Przesłanie

advertisement
I BIEG DO SERCA
Zapraszamy do udziału w I Biegu do Serca, który odbędzie się 12 kwietnia 2015 roku w
Kłodzku i w Boguszynie. Bieg jest wydarzeniem o charakterze sportowo-religijnym i w sposób
nowoczesny opowiada światu i każdemu z osobna o Miłosierdziu Bożym. Każdy uczestnik
Biegu otrzyma koszulkę i medal. Dzieci i młodzież do 25 roku życia ucząca sią pakiet startowy
otrzma gratis. Zapisy i więcej informacji dostępne są na stronie www.biegdoserca.blogspot.com
Głównym kierunkiem, centrum tego Biegu jest Serce Jezusa. Papież Benedykt XVI
pisał: "Każdy z nas, kiedy przystaje w ciszy, potrzebuje poczuć nie tylko bicie własnego
serca, ale - jeszcze głębiej w swoim wnętrzu - pulsowanie niezawodnej obecności,
wyczuwalnej zmysłami wiary, ale o wiele bardziej realnej: obecności Chrystusa, serca
świata". My w czasie Biegu do Serca pragniemy wsłuchiwać się w rytm serca Jezusa i
wołać "O Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serca nasze według serca Twego".
W nazwie chodzi o ujęcie nie tylko jednego dnia, kilkudziesięciu minut, lecz opcji
całego życia. Chcemy, aby BIEG DO SERCA poprzez uwypuklenie miłości Boga, który
"tak umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16) stał się wydarzeniem, które będzie prowadziło
do pragnienia dalszego poznawania Boga i budowania relacji z Nim.
W naszym Biegu nie chodzi tylko o aspekt zdrowotny - o zdrowie naszego serca. O
to chodzi również, ale nie przede wszystkim.
"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was
pokrzepię".
Ciągle gdzieś biegniemy, spieszymy się, zapisujemy przypomnienia na karteczkach, w
smartfonach, kalendarzach papierowych, internetowych - nie wyrabiamy z tym wszystkim.
Jesteśmy zmęczeni i utrudzeni, jest nam ciężko. Jezus ma na to lekarstwo. Właściwie to
On sam jest Lekarzem, a lekarstwem jest możliwie najczęstsze przychodzenie do Niego z
naszymi sprawami, z naszym życiem. Żadnej nie uzna za zbyt błahą ani mało ważną.
Tylko Bóg może dać człowiekowi ostateczne ukojenie i odpoczynek (Iz 40,28-31).
Bieg do Serca jest skierowany do wszystkich - Jezus mówi "przyjdźcie WSZYSCY".
My
dodajemy
przybiegnijcie
wszyscy
do
zdrojów
Bożego
miłosierdzia!
W wymiarze geograficznym biegniemy do barokowej kaplicy św. Krzyża w
Boguszynie, która jest położona na wzgórzu w Parafii Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny w Kłodzku.
Po przebyciu wybranego przez siebie dystansu będziemy uczestniczyć w ognisku.
Patrząc na medal, (strona medalu z Sercem Jezusa Gorejącym Ogniskiem Miłości)
próbować będziemy wejść w tajemnicę Serca Jezusa - zatrzymujemy się pod krzyżem,
gdzie miały miejsce najważniejsze wydarzenia dla naszego zbawienia, męka i śmierć
naszego Zbawiciela.
Na zakończenie prz ewidziany jest koncert dwóch zespołów oraz pieczenie
kiełbasek przy ognisku.
Download