Przyjaźń

advertisement
„Czym sen dla ciała, tym przyjaźń dla ducha”
Cyceron
Przyjaźń
altruizm
więź
empatia
wsparcie
Braterska miłość
współpraca
solidarność
przyjaźń
sympatia
zaufanie
akceptacja
pomoc
braterstwo
wspólnota
bliskość
Przyjaźń - według Arystotelesa, jedna z cnót.
Filozof ten twierdzi także, że istnieje kilka rodzajów
przyjaźni: idealna (teleia philia, będąca wartością samą w
sobie), oraz takie, z których każda ma spełniać pewien cel
(przyjemność lub użyteczność).
Termin ten używany jest dziś w celu opisania relacji między
osobami, które się wzajemnie wspierają i współpracują ze
sobą. Cechuje się z reguły solidarnością, lojalnością i
afektem.
Przyjaźń, zwana także miłością braterską, stanowi bardzo ważny
rodzaj więzi miedzy ludźmi, opartej na poczuciu bliskości,
akceptacji, podziwu, sympatii i wzajemnej chęci pomagania .
Przyjaźń jest nam niezbędna do szczęścia, bo zaspokaja bardzo
ważne potrzeby: bezpieczeństwa, kontaktu z innymi ludźmi,
uznania i podziwu. Czując się komuś potrzebni, czujemy się
zarazem ważni, wartościowi, pewniejsi siebie. Przyjaźnienie się z
kimś może być zatem jedną z dróg wychodzenia z nieśmiałości.
Dzięki temu, że przyjaciele są w pewnych sprawach do
siebie podobni, mogą utwierdzać się wzajemnie w
poczuciu słuszności, co jest oczywiście stanem
przyjemnym i niecierpliwie oczekiwanym (zbyt duże
podobieństwo jednak może prowadzić do nudy).
Dzięki temu, że przyjaciele są różni, mogą się
wzajemnie uzupełniać i wzbogacać, wprowadzając w
świat odmiennych odczuć, refleksji i umiejętności.
Wyrazem przyjaźni jest powierzanie wstydliwych i
bolesnych tajemnic, podobne odczuwanie,
satysfakcjonujące spędzanie razem czasu i wspólna
aktywność, zwierzanie się zarówno z porażek, jak i
sukcesów. Tylko dojrzały emocjonalnie przyjaciel, bez
przymusu porównywania się z innymi i o wysokiej
samoocenie, będzie naprawdę cieszyć z twoich
sukcesów.
Sprawdzianem autentyzmu i siły przyjaźni są sytuacje
kryzysowe, czyli bardzo trudne do zniesienia, które
najlepiej demaskują powierzchniowość uczuć.
Przyjaźń jest zbyt cenna, aby o nią nie dbać. Tymczasem rozpad
przyjaźni może być spowodowany nie tylko brakiem wzajemności, na
którą nie mamy wpływu, ale także zachowaniami, którymi świadomi lub
niechcący odsuwamy od siebie przyjaciela. Są to:
•Próby dominowania
•Ustawiczne oczekiwanie opieki
•Krytykowanie zbyt częste lub nieumiejętne w formie
•Brak tolerancji
•Brak delikatności
•Brak umiejętności słuchania
•Niedojrzałe reagowanie na złość przyjaciela
•Destrukcyjne sposoby złoszczenia się
W różnych etapach życia podchodzimy inaczej do
przyjaźni. Do szóstego roku życia przyjacielem
nazywa się partnera w zabawie. Etap ten
charakteryzuje się egocentryczna koncentracja
na własnych potrzebach. Przez kolejne 2 lata
uczymy, się czym jest troska o przyjaciela, a
przez następne 3 decydująca jest wspólnota
zainteresowań. W wieku dorastania kładzie się
naciska na bezwzględna lojalność, szczerość i
otwartość.
Występuje jeszcze jeden podział przyjaźni.
Dziewczęta przyjaźnią się na ogół w inny sposób niż
chłopcy. Rozmawiają, bo chcą zostać zrozumiane i
wysłuchane, nie wstydzą się słabości, chętnie
obejmują się i całują.
Chłopcy rzadko pozwalają sobie na dotyk i
spontaniczne okazywanie uczuć, skupiają się raczej
na wspólnej nauce, pracy, sporcie czy rozrywkach, niż
na zwierzeniach.
Przepis na przyjaźń ;]
Składniki:
•Miarka wspólnych zainteresowań
•Całe opakowanie życzliwości
•Szklanka zachęty zmieszanej ze wsparciem
•Łyżka zrozumienia
•Trochę kompromisu
•Sztuka przebaczania
•Szczerość rozpuszczona w godzinach wspólnych rozmów
•Szczypta małych niespodzianek
•Komplementy (nie przesolić :o))
Sposób przyrządzania:
•Wszystko wymieszać i zaprawić gorącą wiarą w Boga
•Przelać do czystego serca
•Piec w atmosferze miłości i zrozumienia
UWAGA!
Nie podawać z egoizmem…;]
Cytaty:
„Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, gdy nasze skrzydła zapomniały
jak latać”
„Trzeba wielu lat by znaleźć przyjaciela, wystarczy chwila by go stracić”
„Kiedy odchodzi przyjaciel, coś we mnie umiera”
„Nawet w obliczu śmierci przyjemna jest świadomość posiadania przyjaciela”
„Prawdziwa przyjaźń istnieje wtedy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przyjaźń
jest jego największym skarbem”
„Przyjaciel - ktoś, przed kim można głośno myśleć”
„Prawdziwa przyjaźń istnieje wtedy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przyjaźń
jest jego największym skarbem”
„Miłość to dwie dusze w jednym ciele, przyjaźń - to jedna dusza w dwóch ciałach”
Miłość i przyjaźń są to uczucia najpiękniejsze...
I to właśnie dla tych uczuć warto żyć, wiedząc że znaczymy
dla kogoś coś więcej...
Miłość to najpiękniejsza muzyka ponieważ jest grana przez
nasze serca...
Korzystaj z każdej chwili, którą obdarza Cię życie...
Życie jest ograniczone, ale miłość niewyczerpana...
Amor omnibus idem
miłość dla wszystkich jednaka.
Wszystkie drogi prowadza do ludzi…
Lekcje przygotowały:
Katarzyna Szczygioł i Angelika Rataj
Na podstawie:
Książki: „Oswoić nieśmiałość” - Hanna Hamer
Strony internetowej: http://mirpralat.republika.pl
Oraz własnej wiedzy…;]
Dziękujemy ;]
Download