w
Bielsku Podl.” sygn. 18). Włodawski Iser w 1931r. zdał egzamin na mistrza
rzeźnickiego.
695. Włodarski Gierszyn [Wołodewski, Włodawski], syn j.w. – ukrywał się w czaie
okupacji niemickiej u Stefana N..... w Hryniewiczach Dużych, który miał go wydać,
gdy nie miał już pieniędzy by mu płacić, zabity w Lesie Pilickim lub ul. Widowskiej –
żandarm Michał Szulc miał go zabić koło mostu na ul. Widowskiej już po likwidacji
getta, gdy wrócił do getta by coś zabrać (IPN Bi 1/1273 Bielsk Podl. Pobyty w
obozach; IPN Bi 1/1981 – litera „W”; 1/80 s. 74, 299, 344)------------ uciekł z
bielskiego getta i ukrywał się u znajomego na wsi pod Bielskiem, po likwidacji przez
Niemców getta – osoba, która go ukrywała przestraszyła się i wydała Niemcom, którzy
go zabili (M. Peker „W bielskim getcie i w obozach”). Włodawski Gersz w 1931r.
zdał egzamin na mistrza rzeźnickiego.
696. Włodowski Rejzech, zam. w Bielsku – zginął w 1942r. w Treblince (IPN Bi 1/1963,
Materiały „zgony”)
697. Włodowski Maresz, zam. w Bielsku – zginął w 1942r. w Treblince (IPN Bi 1/1963,
Materiały „zgony”)
698. Wolman Dawid [zob. Walman], wozak z ul. Mickiewicza, w czasie wojny pobity
przez Niemca na posesji Dąbrowskich (inf. od Pani Z. Dąbrowskiej)
699. Wrona Izaak – zob. Warne Icchok (IPN Bi 1/1943 s. 165 „Ankietyzacja” pow. Biesk
Podl.)
700. Wrona Khaim [ur. 1890r.] [mąż-j.n.; ojciec-j.n.]- was born in Bielsk Podlaski. He was a
factory owner [właściciel fabryki] and married to Gitl. Prior to WWII he lived in Bielsk
Podlaski, Poland. During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Khaim perished in
Treblinka, Poland. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left)
submitted by his son
701. Wrona Gitl [ur. 1890r.] [żona-j.w.; matka-j.n.]- nee Volak was born in Bransk. She was a
without profession [bez zawodu] and married to Khaim. Prior to WWII she lived in Bielsk
Podlaski, Poland. During the war she was in Bielsk Podlaski, Poland. Gitl perished in
Treblinka, Poland. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left)
submitted by her daughter (Yad Vashem)
702. Wrona Motel [ur. 1913r.] [syn-j.w.] - was born in Bielsk Podlaski to Khaim and Gitl nee
Volak. He was a teacher [był nauczycielem]. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski,
133
Poland. During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Motel perished in the Shoah. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his Rother (Yad
Vashem)
703. Wrona Berl [ur. 1915r.] [syn-j.w.] - was born in Bielsk Podlaski to Khaim and Gitl nee
Volak. He was a without profession [bez zawodu]. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski,
Poland. During the war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Berl perished in Treblinka, Poland.
This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his Rother
(Yad Vashem)
704. Wrona Raizel [ur. 1918r.] [córka-j.w.] - was born to Khaim and Gitl nee Volak. She was a
without profession [bez zawodu]. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During
the war she was in Bielsk Podlaski, Poland. Raizel perished in Treblinka, Poland. This
information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her sister (Yad
Vashem)
705. Vulfson Mina - Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. Mina perished in the
Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK
- PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 540 (Yad Vashem)
706. Zabłudowscy (rodzina), posiadali na ul. Mickiewicza skład węgla – wywiezieni
przez Rosjan na zesłanie do ZSRR (inf. od Pani Z. Dąbrowskiej)
707. Zabłudowski Jona, więziona przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w
Białymstoku – zespół „Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
708. Zabłudowski Tewel, zam. ul. Mickiewicza Nr 48 (może właściciel cukierni?) więziony przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku – zespół
„Zarząd Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18). W 1929r. był współwłaścicielem
hurtowego składu piwa „Podlasianka” na ul. Jagiellońskiej Nr 32 w Bielsku
(Białostocki Dziennik Urzędowy). Był on w 1919r. właścicielem firmy „Sprzedarz
piwa, miodu, win i lemoniady”. Zabłudowski razem z Icekiem Siemiatyczki i
Markusem Farberem był w 1930r. właścicielem fabryki wód gazowych w Bielsku.
