Kelpak – plony ziemniaka wyższe niż zaplanowałeś!

advertisement
Kelpak – plony ziemniaka wyższe niż zaplanowałeś!
Kelpak jest bardzo szeroko zarejestrowanym bioregulatorem
w 60 krajach świata. Jednakże najpowszechniej stosuje się go
w uprawie ziemniaka w celu podniesienia plonowania, uzyskania
maksymalnego plonu frakcji bulw handlowych i zabezpieczenia
plantacji przed stresogennymi czynnikami abiotycznymi, jak np.
przejściowe niedobory wody, zbyt niskie czy wysokie temperatury, uszkodzenia popestycydowe.Przy czym należy od razu
wyjaśnić, że przyrostu plonu uzyskiwanego po zastosowaniu
bioregulatora Kelpak nie można zastąpić ani optymalnym/wyższym nawożeniem, ani ochroną przed chorobami i szkodnikami.
O co zatem chodzi?
Kelpak jest naturalnym wyciągiem z najszybciej rosnącej jedynie
u południowych wybrzeży RPA brunatnicy morskiej Ecklonia
maxima uzyskanym metodą fizyczną (gwarantującą najwyższą
jakość produktu). W jednym litrze produktu znajduje się aż
11 mg auksyn (mieszanina 6 kwasów) i 0,03 mg cytokinin.
Auksyny to najważniejsze hormony roślinne. Są produkowane
w stożkach wzrostu najmłodszych pędów i przemieszczane
do korzeni rośliny. To dzięki nim następują podziały komórkowe, wzrost wzdłużny łodyg i tworzenie się korzeni bocznych
z włośnikami. Auksyny również przeciwdziałają przedwczesnemu
starzeniu się organów i zrzucaniu liści. Cytokininy natomiast
są wytwarzane głównie w systemie korzeniowym (jeśli jest
bujny, to więcej ich się tam produkuje) i transportowane do
organów nadziemnych rośliny. Odpowiadają między innymi za
podziały komórkowe, powstawanie organów, powstawanie
pędów bocznych i ulistnienia. Wpływają korzystnie na intensywność fotosyntezy (więcej chlorofilu w blaszkach liściowych)
oraz hamują procesy starzenia się roślin.
Stosując Kelpak w odpowiednich fazach rozwojowych ziemniaka, można spowodować bardzo korzystne zmiany w fizjologii
i morfologii rośliny takie jak:
• znacznie mocniejszy system korzeniowy i więcej stref włośnikowych,
• wzrost pobierania składników pokarmowych oraz wody,
• więcej zawiązków bulw,
• bujniejsza nać (biomasa fotosyntezująca),
• intensywniejsza fotosynteza dzięki większej zawartości
chlorofilu w liściach,
• wzrost plonu w tym plonu bulw technologicznych.
Najważniejsze jednak są wyniki plonowania
uzyskiwane w praktyce. Oto przykład z pola
plantatora ziemniaka w 2010 r.
Plantacja ziemniaka w Skierniewicach, GR Grzegorza Zabosta
• odmiana Saturna - plantacja nawadniana
• przeznaczenie: chips dla Frito Lay w Grodzisku Mazowieckim.
• aplikacja Kelpak: dawka 5 l/ha – nalistnie
w dawkach dzielonych 2x 2,5 l/ha
• ocena plonowania: 50,12 t/ha (wzrost do
kontroli bez prep. Kelpak o 15,5%)
• wpływ preparatu Kelpak na jakość plonu:
wzrost plonu frakcji ziemniaka technologicznego do kontroli o 17%!
Dla uzyskania optymalnego rezultatu preparat Kelpak w ziemniakach zaleca się stosować trzykrotnie:
I - zaprawianie bulw przez moczenie w roztworze o stężeniu
0,2-0,4% lub opryskiwanie w trakcie sadzenia roztworem
0,5%
II - aplikacja nalistna w dawce 2-4 l/ha w fazie 10-12 cm
wysokości roślin
III - aplikacja nalistna w dawce 2 l/ha w terminie 14-28 dni od
pierwszego zabiegu
Efekty uzyskiwane po zastosowaniu preparatu Kelpak w ziemniaku są udokumentowane licznymi wynikami doświadczeń
ścisłych przeprowadzonych w Polsce i w wielu krajach świata.
W każdym z doświadczeń wzrost plonu i jego jakości był wymierny i opłacalny ekonomicznie. Polecamy Kelpak jako nowy
element technologii uprawy ziemniaka.
Jarosław Komar
Produkt sprawdzony na dziesiątkach tysięcy hektarów w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Chemirol Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3 | 88-300 Mogilno | tel. (52) 318 88 00
e-mail: [email protected] | www.chemirol.com.pl
www.kelpak.pl
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards