1 ogranicznik przepięć prądu stałego typu proxar-iv w

advertisement
.
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ
PRĄDU STAŁEGO
TYPU PROXAR-IV
W OSŁONIE SILIKONOWEJ
KARTA INFORMACYJNA
ZASTOSOWANIE
Ograniczniki przepięć typu PROXAR - IV w osłonie silikonowej są przeznaczone do ochrony przepięciowej
trakcji elektrycznej prądu stałego i pojazdów trakcyjnych przed wielokrotnymi udarami piorunowymi lub
dorywczymi.
WARUNKI PRACY
Ograniczniki są przystosowane do pracy w warunkach napowietrznych i wnętrzowych klimatu umiarkowanego i
tropikalnego na wysokości do 2000 m n.p.m.. Wymiary gabarytowe umożliwiają również instalowanie w
rozdzielnicach średniego napięcia w minimalnej podziałce międzybiegunowej 150 mm.
ZALETY
- Niskie napięcie obniżone
- Duża wytrzymałość energetyczna – duża zdolność pochłaniania energii
- Stabilność parametrów elektrycznych nawet po wielokrotnych udarach
- Przystosowany do pracy w warunkach zabrudzeniowych
- Duża odporność na uszkodzenia pod wpływem czynników zewnętrznych
- Duża wytrzymałość zwarciowa
- Wysoka trwałość i niezawodność eksploatacyjna w różnych warunkach środowiskowych
- Odporność na wstrząsy i wibracje
- Ogranicznik może również pracować w sieciach prądu przemiennego
- Może spełniać funkcję izolatora wsporczego
- Łatwy montaż i bezobsługowa eksploatacja
BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA
Jedynym czynnym pod względem elektrycznym elementem ogranicznika jest stos szeregowo połączonych
warystorów wykonanych technologią ceramiczną z tlenku cynku (ZnO) z dodatkiem tlenków innych metali, które
nadają wysokonieliniową charakterystykę napięciowo-prądową warystorów, co powoduje, że przez włączony
pod napięcie ogranicznik płynie bardzo mały prąd pojemnościowy rzędu kilkuset mikroamperów. Obudowa
ogranicznika składa się z osłony silikonowej zakończonej z dwóch stron aluminiowymi elektrodami. Osłona
silikonowa wykonana jest technologią bezpośredniego wtrysku i wulkanizacji na wnętrzu ogranicznika, co daje
gwarancję doskonałej szczelności oraz łagodzi skutki podczas przepływu prądu zwarciowego w stanach
awaryjnych – brak odprysków elementów konstrukcyjnych do otoczenia. Konstrukcja nośna ogranicznika
zapewnia odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na wstrząsy i wibracje. Jeżeli na zaciskach
ogranicznika pojawi się przepięcie, prąd upływu gwałtownie wzrasta. Ogranicznik absorbuje energię
elektryczną, zamieniając ją w energię cieplną a dzięki silnie nieliniowej charakterystyce napięciowo prądowej
nawet przy znacznych wartościach prądu wyładowczego nie dopuszcza do nadmiernego niebezpiecznego dla
chronionej izolacji wzrostu napięcia. Po przeminięciu przepięcia energia cieplna zgromadzona w warystorze jest
odprowadzana poprzez obudowę do otoczenia i ogranicznik wraca do stanu oczekiwania na kolejne przepięcie.
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Do wyposażenia dodatkowego należy trójramienna podstawa umożliwiająca bezkolizyjne montowanie
ograniczników typu PROXAR - IV w miejsce wyeksploatowanych odgromników starego typu GZM lub GXS lub
POLIM H ND. Na życzenie klienta może być dostarczona podstawa o dowolnym rozstawie otworów
montażowych.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian danych technicznych lub konstrukcyjnych.
PROXAR-IV/KI/08 wydanie 09.2012
1
.
DANE TECHNICZNE
TYP
PROXAR-IV
1.0
2.0
3.0
4.2
4.5
4.7*
Maksymalne
napięcie
ciągłej pracy
(DC)
Uc
kV
1.0
2.0
3.0
4.2
4.5
4.7
Napięcie obniżone w kV (wart. szczytowa) przy różnych prądach
udarowych
Udar 1/… s
Udar 8/20 s
Udar 30/60 s
(wart. szczyt.)
(wart. szczyt.)
(wart. szczyt.)
10kA
2.65
5.37
8.06
11.10
12.01
12.52
20kA
2.97
5.95
8.92
12.10
13.09
13.64
5kA
2.30
4.63
6.95
9.40
10.17
10.60
10kA
2.42
4.90
7.38
10.00
10.82
11.28
20kA
2.60
5.28
7.91
10.90
11.80
12.30
40kA
2.87
5.80
8.65
12.00
12.98
13.53
500A
1.99
3.98
5.99
8.10
8.76
9.13
1kA
2.03
4.06
6.12
8.40
9.08
9.47
2kA
2.10
4.23
6.37
8.70
9.41
9.81
* na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania specjalnej wersji ogranicznika na inne napięcia
Znamionowy prąd wyładowczy In 8/20 s
Prąd graniczny Ihc 4/10 s
Wytrzymałość na udary prądowe długotrwałe:
Długotrwały prąd wyładowczy w próbie działania
Klasa rozładowania linii według IEC 60099-4
Zdolność pochłaniania energii, 2 impulsy
Zdolność pochłaniania energii w próbie działania
Zdolność pochłaniania energii przy jednym udarze granicznym
Wytrzymałość zwarciowa
20 kA
200 kA
1350 A
2000 s
1000 A
2800 s
1600 A
2800 s
4
13.5 kJ/kV Uc dc
10,5 kJ/kV Uc dc
2.6 kJ/kV Uc dc
40 kA/0.2s**
** konstrukcja odporna na prądy zwarciowe 50 kA Raport nr 8060/NBR/10 IEL
Warunki pracy:
- temperatura otoczenia
- wysokość n.p.m. do
Wytrzymałoś mechaniczna:
- krótkotrwały moment zginający
- długotrwały moment zginający
- moment skręcający
- wytrzymałość na rozciąganie
Wytrzymałość:
- na wibracje sinusoidalne według PN-EN 60068-2-6:200
- na udary wielokrotne
według PN-EN 60068-2-29:2002
Minimalna droga upływu
Masa
-60 C do +55 C
2000 m
1800 Nm
1200 Nm
650 Nm
20 kN
3g
10 ÷ 500 Hz
30 g
318 mm
4.5 kg
PROTEKTEL Sp. j.
ul. Piłsudskiego 92
06-300 Przasnysz
Tel./Fax +48 029 7525784
E-mail: [email protected]
www.protektel.pl
PROXAR-IV/KI/08 wydanie 09.2012
2
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards