Załącznik nr 1 do wzoru umowy - Zakres prac remontowych

advertisement
Załącznik nr 1 do Umowy
ZAKRES PRAC
REMONTOWYCH NA DŹWIGU
Wykonanie
remontu urządzenia dźwigowego wraz z wymianą kabiny w istniejącym
szybie w nieruchomości wspólnej Zamawiającego (ZUS, IS, PZU ) w Oleśnicy przy ul.
Lwowskiej 34-38
Zespoły mechaniczne :
 Wymiana zespołu napędowego . Wciągarka z silnikiem jednobiegowym z falownikiem
o prędkości podnoszenia 1m/sek. i udźwigu 525 kg.
 Wymiana lin nośnych i linki ogranicznika prędkości
 Wymiana ogranicznika prędkości i obcążki linki ogranicznika zgodnie z PN/EN-81.1
 Wymiana ramy kabinowej na nowa wyposażoną w chwytacze dwukierunkowe
 Wymiana kabiny drewnianej na metalową z drzwiami automatycznymi o wymiarach
1050 x1350 x 2200
 Wymiana przeciwwagi – przeniesiona na boczną ścianę szybu windowego
 Wymiana prowadnic kabinowych i przeciwwagowych
 Wymiana zderzaków w podszybiu zgodnie z PN/EN-81.1
 Wymiana drzwi przystankowych na nowe automatyczne o wym. 900x2000
Zespoły elektryczne i sterowe :
 Wymiana aparatury sterownej na nową ze sterownikiem mikroprocesowym i falownikiem do
regulacji obrotów silnika napędowego . Sterowanie zbiorcze w dół
 Wymiana instalacji wraz z aparatami w maszynowni , szybie i na kabinie
 Wymiana kasety dyspozycji w kabinie ze strzałkami kierunkowymi jazdy,





Wymiana kaset wezwań ze wskaźnikiem kierunkowym jazdy
Wymiana oświetlenia w szybie i maszynowni zgodnie z PN/EN-81.1
Zamontowanie monitoringu w kabinie
Zamontowanie łączności dwukierunkowej z serwisem
Zjazd pożarowy na parter budynku ( przy zaniku napięcia do najbliższego przystanku )
Prace dodatkowe :
 Demontaż dźwigu osobowego
 Wykonanie prac malarskich w maszynowni i szybie dźwigowym
 Wykonanie prac murarskich po wymianie drzwi szybowych
 Przywrócenie powłok malarskich zgodnie z kolorystyką po wymianie drzwi szybowych
Uzgodnienia i odbiory :
 Uzgodnienia projektowe dokumentacji w UDT
 Certyfikacja urządzeń dźwigowych
 Badania dźwigu osobowego z udziałem UDT
Uwagi: dźwig ma spełniać wymogi dla użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
1
Download