DANE KLIENTA DO WYLICZENIA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ

advertisement
KARTA KLIENTA (produkt hipoteczny)
Imię i nazwisko kredytobiorcy
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
WYLICZENIE KWOTY KREDYTU
Cena Zakupu Nieruchomości
Remont/ Wykończenie
Refinansowanie/Konsolidacja
Inne Cele / Wolne Środki
RAZEM potrzebna kwota
Deklarowany wkład własny
Kwota kredytu (RAZEM minus wkład)
Cel [PLN]
okres kredytowania (lat)
KREDYTOWANA
NIERUCHOMOŚĆ / WARTOŚĆ ZABEZPIECZENIA KREDYTU
Wartość Nieruchomości (Zabezpieczenia Kredytu)
Powierzchnia [m2]
Rynek pierwotny/wtórny
domu
działki
mieszkania
KREDYTOBIORCY
Wnioskodawcy
Osoby na utrzymaniu (dzieci)
Rozdzielnośc majatkowa (TAK/NIE/)
Wnioskodawca 1
Wnioskodawca 1
Ilość osób w gospodarstwie domowym
Status prawny między kredytobiorcami
Wiek kredytobiorców (każdego)
Wykształcenie kredytobiorców (każdego)
MIESIĘCZNE OBCIĄŻENIA
Wnioskodawca 2
Wnioskodawca 2
FINANSOWE KREDYTOBIORCÓW (w PLN)
Raty kredytów (pożyczki, zakupy ratalne)
Limity kart kredytowych
Kredyty odnawialne w ROR (limit)
Koszt utrzymania mieszkania (czynsz, media)
Kredyt 1
Limit KK 1
Limit 1
Kredyt 2
Limit KK 2
Limit 2
Kredyt 3
Limit KK 3
Limit 3
Czynsz
Media
Inne
DOCHODY Z UMOWY O PRACĘ / RENTY / EMERYTURY (średnia z ostatnich 6 miesięcy)
Wnioskodawca 1
Umowa na czas nieokreślony
Umowa na czas określony
Wnioskodawca 2
Kwota
Od dnia
Kwota
Od dnia
Do dnia
DOCHODY Z UMOWY ZLECENIE / UMOWY O DZIEŁO (średnia z ostatnich 6 miesięcy)
Wnioskodawca 1
Umowa zlecenie
Umowa o dzieło
Wnioskodawca 2
Kwota
Od dnia
Kwota
Od dnia
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ / DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej
ROK 2013
ROK 2014
Liczba miesięcy
Przychody
Koszty
Zysk brutto
POSIADANE AKTYWA (rodzaj i wartość)
Nieruchomości
Pojazdy
Środki pienieżne/Lokaty
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez FIN-PRO * w celu oferowania i świadczenia usług doradztwa finansowego.
Powyższe dane mogą zostać wykorzystane jedyne w tym celu i w przypadku braku podjęcia współpracy z FIN-PRO zostaną usunięte.
*)Fin-Pro Grzegorz Udała
53-677 Wrocław, ul. Nabycińska 19
…………………………………………………….
Podpis Klienta
Download