Włosienicznik wodny

advertisement
Rośliny Chronione
W
Przełomowej Dolinie
Narwi
Centuria Pospolita
• Centuria pospolita, centuria zwyczajna, tysiącznik (Centaurium
erythraea Rafn) – gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych.
• Rozmieszczenie geograficzne:
• W Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko. Status
gatunku we florze Polski: gatunek rodzimy.
• Polska nazwa centuria wywodzi się od legendy, według której
centaur Chiron wyleczył swoje rany zadane mu
przez Herkulesa właśnie tą rośliną. Według innych źródeł nazwa
rośliny jest tłumaczeniem słów centum aurum oznaczających 100
sztuk złota
Miodownik melisowaty
•
•
•
•
•
•
•
Miodownik melisowaty (Melittis melissophyllum L.) – gatunek rośliny z
rodziny jasnotowatych.
W Polsce przebiega północna granica zasięgu występowania miodownika w
Europie. Pokrój
– Roślina zielna, dorasta do 30–50 (70) cm wysokości, owłosiona, silnie
aromatyczna.
Łodyga
– Wzniesiona, czterokanciasta, nierozgałęziona, ulistniona.
Liście
– Naprzeciwległe, jajowate, zaostrzone, brzegiem karbowane. Ziele ma
zapach marzanki wonnej.
Kwiaty
– Wargowe, duże, białe, białoróżowe, różowe lub pstrokate, zebrane po
kilka w kątach górnych liści, silnie pachnące cytrynowo. .
Biologia i ekologia
Bylina Kwitnie od maja do lipca. Rozproszony na niżu i w niższych
położeniach górskich, rzadki. Rośnie w widnych lasach liściastych, zaroślach.
Fiołek torfowy
• Fiołek torfowy (Viola epipsila Ledeb.) – gatunek rośliny
•
•
•
należący do rodziny fiołkowatych.
Roślina w Polsce bardzo rzadka. Relikt epoki
lodowcowej (tzw. gatunek reliktowy). Bylina. Kwitnie
od maja do czerwca. Rośnie na torfowiskach.
Pokrój
– Roślina wieloletnia o wysokości 8–15 cm, wiotka.
Tworzy rozłogi nad- i podziemne.
Liście
– Po dwa, z wierzchu nagie, spodem z rzadka owłosione,
blaszka dłuższa niż szersza, nieco zaokrąglona. Górne
liście na nieco oskrzydlonych ogonkach.
•
Kwiaty
– Niebieskawe, o długości 1,5–2 cm i słabym zapachu. Dolny
płatek posiada ostrogę 2–3 razy dłuższą od przedłużeń
działek.
Rosiczka okrągłolistna
• Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia L.) – gatunek rośliny
•
•
•
należący do rodziny rosiczkowatych. Roślina owadożerna.
W Polsce dość pospolita na torfowiskach. Zwyczajowo bywa nazywana
rosą słoneczną. Bylina. Kwitnie od lipca do sierpnia.
Siedlisko: torfowiska, bory bagienne, wilgotne wrzosowiska oraz brzegi
dystroficznych jezior.
Ponieważ żyje w środowisku ubogim w azot (torfowiska), braki azotu w
podłożu uzupełnia owadożernością. Wabi swoje ofiary błyszczącymi
kroplami słodkiej cieczy, które są wydzielane na szczytach – czułkach
porastających powierzchnie liści. Ofiara wchodzi na liść i lepka substancja
ją unieruchamia. Powoli pułapka się zamyka. Trwa to około 3 godzin.
Wydzielany kwas mrówkowy zaczyna rozpuszczać ciało owada. Po
strawieniu ofiary liść otwiera się, a pozostałości zwykle są zdmuchiwane
przez wiatr. Ponowne otwarcie następuje po 24 godzinach.
Rukiew wodna
• Rukiew wodna (Nasturtium officinale R. Br.) – gatunek rośliny należący do
•
•
rodziny kapustowatych.
W Polsce występuje rzadko, głównie w zachodniej części kraju. Brak go w północnowschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Kwitnie od czerwca do
września. Siedlisko: Płytkie, wolno płynące wody, rowy, starorzecza, źródliska oraz
tereny okresowo zalewane.
Roślina uprawna: Liście i młode rośliny są jadalne. Uprawiana
jako warzywo, szczególnie popularna w Normandii.
