Leczenie biologiczne w nieswoistych zapaleniach jelit – Dlaczego

advertisement
Leczenie biologiczne
w nieswoistych zapaleniach jelit Dlaczego? Co? Kiedy?
VI Małopolskie Dni Edukacji
w Nieswoistych Zapaleniach Jelit
Co to są nieswoiste zapalenia jelit?
• Grupa chorób w których dochodzi do rozwoju
immunologicznie mediowanego zapalenia
z punktem wyjścia w przewodzie pokarmowym
Co to jest zapalenie?
Jaka jest patogeneza NZJ
Jakie to są choroby?
Choroba Crohna (CD)
Wrzodziejące zapalenie
jelita grubego (UC)
Niesklasyfikowane nieswoiste
zapalenie jelita grubego (IBDU)
Jak często występują NZJ
≈ 3 500 000 chorych w Europie
25% chorych ma objawy <18 roku życia
10-15% ma ustalone rozpoznanie < 18 roku życia
NZJ - coraz częściej?
Benchimol E Gut 2009
Przewód pokarmowy
NZJ a
Interakcja
 1,5 –2 m2 powierzchnia skóry
 100 m2 powierzchnia płuc
 200 m2 powierzchnia jelit
 10 genów
4
 10 białek
5
 10 zróżnicowanych komórek
13
 10 bakterii jelitowych (~2 kg)
14
Jakie są objawy NZJ?
• Z przewodu pokarmowego
• Z poza przewodu pokarmowego
10
Jak przebiega NZJ?
Clin Gastroenterol Hepatol 2007;5:1430-38
Przebieg kliniczny choroby Crohna
100
Skumulowane
prawdopodobieństwo (%)
90
80
70
60
Penetrująca
50
40
30
Zapalna
Zwężająca
20
10
0
0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 216 228 240
MIESIĄCE
Cosnes J et al. Inflamm Bowel Dis. 2002;8:244.
Dobór właściwego leczenia
13
Jakie są cele leczenia NZJ?
• Uzyskanie i utrzymanie remisji
• Zapewnienie prawidłowego wzrostu i dojrzewania
• Zapobieganie powikłaniom
– Związanymi z chorobą
– Związanymi z leczeniem
– Ograniczenie operacji
• Zapewnienie dobrej jakości życia
Co to są leki biologiczne?
Leki biologiczne - grupa leków ściśle związana z cząsteczkami
biologicznie czynnymi naturalnie występującymi w organizmie
człowieka, działających przez wpływ na mediowane przez nie
mechanizmy.
Leki biologiczne mogą:
• naśladować funkcje prawidłowych białek ludzkich
• wpływać na interakcje między różnymi biologicznie czynnymi
cząsteczkami
• wpływać na receptory komórkowe
Jakie leki?
Corte C i wsp. WJG 2013
Leki biologiczne
Lek
Rejestracja
No leczonych Mechanizm
pacjentów
działania
Droga
podania
Dawka
Infliximab
1998
(2006 od 6
rż)
2 mln
Anty-TNF
I.V.
5-10mg/kg
co 4-8 tyg.
Adalimumab
2007
Anty-TNF
S.C.
40 mg co 12 tyg/
Certolizumab
2008
Aty-TNF
S.C.
400 mg co 4
tyg.
Natalizumb
2006/2008
CD
Antyintegryna α4
IV
Ustekinumab
2009
AntyIL12&23
SC
90 mg co 12
tyg.
Vedolizumab
2013
Antyintegryna
α4β7
IV
300mg
Jakie są wskazania do leków
biologicznych?
• Choroba Leśniowskiego-Crohna
– Choroba oporna na leczenie konwencjonalne
• Niemożność indukcji remisji
– Mimo sterydoterapii
• Niemożność utrzymania remisji
– Mimo optymalizacji leczenia immunomodulującego
• Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
– Choroba oporna na leczenie konwencjonalne
• Niemożność indukcji remisji
– Mimo sterydoterapii
• Niemożność utrzymania remisji
– Mimo optymalizacji leczenia aminosalicylanami i
inmmunomodulatorami
Infliximab
• Pierwszy lek biologiczny zarejestrowany w NZJ
• Po raz pierwszy był zastosowany u dziecka w 1993
• Rejestracja w ChL-C – 1998
• Rejestracja w WZJG – 2005
• Rejestracja dla dzieci - 2006
Infliximab - WZJG
• Badanie ACT
– Tydzień 8
• 69% odpowiedź (vs. 37% placebo)
• 39% remisja (ve. 15% placebo)
– Tydzień 54
• 52% utrzymanie odpowiedzi
• 345 utrzymanie remisji
Infliximab - remisja śluzówkowa
IFX
Adalimumab
• Jest skuteczna u pacjentów, którzy:
– Nie odpowiedzieli na infliximab
– Utracili odpowiedź na infliximab
m odpowiedzi
Adalimumab w utracie
na infliximab
Certulizumab
• Trzeci lek biologiczny
• Podawany podskórnie 1 x w miesiącu
• Indukuje i utrzymuje remisję w umiarkowanej i
ciężkiej postaci ChL-C (zwłaszcza w wysokim
CRP)
• Brak rejestracji w Europie
Natalizumab
• Humanizowane IgG4 przeciwciało monoklonalne
wiążące α1β7 i α1β1 i hamuje migrację i aktywację
komórek zapalnych i różnych tkankach
• Skuteczny w umiarkowanej i ciężkiej postaci ChL-C
u dzieci i młodzieży
• Remisja 445 (vs. 26% palcebo) po 6 mies.
• Odpowiedź u 54% (vs. 15% placebo) u pacjentów
leczonych anty-TNF
Ustekinumab
• Indukuje remisję i wykazuje trend w utrzymaniu
remisji
• Pacjenci którzy nie odpowiedzieli na infliximab
lepiej odpowiadają ustekinumab
• Nie znany profil działań niepożądanych
Możliwe działania niepożądane
leczenia biologicznego
• Poważne reakcje związane z infuzją
• Zakażenia
• Nowotwory
Działania niepożądane IFX
Rodzaj
Częstość
Zaprzestanie leczenia z powodu nasilonej
reakcji niepożądanej
10%
Reakcja związana z wlewem lub w miejscu
iniekcji
3%-20%
Reakcja tocznio-podobna
1%
Ciężkie zakażenia
3%
Zmiany skórne
? 1-20%
Gruźlica
0.05% (5/10,000)
Chłoniak nieziarniczy (combo)
0.06% (6/10,000)
Inne
Opisy kazuistyczne
Infekcje a anty-TNF
• 36% pacjentów leczonych infliximabem doświadcza zakażeń –
najczęściej dróg moczowych
• Ryzyko zakażeń wymagających antybiotykoterapii
– 30-34% vs 27-37% na placebo
– Nie zwiększa się z czasem trwania leczenia
• Zakażenia oportunistyczne
– Połączenie ze sterydami znamiennie zwiększa ryzyko
• Ryzyko uaktywnienia gruźlicy, histoplasmozy
• Reaktywacja WZW B występuje po odstawieniu infliximabu
Zapobieganie zakażeniom
Wykluczenie z diety:
• niepasteryzowanego mleka (Listeria monocytogenes)
• serów pleśniowych,
• surowego lub niedogotowanego mięsa,
• surowych jajek (Salmonella)
Podróże do egzotycznych krajów:
kontrolne badanie morfologii krwi z obrazem
bakteriologiczne i parazytologiczne badanie stolca
Szczepienia
Unikanie narażenia na infekcje
Ryzyko zakażeń związane
z leczeniem NZJ
Sterydy
Poważne
Narkotyczne
leki p/bólowe
1.97
2.07
(1.42 – 2.73) (1.52 – 2.82)
Lichtenstein, G et al. DDW 2010
Toruner, M et al. Gastroenterology 2008
IFX
1 lek IMM
1.48
2.9
(1.09 – 2.00) (1.5-5.3)
2 i > leki
IMM
14.5
(4.9-43)
Postępowanie profilaktyczne
Szczepienia
•
•
•
•
•
•
DPT - co 10 lat
HPV - 3 dawki u kobiet < 26 r. ż.
Grypa – co rock
Pneumokoki – co 5 lat
HAV, HBV – oznaczenie przeciwciał i szczepienie
Ospa, MMR – jeśli bez leczenia
immunomodulacyjnego i biologicznego
• Meningokoki – jeśli ryzyko ekspozycji
Anty-TNF a ryzyko nowotworu
• 1:3 000 – 4 000 pacjentów z ChL-C (NHL) - populacja 1:12 000
• 1 dodatkowy przypadek nowotworu na 2380 osób leczonych antyTNF między 20-29 r. ż ( nie koniecznie związany z anty-TNF)
• Jeżeli żaden z 2000 pacjentów nie będzie lezcony anty-TNF
– 100 wymaga hospitalizacji
– 60 wymaga operacji
• Ryzyko chorób nowotworowych
– IFX 0,53/100 pacjentolat
– Bez IFX 0,49 /100 pacjentolat
t
Podsumowanie
• Blokery anty-TNF, kiedy prawidłowo stosowane mają podobną
skuteczność i podobne działania niepożądane
• U 24, 500 pacjentów, ryzyko ciężkich zakażeń i zgonu było
związane ze sterydami a nie z infliximabem
• Stosowanie infliximabu vs. leczenie konwencjonalne
– 12,216 więcej remisji
– 4255 mniej operacji
– 33 mniej zgonów
• Ryzyko nowotworów vs. placebo 0,53 vs 0,49 pacjentolat
Download