Ziemniak - Arysta LifeScience Polska Sp z oo

advertisement
Ziemniak
Edycja 2013
Produkty Arysta LifeScience w ochronie ziemniaka
Targa Super 05 EC, Targa 10 EC, Pilot 10 EC
Apacz 50 WG
Valbon 72 WG
Gwarant 500 SC
Indofil 80 WP
Asahi SL
Verduro
kiełkowanie
wschody
formowanie
liści i łodyg
wzrost części
nadziemnych
zwarcie
międzyrzędzi
formowanie stolonów
i tuberyzacja
kwitnienie
Zakres działania
Targa Super 05 EC
Targa 10 EC
herbicydy nalistne do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych: jednorocznych i wieloletnich
Pilot 10 EC
Apacz 50 WG
insektycyd kontaktowy i żołądkowy, na roślinie działa układowo i powierzchniowo; zwalcza larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Valbon 72 WG
fungicyd o działaniu wgłębnym i kontaktowym; chroni przed zarazą ziemniaka
Gwarant 500 SC
fungicyd kontaktowy; chroni przed alternariozą i zarazą ziemniaka
Indofil 80 WP
fungicyd kontaktowy; chroni przed alternariozą i zarazą ziemniaka
Asahi SL
biostymulator wzrostu plonowania roślin
Verduro
aktywator odżywienia mineralnego i plonowania ziemniaka
Ziemniak
Terminy stosowania
formowanie jagód
zasychanie naci
dojrzałość zbiorcza
Spis treści
Ochrona przed szkodnikami
1
Apacz 50 WG
2
Ochrona przed chorobami
3
Valbon 72 WG
4
Gwarant 500 SC
8
Indofil 80 WP
9
Zwalczanie chwastów
10
Targa Super 05 EC
11
Targa 10 EC
11
Pilot 10 EC
11
Aktywacja odżywiania, wzrostu i plonowania
12
Asahi SL
13
Technologia PhysioActivator
TM
Ochrona przed szkodnikami
16
Verduro17
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe wskutek zastosowania środka
niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go
w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie,
nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów zwalczanych gatunków, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe
przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie reklamacji należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.
Ziemniak
1
Insektycyd nowej generacji. Środek o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących. Na roślinie działa powierzchniowo,
wgłębnie i układowo.
Ochrona przed chorobami
Zalety
Unikalny sposób działania w roślinie i w organizmie szkodnika
— Na opryskanej roślinie Apacz 50 WG działa układowo oraz powierzchniowo. Substancja
aktywna po zabiegu szybko wnika i doskonałe przemieszcza się w roślinie we wszystkich
kierunkach, częściowo jednak pozostaje na opryskanej powierzchni. Przemieszczając się,
chlotianidyna dociera do wszystkich, a szczególnie tych najmłodszych, najbardziej zagrożonych części rośliny oraz do nieopryskanych niżej położonych liści.
— Do organizmu szkodnika Apacz 50 WG dostaje się drogą żołądkową, oddechową i poprzez
kontakt. Apacz 50 WG jest neurotoksyną. Oznacza to, że po dostaniu się różnymi drogami
do organizmu szkodnika, docelowo wnika do komórek układu nerwowego. Po jego zastosowaniu w pierwszym etapie obserwujemy zwiększoną ruchliwość (nadwzbudzenie) owada,
a w następnym – paraliż i śmierć. Żerowanie szkodnika zostaje zahamowane nawet wówczas, jeśli dawka środka nie osiągnęła poziomu bójczego.
Długi, 4-tygodniowy okres ochrony plantacji ziemniaka. Dzięki temu wystarczy często
tylko jeden zabieg.
Skuteczność w różnych warunkach pogodowych, w szerokim zakresie temperatur,
tak jak żeruje stonka.
Skuteczne zwalczenie szkodników odpornych na insektycydy z innych grup chemicznych.
Wysoka skuteczność działania przy niskich dawkach.
Mała toksyczność dla ssaków i środowiska, jak również niska fitotoksyczność dla upraw.
Forma użytkowa środka to granule do sporządzania zawiesiny wodnej.
Skład: chlotianidyna – 50 %
2
Zalecenia stosowania
SZKODNIK
DAWKA
TERMIN ZABIEGU
larwy i chrząszcze stonki
ziemniaczanej
40 g/ha
Zabieg należy wykonać w okresie masowego składania jaj
i wylęgu jaj. Wyższą z zalecanych dawek należy stosować
w przypadku dużej liczebności szkodnika lub bujnej naci
ziemniaczanej.
Okres karencji – 7 dni.
Ziemniak
3
Odmienny mechanizm działania na grzyby
Dzięki nowej substancji aktywnej (bentiowalikarb) Valbon 72 WG ma zupełnie inny mechanizm
działania na grzyby niż większość fungicydów. Bentiowalikarb wpływa na zakłócenie biosyntezy fosfolipidów wchodzących w skład błony cytoplazmatycznej komórki patogena.
Mechanizm
działania
na grzyby
Fluazynam
Fosforylacja
tlenowa
Fungicyd nowej generacji o działaniu wgłębnym i kontaktowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed zarazą ziemniaka.
Retikulum
endoplazmatyczne
Synteza RNA
Białka
Aminokwasy
Aparat
Golgiego
Biosynteza
fosfolipidów
Błona cytoplazmatyczna
Kwasy tłuszczowe
Zoospory
Optimum
12oC
Trzonki
konidialne
z zarodnikami
Appressorium
A
Pośrednio
Optimum
24oC
Bezpośrednio
C
LATO
B
Zarodnikowanie
Wysadzone/samosiewy
Zawartość dwóch substancji
aktywnych zmniejsza do minimum
ryzyko pojawienia się odporności
Jądro
Tłuszcze
Valbon
Valbon 72 WG – fungicyd o unikalnym mechanizmie działania – przełamuje odporność
grzybów.
Zalety
Dwie doskonale uzupełniające się substancje aktywne:
bentiowalikarb – substancja o działaniu lokalnie systemicznym – hamuje rozwój strzępek patogena, gdy dojdzie do zainfekowania rośliny, i nie dopuszcza do wytworzenia zarodników;
mankozeb – substancja o działaniu kontaktowym – zapobiega kiełkowaniu zarodników grzyba
i wnikaniu jego strzępek do wnętrza rośliny.
Dzięki dwóm substancjom aktywnym rośliny są doskonale chronione przed zarazą ziemniaka
zarówno przed infekcją (działanie zapobiegawcze nawet do 14 dni) oraz w czasie i bezpośrednio po infekcji (działanie interwencyjne – zahamowanie rozwoju grzyba wewnątrz tkanek rośliny
nawet do 24 godzin po infekcji).
Kwasy nukleinowe
Cymoksanil
Najważniejszą chorobą ziemniaka, powodującą jednocześnie największe straty plonu, jest zaraza ziemniaka. Sprawca tej choroby (grzyb Phytophthora infestans) coraz częściej uodparnia
się na stosowane fungicydy i zmusza plantatorów do poszukiwania nowych, skutecznych preparatów.
Cytoplazma
Wakuola
Mitochondria
Infekcja bulw
WIOSNA
Cykl bezpłciowy
ZIMA
Zoosporangium
Zoospory
Cykl płciowy
Dwa sposoby działania na roślinie
4
bentiowalikarb
mankozeb
Działanie wgłębne
(lokalnie systemiczne)
Działanie powierzchniowe
(kontaktowe)
Cykl życiowy Phytophthora Infestans. X oznacza miejsce działania Valbon 72 WG
Brak odporności na bentiowalikarb
Valbon 72 WG skutecznie zwalcza odporne na fenyloamidy szczepy Phytophthora infestans
(zaraza ziemniaka). Ewentualne ryzyko pojawienia się odporności zmniejsza dodatkowo zawartość dwóch substancji aktywnych. Nie stwierdzono dotychczas na świecie szczepów grzybów
odpornych na bentiowalikarb.
Ziemniak
Ochrona przed chorobami
5
Długi okres ochronny i działanie lecznicze nawet do 24 godzin po infekcji
Długi okres ochronny preparatu Valbon 72 WG – nawet do 14 dni – wynika ze współdziałania
dwóch substancji aktywnych.
Valbon 72 WG
70
Fluazynam
Poziom zniszczenia roślin
(%) przez zarazę ziemniaka
skuteczność (%)
90
50
30
10
0
6
14
19
dni po zabiegu
Porażenie 10 dni po infekcji (%)
Valbon 72 WG wykazuje działanie lecznicze (potrafi zahamować rozwój grzyba wewnątrz tkanek rośliny gospodarza) nawet do 24 godzin po infekcji.
Bentiowalikarb 30 g s.a./ha
Cymoksanil 112,5 g s.a./ha
Dimetomorf
180 g s.a./ha
50
40
Kontrola:
porażenie 90,8 %
13
10
0
0
4
0
1
7,4
9,6
10
100
80
60
40
20
0
IHiAR w Radzikowie (2005)
Silnowo (odm. Irga)
kontrola
Valbon 72 WG 4x1,6 kg/ha
Cymoksanil + Mz 4x2 kg/ha
Dimetomorf + Mz 4x2 kg/ha
Skład:
bentiowalikarb – 1,75%, mankozeb – 70%
13
1,2
1h
1 dzień
2 dni
3 dni
4 dni
Czas od zaistnienia infekcji do wykonania zabiegu
Zalecenia stosowania
CHOROBA
DAWKA
TERMIN ZABIEGU
zaraza ziemniaka
1,6 kg/ha
Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub:
— na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach,
— na odmianach późnych po wystąpieniu pierwszych objawów
zarazy na odmianach wczesnych.
Odporność na zmywanie
6
Opady po opryskach
10
15 mm po 1h
40 mm po 1h
8
6
4
2
0
Cymoksanil
2,5 kg
Valbon
1,6 kg
Fluazynam
0,4 kg
Porażenie przez Phytophtora
infestans po 7 dniach (%)
Porażenie przez Phytophtora
infestans po 7 dniach (%)
Valbon 72 WG po około godzinie od zabiegu staje się odporny na zmywanie przez deszcz (niewielki deszcz lub zraszanie nie mają większego wpływu na jego działanie).
12
Stare Olesno (odm. Triada)
Bezpieczeństwo stosowania
Forma użytkowa Valbon 72 WG to mikrogranulat, co oznacza, że środek nie pyli się podczas
odmierzania dawki, przez co jest bezpieczny dla użytkownika.
26
20
19
20
41
34
30
Zapobieganie formie łodygowej zarazy ziemniaka
Valbon 72 WG skutecznie wstrzymuje zarodnikowanie grzybów, kiełkowanie zoosporów i rozrost grzybni. Dzięki temu zabezpiecza rośliny przed liściową formą zarazy ziemniaka, jak również wykazuje wysoką skuteczność przeciwko groźnej formie łodygowej zarazy, która w sprzyjających warunkach w krótkim czasie może całkowicie zniszczyć rośliny ziemniaka.
Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem Valbon 72 WG lub
preparatem o działaniu systemicznym (np. Fantic M WP), następne
zabiegi należy wykonywać w miarę potrzeby co 7-14 dni. Krótsze
odstępy między zabiegami (7-10 dni) należy zachowywać w warunkach
większego zagrożenia patogenem oraz na odmianach podatnych na
zarazę ziemniaka. Następne zabiegi należy wykonać w miarę potrzeb
przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
12
Opady po opryskach
10
2x20 mm po
3 i 27 godz.
8
6
4
2
0
Cymoksanil
2,5 kg
Valbon
1,6 kg
Fluazynam
0,4 kg
Ziemniak
Valbon 72 WG stosowany jest również w uprawie ogórka cebuli do walki z mączniakami rzekomymi oraz w uprawie pomidora do zwalczania alternariozy i zarazy ziemniaka.
Ochrona przed chorobami
7
Fungicyd o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego
w ochronie przed chorobami grzybowymi.
Środek grzybobójczy o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego przed
chorobami grzybowymi.
Zalety
Sposób działania niepowodujący ryzyka odporności.
Wyjątkowa odporność na zmywanie przez opady.
Długie pozostawanie na roślinie z zachowaniem aktywności bez względu na warunki pogodowe.
Stabilność i niezmienna aktywność w różnych pH wody stosowanej do rozcieńczania.
Bezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt i pszczół.
Zalety
Brak ryzyka pojawienia się odporności wśród patogenów.
Bezpieczeństwo dla ludzi i zwierząt.
Brak fitotoksyczności wobec roślin uprawnych.
Skład: mankozeb – 80%
Zalecenia stosowania
CHOROBA
DAWKA
alternarioza
Zabieg należy wykonywać tylko na plantacjach ziemniaka odmian
wrażliwych, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby.
Jeżeli po 7-14 dniach nie wystąpiło jeszcze zagrożenie zarazą
ziemniaka, wykonać drugi zabieg przeciwko alternariozie.
Skład: chlorotalonil – 50%
2,0 kg/ha
Zalecenia stosowania
zaraza ziemniaka
CHOROBA
DAWKA
TERMIN ZABIEGU
zaraza ziemniaka
2 l/ha
Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo
od fazy początku zawiązywania bulw do fazy, gdy jagody
pierwszego owocostanu są pomarszczone.
Gwarant 500 SC ma również bardzo szerokie zastosowanie w uprawie roślin rolniczych, warzywnych i ozdobnych.
8
TERMIN ZABIEGU
Ziemniak
Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu układowym lub
wgłębnym, np. Fantic M WP, Valbon 72 WG,
Indofil 80 WP należy stosować przemiennie z innymi fungicydami
kontaktowymi, np. Gwarant 500 SC.
Indofil 80 WP zalecany jest również do stosowania zapobiegawczego w uprawie warzyw i sadów.
Ochrona przed chorobami
9
Zwalczanie chwastów
Herbicydy przeznaczone do selektywnego zwalczania chwastów jednoliściennych, takich jak perz właściwy, chwastnica jednostronna, włośnice, owies głuchy i inne chwasty
jednoliścienne.
Zalety
Bardzo szybkie pobieranie przez liście i przemieszczanie do korzeni i rozłogów chwastów. Efekty dziania w postaci żółknięcia i zasychania najmłodszych liści widoczne są już
po upływie około 7 dni od zastosowania, pełne zwalczenie chwastów następuje po około
2-3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody.
Działanie środków przyspiesza intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie
wilgotna gleba. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego
skuteczności.
Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środków.
Możliwość obniżenia dawek Targi Super o 20-25% poprzez stosowanie łącznie z adiuwantami.
Brak zagrożenia dla upraw następczych.
Skład:
Targa Super 05 EC: chizalofop-P-etylowy – 5%
Targa 10 EC, Pilot 10 EC: chizalofop-P-etylowy – 10%
Zalecenia stosowania
Herbicydy stosować po wzejściu chwastów w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów:
– chwasty jednoroczne: od fazy 2 liści do początku krzewienia,
– chwasty wieloletnie (np. perz właściwy): w fazie 4-6 liści (do 15 cm wysokości).
Chwasty jednoroczne
Chwasty wieloletnie
Targa Super 05 EC
0,75-1,0 l/ha
2,0 l/ha
Targa 10 EC,
Pilot 10 EC
0,4-0,5 l/ha
1,0-1,5 l/ha (przy wyższej dawce całkowicie
niszczone są rozłogi perzu)
Ziemniaki należy opryskiwać po zakończeniu uprawy międzyrzędowej (po wschodach ziemniaka, gdy rośliny osiągnęły wysokość 13-15 cm), ale przed zakryciem międzyrzędzi.
10
Zwalczanie chwastów
11
Aktywacja odżywiania,
wzrostu i plonowania
Asahi SL to unikalny biostymulator roślinny oparty na trzech substancjach aktywnych
z grupy nitrofenoli naturalnie występujących w roślinach. Uprawy opryskane Asahi SL wykazują lepszy wzrost wegetatywny i rozwój generatywny, wyższą produkcję biomasy.
Biostymulator Asahi SL poprawia również tolerancję upraw na niesprzyjające wzrostowi
i rozwojowi roślin czynniki stresowe.
Korzyści
lepsze wiązanie bulw w wypadku odmian charakteryzujących się małą liczbą bulw
promuje lepsze wyrównanie bulw szczególnie u odmian wiążących duże ilości bulw
mniej bulw małych i przerośniętych, a więcej bulw handlowych
wzrost plonu bulw
Skład:
orto-nitrofenolan sodu
para-nitrofenolan sodu
5-nitroguajakolan sodu
Substancja aktywna Asahi SL została w styczniu 2009 roku zarejestrowana w oparciu
o dyrektywy UE jako Środek Ochrony Roślin (Aneks I Dyrektywa 91/414 EWG).
Sposób działania
Asahi SL ma unikalny mechanizm działania. Został on dogłębnie przebadany na poziomie genu,
komórki, jak i całej rośliny.
Po zabiegu cząsteczki aktywne Asahi SL przechodzą łatwo do komórek roślinnych, gdzie są
metabolizowane do komponentów naturalnie występujących w roślinie. Działanie widoczne jest
na każdym poziomie organizacyjnym rośliny, zaczynając od biochemicznych i molekularnych
procesów zachodzących w komórkach roślinnych, poprzez procesy fizjologiczne wpływające
na poszczególne organy, aż do efektów widocznych na poziomie całej rośliny.
Zabieg Asahi SL wspomaga roślinę w odpowiedzi na różnego rodzaju stresy abiotyczne, takie
jak: niska temperatura, susza, nadmierne uwilgotnienie, zasolenie, obecność metali ciężkich,
fitotoksyczność pestycydów i nawozów. Asahi SL przyczynia się do obniżenia stresu oksydacyjnego powodującego starzenie się i rozpad komórek, poprzez wzrost aktywności enzymów
antyutleniających.
12
Aktywacja odżywiania, wzrostu i plonowania
13
Rośliny potrafią samodzielnie przystosować się do niekorzystnych warunków dla wzrostu i rozwoju uruchamiając szereg szlaków metabolicznych. Często reakcja roślin jest niewystarczająca
i trwa zbyt długo, co przekłada się na obniżenie wysokości i jakości plonu. Działanie Asahi SL
polega na wspomaganiu naturalnie zachodzących procesów, sprawiając, że reakcja roślin jest
bardziej energiczna.
Mechanizm działania Asahi SL na poziomie rośliny
Asahi SL wpływa na wzrost i rozwój we wszystkich stadiach rozwojowych rośliny:
wzrost wegetatywny części nadziemnej i podziemnej,
wzrost generatywny,
akumulacja biomasy (zarówno świeżej i suchej masy) dająca w efekcie wzrost plonu.
Mechanizm działania Asahi SL na poziomie genu
Doświadczenia wykonane na modelowej roślinie Arabidopsis thaliana (rzodkiewnik pospolity)
z wykorzystaniem wysoko zaawansowanej technologii mikromacierzy (najnowocześniejszej
obecnie technologii stosowanej w biologii molekularnej) pokazały, że Asahi SL powoduje znaczące zmiany w ekspresji genów.
Pośród genów o zmienionym poziomie ekspresji, większość – ponad 90% wykazywała podwyższoną ekspresję czyli była bardziej aktywna.
Geny o podwyższonej ekspresji związane są z kluczowymi procesami:
wzrostem i rozwojem roślin zarówno wegetatywnym jak i generatywnym,
fotosyntezą,
produkcja hormonów,
transportem asymilatów,
mechanizmami obronnymi np. przed czynnikami stresowymi.
Zalecenia stosowania
Rośliny ziemniaka są szczególnie wrażliwe w okresie wiązania bulw. Zastosowanie Asahi SL
wpływa na lepsze wiązanie bulw w wypadku odmian charakteryzujących się małą liczbą bulw
oraz promuje lepsze wyrównanie bulw szczególnie u odmian wiążących duże ilości bulw. Po
zastosowaniu Asahi SL obserwuje się mniej bulw małych i przerośniętych, a więcej bulw handlowych. W przeprowadzonych doświadczeniach obserwowano wzrost plonu bulw średnio o
7,3%.
Mechanizm działania Asahi SL na poziomie komórki
Asahi SL wykazuje pozytywny wpływ na procesy roślinne zachodzące na poziomie komórki:
fotosyntezę poprzez:
– zwiększenie powierzchni asymilacyjnej liści,
– wzrost całkowitej zawartości chlorofilu,
– intensyfikację fotosyntezy (niższy opór aparatów szparkowych zapewniający lepszy przepływ CO2 do chloroplastów),
– poprawę parametrów fluorescencyjnych chlorofilu,
poprawę gospodarki wodnej poprzez:
– niższą oporność aparatów szparkowych,
– wyższą intensywność transpiracji,
– wyższy pobór wody przez korzenie,
zawartość składników organicznych:
– hormonów roślinnych,
– zawartość ligniny w ścianach komórkowych,
– zawartość białek, węglowodanów i minerałów,
poprawę integralności ścian komórkowych,
aktywność enzymów,
krążenie cytoplazmy.
Zaleca się wykonać 3-4 zabiegi. Pierwszy zabieg należy wykonać, gdy rośliny osiągną wysokość około 15 cm, następne zabiegi co 10-14 dni.
Dawka: 0,5 l/ha
Formulacja Asahi SL została przystosowana do łącznego stosowania ze środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi.
Doświadczenia
Plon ziemniaka (t/ha), doświadczenia rejestracyjne 2005-2007
+ 7,3%
55,0
45,0
44,9
42,0
39,5
37,9
38,5
40,4
35,0
30,8 31,0
25,0
21,9
23,8
27,5
29,5
15,2 15,0
15,0
8,7
9,3
5,0
odm. Ditta
odm. Safin
odm. Bila
AR Poznań 2005
kontrola
odm. Lord odm. Satina
odm. Ditta
- 2 dośw.
AR Poznań 2006
AR Poznań 2007
odm. Ditta
średnia z 8
doświadczeń
AR Poznań 2008
Asahi SL
Opisane efekty uzyskane były podczas badań prowadzonych w warunkach kontrolowanych.
14
Ziemniak
Aktywacja odżywiania, wzrostu i plonowania
15
VERDURO
PhysioActivator™ Technology to opracowana przez firmę Goëmar całkowicie unikatowa
i chroniona patentem technologia wykorzystania specjalnie wyselekcjonowanych składników aktywnych uzyskanych z Ascophyllum nodosum. Te rosnące w strefie pływów brunatnice, nieustannie narażone na dynamiczne zmiany środowiska, stanowią niezwykle
bogate źródło substancji fizjologicznie aktywnych – oligosacharydów, aminokwasów, witamin i fitohormonów. Ponadtrzydziestoletnie doświadczenie pozwoliło firmie Goëmar
opracować technologię, która zapewnia ich maksymalne wykorzystanie.
Technologia PhysioActivatorTM to gwarancja:
naukowo udowodnionego mechanizmu działania,
opatentowanego procesu produkcji,
potwierdzonych wieloletnimi doświadczeniami korzyści dla rolników
Potwierdzone efekty działania:
Aktywacja odżywiania mineralnego roślin – stymulacja aktywności enzymów odgrywających kluczową rolę w pobieraniu składników pokarmowych m.in. reduktazy azotanowej
i fosfataz
Aktywacja fotosyntezy – wzrost aktywności chlorofilu i jego zawartości w liściach
Aktywacja przyrostu biomasy roślin – efekt lepszego odżywienia mineralnego roślin i zwiększenia wydajności fotosyntezy
Aktywator odżywienia mineralnego i plonowania ziemniaka.
Skład:
GA 14 – biologicznie aktywny homogenat z alg morskich Ascophyllum nodosum
Mangan (Mn) – 6%
Cynk (Zn) – 3%
Kluczowym elementem strategii działania firmy Goëmar jest ciągły rozwój i ulepszanie oferowanych produktów, tak aby zapewnić stosującemu je rolnikowi maksymalne korzyści. Pozwala
to optymalnie dopasować produkty, ich terminy stosowania oraz dawki do konkretnych upraw
i różnych technologii uprawy.
Z szerokiej gamy produktów opartych na technologii PhysioActivator™ w uprawie ziemniaka
polecamy aktywator Verduro.
Sposób działania
zawarte w homogenacie z alg substancje aktywne zwiększają aktywność enzymów biorących udział w pobieraniu składników pokarmowych przez rośliny, m.in. reduktazy azotanowej i fosfataz, a także stymulują produkcję większej ilości chlorofilu w liściach
optymalne odżywienie roślin w połączeniu z bardziej wydajną fotosyntezą to szybszy przyrost biomasy zarówno części nadziemnej, jak i systemu korzeniowego, a więc również bulw
niektóre składniki homogenatu z alg, np. pochodne kwasów γ-aminomasłowego i δ-amino
walerianowego, zwiększają odporność roślin na różnego typu stresy abiotyczne, np. niedostateczną wilgotność gleby
składniki mineralne wspomagają działanie składników organicznych
Mangan aktywuje szereg enzymów biorących udział w podstawowych przemianach metabolicznych białek i węglowodanów. Odgrywa ważną rolę w przebiegu wielu procesów kluczowych
dla plonowania roślin – fotosyntezie i asymilacji związków azotowych. Znana jest również jego
rola w ograniczaniu niekorzystnego wpływu czynników stresowych na roślinę. Wiadomo również, że rośliny optymalnie zaopatrzone w mangan tworzą bardziej rozwinięty system korzeniowy. Mangan wpływa też pozytywnie na niektóre parametry jakościowe ziemniaków, np. zawartość witaminy C, poprawia zdolność do zamrażania, ogranicza występowanie przebarwień
ziemniaków powstających w trakcie procesów produkcji np. puree czy frytek.
Cynk odgrywa ważną rolę w regulacji aktywności szeregu enzymów. Niedostateczne zaopatrzenie w cynk przejawia się wyraźnym skarłowaceniem roślin, ponieważ mikroelement ten odgrywa ważną rolę w syntezie auksyn – fitohormonów odpowiedzialnych m.in. za wzrost wydłużeniowy komórek. Co istotne, wyraźnemu zmniejszeniu ulega powierzchnia liści, co bezpośrednio
przekłada się na spadek plonu. Właściwe zaopatrzenie w cynk w uprawie ziemniaków wpływa
pozytywnie na zawartość skrobi.