• Sztuka kulinarna. Zawiera bardzo wiele witamin. Wyciąg z rukwi
(glikonasturcyna) podawana jest przy awitaminozach. Jedna z ulubionych
potraw Napoleona. Jej zastosowanie wspomniano wśród przysmaków
podanych w weselnym menu (miniaturowe tarty ze szparagami i rukwią
wodną) z okazji zaślubin księcia Williama z Księżną Catherine w pałacu
Buckingham (29 kwietnia 2011)
Włosienicznik skąpopręcikowy
•
•
•
( Ranunculus trichophyllus ), również jaskier skąpopręcikowy ,
to roślina z rodziny do rodziny, jaskier(Ranunculaceae). Występuje w wodach
stojących lub wolno płynących. Ponadto, gatunek ten ma mniejsze kwiaty i
liście. Jest on okołobiegunowy w umiarkowanych i subarktyczne obszarów
zlokalizowanych w północnej półkuli.
Ten typ wymaga słoneczne do częściowo zacienionych obszarach w wolno płynących
lub stojącej wody, która jest tylko umiarkowanie żyzne i umiarkowanie ciepły. Ich
obecność wskazuje gliniaste lub piaszczyste gleby, które są lekko kwaśne lub
wapienne. Występują one głównie w stawach i potokach w nadbrzeżnych regionach
w małych i dużych grup.
W bogatej w składniki odżywcze jeziora znajdują się tuż pod powierzchnią wody
populacji bardzo gęste. W stojącej wody, korzenie roślin, często bardzo słabe i unosi
się w wodzie.
Włosienicznik wodny
• Włosienicznik wodny, jaskier wodny (Batrachium aquatile) –
gatunek rośliny z rodziny jaskrowatych, zwany jaskrem wodnym. W Polsce
dość często występuje na niżu, dochodząc do piętra pogórza, rzadko tylko
spotkać go można wyżej.
•
•
Roślina jednoroczna lub Bylina. Kwitnie od kwietnia do sierpnia, czasami
jeszcze we wrześniu. Występuje na płytkich i wolno płynących wodach lub
w kanałach, głębokości do 2 m, rowach, stawach i jeziorach, czasami
masowo. W wodach bogatych w składniki pokarmowe, a ubogie w wapń.
Roślina objęta w Polsce od 2004 ścisłą ochroną gatunkową. Źródłem
zagrożenia dla niej jest gospodarka hodowlana w zbiornikach, w których
występuje, zanieczyszczenie wód oraz wysychanie zbiorników w czasie
długotrwałych susz
.
Orlik pospolity
• Orlik pospolity (Aquilegia vulgaris L.) – gatunek rośliny z
rodziny jaskrowatych.
• Występuje w stanie dzikim w Polsce, jest niezbyt pospolity. Rośnie
na rozproszonych stanowiskach zarówno na niżu, jak i w górach,
najwyżej sięga w Tatrach.
• Kwitnie między majem a lipcem, kwiaty zapylane są przeważnie
przez trzmiele. Siedlisko: widne lasy liściaste i niezbyt wilgotne
zarośla. Dobrze czuje się na glebach żyznych. Lubi stanowiska
półcieniste lub słoneczne. Cała roślina jest lekko trująca.
Przy doustnym spożyciu powoduje odurzenie,
omdlenia, zwężenie źrenic, biegunkę i trudności w
oddychaniu
Widłak goździsty
• Widłak goździsty, babimór – (Lycopodium clavatum L.)- roślina
kosmopolityczna z rodziny widłakowatych. Rośnie na całym świecie
w klimacie umiarkowanym. W Polsce pospolity na niżu i w górach..
W zarodniach widłaków jednakozarodnikowych (usadowionych na
liściach zarodnionaśnych tworzących zazwyczaj kłos)
powstają identyczne zarodniki. Po zapłodnieniu (w wodzie)
z zygoty wyrasta nowa rozgałęziona łodyżka sporofitu. U
współczesnych widłaków cały ten cykl może trwać nawet 25 lat
(kilkanaście lat trwa rozwój samego przedrośla). Często rozmnaża
się wgetatywnie.
• Roślina trująca : Cały pęd zawiera trujące alkaloidy.
Widłak jałowcowaty
• Widłak jałowcowaty, widłak gajowy (Lycopodium annotinum L.) –
gatunek roślin wieloletnich z rodziny widłakowatych. Występuje na
terenie całej Polski, jednak jest rośliną dość rzadką. Roślina trująca
• Siedlisko
– Cieniste lasy na niżu, w górach aż po kosówkę. Roślina
cieniolubna i kwasolubna, unika podłoża wapiennego. Rośnie
przede wszystkim na wilgotnych miejscach porośniętych
mchami. Częściej występuje w górach i na pogórzu, niż na niżu.
Czasami tworzy całe łany na obrzeżach torfowisk, zwłaszcza w
sąsiedztwie bagna zwyczajnego.
Informacje: Wikipedia.pl
Wykonali:
Magdalena Barcicka
Zuzanna Tomczyk
Klaudia Kijek
Michał Błażejczyk
Damian Sobolewski
Grzegorz Pyszyński
Download