709. Zabłudowscy – właściciele sklepu spożywczo-cukierniczego na ul. Mickiewicza (Inf.
od Pani E. Niewińskiej)
710. Zabludovski Yisrael - Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Yisrael perished in
the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the
BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 540 (Yad Vashem)
711. Zelcer NN, nauczyciel, zam. w Bielsku – na początku lipca 1941r. Niemcy
aresztowali 30 osób (wymieniony był w tej grupie) stanowiących elitę społeczności
żydowskiej w Bielsku, zostali oni zabici prawdopodobnie w Lesie Pilickim (zeznanie
Simche Teppermana i Leizera Dawidowicza z dn. 24.10.1946r. Nr 811/I; M. Peker „W
bielskim getcie i w obozach” str. 281 i przyp. 7)
712. Zinger – zob. Singer
713. Złotkiewicz Emanuel – wydalonyz Gimnazjum za działalność komunistyczną, za tzw.
„pierwszego Sowieta” funkcjonariusz komunistyczny, zamordowny przez Niemców (
B. Cereniewicz, Zjazd Bielszczan, 1960r. maszynopis, s. 26; („Wspomnieniem pisane.
Część pierwsza” 2003r., str. 22-24)
714. Zundelson Mojżesz, (może miał sklep z galanterią na ul. Mickiewicza?) - więziony
przez Niemców w getcie w Bielsku (Arch. Pań. w Białymstoku – zespół „Zarząd
Miejski w Bielsku Podl.” sygn. 18)
715. NN Avraham. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Avraham perished in the
Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK
- PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 546 (Yad Vashem)
716. NN Barukh. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Barukh perished in the
Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK
- PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 542 (Yad Vashem)
717. NN Bruria [siostra-j.n.] - nee ‫ מוכאניק‬was born to Tankhum and Yehudit. Prior to WWII she
lived in Bielsk Podlaski, Poland. Bruria perished in the Shoah. This information is based on a
134
List of victims from Yizkor books found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG),
TEL AVIV, 1975 page 544 (Yad Vashem)
718. NN Lea [siostra-j.w.] - nee ‫ מוכאניק‬was born to Tankhum and Yehudit. Prior to WWII she
lived in Bielsk Podlaski, Poland. Lea perished in the Shoah. This information is based on a
List of victims from Yizkor books found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG),
TEL AVIV, 1975 page 544 (Yad Vashem)
719. NN Chana. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. Chana perished in the
Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK
- PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 546 (Yad Vashem)
720. NN Chana. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. Chana perished in the Shoah.
This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 546 (Yad Vashem)
721. NN Elkhanan - was born in Bielsk Podlaski to Rakhel. He was single. Prior to WWII he lived
in Bielsk Podlaski, Poland. Elkhanan perished in Bielsk Podlaski, Poland. This information is
based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by his niece Yad Vashem)
722. NN Gitel nee Pin was born to Sheina. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland.
Gitel perished in the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books
found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 546 (Yad
Vashem)
723. NN Yosef. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Yosef perished in the Shoah.
This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 536 (Yad Vashem)
724. NN David. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. David perished in the Shoah.
This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 546 (Yad Vashem)
725. Efraim NN. - Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Efraim perished in the
Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK
- PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 540 (Yad Vashem)
726. Ester. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. Ester perished in the Shoah. This
information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 535 (Yad Vashem)
727. Feigel. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. Feigel perished in the Shoah.
This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 535 (Yad Vashem)
728. ‫[ זונדלזון‬mąż-j.n. Iente]. He was married to Iente. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski,
Poland. He perished in the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor
books found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 540
(Yad Vashem)
729. Iente ‫[ זונדלזון‬mąż-j.w.]. She was married. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski,
Poland. Iente perished in the Shoah. This information is based on a List of victims from
Yizkor books found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page
540 (Yad Vashem)
730. Yona. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Yona perished in the Shoah. This
information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 551 (Yad Vashem)
731. Yitzkhak ‫[ קרישנסקי‬mąż-j.n.]. He was married. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski,
Poland. Yitzkhak perished in the Shoah. This information is based on a List of victims from
Yizkor books found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page
550 (Yad Vashem)
732. Mrs. ‫קרישנסקי‬. [żona j.w. Yitzkhak] - She was married to Yitzkhak. Prior to WWII she lived
in Bielsk Podlaski, Poland. She perished in the Shoah. This information is based on a List of
victims from Yizkor books found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL
AVIV, 1975 page 550 (Yad Vashem)
733. Avraham ‫[ קרישנסקי‬mąż-j.n.]. He was married to O. Prior to WWII he lived in Bielsk
Podlaski, Poland. Avraham perished in the Shoah. This information is based on a List of
135
victims from Yizkor books found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL
AVIV, 1975 page 550 (Yad Vashem)
734. O anoż]‫קרישנסקי‬-j.w.]. She was married to [była żoną] Avraham. Prior to WWII she lived in
Bielsk Podlaski, Poland. O perished in the Shoah. This information is based on a List of
victims from Yizkor books found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL
AVIV, 1975 page 550 (Yad Vashem)
735. Leibel ‫קעסטין‬. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Leibel perished in the
Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK
- PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 548 (Yad Vashem)
736. NN Libsza - nee Lewin was born in Bielsk in 1872 to Yaakov and Miriam. She was a
housewife and married to Meir. Prior to WWII she lived in Bielsk, Poland. During the war she
was in Bielsk, Poland. Libsza perished in Treblinka, Poland. This information is based on a
Page of Testimony (displayed on left) submitted by her niece (Yad Vashem)
737. NN Marsha - nee Weiner was born in Bielsk Podlaski to Simcha and Vogel. She was a
without profession and married. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. During
the war she was in Bielsk Podlaski, Poland. Marsha perished in the Shoah. This information is
based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted by her niece (Yad Vashem)
738. NN Meier. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Meier perished in the Shoah.
This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 546 (Yad Vashem)
739. Mina ‫שערעס‬. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. Mina perished in the
Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK
- PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 544 (Yad Vashem)---------------Mina ‫שראס‬. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. Mina perished in the Shoah.
