Dokładne wyjaśnienie na schematach działania

advertisement
Dokładne wyjaśnienie na schematach działania
płyty indukcyjnej
Zasilanie
Induktory
Filtr
5 & 12 VDC P.S.
Prostownik
Stopień sterowania
25-50KHz
Inwerter
Włączenie inwertera
Panel obsługi
Schemat blokowy działania płyty indukcyjnej
Rys. 1 Schemat blokowy działania płyty indukcyjnej
Klawiatura panelu obsługi
Istnieją dwa rodzaje klawiatur.
Klawiatury z mikroprzełącznikami
Pierwsza klawiatura składa się z mikroprzełączników, które mogą być całkowicie przechylone lub zamocowane na stałe z ochraniającą
pokrywą. W obu przypadkach informacja o pracy klawiatury jest rejestrowana przez przełącznik (klawiatura nachylona pod kątem) lub pod
wpływem działania magnesu (pod pokrywką).
kontaktowego przycisku (rys. 2 poniżej). Dla dobrego działania każde pole kontaktowe powinno
mieć doskonały kontakt pod płytą ceramicznoszklaną.
sygnał wysokiej częstotliwości
Klawiatury z przyciskami pojemnościowymi (IX3,
IX3WR, IX4000, IX6)
Rys. 2 Pole przycisku
Te klawiatury są szczelnie zamknięte bez
możliwości wlotu powietrza (a tym samym wlotu
tłuszczu).
Aktywacja przycisku zostaje stwierdzona,
gdy dotyk palca użytkownika zakłóca sygnał
wysokiej częstotliwości doprowadzany do pola
Z zasady działania urządzenie może generować znaczne zakłócenia wysokiej częstotliwości. Aby zagwarantować minimalny poziom
zakłóceń, stosuje się rozbudowane urządzenie
filtrujące. Czyni to płyty indukcyjne urządzenia-
przewód
fazowy
cewka 1
Filtrowanie
przekaźnik
wkręt
niskie napięcie
cewka 2 +prostownik
zasilania
prostownik
przewód
zerowy
niskie napięcie zasilania
Schemat filtrowania płyty indukcyjnej
Rys. 3 Schemat filtrowania płyty indukcyjnej
SERWIS ELEKTRONIKI
1
Dokładne wyjaśnienie na schematach działania płyty indukcyjnej
• Eliminuje zakłócenia przychodzące i wychodzące
• Eliminuje stany nadmiernego wzrostu napięcia (przepięcia, impulsy wysokonapięciowe)
W tym celu prawie zawsze używane są te
same elementy: kondensatory filtrujące, bezpieczniki, warystory VDR, wysokonapięciowe
dławiki i bezwzględnie obowiazujące uziemienie.
Rezystor VDR (Voltage Dependent Resistor –
rezystor zależny od napięcia) rozpoczyna pracę
przy 275V lub 420V (w zależności od modelu)
i eliminuje szczytowy wzrost napięcia.
• Bezpiecznik zapobiegający nadmiernemu
wzrostowi prądu jest wykonywany przy użyciu
ogranicznika z wkładką na płytce.
Faktycznie istnieją dwa bezpieczniki montowane szeregowo. Tylko wersja IX1 jest zabezpieczona przez wkładkę bezpiecznikową
jest to tak zwany bezpiecznik „bardzo szybki”
(bezzwłoczny).
Filtr
Filtr
Prostownik
Do zasilania cewek indukcyjnych, konieczne
jest zastosowanie napięć o wysokiej częstotliwości. Aby zmienić częstotliwość z 50Hz do 50kHz,
najpierw trzeba wyprostować główne napięcie
poprzez mostek diodowy. Dołączony kondensator filtrujący (o pojemności 5μF) ma za zadanie
stłumienie sygnałów wysokiej częstotliwości.
Jak pokazano na ilustracji, napięcie wyjściowe
prostownika, jest w przybliżeniu szczytowym
napięciem sieci (to jest ok. 310VDC), gdy nie
są zasilane żadne cewki. To napięcie ulega
zmniejszeniu podczas pracy.
Inwerter
Inwerter
Induktor
Rys. 5 Układ inwertera
Inwerter
Po prostowaniu
Przed
prostowaniem
Rys. 4 Praca prostownika
Inwerter służy do przekształcania sygnału
stałego DC w sygnał zmienny AC z regulowaną
częstotliwością. Inwerter składa się z dwóch
tranzystorów, (których technologia może się różnić w zależności od generacji płytki indukcyjnej),
dwóch kondensatorów oraz dwóch diod odzyskiwania (recovery – niezbędnych w każdym
obwodzie indukcyjnym).Częstotliwość pracy
tranzystorów jest sterowane generatorem. Ta
częstotliwość zmienia się od 25kHz (dla 2800W)
do 50kHz (dla 500W).
Po ustaleniu się napięcia na obu kondensatorach, operacja może zostać podzielona na
cztery etapy w następujący sposób, co pokazuje
tabela na następnej stronie.
• Cewki dławikowe mają za zadanie tłumienie
ponadnormatywnych (wysokoczęstotliwościowych) przebiegów, które przepuszczają tylko
2
sterowanie
du
Stopień filtrowania spełnia kilka zadań:
• Chroni przed nadmiernym przepływem prą-
przebiegi o niskich częstotliwościach. Ich działanie uzupełniają kondensatory 1μF.
• Uziemienie jest używane do usuwania „resztek” zakłóceń o wysokiej częstotliwości.
Śruba mocująca filtr ma, zatem zasadniczą
rolę i powinna być koniecznie ponownie zainstalowana po jakiejkolwiek zmianie
Wyprostowane
napięcie
mi przyjaznymi dla środowiska, których poziom
zakłóceń jest mniejszy niż te, które pochodzą
od telewizora.
SERWIS ELEKTRONIKI
Stan spoczynku
Dodatnia połówka
Ujemna połówka
Faza 4
Faza 3
Faza 2
Faza 1
Faza 0
Dokładne wyjaśnienie na schematach działania płyty indukcyjnej
Tranzystory T1 i T2 działają jak dwa otwarte
przełączniki.
Kondensatory C1 i C2 są zasilane i ładowane
napięciem V/2, mostek jest zrównoważony,
nie ma prądu w induktorze.
Tranzystor T1 jest sterowany i działa jak
zamknięty przełącznik.
Prąd przepływa przez induktor, podczas
gdy kondensator C2 jest ładowany do
napięcia +V i kondensator C1 jest rozładowywany.
Oba tranzystory są zablokowane, ale induktor
wymusza przepływ prądu.
Kondensator C1 jest ponownie ładowany do
poziomu V/2 i kondensator C2 jest rozładowywany do napięcia V/2. Mostek jest ponownie
zrównoważony, => prąd przechodzi znowu
przez 0.
Tranzystor T2 jest sterowany i działa, jak
zamknięty przełącznik.
Prąd przepływa w kierunku przeciwnym w
induktorze, podczas, gdy kondensator C1
jest ładowany do napięcia +V, a kondensator C2 jest rozładowywany.
Oba tranzystory są blokowane, ale induktor
wymusza przepływ prądu.
Jest to etap odzyskiwania, gdzie kondensator
C2 jest ponownie ładowany do napięcia V/2,
a kondensator C1 jest rozładowywany do
napięcia V/2, mostek jest ponownie zrównoważony, => Prąd przechodzi znowu przez
zero
Powrót do kroku 1.
Rys. 6 Tabela faz pracy płyty indukcyjnej
SERWIS ELEKTRONIKI
3
Download