Informacja prasowa - Samorząd Województwa Mazowieckiego

advertisement
informacja prasowa
19 października 2016 r.
ŚRODKI UNIJNE NA OCHRONĘ PRZYRODY NA MAZOWSZU
Zółw błotny to gatunek, któremu grozi wyginięcie. Dlatego warszawskie ZOO dzięki funduszom
unijnym postara się odbudować populację tych gadów na Mazowszu. Ponadto dzięki wsparciu
unijnemu rozbudowany zostanie również „Ptasi Azyl”, a Leśny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt
wzbogaci się w specjalistyczny sprzęt weterynaryjny. Wszystko to w ramach projektu, który decyzją
zarządu województwa mazowieckiego otrzyma ponad 600 tys. zł wsparcia w ramach RPO WM 20142020. Umowę o dofinansowanie projektu podpisali dziś wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek
zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski i wiceprezydent m.st. Warszawy Michał
Olszewski.
Żółwie na Mazowszu
Reintrodukcja żółwia błotnego to pionierskie działanie na Mazowszu. W warszawskim ZOO zbudowane
zostanie oczko wodne, zakupiony sprzęt, m.in. inkubatory i kamery termowizyjne oraz infrastruktura potrzebna
do odbudowy populacji tego chronionego gatunku. Zwierzęta do reintrodukcji będą natomiast pochodzić
z Poleskiego Parku Narodowego lub siedliska z rejonu Chełmskich Parków Krajobrazowych.
– Próba odnowienia populacji żółwia błotnego na Mazowszu to niezwykle ciekawy projekt i cieszę się, że
będzie realizowany właśnie na Mazowszu. Mam nadzieję, że dzięki funduszom unijnym oraz staraniom
samorządu Warszawy i stołecznego ZOO próby odtworzenia tego gatunku się powiodą – powiedział Rafał
Rajkowski, członek zarządu województwa mazowieckiego.
Azyle dla ptaków i zwierząt
W ramach projektu w „Ptasim Azylu”, czyli ośrodku rehabilitacji dla ptaków chronionych zbudowanych zostanie
11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych i chorych ptaków – 2 duże, 5 średnich i 4 małe. To bardzo ważna
inwestycja, bo co roku w Ptasim Azylu przybywa pacjentów. Mieszkańcy Warszawy i okolic często przywożą
tu znalezione kontuzjowane ptaki. Tylko w 2014 r. w azylu przyjęto blisko 3200 ptasich pacjentów należących
do ok. 115 gatunków. Ponadto na terenie kompleksów leśnych na Białołęce i na Bielanach rozmieszczone
zostaną budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy. Prowadzone będzie też zimowe dokarmianie.
– To kolejny projekt poświęcony ochronie przyrody, który jest elementem konsekwentnej polityki ochrony
występujących na terenie Warszawy gatunków zwierząt i ptaków oraz edukacji ekologicznej mieszkańców.
Oczywiście reintrodukcja żółwia błotnego to działanie pionierskie, z którym jeszcze nikt na Mazowszu nie
próbował się zmierzyć. Zależy nam również bardzo na rozbudowie Ptasiego Azylu. Chcemy mieć jeszcze
lepszą infrastrukturę i jeszcze więcej miejsca dla zwierząt, które są chore i trafiają do warszawskiego ZOO
często z interwencji mieszkańców – podkreślił wiceprezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski.
Duże zmiany czekają również stołeczny Leśny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt przy ul. Korkowej 170A.
Budowa tego azylu dla zwierząt zakończyła się w ubiegłym roku. Pomoc mogą tu znaleźć chore, ranne
i osierocone zwierzęta, które wymagają tymczasowej opieki, leczenia lub rehabilitacji. Tutaj też przystosowują
się do samodzielnego życia i powrotu do naturalnego środowiska. Dzięki środkom unijnym zakupiony zostanie
specjalistyczny sprzęt weterynaryjny oraz kamery do monitoringu zwierząt.
Ochrona roślin
W ramach projektu na terenie Rezerwatu Łosiowe Błota wybudowana zostanie kładka turystyczna. Ograniczy
to wydeptywanie cennych gatunków roślin, zwłaszcza tych, które znajdują się pod ścisłą ochroną. Poza tym
w Lesie Kabackim odnowiona zostanie ścieżka przyrodnicza i pojawią się tablice edukacyjno-informacyjne.
Projekt realizowany jest we współpracy z gminą Stare Babice.
Tytuł projektu: Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Całkowita wartość projektu: 1 285 811,49 zł
Kwota dofinansowania: 617 763,57 zł
Działanie: 5.4 Ochrona bioróżnorodności
O RPO WM 2014-2020
Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego.
Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne
dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2016 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 2,5 mld zł.
Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu
Kontakt dla mediów:
Agnieszka Czachorowska-Jakoniuk
Wydział Informacji i Szkoleń
Beneficjentów
Mazowiecka Jednostka Wdrażania
Programów Unijnych
tel. 22 542 24 36
e-mail: [email protected]
Marta Milewska
Rzecznika Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974
e-mail: [email protected]
Bartosz Milczarczyk
Rzecznik Prasowy
Urzędu m.st. Warszawy
tel. 22 44 333 92
kom. 726-086-525
e-mail:[email protected]
Download