Efekty stosowania
Zastosowanie Verduro zapewnia „efekt zieloności” opryskanych roślin. Wyższa zawartość chlorofilu w liściach i bardziej wydajna fotosynteza w połączeniu z aktywnym pobieraniem składników pokarmowych z gleby bezpośrednio przekładają się na wzrost plonu i poprawę jego jakości:
wyższy plon
większa liczba bulw zawiązywanych przez roślinę
poprawa struktury plonu: wyższy udział w plonie bulw o większej średnicy i zmniejszenie
udziału bulw drobnych
szybszy przyrost masy bulw w uprawach wczesnych
16
Ziemniak
Aktywacja odżywiania, wzrostu i plonowania
17
Zalecenia stosowania
Dawka
Termin stosowania
ziemniak
3-5 l/ha
- po pełnych wschodach, gdy rośliny mają ok. 15 cm
- powtórzyć po 2 tygodniach
Plon handlowy (t/ha), badania własne 2010, UR Kraków 2011, SDOO Masłowice 2012.
Uprawa
60
50
Uwagi
Zabieg musi być wykonany w formie oprysku drobnokroplistego, a ilość wody użyta do zabiegu musi zapewnić pokrycie cieczą całych roślin.
W przypadku stosowania w mieszaninie z nawozami mineralnymi i/lub środkami ochrony
roślin Verduro należy dodawać na końcu do zbiornika, przy włączonym mieszadle.
W dotychczas przeprowadzonych doświadczeniach nie stwierdzono wpływu zastosowania
Verduro na wzrost zawartości azotanów lub cukrów redukujących w bulwach ziemniaków.
45
40
35
30
25
20
15
10
Doświadczenia
Struktura plonu ziemniaka (% udział bulw o różnej średnicy), odm. Elanda , UR Kraków 2011
Kontrola
+ 13,4%
55
t/ha
Vitara 2010
kontrola
Irga 2010
Elanda 2011
Vineta 2011
Bellarosa 2012
Jelly 2012
średnia z 6
doświadczeń
Verduro 3 l/ha
Minimalna średnica bulw 35-40 mm.
Verduro 3 l/ha
poniżej 40 mm
41-50 mm
51-60 mm
powyżej 60 mm
Struktura plonu ziemniaka (% udział bulw o różnej średnicy), Jelly, SDOO Masłowice 2012
Kontrola
Verduro 3 l/ha
poniżej 40 mm
41-50 mm
51-60 mm
powyżej 60 mm
18
Ziemniak
Aktywacja odżywiania, wzrostu i plonowania
19
Przedstawiciele regionalni
aktywatory i nawozy dolistne
mgr inż. Małgorzata Krawczyk
– menadżer, tel. 506 188 824
dr Piotr Pawlak
– menadżer regionalny, tel. 500 526 778
region północno-zachodni
dr Krzysztof Kowański
– menadżer, tel. 505 129 257
e-mail: [email protected]
mgr inż. Rafał Putinkowski
– przedstawiciel regionalny, tel. 505 129 258
e-mail: [email protected]
płn-zach
płn-wsch
region północno-wschodni
dr Wojciech Fabisiewicz
– menadżer, tel. 505 129 261
e-mail: [email protected]
centralny
mgr inż. Jerzy Wicha
– przedstawiciel regionalny, tel. 505 129 262
e-mail: [email protected]
płd-zach
płd-wsch
region centralny
mgr inż. Grzegorz Podrażka
– z-ca dyrektora ds. sprzedaży, tel. 505 129 256
e-mail: [email protected]
mgr inż. Krzysztof Joachim
– przedstawiciel regionalny, tel. 505 129 290
e-mail: [email protected]
region południowo-zachodni
region południowo-wschodni
mgr inż. Dariusz Zieliński
mgr inż. Andrzej Segit
– menadżer, tel. 505 055 374
– menadżer, tel. 505 129 255
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
mgr inż. Marian Buła
– przedstawiciel regionalny, tel. 506 188 736
e-mail: [email protected]
Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, tel.: +48 22 866 41 80, fax: +48 22 866 41 90
www.arystalifescience.pl
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards