Portret spółki Synthos

advertisement
egzemplarz bezpłatny
Portret spółki
Synthos
Polska firma – Synthos S.A. jest jednym z największych krajowych producentów
surowców chemicznych, a także największym w Europie producentem kauczuków
emulsyjnych E-SBR i wiodącym na naszym kontynencie wytwórcą polistyrenu do
spieniania. O działalności spółki, gałęzi Agro, produktach, innowacjach i planach
opowiada dyrektor Tomasz Klimontowski.
Panie Dyrektorze mam wrażenie, że nazwa
spółki w przypadku firmy Synthos nie jest
przypadkowa i ma istotne znaczenie.
Tak, nazwa SYNTHOS wywodzi się z połączenia
słów o etymologii greckiej: synthesis – łączę
i orthos − właściwy, odpowiedni. Odwzorowuje
ona misję spółki, którą jest wytwarzanie i dostarczanie klientom produktów chemicznych
i rozwiązań do dalszego przetwórstwa, które
z kolei sprzyjają ich rozwojowi. Nazwa odzwierciedla również przedmiot działania spółki, którym jest synteza chemiczna.
Co jest zatem głównym trzonem działalności
spółki?
Synthos S.A. jest jednym z największych producentów kauczuków syntetycznych na świecie.
W ofercie firmy znajdują się m.in. zaawansowane technologicznie kauczuki polibutadienowe
na katalizatorze neodymowym (NdBR), produkowane w oparciu o zakupioną od Michelin licencję. W 2012 r. podpisaliśmy umowę z firmą
Goodyear o udostępnienie licencji na produkcję kauczuków styrenowo-butadienowych wytwarzanych w technologii rozpuszczalnikowej
(SSBR). Już w tym roku rozpoczniemy ich produkcję. Kauczuki NdBR i SSBR służą do produkcji tzw. „zielonych opon” – o podwyższonych
parametrach użytkowych, które są również
przyjazne środowisku. Ich stosowanie ogranicza zużycie paliwa, a tym samym emisję dwutlenku węgla do atmosfery.
Kiedy i z jakich powodów w firmie Synthos
pojawiła się gałąź Agro?
Grupa Kapitałowa Synthos od lat konsekwentnie realizuje długoterminową strategię
umacniania swojej pozycji rynkowej i tworzenia nowoczesnego, zapewniającego wysoką
rentowność portfela produktowego. Dlatego
podjęto decyzję o wejściu w nowy obszar działania − produkcję i sprzedaż środków ochrony
roślin. Firma Synthos Agro w 2014 r. nabyła
udziały w Zakładzie Doświadczalnym „Organika” w Nowej Sarzynie, jak również kupiła prawa
wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, biocydów i innych produktów z Zakładów
Chemicznych „Organika – Azot” S.A. w Jaworznie.
Na folderach, ulotkach, plakatach, reklamach i innych materiałach promocyjnych
spółki pojawia się zwrot „ochrona 360°”. Jak
należy odczytywać jego przesłanie?
Strategia SYNTHOS AGRO 360° w agrotechnice
upraw oznacza integrację wszystkich aspektów
związanych z ochroną i nawożeniem roślin.
Należy wymienić tutaj między innymi: profesjonalne doradztwo, umożliwiające klientom
wzbogacenie swojej wiedzy i poznanie nowych
trendów w rolnictwie i ogrodnictwie; szybką
dostawę produktów; sprawny system sprzedaży oraz terminowość i rzetelność. Pojęcie to
odnosi się również do tworzenia pełnego programu ochrony dla poszczególnych upraw.
Jakie produkty dedykowane rolnictwu obejmuje oferta firmy?
Firma Synthos Agro posiada w swojej ofercie
prawie 30 produktów skierowanych na rynek
rolny. Główną grupę stanowią środki ochrony roślin. Zapewniamy producentom rolnym
niezbędne rozwiązania najważniejszych problemów ochrony wybranych gatunków roślin
uprawnych. Oferujemy produkty do zwalczania
chorób grzybowych i bakteryjnych, zarówno
w uprawach sadowniczych, jak i na plantacjach
warzyw, proponujemy też zaprawy nasienne,
Tomasz Klimontowski
zwalczające głównych sprawców chorób grzybowych siewek zbóż.
Znaczącą pozycję w naszej ofercie stanowią nawozy. Wspomnę tutaj o jednym produkcie, cieszącym się coraz większym zainteresowaniem,
który wprowadziliśmy na rynek dwa lata temu.
Jest to Magnezium Vigor, nowoczesny nawóz
dolistny, stosowany w uprawach rolniczych
i ogrodniczych w trakcie aktywnego wzrostu
roślin, który dostarcza im niezbędnych mikroelementów takich jak magnez, żelazo czy siarka, w najkorzystniejszej formie – chelatów. Kolejną grupę stanowią środki pomocnicze, przede wszystkim adiuwanty, jak doskonale znany
na rynku Oleo 84 EC, czy jeden z nowoczesnych
produktów Olemix Max. Oferujemy także bogatą gamę produktów biobójczych, z niezawodnym, o ugruntowanej pozycji preparatem jakim
jest Muchozol.
Jaki udział w puli produktów stanowią środki dedykowane sadownikom?
Rynek sadowniczy jest dla nas szczególnie ważny, ponieważ 70% naszych produktów trafia
właśnie do producentów owoców. W naszym
portfolio znajdują się bardzo dobrze znane, cenione i sprawdzone przez użytkowników marki
handlowe takie jak Miedzian, Kaptan, Kaptan
Plus czy Sadoplon. Marki te są obecne na rynku
środków ochrony roślin już od wielu lat i kojarzą
się korzystną relacją jakości do ceny.
Firma Synthos jako pierwsza w Polsce wprowadziła innowacyjny sposób konfekcjonowania
Kalendarium wydarzeń
l 1 września 1945 r. firma zaistniała jako Fabryka Paliw Syntetycznych w Dworach. Nazwa przedsiębiorstwa zmieniała się jeszcze
wielokrotnie
l 1 grudnia 1994 r. firma, jako przedsiębiorstwo państwowe, przekształcona została w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa
l 1995 r. 60% akcji spółki wniesiono do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
l kwiecień 1997 r. przyjęta została nazwa − Firma Chemiczna Dwory S.A.
l 20 grudnia 2004 r. Dwory S.A. weszły na warszawski parkiet Giełdę Papierów Wartościowych
l lipiec 2007 r. spółka nabyła 100% akcji czeskiej firmy Kaucuk a.s.
l listopad 2007 r.
po finalizacji procesu akwizycji, nastąpiła kolejna zmiana nazwy, na obecną – Synthos S.A.
l 2012 r.
podpisanie umowy z firmą Goodyear udostępniającej licencję na produkcję kauczuków styrenowobutadienowych, których wytwarzanie rozpocznie się od tego roku
l 2014 r. utworzenie gałęzi Synthos Agro
produktów – w woreczki z folii wodorozpuszczalnej PVOH. Jaka była przyczyna tych
zmian?
Jesteśmy na polskim rynku środków ochrony
roślin prekursorami pakowania produktów
w worki z hydrofolii, czyli wodorozpuszczalnej
folii PVOH. Pozytywnie odebrana przez środowisko producentów owoców zmiana dotyczyła znanych środków ochrony roślin, takich jak
Kaptan Zawiesinowy 50 WP, Miedzian 50 WP,
Sadoplon 75 WP. W sezonie 2015 planujemy
także wprowadzenie w opakowaniach z hydrofolii Kaptanu Plus 71,5 WP. Taki sposób konfekcjonowania produktów wynika z konieczności
ograniczenia uciążliwego pylenia w trakcie
przygotowywania cieczy roboczej i tym samym
zminimalizowania ryzyka narażenia użytkownika na toksyczne działanie środka. Nowy sposób
pakowania i użycia produktu całkowicie chroni
osobę wykonującą zabieg przed kontaktem ze
środkiem.
Czy wprowadzanie pakowania produktów
w folię PVOH podrożyło koszty produkcji
i wpłynęło na cenę produktów?
Udział kosztów związanych z konfekcjonowaniem w woreczki z folii PVOH w całkowitej
produkcji środka jest niewielki. Nie oznacza to
jednak, że na te koszty nie ma wpływu. Bylibyśmy dalecy od prawdy, gdyby takie stwierdzenie padło. Niemniej jednak, kierując się
wymogami rynku, dobrem i interesem naszych
klientów, nie obniżając przy tym jakości produktu, nie zmieniliśmy ceny środka. Klient jest
najważniejszy i to jakie ma wobec nas – producentów − oczekiwania jest wyznacznikiem
naszych działań.
Rozwój firmy to także nowe produkty, a co
za tym idzie nowe rejestracje. Czego możemy spodziewać się w tej kwestii od Synthos
Agro?
W trakcie rejestracji znajdują się nowe produkty, które w najbliższym czasie poszerzą znacząco dotychczasowe portfolio naszej firmy. Rejestrowane środki są skierowane na rynek sadowniczy, rolniczy, a także na rynki hobbystyczne.
Ofertę Synthos Agro wzbogacą w niedługim
czasie preparaty przeznaczone do zwalczania
agrofagów o dużym znaczeniu gospodarczym
− sprawców chorób grzybowych, szkodników
i chwastów.
1
Już teraz mogę zaznaczyć, że wśród nowości
znajdzie się układowy fungicyd o działaniu interwencyjnym i wyniszczającym do ochrony
jabłoni przed sprawcą parcha oraz dedykowany
uprawom sadowniczym środek owadobójczy
do zwalczania zimujących form szkodników,
takich jak przędziorki. Dotychczasowa oferta
herbicydowa Synthos Agro zostanie wkrótce wzbogacona aż o 6 produktów, skierowanych przede wszystkim do producentów zbóż
i rzepaku. Rozszerzony zostanie także wachlarz
produktów skierowanych do użytkowników
nieprofesjonalnych. W niedługim czasie w ofercie handlowej pojawi się fungicyd i insektycyd
w gotowej formie dyspensera aerozolowego do
stosowania w ogrodach działkowych i przydomowych.
Jaka jest strategia Synthos Agro i jej plany
na przyszłość?
Ze względu na skomplikowaną sytuację polityczną za naszą wschodnią granicą wydaje się,
że czeka nas trudny rok, szczególnie na rynku
sadowniczym. Rosyjskie embargo nałożone na
polskie owoce pociągnie za sobą straty, które
dotkną nie tylko producentów – sadowników,
ale również dostawców i producentów środków ochrony roślin, nawozów czy sprzętu oraz
innych produktów dedykowanych tej branży.
Firma Synthos Agro ma długoterminową i jasną
strategię na kolejne lata. Głównym celem spółki
jest umacnianie naszych sztandarowych marek
na rynku. Będziemy także rozwijać zaplecze laboratoryjne, opracowywać nowe technologie
i wdrażać innowacyjne receptury. Oczekujemy,
że działając w ten sposób zapewnimy spółce
oraz jej produktom stabilną pozycję wśród czołowych marek na rynku środków ochrony roślin.
Ciągle podnosimy też jakość obsługi klienta
w zakresie realizacji zamówień. Zespół ludzi
związanych z Sythos Agro to grupa młodych,
pełnych zaangażowania i entuzjazmu osób,
które jednocześnie posiadają spore doświadczenie w pracy na rynku rolnym.
Dziękując za rozmowę, życzę wielu sukcesów w realizacji planów.
rozmawiała Joanna Klepacz-Baniak
Tradycja i innowacyjność
Dr hab. Anna Bielenin, Skierniewice
Chemiczne środki ochrony roślin odgrywają nadal podstawową rolę w zwalczaniu
większości patogenów roślin uprawnych. W celu ograniczenia negatywnych skutków ich stosowania coraz większy nacisk kładziony jest na szersze wykorzystywanie metod alternatywnych oraz doskonalenie metody chemicznej, poprzez zmiany
asortymentu proponowanych produktów i ich precyzyjne stosowanie.
W kierunku bezpieczeństwa
Przy doborze środków ochrony roślin brana jest
pod uwagę, obok skuteczności, także selektywność w stosunku do fauny pożytecznej i szeroko rozumiane oddziaływanie na środowisko
naturalne. Analizując zmiany, jakie nastąpiły
w ostatnich latach widać wyraźnie, że na rynku pojawia się coraz więcej środków ochrony
roślin mało szkodliwych, a nawet wysoce selektywnych dla środowiska. Wynika to zarówno z właściwości fizykochemicznych samych
produktów, jak i z ich formulacji użytkowych.
Większość środków znajdujących się w użyciu
jest w formie granul lub koncentratów do
sporządzania zawiesiny wodnej, natomiast formy proszkowe są stopniowo wycofywane, gdyż ich pylenie
w trakcie przygotowywania
zawiesiny jest uciążliwe dla
osób wykonujących zabiegi. Z tego też względu
zmiana formy użytkowej środka ochrony roślin
polskiej produkcji, jakim jest dobrze sadownikom znany Kaptan Zawiesinowy 50 WP została
bardzo dobrze przyjęta w środowisku producentów owoców.
Innowacyjna – hydrofolia
Ten nowy, innowacyjny sposób pakowania ma
wiele zalet, bardzo cennych dla producenta.
Opakowania jednokilogramowe umieszczane
są w trwałych, szczelnie zamkniętych workach
polietylenowych (LDPE). Tak zapakowany produkt jest łatwy do przechowywania i zachowuje swoją trwałość przez 3 lata, co potwierdziły
badania wykonane w Instytucie Przemysłu Organicznego w Warszawie. Nowy sposób pakowania środka i jego użycia chroni osobę wykonującą zabieg przed kontaktem z nim. Stosując
Kaptan Zawiesinowy w nowej formulacji należy
jednak przestrzegać zasad przygotowania roztworu roboczego, pamiętając przede wszystkim o właściwym wymieszaniu cieczy roboczej.
Jak działa kaptan?
W sadownictwie użycie środków zawierających,
jako substancję aktywną kaptan jest nadal powszechne, mimo, że należy on do pierwszych
związków organicznych, jakie wprowadzono
do ochrony sadów. Jego wprowadzenie do
ochrony w 1951 r. stanowiło prawdziwy przełom w walce z parchem jabłoni i gruszy. Kaptan
wykazuje działanie zapobiegawcze. Charakteryzuje się niespecyficznym mechanizmem
działania, polegającym na blokowaniu wielu
enzymów biorących udział w procesie
oddychania grzybów. Ten sposób działania nie sprzyja selekcji odpornych
form patogena, a więc środek należy do grupy związków o niskim
ryzyku pojawienia się odporności.
Walka z odpornością
W ochronie jabłoni przed
parchem kaptan jest często
wykorzystywany w strategii antyodpornościowej i polecany w mieszaninach z preparatami
o specyficznym mechanizmie działania, należącymi do grup wysokiego ryzyka pojawiania
się form odpornych. Są to głównie mieszaniny
ze związkami strobilurynowymi, anilinopirymidynowymi oraz z preparatami z grupy inhibitorów biosyntezy ergosterolu (IBE). Użycie
mieszanin zwiększa efektywność zabiegów
w sadach, w których pojawiły się formy odporne oraz, co jest znacznie ważniejsze, pozwala
na ograniczenie lub wręcz zapobieganie selekcji ras odpornych.
Nie tylko ochrona
Dodatkową zaletą kaptanu jest jego korzystny wpływ na roślinę chronioną. W sadach,
w których go stosowano można zauważyć
wyraźnie lepsze wybarwienie owoców oraz
tzw. „efekt zielony” − bardziej zielone i lepiej
wyrośnięte liście. Kaptan ze względu na niską
toksyczność dla fauny pożytecznej znajduje
zastosowanie w integrowanej ochronie roślin.
W zwalczaniu parcha jabłoni i gruszy związek
ten może być stosowany w różnych okresach
sezonu wegetacyjnego. Najbardziej jednak
wskazanym okresem jest faza zielonego pąka
i opadania płatków kwiatowych ze względu na
dobrą ochronę zielonych części kwiatów oraz
dodatkowe działanie ograniczające występowanie szarej pleśni jabłek. Ponadto kaptan jest
podstawowym związkiem stosowanym w drugiej połowie sezonu, zarówno ze względu na
korzystny wpływ na wybarwienie owoców,
jak i na dobre działanie zapobiegawcze. Stosowany w tym okresie ogranicza także populacje grzybów powodujących gorzką zgniliznę
jabłek. Dla uzyskania dobrych efektów ochrony
należy pamiętać, że jest to związek o działaniu
kontaktowym, a więc musi być stosowany zapobiegawczo, najpóźniej w czasie kiełkowania
zarodników grzyba.
Kaptan Zawiesinowy 50 WP
Zarejestrowany jest w dawce 3,0 kg/ha do
ochrony jabłoni i gruszy przed parchem. Okres
karencji dla tego preparatu wynosi 7 dni, ale
przy planowanej sprzedaży owoców odbiorcom, którzy dopuszczają jedynie śladowe pozostałości kaptanu, okres od ostatniego zabiegu
do zbioru owoców należy wydłużyć nawet do
2–3 miesięcy. Warto także przestrzegać podstawowej zasady ochrony, jaką jest rotacja pestycydów należących do różnych grup związków
chemicznych. Zasada ta dotyczy także preparatów zaliczonych do grupy niskiego ryzyka
pojawienia się odporności, gdyż jednostronne,
częste stosowanie preparatów o tym samym
mechanizmie działania może nawet w tym
przypadku prowadzić do spadku ich skuteczności.
2
Hydrofolia – opakowanie jak nowa
formulacja
Firma Synthos Agro jako jedyna w Polsce wykorzystuje folię wodorozpuszczalną
PVOH, zwaną też hydrofolią do konfekcjonowania środków ochrony roślin. Pomysł
świetnie sprawdził się w praktyce sadowniczej, użytkownicy chętnie korzystają
ze znanych im produktów w odmienionej szacie. O nowych trendach w dziedzinie
środków ochrony roślin, bezpieczeństwie stosowania i przechowywania produktów w hydrofolii oraz technice sporządzania cieczy roboczej i praktycznych aspektach ochrony rozmawiałam z Małgorzatą Dulską – ekspertem środków ochrony roślin w Synthos Agro.
Światowe trendy w dziedzinie ochrony roślin stawiają na bezpieczeństwo użytkownika, między innymi dlatego coraz częściej
odchodzi się od formulacji proszkowej (WP)
produktów. Jak na te globalne tendencje reaguje firma Synthos Agro?
Dla firmy Synthos Agro jednym z priorytetowych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa
użytkownikom środków ochrony roślin. Formą
użytkową naszych sztandarowych produktów,
jak Kaptan Zawiesinowy, Sadoplon czy Miedzian
jest proszek do sporządzania zawiesiny wodnej.
Formulacja WP ma oczywiście wiele zalet, jak
chociażby łatwe przygotowywanie cieczy roboczej i proste przechowywanie oraz niższe koszty
produkcji. Jednak istnieją także wady związane
z taką formą użytkową środków ochrony roślin.
Największą z nich wydaje się być pylenie podczas przygotowywania cieczy roboczej. Stwarza
ono duże zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika. Dlatego, aby zminimalizować
ryzyko szkodliwego działania środków ochrony
roślin na organizm ludzki firmy poszukują alternatywnych rozwiązań, między innymi poprzez
modyfikowanie formulacji przechodząc z form
proszkowych na granulaty bądź formy płynne.
Barierą w zmianie formulacji są najczęściej przyczyny technologiczne produkcji. Firma Synthos
znalazła alternatywne rozwiązanie – pakowanie
produktu w woreczki z hydrofolii.
Małgorzata Dulska
Zacznijmy więc od początku – jak zrodził się
pomysł konfekcjonowania środków ochrony
roślin w woreczki z folii wodorozpuszczalnej?
Rynek, prawo, coraz większa wiedza na temat
szkodliwości i toksyczności substancji aktywnych wykorzystywanych w środkach ochrony
roślin, a przede wszystkim potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom, skłoniła do
poszukiwania nowych rozwiązań. Mieliśmy sygnały od użytkowników oraz naszych handlowców pracujących w terenie, że istnieje ogromna
potrzeba wprowadzenia na rynek produktów
gwarantujących bezpieczeństwo nie tylko na
etapie ich stosowania, ale przede wszystkim
w fazie przygotowywania cieczy roboczej.
Czyli dzięki zmianie pakowania produktu −
w woreczki z hydrofolii zwiększyło się bezpieczeństwo użytkownika?
Tak. Folia PVOH jest całkowicie rozpuszczalna
w wodzie, a środek ochrony roślin jest uwalniany po wrzuceniu woreczka do wody. Taki sposób przygotowywania cieczy roboczej minimalizuje negatywne skutki narażenia użytkownika
na kontakt z produktem. Jak już zaznaczyłam
wcześniej, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo
użytkownika środków ochrony roślin są dla
nas nadrzędnym celem. Producenci mogą
obecnie − w swoich sadach produkcyjnych
– wykorzystywać i stosować nasze produkty
w formie użytkowej WP w sposób bezpieczny,
oszczędzając przy tym czas na sporządzanie
cieczy roboczej. Wprowadzenie na rynek przez
Synthos Agro opakowań z hydrofolii do konfekcjonowania produktów w postaci proszków,
stwarzających zagrożenie poprzez wdychanie
maksymalnie zwiększyło bezpieczeństwo pracy
użytkownika środków ochrony roślin.
Konfekcjonowanie produktów
Które z produktów firmy Synthos Agro pakowane są w hydrofolię?
Konfekcjonowanie produktów w opakowania
z hydrofolii rozpoczęliśmy od Kaptanu Zawiesinowego 50 WP. Środek stosowany w tradycyjnym opakowaniu bardzo pylił, co stwarzało
zagrożenie dla zdrowia użytkownika. Istniało
również realne niebezpieczeństwo, że odbiorcy, mimo iż przyzwyczajeni są do naszego produktu, mogą zrezygnować z jego stosowania ze
względu na zbyt duże ryzyko narażania własnego zdrowia podczas przygotowywania cieczy roboczej. Obecnie w woreczki z folii wodorozpuszczalnej oprócz Kaptanu Zawiesinowego 50 WP
pakowane są takie produkty jak Miedzian 50 WP
i Sadoplon 75 WP. Przygotowujemy się do kon-
fekcjonowania w ten sposób Kaptanu Plus 71,5
WP.
Proszę podsumować, jakie są zalety stosowania środków ochrony roślin w woreczkach
z folii PVOH?
Wśród zalet innowacyjnego sposobu pakowania i użycia naszych produktów należy wymienić przede wszystkim: l ochronę zdrowia
użytkownika, najczęściej operatora opryskiwacza, wynikającą z braku kontaktu ze środkiem
ochrony roślin; l bezpieczne przygotowywanie
cieczy roboczej; l wygodę i oszczędność czasu
w trakcie przygotowywania cieczy roboczej;
l znacznie bezpieczniejsze stosowanie środka;
l łatwe przechowywanie oraz gwarancję trwałości i wysokiej jakości produktu w czasie określonego przez producenta okresu ważności.
Na co trzeba zwrócić uwagę przygotowując
ciecz roboczą?
Oczywiście ciecz roboczą należy przygotować
według etykiety-instrukcji stosowania. Należy
pamiętać o tym by uzyskać całkowite rozpuszczenie środka ochrony roślin i folii. Pozwoli
to uniknąć zatykania dysz w opryskiwaczu
i zapewni wysoką jakość prowadzonego zabiegu opryskiwania. Przy sporządzaniu cieczy
roboczej największy nacisk kładziony jest na
dobre wymieszanie i całkowite rozpuszczenie
produktu i folii. Trzeba też pamiętać, że tylko
bezwzględne przestrzeganie wszystkich zasad związanych z właściwym sporządzeniem
roztworu cieczy roboczej oraz przestrzeganie właściwych terminów stosowania środków ochrony roślin zapewni najwyższą jakość
ochrony sadów.
Czy pakowanie, a kolejno przechowywanie
środka ochrony roślin w woreczkach z folii
PVOH jest „bezpieczne” dla samego produktu, czy nie wpływa negatywnie na jego właściwości fizykochemiczne?
Prowadziliśmy badania właściwości fizykochemicznych produktów opakowanych w folię
wodorozpuszczalną w Instytucie Przemysłu
Organicznego w Warszawie. Zostały one wykonane zgodnie z zalecanymi metodami w zakresie wymaganym do rejestracji. Powtarzalność
wyników oznaczanych parametrów każdego
z preparatów przed i po składowaniu przez
rok i dwa lata, potwierdziły, że wszystkie środki w oryginalnych opakowaniach składających
się z wewnętrznej folii rozpuszczalnej w wodzie i zewnętrznej folii polietylenowej (LDPE)
są preparatami stabilnymi. Dlatego z całą
3
jący kontakt z żywnością, napojami lub paszą.
W zależności od produktu woreczki o masie
1 lub 1,5 kg pakowane są do zbiorczych opakowań kartonowych lub beczek (tabela).
W jaki sposób firma uprzedziła odbiorców
o zmianach w sposobie pakowania, a co się
z tym wiąże także przygotowywania cieczy
roboczej?
Docieraliśmy do odbiorców naszych środków
przez informacje, szkolenia w sadzie, spotkania.
Zanim jeszcze produkty zostały zarejestrowane
w woreczkach z folii PVOH nasi bardzo aktywni
przedstawiciele handlowi pracując w terenie
pokazywali sadownikom i instruowali ich jak
we właściwy sposób przygotować ciecz roboczą. Na początku wprowadzenia produktów
w nowej szacie czasami pojawiały się zapytania,
wątpliwości, głównie o rozpuszczalność folii.
Z jakim odbiorem ze strony użytkowników
spotkały się produkty w opakowaniach z hydrofolii i czy w związku z nową formą użytkowania produktów zwiększył się krąg ich
odbiorców?
W branży ochrony roślin, jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy tego typu opakowania do
użycia. Znajdują się one na rynku już 3 lata i od
początku ich wprowadzenia cieszą się dużym
zainteresowaniem, które ciągle wzrasta. Innowacyjne opakowania zwiększyły zainteresowanie produktami Synthos Agro i przyczyniły się
do wzrostu sprzedaży naszych produktów, które i tak cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem. Bowiem, jak powszechnie wiadomo środki, w których substancją aktywną jest miedź czy
kaptan stanowią od zawsze podstawę programów ochrony sadów. Zwiększająca się liczba
producentów tego typu produktów, stanowiących konkurencję dla naszej spółki sprawiła, że
dokładamy wszelkich starań, zarówno w kwestii
technologicznej, jak i od strony dystrybucyjnej
aby wprowadzić na rynek towar najwyższej
Tabela. Charakterystyka sposobu konfekcjonowania środków ochrony roślin – wielkości i formy
opakowań
Produkt
Woreczki z folii PVOH
Forma opakowania
zbiorczego
Liczba (szt.)
Wielkość (kg)
3
1
karton
50
1
beczka
3
1
karton
30
1,5
beczka
3
1
karton
5
1
karton
50
1
beczka
2 lub 4
1
karton
Kaptan Zawiesinowy 50 WP
Miedzian 50 WP
Sadoplon 75 WP
Kaptan Plus 71,5 WP
jakości. Nieoceniony jest udział służb handlowych firmy w ciągle powiększającym się kręgu
odbiorców naszych środków.
Czy Synthos Agro przewiduje zmianę formulacji proszkowej produktów na inną formę
użytkową czy raczej pozostanie przy pakowaniu produktów w hydrofolię?
Na pewno będziemy rozpatrywać różne kierunki rozwoju naszych produktów. Jeden z nich
– konfekcjonowanie w opakowania z hydrofolii już przetestowaliśmy. Sposób okazał się dobry, skuteczny i praktyczny – ten kierunek się
sprawdził. Będziemy w dalszym ciągu monitorować rynek i modyfikować tak swoje działania,
aby odpowiadały zapotrzebowaniu odbiorców, naszych klientów, sadowników i rolników.
W Polsce i na świecie odchodzi się od formulacji
WP – także Synthos Agro nie pozostaje obojętne na potrzeby rynku, stale szukamy nowych
rozwiązań, pracując nad rozwojem naszych
produktów. Jesteśmy w nowej strukturze organizacyjnej i z całą pewnością postawimy na
rozwój środków ochrony roślin. Intensywnie
pracujemy nad nowymi produktami i rejestracjami. Nie będą to tylko fungicydy sadownicze,
ale także insektycydy, zaprawy, środki chwastobójcze. Wejdziemy też na rynek innych upraw,
m.in. zbożowych.
Na chwilę obecną znane, tradycyjne środki podaliśmy w nowoczesnej, innowacyjnej formie
i to sprawdza się, przynosi zamierzone efekty.
Produkty, które proponujemy producentom
owoców do ochrony ich upraw to środki, które
były, są i będą sprzedawane, ponieważ żaden
program ochrony roślin nie może obejść się bez
miedzi bądź kaptanu.
Dziękuję za rozmowę.
rozmawiała Joanna Klepacz-Baniak
Etapy przygotowania roztworu cieczy roboczej
Rozpuszczanie woreczków z folii ze środkiem ochrony roślin w oddzielnym naczyniu
1. Dokładnie ustalić potrzebną ilość cieczy roboczej.
2. Wyjąć z opakowania zbiorczego woreczki ze środkiem ochrony roślin i kolejno wrzucać do naczynia
napełnionego częściowo wodą.
3. Mieszać do momentu uwolnienia produktu (około 5 sekund).
Każda partia środków jest kontrolowana
w laboratorium
odpowiedzialnością mogę potwierdzić, że nasze produkty zachowują wszystkie parametry
określone w wymaganiach jakościowych stawianych tego typu środkom.
Czy produkty opakowane w hydrofolię wymagają specjalnego przechowywania?
Produkty konfekcjonowane w worki PVOH
umieszczane są w trwałych, szczelnie zamkniętych workach polietylenowych. Zapakowany
w ten sposób i magazynowany produkt zachowuje trwałość przez minimum 3 lata, co także
potwierdziły badania prowadzone w Instytucie
Przemysłu Organicznego w Warszawie. Wystarczy przestrzegać warunków przechowywania
zamieszczonych w etykiecie-instrukcji stosowania środka. Przypomnę, że środki ochrony roślin
należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze nie niższej niż 0°C
i nie wyższej niż 30°C; w magazynach wietrzonych i suchych; w miejscach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem
osób trzecich; a także w sposób uniemożliwia-
4
4. Pozostawić na 10 minut i po tym czasie mieszać intensywnie przez około 5 minut.
5. Po całkowitym rozpuszczeniu zarówno folii jak i środka ochrony roślin zawiesinę wlać przez sito
do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić
wodą do określonej objętości.
Rozpuszczanie woreczków z folii ze środkiem ochrony roślin bezpośrednio w zbiorniku
opryskiwacza
1. Opryskiwacz napełnić wodą do połowy.
2. Wrzucać kolejno potrzebną liczbę woreczków ze środkiem ochrony roślin.
3. Po wrzuceniu wszystkich (dawka wyliczona na daną powierzchnię) odczekać 5−10 sekund.
4. Włączyć mieszadło i dopełnić zbiornik opryskiwacza wodą do określonej objętości.
5. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Niezawodność w ochronie
Mimo, że zarówno miedź jak i kaptan należą do pierwszych związków jakie wprowadzono do ochrony sadów, ich stosowanie na plantacjach jest nadal powszechne. Żaden program ochrony roślin sadowniczych nie ma racji bytu bez Miedzianu
i Kaptanu.
Miedź – ważna już od ponad 100 lat
Związki miedzi należą do najstarszych substancji aktywnych wykorzystywanych w ochronie
roślin. Pierwszym produktem na bazie tego
pierwiastka była ciecz bordoska wykorzystywana już pod koniec XIX wieku do zwalczania
sprawcy mączniaka rzekomego we francuskich
winnicach. W latach 20-tych XX wieku nastąpił
gwałtowny rozwój fungicydów miedziowych,
niektóre z nich po wielu modyfikacjach form
użytkowych i receptur stosowane są w ochronie roślin do chwili obecnej. Powszechnie wiadomo, co potwierdzają wyniki badań naukowych, że preparaty miedziowe, ze względu
na wysoką skuteczność w zwalczaniu chorób
bakteryjnych, dobre działanie zapobiegawcze w rozwoju chorób grzybowych oraz niską
toksyczność, to nadal najlepsza profilaktyka
w ochronie roślin.
Zalety związków miedzi
Związki miedzi, substancja aktywna tradycyjnych środków ochrony roślin, działających
przed infekcją, charakteryzują się:
l silnym działaniem bakterio i grzybobójczym
na powierzchni rośliny (hamują rozwój patogenów);
l szerokim spektrum działania grzybobójczego;
l najwyższą wśród dostępnych na rynku substancji aktywnych skutecznością w zwalczaniu
chorób bakteryjnych;
l dużą trwałością powłoki ochronnej − dzięki słabej rozpuszczalności w wodzie są trudno zmywalne z powierzchni rośliny (trwałość
związków miedzi na blaszce liściowej wynosi
od 5 do 7 dni);
l niskim ryzykiem pojawienia się odporności;
l małym toksycznym działaniem na pszczoły, dzikie owady zapylające oraz organizmy pożyteczne.
Produkty na bazie miedzi
MIEDZIAN 50 WP stosowany jest w ochronie
roślin uprawnych, zwłaszcza sadowniczych nieprzerwanie od 1961 r., czyli od czasu uzyskania
przez Zakłady Chemiczne „Organika Azot S.A.”
pierwszej rejestracji tymczasowej. Rejestrację
stałą środek otrzymał w 1964 r. Prace nad rozwojem produktu doprowadziły do stworzenia
środka w nowej formie użytkowej – koncentratu
w postaci stężonej zawiesiny (SC). Wychodząc
naprzeciw potrzebom użytkowników, w 1997 r.
wprowadzono na rynek MIEDZIAN EXTRA 350 SC.
Oba produkty stanowią podstawę oferowanych
przez firmę Synthos Agro środków ochrony
roślin.
Miedzian 50 WP oraz Miedzian Extra 350 SC
mogą być stosowane w sadach prowadzonych
w systemie integrowanej produkcji (IP). Wykorzystanie związków miedzi do zwalczania
wybranych patogenów w odpowiednich terminach zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania,
wyklucza, bądź istotnie minimalizuje problem
pojawiania się ewentualnych pozostałości
miedzi w owocach. Miedzian 50 WP oraz Miedzian Extra 350 SC decyzją Instytutu Ochrony
Roślin − Państwowego Instytutu Badawczego
w Poznaniu zostały zakwalifikowane do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Ze względu
na zagrożenie ze strony sprawców zarazy ogniowej oraz chorób kory i drewna, środki należy
stosować minimum jeden raz w sezonie, a dla
uzyskania jak najwyższej skuteczności najlepiej
wykonać w sezonie 2 zabiegi. Środki należy stosować do pierwszych zabiegów.
Tomasz Klimontowski, dyrektor Synthos Agro i Arkadiusz Haras, dyrektor marketingu w spółce
Synthos prezentują innowacje firmy
Kaptan − pogromcą parcha
Kaptan jako substancję aktywną, wprowadzono do ochrony sadów w połowie XX w. Był to
pierwszy związek organiczny, który spowodował przełom w walce ze sprawcami parcha jabłoni i gruszy. Mimo, że od tego czasu
zarejestrowano do ochrony sadów wiele fungicydów z różnych grup chemicznych, stosowanie środków opartych na kaptanie wciąż stanowi podstawę w ochronie roślin sadowniczych
w nie tylko Polsce, ale także w całej Europie.
Produkty z kaptanem
KAPTAN ZAWIESINOWY 50 WP jest typowym
fungicydem zapobiegawczym, nie powoduje powstawania form odpornych grzybów.
Dlatego też w ochronie upraw sadowniczych,
a zwłaszcza w ochronie jabłoni przed parchem
jest często wykorzystywany w strategii antyodpornościowej i polecany w mieszaninach
ze środkami, na które stwierdzono wysoką
odporność patogenów (należą do nich: strobi-
Niezawodny w ochronie środek w nowoczesnej formie
luryny, związki anilinopirymidynowe, triazole
IBE). W strategię antyodpornościową wpisuje
się także KAPTAN PLUS 71,5 WP, środek zawierający dwie substancje aktywne − kaptan
i triadimenol, o działaniu kontaktowym i układowym. Jest on bardzo skuteczny, w zwalczaniu zarówno sprawców parcha jak i mączniaka
oraz wykazuje długie działanie poinfekcyjne,
trwające nawet do 72 godzin po zakażeniu.
Zaletą produktów zawierających kaptan jest
pozytywny wpływ substancji aktywnej na chro-
nioną roślinę, polegający na zapewnieniu lepszego wybarwienia owoców i liści. Środki na
bazie kaptanu oferowane przez Synthos Agro,
ze względu na niską toksyczność dla owadów
pożytecznych i zapylających są zalecane do stosowania w IP. Kaptan można stosować w sadach
produkcyjnych przez cały sezon wegetacyjny
w zalecanej dawce (Kaptan Zawiesinowy 50 WP
− 3 kg/ha, Kaptan Plus 71,5 WP – 2 kg/ha), w rotacji z fungicydami należącymi do innych grup
chemicznych.
Wspomóc ochronę
Adiuwanty
Działanie środków ochrony roślin (oraz nawozów)
można wspomagać dodając do cieczy roboczej
substancję pomocniczą. Wspomagacze, czy też
adiuwanty poprawiają skuteczność stosowanych
preparatów modyfikując biologiczne bądź fizyczne parametry cieczy użytkowej. Stosowanie
adiuwantów pozwala na obniżenie zużycia środka ochrony roślin nawet o 25% przy zachowaniu
jego wysokiej, niezmienionej skuteczności.
Zalety stosowania wspomagaczy:
l dokładniejsze pokrycie opryskiwanych roślin,
a przy okazji (w przypadku adiuwantów ole-
jowych) ograniczenie parowania, polepszenie
przylegania do powierzchni pokrytych nalotem
woskowym i przyspieszenie wysychania;
l zwiększenie przyczepności, co ułatwia cieczy
roboczej przyleganie do powierzchni agrofaga
oraz sprawia, że jest ona bardziej odporna na
zmywanie;
l obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy
roboczej;
l ograniczenie zmywania stosowanego środka
ochrony roślin z opryskiwanych powierzchni;
l poprawa dokładności i stabilności zabiegów;
l poprawa efektywności działania stosowanych
agrochemikaliów;
l zapobieganie powstawaniu piany w roztworach cieczy roboczej.
W ofercie Synthos Agro warto zwrócić uwagę
na surfaktant OLEMIX MAX 1000 SL oraz adiuwant olejowy OLEO 84 EC i Antypieniacz.
Repelenty
Repelenty, zwane też odstarszaczami czy środkami odstraszającymi także mogą w skuteczny sposób wspomóc ochronę roślin. Jednym
z takich produktów, polecanym przez Synthos
Agro jest NOBIRD – odstraszacz ptaków.
Produkt zapewnia skuteczną ochronę sadów
przed nalotem ptaków przez cały okres dojrzewania owoców, aż do zbiorów, a ponadto nie powoduje uszkodzeń roślin i owoców
oraz jest całkowicie bezpieczny dla ludzi i śro-
dowiska naturalnego. Dodatkową zaletą środka Nobird jest brak karencji. W celu skutecznego zabezpieczenia owoców przed ptakami
zabieg preparatem (w dawce 4−5 l/ha) należy
wykonać z chwilą dojrzewania pierwszych
owoców i pojawienia się pierwszych ptaków.
Środek działa od momentu zastosowania
przez 10−14 dni, pod warunkiem że nie został
zmyty przez deszcz. Po deszczu zabieg należy
powtórzyć. W sezonie można wykonać tyle zabiegów, ile jest to konieczne. Należy pamiętać
o tym, aby opryskiwać całe drzewa owocowe
(koronę, pień, a nawet glebę pod drzewami)
bardzo obficie, tak by ciecz robocza ściekała
na ziemię. Preparatu nie należy mieszać z adiuwantem.
5
Optymalne odżywianie i ochrona
Nawozy to bardzo liczna grupa produktów używanych w uprawie roślin, mających
na celu zwiększenie wielkości i jakości plonu. Nawozy dostarczają roślinom niezbędnych do ich optymalnego wzrostu i rozwoju składników pokarmowych, w postaci makroelementów, jak azot (N), fosfor (P), potas (K), wapń (Ca), magnez (Mg),
siarka (S), żelazo (Fe) oraz mikroelementów, jak mangan (Mn), miedź (Cu), cynk
(Zn), bor (B), molibden (Mo).
Przez korzeń lub liść
Nawozy najczęściej stosowane są doglebowo,
a rośliny pobierają potrzebne im do życia składniki pokarmowe przede wszystkim za pomocą
systemu korzeniowego. Pobierane składniki
gwarantują im dobre ukorzenienie, prawidłowy wzrost i rozwój, a w konsekwencji wysoki
plon. Niejednokrotnie nawożenie doglebowe
nie jest wystarczające dla intensywnie rozwijających się roślin. W takiej sytuacji zachodzi
konieczność zastosowanie dokarmiania pozakorzeniowego – nawozy stosowane są dolistnie. Dolistne stosowanie nawozów w uprawach
rolniczych i ogrodniczych pozwala na szybkie
usunięcie nagłych niedoborów składników pokarmowych spowodowanych np. suszą, ogólnymi niedoborami składników pokarmowych
w glebie i tym samym w roślinie.
Vigor, Magnezium Liquid, Tree Cal, Green Power
a także Anty Stress (tabela). Green Complex to
nowoczesne nawozy w niskiej cenie, o wysokiej
jakości i przyswajalności składników pokarmowych przez roślinę. Cechuje je kompatybilność
z większością agrochemikaliów. Nawozy Green
Complex charakteryzują się:
l wysoką przyswajalnością przez rośliny;
l łatwym pobieraniem przez rośliny i sprawnym
przemieszczaniem się w roślinie;
l całkowitą rozpuszczalnością w wodzie, bez
tworzenia osadów;
l szybkim działaniem − składniki pobierane są
w krótkim czasie − dynamizującym tempo rozwoju roślin;
l optymalnie zbilansowanymi składnikami pokarmowymi, które wykorzystywane są w maksymalnym stopniu przez rośliny.
Walka z przymrozkami
Green Complex
Synthos Agro oferuje producentom płodów
rolnych, w tym owoców kompleks nawozów
dolistnych z certyfikatem WE (spełniających
wymagania określone w rozporządzeniu WE
2003/2003 w sprawie nawozów). Nawozy, określone mianem Green Complex to: Magnezium
Pąki, kwiaty, młode owoce i pędy w okresie
wzrostu są najbardziej narażonymi na uszkodzenia mrozowe częściami roślin. Uszkodzeniom przymrozkowym roślin w sadach można
skutecznie zapobiegać, odpowiednio wcześnie podejmując właściwe zadania. Należy unikać zakładania sadów w miejscach zastoisk
mrozowych, a uprawy lokalizować na stanowiskach zacisznych i osłoniętych. W zapobieganiu uszkodzeniom przymrozkowym roślin
niezmiernie ważne jest optymalne nawożenie
(unikanie nadmiaru azotu), właściwa agrotechnika czy wykorzystanie odmian bardziej odpornych na mróz bądź kwitnących później. Firma
Synthos Agro wychodzą naprzeciw problemom
związanym z przymrozkowymi uszkodzeniami
upraw wprowadziła na rynek preparat ograniczający ich negatywny wpływ na rośliny. FROSAD to środek, w którego składzie znalazło się
żelazo i bor – pierwiastek stabilizujący ścianę
i błonę komórkową. Frosad to środek, który:
l znacznie ogranicza przemarzanie kwiatów
i zawiązków owoców; l zwiększa odporność roślin na spadki temperatury w okresie kwitnienia;
l istotnie zmniejsza uszkodzenia kwiatów przez
wiosenne przymrozki; l zmniejsza ryzyko utraty plonu. Aby chronić rośliny przed wiosennymi
przymrozkami wystarczą dwa zabiegi środkiem Frosad. Pierwsza aplikacja powinna mieć
miejsce na 2−3 dni przed spodziewanym przymrozkiem, druga – na około 12 godzin przed
przymrozkiem. W czasie aplikacji należy zwrócić uwagę na dokładne pokrycie roślin cieczą
roboczą.
Nawóz fungistatyczny
Nawozy zawierające fosforyny potasu (ale także
magnezu czy miedzi) wspomagają chemiczną
ochronę roślin przed patogenami chorobotwórczymi. Związki fosforynowe pobudzają
mechanizmy obronne organizmu roślinnego,
czego efektem jest mniejsza podatność na infekcje. SADFOS K, będący nawozem zawierającym w swoim składzie fosforyn potasu stanowi niezbędne
ogniwo w integrowanej
ochronie sadów. Nawóz
ten wykazuje działanie
pośrednie w stosunku
do organizmów szkodliwych, poprzez zwiększenie odporności roślin na
infekcję. Działa on także
bezpośrednio na patogena hamując jego rozwój,
jak również w przypadku organizmów grzybowych kiełkowanie zarodników. Sadfos K jest bar-
dzo łatwo absorbowany przez liście i przemieszczany w roślinie, zarówno w górę, jak
i w dół, działając szybko na wrażliwe tkanki.
Sadfos K:
l poprawia odżywienie roślin;
l jest źródłem łatwo przyswajalnego potasu;
l stymuluje produkcję fitoaleksyn, przez co
wzmacnia naturalne mechanizmy obronne roślin;
l zwiększa odporność roślin m. in. na grzyby
z rodzaju Venturia sp. (sprawcy parcha) czy bakterię Erwinia amylovora (sprawca zarazy ogniowej);
l indukuje odporność roślin na czynniki biotyczne i abiotyczne;
l jest środkiem o działaniu selektywnym – dla
wszystkich roślin uprawnych, w każdej fazie ich
rozwoju;
l nie powoduje powstawania odporności patogenów;
l może być bezpiecznie stosowany – nie ma karencji, brak pozostałości.
Sadfos K może być stosowany zarówno
w sadach drzew ziarnkowych jak i pestkowych,
w zalecanej dawce 1,0−2,0 l/ha. Preparat można aplikować kilkakrotnie w fazie kwitnienia
i po jego zakończeniu, w odstępach 10−14 dni
w zależności od kondycji roślin. W przypadku
jabłoni i gruszy stosowanie środka należy zakończyć nie później niż 2 tygodnie przed zbiorami owoców.
Parcha można pokonać
Parch jabłoni, którego sprawcą jest grzyb Venturia inaequalis jest zarazem najbardziej pospolitą, ale też najgroźniejszą chorobą jabłoni.
Infekcja powoduje obniżenie plonowania oraz
jakości plonu. Porażone owoce tracą wartość
handlową, źle się przechowują, a spożywane
stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka,
− mykotoksyny, metabolity grzyba mają właściwość kancerogenne. Badania wykazały, że
Sadfos K (nawóz zawierający fosforyn potasu)
stosowany łącznie z Kaptanem Zawiesinowym
50 WP zwiększa jego skuteczność i znacząco
poprawia efektywność zabiegów zwalczających V. inaequalis. Ponadto łączne stosowanie
tych dwóch środków istotnie zmniejsza ryzyko
wystąpienia infekcji V. inaequalis. Zalecane jest
łączne stosowanie Sadfosu K, w dawce 1−2 l/ha
oraz Kaptanu Zawiesinowego 50 WP w dawce
3 kg/ha.
Tabela. Charakterystyka nawozów serii Green Complex
Nawóz
Magnezium Vigor
Dostarczane składniki
pokarmowe
magnez, siarka, żelazo
Przeznaczenie
Zalecana
dawka
Termin stosowania
jabłonie
2−3 kg/ha po kwitnieniu 3−4 razy co 10 dni
pozostałe drzewa
owocowe
1−2 kg/ha
Magnezium Liquid
azot, magnez
drzewa owocowe
1−2 l/ha
od momentu rozwinięcia się liści, następne zabiegi
co 14 dni po zawiązaniu się owoców
Tree Cal
azot, wapń, magnez, bor,
miedź, żelazo, mangan,
molibden, cynk
jabłonie i grusze
4−6 l/ha
4−5 zabiegów: I − po opadnięciu płatków (4 l/ha),
II – w czasie formowania się owoców (4 l/ha),
kolejne co 15 dni (6 l/ha)
drzewa pestkowe
4,0 l/ha
4−5 zabiegów co 15 dni
Green Power
siarka, bor, miedź, żelazo, drzewa owocowe 1,5−2,0 l/ha w okresie intensywnego wzrostu wegetatywnego
mangan, cynk
do momentu kwitnienia włącznie
Anty Stress
magnez, siarka, bor,
żelazo, mangan,
molibden, cynk
6
drzewa owocowe
Uwagi
zwiększa efektywność fotosyntezy i wydajność asymilacyjną roślin
l stosować w trakcie aktywnego wzrostu roślin w celu
wyrównania niedoborów magnezu
l nie stosować na rośliny, których wzrost został zahamowany przez mróz, suszę, choroby lub szkodniki
l
l poprawia jakość i trwałość owoców, zapobiega ich
drobnieniu, pękaniu i korkowaceniu oraz chroni przed
oparzeniami słonecznymi
l pozwala na wykorzystanie wapnia we wczesnej fazie
rozwoju roślin
l zwiększa efektywność fotosyntezy i wydajność asymilacyjną roślin
l multi odżywka – przyspiesza rozwój roślin, silnie
zwiększa masę korzeni, liści i łodyg oraz podnosi odporność na choroby i czynniki stresowe
l łagodzi ujemne skutki suszy, chłodów i uszkodzeń
l podnosi tolerancję na czynniki stresowe, hamuje
2,5 kg/ha po opadnięciu pierwszych płatków kwiatowych,
syntezę kwasu abscysynowego (ABA) odpowiedzialnekolejno II i III dawka po upływie 10 dni w celu
go za procesy starzenia się roślin
utrwalenia efektu;
przed spodziewanymi przymrozkami wykonać zabieg,
powtarzając go po przeminięciu warunków stresowych
Zgodnie z integrowaną ochroną
Sad, należy chronić w taki sposób, aby nie szkodząc zdrowiu własnemu oraz innych
organizmów i nie powodując skażenia środowiska, produkować dobrze wykształcone i prawidłowo wybarwione, a przede wszystkim zdrowe owoce.
W świetle prawa
Od 1 stycznia 2014 r. istnieje obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez
wszystkich profesjonalnych użytkowników
środków ochrony roślin. Obowiązek ten wynika
z postanowień art. 14 dyrektywy 2009/128/WE
oraz rozporządzenia nr 1107/2009. Integrowana Ochrona (IO) jest sposobem ochrony roślin
przed organizmami szkodliwymi, polegającym
na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod zwalczania agrofagów, w szczególności
metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt
i środowiska. Ograniczyć wykorzystanie środków ochrony roślin do niezbędnego minimum
można wykorzystując w pełni wiedzę o agrofagach (ich biologii, występowaniu i szkodliwości). Zwalczanie organizmów szkodliwych
należy podejmować we właściwych terminach
wykorzystując naturalnie występujące organizmy pożyteczne, drapieżców i pasożytów agrofagów oraz posługując się introdukcją. Integrowana ochrona roślin stoi na straży ochrony
środowiska naturalnego oraz bioróżnorodności
ekosystemów rolniczych.
tywnego wpływu. Aby ta zasada mogła zostać
spełniona należy:
l stosować właściwą agrotechnikę;
l wykorzystywać odmiany odporne lub tolerancyjne w stosunku do organizmu szkodliwego;
l korzystać tylko z odpowiedniego materiału
szkółkarskiego i nasadzeniowego;
stosować zrównoważone nawożenie;
l wykorzystywać w miarę możliwości wszystkie
znane i dostępne metody mechaniczne, fizyczne i biologiczne zwalczania agrofagów;
l tworzyć warunki sprzyjające występowaniu
organizmów pożytecznych (np. miedze, zadrzewienia śródpolne);
l środki ochrony roślin stosować zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania;
l środki ochrony roślin stosować tylko w uzasadnionych sytuacjach;
l środki ochrony roślin stosować w taki sposób,
aby zminimalizować ryzyko powstawania odporności agrofagów.
Warto pamiętać
Środki ochrony roślin są skuteczną i opłacalną bronią w walce z chorobami, szkodnikami
i chwastami, ale ich stosowanie wymaga gruntownych umiejętności i ostrożności.
Nie liczba zabiegów decyduje o jakości owoców a jedynie właściwie dobrane i zastosowane
środki ochrony roślin.
Tabela. Brzoskwinia − zalecenia ochrony i odżywiania
Nazwa środka
ochrony roślin
Zwalczana
choroba
Nawóz dolistny
Miedzian 50 WP
Kędzierzawość
Miedzian Extra 350 SC liści brzoskwini
Podstawową zasadą integrowanej ochrony roślin jest zapobieganie występowaniu organizmów szkodliwych lub ograniczenie ich negaŚrodki ochrony roślin muszą być stosowane
zgodnie z przeznaczeniem. Właściwe stosowanie środków ochrony roślin obejmuje przestrzeganie zasad dobrej praktyki ochrony roślin oraz spełnienie warunków ustanowionych
i podanych w etykietach-instrukcjach stosowania. Wszystko to musi być zgodne z ogólnymi
zasadami integrowanej ochrony roślin.
Miedzian 50 WP
Miedzian Extra 350 SC
Dawka/ha
Uwagi
stężenie
OKRES BEZLISTNY
1%
opryskiwanie drzew w fazie nabrzmiewania pąków zabezpiecza
je przed rakiem bakteryjnym
PO RUSZENIU WEGETACJI
stosować w okresie intensywnego wzrostu wegetatywnego;
co 10−14 dni
PRZED KWITNIENIEM
Green Power
1,2–2,0 l
multi odżywka; stosować w okresie intensywnego wzrostu
wegetatywnego co 10−14 dni
Magnezium Liquid
1,0−2,0 l
stosować od momentu rozwijania się liści co 14 dni
Frosad
1%
stosować 2 zabiegi w okresie przed spodziewanymi
przymrozkami: I − 2−3 dni przed spodziewanymi przymrozkami;
II − 12 godzin przed spodziewanymi przymrozkami
KWITNIENIE
Magnezium Liquid
1,0−2,0 l
stosować co 14 dni
Green Power
1,5–2,0 l
multi odżywka; stosować 2-3 zabiegi co 10-14 dni
PO KWITNIENIU
Frosad
1%
stosować 2 zabiegi w okresie przed spodziewanymi
przymrozkami: I − 2−3 dni przed spodziewanymi przymrozkami;
II − 12 godzin przed spodziewanymi przymrozkami
Tree Cal
4,0 l
stosować 2−3 razy co 10−14 dni.
Magnezium Vigor
stosować 3−4 razy co 10−14 dni
Magnezium Liquid
1,0−2,0 l
stosować 3−4 razy co 14 dni
OD WZROSTU i ROZWOJU ZAWIĄZKÓW DO DOJRZEWANIA OWOCÓW
Tree Cal
4,0 l
stosować 2−3 razy co 10−14 dni
Magnezium Vigor
1,0−2,0 kg stosować 3−4 razy co 10 dni
Magnezium Liquid
1,0−2,0 l
stosować 3−4 razy co 14 dni
OPADANIE LIŚCI
Kędzierzawość
1%
jeżeli nie zastosowano środka w okresie nabrzmiewania pąków,
liści brzoskwini
opryskiwać drzewa od opadnięcia liści
Green Power
Zasady integrowanej ochrony
Według artykułu 55 rozporządzenia WE 1107/2009
l
1,5–2,0 l
Zalecenia dotyczące ochrony i odżywiania dla jabłoni i gruszy
Sadoplon (2–4 zabiegi co 10–14 dni)
Kaptan Plus (2–3 zabiegi co 7 dni)
Miedzian
(2 zabiegi co 7–10 dni)
Kaptan Zawiesinowy (możliwość stosowania przez cały okres wegetacji, 4 zabiegi co 7 dni)
Treol
początek wegetacji
zielony pąk
różowy pąk
kwitnienie
opadanie płatków
kwiatowych
Green Power (3–5 zabiegów co 10–14 dni)
wzrost zawiązków
wzrost owoców
zbiór
Tree Cel (4–5 zabiegów co 10–15 dni)
Magnezium Vigor (3–4 zabiegi co 10 dni)
Magnezium Liquid (stosować od momentu rozwinięcia się liści co 14 dni)
Frosad (przed przymrozkami)
Frosad (przed przymrozkami)
7
Tabela. Wiśnia, czereśnia – zalecenia ochrony i odżywiania
Nazwa środka
Zwalczana choroba/
szkodnik
Miedzian 50 WP
Miedzian Extra 350 SC
Rak bakteryjny
Miedzian 50 WP
Miedzian Extra 350 SC
Kaptan Plus 71,5 WP
Brunatna zgnilizna drzew
pestkowych
Nawóz dolistny
Green Power
Magnezium Liquid
Magnezium Vigor
Frosad
Miedzian 50 WP
Miedzian Extra 350 SC
Miedzian 50 WP
Miedzian Extra 350 SC
Kaptan Plus 71,5 WP
Kaptan Plus 71,5 WP
Kaptan Zawiesinowy 50 WP
Sadoplon 75 WP
Rak bakteryjny
Dawka/ha
Uwagi
stężenie
OKRES BEZLISTNY
3,0 kg
stosować w fazie nabrzmiewania pąków
3,0 l
PRZED KWITNIENIEM
3,0 kg
stosować w początkowej fazie kwitnienia (w fazie białego pąka)
3,0 l
2,0 kg
1,5−2,0 l
multi odzywka; stosować w okresie intensywnego wzrostu wegetatywnego 3−5 zabiegów,
co 10−14 dni
1,0−2,0 l
stosować od momentu rozwijania się liści co 14 dni
1,0−2,0 kg stosować tydzień przed kwitnieniem
1%
stosować 2 zabiegi w okresie przed spodziewanymi przymrozkami:
I − 2−3 dni przed spodziewanymi przymrozkami, II − 12 godzin przed spodziewanym
przymrozkiem
KWITNIENIE
1,5 kg
opryskiwać drzewa zwłaszcza odmian podatnych
Brunatna zgnilizna drzew
pestkowych
Magnezium Liquid
3,0 kg
3,0 l
2,0 kg
1,0−2,0 l
Green Power
1,5−2,0 l
Sadfos K
1,0−2,0 l
stosować na początku i w pełni kwitnienia
stosować na początku i w pełni kwitnienia w temperaturze powyżej 12°C
multi odżywka; stosować co 7−10 dni w okresie intensywnego wzrostu wegetatywnego
do momentu kwitnienia włącznie
PO KWITNIENIU
2,0 kg
w okresach wilgotnej pogody zabieg powtórzyć 2−3 razy, co 10−14 dni
Drobna plamistość liści drzew
pestkowych
Gorzka zgnilizna
stosować maksymalnie 2−3 razy w sezonie
Tree Cal
3,0 kg
4,0 l
Nobird
4,0–5,0 l
Magnezium Vigor
Magnezium Liquid
Frosad
1,0−2,0 kg
1,0−2,0 l
1%
Sadfos K
stosować maksymalnie 4 razy w sezonie, co 10−14 dni
stosować 4−5 razy w sezonie, co 10−14dni do momentu uformowania się owoców; nawóz
redukuje zbrązowienia, obtłuczenia i pękanie owoców
odstraszacz ptaków; chroni drzewa w okresie dojrzewania owoców przed nalotem szpaków
i innych ptaków
stosować 3–4 razy, co 10 dni
stosować 3−4 razy, co 14 dni
stosować 2 zabiegi w okresie przed spodziewanymi przymrozkami: I −2−3 dni przed
spodziewanymi przymrozkami; II − 12 godzin przed spodziewanym przymrozkiem
1,0−2,0 l
Z podwójną siłą
Zwalczanie chwastów w sadach jest konieczne i sprzyja uzyskaniu satysfakcjonującego plonu. Niechcianą roślinność najkorzystniej jest likwidować w najbardziej
wrażliwych na działanie herbicydu fazach rozwojowych chwastów. Należy też pamiętać o odpowiednim doborze herbicydu, w zależności od składu gatunkowego
chwastów na plantacji.
MCPA i glifosat
Zarówno MCPA jak i glifosat to związki stosowane już od kilku dziesięcioleci w zwalczaniu
niechcianej roślinności na plantacjach roślin
uprawnych. Glifosat, którego chwastobójcze
właściwości znane są już od lat 70-tych XX wieku jest związkiem organicznym z grupy fosfonianów. Działa on w roślinie systemicznie blokując enzym biorący udział w biosyntezie niektórych aminokwasów. Zwalcza zarówno jedno
jak i dwuliścienne chwasty roczne i dwuletnie.
Z kolei MCPA, czyli kwas 4–chloro-2-metylofe-
noksyoctowy to związek z grupy fenoksykwasów, określanej mianem syntetycznych regulatorów wzrostu. Syntezę MCPA rozpoczęto w USA
i Wielkiej Brytanii w latach 40-tych XX wieku. Związek po raz pierwszy zastosowano prawie 70 lat temu w Anglii, w Polsce pojawił się
ponad 50 lat temu. MCPA wykazuje szerokie
spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych. Działając w zwalczanej roślinie zakłóca
jej równowagę hormonalną, biosyntezę białek
i kwasów nukleinowych; prowadzi do zahamowania fotosyntezy, transportu jonów oraz przyspiesza procesy starzenia się tkanek.
Warto pamiętać!
l Herbicydu nie należy stosować na mokre chwasty oraz przed spodziewanymi
opadami deszczu.
l Przed opryskiwaniem należy usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe
jabłoni.
l Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwaczy z osłonami, tak
aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę
drzew ze względu na możliwość ich uszkodzenia.
l Zabieg wykonywać, gdy temperatura powietrza wynosi co najmniej 10°C.
l Optymalna wysokość chwastów w czasie wykonywania zabiegu wynosi 10−15 cm.
8
Idealne połączenie
Firma Synthos Agro wykorzystując zalety obu
związków (glifosatu i MCPA) stworzyła herbicyd,
charakteryzujący się najlepszym jak dotąd połączeniem tych dwu substancji. ORKAN 350 SL,
to środek chwastobójczy w formie gotowej do
użycia mieszaniny fabrycznej, bez konieczności sporządzania jej w zbiorniku opryskiwacza.
Dwuskładnikowość preparatu gwarantuje skuteczność i stabilność działania oraz zapewnia
szerokie spektrum zwalczanych chwastów.
Orkan 350 SL skutecznie zwalcza skrzyp polny
i inne głęboko korzeniące się chwasty wieloletnie, jak perz, powój, mniszek, czy wierzbownicę
gruczołowatą. Efektywnie regulując zachwaszczenie w sadach, ogranicza także rozwój odporności chwastów. Orkan 350 SL nie osłabia
wzrostu drzew oraz ich plonowania.
Siła działania
Substancje aktywne herbicydu Orkan 350 SL
są pobierane przez liście, a następnie przemieszczane do korzeni i rozłogów chwastów powodując zahamowanie ich wzrostu
i rozwoju. Pierwsze objawy działania środka
na chwasty widoczne są po upływie 7−14 dni
od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 30 dniach. Warto
pamiętać, że wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie
przyspieszają działanie środka. ORKAN 350
SL jest herbicydem do nalistnego zwalczania
chwastów w sadach jabłoniowych od wiosny
do jesieni, w zależności od wrażliwości chwastów powinien być stosowany w dawce 5−8 l/
ha. Chwasty wrażliwe zwalczane dawką 5 l/ha:
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, starzec zwyczajny, tasznik
pospolity, wiechlina roczna. Chwasty wrażliwe
zwalczane dawką 7–8 l/ha: bodziszek drobny,
mniszek pospolity, perz właściwy, powój polny, rdest ptasi, skrzyp polny, ślaz zaniedbany,
wierzbownica gruczołowata.
Bezpłatne pismo reklamowe
Opracowanie materiałów na zlecenie
wydawcy PLANTPRESS SP. Z O.O.
ul. J. Lea 114a, 30-133 Kraków
www.SynthosAGRO.com
Download