Konkurs EuroNanoMed2 dla nanotechnologii w medycynie

advertisement
Konkurs EuroNanoMed2 dla
nanotechnologii w medycynie
Jeszcze przez ponad miesiąc będzie istniała możliwość składania wniosków
grantowych w konkursie EuroNanoMed2: „European Innovative Research
& Technological Development Projects in Nanomedicine”. Deadline to 3
marca 2015.
Celem konkursu jest wyłonienie nowych, przełomowych projektów w zakresie
nanotechnologii. Do konkursu zgłaszać się mogą konsorcja obejmujące zarówno
grupy uniwersyteckie, jak i przedsiębiorstwa prywatne.
Zaproszenie do składania wniosków obejmuje 3 tematy wiodące:
Diagnostyka
Medycyna regeneracyjna
Systemy celowanego dostarczania leków
Szczegółowe
informacje
znajdziecie
tutaj: http://www.euronanomed.net/%20joint-calls/6th-joint-call-%202015/
Logo EuroNanoMed2
źródło: EuroNanoMed2
Data publikacji: 29.01.2015r.
Download