coraz bardziej dostępna geologia CBDG Centralna Baza Danych

advertisement
CBDG
Wojciech Paciura
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
CBDG
Centralna Baza Danych Geologicznych
coraz bardziej dostępna geologia
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
Centralna Baza Danych Geologicznych
Historia
•
1994 – inicjatywa utworzenia CBDG
•
1996 – powołanie CBDG przy Centralnym Archiwum Geologicznycm
•
2014 – Centrala + Współpracownicy w 6. Oddziałach ~20 osób
Źródła danych – archiwa i bazy archiwalne
ARCHIDOK, ARCHIGEO, ARCHIMAP, ARCHIKOW i OTWORY_1997, ARCHIMAG,
ARCHIMUZ, GEOFLOG, ARGEOL, Baza fiszek, Baza LZW, Atlasy geologicznoinżynierskie wielkich aglomeracji, Baza SKM, Baza fanerozoiku Pomorza
Wschodniego i Zachodniego, Baza dokumentacji magnetycznych i grawimetr., Baza
archiwalnych materiałów magnetycznych, Baza materiałów grawimetrycznych, Baza
danych właściwości skał w północno-zachodniej Polsce, Sejsmika 2D i 3D, BPS,
Baza kredy górnej i paleocenu dolnego z otworów Niżu Polskiego, Komputerowy
bank informacji sejsmicznej …
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
Centralna Baza Danych Geologicznych
Architektura systemu
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
(1/2)
Centralna Baza Danych Geologicznych
Architektura systemu
(2/2)
Słowniki + GIS = „dwie szyny”
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
Centralna Baza Danych Geologicznych
Wspólne słowniki – klucz do sukcesu
GOSPODARKA, GRUPY_TEMATYCZNE, INNE_HASLA, INSTYTUCJE, INSTYTUCJE_ADRESY, INSTYTUCJE_FUNKCJE,
INSTYTUCJE_NAZWY, INSTYTUCJE_OLD, INSTYTUCJE_RODZAJE, KARTA_WYPOZYCZEN, MIEJSCOWOSCI,
MINERALY_SZRAF, OBSZARY, OSOBY, PODZIALY_ADMINISTRACYJNE, PRAWA_INSTYTUCJE, PRAWA_PODSTAWA_PRAWNA,
PRAWA_RODZ_OBCIAZEN, PRAWA_STATUS, SATELITY, SKAMIENIALOSCI, SL_BADANIA_REL, SL_BAZY_ZRODLOWE,
SL_CECHY_SKAL, SL_CECHY_STRUKTUR, SL_CELE_KOLEKCJI, SL_CELE_WIERCENIA, SL_DECYDENCI,
SL_DZIALY_CAG, SL_DZIEDZINY, SL_DZIEDZINY_GEOLOGII, SL_EFEKT_WIERC, SL_FORMY_WYSTAP_MINERALU,
SL_FUNKCJI_INSTYTUCJI, SL_GF_PLATFORMA, SL_GF_RANGA_PKT, SL_GF_RODZ_ZDJECIA, SL_GF_TYP_PKT,
SL_GRUPY_ANALIZ, SL_GRUPY_DANYCH_UDOST, SL_INST_OSOBY_UDOST, SL_JEDNOSTKI_MIARY, SL_JEDNOSTKI_REL,
SL_JEDNOSTKI_SYSTEMATYKI, SL_JEZYKI, SL_KAT_ROZPOZNANIA, SL_KATEGORIE_DOKUMENTOW,
SL_KOLUMNY_PROFILI, SL_LOKALNE_STRUKTURY_GEOL, SL_MATERIALY_PROBKI, SL_METODY_BADAWCZE,
SL_METODY_POBIERANIA, SL_METODY_WIERCEN, SL_METRYKI_OTWORU, SL_MINERALY, SL_MT_MEAS_DAT_TYPE,
SL_MT_MEAS_TYPE, SL_MT_OPIS_PKT, SL_NAZWY_LITOLOGICZNE, SL_NOSNIKI_ZDJEC, SL_OBSERWACJE,
SL_ODMIANY_POZIOMOW_BIO, SL_OPISY_WARTOSCI, SL_OT_TYPY_OPISOW_STANOW, SL_PARAMETRY_REL,
SL_PODSTAWY_LOKALIZACJI, SL_PROCESY_GEOLOGICZNE, SL_PROFILE_SEJSMICZNE, SL_PRZEDMIOT_BADAN,
SL_PRZEZNACZENIA_PUNKTU, SL_RANG, SL_REGIONY_GEO, SL_RODZAJE_CECH_SKAL, SL_RODZAJE_DOKUMENTOW,
SL_RODZAJE_INSTYTUCJI, SL_RODZAJE_INTENSYFIKACJI, SL_RODZAJE_KOL_OK, SL_RODZAJE_KONTAKTOW,
SL_RODZAJE_MAP, SL_RODZAJE_MIEJSCOWOSCI, SL_RODZAJE_NARZEDZI, SL_RODZAJE_NOSNIKOW,
SL_RODZAJE_PARAMETROW, SL_RODZAJE_PLUCZKI, SL_RODZAJE_PODZIALOW, SL_RODZAJE_PRAC,
SL_RODZAJE_PROBEK, SL_RODZAJE_PRZYPLYWOW, SL_RODZAJE_PUNKTOW, SL_RODZAJE_ZBIORNIKOW_WODNYCH,
SL_RODZAJE_ZDJEC, SL_RODZAJOW_FILTROW, SL_RODZAJOW_OBSYPKI, SL_SONDY_GEOFIZYCZNE_REL,
SL_SPOSOBY_NABYCIA, SL_SPOSOBY_UDOSTEPNIANIA, SL_SSM_CEL_PRAC, SL_SSM_CORR_STATIC,
SL_SSM_RODZAJE_BAD_SEJSM, SL_SSM_ROZSTAW, SL_SSM_SEIS_PRF_TYPE, SL_SSM_SEN_TYPE, SL_SSM_SRC_TYPE,
SL_SSM_SUMY_KONC, SL_STANOWISKA, SL_STATUSY_KOLEKCJI, SL_STATUSY_OKAZOW, SL_STRUKTURY,
SL_STRUKTURY_CECHY, SL_STRUKTURY_PARAMETRY, SL_SUBSTANCJE_CHEMICZNE, SL_SUROWCE, SL_TWORCY,
SL_TYPY_ALUWIUM, SL_TYPY_GLEBY, SL_TYPY_JEDNOSTEK_ADMIN, SL_TYPY_OBIEKTOW, SL_TYPY_STRATYGRAFII,
SL_UKLADY_WSP, SL_URZADZENIA_WIERTNICZE, SL_UZYTKOWANIA_GRUNTU, SL_WALUTY, SL_ZABUDOWY, SL_ZLEWNI,
SL_ZLOZA, SL_ZRODLO_INF, SLOWA_KLUCZOWE, STRATYGRAFIE, UZYTKOWNICY, UZYTKOWNICY_ARCH
130
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
Centralna Baza Danych Geologicznych
Życie danych w systemie
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
Centralna Baza Danych Geologicznych
Zasoby danych przestrzennych (1/3)
Dane wytwarzane w PIG-PIB lub we współpracy z Instytutem:
CBDG:
•
•
•
•
Mapa geologiczna Polski bez kenozoiku 1:1 000 000,
Mapy geologiczne ścięcia poziomego 1:750 000 (5000, 4000, 3000, 2000, 1000, 500 m p.p.m.,)
Regiony fizyczno-geograficzne wg Kondrackiego
Geofizyka
• sejsmika 2D i 3D,
• grawimetria,
• magnetyka,
• magnetotelluryka
• sondowania elektrooporowe,
• dokumentacje geoelektryczne
• Jaskinie
• Skorowidze map
• topograficznych,
• tematycznych (SMGP, MLP, MHP, MGSP
map geoturystycznych), zdjęć lotniczych,
bloków koncesyjnych
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
Centralna Baza Danych Geologicznych
Zasoby danych przestrzennych (2/3)
Dane wytwarzane w PIG-PIB lub we współpracy z Instytutem:
• Hydrogeologia:
• Jednolite Części Wód Podziemnych (3)
• Główne Zbiorniki Wód Podziemnych
• Punkty pomiarowe monitoringu chemicznego
• Punkty pomiarowe monitoringu ilościowego
• Obszary objęte monitoringiem lokalnym
• Przewodność Głównego Użytkowego Poziomu Wodonośnego
• Stopień zagrożenia Głównego Użytkowego Poziomu Wodonośnego
• Obniżenie Głównego Użytkowego Poziomu Wodonośnego (2)
• Obniżenie Pierwszego Poziomu Wodonośnego (2)
• Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego
• Wrażliwość na zanieczyszczenie (wg Witczaka)
• Regiony hydrogeologiczne (wg Paczyńskiego)
• Regiony hydrogeologiczne (wg Paczyńskiego i Sadurskiego)
• Mapa wskaźnika infiltracji efektywnej
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
Centralna Baza Danych Geologicznych
Zasoby danych przestrzennych (3/3)
Dane wytwarzane w PIG-PIB lub we współpracy z Instytutem:
• Geologia morza:
• Mapa litologiczna dna Bałtyku 1:200 000
• Mapa geologiczna odkryta południowego Bałtyku
• Geofizyka morska - sejsmoakustyka
•
Punkty badawcze na obszarze dna morskiego
• Kartografia:
• projekty map seryjnych:
• SMGP (547), MLP (20), MGP 1:200 000 (1)
• projekty inne:
• mapy geoturystyczne (5) – prace projektowe geobazy
• „Punkty dokumentacyjne SMGP”
• „Profilowanie inwestycji liniowych” – punkty dokumentacyjne odsłonięć
• OneGeology – geologia 1:500 000, mapy ścięcia poziomego, glacitektonika
•
•
•
•
•
Osuwiska (SOPO) – osuwiska i obszary zagrożone osuwiskami
Surowce mineralne (MIDAS) – złoża, obszary i tereny górnicze, koncesje
Centralny Rejestr Geostanowisk Polski – geostanowiska
Geologia inżynierska – Atlasy geologiczno-inżynierskie, inwestycje drogowe i kolejowe
Geologia środowiskowa – mogilniki
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
Centralna Baza Danych Geologicznych
Dostęp do danych – Portal CBDG
(http://geoportal.pgi.gov.pl)
Użytkownicy zewnętrzni
• podstawowy, publiczny punkt dostępu do danych przestrzennych
Użytkownicy wewnętrzni
• dostęp do danych dla pracowników PIG-PIB realizujących zadania PSG i PSH czyli
zaloguj się i korzystaj!
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
Centralna Baza Danych Geologicznych
Portal CBDG – systemy dziedzinowe
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
Centralna Baza Danych Geologicznych
GIS w internecie
Rozwój aplikacji dla danych przestrzennych:
• Przeglądarka ArcIMS
• Przeglądarka GIS (REST/WMS)
• Przeglądarka mobilna „Geologia” (WMS)
• …
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
Dziękuję za uwagę
http://geoportal.pgi.gov.pl/wojciech.paciura
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
Download