pompy ciepła pompy ciepła - Buderus

advertisement
2
Centrala wentylacyjna Exhausto VEX320
NOWOŚĆ!
Centrala klimatyzacyjna AAON RN
Pompa ciepła EC
(wykonanie pionowe)
Rozdział 2
Klimatyzacja i wentylacja
Pompy ciepła typu woda-powietrze EC
Pompy ciepła typu woda-woda WW
Centrale wentylacyjne Exhausto
Centrale klimatyzacyjne AAON
str. 2 – 003 do 2 – 006
str. 2 – 007 do 2 – 008
str. 2 – 009 do 2 – 014
str. 2 – 015 do 2 – 017
cennik 2011/1 rozdział 2
2 – 001
2
2 – 002
cennik 2011/1 rozdział 2
Klimatyzacja i wentylacja
Pompy ciepła typu woda-powietrze EC
2
Pompy ciepła typu woda-powietrze EC009-EC096
c
Te
hn i k
a Gr z e
w
nad
nia
ad
cze
B u d er u
a
s
cz
py
m
o
p
ła
p
e
i
Po c
i
3 0 l at d o
św
NOWOŚĆ!
Pompa ciepła EC
(wykonanie pionowe)
[opis:]
Pompa ciepła EC
(wykonanie poziome)
Pompy ciepła woda-powietrze serii EC stanowią wiodący asortyment naszych pomp ciepła, dostępne są w zakresie od
2 kW do 24 kW całkowitej mocy chłodniczej i mogą być zastosowane zarówno w systemach grzewczo-klimatyzacyjnych dla
klientów indywidualnych jak i w obiektach komercyjnych. Pompy ciepła EC dostępne są w wykonaniu poziomym oraz pionowym, co pozwala dopasować je do indywidualnych wymagań klienta. W systemach grzewczo-klimatyzacyjnych budynków komercyjnych takich jak galerie handlowe, pompy zlokalizowane są w przestrzeni międzystropowej. Bardzo ważnym elementem,
który decyduje o zastosowaniu pomp ciepła w galeriach handlowych jest szeroki zakres temperatur wody technologicznej
w jakich mogą pracować, oraz fakt, iż w przeciwieństwie do innych systemów grzewczo-klimatyzacyjnych − nie jest wymagana
izolacja rurociągów wody technologicznej. Kolejnym ważnym czynnikiem jest fakt, iż system pomp ciepła pozwala na wybór
trybu grzania lub chłodzenia bezpośrednio na poziomie sklepu, a nie całego budynku jak w przypadku klimakonwektorów.
Cechy termostatu elektronicznego Simple Comfort 2001:
•termostat elektroniczny, cyfrowy, bezrtęciowy, nie programowalny współpracujący z systemami 24 VAC/VDC do sterowania
jednostopniowymi pompami ciepła
•30 minutowe podtrzymywanie pamięci termostatu w przypadku zaniku napięcia
•niezależne nastawy temperatur powietrza dla trybu grzania i trybu chłodzenia
•kompatybilny jako termostat wiodący w zastosowaniach systemów strefowych
•wbudowana ochrona sprężarki pompy ciepła poprzez 3-5 min. opóźnienie pomiędzy wyłączeniem urządzenia a kolejnym
jego załączeniem
•utrzymywanie temperatury dyżurnej poprzez automatycznie załączanie urządzenia, jeżeli temperatura w pomieszczeniu
spada poniżej +4,5°C (termostat musi być ustawiony w pozycji „heat”)
Zalety pomp ciepła typu EC:
•zastosowanie w systemach grzewczo-klimatyzacyjnych klientów indywidualnych, w obiektach handlowych, biurowych
i hotelowych
•pompy ciepła dostępne są w zakresie od 2 kW do 24 kW mocy chłodniczej całkowitej oraz od 3 kW do 30 kW mocy
grzewczej
•wykonanie poziome lub pionowe i różne konfiguracje pozwalają dopasować w najlepszym stopniu urządzenie do miejsca
i oczekiwań użytkownika
•szeroki zakres temperatur wody technologicznej w jakich mogą pracować pompy ciepła
•zmiana trybu pracy grzanie/chłodzenie za pomocą nastaw termostatu elektronicznego
(zamontowanego w przestrzeni klimatyzowanej) lub za pomocą sygnałów niskonapięciowych z BMS budynku
cennik 2011/1 rozdział 2
2 – 003
Klimatyzacja i wentylacja
2
Pompy ciepła typu woda-powietrze EC
Model
Wydajność chłodnicza całkowita [kW]*
Wydajność grzewcza [kW]**
EC009-HZC/VTC
2
3
EC012-HZC/VTC
2.8
3.8
EC015-HZC/VTC
3.6
4.6
EC018-HZC/VTC
4.8
6.2
EC024-HZC/VTC
6.5
7.7
EC030-HZC/VTC
7.5
9.2
EC036-HZC/VTC
9.2
12
EC042-HZC/VTC
10.9
13.8
EC048-HZC/VTC
12.2
15.2
EC060-HZC/VTC
15.9
20.7
EC070-HZC/VTC
17.4
21
EC072-HZC/VTC
18
24.4
EC096-HZC/VTC
24.1
30.6
Cena
ie
i
śc ytan
o
n p
leż za 66
za na 26
, w ji – 14
na rac 61 8
e
C figu 48
n +
ko l.:
od te
* Wydajność chłodniczą podano dla parametrów pracy: EAT – 27/19 °C, EFT – 30 °C
** Wydajność grzewczą podano dla parametrów pracy: EAT – 20 °C, EFT – 30 °C
Instalacja wody technologicznej pomp ciepła
Do pomp ciepła należy doprowadzić wodę technologiczną (rurociągi stalowe czarne, nieizolowane). Zalecane parametry
projektowe wody technologicznej: 30/36°C w okresie letnim oraz 20/14°C w okresie zimowym. Faktycznie temperatura wody
technologicznej utrzymywana jest w widełkach +20 do +38°C. Pompy ciepła pracujące w trybie chłodzenia zrzucają ciepło do
wody technologicznej. Pompy ciepła pracujące w trybie grzania pobierają ciepło z wody technologicznej.
2 – 004
cennik 2011/1 rozdział 2
Klimatyzacja i wentylacja
Pompy ciepła typu woda-powietrze EC
2
Pompy ciepła typu woda-powietrze EC009-EC096 (wykonanie poziome) – podstawowe dane techniczne
Wlot powietrza lewostronny
(Uwaga: model EC 048/060 z lewostronnym powrotem
mają przyłącza z przodu z prawej a przyłącza prądu z lewej strony)
Wlot powietrza
powrotnego
Ścianka
zdejmowalna
Wlot powietrza
powrotnego
Przyłącza
prądu
Odpływ
skroplin
Odpływ
skroplin
Lewostronny powrót
powietrza z zasilaniem
na ściance sąsiedniej (FLE)
Lewostronny powrót
powietrza z zasilaniem
na ściance przeciwległej (FRS)
Wlot powietrza prawostronny
Wlot powietrza
powrotnego
Wlot powietrza
powrotnego
Odpływ
skroplin
Odpływ
skroplin
Odpływ wody
ze skrpalacza
Dopły wody
do skrpalacza
Ścianka
zdejmowalna
Prawostronny powrót
powietrza z zasilaniem
na ściance sąsiedniej (FLE)
Prawostronny powrót
powietrza z zasilaniem
na ściance przeciwległej (FRS)
A – długość
B – szerokość
C – wysokość
E – kanał wlotu (szerokość)
R – ramka filtra (wysokość)
T – kanał wlotu (wysokość)
Przyłącze wody
Gwint wewn.
Filtr wymienny
Rozmiar filtra
A
EC007, 009
¾ ” F.P.T.
254 x 407 x 25
483
EC012
¾ ” F.P.T.
254 x 407 x 25
483
EC015
¾ ” F.P.T.
EC018
MODEL
B
C
D
E
F
G
H
J
K
788 337
51
381 356
61 188
58 299
788 337
51
381 356
61 188
407 x 508 x 25
547 1093 432
51
¾ ” F.P.T.
407 x 508 x 25
547 1093 432
EC024
¾ ” F.P.T.
458 x 508 x 25
EC030
¾ ” F.P.T.
EC036
P
Q
32 197
58
48 254 204
58 299
32 197
58
48 254 204
445 597
61 337 102 299
32 248
58
48 407 356
51
445 597
61 337
89 299
32 350
89
45 407 356
547 1093 483
51
445 597
61 318
83 299
83 350
83
45 458 407
458 x 508 x 25
559 1143 483
51
496 597
61 318
64 350
39 401
64
39 458 407
¾ ” F.P.T.
458 x 462 x 25
559 1385 483
51
737 597
61 375
64 350
39 401
64
39 458 407
EC041
¾ ” F.P.T.
508 x 508 x 25
547 1093 559
51
445 597
61 375
64 350
77 401
83
77 508 458
EC042
¾ ” F.P.T.
458 x 762 x 25
559 1385 483
51
737 597
61 375
64 350
39 401
64
39 458 407
EC048
1” F.P.T.
458 x 508 x 25 (2)
915 1093 534
58
858 178
67 375 258 401
64 401
77
64 508 458
EC060
1” F.P.T.
458 x 508 x 25 (2)
915 1093 534
58
858 178
77 423 258 401
39 451
83
39 508 458
EC070
1” F.P.T.
508 x 610 x 25 (2)
762 1982 553
64 1118 801
80 470
70 451
70
32 508 470
70 401
M
N
R
T
Wymiary w tabeli podano w [mm]
cennik 2011/1 rozdział 2
2 – 005
Klimatyzacja i wentylacja
Pompy ciepła typu woda-powietrze EC
2
Pompy ciepła typu woda-powietrze EC009-EC096 (wykonanie pionowe) – podstawowe dane techniczne
Wlot powietrza lewostronny
D
D
E
G
Wlot powietrza prawostronny
E
F
F
M
Q
N
P
Ścianki
zdejmowalne
C
C
Odpływ wody
ze skrpalacza
Odpływ skroplin
Dopływ wody
do skrpalacza
Zakres regulacji
dolnej ramki filtra
do 25mm w dół
K
B
H J
Przyłącze
elektryczne
A
A
B
A – długość
B – głębokość
C – wysokość
M – kanał wlotu (szerokość)
N – kanał wlotu (wysokość)
P – ramka filtra (wysokość)
Przyłącze wody
Gwint wewn.
Filtr wymienny
Rozmiar filtra
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
M
N
P
Q
EC007, 009
¾ ” F.P.T.
254 x 407 x 25
483
483
616
299
197
89
210
61
124
188
381
204
254
210
EC012
¾ ” F.P.T.
254 x 407 x 25
483
483
616
299
197
89
248
61
124
188
381
204
254
127
EC015
¾ ” F.P.T.
407 x 508 x 25
546
546
820
299
248
150
201
61
188
337
445
356
407
201
EC018
¾ ” F.P.T.
407 x 508 x 25
546
546
820
413
350
45
143
61
188
337
445
356
407
143
EC024
¾ ” F.P.T.
458 x 508 x 25
546
546
921
413
350
45
143
61
188
318
445
407
458
143
EC030
¾ ” F.P.T.
508 x 508 x 25
546
546
997
413
350
45
143
61
188
318
445
458
508
143
EC036
¾ ” F.P.T.
610 x 610 x 25
546
661
1099
413
400
121
127
61
213
375
559
559
610
127
EC041
¾ ” F.P.T.
508 x 508 x 25
546
546
997
413
350
45
143
61
213
375
445
458
508
143
EC042
¾ ” F.P.T.
610 x 610 x 25
546
661
1099
413
400
121
127
61
213
375
559
559
610
127
EC048
1” F.P.T.
610 x 763 x 25
610
826
1150
451
451
188
131
67
213
375
712
559
610
131
EC051
1” F.P.T.
610 x 763 x 25
661
661
1099
451
451
54
181
61
159
248
559
712
762
180
EC060
1” F.P.T.
610 x 763 x 25
661
826
1150
451
451
188
131
77
245
423
712
559
610
131
EC061
1” F.P.T.
610 x 763 x 25
661
661
1099
451
451
54
181
61
159
248
559
712
762
180
EC070
1” F.P.T.
407 x 763 x 25 (2) 661
845
1480
451
451
242
166
86
213
442
712
762
813
165
Model
Wymiary w tabeli podano w [mm]
2 – 006
cennik 2011/1 rozdział 2
Klimatyzacja i wentylacja
Pompy ciepła typu woda-woda WW
2
Pompy ciepła typu woda-woda WW036-WW420
c
Te
hn i k
a Gr z e
w
nad
nia
ad
cze
B u d er u
a
s
cz
py
m
o
p
pła
e
i
c
Po
i
3 0 l at d o
św
NOWOŚĆ!
[opis:]
Pompy ciepła WW
Podstawowym miejscem zastosowania urządzeń serii WW jest instalacja grzejnikowa lub podłogówka u klientów indywidualnych, pompy te znajdą zastosowanie również w w obiektach handlowych, biurowych i hotelowych. Urządzenie może być
wykorzystywane również w systemach złożonych jako urządzenie do podtrzymywania temperatury wody w zasobniku, z którego dalej − pompy ciepła serii EC dostarczać będą ciepło lub chłód do poszczególnych pomieszczeń. Zakres dostępnych
mocy urządzeń to 7 do 90 kW mocy grzewczej.
Zalety pomp ciepła typu woda-woda WW:
•zastosowanie w systemach grzewczych klientów indywidualnych, w obiektach handlowych, biurowych i hotelowych
•zakres mocy grzewczej pomp ciepła od 7 kW do 90 kW
•szeroki zakres pracy temperatury wody technologicznej
•możliwość zmiany trybu pracy z grzania na chłodzenie
•sterowanie za pomocą sygnałów niskonapięciowych
Model
Wydajność grzewcza kW*
WW036
7.2
WW048
11.2
WW060
14.8
WW072
14.9
WW120
29.9
WW180
34.7
WW210
45.1
WW240
59.9
WW360
69.4
WW420
90.2
Cena
ie
ci an
oś pyt
n
leż za 66
za – na 26
, w ji 14
na rac 1 8
Ce figu 8 6
n +4
ko el.:
d
t
o
* Wydajność grzewczą podano przy temperaturze dolnego źródła wynoszącej 0°C
cennik 2011/1 rozdział 2
2 – 007
Klimatyzacja i wentylacja
Pompy ciepła typu woda-woda WW
2
Pompy ciepła typu woda-woda WW036-WW072 / WW120-WW420 – podstawowe dane techniczne
Wymiary pomp ciepła WW036-072 (praca w cyklu odwróconym)
Strona lewa
Widok z przodu
L
przyłącza
elektryczne
K
A – Wysokość
B – Szerokość
C – Głębokość
D
H
F
A
dostęp do
sprężarki
i przyłączy
elektrycznych
E
Z
G
C
Model
Przyłącze wody
A
B
C
D
WW036
0.75 FPT
616
826
610
64
WW048
1.00 FPT
616
826
610
77
WW060
1.00 FPT
616
826
610
77
WW072
1.00 FPT
616
826
610
86
B
E
F
G
H
J
51
378
64
381
64
64
K
M
L
58
64
64
102
210
378
58
197
86
407
86
197
432
64
102
86
458
86
248
578
112
86
112
578
64
350
Wymiary pomp ciepła WW120-420 (praca w cyklu odwróconym)
Widok z tyłu
Widok z przodu
J
D
H
B
F
A
przyłącza
elektryczne
A – Wysokość
C
G
E
711
Model
Przyłącze wody
A
B
C
WW120
1.25 FPT
813
585
216
WW180
1.50 FPT
813
585
115
D
E
F
G
H
J
96
267
724
267
235
229
96
267
724
267
235
127
WW210
1.50 FPT
813
585
115
96
267
724
267
235
127
WW240
2.00 FPT
1626
991
216
502
267
1131
267
642
229
WW360
2.00 FPT
1626
991
115
502
267
1131
267
642
127
WW420
2.00 FPT
1626
991
115
502
267
1131
267
642
127
Wymiary w tabelach podano w [mm]
2 – 008
cennik 2011/1 rozdział 2
Klimatyzacja i wentylacja
Centrale wentylacyjne Exhausto
2
Kompaktowe centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Exhausto VEX100 – wymiennik krzyżowy
VEX100
wymiennik
krzyżowy
VEX200
wymiennik
rotacyjny
NOWOŚĆ!
VEX300
wymiennik
przeciwprądowy
Centrala wentylacyjna Exhausto VEX140
[opis:]
Kompaktowe centrale wentylacyjne Exhausto typu VEX100 to seria kompletnych jednostek wentylacyjnych do odzysku ciepła
za pomocą krzyżowego wymiennika ciepła. Seria obejmuje zakres urządzeń od 400 do 8500 m³/h oraz spełniają wymagania
dla jakości powietrza, niską emisję dźwięku, niskie wskaźniki SFP i łatwe do serwisowania.
Dostępne opcje:
•wykonanie podstropowe (centrala montowana nad stropem podwieszonym)
•wykonanie pionowe
•wykonanie poziome
•wykonanie zewnętrzne
•wykonanie kompaktowe dla słabo dostępnych obszarów (SPLIT)
•otwarte systemy sterowania z falownikami
Zalety kompaktowych central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła Exhausto VEX100:
•krzyżowy wymiennik o wysokiej sprawności
•wykonanie poziome kompaktowe o wymiarach (max. 900x2000 mm dla transportu)
•energooszczędny silnik z falownikiem EXstream
•wirniki wentylatora o wysokiej sprawności i niskim poziomie głośności
•jednostki wyciągowe: sekcja wentylatora z silnikiem
•zintegrowany, przyjazny system sterowania
•precyzyjne sterowanie temperaturą powietrza nawiewanego przy wykorzystaniu modulowanego by-passu
•dostępne filtry klasy F5 i F7
•zakres ilości powietrza 400-2200 m³/h
Ceny kompaktowych central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła Exhausto typu VEX100 – na zapytanie, tel.: +48 61 814 26 66
cennik 2011/1 rozdział 2
2 – 009
Klimatyzacja i wentylacja
Centrale wentylacyjne Exhausto
2
Kompaktowe centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Exhausto VEX100 – dane techniczne
Dostępne modele i sposób wykonania
VEX100 – poziomy/sufitowy
wersja LEWA
1.2 B
2.2 A
2.2 B
VEX100 – poziomy/sufitowy
wersja PRAWA
2.1 B
1.2 A
VEX100 – pionowy
wersja LEWA
2. 1 B
2.1 A
2.1 A
1.1 A
1.1 A
1.1 B
2.2 A
1.2 A
wymiennik
krzyżowy
2.2 A
2.2 B
1.2 B
1.2 B
2.2 B
1.1 B
2.1 B
2.1 B
1.1 B
1.2 A
2.2 A
1.1 B
1. 1 A
2.2 B
Model
2. 1 A
2. 1 A
1. 1 A
Filtr: kompaktowy Klasa filtra: F5
VEX 140
VEX 150
VEX 160
VEX 170 (-1/-2)
Max. wydajność
3
m /h
2200
3600
5000
6900/8400
Min. wydajność
m3/h
400
700
1100
1400/1800
8,5
15,8
17,0/18,5 3)
Waga
VEX100
1.2 A
1. 2 B
1.1 = powietrze powrót 1.2 = powietrze wyciągowe 2.1 = powietrze zewnętrzne 2.2 = powietrze nawiewne
Typ wymienika
VEX100 – pionowy
wersja PRAWA
Amp
11,2
kW
1,6
2)
3)
2,7
3)
4,8
5,6/8,6
kg
192
285
362
646/662
Wysokość
mm
1050
1200
1400
1800
Długość
mm
1365
1600
1820
2200
Głębokość
mm
750
835
940
1240
Przyłącze
mm
ø 315
ø 400
ø 500
500 x 600
H, V, C
H, V
H, V
H
Wersja 4)
250VEX200
Pa z HCW nagrzewnica wodna
wymiennik
1 x rotacyjny
230 V+N+PE 50 Hz
3)
3 x 400 V+N+PE 50 Hz
4)
H = pionowe, V = poziome, C = sufit
1)
2)
Gwarantowana jakość powietrza wg. normy VDI 6022. Wszystkie urządzenia produkowane przez Exhausto zostały przebadane przez zewnętrzny
urząd zgodnie z niemieckim standardem VDI 6022. Standard VDI 6022 wymaga aby urządzenia były czyszczone oraz serwisowane najlepiej jak to
VEX300
możliwe.
Zabiegi te pozwalają zagwarantować najwyższą jakość powietrza przechodzącego przez urządzenie.
wymiennik
przeciwprądowy
2 – 010
cennik 2011/1 rozdział 2
Klimatyzacja i wentylacja
Centrale wentylacyjne Exhausto
VEX100
2
wymiennik
Kompaktowe centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Exhausto typu VEX200 – wymiennik rotacyjny
krzyżowy
VEX200
wymiennik
rotacyjny
VEX300
wymiennik
przeciwprądowy
NOWOŚĆ!
Centrala wentylacyjna Exhausto VEX240
[opis:]
Kompaktowe centrale wentylacyjne Exhausto typu VEX200 to seria jednostek wyposażonych w wysokosprawne rotacyjne
wymienniki ciepła, które zapewniają odzysk ciepła ze względu na niskie zużycie energii oraz wyposażone w przyjazne dla
użytkownika system kontroli. Urządzenia z serii 200 dostępne są w zakresie wydajności od 400 do 18300 m³/ h.
Dostępne opcje:
•wykonanie zewnętrzne
•montaż na budowie z ograniczonym dostępem (SPLIT)
•z lub bez automatyki Exhausto
•z lub bez falowników
•z filtrem kieszeniowym lub kompaktowym
Zalety kompaktowych central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła Exhausto VEX200:
•wymiennik obrotowy wysokiej sprawności
•wykonanie poziome z kompaktowymi wymiarami obudowy
•silniki energooszczędne falownikami
•wysoko sprawne i ciche wirniki EXstream
•połączone sekcja wirnika i silnika
•wysuwana sekcja zintegrowanego wirnika i silnika
•elementy automatyki EXact
•zakres ilości powietrza 400-2350 m³/h
Ceny kompaktowych central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła Exhausto typu VEX200 – na zapytanie, tel.: +48 61 814 26 66
cennik 2011/1 rozdział 2
2 – 011
Klimatyzacja i wentylacja
Centrale wentylacyjne Exhausto
2
Kompaktowe centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Exhausto VEX200 – dane techniczne
Dostępne modele i sposób wykonania
VEX200 – filtr kompaktowy,
wentylator poz 1
2.2 B
VEX200 – filtr kieszeniowy,
wentylator poz 1
VEX200 – filtr kompaktowy,
wentylator poz 2
1.2 B
2.1 B
1.1 B
VEX200 – filtr kieszeniowy,
wentylator poz 2
2.2 B
1.2 B
2.2 A
2.1 A
1.2 A
1.1 A
1.1 A
1.2 A
2.1 A
2.2 A
1.1 A
1.2 A
2.1 A
2.2 A
2.2 A
2.1 A
1.2 A
1.1 A
1.1 B
2.2 B
1.2 B
2.2 B
2.1 B
1.2 B
1.1 = powietrze powrót 1.2 = powietrze wyciągowe 2.1 = powietrze zewnętrzne 2.2 = powietrze nawiewne Rodzaj filtra: kompaktowy/kieszeniowy Klasa filtra: F5
Typ wymienika Model
VEX100
wymiennik
krzyżowy
VEX 240
VEX 250
VEX 260
Max. wydajność
3
m /h
2350
3700
Min. wydajność
m3/h
400
700
Amp
13,0
10,5
wymiennik
rotacyjny
VEX300
3)
VEX 280 (-1/-2)
5600
7600 / 9100
14700 / 18300
1100
1300 / 1800
2800 / 4000
18,0
21,0 / 21,3
28,3 / 36,5 3)
3)
3)
kW
1,8
2,9
5,0
6,1 / 9,3
11,3 / 18,4
kg
260
273
525
734 / 750
1070 / 1102
Wysokość
mm
1050
1100
1570
1800
2100
Długość
mm
1490
1600
1820 4)
2050 4)
2160 4)
Głębokość
mm
860
940
1265
1525
1900
Przyłącze
mm
ø 315
ø 400
400 x 800
500 x 1000
600 x 1400
Przyłącze wersja elekt. 5)
340 x 600 x 520
440 x 600 x 620
440 x 600 x 1020
540 x 600 x 1020
640 x 600 x 1620
Przyłącze wersja woda. 5)
390 x 300 x 487
460 x 300 x 662
438 x 148 x 922
538 x 148 x 1140
638 x 148 x 1545
Waga
VEX200
2)
VEX 270 (-1/-2)
wymiennik
przeciwprądowy
150 Pa (320/330) / 200 Pa (340)
1 x 230 V+N+PE 50 Hz
3)
3 x 400 V+N+PE 50 Hz
4)
Dla potrzeb transportu dostarczane w częściach
5)
HCE nagrzewnica elektrycznal / HCW nagrzewnica wodna (H x B x D mm)
1)
2)
Gwarantowana jakość powietrza wg. normy VDI 6022. Wszystkie urządzenia produkowane przez Exhausto zostały przebadane przez zewnętrzny
urząd zgodnie z niemieckim standardem VDI 6022. Standard VDI 6022 wymaga aby urządzenia były czyszczone oraz serwisowane najlepiej jak to
możliwe. Zabiegi te pozwalają zagwarantować najwyższą jakość powietrza przechodzącego przez urządzenie.
2 – 012
cennik 2011/1 rozdział 2
Klimatyzacja i wentylacja
Centrale wentylacyjne Exhausto
VEX200
2
wymiennik
rotacyjny
Kompaktowe centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Exhausto typu VEX300 – wymiennik przeciwprądowy
VEX300
wymiennik
przeciwprądowy
NOWOŚĆ!
Centrala wentylacyjna Exhausto VEX320
[opis:]
Kompaktowe centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Exhausto typu VEX300 są kompaktowymi urządzeniami
składającymi się z przeciwprądowego wymiennika ciepła, o wysokiej sprawności. Konstrukcja urządzenia doskonale
nadaje się do montażu sufitowego lub w obszarach gdzie jest mało miejsca na podłodze. Urządzenia z serii 300 dostępne
są w zakresie wydajności od 150 do 2250 m³/ h.
Dostępne opcje:
•Wykonanie podstropowe (centrala montowana nad stropem podwieszonym)
•Wysoko sprawny przeciwprądowy wymiennik ciepła
•Sprawność 85% lub wyższa!
•Energooszczędne z niską wartością współczynnika SFP wentylatorów
•Kompaktowa budowa o niewielkiej wysokości (390 mm)
•Łatwy w obsłudze, użytkowaniu
•ze zintegrowaną automatyką
•Zakres ilości powietrza nawiewanego od 150 do 1100 m³/h
•Wykonanie podstropowe (centrala montowana nad stropem podwieszonym)
Zalety kompaktowych central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła Exhausto VEX300:
•przeciwprądowy wymiennik ciepła o sprawności 85% lub wyższej
•energooszczędne z niską wartością współczynnika SFP wentylatorów
•kompaktowa budowa o niewielkiej wysokości (390 mm)
•niska emisja hałasu
•łatwy w obsłudze, użytkowaniu
•ze zintegrowaną automatyką
• zakres ilości powietrza nawiewanego od 150 do 1100 m³/h
Ceny kompaktowych central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła Exhausto typu VEX300 – na zapytanie, tel.: +48 61 814 26 66
cennik 2011/1 rozdział 2
2 – 013
Klimatyzacja i wentylacja
Centrale wentylacyjne Exhausto
2
Kompaktowe centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Exhausto VEX300 – dane techniczne
Dostępne modele i sposób wykonania
VEX340 – wersja LEWA
VEX330 – poziomy
VEX320/330 – sufitowy
2.1
1.2
1.1
1.2
2.2
2.2
1.1
2.2
1.2
2.1
2.1
VEX350/360 – wersja LEWA
VEX340 – wersja PRAWA
2.1
2.2 B
1.2
2.2
1.1
1.1
VEX350/360 – wersja PRAWA
1.1 B
1.1 B
2.2 B
2.2 A
1.1 A
1.1 A
2.2 A
2.1 A
1.2 A
1.2 A
2.1 A
VEX100
wymiennik
1.1 = powietrze powrót 1.2 = powietrze wyciągowe 2.1 = powietrze zewnętrzne 2.2 = powietrze nawiewne
krzyżowy
Typ wymiennika
VEX200
wymiennik
rotacyjny
VEX300
wymiennik
przeciwprądowy
Model
Filtr: kompaktowy Klasa filtra: F5
VEX 320 C (-1/-2)
VEX 330 C (-1/-2)
VEX 330 H
VEX 340
VEX 350
VEX 360
750 / 1100
900 / 1350
900 / 1500
2250
3800
5400
Max. wydajność
m3/h
Min. wydajność
m /h
150
150
150
400
700
1100
Amp
685 / 865
825 / 1325
810 / 1385
2225
3800
5100
kW
2,92)/3,73)
2,92)/3,73)
2,92)/3,73)
1,82)
2,93)
5,03)
kg
125
165
135
450
639
714
Waga
3
Wysokość
mm
390
390
970
1803
1904
1904
Długość
mm
1385
1385
1200
1765
2632
1932
Głębokość
mm
900
1410
735
946
945
945
Przyłącze
mm
ø 250
ø 250
ø 315
ø 400
500 x 800
500 x 800
sufitowa
sufitowa
pozioma
pozioma
pozioma
pozioma
Wersje
150 Pa (320/330) / 200 Pa (340-360)
1 x 230 V+N+PE 50 Hz
3)
3 x 400 V+N+PE 50 Hz
1)
2)
Gwarantowana jakość powietrza wg. normy VDI 6022. Wszystkie urządzenia produkowane przez Exhausto zostały przebadane przez zewnętrzny
urząd zgodnie z niemieckim standardem VDI 6022. Standard VDI 6022 wymaga aby urządzenia były czyszczone oraz serwisowane najlepiej jak to
możliwe. Zabiegi te pozwalają zagwarantować najwyższą jakość powietrza przechodzącego przez urządzenie.
2 – 014
cennik 2011/1 rozdział 2
Klimatyzacja i wentylacja
Centrale klimatyzacyjne AAON seria RG/RN
2
Centrale klimatyzacyjne typu rooftop AAON seria RQ/RN
NOWOŚĆ!
[opis:]
Centrale klimatyzacyjne AAON z serii RN
•zastosowanie w systemach grzewczo-klimatyzacyjnych klientów indywidualnych, w obiektach handlowych,
biurowych i hotelowych
•szeroki zakres ilości powietrza nawiewanego – od 1000 do 48000 m3/h
•nominalne moce chłodnicze w zakresie 7-250 kW
•cztery podstawowe wielkości obudów o zwartej monoblokowej budowie
•wykonanie dachowe (urządzenia typu rooftop), montaż na podstawie dachowej
•odzysk ciepła z wykorzystaniem wymienników obrotowych
•różne warianty sterowania ilością powietrza świeżego/powietrza wywiewanego
•różne warianty ogrzewania powietrza: nagrzewnice wodne, elektryczne, gazowe lub za pomocą pompy ciepła
•różne warianty chłodzenia powietrza: chłodnica wodna, z bezpośrednim odparowanie ze skraplaczem chłodzonym wodą
lub powietrzem
•różne warianty sterowania
•liczne akcesoria i opcje dodatkowe
Wielkość
Nominalna wydajność powietrza [m3/h]
RQ001
1020
RQ002
1450
RQ003
1790
RQ004
2380
RQ005
2980
RQ006
3060
RN006
3570
RN007
4160
RN008
4760
RN009
5440
RN010
5950
RN011
6800
RN013
8840
RN015
8840
RN016
10880
RN018
11560
RN020
11900
RN025
15300
RN026
16990
RN030
17840
RN031
21070
RN040
27190
RN050
33980
RN060
39080
RN070
42480
Cena
ie
ci tan
ś
y
no ap 6
leż z 6
za – na 26
, w ji 14
na rac 61 8
e
C figu 8
n +4
ko l.:
od te
yt
ap
ie
an
az
,
na
w
n
ji –
c
6
a
ur 6
fig 4 26
n
ko 81
od 8 61
i
śc 4
no el.: +
ż
e
t
al
z
Ce
Dane techniczne central klimatyzacyjnych z serii RQ/RN, w zależności od konfiguracji – na zapytanie
cennik 2011/1 rozdział 2
2 – 015
Klimatyzacja i wentylacja
Centrale klimatyzacyjne AAON seria RL
2
Centrale klimatyzacyjne typu rooftop AAON seria RL
NOWOŚĆ!
[opis:]
Centrala klimatyzacyjnq AAON z serii RL
•zastosowanie w systemach grzewczo-klimatyzacyjnych klientów indywidualnych, w obiektach handlowych, biurowych
i hotelowych
•szeroki zakres ilości powietrza nawiewanego – nominalnie od 31000 do 107000 m3/h
•nominalne moce chłodnicze w zakresie 150-800 kW
•pięć podstawowych wielkości obudów, budowa monoblokowa, wykonanie dachowe (urządzenia typu rooftop), montaż na
podstawie dachowej
•odzysk ciepła z wykorzystaniem wymienników obrotowych
•różne warianty sterowania ilością powietrza świeżego/powietrza wywiewanego
•różne warianty ogrzewania powietrza: nagrzewnice wodne, elektryczne, gazowe lub za pomocą pompy ciepła
•różne warianty chłodzenia powietrza: chłodnica wodna, z bezpośrednim odparowanie ze skraplaczem chłodzonym wodą lub
powietrzem
•różne warianty sterowania
•liczne akcesoria i opcje dodatkowe
Wielkość
Nominalna wydajność powietrza [m3/h]
RL045
31860
RL060
42480
RL070
42480
RL075
45110
RL095
45110
RL100
55730
RL110
55730
RL125
61080
RL134
67280
RL135
57770
RL155
73740
RL170
80200
RL190
94040
RL210
100500
RL230
106960
Dane techniczne central klimatyzacyjnych z serii RL, w zależności od konfiguracji – na zapytanie
2 – 016
cennik 2011/1 rozdział 2
Cena
az
yt
ap
,w
C
a
en
z
–n
cji 6
a
ur 6
fig 4 26
n
ko 81
od 8 61
i
śc 4
no el.: +
ż
e
t
al
ie
an
Klimatyzacja i wentylacja
Centrale klimatyzacyjne AAON seria M2
2
Centrale klimatyzacyjne sekcyjne AAON seria M2
NOWOŚĆ!
[opis:]
Centrala klimatyzacyjna AAON z serii M2
•zastosowanie w systemach grzewczo-klimatyzacyjnych klientów indywidualnych, w obiektach handlowych,
biurowych i hotelowych
•szeroki zakres ilości powietrza nawiewanego – nominalnie od 1700 do 26500 m3/h
•pięć podstawowych wielkości, budowa sekcyjna, do montażu wewnątrz budynku
•odzysk ciepła z wykorzystaniem wymienników obrotowych
•różne warianty sterowania ilością powietrza świeżego/powietrza wywiewanego
•różne warianty ogrzewania powietrza: nagrzewnice wodne, elektryczne, gazowe lub za pomocą pompy ciepła
•różne warianty chłodzenia powietrza: chłodnica wodna lub z bezpośrednim odparowanie ze skraplaczem chłodzonym wodą
•różne warianty sterowania
•liczne akcesoria i opcje dodatkowe
Wielkość
Wydajność powietrza [m3/h]
M2-005
1700-4590
M2-008
3400-7480
M2-011
5270-10200
M2-014
8500-13090
M2-018
10200-17500
M2-022
16820-22430
M2-028
19540-26510
Cena
i nie
śc yta
o
n p
leż za 66
za – na 26
, w ji 14
na rac 1 8
e
C figu 8 6
n +4
ko el.:
d
t
o
Dane techniczne central klimatyzacyjnych z serii M2, w zależności od konfiguracji – na zapytanie
cennik 2011/1 rozdział 2
2 – 017
2
Klimatyzacja i wentylacja
2 – 018
cennik 2011/1 rozdział 2
Download