This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 551 (Yad Vashem)
740. Foma ‫[ שערעס‬syn j.w. Miny] - was born to Mina. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski,
Poland. Foma perished in the Shoah. This information is based on a List of victims from
Yizkor books found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page
544 (Yad Vashem)------------------ Foma ‫ שראס‬was born to Mina. Prior to WWII he lived in
Bielsk Podlaski, Poland. Foma perished in the Shoah. This information is based on a List of
victims from Yizkor books found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL
AVIV, 1975 page 551 (Yad Vashem)
741. ‫[ שערעס תליה‬dziecko j.w. Miny] - was born to Mina. Prior to WWII she lived in Bielsk
Podlaski, Poland. She perished in the Shoah. This information is based on a List of victims
from Yizkor books found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975
page 544 (Yad Vashem)------------------------ ‫ שראס תליה‬- was born to Mina. Prior to WWII she
lived in Bielsk Podlaski, Poland. She perished in the Shoah. This information is based on a
List of victims from Yizkor books found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG),
TEL AVIV, 1975 page 551 (Yad Vashem)
742. NN [mąż j.n. Moshe] - The victim. She was married to Moshe. Prior to WWII she lived in
Bielsk Podlaski, Poland. She perished in the Shoah. This information is based on a List of
victims from Yizkor books found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL
AVIV, 1975 page 543 (Yad Vashem)
743. NN Moshe. He was married. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Moshe
perished in the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found
in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 543 (Yad Vashem)
744. NN Moshe. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Moshe perished in the Shoah.
This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 546 (Yad Vashem)
745. Moshe ‫לעשטש‬. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Moshe perished in the
Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK
- PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 544 (Yad Vashem)
746. Moshe ‫[ גולווועסקי‬żona Henia -j.n.]. He was married to Henia. Prior to WWII he lived in
Bielsk Podlaski, Poland. Moshe perished in the Shoah. This information is based on a List of
136
victims from Yizkor books found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL
AVIV, 1975 page 538 (Yad Vashem)
747. Henia ‫[ גולווועסקי‬mąż Moshe -j.w.]. She was married to Moshe. Prior to WWII she lived in
Bielsk Podlaski, Poland. Henia perished in the Shoah. This information is based on a List of
victims from Yizkor books found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL
AVIV, 1975 page 538 (Yad Vashem)
748. NN Nakhum. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Nakhum perished in the
Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK
- PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 546 (Yad Vashem)
749. NN Nakhum. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Nakhum perished in the
Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK
- PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 546 (Yad Vashem)
750. NN Nekhama. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. Nekhama perished in the
Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK
- PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 542 (Yad Vashem)
751. NN Reuven. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Reuven perished in the
Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK
- PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 550 (Yad Vashem)
752. NN Reuven was born to Yitzkhak and Tzvia. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski,
Poland. Reuven perished in the Shoah. This information is based on a List of victims from
Yizkor books found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page
540
753. NN Rivka. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. Rivka perished in the Shoah.
This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 542 (Yad Vashem)
754. Shifra ‫וואיענטשער‬. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. Shifra perished in the
Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK
- PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 539 (Yad Vashem)
755. Velvel ‫קעסטין‬. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Velvel perished in the
Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK
- PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 548 (Yad Vashem)
756. Zalman ‫ מיקלשקה‬was born in Bielsk Podlaski in 1896 to Meir and Rivka. He was a merchant
and married to Masha nee Dolinski. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. During
the war he was in Bielsk Podlaski, Poland. Zalman perished in 1942 in Treblinka, Poland at
the age of 46. This information is based on a Page of Testimony (displayed on left) submitted
by his son (Yad Vashem)
757. Mr. ‫שמגלר‬. He was married to Mindl. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. He
perished in the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found
in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 551 (Yad Vashem)
758. Dr..[NN???] Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. Dr. perished in the Shoah.
This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 540 (Yad Vashem)
759. NN - The victim was born to Barukh and Bebel. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski,
Poland. He perished in the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor
books found in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 544
(Yad Vashem)
760. The victim. Prior to WWII she lived in Bielsk Podlaski, Poland. She perished in the Shoah.
This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 535 (Yad Vashem)
761. NN - The victim. He was married. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. He
perished in the Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found
in the BIELSK - PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 548 (Yad Vashem)
762. NN - The victim. Prior to WWII he lived in Bielsk Podlaski, Poland. He perished in the
Shoah. This information is based on a List of victims from Yizkor books found in the BIELSK
- PODLIASK (HEB,YID, ENG), TEL AVIV, 1975 page 551 (Yad Vashem)
Download