Wykaz i analiza pracy do pomiarów

advertisement
Załącznik nr 2
WYKAZ
1. Oświetlenie
Lp
Miejsce
pomiarów
(kompleks)
Nazwa lub nr
budynku
Rodzaj pomieszczenia
Ilość
pomieszczeń
Ilość
stanowisk*
Ilość
pomieszczeń
Ilość
stanowisk
10
5
2
10
15
15
10
20
20
30
Nazwa
stanowiska
Ilość
pracowników
Nazwa
stanowiska
Ilość
pracowników
Stolarz
Tokarz
Mechanik
2
1
3
1
…
n
*- jako stanowisko liczyć np. biurko, komputer, stół warsztatowy, tokarka, itp.
Przykład
1. Oświetlenie
Lp
1
Miejsce
pomiarów
(kompleks)
Kompleks
koszarowy
nr 1
Nazwa lub nr
budynku
Budynek nr 1
Sztab
Rodzaj pomieszczenia
Pomieszczenia biurowe
Warsztaty
Magazyny
Inne
Pomieszczenia biurowe
2. Hałas
Lp
Miejsce
pomiarów
(kompleks)
Nazwa lub nr
budynku
Rodzaj pomieszczenia
1
…
n
Przykład
2. Hałas
Miejsce
Lp pomiarów
(kompleks)
1
Kompleks
nr1
Nazwa lub nr
budynku
Warsztat nr 1
PSO
Rodzaj pomieszczenia
Stolarnia
Warsztat tokarski
Hala remontowa
Załącznik nr 3
ANALIZA PRACY (HAŁAS)
MIEJSCE POMIARU
STANOWISKO
nazwa instytucji, nr jednostki, itp.
nazwa działu, komórki, itp.
nazwa stanowiska
Czas trwania
czynności dziennie
[min]
Rodzaje wykonywanych prac
Obsługa urządzeń stacjonarnych:
Obsługa mechanicznych urządzeń/narzędzi ręcznych:
Prace przy użyciu narzędzi ręcznych:
Prace przy hałasie dochodzącym:
Inne prace, w tym przerwy (bez hałasu):
...........................................
data i podpis osoby
przeprowadzającej analizę
Przykład
ANALIZA PRACY (HAŁAS)
MIEJSCE POMIARU
JW XXXX
Warsztat Stolarski
STANOWISKO
Stolarz
Rodzaje wykonywanych prac








Cięcie desek na pile tarczowej
Obróbka desek na wyrówniarce
Frezowanie elementów drewnianych na frezarce
Wiertarka otworów w drewnie wiertarką ręczną
Cięcie elementów drewnianych szlifierką ręczną
Wbijanie gwoździ młotkiem
Prace stolarskie przy hałasie kucia na kowadle w pomieszczeniu obok
Inne prace, w tym przerwy (bez hałasu)
Czas trwania
czynności dziennie
[min]
60
120
40
60
45
10
30
115
480
...........................................
data i podpis osoby
przeprowadzającej analizę
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards