odpowiedź na WEZWANIE - Wzory pism

advertisement
Miejscowość, data
Imię Nazwisko
Adres
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ............
adres
Znak: ..............................
W odpowiedzi na pismo z dnia ................. informuję, że powodem nie wykonania
szczepień ochronnych jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo mojego dziecka ...............
Zdaję sobie sprawę, że szczepienia ochronne pełnią rolę prewencyjną i zapobiegają
groźnym chorobom zakaźnym. Jednakże z wielu publikacji i badań wynika, że nie są 100%
bezpieczne. Sam fakt istnienia Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 w
sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania
świadczy o tym dobitnie. Rozumiem, że szczepionki te są dopuszczone do stosowania przez
Ministerstwo Zdrowia, jednak nie można stwierdzić, że nie niosą żadnego zagrożenia życia
czy zdrowia.
Istnieje wiele publikacji poruszających tematykę szczepień ochronnych, które
wskazują także na zagrożenia związane z szczepieniami. Publikacje te powołują się na
różne badania, które dowodzą że szczepienia mogą mieć dużo bardziej szkodliwy wpływ
niż jest to podawane w statystykach oraz, że w wielu miejscach świata eliminacja chorób
zakaźnych nastąpiła zanim jeszcze wprowadzono szczepionki. Dołączam niektóre z tych
publikacji.
Jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych odczynów
poszczepiennych u mojego dziecka po podaniu którejś z wymienionych przez Państwa
szczepionek?
Kto, w razie wystąpienia problemów zdrowotnych po podaniu szczepionki, poniesie
koszty leczenia dziecka?
Proszę także o informację na temat składu proponowanych szczepionek, tj.
pochodzenia szczepów bakterii i wirusów oraz ich antygenów, a także ich właściwości
immuno- i patogennych, rodzaju zastosowanych adjuwantów i konserwantów, a także
zawartości białek odzwierzęcych (potencjalnie alergogennych).
Czy którakolwiek ze stosowanych w Polsce szczepionek zawiera thimerosal, mertiolat,
formaldehyd lub fenol?
Proszę też o wyjaśnienie, w jakim celu stosuje się szczepienia przeciwko niektórym
chorobom, które praktycznie już nie występują? Przykładowo poliomyelitis
Na stronie szczepienia.info, prowadzonej przez Państwowy Zakład Higieny można
przeczytać następujące informacje:
"W Polsce w 1984 roku miało miejsce ostatnie zachorowanie na poliomyelitis, wywołane
dzikim typem wirusów. Obecnie odnotowuje się zachorowania związane ze szczepieniami
żywą szczepionką przeciw poliomyelitis tzw. VAPP występujące w następstwie namnażania
sie wirusów pochodzących ze szczepionki podanej danej osobie lub osobie z otoczenia lub
VDPV porażenia wywołanego w wyniku zakażenia zmutowanym w środowisku wirusem
polio pochodzenia szczepionkowego."
Czy zatem zasadne jest stosowanie szczepienia na tą chorobę, skoro jedyne zachorowania
pochodzą ze szczepionek?
W jakim celu stosuje się szczepienia BCG przeciwko gruźlicy, skoro w świetle
aktualnej wiedzy, szczepionki BCG wykazują relatywnie niską skuteczność w zapobieganiu
najczęstszej, płucnej postaci gruźlicy oraz osoby zaszczepione tą szczepionką są głównym
źródłem zakażenia?
Czy szczepionki stosowane w Polsce są całkowicie bezpieczne? Co jakiś czas
pojawiają się w mediach informacje o wycofaniu niektórych partii szczepionek przez
Głównego Inspektora Sanitarnego. Np.
Seria szczepionki PENTAXIM 5 w 1 została wstrzymana w obrocie ze względu na
podejrzenie braku spełnienia wymogów jakościowych. Nr serii: K 4120-1, data ważności
04.2015. Podmiotem odpowiedzialnym jest Sanofi Pasteur S.A. Francja.
Lista wycofanych szczepionek z lat 2005-2013:
(data wycofania/nazwa/producent/seria/przyczyna wycofania)
18-07-2013, Euvax B, LG Life Sciences Poland Sp. z o.o., seria UFA 12001
(niehomogenność)
18-07-2013, Tripacel, Sanofi Pasteur, seria C4007 AK, (niehomogenność)
04-06-2013 DTP, BIOMED S.A, seria 20911001D (obecność szkła)
27-03-2013, DTP, BIOMED S.A. seria 20910001D (obecność "przezroczystego ciała
obcego")
26-09-2012, Szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10, BIOMED-LUBLIN, seria 02010
(niezgodna ze specyfikacją)
17-09-2012. TYPHIM Vi, Sanofi Pasteur, wszystkie serie (obniżona zawartość antygenu)
26-09-2011, Szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10, BIOMED-LUBLIN, seria 00110
(niehomogenność)
22-10-2009, Szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10, Biomed Sp. z o.o., seria 01108 (brak
szczelności)
16-06-2009, Euvax B, LG Life Sciences Poland Sp. z o.o., seria UVA 08010
(niehomogenność)
13-05-2009, Euvax B, LG Life Sciences Poland Sp. z o.o., seria UVA 08011
(niehomogenność)
21-04-2009, Pentaxim, Sanofi Pasteur, seria D4077-3 (niehomogenność)
14-04-2009, Euvax B, LG Life Sciences Poland Sp. z o.o., seria UVA 06014
(niehomogenność)
23-05-2007, Euvax B (czasowe wstrzymanie w obrocie CAŁEJ SERII ze względu na
zgłoszenia NOP), LG Life Sciences Poland Sp. z o.o., cała seria
13-07-2005, TT, BIOMED, seria nr 20504003A (błąd etykiet)
Wycofania te odbywają się także po podaniu tych szczepionek. Czy moje dziecko może
otrzymać taką szczepionkę, która potem zostanie wycofana?
...........................................
Download