Dz. U. z 2013r. poz. 96

advertisement
TABELA 1. RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE – (Dz. U. z 2013r. poz. 96)
Lp.
Rodzaj alarmu
akustyczny system alarmowy
Sposób ogłoszenia alarmów
środki masowego przekazu
1
Ogłoszenie alarmu
Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny
w okresie trzech minut
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm
(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp )
dla
2
Odwołanie alarmu
Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny
w okresie trzech minut
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm
(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp )
dla
wizualny sygnał alarmowy
Znak żółty w kształcie trójkąta
lub
w uzasadnionych przypadkach
innej figury geometrycznej
TABELA. KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE
Lp.
Rodzaj komunikatu
1
Uprzedzenie
o zagrożeniu
skażeniami
Sposób ogłoszenia komunikatu
akustyczny
środki masowego przekazu
system alarmowy
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na
terenie
około godz . min
może nastąpić skażenie
(podać rodzaj skażenia)
w kierunku (podać kierunek)
2
Uprzedzenie
o zagrożeniu
zakażeniami
3
Uprzedzenie
o klęskach
żywiołowych
i zagrożeniu
środowiska
Formę i treść komunikatu uprzedzenia
o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Informacja o zagrożeniu i sposobie
postępowania mieszkańców ………………
(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas
wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)
Sposób odwołania komunikatu
akustyczny
środki masowego przekazu
system alarmowy
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź
słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie
o zagrożeniu
(podać rodzaj skażenia)
dla
Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie
o zagrożeniu
(podać rodzaj zakażenia)
dla
Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie
o zagrożeniu
(podać rodzaj klęski)
dla
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards