HIV

advertisement
1 grudnia Światowy dzień walki z HIV i AIDS
HIV jest wirusem:
ludzki
H – Human
upośledzenia
odporności
I – Immunodeficiency
V – Virus
wirus
Nazwa angielska: Human immunodeficiency virus.
Nazwa polska: Ludzki wirus upośledzenia odporności.
Zakazić HIV można się drogami !!!
1. Poprzez krew
2. Poprzez kontakty seksualne
3. Wirus może się przenieść z zakażonej HIV matki
na jej dziecko
4. Poprzez mleko matki
AIDS to końcowy etap zakażenia HIV występujący zwykle
po wielu latach trwania infekcji HIV, charakteryzujący się
wystąpieniem chorób definiujących AIDS.
Zakażenia HIV wprawdzie nie da się wyleczyć, usunąć
wirusa z organizmu, ale dzięki lekom możliwe jest
znaczne spowolnienie postępu zakażenia, poprawa
jakości życia z HIV i wydłużenie życia o kilkadziesiąt
lat.
AIDS
nabyty
A – Acquired
I – Immuno
upośledzenia
odporności
D – Deficiency
zespół
S – Syndrome
Nazwa angielska: Acquired immunodeficiency syndrome.
Nazwa polska: Zespół nabytego upośledzenia odporności.
Zakażenie HIV nie powoduje żadnych objawów na
skórze czy na błonach śluzowych.
Jeśli osoba zakażona nie zrobi sobie testu może nie
wiedzieć o swoim zakażeniu przez 8 – 10 lat.
Przez ten czas wirus szybko mnoży się w organizmie
osoby
zakażonej,
powoduje
niszczenie
układu
immunologicznego. Kiedy układ ten przestaje chronić
organizm pojawiają się objawy związane z zakażeniem.
Jak można zakazić się HIV?
Istnieją 3 drogi przenoszenia HIV:
1. Poprzez kontakty seksualne.
2. Poprzez zakażoną HIV krew.
3. Z zakażonej HIV matki na jej dziecko.
Krótko po opisaniu pierwszych przypadków AIDS uznano,
iż wywołuje go czynnik zakaźny.
W
roku
1983
zidentyfikowano
czynnik
zakaźny
wywołujący AIDS.
Przez ponad 25 lat trwania epidemii HIV/AIDS nie
poznano
Zakażenia
innych
poprzez
dróg
krew
przenoszenia
dotyczyć
zakażenia!
mogą
osób
używających wspólnie z innymi sprzętu do iniekcji w celu
przyjmowania środków psychoaktywnych.
Historia wirusa
Jest dyskutowane, kto jako pierwszy wyizolował wirus HIV.
Uznaje się, że był to zespół Luca Montagniera (1983)
pracujący w Instytucie Pasteura. W 1984 roku wirus został
wyizolowany przez zespół Roberta Gallo w USA.
Wyizolowane wirusy były identyczne i w końcu zostały
nazwane HIV. W 1986 roku we Francji wyizolowano drugi
typ wirusa (HIV-2), u pacjenta chorego na AIDS i
leczącego się w Europie. HIV-2 jest bardziej podobny do
SIV (z ang. simian immunodeficiency virus), wirusa
atakującego zachodnioafrykańskie małpy mangaby szare
Cercocebus atys, niż do HIV-1.
Za odkrycie (wyizolowanie) w 1983 roku wirusa HIV Luc
Montagnier wspólnie z Françoise Barré-Sinoussi otrzymali
w 2008 Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny
.
Jak NIE można zakazić się HIV?
- HIV nie można zakazić się w taki sam sposób jak
przeziębieniem lub grypą.
- HIV nie przenosi się poprzez kaszel.
- Mieszkanie pod jednym dachem z osobą zakażoną HIV
nie stwarza ryzyka przeniesienia zakażenia,
- Nie można zakazić się HIV poprzez dotykanie skóry
osoby zakażonej.
- Nie można zakazić się HIV poprzez korzystanie ze
wspólnych sztućców, talerzy i innych naczyń,
- Poprzez korzystanie ze wspólnej łazienki czy ubikacji,
AIDS – FAKTY I FIKCJA
1. Czy to prawda, że problem AIDS należy już do
przeszłości? Nie, to NIEPRAWDA.
Na świecie każdego dnia zakaża się około 14 tys.
osób, a około 8 tys. osób umiera z przyczyn
związanych z HIV/AIDS. W Polsce każdego roku
wykrywa się ponad 500 zakażeń HIV. To znaczy, że
codziennie
w
o zakażeniu HIV.
Polsce
2
osoby
dowiadują
się
2. Czy naprawdę każdy może zakazić się HIV lub
mieć AIDS? TAK.
Każdy, bez względu na pochodzenie rasowe, religię lub
orientację seksualną, jeśli prowadzi życie seksualne lub
ma kontakt z zakażoną HIV krwią może nabyć zakażenie
HIV.
Przed
zakażeniem
chroni
znajomość
dróg
zakażenia i stosowanie metod zmniejszających ryzyko
zakażenia.
3. Czy HIV przenosi się przez pocałunek?
Nie doniesiono o żadnym takim przypadku. Ślina nie jest
zakaźna,
a
dodatkowo
zawiera
czynniki
bakterio-
i wirusobójcze. Niebezpieczne może być tylko brutalne
całowanie, z użyciem zębów czy innych ostrych narzędzi
4. Czy ryzyko zakażenia HIV w
heteroseksualnych jest takie samo
i mężczyzn? NIE.
kontaktach
dla kobiet
HIV znacznie łatwiej przenosi się z mężczyzn na
kobiety. Dzieje się tak, ponieważ nasienie zawiera więcej
wirusa, niż wydzieliny kobiecych narządów płciowych,
5. Czy prezerwatywy naprawdę zmniejszają ryzyko
zakażenia HIV? TAK.
Prezerwatywa dobrej jakości, właściwie założona,
używana od początku do końca kontaktu seksualnego
zmniejsza ryzyko zakażenia HIV u ponad 90%.
Nie jest prawdą, iż prezerwatywy mają „mikropory”,
przez które przedostaje się wirus i plemniki.
6. Czy przyczyną AIDS naprawdę jest HIV? TAK.
HIV
powoduje
immunologicznego
upośledzenie
stopniowe
niszczenie
układu
osoby
zakażonej.
Znaczne
odporności
nim
powodowane
przez
wirus
sprawia, iż organizm staje się bezbronny i zagrażają mu
drobnoustroje. Są to tak zwane infekcje oportunistyczne.
Rozpoznanie jednej z takich chorób u osoby zakażonej
HIV definiuje AIDS.
7. Czy możliwe jest wyleczenie HIV? NIESTETY NIE.
Istniejące obecnie leki antyretrowirusowe zwalniają przebieg
zakażenia poprzez hamowanie namnażania się wirusa
w organizmie osoby zakażonej. Właściwe stosowanie tych
leków pozwala na przedłużenie życia osoby zakażonej HIV
o 20 – 30 lat.
8. Czy istnieje szczepionka
zakażeniem HIV? NIE.
Wprawdzie
badania
nad
chroniąca
szczepionką
przed
profilaktyczną
trwają, jednak dotychczasowe próby nie zakończyły się
powodzeniem. Zanim pojawi się skuteczna szczepionka,
jeśli okaże się to możliwe, jedynym sposobem ochrony
przed HIV pozostaje wiedza o drogach zakażenia,
sposobach zmniejszania ryzyka
9. Czy HIV może przetrwać poza organizmem
człowieka?
HIV jest wirusem, który do życia potrzebuje organizmu
człowieka. Poza organizmem szybko ginie. Niszczą go
wszelkie środki dezynfekcyjne, także woda z mydłem.
Ginie szybko w wyższych temperaturach (powyżej 56C
po kilku minutach, w 100 C – natychmiast).
10. Czy bycie dawcą krwi jest bezpieczne?
W krajach rozwiniętych, w których używa się sprzętu
jednorazowego użytku nie można zakazić się w ten
sposób. Polska jest także krajem bezpiecznym dla
krwiodawców.
11. Czy wizyta u dentysty niesie ryzyko zakażenia?
Leczenie dentystyczne nie powinno nieść ze sobą
żadnego ryzyka pod warunkiem, że wszystkie narzędzia
są
sterylizowane
stosowane
jest
po
każdorazowym
postępowanie
przenoszeniem infekcji.
użyciu
chroniące
oraz
przed
12. Czy osoby zakażone HIV mogą mieć dzieci? TAK.
Jeśli kobieta zakażona HIV wie o swojej infekcji, podczas
ciąży pozostaje pod opieką nie tylko ginekologa-położnika,
ale także specjalisty od terapii AIDS, wówczas szanse na
urodzenie
zdrowego
dziecka
wynoszą
ponad
98%.
W przypadku pary, w której zakażony HIV jest mężczyzna
również możliwe jest bezpieczne posiadanie dzieci.
Gdzie najlepiej zrobić test na HIV?
Testu na HIV nie można kupić w aptece i zrobić sobie po
cichu w domu.
W Polsce najbezpieczniej jest wykonać test w Punktach
Konsultacyjno-Diagnostycznych, w których testy
wykonywane są bezpłatnie i A N O N I M O W O,
prowadzone jest także poradnictwo przed i po teście.
Wyniki dodatnie zawsze potwierdzane są testem
Western blot.
Dane epidemiologiczne – Polska
HIV i AIDS w Polsce - dane od początku epidemii
(1985 r.)
do 30 września 2013 roku
17 219 zakażonych ogółem
co najmniej 5 997 zakażonych w związku z używaniem
narkotyków
2 975 zachorowań na AIDS
1 225 chorych zmarło
Czerwona kokardka
Symbol solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV i AIDS, ich
rodziną i przyjaciółmi. Symbolizuje poświęcenie
i zaangażowanie w walkę z AIDS. Stanowi pierwszy krok
na drodze upowszechnienia problematyki HIV i AIDS
i oswojenia ludzi ze słowem AIDS.
Przebieg infekcji
1 Etap początkowy






Ogólne bole ciała
Wzrost temperatury ciała
Pocenie ciała
Powiększenie węzłów
Pojawienie się zaczerwionych czy drobnych krostek
Zapalenie opon mózgowych
2. Etap utajony choroby (trwa 10 lat)
3. Wykryte AIDS
Średnia roczna zapadalność na AIDS
w latach 2008-2012, według
województw
Wirus HIV niszczy neutralne komórki
macierzyste.
Problemy z pamięcią i koncentracją oraz
inne zaburzenia neuropsychologiczne
rozwijają się u 10-30 proc. osób
zakażonych wirusem HIV.
Okienko serologiczne a okienko
diagnostyczne

Okienko serologiczne to czas od momentu
zakażenia do momentu pojawienia się
wystarczającej ilości przeciwciał wykrywalnych w
teście, zaś okienko diagnostyczne to czas od
momentu zakażenia do momentu możliwości
wykrycia zakażenia daną metodą diagnostyczną.
Okienko serologiczne odnosi się do testów
serologicznych, wykrywających tylko
przeciwciała; z kolei okienko diagnostyczne to
pojęcie ogólne i odnosi się do okresu od
momentu zakażenia do momentu, kiedy
zakażenie można wykryć. W zależności od
zastosowanej danej metody diagnostycznej jest
to różny czas.
Bibliografia
-www.wikipedia.pl
-www.google.pl
-www.aids.gov.pl
-Książki internetowe
Prezentacje przygotowali:
- Patryk Jędrzejewski
- Mateusz Dudek
Download